Krishnamurti Subtitles

Brockwood Park - 28 August 1979

Public Question & Answer 10:33 มีคำถามประมาณร้อยกว่าคำถาม
 
0:45 จากคำถามที่ตื้นๆ ผิวเผิน
 
0:50 ไปถึงคำถามที่ลึกกว่า
เรียกร้องต้องการยิ่งกว่า
  
0:58 ผมสงสัยว่า ทำไมเราจึงถามคำถาม
 
1:04 ไม่ใช่เพราะเราบอกว่า
จะมีการ ถาม - ตอบ แทนการเสวนา
  
1:09  
 
1:11 แต่เหตุใดเราจึงถามคำถาม
 
1:16 และเราคาดหวังคำตอบจากใคร
 
1:26 ถ้าเราถามคำถามที่ถูกต้อง
 
1:29 บางทีเราอาจจะได้คำตอบ
ที่ถูกต้องด้วย
  
1:36 และมันเป็นเรื่องยากยิ่ง
 
1:39 ที่จะตอบทั้งร้อยกว่าคำถาม
 
1:46 ฉะนั้นเราจะเลือกมาบางคำถาม
 
1:51 บางคำถามอาจจะไม่ได้ตอบ
 
1:57 เพราะคำถามมีมากมายเกินไป
 
2:00 และอย่าคิดว่า
เราเลือกคำถามตามใจผม
  
2:07 โดยเฉพาะที่ผมจะตอบ
ได้ง่ายๆ สบายๆ
  
2:14 เพราะเราจะถามคำถามแบบใดก็ได้
ที่เราต้องการ
  
2:19 จะเป็นคำถามส่วนตัว ส่วนรวม
คำถามที่จริงจังหรือถามเล่น ๆ ก็ได้
  
2:25 เราได้พูดครอบคลุมถึงพื้นฐาน
 
2:28 ของปัญหาเหล่านี้ไปแล้ว
ไม่มากก็น้อย
  
2:35 เช้านี้ เราจะพยายามตอบบางคำถาม
 
2:38  
 
2:42 ผมขอเตือนให้คุณระลึกไว้เสมอว่า
 
2:45  
 
2:52 มันง่ายมากที่จะตอบคำถาม
 
3:00 แต่การฟังเพื่อค้นหา
คำตอบที่ถูกต้องด้วยตัวคุณเองนั้น
  
3:01  
 
3:06 เราต้องสนใจใฝ่รู้
 
3:09  
 
3:13 ต้องจริงจังอย่างยิ่ง
ต้องเรียกร้องต้องการอย่างมาก
  
3:15  
 
3:23 ในการตอบคำถามเหล่านี้
 
3:27 เราไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดประกาศิต
ของพระผู้เป็นเจ้า
  
3:30 ไม่ว่าจากมหาวิหารเดลฟี
หรือจากอินเดีย หรือจากวอชิงตัน
  
3:32  
 
3:40 หรือบางที่คุณอาจจะชอบ
ที่มาจากลอนดอนมากกว่า
  
3:48 โปรดระลึกไว้ว่า
 
3:50 เราต่างมีส่วนร่วมในปัญหานี้
 
4:01 คนหนึ่งอาจจะตอบคำถาม
 
4:07 แต่ในการตอบคำถามนั่นเอง
 
4:09 บางทีปฏิกริยาในเราแต่ละคน
อาจจะถูกปลุกเร้าขึ้นมา
  
4:13  
 
4:17 คุณอาจจะต่อต้าน อาจจะยอมรับ
หรือไม่ก็ปฏิเสธ
  
4:19  
 
4:22 หรือคุณบอกว่า
"ใช่มันอาจจะจริงก็ได้"
  
4:25 เรากำลังตรวจสอบเข้าไป
ในคำถามด้วยกัน
  
4:29 คุณเข้าใจนะ
 
4:30 ว่าตรวจสอบร่วมกัน
ฉะนั้นไม่ใช่ผมกำลังตอบ
  
4:34 ไม่ใช่ผู้พูดตอบ
ส่วนคุณเพียงแค่ฟัง
  
4:39 แต่เราจะตอบคำถามด้วยกัน
 
4:43  
 
4:46 แม้ผู้พูดจะเป็นผู้แสดง
ด้วยถ้อยคำ
  
4:50 แต่เราต่างมีส่วนร่วมในปัญหา
 
4:53 และมีส่วนร่วมกัน ในการค้นหาคำตอบ
 
4:55  
 
4:59 ผมหวังว่านั่นคงชัดเจน
 
5:13 เพราะเช้านี้ อากาศแจ่มใส
 
5:18 ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก
ในอังกฤษ
  
5:24 ที่ท้องฟ้าสีฟ้าสวยงาม
ต้นไม้บนสนามหญ้างดงาม
  
5:26  
 
5:29 และอากาศที่ตามปรกติ
ก็สะอาดบริสุทธิ์
  
5:32 การมาพูดเกี่ยวกับ
เรื่องจริงจังนั้น ก็ค่อนข้างเกินทน
  
5:38 แต่คำถามแรกก็คือ
 
5:41 เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอิสระ
จากการยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
  
5:47 ความเป็นตัวตน มีอยู่จริงหรือ
 
5:51 นอกจากภาพลักษณ์
ที่ตนเองสร้างขึ้นแล้ว
  
5:56 เป็นไปได้หรือ ที่จะเป็นอิสระ
จากการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
  
6:05 มีหรือตัวตนจริงๆ หรือมีแต่มโนภาพ
ที่ตนเองสร้างขึ้น
  
6:23 เอาล่ะเริ่มเลยนะครับ
 
6:37 ผมสงสัยว่า
ความเป็นตัวตนหมายถึงอะไร
  
6:43 ถ้าถามเราแต่ละคน
เพื่อให้อธิบายถึงคำคำนั้น
  
6:49 ว่าตัวตน อัตตา บุคคลิกภาพ
ศูนย์กลาง
  
6:52  
 
6:55  
 
6:58  
 
7:00 หรือพื้นฐาน ที่เรากระทำ
ที่เราคิด
  
7:04  
 
7:06 ที่เรารู้สึก เราแต่ละคน
จะชัดเจนไหม
  
7:09  
 
7:15 ไม่ใช่ชัดในระดับแนวคิด
ที่เป็นถ้อยคำเท่านั้น
  
7:18 แต่ชัดเจนในความเป็นจริง
ว่าตัวตนคืออะไร
  
7:28 ถ้าคุณถามใครบางคน
ว่าความเป็นตัวตนคืออะไร
  
7:32 เขาก็จะบอกว่า"มันคือประสาทสัมผัส
ของฉัน ความรู้สึกของฉัน
  
7:37  
 
7:39 จินตนาการของฉัน
ความต้องการที่ฉันใฝ่ฝัน
  
7:41  
 
7:46 ความรู้สึกว่าฉันมีบ้าน
มีสิ่งที่ได้ครอบครอง
  
7:49  
 
7:52 มีสามี มีภรรยา คุณสมบัติของฉัน
การดิ้นรนต่อสู้ของฉัน
  
7:56  
 
7:58 ความสำเร็จของฉัน
ความทะเยอทะยานของฉัน และอื่นๆ
  
8:02 อีกทั้งความปรารถนา ความไม่เป็นสุข
ของฉัน ความปลื้มปิติของฉัน
  
8:06  
 
8:09  
 
8:12 ทั้งหมดนี้คือความเป็นตัวตน
 
8:16 นั่นคุณเห็นด้วยไหม
 
8:19 คุณอาจจะเพิ่มคำอื่นๆเข้าไปอีก
 
8:24 แต่เนื้อแท้ของมัน ก็คือ
ศูนย์กลางนี้ คือความเป็น "ฉัน"
  
8:27  
 
8:32 บ้านของฉัน ครอบครัวของฉัน
ภรรยาของฉัน ลูกๆของฉัน
  
8:34  
 
8:37 เงินในธนาคารของฉัน แรงกระตุ้น
ของฉัน "ฉันอยากจะทำสิ่งนี้"
  
8:39  
 
8:41  
 
8:43 "ฉันรู้สึกมีแรงผลักให้ไปอินเดีย
เพื่อค้นหาสัจจธรรม"
  
8:47  
 
8:49 และอื่นๆ และอื่นๆ อีกเป็นต้น
 
8:53 เราเห็นด้วยกับคำอธิบายนั้นไหม
 
8:55  
 
8:58 ว่านั่นคือ
สิ่งที่เราเรียกว่าตัวตน
  
9:03 ไม่ใช่แค่ถ้อยคำที่บรรยายเท่านั้น
 
9:07 แต่ความรู้สึกถึงความเป็น "ฉัน"
และความเป็น "คุณ"
  
9:14 "พวกเรา" และ "พวกเขา" ใช่ไหม
 
9:15  
 
9:21 ซึ่งทั้งหมดในนั้น
รวมถึงความเป็นชาติ
  
9:26 จารีตของครอบครัว
ชื่อ รูปลักษณ์
  
9:29  
 
9:32 ความสัมพันธ์ของ กายและจิต
อันเป็นที่มาของทัศนคติ
  
9:39 และความสามารถในทางปัญญาความคิด
 
9:46 ความอยากที่จะมีความชัดเจน
ยิ่งๆขึ้น และอื่นๆ
  
9:50  
 
9:52 ความเป็น "ฉัน" และ "คุณ"
"พวกเรา"และ "พวกเขา" ใช่ไหม
  
9:55  
 
10:01 และการกระทำทั้งปวง
มาจากศูนย์กลางนี้ - ใช่ไหม
  
10:04  
 
10:09  
 
10:11 ความมุ่งหวังทั้งหมด
ความทะเยอทะยานทั้งหมดของเรา
  
10:14 การทะเลาะเบาะแว้ง การไม่เห็น
พ้องกันของเรา ความคิดเห็นเของเรา
  
10:18 การตัดสินใจและประสบการณ์
รวมศูนย์อยู่ในความเป็นตัวตน ใช่ไหม
  
10:27 เราค้นต่อไปนะครับ
 
10:29 ตั้งแต่ต้น จนถึงตอนนี้
เรายังร่วมอยู่ด้วยกัน ใช่ไหม
  
10:33 ไม่เพียงความเป็นตัวตน
ในระดับที่รู้สึกได้เท่านั้น
  
10:40 ที่กระทำออกไปภายนอก
 
10:43 แต่ในระดับลึก ในจิตสำนึกด้วย
 
10:49 ซึ่งยังไม่เปิดเผย
ยังไม่ปรากฏชัด - ใช่ไหม
  
10:54  
 
10:55 ทั้งหมดนี้คือความเป็น "ฉัน"
คือ "ฉัน" คืออัตตา คือบุคคล
  
10:59  
 
11:02 คือระดับต่างๆ ของจิตสำนึก
ทั้งหมดนั้น คือความเป็นฉัน
  
11:07 ใช่หรือเปล่า
 
11:10 ผู้ถาม ถามว่า
 
11:13 เป็นไปได้ไหม ที่จะเป็นอิสระ
จากศูนย์กลางนี้ - ใช่ไหม
  
11:19  
 
11:21 เพราะอะไร เราจึงต้องการเป็นอิสระ
จากศูนย์กลางนี้
  
11:28 มันเป็นเพราะศูนย์กลางนี้
คือสาเหตุของการแบ่งแยก ใช่ไหม
  
11:31  
 
11:36 แบ่งแยกเป็นฉันและคุณ
 
11:39 เป็นประเทศของฉัน และประเทศของคุณ
ความเชื่อของฉัน และของคุณ
  
11:42  
 
11:45 พระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของคุณ
และอื่นๆ ทำนองนั้น
  
