Krishnamurti Subtitles

แรงขับเคลื่อนของความเห็นแก่ตัวจบสิ้นลงได้ไหม

Saanen - 26 July 1978

Public Discussion 10:08 แรงขับเคลื่อนของความเห็นแก่ตัว
จบสิ้นลงได้ไหม
  
0:24 ผมเข้าใจว่า นี่เป็นการพูดคุยหรือการเสวนา
 
0:31 การสนทนาร่วมกันระหว่างเรา
 
0:39 ผมไม่ทราบว่า เรื่องอะไรหรือปัญหาใด
ที่คุณอยากจะพูดคุยร่วมกัน
  
0:51 ผมขอเสนอ แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องยอมรับ
 
1:00 ผมขอเสนอว่า
 
1:08 เราไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
 
1:19 เราไม่ได้พยายามทำให้ใครเชื่อมั่นในเรื่องใด
 
1:26 เราไม่ได้ชักชวนหรือบังคับ
 
1:32 ไม่ได้ควบคุมการคิดของกันและกันอย่างแยบยล
 
1:47 ไม่ได้พยายามแสดงความฉลาดเฉลียวต่อกัน
 
1:54 ผมขอเสนอว่า ก่อนที่เราจะถามคำถาม
ถามปัญหา หรือประเด็นใดๆ
  
2:04 เราควรมีความชัดเจนในตนเอง
ว่าใครจะเป็นผู้ตอบคำถามนั้น
  
2:18 หรือในการสนทนา เสวนา พูดคุยค้นในประเด็น
 
2:23 เราค้นพบคำตอบ พบความเป็นจริง
ความจริงของเรื่อง ด้วยตนเอง
  
2:33 หรือเราคาดหวังให้คนอื่นตอบคำถามให้เรา
 
2:43 ถ้าหากคุณคาดหวังให้ผู้พูด
ตอบคำถามหรือประเด็นปัญหา
  
2:52 ผมเกรงว่าคุณจะผิดหวัง
 
2:56 แต่ทว่า หากเราสามารถพูดคุยค้นร่วมกัน
 
3:03 ค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเราเอง
 
3:08 ถ้าเช่นนั้น คำถามหรือประเด็นก็จะมีความหมาย
 
3:19 ดังนั้น ขอให้ระลึกไว้ในใจว่า
 
3:23 เราไม่ได้พยายามโน้มน้าวกันและกัน ให้เชื่อ
 
3:26 เราไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อ
 
3:29 ไม่ได้พยายามชักจูงกัน
 
3:34 ให้เชื่อหรือไม่เชื่อ ให้ทำตามหรือไม่ทำตาม
 
3:39 ทว่าในการสนทนากัน เราจะค้นหาด้วยตัวเราเอง
 
3:52 ค้นให้พบทางออกจากปัญหาที่ถูกต้องจริงแท้
 
3:59 แล้วเช้านี้เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรดี
 
4:06 Q: มันชัดเจนว่า อุปสรรคขวางกั้น
การหยั่งเห็นที่สำคัญที่สุด
  
4:13 ที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงใดก็ตาม
คือเรารังเกียจสิ่งที่เราเห็น
  
4:19 เมื่อเห็นธรรมชาติของความเห็นแก่ตัวทำงาน
เรารังเกียจมัน
  
4:23 เราสนทนาเรื่องนี้ได้ไหม
 
4:27 K: ผมไม่ค่อยได้ยิน
 
4:31 ถ้าหากใครได้ยินชัดกว่า กรุณาบอกผมด้วย
 
4:34 Q: ผมพูดให้ดังขึ้นได้
 
4:36 มันชัดเจนว่า อุปสรรคใหญ่ที่สุด
 
4:41 ที่ขัดขวางการหยั่งเห็น
การเชื่อมโยงกับความเป็นจริง
  
4:47 คือเมื่อเห็นความเห็นแก่ตัวของเราทำงาน
 
4:51 เรารังเกียจสิ่งที่เราเห็นในความเห็นแก่ตัวนั้น
 
4:55 เราจะพิจารณาเรื่องนี้ได้ไหม
 
5:00 K: มีใครได้ยินชัดบ้าง
 
5:04 Q: ผมเข้าไปใกล้ๆ อีก ดีไหม
 
5:15 K: ลองถามอีกครั้ง
 
5:16 Q: ได้ครับ
K: ลองถามอีกครั้ง
  
5:17 Q: ได้ครับ
 
5:19 สำหรับผมมันชัดเจนว่า
หนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ขัดขวาง
  
5:26 การหยั่งเห็น การรู้แจ้ง
การสัมพันธ์กับความเป็นจริง
  
5:31 คือเมื่อเราเห็นความเป็นจริง
ของความเห็นแก่ตัวทำงาน
  
5:36 เห็นการยึดเอาตนเอง
เป็นศูนย์กลางความสำคัญ
  
5:38 เรารังเกียจสิ่งที่เราเห็น เราจึงไม่ค้นลงไป
 
5:44 K: ผมเข้าใจแล้ว
 
5:45 Q: มีอะไรที่ต้องมองให้เห็น
เราค้นเรื่องนี้ได้ไหม
  
5:50 K: ผู้ถามถามว่า ในขณะที่เราสังเกต
 
5:53 ถ้าผมพูดอะไรผิด ขอให้แก้ไขด้วย
 
6:01 ผู้ถามถามว่า ประเด็นหรือปัญหาใดก็ตาม
 
6:09 ที่เราจำต้องหยั่งเห็น ต้องเห็นแจ้ง
 
6:14 จะถูกควบคุมโดยจิต
 
6:19 มันจึงไม่ใช่การหยั่งเห็น ไม่ใช่การเห็นแจ้ง
 
6:24 แต่มันเป็นคุณสมบัติของจิตที่สามารถเห็นแจ้ง
 
6:30 ถามอย่างนี้ใช่ไหม ผมพูดผิดหรือเปล่า
 
6:33 Q: ก็ไม่เชิง
 
6:38 ประเด็นดูเหมือนว่า
มีธรรมชาติของความเห็นแก่ตัวของเรา
  
6:44 ซึ่งเมื่อเราสืบค้น
 
6:47 เมื่อเรามองดู เมื่อเรายอมรับ
 
6:50 ชั่วขณะที่ความเห็นแก่ตัวกำลังทำงาน
 
6:54 เราตื่นต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ
 
7:00 เรารังเกียจสิ่งที่เราเห็น
แต่ละครั้งเราไม่ชอบสิ่งที่เราเห็น
  
7:05 บางครั้งเราสังเกตมันอย่างชัดเจน
 
7:08 แต่ปัญหาคือ
เมื่อเราไม่มองความเห็นแก่ตัวของเรา
  
7:14 ไม่มองการยึดตนเป็นศูนย์กลางให้ชัดเจน
 
7:18 K: เรามองไม่เห็นปัญหา
ไม่เห็นความเห็นแก่ตัวของเราอย่างชัดเจน
  
7:30 นี่เป็นหนึ่งในคำถาม ที่เราจะพูดคุยถกกัน
 
7:35 มีคําถามอื่นอีกไหม
 
7:38 Q: เมื่อเรารู้เกี่ยวกับผู้คน
เป็นไปได้ที่จะเกิดความเมตตาการุญ
  
7:46 หรือเกิดความเฉยชา ไม่แยแส
 
7:49 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
และความเมตตาการุญ คืออะไร
  
7:55 K: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
และความเมตตาการุญ คืออะไร
  
8:13 Q: เรามีแนวโน้มที่จะทำให้ทุกเรื่องที่เราได้ยิน
เป็นเรื่องของความคิด
  
8:18 เพราะอะไร เหตุใดเราจึงไม่เห็น
 
8:26 K: เราใช้ความคิดและเหตุผล
ใช้ความรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยิน
  
