Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SM72T3 - V slobode je poriadok
Santa Monica - 25 March 1972
Public Talk 3
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Ako poriadok vchádza do života?

Keď sa porovnávate s niekým iným, nielenže popierate svoje vlastné svetlo, snažíte sa napodobňovať, prispôsobiť sa svetlu druhému.

Môže vôbec myseľ vytvoriť poriadok?

Q: Mohli by ste hovoriť o mysli a o tom, prečo sa snažíme separovať jeden od druhého?

Q: Odkiaľ prichádza to nové, nová inšpirácia, nové vnímanie?

Q: Keď sa mnohí v publiku smiali, povedali ste, "Prosím, nesmejte sa, je to veľmi vážne!" Nie je to koncepcia toho, ako sa vážne alebo nie vážne pozerať na túto vec?

Q: Zdá sa mi, že aby sme boli slobodní, musíme byť schopní vidieť, čo sa v skutočnosti deje. Ak chcete vidieť, aká je skutočnosť, zdá sa, že človek musí byť slobodný. Nie je to paradox?

Q: Mohli by ste hovoriť o osamelosti, ako nás vedie rôznymi smermi?

Q: Keď sa na vás pozerám, a medzitým mi prichádzajú predstavy, to čo vidím a čo sa skutočne deje, je to myslenie?

Poznámka: Celkovo 13 sekúnd chýbajúceho videa obsahuje len zvuk.