11:49 ที่ใดมีการแบ่งแยก
จะต้องมีความขัดแย้ง ใช่ไหม
  
11:53  
 
11:56  
 
11:59 เราค้าหาต่อไป ได้ไหม
 
12:02 นั่นคือเมื่อ "ฉัน" เป็นปัจจัย
ที่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง
  
12:05  
 
12:09 ซึ่งคือความเป็น "ฉัน"
ทำงานอยู่ตลอดเวลา ในตัวคุณ
  
12:14 และในตัวฉัน ก็เช่นกัน
 
12:18 ต่างกันเพียง ที่ชื่อ ที่สีผิว
 
12:20 มีการงานต่างกัน
อยู่ในสถานะที่ต่างกัน
  
12:25 ลำดับชั้นในโครงสร้าง
ทางสังคมต่างกัน
  
12:27 คุณเป็นท่านลอร์ด เป็นนั่นเป็นนี่
ส่วนคนอื่น เป็นคนรับใช้ของคุณ
  
12:32 มันก็ยังเป็น ฉัน เหมือนเดิม
ฉันที่แยกตัวมันออกเป็นส่วนต่างๆ
  
12:35  
 
12:39 ทางสังคม ทางเศรษฐศาสตร์ ทางศาสนา
 
12:46 ผมคิดว่านั่นชัดเจนแล้ว
 
12:52 และเราตระหนักว่า
 
12:54 ที่ใดมีการแบ่งแยก
จะต้องมีความขัดแย้ง
  
13:00 ดังเช่น ฮินดูและมุสลิม
ยิวและอาหรับ
  
13:05  
 
13:09 อเมริกันและอังกฤษ
อังกฤษและฝรั่งเศส
  
13:11  
 
13:13 ฝรั่งเศสและเยอรมัน
เยอรมันและอื่นๆ เป็นต้น
  
13:15  
 
13:19 ในโลกของความเป็นจริงนั้น
เราเห็นได้ชัด
  
13:27 และการแบ่งแยกนี้ ทำให้เกิดสงคราม
ขึ้นในโลกอย่างมโหฬาร
  
13:33 ผู้คนทุกข์ทรมานแสนสาหัส
จากความโหดร้าย ความรุนแรงนี้
  
13:36  
 
13:41 ตัวตนเข้ายึดเป็นหนึ่งเดียว
กับอุดมการณ์
  
13:47 อุดมการณ์ที่สูงส่ง
หรือไม่สูงส่งก็ตาม
  
13:51 แล้วต่อสู้กันเพื่ออุดมการณ์นั้น
 
13:55 แต่นั่นก็ยังคง
เป็นการกระทำจากตัวตน
  
14:01  
 
14:04 เช่นเดียวกับผู้คนที่เดินทาง
ไปอินเดีย
  
14:09 ผมไม่ทราบว่าเพราะอะไร
แต่พวกเขาพยายามที่จะแสวงหา
  
14:12 สิ่งที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
เขาสวมใส่เสื้อสีสันต่างๆ
  
14:15  
 
14:20 แล้วบอกว่า "ฉันจะค้นหาภาวะ
ทางจิตวิญญาณที่นั่น"
  
14:23  
 
14:25 เขาเพียงแต่เปลี่ยนลักษณะ ที่ปรากฏ
ภายนอก เปลี่ยนเสื่อผ้าอาภรณ์
  
14:29 แต่แท้จริงแล้ว
พวกเขาก็คือ ความเป็น "ฉัน"
  
14:32 ซึ่งยังทำงานอยู่ตลอดเวลา
นั่นเอง
  
14:36 "ฉัน" ที่ดิ้นรน ที่บากบั่นพยายาม
ที่ไขว่คว้าจับฉวย ที่ปฏิเสธ
  
14:39  
 
14:41 ที่ผูกพันอยู่อย่างลึกล้ำ
ฝังลึกติดอยู่ในประสบการณ์ของตน
  
14:47  
 
14:50 แนวคิดของตน ความคิดเห็นของตน
ความปรารถนาแห่งตน
  
14:53  
 
14:56 ใช่ไหม
 
15:00 และในแต่ละวัน ที่เรามีชีวิตอยู่
เราจะสังเกตเห็นว่า ศูนย์กลางนี้
  
15:03  
 
15:06 ความเป็นฉันนี้ เป็นแก่นแท้
ของความยุ่งยากทั้งปวง
  
15:11 รวมทั้งความสุขเพลิดเพลิน
ความกลัว ความทุกข์โศกทั้งหลาย
  
15:14  
 
15:16  
 
15:18 ดังนั้นมันจึงพูดว่า "แล้วฉัน
จะกำจัดศูนย์กลางนี้ ได้อย่างไร"
  
15:21 ตรงนี้ชัดเจนไหม
 
15:23 เราขยายความมันได้อีก
แต่นั่น คือเนื้อแท้ของมัน
  
15:27 มีคำถามมากมายเกินไป
 
15:31 แต่คำถามนี้ ผู้ถามถามว่า
เป็นไปได้ไหม
  
15:35 ที่จะเป็นอิสระจริงๆ
 
15:39 เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่
บางส่วน ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างง่าย
  
15:41  
 
15:44 เราอาจจะเป็นคน
ไม่ค่อยเห็นแก่ตัวมาก
  
15:47 อาจจะเป็นห่วงเป็นใย
ในสวัสดิภาพของสังคม
  
15:51 หรือห่วงคนอื่นๆ และอื่นๆอีก
 
15:53 แต่ศูนย์กลาง ก็ยังคงอยู่ที่นั่น
เสียดแทงโหดร้าย
  
15:57  
 
16:00 พวกคุณก็รู้ดีอยู่
 
16:04 ดังนั้น เป็นไปได้ไหม
ที่จะเป็นอิสระจากศูนย์กลางนั้น
  
16:13 ประการแรกที่สุดคือ
 
16:17 ยิ่งใช้ความพยายาม ที่จะเป็นอิสระ
จากศูนย์กลางมากเท่าใด
  
16:22  
 
16:26 โปรดฟังนะครับ
 
16:29 ยิ่งเราพยายาม
ที่จะเป็นอิสระ จากศูนย์กลาง
  
16:31  
 
16:33 ความพยายามนั่นเอง
ยิ่งทำให้ตัวตน เข้มแข็งขึ้น
  
16:40  
 
16:43 เหมือนอย่างผู้คน ที่หนีออกไป
อยู่กับการทำสมาธิ
  
16:46 สมาธิประเภทต่างๆ
 
16:50 พยายามที่จะบังคับ
ยัดเยียดอะไรบางอย่าง ให้แก่ตัวตน
  
16:55 และ "ฉัน" นั้นจึงจับฉวย
แล้วยึดอยู่กับการทำสมาธิเช่นนั้น
  
17:01  
 
17:03 แล้วบอกว่า "ฉันบรรลุแล้ว"
แต่ศูนย์กลางนั้น ยังคงอยู่
  
17:06  
 
17:09 ใช่ไหม
 
17:11 ดังนั้นอันดับแรก โปรดเข้าใจด้วยว่า
ถ้ามันเป็นไปได้
  
17:17 ที่จะเป็นอิสระ
จะต้องไม่มีการใช้ความพยายาม
  
17:24 ใช่ไหม
 
17:26 ซึ่งไม่ได้หมายถึง การทำตามใจชอบ
 
17:31 นั่นชัดเจน หรือเปล่า
 
17:34 ไม่ชัดหรือ
 
17:36 ถ้าหาก เราไม่ไช้ความพยายามแล้ว
เราก็จะทำ อย่างที่เราชอบทำ
  
17:40 ซึ่งก็ยังคง
เป็นการเคลื่อนไหวของตัวตน
  
17:45 ไม่ว่าคุณจะห่มจีวร
สีเหลือง หรือสีม่วง
  
17:47 หรือเข้าไปอยู่ ในวัดวา
มันก็ยังคงเป็นตัวตน
  
17:50  
 
17:53 ที่เข้าไปยึด แล้วทำตัว
เป็นหนึ่งเดียว กับอุดมคติ
  
17:55 แล้วแสวงหา ไปตามอุดมคตินั้น
โดยใช้ความพยายามอย่างยิ่ง
  
18:00 แต่การเคลื่อนไหวนั้น
ก็ยังมาจากศูนย์กลาง
  
18:06 ผมไม่แน่ใจ ว่านั่นชัดเจนแล้วยัง
 
18:09 ฉะนั้น แล้วเราจะทำอย่างไรกัน
 
18:13 ถ้าคุณไม่ใช้ความพยายาม
 
18:16 เพราะคุณเห็นความจริง
ของการพยายาม
  
18:18 ว่ายิ่งคุณใช้ความพยายาม
มากเท่าใด
  
18:21 ความทุกข์ทรมาน จากความยากลำบาก
ของตัวตนก็ยิ่งมากขึ้น
  
18:28 ตัวตนนั่นเอง ที่พยายาม
เพื่อจะเป็นอิสระ จากตัวมันเอง
  
18:34 เพราะฉะนั้น มันยังคงเกี่ยวข้อง
วนเวียนอยู่ในตัวมันเอง
  
18:40 โดยที่จินตนาการเอาเอง ว่ามัน
จะเป็นอิสระ เป็นอย่างนี้อย่างนั้น
  
18:42  
 
18:45 ทว่า มันก็ยังคงเป็นบทบาท
ของศูนย์กลาง ของความเป็นฉันนั่นเอง
  
18:52 แล้วเราจะทำอย่างไรดี
 
18:59 ก่อนที่เราจะพิจารณาตรงนั้น
 
19:01 ความเป็นตัวตนมีอยู่จริงหรือ
 
19:05 นอกจากตัวตน ที่สร้างขึ้นโดย
ความคิด ที่มาพร้อมกับมโนภาพของมัน
  
19:11 ผู้ถาม ถามว่า
 
19:14 ตัวตนมีอยู่จริงหรือ
 
19:17 ผู้คนมากมาย รู้สึกว่ามีจริง
 
19:26 ชาวฮินดูบอกว่า
 
19:29 มีตัวตนสูงสุด ซึ่งคืออาตมัน
 
19:32  
 
19:39 และเราก็จินตนาการด้วยว่า
 
19:42 มีตัวตนที่แท้จริง
นอกเหนือจากความเป็นฉัน
  
19:49 ผมมั่นใจว่า พวกคุณทุกคน
รู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างอีก
  