8:33 หรือเมื่อเราอ่านอะไร คำกล่าวประเภทใดก็ตาม
 
8:43 เราจะแปลความมันไปเป็น
กระบวนการของความคิดทันที
  
8:50 เพราะอะไรกระบวนการคิดจึงเกิดขึ้น
มันจะสิ้นสุดลงได้ไหม
  
9:00 Q: ผมเห็นว่า
ผมรู้ตัวถึงอิทธิพลกำหนดของผมได้
  
9:06 รู้ถึงอิทธิพลกำหนดบางอย่าง
 
9:09 แต่อิทธิพลกำหนดนั้น
ก็ยังเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก
  
9:13 ผมรู้สึกว่า แม้ผมจะรู้ตัวถึงมัน
ผมก็ยังถูกจับติดอยู่ในนั้น
  
9:17 ดูเหมือนผมไม่สามารถปลดเปลื้อง
ตนเองออกจากมันได้
  
9:22 K: เมื่อผมรู้ตัวหรือสังเกต
เห็นอิทธิพลกำหนดของผม
  
9:30 ผมคิดว่า ผมค่อนข้างจะเป็นอิสระจากมัน
 
9:33 แต่ผมก็หวนกลับไปหามันอีก
ครั้งแล้วครั้งเล่า
  
9:45 เรื่องที่จะคุยกันพอหรือยังสำหรับเช้านี้
 
9:53 คำถามใดในสามหรือสี่คำถามนี้
ที่เราควรสนทนากัน
  
10:02 สุภาพบุรุษผู้นั้นถามว่า เพราะอะไร
 
10:08 เราจึงไม่มีการเห็นแจ้งอันลึกล้ำ
ในความเห็นแก่ตัวของเรา แล้วเป็นอิสระจากมัน
  
10:17 ส่วนอีกคำถามหนึ่งคือ
 
10:21 อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้และความเมตตาการุญ
  
10:29 และมีคำถามอีกว่า
 
10:32 เพราะเหตุใด จิตจึงใช้ความคิด
ใช้เหตุผล ใช้ความรู้เสมอ
  
10:41 ฉะนั้นจึงเป็นการเลี่ยงหลบจากปัญหาสําคัญ
 
10:46 อีกคําถามคือ แม้เราจะรู้ตัวถึงอิทธิพลกำหนด
 
10:53 จนบางทีแรงถ่วงของอดีต
คลายลงบ้างเล็กน้อย
  
11:02 ทว่ามันก็ยังเกิดขึ้นอีก ครั้งแล้วครั้งเล่า
 
11:07 คำถามใดในสี่คำถามนี้ ที่เราจะนำมาสืบค้น
 
11:23 ไม่มีคำตอบหรือ
 
11:25 Q: คำถามสุดท้าย
 
11:26 K: คำถามสุดท้าย
Q: คำถามสุดท้าย
  
11:27 K: คำถามสุดท้าย
 
11:30 คำถามอื่นๆ ก็อาจรวมอยู่ในคำถามสุดท้าย
 
11:33 ของบุคคลผู้นี้ได้
 
11:37 ซึ่งถามว่า
ดูเหมือนมันเกิดขึ้นบางครั้งบางครา
  
11:49 เมื่อเรารู้ตัว และเราสนใจ
 
11:53 ที่อิทธิพลกำหนดอันยาวนานหลายศตวรรษ
 
12:01 พังทลายลงได้บ้างบางครั้ง
 
12:04 แต่มันก็กลับมาแล้วกลับมาอีก
 
12:09 แล้วเราจะทำอย่างไรดี
 
12:12 เราสนทนาเรื่องนี้ดีไหม
 
12:13 Q: ได้ ได้เลย
เราสนทนาเรื่องนี้ดีไหม
  
12:14 Q: ได้ ได้เลย
 
12:17 K: ประการแรกสุด
หากเราสืบค้นเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  
12:22 และผมหวังว่า
คุณต้องการจะสืบค้นอย่างจริงจัง
  
12:27 เราต้องชัดเจนยิ่ง
ไม่เพียงชัดเจนในคำถามเท่านั้น
  
12:34 แต่ชัดเจนในวิธีการเข้าสู่คำถามด้วย
 
12:40 วิธีการสําคัญอย่างใหญ่หลวง
 
12:43 บางทีอาจจะสำคัญยิ่งกว่าคำถาม
 
12:51 ผมขอพิจารณาเรื่องนี้สักเล็กน้อย
 
12:56 คำถามมีอยู่ว่า
 
12:59 เป็นไปได้หรือที่จะปลดปล่อยจิต
จากอิทธิพลกำหนด
  
13:04 เป็นไปได้หรือที่จิตจะปลดปล่อยตัวมันเอง
 
13:11 เป็นอิสระจากอิทธิพลกำหนดโดยสิ้นเชิง
ไม่ใช่แค่ครั้งคราว
  
13:17 นั่นคือคำถาม คุณจะเข้าสู่คำถามนี้อย่างไร
 
13:21 เพราะลักษณะวิธีการของคุณนั่นเอง
ที่จะทำให้ค้นพบทางออก
  
13:32 ถ้าคุณเข้าหาคำถาม
ด้วยข้อสรุปรวบยอดทางความคิด
  
13:39 คำตอบของคุณจะผิวเผิน ตื้นเขินอย่างยิ่ง
 
13:44 จริงไหม
 
13:47 แล้วจะอย่างไรดี
 
13:48 หรือคุณต้องการเป็นอิสระ
จากอิทธิพลกำหนดโดยสมบูรณ์
  
13:56 ดังนั้น ความปรารถนาของคุณ
ที่จะเป็นอิสระจากมัน
  
14:00 จึงเข้มข้นยิ่งกว่าตัวปัญหา
 
14:05 เป็นอย่างนั้นไหม
 
14:07 เรื่องนี้เป็นปัญหาสำหรับคุณบ้างไหม
 
14:19 เป็นปัญหาจริงๆ ประเด็นจริงๆ
เหมือนความต้องการอาหาร
  
14:30 หรือมันเป็นเพียงคำถามผิวเผิน
คำถามที่ถามผ่านๆ ชั่วคราว
  
14:39 ที่คุณถามขึ้นขณะที่คุณอยู่ที่นี่
 
14:43 แล้วจากนั้นคุณก็หลงลืมไปหมด แล้วพูดว่า
 
14:45 “ปีหน้าเราจะยกคำถามนี้ขึ้นมา
ให้คนอื่นตรวจสอบอีก”
  
14:54 ฉะนั้น คุณเข้าหาปัญหา
ด้วยปัญญาระดับความคิด ด้วยแนวคิดหรือ
  
15:03 คุณเข้าสู่ปัญหาด้วยความอยาก
ที่จะค้นหาคำตอบหรือ
  
15:10 ทั้งหมดนี้แสดงว่า
คุณกำหนดทิศทางในการสืบค้นของคุณ
  
15:22 คุณชี้นำบงการการสืบค้นของคุณ
 
15:26 คุณไม่ได้เป็นอิสระที่จะถามค้น
 
15:30 ฉะนั้น คุณไม่อาจค้นพบคำตอบได้เลย
 
15:33 เพราะคุณชี้นำไว้แล้ว
ว่าคำตอบควรจะเป็นอะไร
  
15:40 ดังนั้น ก่อนอื่น ถ้าคุณจริงจังอย่างแท้จริง
 
15:50 ขอให้ค้นหาว่า
คุณเข้าสู่ปัญหา เข้าสู่คำถามนี้อย่างไร
  
15:56 ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหม
 
15:59 ที่จิตจะปลดปล่อยตัวมัน
จากอิทธิพลกำหนดได้โดยสิ้นเชิง
  
16:05 ไม่ใช่คิดว่าเป็นอิสระบางครั้งคราว
 
16:12 คุณเข้าไปหาคำถามนี้อย่างไร
 
16:27 วิธีการเข้าไปสู่ปัญหาเป็นเรื่องสำคัญ
 
16:35 และปัญหาก็เร่งด่วน
เรียกร้องต้องการอย่างยิ่ง
  
16:42 ปัญหาบอกว่า “คุณต้องหาทางออก”
 
