Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SM72T2 - Existuje v tomto šialenom svete úplné konanie?
Santa Monica - 19 March 1972
Public Talk 2
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Aký je motív, pohon, energia za našim konaním?

Aký je rozdiel medzi potešením, pôžitkom a radosťou?

Čo je úplné konanie?

Tam kde je len fakt, tam vtedy máte totálnu energiu čeliť faktu. Potom tento fakt prejde radikálnou zmenou. Pokiaľ sa pozeráte na fakt, na ‘to čo je‘, s nejakým záverom, predstavou, s predsudkami, potom v tom rozpore mrháte energiou.

Q: Chcel by som pochopiť, prečo láska alebo nenávisť v príbehu svätého Pavla nie je dôležitá?

Naháňanie sa za potešením rozdeľuje ľudí.

Čo je to vzťah?

Otázka: Pracujem pre ženské hnutie a snažíme sa zvýšiť ženské povedomie na vyššiu úroveň. Čo o tom hovoríte?

Poznámka: Celkovo 15 sekúnd chýbajúceho videa nahrádza len zvuk.