19:54 ที่นอกเหนือ
ไปจากความเป็นฉันนี้
  
19:58 ซึ่งเรียกว่า ตัวตนที่สูงส่งกว่า
 
20:01 ตัวตนที่ประเสริฐบริสุทธิ์
หรือ ตัวตนที่สูงสุด
  
20:04  
 
20:08 ในทันทีที่เราใช้คำว่า "ตัวตน"
 
20:13 หรือใช้คำใดๆ เพื่อพรรณา
ถึงสิ่งซึ่งเหนือพ้นไปจากตัวตน
  
20:16  
 
20:19 จากความเป็น "ฉัน"
มันก็ยังคง เป็นตัวตนนั่นเอง
  
20:29 สิ่งแรกที่ต้องตระหนักคือ
 
20:32 เป็นไปได้หรือไม่
ที่จะเป็นอิสระจากตัวตน
  
20:36 โดยไม่กลายเป็นพืชผักไป
 
20:39 โดยไม่กลายเป็นคนขาดสติไป
 
20:43 หรือค่อนไปทางวิปลาส หรืออื่นๆ
เป็นไปได้ไหม
  
20:48  
 
20:52 ซึ่งนั่นหมายถึงอะไร
 
20:54 หมายถึง เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอิสระ
จากความผูกพัน อย่างสิ้นเชิง
  
20:56  
 
21:01 ความผูกพันเป็นลักษณะอย่างหนึ่ง
 
21:03 เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตัวตน
ใช่ไหมครับ
  
21:07  
 
21:09 ผมผูกพัน กับกิตติศัพท์ของผม
 
21:16 ผมผูกพัน กับชื่อเสียงของผม
 
21:20 ผมผูกพัน กับประสบการณ์ของผม
 
21:24 ผมยึดติด กับสิ่งที่ผมได้พูดไป
และอื่นๆ
  
21:29  
 
21:30 ดังนั้นเป็นไปได้ไหม ที่จะเป็นอิสระ
จากการยึดติด การผูกพันทั้งปวง
  
21:34  
 
21:39 ค้นหาให้ได้ครับคุณ
 
21:44 ถ้าคุณต้องการจริงๆ ที่จะเป็นอิสระ
จากตัวตน ต้องไม่มีความผูกพัน
  
21:49  
 
21:55 ซึ่งไม่ได้หมายถึง
คุณไม่เกี่ยวข้อง
  
21:59 ไม่ยินดียินร้าย
ไม่เห็นอกเห็นใจ
  
22:05 หรือคุณปิดกั้น แยกตนเองออกไป
 
22:08 ซึ่งก็ยังเป็น อีกลักษณะหนึ่ง
ของความเป็นตัวตน
  
22:11 คุณเข้าใจหรือเปล่า
 
22:13 ก่อนหน้านี้ ตัวตนมันผูกพัน
ตอนนี้มันบอกว่า "ฉันจะไม่ผูกพัน"
  
22:15  
 
22:18 มันก็ยังเป็นการเคลื่อนไหว ของตัวตน
 
22:25 ดังนั้น ถ้าบุคคลคนหนึ่ง
รู้สึกจริงจัง
  
22:30 รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยจริงๆ
เพราะโลก แยกออกเป็นเสี่ยงๆ
  
22:33  
 
22:38 แยกออกเป็น "ฉัน" และ "คุณ"
"พวกเรา" และ "พวกเขา"
  
22:42  
 
22:43 พวกเราเป็นอังกฤษ และพวกเขา
เป็นฝรั่งเศส หรือว่า ไอริสดีกว่า
  
22:49  
 
22:56 แยกเป็น คนดำ คนขาว และน้ำตาล
 
23:04 ดังนั้น เป็นได้ไหม
โดยที่ปราศจากความพยายาม
  
23:09 ที่จะเป็นอิสระ จากการผูกพัน
กับภรรยา กับลูกๆ ของคุณ
  
23:12  
 
23:17 กับชื่อของคุณ
 
23:20 คุณไม่อาจที่จะวางเฉย
กับเงินในธนาคารของคุณ
  
23:24 ถ้าคุณมีบัญชี
ธนาคารก็จะได้ผลประโยชน์
  
23:27  
 
23:31 แต่การไม่ผูกพัน
- คุณรู้ไหมว่าหมายถึงอะไร
  
23:35 หมายถึง การไม่เข้าไปยึด
เป็นหนึ่งเดียวกับอะไรทั้งสิ้น
  
23:39 ไม่ยึดประเทศของคุณ
พระเจ้าของคุณ ไม่มีอะไรทั้งสิ้น
  
23:52 ฉะนั้น เมื่อคุณไม่ผูกพันจริงๆ
จากส่วนลึกยิ่ง
  
23:58 ไม่ผูกพันจริงๆ จากพื้นฐาน
 
24:04 จากความรู้สึกล้ำลึก ของการ
ไม่ผูกพัน ความรับผิดชอบจึงเกิดขึ้น
  
24:10  
 
24:16 ไม่ใช่รับผิดชอบต่อภรรยา
ต่อลูกๆ ของคุณ
  
24:19 ต่อหลานๆ หญิงชายของคุณ
แต่เป็นความรู้สึกรับผิดชอบ
  
24:21  
 
24:26 ถูกไหม คุณจะทำอย่างนั้นไหม
 
24:32 นั่นคือคำถาม
 
24:35 เราพูดกันได้ไม่จบสิ้น
 
24:40 ใช้คำพูดต่าง ๆ กันไป
 
24:44 แต่เมื่อมาถึงบททดสอบ
มาถึงการกระทำ
  
24:50 ดูเหมือนเราจะไม่ต้องการอย่างนั้น
 
24:57 เราชอบที่จะดำเนินไป
อย่างที่เราเป็นอยู่
  
24:59  
 
25:03 อาจจะดัดแปลงบ้างเล็กน้อย
แต่ก็คงอยู่ต่อไป ในสภาพนั้น
  
25:08 ในการทะเลาะวิวาทของเรา
 
25:11 คุณก็รู้ดีถึงสิ่งทั้งหลาย
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลก
  
25:16 การที่จะเป็นอิสระ
จากประสบการณ์ของคุณ
  
25:21  
 
25:24 จากความรู้ของคุณเอง
 
25:29 จากการรับรู้ ที่สั่งสมมาของคุณ
 
25:35 คุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
 
25:46 ดังนั้นมันเป็นไปได้ ถ้าคุณลงมือทำ
 
25:54 และมันไม่ได้ใช้เวลา
 
25:59 นั่นเป็นข้อแก้ตัว ที่ว่าเรา
ต้องใช้เวลา เพื่อจะเป็นอิสระ
  
26:01  
 
26:04 เมื่อคุณเห็น ว่าปัจจัยสำคัญ
อย่างหนึ่งของตัวตน
  
26:10 คือความผูกพัน และคุณเห็น
ว่ามันก่อให้เกิดอะไร ขึ้นในโลก
  
26:12 และมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
ในความสัมพันธ์ของคุณ กับคนอื่น
  
26:18 มีการแบ่งแยก และอื่นๆ
ในที่สุดก็ทะเลาะเบาะแว้งกัน
  
26:21 หย่าร้างกัน รวมทั้งความน่าเกลียด
ทั้งปวง ในความสัมพันธ์
  
26:26 ถ้าหากคุณมองเห็นความจริง
ของความผูกพัน
  
26:29 ความจริงนั้น
ก็เป็นจริงสำหรับคุณ
  
26:35 จากนั้น คุณก็เป็นอิสระจากมัน
 
26:39 การหยั่งเห็นของคุณนั่นเอง
ที่ปลดปล่อยคุณเป็นอิสระ
  
26:43 คุณจะทำไหม
 
27:01 คำถามพวกนี้ พิกลที่สุดที่ถามว่า
 
27:06 การฝึกโยคะ
 
27:09 อย่างที่ทำกัน
ในยุโรปและอเมริกา
  
27:13 จะช่วยปลุกให้ตื่น
ในทางจิตวิญญาณไหม
  
27:17 เป็นจริงไหมที่ว่า โยคะ
จะปลุกพลังในระดับลึกให้ตื่นขึ้น
  
27:23 พลังที่เรียกว่า กุณฑาลินี
 
27:29 จะให้ผมอ่านอีกครั้งไหม
 
27:33 หรือไม่จำเป็น
 
27:35 ผู้ฟัง : ไม่จำเป็นครับ K: ดีครับ
 
27:43 จากสิ่งที่ลึกซึ้ง
มาถึงสิ่งที่เหลือเชื่อ
  
27:56 สิ่งที่เรียกกันว่าโยคะ
 
28:01 ทางตะวันตก และบางส่วน
ทางตะวันออก คืออินเดีย
  
28:07 คิดกันขึ้นมา เมื่อประมาณ
ศตวรรษที่ 17 และ 18
  
28:14 เป็นการบริหาร ม่เพียงเพื่อ
ให้มีร่างกายที่ดี
  
28:16  
 
28:21 ร่างกายที่มีสุขภาวะ
โดยการบังคับ คุณเข้าใจไหม
  
28:23  
 
28:25 ด้วยระเบียบวินัย ด้วยการควบคุม
 
28:30 เพื่อที่จะปลุก สิ่งที่เรียกว่า
พลังในระดับสูงกว่า
  
28:36 ได้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17, 18
 
28:44 โยคะที่แท้จริง ซึ่งเรียกว่า
ราชาโยคะนั้น เป็นโยคะขั้นสูงสุด
  
28:49  
 
28:56 เป็นการดำเนินชีวิต
ทางศีลธรรมอันสูงส่ง
  
29:02 ไม่ใช่ศีลธรรม
ตามสถานการณ์แวดล้อม ตามวัฒนธรรม
  
29:06 แต่เป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่
ในศีลธรรม จรรยาอันแท้จริง
  