16:49 ใช่ไหม
 
16:50 นั่นหมายถึง คุณเป็นห่วงเป็นใย
ใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อปัญหา
  
16:57 เหมือนที่คุณ
เรียกร้องต้องการเติมเต็มทางกามารมณ์
  
17:02 เหมือนที่คุณเรียกร้องต้องการเงิน
คุณหิวโหยอยากได้มัน
  
17:12 หรือคุณบอกว่า “ขอให้เราคุยเรื่องนี้กัน
อย่างสบายๆ ในขณะที่เราอยู่ที่นี่
  
17:18 หลังจากนั้น
เราจะลืมเรื่องน่ารังเกียจพวกนี้ให้หมด”
  
17:24 ดังนั้น ถ้าคุณจริงจัง
ขอให้เราสืบค้นร่วมกัน
  
17:33 ผมไม่สืบค้น คุณนั่นแหละสืบค้น
 
17:38 คุณถามค้น โดยไม่ยอมรับสิ่งใดเลย
 
17:44 ได้ไหม
 
17:46 คำว่า ‘อิทธิพลกำหนด’ เราหมายถึงอะไร
 
18:00 การศึกษาในบางวิถีเป็นอิทธิพลที่กำหนดเรา
 
18:05 การไปโรงเรียน ไปวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ถ้าคุณโชคดีหรือไม่ก็โชคร้าย
  
18:19 สิ่งแวดล้อมที่คุณอาศัยอยู่
ก็เป็นอิทธิพลกำหนดคุณ
  
18:29 อิทธิพลกำหนดทางเศรษฐกิจ การเมือง
 
18:34 อิทธิพลกำหนดทางวัฒนธรรม ศาสนา
 
18:39 สิ่งที่คุณกินก็เห็นได้ชัดว่าเป็นอิทธิพลกำหนด
 
18:47 ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น
ใกล้ชิดหรือไม่ก็ตาม
  
18:53 ล้วนเป็นเหตุของอิทธิพลกำหนด
 
18:57 นี่คือสิ่งที่เราหมายถึง ‘อิทธิพลกำหนด’
 
19:03 นี่เป็นสิ่งที่คุณเห็น คุณเข้าใจไหม
 
19:08 ไม่ใช่เห็นโดยความคิด
แต่เห็นที่เป็นอยู่จริงๆ
  
19:11 นั่นคือลักษณะหรือธรรมชาติ
ของอิทธิพลกำหนด
  
19:15 เช่น ถ้าผู้พูดเกิดในประเทศอินเดีย
 
19:22 และถูกครอบงำโดยความเชื่องมงาย
 
19:26 โดยวัฒนธรรม โดยครอบครัว
โดยนั่นนี่สารพัด
  
19:32 อิทธิพลกำหนดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจิต
ส่วนหนึ่งของสมอง
  
19:38 เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำ
ส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาของเขา
  
19:45 เราสามารถรับรู้ทั้งหมดนี้ไหม
 
19:51 นั่นเป็นคำถามแรกสุด
 
19:55 ผมรับรู้ได้ไหมว่า ผมถูกเลี้ยงดูให้เป็นฮินดู
 
20:03 ที่มีทั้งความเชื่องมงาย
 
20:07 ทั้งคุณสมบัติที่เลอเลิศบางอย่าง เป็นต้น
 
20:15 เรารับรู้สภาพนั้นไหม
 
20:19 แล้วการรับรู้ สำนึกรู้ รู้ คุณหมายถึงอะไร
 
20:33 มันเป็นการเข้าใจโดยใช้ความคิด ใช้เหตุผลไหม
 
20:41 ผมเข้าใจอิทธิพลกำหนดของผม
โดยใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
  
20:48 ซึ่งหมายถึงเข้าใจทางถ้อยคำ
 
20:51 เมื่อเราใช้คำว่า ‘ทางถ้อยคำ’ เราหมายถึง
 
20:56 เมื่อคุณได้ยินคำกล่าว
ว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนด
  
21:01 บางที คุณอาจจะไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อน
 
21:04 คุณได้ยินคำกล่าวนั้น
แล้วทำให้คำกล่าวนั้นเป็นแนวคิด
  
21:13 ผมหวังว่าคุณตามทันที่พูดนี้
ทำคำกล่าวให้เป็นแนวคิด
  
21:17 แล้วมุ่งไปตามแนวคิดที่ว่า
คุณถูกอิทธิพลกำหนด
  
21:23 ทว่า แนวคิดไม่ใช่ความเป็นจริง ถูกไหม
 
21:32 แล้วคุณทำอะไร
 
21:35 เมื่อคุณพูดว่า “ผมรู้ว่าผมถูกอิทธิพลกำหนด”
 
21:39 มันเป็นแนวคิดที่คุณคุ้นเคยหรือ
 
21:46 หรือว่ามันคือความเป็นจริงจริงๆ
ที่คุณถูกอิทธิพลกำหนด
  
21:56 ให้เป็นคนคริสต์ เป็นชาวสวิส
 
21:58 เป็นฝรั่งเศส เป็นอังกฤษ หรืออะไรก็ตาม
 
22:02 รวมทั้งความงมงายทางศาสนา และอื่นๆ
 
22:12 ถ้าคุณรับรู้ หรือถ้าคุณรู้
ว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนด
  
22:28 รู้ดังที่เป็นจริง
 
22:39 คุณรับรู้มันหรือ
โดยที่ไม่ใช่ความเป็นบุคคลเป็นผู้รับรู้
  
22:50 คุณเข้าใจไหม คุณเห็นความแตกต่างไหม
 
22:54 ผมสงสัยว่าคุณเห็นหรือเปล่า
 
22:59 เมื่อคุณหิว คุณพูดว่า “ฉันหิว”
 
23:24 ความหิวนั้นไม่ได้แยกแตกต่างจากคุณ
 
23:31 ถูกไหม
 
23:35 สิ่งที่เราพูดนั้นถูกไหม
 
23:40 ฉันหิว คุณจะไม่พูดว่า
“ฉันแยกแตกต่างจากความหิว”
  
23:45 คุณรู้สึกถึงความเป็นจริง แล้วพูดว่า “ฉันหิว”
 
23:50 ‘ตัวฉัน’ ไม่ได้แยกออกจากความหิว
 
23:59 นั่นเป็นความจริงไหม
 
24:02 ขอให้พูดคุยถกกัน สืบค้นกัน
ผมอาจจะผิดก็ได้
  
24:08 ขอให้ค้นหาความจริงของเรื่องนี้
 
24:11 เมื่อคุณโกรธ
ความโกรธแยกแตกต่างจากคุณหรือ
  
24:19 หรือชั่วขณะนั้น
คุณเป็นความโกรธ เป็นสภาวะนั้น ใช่ไหม
  
24:23 หลังจากนั้นคุณจึงพูดว่า “ฉันโกรธ”
 
24:29 นั่นคือ หลังจากนั้น
คุณแยกตัวคุณออกจากความโกรธ
  
24:38 ใช่ไหม
 
24:41 ดังนั้น คุณรับรู้หรือรู้ไหม
 
24:45 ตระหนักรู้ความเป็นจริงไหม
ว่าคุณคืออิทธิพลกำหนด
  
24:52 คุณคืออิทธิพลกำหนด
ไม่ใช่อิทธิพลกำหนดแยกแตกต่างจากคุณ
  
25:00 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
25:03 ตรงนี้สำคัญจริงๆ
 
25:05 หากคุณไม่รังเกียจ
ขอให้สืบค้นด้วยความอดทน
  
25:09 เราจะพิจารณาด้วยวิธีต่างๆ กัน
ขอให้เคลื่อนไปในเรื่องเดียวนี้
  
25:14 เพื่อที่เราจะชัดเจนจริงๆ
 
25:19 ถ้าผมบอกตนเองว่า
“ผมแยกแตกต่างจากอิทธิพลกำหนดของผม”
  
