Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJBR80CB15 - Dajú sa ľudské problémy vyriešiť?
Brockwood Park - 27 September 1980
The Ending of Time 15
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Prečo neboli ľudia na celom svete schopní vyriešiť ľudské, každodenné problémy života?

Ktoré veci bránia riešeniu týchto problémov?

Tam kde je pozornosť, neexistuje centrum, z ktorého konám.

Chudobný človek chce byť bohatý, a bohatý človek chce byť bohatší. Je to hnutie staťsa. Stať sa, a to ako navonok, tak i dovnútra.

Hoci to prináša veľa bolesti a niekedy aj potešenie, tento pocit stávania sa, naplnenia, psychologicky niečo dosiahnuť, urobil život tým všetkým, čím je.

Je láska niečo, čo je spoločné pre každého z nás?

Od konkrétneho hnutia k všeobecnému, od všeobecného ešte hlbšie, a až tam je možno čistota tej veci ktorá sa volá súcit, láska a inteligencia. Ale to znamená venovať tomu svoju myseľ a srdce. Celá vaša bytosť musí byť do toho zapojená.