29:09  
 
29:15 ชีวิตที่ไม่ทำร้าย ไม่ดื่ม
ไม่ทำให้ตนเองเสพติด
  
29:19 นอนพอเหมาะ กินอาหารพอดี
 
29:23 คิดได้กระจ่างชัด และกระทำ
อย่างมีคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
  
29:26  
 
29:30  
 
29:32 ผมจะไม่เข้าไป ในเรื่องนั้น
ว่าอะไรถูก อะไรผิด
  
29:37 เท่าที่ผมเข้าใจ
จากการที่ได้สนทนา
  
29:40 กับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีชื่อเสียง หลายๆ ท่าน
  
29:44 เขาไม่เคยกล่าวถึง
การบริหารร่างกาย
  
29:48 พวกเขาบอกว่า ออกกำลังกายปกติ
เดิน ว่ายน้ำ หรืออื่นๆ
  
29:55 แต่สิ่งที่พวกเขาเน้นว่าสำคัญ
คือ ชีวิตทางศีลธรรม
  
30:03 มีจิตซึ่งว่องไว
 
30:16 แต่โยคะสมัยใหม่
 
30:18 ซึ่งคุณก็รู้ความหมาย
ของคำคำนั้นดี คุณอาจจะรู้
  
30:26 ผมก็เคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
หลายคนด้วยกัน
  
30:28 จริงๆ แล้วมันไม่ได้หมายความถึง
การเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
  
30:32 ความหมายของคำว่า โยคะ
คือการเชื่อมเข้าด้วยกัน
  
30:37 เชื่อมสิ่งที่สูงกว่า
เข้ากับ สิ่งที่ต่ำกว่า
  
30:40 หรือสิ่งที่ต่ำกว่า
กับสิ่งที่สูงกว่า
  
30:43 คุณเข้าใจหรือเปล่า
 
30:48 แต่โยคะสมัยใหม่
 
30:53 ผมไม่ทราบว่า ทำไมผมจึงพูด
เกี่ยวกับเรื่องไร้สาระเหล่านี้!
  
31:01 ผมไม่ทราบว่า
ทำไมพวกเขา จึงเรียกว่าโยคะ
  
31:03 มันควรจะเรียกแค่ว่า
การบริหารกาย
  
31:06 แต่นั่น มันไม่ดึงดูดใจคุณ
 
31:16 คุณต้องจ่ายเงิน เพื่อเรียนโยคะ
 
31:21 เพื่อจะหายใจให้ถูกต้อง และอื่นๆ
 
31:27 คุณสามารถที่จะฝึกโยคะ
 
31:29 ที่จะการออกกำลังกายแบบต่าง ๆ
 
31:34 ผู้พูดได้ฝึกทำมาบ้างหลายปีแล้ว
 
31:39 มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้
โชคดีที่เขาไม่คิดเงิน
  
31:43  
 
31:49 เพราะพวกเขาคิดว่า
ผู้พูดก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วย !
  
31:59 ขอโทษ ! (หัวเราะ)
 
32:04 แต่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ในไม่ช้า เขาก็ทิ้งผมไป
  
32:07  
 
32:20 หรือผมทิ้งพวกเขา
หรือใครทิ้งใครก็ตาม
  
32:35  
 
32:39 คุณครับ คุณสามารถฝึกโยคะชนิดนี้
ไปจนชั่วชีวิตคุณ
  
32:43 แต่คุณไม่อาจปลุกการหยั่งรู้
ทางจิตวิญญาณให้ตื่นขึ้น
  
32:49 ทั้งการตื่นขึ้นของพลังงาน
ที่สูงส่งกว่า ก็ไม่เกิดขึ้นด้วย
  
32:51  
 
32:56 คุณทราบไหม ทางตะวันออก
มีคำเรียกสภาวะนี้ว่า กุณฑาลินี
  
33:02 พวกคุณบางคน อาจจะเคยอ่าน
แล้วหลงติดอยู่ในคำนั้น
  
33:05  
 
33:09 ทว่าผู้คนส่วนใหญ่
เท่าที่ผมได้สนทนาด้วย
  
33:14 ผู้ที่ได้สืบค้น พิจารณาเรื่องนี้
มาแล้วอย่างลึกซึ้ง
  
33:18 พวกเขามักอ้าง
คำพูดของคนอื่นเสมอ
  
33:24 อ้างอิงไปยังผู้ที่เป็นต้นตอ
ของปัญหา - ขออภัยครับ
  
33:30  
 
33:43 และโปรดเชื่อเถอะ
ไม่มีใคร ในคนพวกนั้น
  
33:48 ไม่มีใครสักคน
ที่ได้ปลุกพลังงานนี้ ให้ตื่นขึ้น
  
33:53 พวกเขาพูดถึงมัน
 
33:57 พวกเขารู้สึกถึงประสบการณ์บางอย่าง
ซึ่งเขาให้ชื่อนี้
  
33:59  
 
34:04 ผมได้สนทนาถกกับพวกเขา
อย่างจริงๆจังๆ
  
34:11 และสิ่งที่พวกเขา
ต่างพากันพูดถึงนั้น
  
34:14 เป็นการทำให้พลังงานเพิ่มขึ้น
แบบหนึ่ง เพื่อก่อปัญหามากยิ่งขึ้น
  
34:20 ผมหมายความตามที่พูดจริงๆ
 
34:24 โดยการกินอาหารที่ถูกต้อง
โดยการควบคุม
  
34:27 โดยการหายใจอย่างเหมาะสม
และอีกมากมาย
  
34:30 คุณก็จะมีพลังงานเพิ่มขึ้น
โดยธรรมชาติ
  
34:34 แล้วนั่น ทำให้คุณรู้สึกว่า
คุณเหนือกว่าคนอื่น
  
34:38 และคุณหลุดพ้นแล้ว และนั่นนี่
 
34:40 แต่มีลักษณะที่แตกต่างออกไป
 
34:44 ผมจะไม่พูดถึง ไม่แตะต้องเรื่องนั้น
เพราะพวกคุณ
  
34:47 กระตือรือร้น อยากรู้กันเหลือเกิน
 
34:54 สภาวะนั้น จะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อไม่มีตัวตนเท่านั้น
  
35:04 จากนั้น จะมีพลังงาน
ชนิดที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
  
35:10 ที่จะรักษาจิตใจให้สดใหม่
เยาว์วัย มีชีวิตชีวา
  
35:17 และนั่นจะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อปราศจาก
  
35:22 ความรู้สึกของความเป็นตัวตน
อย่างแท้จริง ใช่ไหม
  
35:26 เรื่องนั้นชัดเจน
 
35:29 เพราะตัวตน ความเป็น "ฉัน"
หรือศูนย์กลางนี้
  
35:39 อยู่ในความขัดแย้งเสมอไป ใช่ไหม
 
35:42  
 
35:44 มันทั้งต้องการ และไม่ต้องการ
จึงก่อให้เกิดภาวะตรงข้าม
  
35:49 เกิดความอยาก ที่สวนทางกัน
จึงมีการดิ้นรนต่อสู้ ไม่หยุดหย่อน
  
35:51  
 
35:59 ตราบเท่าที่การดิ้นรนต่อสู้
ยังคงอยู่
  
36:02 เห็นได้ชัดว่า
ย่อมมีการสูญเสียพลังงาน
  
36:08 เมื่อไม่มีการดิ้นรนต่อสู้
 
36:10 จะมีพลังงาน ชนิดที่ต่างออกไป
โดยสิ้นเชิงเกิดขึ้น
  
36:15 ใช่ไหม
 
36:22 มีเรื่องเล่าถึงชายคนหนึ่ง
 
36:25 เขาเป็นนักปรัชญา
หรือสังฆราชา
  
36:30 เขาเป็นครูที่มีชื่อเสียง
 
36:33 มีศิษย์คนหนึ่งมาหาเขา
 
36:36 แล้วพูดว่า "อาจารย์ช่วยสอน
การทำสมาธิให้ผมด้วยเถิด"
  
36:41 แล้วศิษย์ผู้นั้นก็นั่งลง
ในท่าสมาธิที่ถูกต้อง
  
36:46 แล้วก็ปิดตาลง
แล้วเริ่มหายใจเข้าออกลึกๆ
  
36:48  
 
36:53 พยายามที่จะสัมผัสเครือข่าย
และคลื่นพลัง
  
36:57 ในระดับที่สูงขึ้นไป
หรืออะไรทำนองนั้น
  
37:00 แล้วอาจารย์ก็เก็บก้อนหินมา2 ก้อน
 
37:03 เอามาถูกัน แล้วก็ถูมันไปเรื่อย
 
37:08 เมื่อผู้เป็นศิษย์ลืมตาขึ้น
เขาก็ถามว่า
  
37:12 อาจารย์ครับ ท่านกำลังทำอะไรอยู่"
 
37:15 เขาตอบว่า
"ฉันกำลังพยายามจะฝนหินเหล่านี้
  
37:20 ให้เป็นกระจก
แล้วฉันจะได้ส่องมอง ตัวฉันเอง"
  
37:23  
 
37:25 ฝ่ายศิษย์ก็พูดว่า
"อาจารย์ครับ ท่านทำไม่ได้หรอก"
  
37:30 อาจารย์จึงบอกว่า
"ก็เช่นเดียวกันแหละเพื่อนเอ๋ย"
  
37:32 แม้เธอจะนั่งอย่างนั้น
และหายใจอย่างนั้นไปตลอด
  
37:35 แต่เธอไม่มีวันที่จะ.
พวกคุณเข้าใจแล้วนะ
  
37:46 มนุษย์เราจะมีความมั่นคงปลอดภัย
อันแท้จริงในชีวิตนี้ได้ไหม
  
37:53 ความมั่นคงปลอดภัยอย่างแท้จริง
ในชีวิต
  
37:58 ของชายและหญิง จะเกิดขึ้นได้ไหม
 
38:07 นี่เป็นคำถามที่จริงจังอย่างยิ่ง
 
38:11 เพราะเราทุกคน ล้วนต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัย
  
38:15 ทั้งทางกายภาพ และโดยหลักแล้ว
เป็นความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
  
