Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJBR80CB12 - Inteligencia lásky
Brockwood Park - 16 September 1980
The Ending of Time 12
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Môžu myseľ, mozog, celá tá psychologická štruktúra vôbec existovať bez akéhokoľvek konfliktu, bez akéhokoľvek tieňa rozrušenia?

Myseľ je výsledkom psychologického zhromažďovania. To zhromažďovanie dáva pocit kontinuity, čo je čas.

Prečo majú všetci ľudia na celom svete nutkanie stať sa?

V zhromažďovaní človek hľadal psychologickú istotu, a tá istota so svojím zhromažďovaním je faktorom ľudského rozdelenia.

Vnímanie bez akéhokoľvek motívu, bez akéhokoľvek smeru, vnímanie tohto múru, ktorý vznikol týmto pohybom zhromažďovania, to samotné vnímanie je inteligencia a láska.