25:25 ผมก็กระทำเกี่ยวกับอิทธิพลกำหนดนั้น
 
25:29 ผมก็ทำบางสิ่งบางอย่างต่ออิทธิพลกำหนด
 
25:32 ผมพยายามทำกับมัน
ผมพูดว่า “ผมต้องเป็นอิสระจากมัน”
  
25:36 ดังนั้นจึงเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างผมและอิทธิพลกำหนด
  
25:42 คุณทำอย่างนั้นใช่ไหม
 
25:48 หรือว่าคุณเป็นอิทธิพลกำหนดนั้นเอง
 
25:56 คุณเข้าใจไหม
 
25:58 คุณไม่ได้แยกแตกต่างจากอิทธิพลกำหนด
 
26:01 เพราะคุณเป็นคริสเตียน
 
26:08 เป็นผลของสิ่งทั้งปวงที่ดำเนินอยู่รอบๆ ตัวคุณ
 
26:14 คุณคือผลพวงนั้น
 
26:17 คุณไม่ได้แยกแตกต่าง
จากอิทธิพลกำหนดของคุณ
  
26:28 นี่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนยิ่ง
เราจึงควรสืบค้นให้ลุ่มลึก
  
26:34 การคิดของเราแต่ละคน
เป็นผลของอิทธิพลกำหนด
  
26:42 ใช่ไหม
 
26:44 ขอให้สนทนากัน
อย่ายอมรับอะไรก็ตามที่ผมพูด
  
26:49 นี่ไม่ใช่เป็นการพูดโดยผม
 
26:53 เราสนทนาร่วมกัน พูดคุยเสวนากัน
 
27:00 ‘ความเป็นฉัน’ ผู้สังเกตอิทธิพลกำหนด
 
27:05 ‘ความเป็นฉัน’ หรือผู้สังเกต
ที่คิดว่าเขากำลังสังเกต
  
27:11 กำลังมองดูเข้าไปในอิทธิพลกำหนด
 
27:16 ไม่ได้แยกแตกต่าง
เขาเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลกำหนดนั้น
  
27:21 ถ้าเขาแตกต่าง คุณก็กระทำเชิงบวก
ต่ออิทธิพลกำหนดนั้น
  
27:28 คุณจะพูดว่า “ฉันต้องกำจัดมัน”
 
27:30 “ฉันต้องเป็นอิสระจากอิทธิพลกำหนด
ทางศาสนาของฉัน”
  
27:38 ฉันจะเป็นอิสระได้อย่างไร
เมื่อฉันเป็นอิสระแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น
  
27:46 ฉันจะตกอยู่ในอิทธิพลกำหนดอื่นอีกไหม
 
27:51 ฉันจะทำอย่างไร แนวปฏิบัติใดที่ฉันต้องทำ
เพื่อกำจัดอิทธิพลกำหนด
  
27:57 ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเมื่อ ‘ฉัน หรือ ความเป็นฉัน’
หรือผู้สังเกตคิดว่า
  
28:03 “ฉันแยกแตกต่างจากอิทธิพลกำหนด”
 
28:08 ชัดเจนแล้วยังสำหรับคุณ
ไม่ใช่สำหรับผม เราพิจารณาต่อได้ไหม
  
28:16 สำหรับผม เรื่องนี้ชัดเจนมาตั้งแต่ผมอายุ 20 ปี
 
28:24 เชิญคุณผู้หญิง
 
28:27 Q: (ไม่ได้ยิน)
 
28:36 ไม่มีสิ่งใดให้ผนึกตนเข้าเป็นหนึ่งเดียว
 
28:41 K: ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่ปัญหาการผนึกตน
 
28:49 ผมไม่ได้ผนึกตนเข้าเป็นหนึ่งเดียว
กับอิทธิพลกำหนดของผม
  
28:55 Q: แต่ฉันรู้สึกว่า
 
28:58 เมื่อฉันรู้อิทธิพลกำหนดของฉัน
แล้วฉันไม่ได้เป็นอิทธิพลกำหนดนั้น
  
29:04 K: ไม่ใช่คุณผู้หญิง ไม่ใช่
 
29:08 ก่อนอื่น คุณรู้ไหมว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนด
 
29:14 คุณหมายถึงอะไร
ที่คุณรู้ว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนด
  
29:18 คุณรู้ว่า คุณเป็นคาทอลิก เป็นโปรเตสแตนท์
หรือเป็นสังคมนิยม เสรีนิยม
  
29:23 หรือสังกัดสถาบันนี้ สถาบันนั้น
 
29:27 รู้ว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อ
 
29:30 Q: ฉันเห็นเพียงแค่ความเกี่ยวพันกัน
 
29:32 K: คุณคงต้องพูดให้ดังขึ้นอีกหน่อย
 
29:34 Q: ฉันเห็นเพียงแค่ความเกี่ยวพันที่เกิดขึ้น
 
29:38 เมื่อฉันทำสิ่งนั้น เมื่อฉันทำสิ่งนี้
เมื่อฉันกินนั่นนี่
  
29:46 K: คุณได้ยินที่เธอพูดหรือเปล่า
 
29:49 Q: ฉันพูดว่า
ฉันเห็นความเกี่ยวพันที่เกิดขึ้น...
  
29:57 เช่น ขณะที่ฉันกินนั่นกินนี่
แล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นบ้าง
  
30:04 K: ไม่ใช่
 
30:12 ขอให้พูดเป็นภาษาเยอรมัน จะมีใครแปลให้
 
30:17 Q: ฉันคิดว่าฉันก็แปลได้
 
30:21 K: แต่ผมไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไร
 
30:26 Q: ฉันเพียงแต่จะพูดว่า
ฉันไม่อาจพูดได้ว่า อะไรๆ ก็คือฉัน
  
30:32 เพราะฉันไม่อาจพูด
ฉันไม่อาจใช้ถ้อยคำ ว่าสิ่งนั้นคือฉัน
  
30:37 K: ผมเข้าใจแล้ว
เราไม่อาจใช้ถ้อยคำกับสิ่งที่เป็น ‘ฉัน’
  
30:47 เดี๋ยวก่อน ขอให้นั่งลง ผมเข้าใจคำถามแล้ว
 
30:52 ผมไม่สามารถใช้ถ้อยคำกับสิ่งที่เป็น ‘ฉัน’
 
30:58 คุณทำไม่ได้ ใช่ไหม
 
31:01 ‘ความเป็นฉัน’ ก็คือประสาทสัมผัสของคุณ
 
31:10 เดี๋ยวก่อน คุณผู้หญิงเดี๋ยวก่อน
 
31:14 ประสาทสัมผัสที่คุณผนึกตน
เข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับมัน
  
31:24 หรือคุณเป็นของใครคนหนึ่ง
 
31:29 หรือคุณผนึกตัวคุณ
เข้ากับประเทศหนึ่งประเทศใด
  
31:39 ผนึกเข้ากับชื่อเรียก เข้ากับครอบครัว
 
31:46 เข้ากับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 
31:51 เข้ากับชุดข้อสรุป ชุดอุดมคติใดโดยเฉพาะ
 
31:58 ถ้าคุณไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านั้นเลย
ไม่ได้เป็นสิ่งทั้งหลายนี้เลยจริงๆ
  
32:05 คุณก็เป็นอิสระจากอิทธิพลกำหนด
 
32:09 Q: (ไม่ได้ยิน)
 
32:17 ฉันมองเห็นด้วยว่า
เรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความจริง
  
32:23 K: ผมไม่เข้าใจ
 
32:25 Q: ถ้าเธอดูโหราศาสตร์
เธอก็รู้สึกด้วยว่ามันเป็นจริง
  
32:29 K: อะไรนะ
 
32:30 Q: และมันก็เป็นความจริงด้วยว่า...
K: อะไรนะ
  
32:31 Q: และมันก็เป็นความจริงด้วยว่า...
 