38:18  
 
38:23 ถ้าหากคุณรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ
 
38:28 รู้สึกแน่นอนใจแล้ว คุณอาจจะ
ไม่พะวงกับความมั่นคงทางกายภาพ
  
38:30  
 
38:33  
 
38:42 การแสวงหา
ความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
  
38:47 โปรดติดตามตรงนี้ดีๆ
การแสวงหาความมั่นคงทางจิตใจ
  
38:49  
 
38:53 เป็นอุปสรรคขัดขวาง
ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
  
39:01 เราจะพิจารณาเรื่องนี้
 
39:05 ผู้ถาม ถามว่า
 
39:06 ความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริง
สำหรับเรา สำหรับมนุษย์ มีอยู่หรือ
  
39:11  
 
39:13 เราจะตอบคำถามนั้นตอนจบ
แต่ขอให้ติดตามไปทุกขั้นตอน
  
39:16  
 
39:26 เราต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ใช่ไหม
 
39:29  
 
39:31 เหมือนกับเด็ก
ที่ยึดแม่เอาไว้แน่น
  
39:37 เด็กต้องรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
มิฉะนั้นจะมีความผิดปรกติเกิดขึ้น
  
39:41  
 
39:44 มีการค้นพบว่า
 
39:45 ถ้าหากแม่และพ่อ
 
39:48 ไม่ได้ให้ความเอาใจใส่
แก่ทารกอย่างเพียงพอ
  
39:50 ไม่ได้ให้ความรักพอเพียง
หรืออื่นๆ มันจะมีผลกระทบต่อสมอง
  
39:52  
 
39:54 ต่อระบบประสาทของทารก
และเด็กเล็กๆ
  
39:58 ฉะนั้นเด็กต้องมี
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
  
40:04 มีความมั่นคงปลอดภัยทางกาย
 
40:11 แต่เหตุใด เราจึงเรียกร้อง
ต้องการความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
  
40:17 คุณเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างสองกรณีนี้ไหม
  
40:20 อย่างหนึ่ง จิตใจเรียกร้องหา
ความมั่นคงปลอดภัย
  
40:27 และกาย ก็เรียกร้องต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยด้วย ใช่ไหม
  
40:31 นั่นเห็นได้ชัดเจน
 
40:34 แต่ทว่า ความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
มีอยู่หรือ
  
40:41 เราต้องการมัน
 
40:44 เราต้องการความมั่นคงปลอดภัย
ในความสัมพันธ์ของเรา
  
40:49 ใช่หรือเปล่า
 
40:51 ภรรยาของฉัน ลูกๆของฉัน ทำให้รู้สึก
ถึงความเป็นครอบครัวเดียวกัน
  
40:54  
 
40:59 แต่ความเป็นครอบครัว ทุกวันนี้
กำลังแตกสลาย
  
41:04 ในความเป็นครอบครัว ให้ความรู้สึก
 
41:08 มั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
ได้ในระดับหนึ่ง
  
41:10 ใช่ไหม
 
41:12 เราจึงผูกพันกับภรรยา
 
41:16 หรือกับแฟนสาว ใช่ไหม
 
41:19 ในความผูกพันนั้น
มีความมั่นคงปลอดภัย
  
41:24 อย่างน้อยที่สุด เราก็คิดว่า
มีความมั่นคงปลอดภัย
  
41:29 และเมื่อใด ที่ไม่มีความรู้สึก
มั่นคงปลอดภัย ในคนคนนั้น
  
41:34 เราก็จะแตกแยกกัน แล้วหา
ความมั่นคงปลอดภัยในคนอื่นอีก
  
41:39 นี่คือสภาพที่กำลังเกิดขึ้น ใช่ไหม
 
41:44 แล้วเราก็ยังพยายาม
หาความมั่นคงปลอดภัย ในกลุ่ม
  
41:50 ในเผ่าพันธุ์
 
41:53 ความเป็นเผ่าที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูขึ้นเป็นชาติ
  
41:57  
 
41:58 ไม่หรือ แหมผมดีใจ
 
42:03 แล้วชาติหนึ่งก็ต่อต้าน
อีกชาติหนึ่ง คุณตามทันนะ
  
42:08 ดังนั้น การแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย
ทางจิตใจในบุคคล
  
42:13  
 
42:19 ในประเทศชาติ ในความเชื่อ
ในประสบการณ์ของคุณเอง
  
42:22  
 
42:26  
 
42:32 ทั้งหมดนี้ เป็นลักษณะต่าง ๆ
ของความต้องการ
  
42:37 การเรียกร้อง ให้มั่นคงปลอดภัย
 
42:42 เช่นเดียวกับที่เราเรียกร้อง
ต้องการ
  
42:48 ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
ใช่ไหม
  
42:50 กรุณานะครับ เรากำลังค้นหา
ร่วมกันในเรื่องนี้
  
42:52 ไม่ใช่คุณเพียงแค่ฟังผม เท่านั้น
 
42:54 แต่เรากำลังตรวจสอบด้วยกัน
 
42:57 ว่าความมั่นคงปลอดภัย
สำหรับมนุษย์เรา มีอยู่หรือเปล่า
  
43:02 และการที่เราต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
  
43:06 ทำให้เราแยกตัวเราเอง
จากคนอื่น ใช่ไหม
  
43:08  
 
43:10 ในความเป็นฮินดู เป็นมุสลิม
ยิว หรืออาหรับ
  
43:12 คริสเตียน หรือไม่ใช่คริสเตียน
 
43:15 ผู้ที่เลื่อมใสในพระเยซู
หรือผู้ที่เลื่อมใสในอย่างอื่น
  
43:19 ในทั้งหมดนั้น มีการเรียกร้อง
ต้องการความมั่นคงปลอดภัย
  
43:34 และเราค้นพบความมั่นคงปลอดภัยนี้
ในสิ่งหลอกลวง ใช่ไหม
  
43:40  
 
43:42 คุณยอมรับไหม
 
43:47 ใช่ไหม
 
43:49 เมื่อรู้สึกปลอดภัยอยู่ในนิกาย
คาทอลิก คุณก็ยึดเอาไว้เหนียวแน่น
  
43:52  
 
43:56 หรือในศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู
 
43:59 ศาสนาจูดาย ศาสนาอิสลาม และอื่นๆ
คุณเข้าใจไหม
  
44:03 การยึดนั้นก่อให้เกิด
ความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในมายา
  
44:09 เพราะว่าพวกเขายังต่อสู้กันเอง
 
44:15 ผมสงสัย ว่าคุณเห็นตรงนี้ไหม
 
44:20 คุณเห็นไหม
 
44:22 ในทันทีที่คุณเห็น
คุณจะไม่สังกัดอะไรทั้งสิ้น
  
44:32 เดี๋ยวนะครับ
 
44:34 การเรียกร้องต้องการ
ให้มั่นคงปลอดภัย
  
44:38 มันอาจจะเป็นมายา
 
44:42 อยู่ในความเชื่องมงาย
 
44:47 ในพิธีกรรม ในคำสอน
หรือในความเชื่อฝังหัว
  
44:49  
 
44:53 ในประเทศชาติ ในระบบเศรษฐกิจ
 
44:55  
 
45:00 ในลัทธิการปกครอง
แบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ
  
45:04 ใน
 
45:09 คำนั้นนะอะไรน่ะ
 
45:15 ในความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ในทาง
เศรษฐกิจ อย่างเช่นในอเมริกา
  
45:18  
 
45:21 พวกเขามั่นคงปลอดภัย อย่างสมบูรณ์
อย่างน้อยที่สุด เขาคิดอย่างนั้น
  
45:24  
 
45:28 ดังนั้น ความอยากให้มั่นคงปลอดภัย
ไม่เพียงสร้างมายาขึ้นมาเท่านั้น
  
45:31  
 
45:35 เพราะว่า ในการสังกัดเผ่าพันธุ์
สังกัดศาสนจักร
  
45:38  
 
45:42 มันเป็นมายา ไม่ใช่หรือ
 
45:50 ฉะนั้น เราจึงมี
ความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในโลกมายา
  
45:55 อยู่ในสิ่งที่มีอยู่จริง
ในเฟอร์นิเจอร์ ในบ้าน ในบุคคล
  
46:00  
 
46:07 เมื่อคุณสังเกตจะเห็นว่า
ในสิ่งเหล่านี้ ไม่มีอะไรเลย
  
46:10 ที่ให้ความมั่นคงปลอดภัย
แก่มนุษย์
  
46:13 เพราะคุณมีมหันตสงคราม
ถึง 2 ครั้งแล้ว
  
46:18 แต่คุณก็ยัง
ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยจริงๆ
  
46:21 คุณต้องการ ความมั่นคงปลอดภัย
แต่คุณก่อสงคราม
  
46:24 ซึ่งทำลายความมั่นคงปลอดภัย
ของคุณเอง
  
46:31 ดังนั้น เมื่อคุณเห็นความจริง
ว่าจิต หรือความคิด
  
46:36  
 
46:38  
 
46:44 ได้แสวงหาความมั่นคงปลอดภัย
อยู่ในโลกมายา
  
46:45 ในการหยั่งเห็นว่า คุณกำลังเสาะหา
ความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในมายา
  
46:51  
 
46:52 การหยั่งเห็นนั้น
นำมาซึ่งสติปัญญา ใช่ไหม
  
46:58 คุณตามทันไหม
 
47:01 คุณตามที่พูดทันไหม
 
47:03 โปรดอย่าเห็นด้วย
 
47:04 นอกจากเมื่อผมได้ทำ
ให้มันชัดเจน สมบูรณ์จริง
  
47:09 ในการเป็นชาวฮินดู ผมแสวงหาความ
มั่นคงปลอดภัย ในความเชื่อของผม
  
47:14 รวมทั้งสิ่งงมงายไร้สาระ
และพระเจ้าทั้งหลาย
  
47:19 และพิธีกรรมและสิ่งเหลวไหลทั้งหมด
ที่มีอยู่ในนั้น
  
47:24 ผมแสวงหา ความมั่นคงปลอดภัยในนั้น
-ผมไม่หานะ-แต่สมมุติว่าเราแสวงหา
  
47:30 เราก็จะอยู่ตรงกันข้าม
กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง
  
