Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SD72CES2 - Ukončenie neporiadku je ukončenie smrti
San Diego - 17 February 1972
Conversation with Eugene Shallert 2
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Vnútorne sme všetci v stave zmätku.

Láska je úplná pozornosť.

Toto všetko nás privádza k otázke, či sa človek vôbec môže zmeniť.

Aké má človek možnosti na dosiahnutie celkovej psychologickej revolúcie?

Čo je to potešenie a čo radosť? Pochopiť potešenie je oveľa dôležitejšie než pochopiť radosť.

Čo je to smrť? Existuje taká vec ako stála entita? Najprv treba pochopiť čo to znamená žiť, nie čo znamená zomrieť.

Nepatriť znamená stáť osamote. Keď máte poriadok, nepatríte k neporiadku.