32:33 (ไม่ได้ยิน)
 
32:46 K: ผมเกรงว่าผมไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูด
 
32:51 คุณไม่ได้อธิบายให้ชัดเจน
 
32:54 คุณต้องการจะพูดอะไรกันแน่
 
33:00 Q: ฉันเห็นว่า เราไม่ได้ใช้ถ้อยคำ
กับรากเหง้า กับต้นตอ
  
33:12 (ไม่ได้ยิน)
 
33:17 เราเพียงแค่เล่นอยู่ในบางสิ่งบางอย่าง
 
33:30 K: คุณเข้าใจไหมว่าเธอพูดอะไร...
 
33:31 Q: ผมคิดว่า เธอถามเกี่ยวกับอิทธิพล
กำหนดในจิตใต้สำนึกด้วย
  
33:35 K: อะไรนะ
 
33:36 Q: อิทธิพลกำหนดในจิตใต้สำนึก
K: อะไรนะ
  
33:36 Q: อิทธิพลกำหนดในจิตใต้สำนึก
 
33:38 มีอิทธิพลกำหนดจากภายนอก จากวัฒนธรรม
 
33:41 และมีอิทธิพลกำหนดในจิตใต้สำนึกด้วย
 
33:43 K: ผมไม่ได้ยิน
 
33:44 Q: อิทธิพลกำหนดที่อยู่ในจิตใต้สำนึก
 
33:48 Q: ที่ลึกยิ่งกว่าชื่อเรียก
ประเทศชาติ ครอบครัว
  
33:57 K: คุณหมายถึง คุณไม่ถูกอิทธิพลกำหนด
ในระดับจิตสำนึกรู้หรือ
  
34:04 แต่ลึกลงไปกว่านั้น คุณถูกกำหนด
คุณหมายถึงอย่างนั้นไหม
  
34:11 ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไร
ผมก็ขอยอมแพ้
  
34:33 นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆ
 
34:38 เพราะถ้าคุณสามารถ
เข้าใจคำถามนี้ได้อย่างลึกล้ำ
  
34:44 ว่าจิตจะเป็นอิสระจากอิทธิพลกำหนด
ได้โดยสิ้นเชิงจริงๆ ไหม
  
34:55 ถ้ามันเป็นอิสระได้
ปัญหาทั้งปวงของเรา อาจมีทางออก
  
35:03 ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม
 
35:11 และที่เรียกว่า ปัญหาทางจิตใจ
 
35:14 ทั้งภายนอกและภายใน
 
35:17 โดยการทำความเข้าใจธรรมชาติและ
โครงสร้างทั้งหมดของอิทธิพลกำหนด
  
35:26 และเป็นอิสระจากมันอย่างสมบูรณ์
 
35:29 แล้วสิ่งทั้งปวงก็จะแตกต่างไปสิ้นเชิง
 
35:33 ดังนั้น สิ่งที่เรากำลังพูดกันก็คือ
 
35:37 เรารับรู้ รู้ รู้ตัว เราจำแนกออกไหม
ว่าเราถูกอิทธิพลกำหนด
  
35:44 นั่นเป็นสิ่งแรกสุด
 
35:46 ถ้าคุณถูกอิทธิพลกำหนด
และคุณพูดว่า “ใช่ ฉันถูกอิทธิพลกำหนด”
  
35:53 แล้ว ‘ความเป็นฉัน’ ที่พูดว่า
“ฉันถูกอิทธิพลกำหนด”
  
35:57 ‘ฉัน’ นั้นแยกแตกต่างจากอิทธิพลกำหนดหรือ
 
36:02 หรือทั้งสองนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน
 
36:06 นี่เป็นคำถามสำคัญยิ่ง
เป็นพื้นฐานที่คุณจะต้องเข้าใจ
  
36:14 ‘ฉัน’ ผู้สังเกตที่บอกว่า
“ฉันถูกอิทธิพลกำหนด”
  
36:18 ผู้สังเกตนั้นไม่ได้แยกแตกต่าง
จากสิ่งที่เขาเรียกว่าอิทธิพลกำหนด
  
36:25 เขาเป็นอิทธิพลกำหนด
 
36:28 ปราศจากอิทธิพลกำหนดนั้น
‘คุณ’ เป็นอะไรหรือ
  
36:37 ถ้าคุณไม่มีชื่อเรียก ไม่ได้ผนึกตน
รวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายคุณ
  
36:43 ไม่มีกลุ่มก๊ก ไม่มีสัญชาติ ไม่มีความเชื่อ
ไม่มีศาสนา คุณเข้าใจไหม
  
36:47 ถ้าคุณทิ้งทั้งหมดนั้น
 
36:51 ‘ฉัน’ ที่ทั้งเห็นแก่ตัวและทะเยอทะยาน
จะอยู่ตรงไหน
  
36:55 มันถูกชะล้างไปสิ้น
 
36:59 นี่เป็นคำถามสำคัญยิ่งที่จะสืบค้น
ถ้าคุณจริงจัง
  
37:07 ถ้าคุณเห็นว่า
ถ้า ‘ฉัน’ แยกออกจากอิทธิพลกำหนด
  
37:15 แล้วคุณก็จะกระทำต่อมัน
 
37:18 การกระทำนี้คุณเรียกว่า การกระทำเชิงบวก
 
37:23 การกระทำเชิงบวกทำนองนี้
เป็นการดิ้นรนต่อสู้กับอิทธิพลกำหนด
  
37:30 เป็นการค้นหาสาเหตุของอิทธิพลกำหนด
 
37:35 ค้นหาว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนดอยู่ลึกเพียงใด
คุณจะทำอะไรกับมันได้บ้างไหม
  
37:40 หรือไปหาใครบางคน
เพื่อถามเขาว่าควรจะทำเช่นไรดี
  
37:45 พวกเขาก็จะบอกคุณว่าทำอย่างไร
ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติ
  
37:49 คุณก็รู้เรื่องทำนองนี้
 
37:51 แต่ทว่า ความเป็นจริงจริงๆ คือ
 
37:57 ตัวตนหรือความเป็นฉัน
ผู้ที่พูดว่า “ฉันถูกอิทธิพลกำหนด
  
38:01 และฉันต้องการเป็นอิสระจากมัน”
 
38:03 ความเป็นฉันนั้นก็ถูกอิทธิพลกำหนดด้วย
 
38:07 ฉะนั้น จึงมีแต่อิทธิพลกำหนดเท่านั้น
ไม่ใช่ “ฉันถูกอิทธิพลกำหนด”
  
38:14 คุณเข้าใจปัจจัยพื้นฐานนี้ไหม
 
38:23 ดังนั้น การต่อสู้ระหว่าง ‘ฉัน’
และ ‘อิทธิพลกำหนด’ จึงยุติลง
  
38:33 แล้วเราจึงตรวจสอบได้
โดยปราศจากการแบ่งแยก
  
38:39 คุณเข้าใจไหม เข้าใจจริงๆ ไหม
 
38:44 ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลกำหนดนั้น
 
38:49 คุณไม่ได้แยกแตกต่างจากอิทธิพลกำหนด
 
38:51 ดังนั้น
คุณจึงไม่อาจวิเคราะห์อิทธิพลกำหนดได้
  
38:59 ถูกไหม
 
39:03 ถ้าคุณวิเคราะห์ ก็จะมีผู้วิเคราะห์
และมีอิทธิพลกำหนด
  
39:09 คุณตามทันไหม
 
39:13 เมื่อคุณเห็นความจริง ที่เป็นอยู่จริงๆ
 
39:25 ว่าผู้วิเคราะห์คือสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
 
39:27 ผมได้พูดคุยเรื่องนี้
 
39:32 เรื่องผู้วิเคราะห์และสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
 
39:35 กับนักวิเคราะห์มืออาชีพหลายคน
 
39:41 พวกที่ฉลาดยอดเยี่ยมมาก
 
39:43 พวกเขาพูดทันทีว่า “เราไม่เข้าใจเรื่องนี้
 
39:46 ขอให้ไปพูดที่อื่นเถิด”
 