47:36 ที่มีแนวคิดต่างออกไป
มีพระเจ้าต่างออกไป
  
47:40 มีพิธีกรรมต่างออกไป
เช่น คาทอลิก และคนกลุ่มอื่นๆ
  
47:43 ดังนั้นสองสภาพนี้ ตรงกันข้ามกัน
 
47:46 ต่างยอมอดกลั้นทนกัน
แต่แท้ที่จริงพวกเขาเป็นปฏิปักษ์กัน
  
47:52 จึงมีความขัดแย้ง
ระหว่างทั้งสองฝ่าย
  
47:56 ซึ่งฉันพยายามหาความมั่นคงปลอดภัย
อยู่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  
48:03  
 
48:05 แล้วผมก็ตระหนักได้ว่า
โอ้ พระเจ้าทั้งหมดนั้น เป็นมายา
  
48:11 ซึ่งผมพยายามที่จะค้นหา
ความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในนั้น
  
48:15 และการมองเห็นว่า สิ่งเหล่านั้น
ล้วนเป็นมายา คือสติปัญญา
  
48:22 มันคล้ายกับการมองเห็นอันตราย
 
48:27 บุคคลที่มืดบอดต่ออันตราย
คือคนปัญญาอ่อน
  
48:33 เป็นคนโรคจิต
คนที่มีอะไรบางอย่างผิดปรกติ
  
48:36 แต่เรามองไม่เห็นอันตราย
ของเรื่องนี้ ใช่ไหม
  
48:40  
 
48:41 ผู้ที่มองเห็นอันตราย
 
48:49 มีสติปัญญาปฏิบัติการในผู้นั้น
 
48:53 ในสติปัญญานั้น
มีความมั่นคงปลอดภัยอันแท้จริง
  
48:58 คุณคงจับนัยสำคัญได้นะ
 
49:02 คุณเข้าใจไหม
 
49:08 นั่นคือจิต
 
49:12 หรือความคิด ได้สร้างมายา
ในลักษณะต่างๆ ขึ้นมา
  
49:14  
 
49:18 สร้างความเป็นชาติ สร้างชนชั้น
สร้างคุณและผม
  
49:24 สร้างเทพเจ้าต่างๆ
ความเชื่อนานา
  
49:26 สร้างสารพัดลัทธิคำสอน
พิธีกรรมมากมาย
  
49:29 สร้างสิ่งงมงายอันเหลือเชื่อ
ทางศาสนา ที่ระบาดไปทั่วโลก
  
49:33  
 
49:35 เราพยายามแสวงหา
ความมั่นคงปลอดภัยในสิ่งทั้งหมดนั้น
  
49:44 เรามองไม่เห็นอันตราย
ที่มีอยู่ในความมั่นคงปลอดภัยนี้
  
49:48 ในมายาลวงนี้
 
49:50 เมื่อเราเห็นอันตราย
 
49:53 ไม่ใช่เห็น แบบเป็นแนวคิด
แต่เห็นความเป็นจริง จริงๆ
  
49:58 สติปัญญานั้น เป็นความมั่นคง
ปลอดภัย ในลักษณะสูงสุดอย่างแท้จริง
  
50:08 ใช่หรือเปล่า
 
50:14 เรายังสืบค้นไปด้วยกันนะ
 
50:16 คุณมีสติปัญญาไหม
 
50:19 ถ้าไม่มี เราก็พลาดไปแล้ว
 
50:25 คุณอาจจะบอกว่า
 
50:27 ผมไม่เชื่อในศาสนาอะไรทั้งสิ้น
ผมไม่มีความเชื่อ
  
50:30 ผมไม่มีนี่ ผมไม่มีนั่น
 
50:34 แต่ความเป็น "ฉัน" ก็ยังทำงานอยู่
ซึ่งทำให้เกิดสิ่งทั้งหมดนี้
  
50:38  
 
50:41 แล้วคุณก็ต่อต้านสิ่งทั้งหมดนั้น
ด้วยคำพูดอีกอย่าง
  
50:45 ความเชื่ออีกอย่าง แนวคิดอีกอย่าง
 
50:51 ฉะนั้น ความมั่นคงปลอดภัย
ที่แท้จริงมีอยู่
  
50:58 ซึ่งหมายถึง การเห็นความจริง
ในสิ่งผิด สิ่งลวง คุณเห็นไหม
  
51:01  
 
51:05  
 
51:08 ผมสงสัยว่าคุณเห็นไหม
 
51:30 เพราะอารมณ์ความรู้สึกของเรา
มีพลังแรง
  
51:34 ความผูกพันของเรามีพลังแรง
 
51:39 การเฝ้าดู การสังเกตจะลดพลัง
 
51:42 และลดอำนาจของอารมณ์ ความรู้สึก
เหล่านี้ ลงได้อย่างไร
  
51:45  
 
51:54 อารมณ์ของเรามีกำลัง
 
51:56 ความผูกพันของเรามีกำลัง
 
52:02 การเฝ้ามอง การเฝ้าดูจะลด
 
52:04 กำลังและอำนาจ
ของอารมณ์เหล่านี้ ลงได้อย่างไร
  
52:07  
 
52:10 ว่าไงครับ
 
52:12 เราจะพิจารณาคำถามนั้น ต่อไปได้ไหม
 
52:26 การพยายามควบคุม การกดข่ม
การหันเหอารมณ์ ความรู้สึก
  
52:30  
 
52:34 และความผูกพัน ไม่มีทาง
ที่จะลดความขัดแย้งลงได้เลย ได้ไหม
  
52:37  
 
52:43 ชัดเจนไหม
 
52:52 โดยทั่วๆ ไปเรารู้ตัว
ต่ออารมณ์ ของเราไหม
  
53:03 เรารู้ตัวต่อความผูกพันของเราไหม
 
53:06 ซึ่งอารมณ์ของเรามีกำลังแรง
 
53:09 ความผูกพันของเราแรง
เรารู้ตัวไหม
  
53:14 คุณรู้ไหมว่าคุณผูกพัน
 
53:21 ค้นหาต่อไปครับคุณ
 
53:23 คุณผูกพันอย่างเหนียวแน่นไหม
 
53:30 อารมณ์ ความรู้สึก ของคุณรุนแรง
เหลือล้น จนมันแสดงออกมาหรือเปล่า
  
53:33  
 
53:38 ดังนั้น ก่อนอื่นเราต้องสำนึกรู้
ต้องรู้ตัว
  
53:44 ต้องรู้ ต้องรู้จัก ต้องเห็น
ว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรา รุนแรง
  
53:47  
 
53:59 รู้ตัว และตระหนักว่าคุณผูกพันอยู่
 
54:07 ถ้าเป็นอย่างนั้น ในเมื่อคุณสำนึก
รู้อยู่อย่างยิ่ง แล้วอะไรเกิดขึ้น
  
54:15  
 
54:17 คุณเข้าใจคำถามของผมหรือเปล่า
 
54:20 ผมสำนึกรู้ ถึงความผูกพันของผม
 
54:23 หรืออารมณ์ที่รุนแรงของความเกลียด
ความอิจฉา ความเป็นปฏิปักษ์
  
54:26  
 
54:31 ความชอบและไม่ชอบของผม
ผมสำนึกรู้ถึงมัน
  
54:34  
 
54:38 คุณสำนึกรู้หรือเปล่า
 
54:40 กรุณานะครับ เรากำลังมีส่วนร่วมกัน
ในการค้นหานี้
  
54:46 และในเมื่ออารมณ์เหล่านั้นมีพลัง
 
54:49  
 
54:55 มันจึงบดบังเรา
ควบคุมการกระทำของเรา
  
55:01 คุณเข้าใจหรือเปล่า
 
55:06 ผมกำลังตรวจสอบ
กำลังเฝ้าดู เฝ้าสังเกต
  
55:10 อารมณ์และความผูกพัน
ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีพลังแรงมาก
  
55:16  
 
55:20 และมันเป็นอุปสรรคขัดขวาง
การคิดและการกระทำที่ชัดเจน
  
55:23  
 
55:25 อารมณ์และความผูกพัน
ทำให้ความคิดสับสน
  
55:27  
 
55:31 แล้วผมตระหนักรู้ต่อมันหรือเปล่า
 
55:37 หรือเราทึกทักเอาว่าเป็นอย่างนั้น
 
55:41 คุณเข้าใจคำถามของผมหรือเปล่า
 
55:42 เช่น คุณบอกว่า
"ใช่ครับ ผมมีอารมณ์รุนแรงมาก
  
55:44 ผมผูกพันอย่างมหันต์
แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก
  
55:47 นั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ผมไม่รังเกียจการดิ้นรนต่อสู้
  
55:50  
 
55:52 ผมไม่รังเกียจ
ที่จะทะเลาะกับทุก ๆ คน"
  
55:59 มีเรื่องเล่าตลก ที่ดีมาก
แต่ผมจะไม่เล่าล่ะ
  
56:08 เรารู้ตัวต่อสิ่งพวกนั้นหรือเปล่า
 
56:13 ทีนี้ ถ้าคุณรู้ตัว
อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
  
56:18  
 
56:20 โปรดตรวจสอบตัวคุณเอง
 
56:26 คุณผูกพัน
 
56:28 คุณรู้ตัวไหมว่า คุณผูกพัน
 
56:31 เพียงแค่รู้ตัวเท่านั้น
 
56:34 คุณรู้ว่าคุณผูกพันกับคนคนนั้น
 
56:37 กับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้น
หรือ กับความเชื่อหนึ่ง
  
56:40 ความเชื่อที่ไร้การพิสูจน์
คุณรู้เรื่องทั้งหมดนี้ดี
  
56:43 ผูกพันอยู่กับ อะไรบางอย่าง
 
56:46 เมื่อคุณพูดว่า คุณรู้ตัว
คุณหมายถึงอะไร
  
56:51 หมายถึง รู้ จดจำได้หรือ
 
56:57 ความคิดหรือ ที่จดจำ
ที่รู้จัก ความผูกพัน
  
57:01 คุณตามทันไหม
 
57:03 คุณบอกว่า "ครับ ผมผูกพันอยู่"
 
57:06 มันเป็นการเคลื่อนไหว
ของความคิดหรือเปล่า ที่บอกว่า
  
57:09 "ผมผูกพัน" คุณเข้าใจนะ
 
57:12 โปรดพิจาณาไปด้วยกันกับผม
อีกสัก 2 - 3 นาที นะครับ
  
57:15 ขอให้ใส่ใจอย่างเงียบ ๆ นะครับ
 
57:21 เมื่อคุณบอกว่า "ผมผูกพัน"
มันเป็นแนวคิดหรือเปล่า
  
57:29 หรือว่ามันเป็นความจริง
 
57:35 ความเป็นจริงไม่ใช่แนวคิด
 
57:42 ไมโครโฟนนี้
 
57:45 ผมสร้างแนวคิด เกี่ยวกับมันก็ได้
แต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
  
57:49 ผมสัมผัสมัน มองเห็นมันได้ ใช่ไหม
 
57:54 ความผูกพันของผม เป็นแนวคิดรวบยอด
เป็นข้อสรุป หรือเปล่า
  
58:00  
 
58:02 หรือมันเป็นจริง ว่าผมผูกพัน
 
58:07 คุณเห็นความแตกต่างไหม
 
58:09 เห็นไหมคุณ ได้โปรดเถิด
 
58:17 ฉะนั้น เมื่อคุณกำลังสังเกต
ความเป็นจริง
  
58:21 ความจริงไม่ใช่แนวคิด ไม่ใช่
ข้อสรุป เกี่ยวกับความเป็นจริง
  
58:25 แต่คือความเป็นจริง
และคุณตระหนักรู้ต่อมัน
  
58:29  
 
58:33 ความเป็นจริงนั้น แตกต่างจากคุณ
ผู้ซึ่งกำลังสังเกตความเป็นจริงหรือ
  
58:36  
 
58:40 คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
 
58:42 ผมหวังว่า สมองของพวกคุณทุกคน
กำลังทำงาน
  
58:49 มันชัดเจนไม่ใช่หรือ
 
58:52 ผมกำลังสังเกตความเป็นจริง
ผ่านแนวคิด
  
58:57 หรือผ่านข้อสรุป หรือเปล่า
 
59:00 หรือว่า ผมได้ยินใครบางคน
พูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาแล้ว
  
59:04 ดังนั้น ผมจึงเฝ้าดู
 
59:06 ซึ่งหมายถึง ผมกำลังเฝ้าดู
โดยผ่านม่านของแนวคิด
  
59:12  
 
59:15 ฉะนั้น ผมไม่ได้มองดูความเป็นจริง
 
59:21 ดังนั้น ขณะนี้
ผมจึงมามองดูความเป็นจริง
  
59:28 ผมไม่ได้ใช้ถ้อยคำต่อความเป็นจริง
ผมเพียงแต่กำลังเฝ้ามอง
  
59:33  
 
59:35 ผมมองดูมันอย่างไร
 
59:39 มองอย่างเป็นสิ่งที่แยกออกจากผมหรือ
คุณเข้าใจไหม
  
59:43  
 
59:45 ความผูกพันเป็นสิ่งที่แตกต่าง
จากตัวผมหรือ
  
59:50 หรือว่า
นั่นเป็นส่วนหนึ่งของตัวผมเอง
  
59:56 คุณเข้าใจหรือเปล่า
 
59:58 โปรดอย่าเพิ่งง่วงหลับนะครับ
 
1:00:00 ถ้าหากคุณต้องการจะหลับ
ก็หลับไปเลย
  
1:00:02 แต่ขอให้คุณจริงจังสัก 2-3 นาที
เพื่อมองให้เห็นความจริงนี้
  
1:00:07 นั่นคือ ผมกำลังมองดู
 
1:00:11 เสมือนว่า
มันเป็นสิ่งที่แยกออกจากตัวผม
  
1:00:17 ไมโครโฟนนี้ แยกออกจากตัวผม
 
1:00:23 แต่ความผูกพัน
อารมณ์ต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของผม
  
1:00:29 ความผูกพัน คือความเป็น "ผม"
 
1:00:33 ถ้าหากผมไม่มีความผูกพัน
ก็ไม่มีความเป็น "ผม"
  
1:00:42 ดังนั้น การรู้ตัวต่ออารมณ์
และความผูกพันของคุณ
  
1:00:52 เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของคุณ
ส่วนหนึ่งของโครงสร้างของคุณ
  
1:00:56 ดังนั้น คุณก็กำลังมองดูตัวคุณเอง
 
1:01:02 โดยไม่มีการแบ่งแยก
 
1:01:06 ไม่มีภาวะที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน
ระหว่างผมกับความผูกพัน
  
1:01:11 มีอยู่แต่ความผูกพันเท่านั้น
 
1:01:15 ซึ่งไม่ใช่ถ้อยคำ
แต่คือ ความเป็นจริง
  
1:01:18 คือความรู้สึก อารมณ์
การครอบครองเป็นเจ้าของ
  
1:01:23 ความรู้สึกครอบครองเป็นเจ้าของ
ในความผูกพัน
  
1:01:26 นั่นคือ ความเป็นจริง
ดังนั้น นั่นคือตัวผม
  
1:01:29  
 
1:01:32 แล้วผมจะทำยังไงกับความเป็น "ผม"
 
1:01:35 คุณเข้าใจไหม
จากนี้ โปรดติดตามไปทุก ๆ ขั้นตอน
  
1:01:39 ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้า
หรือใจคุณวอกแวก
  
1:01:42 ก็ให้มันวอกแวก แต่หวลกลับมา
 
1:01:49 ดังนั้น เมื่อมีการแบ่งแยก
ระหว่างตัวผม และความผูกพัน
  
1:01:53 ผมจึงทำอะไรกับมันก็ได้ ใช่ไหม
 
1:01:56 คุณตามทันไหม
 
1:01:57 ผมก็ควบคุมมันได้ ผมก็พูดได้ว่า
 
1:01:59 "ไม่ ผมต้องไม่ผูกพัน"
หรือ กดข่มมันไว้
  
1:02:02 หรือทำอะไรบางอย่างกับมัน
อยู่ตลอดเวลา ใช่ไหม
  
1:02:06 ซึ่งเราทำอย่างนั้นกัน
 
1:02:08 แต่ถ้าความผูกพันคือผม
ผมจะทำอะไรได้
  
1:02:12 เดี๋ยวครับ เดี๋ยวก่อน
ติดตามให้ใกล้ชิด
  
1:02:15 ถ้ามันคือตัวผมเอง ผมจะทำอะไรได้
 
1:02:24 ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลย ผมจะทำได้หรือ
 
1:02:27 ผมทำได้แค่เพียงสังเกตเท่านั้น
 
1:02:31 คุณเห็นความแตกต่างไหม
ก่อนหน้านี้ ผมจัดการกับมัน
  
1:02:33  
 
1:02:37 แต่ตอนนี้ ผมไม่สามารถจัดการอะไร
กับมันได้
  
1:02:40 เพราะมันคือตัวผม มันคือแขนของผม
คือส่วนหนึ่งของผม
  
1:02:44 ดังนั้น ทั้งหมดที่ผมสามารถจะทำได้
ก็คือ สังเกตเท่านั้น ใช่ไหม
  
1:02:51  
 
1:02:54 ดังนั้น ทั้งหมดที่สำคัญยิ่ง
คือการสังเกต
  
1:02:58 ไม่ใช่การที่คุณทำอะไร
เกี่ยวกับมัน
  
1:03:01 คุณเห็นความแตกต่างไหม
 
1:03:09 ดังนั้น จึงมีการสังเกต
แต่ไม่ใช่ผมกำลังสังเกต
  
1:03:11  
 
1:03:17 มีอยู่แต่เพียงการสังเกตเท่านั้น
 
1:03:22 ในการสังเกตนั้น
 
1:03:24 ถ้าหากผมเริ่มที่จะเลือก
 
1:03:28 แล้วพูดว่า "ผมต้องไม่ผูกพัน"
 
1:03:33 ผมก็เคลื่อนแยกห่าง ออกไปแล้ว
ในการที่พูดว่านั่นไม่ใช่ความเป็นผม
  
1:03:38 คุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
 
1:03:42 ฉะนั้นในการสังเกต ไม่มีการเลือก
 
1:03:46 ไม่มีการกำหนดทิศทาง เพียงสังเกต
อย่างบริสุทธิ์ชัดเจนจริง ๆ
  
1:03:47  
 
1:03:53 แล้วสิ่งที่ถูกสังเกตนั้น
ก็สลายไปเอง
  
1:04:02 ก่อนหน้านี้ คุณต่อต้านมัน
คุณควบคุมมัน
  
1:04:05 คุณกดข่มมัน
คุณจะทำให้เกิดผลกระทบต่อมัน
  
1:04:08 แต่ขณะนี้ ในการสังเกตอย่างนั้น
พลังงานทั้งหมด จะรวมตัวกัน
  
1:04:14 เมื่อมีการขาดแคลนพลังงาน
เท่านั้น ที่ความผูกพันเกิดขึ้น
  
1:04:19 ผมสงสัยว่าคุณมองเห็นที่พูดนี้ไหม
 
1:04:23 คุณเห็นไหม
 
1:04:31 นั่นคือ
เมื่อมีการสังเกตอย่างเต็มที่
  
1:04:34 ก็ไม่มีการแทรกแซงของความคิด
 
1:04:40 เพราะคุณกำลังสังเกตอยู่
 
1:04:42 ความคิดจะเข้ามาเพื่ออะไร
 
1:04:45 คุณเข้าใจจุดสำคัญนี้ไหม
 
1:04:46 เหมือนอย่างที่
คุณแค่เพียงสังเกตแมลงวัน
  
1:04:49 คุณเพียงแค่สังเกต
สิ่งที่คุณเรียกว่า แมลงวัน
  
1:04:53 สังเกตในทำนองเดียวกัน
สังเกตอย่างสมบูรณ์เต็มที่
  
1:04:59 เมื่อสังเกตอารมณ์
ความผูกพันของคุณ
  
1:05:09 ในการสังเกตเช่นนั้น
จะมีการรวมตัวของพลังงานทั้งหมด
  
1:05:14 ฉะนั้น จึงไม่มีความผูกพัน
 
1:05:19 ผมอธิบายไปอย่างถี่ถ้วนแล้วจริงๆ
 
1:05:23 เมื่อไม่มีสติปัญญาเท่านั้น
ที่เราจะผูกพัน
  
1:05:30 คนที่ไม่เห็นนัยสำคัญทั้งหมด
 
1:05:33 ของความผูกพันเท่านั้น
ที่จะเข้าไปผูกพันยึดติด
  
1:05:40 และคนเหล่านั้น
แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก
  
1:05:44 พวกเขา เป็นส่วนประกอบ
ที่มีพลังแรงกว่าในโลก
  
1:05:47 และเราถูกจับตรึงอยู่ในนั้นด้วย
 
1:05:49 แต่เมื่อคุณเริ่มตรวจสอบเรื่องนี้
อย่างใกล้ชิด เริ่มมองดูมัน
  
1:05:53  
 
1:05:55 คุณก็ไม่ถูกจับตรึงอยู่ในนั้น
อีกต่อไป
  
1:06:00 โดยธรรมชาติ คุณก็จะไม่ทำให้
พลังงานกระจัดกระจายไป
  
1:06:03 สูญเสียไปกับสิ่ง
ซึ่งไร้ความหมายอีกต่อไป
  
1:06:09 ดังนั้น พลังงานของคุณ ณ. ขณะนี้
 
1:06:19 จึงรวมศูนย์อยู่ในการสังเกต
อย่างเต็มที่
  
1:06:22 ฉะนั้น ความผูกพัน
จึงสลายหายไป อย่างสิ้นเชิง
  
1:06:28 ทดลองดู ทำดู แล้วคุณจะค้นพบ
 
1:06:32 แต่คุณต้องเคลื่อนไปทีละก้าว ๆ
 
1:06:36 อย่ากระโดดข้ามไปในเรื่องนั้น
เรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆ
  