39:56 เพราะมันหมายถึง พวกเขาจะตกงาน
 
40:02 อย่าหัวเราะ
เราทุกคนต่างอยู่ในสถานะเดียวกัน
  
40:05 พวกเขาจะตกงาน
สูญเสียตำแหน่ง เสียเหยื่อ ผู้ป่วย
  
40:09 สูญเสียอะไรต่อมิอะไร
 
40:13 คำถามนี้จึงจริงจังอย่างใหญ่หลวง
 
40:23 ความขัดแย้งระหว่าง
ผู้วิเคราะห์และสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
  
40:28 ทำให้ผู้วิเคราะห์
ซึ่งคือ ‘ความเป็นฉัน’ เข้มข้นขึ้น
  
40:37 ผู้วิเคราะห์เป็นอดีต
 
40:41 อดีตครอบงำผู้วิเคราะห์
 
40:46 ขอให้เข้าใจเรื่องนี้จริงๆ
 
40:49 อดีตครอบงำหรือเป็นอิทธิพลกำหนดผู้วิเคราะห์
 
40:54 แล้วผู้วิเคราะห์ก็พูดว่า
“ฉันจะวิเคราะห์อิทธิพลกำหนดของฉัน”
  
41:02 เขาก็จะวนเวียนอยู่ในวงล้อมนั้น
 
41:08 การตระหนักรู้ถึงความโง่เขลา
ความผิดพลาดล้มเหลวของการวิเคราะห์
  
41:17 คือการพังทลายการแบ่งแยกนี้
 
41:23 ซึ่งหมายถึง
อิทธิพลกำหนดคือ ‘ความเป็นฉัน’
  
41:29 อิทธิพลกำหนดไม่ได้อยู่ตรงโน้น มันอยู่ตรงนี้
 
41:36 จากนี้มีคำถามเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญจริงๆ
  
41:43 ถ้าเราคืออิทธิพลกำหนด
แล้วเราจะทำอย่างไร
  
41:48 คุณเข้าใจไหม
 
41:52 ผมไม่ได้โน้มน้าวคุณไปสู่อะไรเลย
อย่ายอมรับที่พูดนี้
  
41:55 ค้นให้พบความเป็นจริงด้วยตัวคุณเอง
 
42:00 Q: เพราะอะไรมันจึงแยกออกจากกัน
 
42:02 เพราะอะไร ผู้สังเกตจึงแยกตัวมัน
ออกจากอิทธิพลกำหนด
  
42:08 K: คุณพูดอะไรนะ
 
42:09 Q: เพราะอะไรผู้สังเกตจึงแยกตัวมันออกมา
 
42:13 K: เพราะอะไรผู้สังเกต ผู้วิเคราะห์
 
42:18 หรือผู้มีประสบการณ์ หรือผู้คิด
 
42:23 เพราะอะไรเขาจึงแยกตัวเขาออกมา
 
42:27 เพราะอะไรหรือ
 
42:32 Q: เพราะเขาต้องการเป็นอิสระจากมัน
 
42:36 K: เขาต้องการเป็นอิสระจากมัน
 
42:39 นั่นคือ ผู้วิเคราะห์ต้องการ
เป็นอิสระจากสิ่งที่เขาวิเคราะห์
  
42:45 ฉะนั้น เขาจึงแยกตัวออกมา
 
42:51 Q: เพื่อทำให้ตัวเขาเองเข้มแข็งขึ้น
มีพลังงานมากขึ้น
  
42:58 K: เท่านั้นเอง
 
42:59 ขอให้พิจารณาคำถามนี้
มันก็สำคัญด้วยเช่นกัน
  
43:04 เพราะอะไรจึงมีการแบ่งแยก
ระหว่างผู้วิเคราะห์และสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
  
43:12 นี่เป็นเรื่องที่เรากำลังสนทนากัน
 
43:14 การแบ่งแยกระหว่างอิทธิพลกำหนด
และความเป็นฉันที่พูดว่า
  
43:19 “ฉันไม่ใช่อิทธิพลกำหนด
แต่ฉันจะปลดปล่อยตนเองจากมัน”
  
43:26 นั่นคือปัญหา
 
43:27 เรากำลังพูดคุยกันว่า
เหตุใดจึงมีการแบ่งแยกนี้
  
43:32 ให้สืบค้นต่อไปอีก
 
43:34 Q: ผู้วิเคราะห์เป็นอดีต
แต่ปฏิบัติการในปัจจุบัน
  
43:38 K: ใช่ แต่เหตุใดจึงมีการแบ่งแยก
 
43:48 Q: เพราะบทบาทหน้าที่ของมัน
คือการผนึกตน
  
43:51 K: อย่าโยนความคิดออกมา อย่าเดา
 
43:56 Q: ผู้วิเคราะห์ไม่ควรยอมรับ
อิทธิพลกำหนดของตนเองหรือ
  
44:05 K: ขอพูดถึงผู้วิเคราะห์
ในมุมมองที่ต่างออกไป
  
44:09 ผู้มีประสบการณ์
แตกต่างจากประสบการณ์หรือ
  
44:18 ผู้คิดแตกต่างจากความคิดหรือ
 
44:26 ถ้าไม่มีผู้คิด ก็ไม่มีความคิด
 
44:33 หรืออาจมีสภาวะที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง
 
44:37 เราจึงถามว่า
 
44:39 ผู้มีประสบการณ์ที่พูดว่า
“ฉันแตกต่างจากประสบการณ์
  
44:44 ฉันต้องมีประสบการณ์นั้น เพราะฉันแตกต่าง”
 
44:49 เราถามค้นว่า เหตุใดจึงมีการแบ่งแยก
 
44:54 ระหว่างผู้มีประสบการณ์ที่คิดว่า
“ฉันต้องมีประสบการณ์นั้นให้มากขึ้นอีก”
  
45:02 ประสบการณ์ทางเพศ ประสบการณ์ในอำนาจ
และประสบการณ์อื่นๆ
  
45:08 เหตุใดจึงมีการแบ่งแยกนี้
 
45:28 K: คุณรู้หรือ หรือคุณได้แต่เดา
 
45:36 ขอให้ค้นหา ให้ผมสืบค้นเรื่องนี้สักครู่
 
45:42 ถ้าคุณรู้ว่าเหตุใดจึงมีการแบ่งแยก
คุณรู้แบบเป็นข้อสรุปทางความคิดไหม
  
45:51 เป็นข้อโต้แย้ง
เป็นการพิจารณาด้วยเหตุผลหรือเปล่า
  
45:56 จากการใช้เหตุผลนั้น คุณบอกว่า
“ใช่ มันเป็นอย่างนั้น” หรือเปล่า
  
45:59 หรือคุณบอกว่า “ผมไม่ทราบจริงๆ”
 
46:06 Q: ดูเหมือนไม่มีช่องว่าง
 
46:11 ที่มองดูผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกต
 
46:15 ดูเหมือนจะไม่มีช่องว่างในจิตสำนึก
 
46:19 K: ผมไม่ได้ยิน
 
46:22 Q: ดูเหมือนไม่มีช่องว่างระหว่าง...
 
46:23 K: อะไรนะ
Q: ดูเหมือนไม่มีช่องว่างระหว่าง...
  