1:06:38 คุณจะต้องตรวจสอบสิ่งนั้น
อย่างใกล้ชิดยิ่งจริง ๆ
  
1:06:47 เพื่อที่จิตใจของคุณจะกระจ่างชัด
อย่างถึงที่สุดในการสังเกต
  
1:06:54 ใช่ไหม
 
1:06:56 คนที่ไม่รู้ตัวเท่านั้น
ที่จะกระโดดจากหน้าผา
  
1:07:04 ในทันที ที่คุณรู้ตัวถึงอันตราย
คุณก็เคลื่อนถอยออกไป
  
1:07:09 การผูกพัน การยึดติดเป็นอันตราย
 
1:07:14 เพราะมันก่อให้เกิดความกลัว
ความหวั่นวิตก เกลียดชังและอิจฉา
  
1:07:19 ทั้งการครอบครอง
และการไม่ครอบครองเป็นเจ้าของ
  
1:07:22 ทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นอันตราย
อันใหญ่หลวง
  
1:07:24  
 
1:07:29 และเมื่อคุณมองเห็นอันตราย
คุณก็กระทำ
  
1:07:31 ไม่ใช่คุณกระทำ แต่มีการกระทำ
 
1:07:57 คำถามต่อไป ทำไมจิตใจจึงพร้อม
ที่จะยอมรับคำตอบที่ไร้สาระ
  
1:08:03 ต่อปัญหาที่รู้สึกได้ว่า
เป็นปัญหาที่ลึกจริงๆ
  
1:08:09 เพราะอะไร จิตใจจึงพร้อมที่จะยอมรับ
คำตอบที่ไม่สลักสำคัญ
  
1:08:14 ที่ตอบปัญหา ซึ่งรู้สึกได้ว่า
เป็นปัญหาที่ลึกจริงๆ
  
1:08:20  
 
1:08:24 ผู้ถามถามว่า ทำไมเราจึงยอมรับ
 
1:08:28 คำอธิบายตื้นๆ ผิวเผิน ในเมื่อ
มันเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ฝังลึกยิ่ง
  
1:08:31  
 
1:08:34 คุณเข้าใจไหม
 
1:08:35 ทำไมเราจึงมีชีวิตอยู่กับถ้อยคำ
นั่นคือปัญหาที่แท้จริง
  
1:08:39  
 
1:08:41 คุณเข้าใจไหม
 
1:08:47 เพราะเหตุใด ถ้อยคำจึงกลายเป็น
สิ่งสำคัญอย่างมหาศาล
  
1:08:54 ไม่ใช่หรือ
 
1:08:59 ผมเป็นทุกข์
ผมได้รับความเจ็บปวดทรมานยิ่ง
  
1:09:03  
 
1:09:09 แล้วคุณก็เข้ามาให้คำอธิบายแก่ผม
 
1:09:16 จากคำอธิบายนั้น
ผมรู้สึกว่าได้รับการปลอบประโลม
  
1:09:22 มีพระเจ้า
มีการกลับชาติมาเกิดใหม่
  
1:09:24 มีนี่ มีนั่น มีอะไรบางอย่างอีก
 
1:09:27 ดังนั้นผมจึงยอมรับถ้อยคำ
 
1:09:32 เพราะมันให้ความสบายใจแก่ผม
 
1:09:35 คำอธิบายให้ความอบอุ่นใจ ปลอบใจผม
 
1:09:38 ความเชื่อให้ความสบายใจแก่ผม
 
1:09:40 เมื่อผมทนทุกข์ทรมาน เป็นกังวล
 
1:09:49 ดังนั้นจึงมีคำอธิบายโดยนักปรัชญา
 
1:09:53 โดยนักวิเคราะห์ นักจิตวิทยา
 
1:09:56 โดยนักบวช โดยอาจารย์โยคะ
 
1:10:01 เราจึงมีชีวิตอยู่กับคำอธิบาย
 
1:10:05 ซึ่งหมายถึง เรามีชีวิตอยู่
ในคำพูดของคนอื่น
  
1:10:11 เราเป็นมนุษย์มือสอง
 
1:10:14 และเราพอใจกับชีวิตเช่นนั้น
 
1:10:18 คุณใช้คำว่า "พระเจ้า"
กับชาวคาทอลิก หรือกับ
  
1:10:22 คนที่เชื่อในพระเยซู
คุณเข้าใจไหม
  
1:10:25  
 
1:10:27 ถ้อยคำ-ภาพลักษณ์ ซึ่งถ้อยคำก็คือ
สัญลักษณ์ ภาพลักษณ์คือสัญลักษณ์
  
1:10:31 ดังนั้น สัญลักษณ์จึงกลายเป็น
สิ่งสำคัญอย่างมหันต์
  
1:10:36 เหมือนกับธงชาติ
 
1:10:39 คุณครับ คุณไม่เผชิญกับความจริง
ทั้งหมดนี้
  
1:10:45 เพราะอะไรจิตใจจึงทำเช่นนี้
 
1:10:55 มันเป็นเพราะว่า
 
1:10:59 เราอ่านมามากมายมหาศาล
 
1:11:03 ในสิ่งที่คนอื่นพูดเอาไว้แล้ว
ใช่ไหม
  
1:11:08 คุณเข้าใจไหม
 
1:11:11 เราฟังสิ่งที่คนอื่นๆ
ได้พูดมาแล้ว
  
1:11:15 เราเห็นในภาพยนตร์ว่าอะไรเกิดขึ้น
ก็ยังเป็นคนอื่นอยู่อีก
  
1:11:20  
 
1:11:22 มีใครคนอื่นบางคน อยู่เสมอ
ที่คอยบอกเราว่า ให้ทำอะไรบ้าง
  
1:11:32 ดังนั้น จิตใจของเรา
จึงพิกลพิการ เพราะเหตุนี้
  
1:11:42 ผมจึงใช้ชีวิตแบบคนมือสองอยู่เสมอ
 
1:11:45 มันอะไรกัน! คุณเข้าใจไหมครับ
 
1:11:52 และเราไม่เคยเลย ที่จะถามว่า
 
1:11:56 เราจะเป็นแสงสว่าง
ให้แก่ตนเอง ได้ไหม
  
1:12:00 คุณเข้าใจไหม
 
1:12:03 ไม่ใช่อาศัยแสงสว่างจากคนอื่น
 
1:12:06 รวมทั้งพระเยซู หรือพระพุทธเจ้า
หรือใครอื่น ก็ตาม
  
1:12:12 ผมสามารถเป็นแสงสว่างแห่งตนได้ไหม
 
1:12:19 ซึ่งหมายถึง ไม่มีเงามืด
 
1:12:23 คุณเข้าใจไหม
 
1:12:27 เพราะการเป็นแสงสว่างแห่งตน
หมายถึง แสงที่ไม่เคยดับมอดลงได้
  
1:12:34 ด้วยวิถีที่เสกสร้างขึ้น
โดยมนุษย์
  
1:12:39 โดยสภาพการณ์ โดยความทุกข์โศก
 
1:12:42 โดยอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
นั่นคือแสงสว่าง
  
1:12:47 เราสามารถเป็นแสงเช่นนั้นแก่ตนเอง
ได้ไหม
  
1:12:53 เราจะเป็นแสงเช่นนั้น
ให้แก่ตนเองได้
  
1:12:58 ก็ต่อเมื่อ
จิตใจเรา ไม่มีสิ่งท้าทายอีกแล้ว
  
1:13:03 เพราะมันตื่นขึ้น อย่างเต็มเปี่ยม
 
1:13:08 แต่พวกเราส่วนใหญ่
ต้องการการท้าทาย
  
1:13:11 เพราะพวกเราส่วนใหญ่หลับหลง
 
1:13:16 เราหลับหลง
เพราะเราถูกทำให้หลับใหล
  
1:13:20 โดยบรรดานักปรัชญา
และเหล่านักบุญ ทั้งหลาย
  
1:13:24 โดยพระเจ้าและนักบวช
และนักการเมืองทั้งโขยง ใช่ไหม
  
1:13:31  
 
1:13:33 เราถูกกล่อมให้หลับใหล
 
1:13:36 และเราไม่รู้ ว่าเราหลับหลงอยู่
เราคิดว่า มันเป็นเรื่องปรกติธรรมดา
  
1:13:39  
 
1:13:43 ดังนั้น ผู้ที่ต้องการ
เป็นแสงสว่างแก่ตนเอง
  
1:13:47 จะต้องเป็นอิสระจากทั้งหมดนั้น
 
1:13:53 และแสงสว่างแห่งตนนี้
จะลุกโชติ เมื่อไม่มีตัวตน เท่านั้น
  
1:14:01 แล้วแสงนั้น จึงเป็น
 
1:14:04 แสงแห่งนิรันดร์อันไม่เคยดับมอด
ไม่อาจจะหยั่งวัดเปรียบเทียบได้
  
1:14:11 ใช่ไหมครับคุณ
 
1:14:14 พรุ่งนี้เราถามคำถามกันต่อ ได้ไหม
 
1:14:16 แทนที่จะเสวนา หรือ สนทนากัน
 
1:14:20 ผู้ฟัง : ได้ครับ
K: ผมก็เห็นด้วย !
  
1:14:23 ผมทำหน้าที่พูดทั้งหมด
แต่คุณ.ผมหวังว่าคงไม่
  
1:14:27 Et la lumière à soi-même ne peut
advenir qu'en l'absence du moi.