46:24 K: อะไรนะ
 
46:25 Q: ดูเหมือนไม่มีช่องว่างในจิตสำนึก
 
46:30 Q: เมื่อฉันสังเกตสิ่งที่ถูกสังเกต
ดูเหมือนไม่มีช่องว่าง
  
46:36 K: ผมเข้าใจ
 
46:38 ดังนั้นโดยการสร้างช่องว่าง
ระหว่างผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกต
  
46:44 ผมเข้าใจทั้งหมดแล้วหรือยัง
 
46:49 ผมเข้าใจไหม
 
46:51 คุณมีช่องว่าง
ระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกต
  
46:55 คุณมีช่องว่าง เมื่อคุณพูดว่า
“ฉันต้องการประสบการณ์นั้น”
  
47:01 ช่องว่างก็เกิดขึ้น
 
47:04 Q: มันสำคัญนักหรือที่จะค้นหา
ทำไมคุณจึงต้องค้นหา
  
47:08 K: ผมจะบอกคุณว่า
เหตุใดคุณจึงต้องค้นหา
  
47:14 คุณถามผม หรือถามตัวคุณเอง
 
47:18 Q: ถามตัวเอง
 
47:19 K: ถ้าคุณถามตัวคุณเอง
Q: ถามตัวเอง
  
47:20 K: ถ้าคุณถามตัวคุณเอง
 
47:23 เพราะอะไรคุณจึงถามคำถามนี้
แค่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้นหรือ
  
47:28 Q: เปล่า ผมกำลังคิด
 
47:29 K: แค่ให้เห็น
Q: เปล่า ผมกำลังคิด
  
47:29 K: แค่ให้เห็น
 
47:31 เมื่อมีการแบ่งแยก ย่อมมีความขัดแย้ง มีไหม
 
47:37 เมื่อมีการแบ่งแยกระหว่างอาหรับและยิว
 
47:42 ระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนท์
 
47:44 ระหว่างไอร์แลนด์เหนือและอังกฤษ
 
47:47 การแบ่งแยกลักษณะใด รูปแบบใดก็ตาม
ทำให้ต้องขัดแย้ง
  
47:53 เมื่อมีการแบ่งแยก
 
47:55 ระหว่างผู้มีประสบการณ์ ผู้วิเคราะห์ ผู้คิด
 
48:00 กับความคิด กับประสบการณ์
 
48:02 ย่อมต้องมีความขัดแย้ง ใช่ไหม
 
48:05 มันเป็นกฎ
ที่ใดมีการแบ่งแยก ต้องมีความขัดแย้ง
  
48:13 ถ้ามีความขัดแย้งระหว่างผมกับภรรยา
 
48:17 มันหมายถึงไม่มีความสัมพันธ์กัน
 
48:22 มันมีความขัดแย้ง ใช่ไหม
 
48:28 Q: เมื่อวันก่อน คุณบอกเราว่า
เมื่อเราอยู่ในความทุกข์โศก
  
48:36 การพยายามหลีกหนีจากมัน
ไม่อาจนำไปสู่สัจจะ ทว่าแค่มองดูมัน
  
48:41 และคุณก็เตือนเราด้วยว่า
เมื่อเรามองดูความทุกข์โศก
  
48:53 อย่าได้ผนึกตัวเราเข้ากับความทุกข์โศกนั้น
 
48:56 สำหรับผม ดูเหมือนค่อนข้างเป็นไปไม่ได้
ที่จะแค่มองดูมัน
  
49:01 เมื่อผมมองดูความทุกข์โศกของผม
ผมมองด้วยส่วนหนึ่งของ ‘ความเป็นผม’
  
49:08 แล้วผมควรมองดูความทุกข์โศก
ด้วยส่วนใดของจิต
  
49:12 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
49:13 K: นั่นเป็นเรื่องที่เรากำลังจะสืบค้น
 
49:16 เมื่อคุณใช้คำว่า ‘ความทุกข์โศก’
และ ‘ตัวฉันเอง’ ฉันแตกต่างจากความทุกข์โศก
  
49:26 ถ้ามีการแบ่งแยกนั้น
ฉันก็จะทำอะไรบางอย่างต่อความทุกข์โศก
  
49:30 ฉันกระทำต่อมัน ฉันบอกว่า
“ฉันต้องไม่เต็มไปด้วยความทุกข์โศก”
  
49:33 อะไรเป็นเหตุที่มาของความทุกข์โศกนั้น
แล้ววิเคราะห์
  
49:38 ทันทีที่ฉันเริ่มวิเคราะห์มัน
 
49:39 ฉันก็แยกตนเอง
ออกจากสิ่งที่ฉันกำลังวิเคราะห์
  
49:44 นี่ชัดเจนไหม
 
49:53 Q: ผมขอพูดอะไรบางอย่าง
 
50:00 มันง่ายมากที่จะมองดูการแสดงออก
 
50:05 ของอิทธิพลกำหนดของคุณเอง
 
50:09 ผมเป็นอย่างนี้ อย่างนั้น ผมจึงทำนี่ ทำนั่น
 
50:14 ตามที่ผมเข้าใจ
สิ่งที่เราพยายามทำกันที่นี่
  
50:19 คือผมพยายามมองดู
อิทธิพลกำหนดภายในตัวผมเอง
  
50:27 นั่นเป็นปัญหาที่ต่างออกไป
 
50:30 จิตสำนึกของผมพยายามรู้ตัวมันเอง
 
50:43 เช่น ผมถูกอิทธิพลกำหนดให้พูดอะไรบางอย่าง
 
50:45 K: คุณจะถามอะไรหรือ
เช่น ผมถูกอิทธิพลกำหนดให้พูดอะไรบางอย่าง
  
50:46 K: คุณจะถามอะไรหรือ
 
50:48 Q: เปล่า ผมแค่ชี้ให้เห็นว่า อิทธิพลกำหนด
 
50:51 ที่เราพยายามมองดูนั้น
ไม่ใช่การแสดงออกมาภายนอกจริงๆ
  
50:59 เรากำลังมองดูอิทธิพลกำหนดข้างในนี้
 
51:02 ถ้าคุณเห็นว่า ผมหมายถึงอะไร
 
51:04 K: ผมเกรงว่า มันเป็นการแสดงออกมาภายนอก
 
51:10 ถ้าผมเป็นมุสลิม และผมเกลียดฮินดู
 
51:15 อิทธิพลกำหนดของผมทำให้เกิดสงคราม
 
51:19 Q: แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา
 
51:21 K: มันเป็นปัญหาหนึ่ง
Q: แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา
  
51:21 K: มันเป็นปัญหาหนึ่ง
 
51:22 Q: นั่นเป็นผลที่ตามมา
ของการถูกอิทธิพลกำหนด
  
51:26 K: ถูกต้อง นั่นคือสิ่งที่ผมพูด
 
51:30 ผลพวงหนึ่งของการถูกอิทธิพลกำหนด
 
51:33 Q: ใช่ แต่รากเหง้าคือ
ผู้ที่ถูกอิทธิพลกำหนด
  
51:36 และเราพยายามมองดูผู้ที่ถูกอิทธิพลกำหนด
 
51:39 ไม่ใช่มองดูการแสดงออกของอิทธิพลกำหนด
 
51:43 K: ผมต้องไม่เพียงแต่สังเกต...
 
51:45 Q: ผมขอตั้งคำถามง่ายๆ
 
51:48 จิตสำนึกของผมสามารถ
รู้ตัวของมันเองได้ไหม
  
51:52 แล้วการรู้ตัวอย่างนั้น จะช่วยทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สิ้นเชิงในตัวผมไหม
  
51:58 K: การรู้ตัวอย่างนั้น
จะช่วยให้เกิดอะไรหรือ
  
51:59 Q: เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สิ้นเชิงภายในผม
 
52:02 K: ใช่
Q: เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สิ้นเชิงภายในผม
  
52:02 K: ใช่
 
52:04 Q: นั่นเป็นสัญญาหรือเปล่า
 
52:06 K: เปล่า ไม่ใช่สัญญา
 
52:11 ผมจะให้สัญญาได้อย่างไร ว่าใครจะเป็นอิสระ
 
52:18 นั่นช่างเป็นคำถามที่ไร้สาระเหลือเชื่อ
 
52:22 Q: ถ้าเช่นนั้น มันก็เป็นคำตอบที่ไร้สาระ
 
52:25 K: อาจจะ
Q: ถ้าเช่นนั้น มันก็เป็นคำตอบที่ไร้สาระ
  
52:25 K: อาจจะ
 
52:30 Q: ผมขอพูดอะไรบางอย่าง
 
52:34 พวกเราหลายคนมากันที่นี่หลายปีมาแล้ว
 
52:36 K: ใช่ ผมเห็นด้วย
พวกเราหลายคนมากันที่นี่หลายปีมาแล้ว
  
52:37 K: ใช่ ผมเห็นด้วย
 
52:41 Q: หลายคนอาจได้ยินได้ฟัง
คุณมายี่สิบปีแล้ว
  
52:45 บางคนอาจจะฟังมาห้าสิบปี
 
52:48 ผมก็ยังอยู่ในภาวะเดียวกับวันแรกที่มาที่นี่
 
52:51 K: ใช่แล้ว
 
52:53 Q: ผมรู้สึกว่า
ในช่วงการพูดห้าครั้งที่ผ่านมา
  
52:58 คุณพูดประเด็นหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีก
ด้วยถ้อยคำที่ต่างกัน
  
53:05 ขออภัยหากผมพูดยาวเกินไป
 
53:06 คุณเอามือปิดหน้า ผมรู้ว่าคุณทนไม่ไหว
 
53:08 ผมไม่ต้องการรบกวนหรือพยายามจะ...
 
53:14 คุณได้ยินที่ผมพูดไหม
 
53:15 ผมพูดให้ดังขึ้นอีกได้ ถ้าคุณไม่ได้ยิน
 
53:20 K: คุณสุภาพบุรุษพูดว่า
เขามาที่นี่หลายต่อหลายปี
  
53:25 ได้ยินคำอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีก
 
53:31 การวิเคราะห์หลายรูปแบบ
ได้ยินมาทั้งหมดนั้น
  
53:40 แล้วเขาก็บอกว่า หลายปีผ่านไป
 
53:44 เขาก็ยังคงอยู่ ณ จุดเดิม
เหมือนกับพวกเราส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่เดิม
  
53:51 Q: ผมขอพูดต่ออีกเล็กน้อย
 
53:53 เพราะนั่นไม่ใช่คำถามจริงๆ ของผม
เป็นแค่การเกริ่นนำ
  
53:58 ผมรู้สึกว่า คุณมีประเด็นที่ต้องการจะพูด
 
54:03 และคุณก็นำประเด็นนั้นมาอธิบาย
ด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย
  
54:07 ไม่ว่าจะเป็น ผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกต
ผู้คิดและความคิด
  
54:10 ผู้มีประสบการณ์และประสบการณ์ เป็นต้น
 
54:13 ทั้งหมดนั้นจริงๆ แล้วเป็นประเด็นเดียว
 
54:16 เมื่อคุณอธิบายด้วยถ้อยคำชุดหนึ่ง
ถ้าเราไม่เข้าใจประเด็นนั้น
  
54:22 เราก็จะไม่เข้าใจมันเลย
 
54:24 ถ้าคุณเปลี่ยนการอธิบายด้วยถ้อยคำชุดอื่น
 
54:27 คุณต้องการจะทำอะไรกันแน่
 
54:29 ผมไม่ตำหนิคุณ
ว่าเป็นเพราะคุณไม่อดทนกับเรา
  
54:33 เรามานั่งที่นี่ ถามคำถามเก่าๆ งี่เง่า เหมือนเดิม
ถามแล้วถามอีก
  
54:38 คุณต้องการจะพ้นออกไป
 
54:42 จากจุดที่คุณพิจารณามาถึงเมื่อสักครู่
 
54:46 ที่คุณชี้ให้เห็นว่า
จิตที่สังเกตอิทธิพลกำหนดอยู่นั้น
  
54:51 ตัวจิตเองก็ถูกอิทธิพลกำหนด มันจึงทำอะไรกับ
อิทธิพลกำหนดไม่ได้สักอย่าง
  
54:54 K: ก็เท่านั้นแหละ
 
54:56 Q: สำหรับผม ดูเหมือนจุดนี้
เป็นปมของปัญหาทั้งหมด
  
54:59 K: ใช่แล้ว
 
55:01 Q: ถ้าเราเห็นอย่างนั้นจริงๆ ในห้านาที
เราก็จะอยู่บนสรวงสวรรค์กับคุณ
  
55:05 สุขสงบ งดงาม ทำนองนั้น
 
55:08 ถ้าเราไม่เห็น วันพรุ่งนี้
เราก็จะกลับมาที่นี่
  
55:12 เพื่อการเสวนาที่ยังคงอยู่ ปีแล้วปีเล่า
 
55:16 คุณครับ ผมรู้สึกจริงๆ ว่าเราเป็นคนโง่มาก
 
55:20 เพราะคุณได้ทำบางสิ่งบางอย่าง
ด้วยตัวคุณเองอย่างประจักษ์ชัด
  
55:24 โดยไม่ต้องอาศัยการโน้มน้าว
การฝึกฝนชี้นำ หรือการกระตุ้น
  
55:29 แต่เราทำไม่ได้ โดยที่ไม่มีการโน้มน้าว
เคี่ยวเข็ญ และกระตุ้น
  
55:33 แต่ถ้าคุณอดทน...
 
55:35 ถ้าคุณต้องการโอกาสสำหรับประเด็นนี้จริงๆ
 
55:40 ซึ่งคุณได้เพียรพยายามมาห้าสิบปีแล้ว
 
55:43 เพื่อสื่อให้เราเข้าใจ
 
55:46 ผมเกรงว่า คุณควรจะอดทนให้มากกว่านี้
 
55:49 เพราะไม่มีประโยชน์
ที่จะไปต่อจากจุดที่คุณมาถึง
  
55:55 โดยที่ทึกทักว่าเราไปไกลถึงตรงนั้น
แต่เรายังไปไม่ถึง
  
55:59 K: แล้วผมควรจะทำอย่างไร
 
56:01 Q: มันเป็นปัญหาใหญ่ยิ่ง
ผมก็ไม่ทราบว่าคุณควรทำอย่างไร
  
56:04 แต่ผมรู้ว่า สิ่งที่คุณทำมา ไม่เกิดผล
 
56:06 เพราะปีหน้าก็จะยังเป็น
เหมือนเดิมที่เคยเป็นมา
  
56:10 เราบางคนอาจจะหลอกตัวเอง
ว่าเข้าใจบางสิ่งบางอย่างแล้ว
  
56:15 แต่จริงๆ แล้ว ยังไม่เข้าใจอะไรเลย
 
56:17 K: เราอยู่ตรงนี้กัน เรามาถึงทางตัน
 
56:27 คุณได้ยินผู้พูดมาสิบหรือสามสิบปีแล้ว
 
56:34 หรือสองปีหรือหนึ่งวัน
 
56:38 แต่เรายังไม่พบ ไม่บรรจบกันตรงหัวใจสำคัญ
 
56:46 ผู้พูดอาจอธิบายด้วยสิบวิธีต่างๆ กัน
 
56:54 ใช้ถ้อยคำชุดใหม่
 
56:57 พูดเป็นภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัทช์
หรือภาษาใดก็ตาม
  
56:59 แต่ตรงแก่นแท้ เราแต่ละคนยังไม่เข้าใจ
 
57:07 และคุณมาถึงตรงนี้ ที่มันเป็นทางตัน
 
57:13 แล้วเราจะทำอย่างไรดี
 
57:23 ทำไมคุณจึงไม่เดินออกไป
 
57:32 ผมถามว่า ทำไมคุณไม่พูดว่า
“ขอโทษ เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้
  
57:35 สิ่งที่คุณพูดเหลวไหลไร้สาระ
พูดเพื่อประโยชน์อะไร” แล้วก็เดินออกไป
  
57:42 Q: ฉันรู้สึกว่า การอยู่ ณ ที่นี่ของคุณ
เป็นอิทธิพลกำหนด
  
57:49 K: คุณผู้หญิงพูดว่า “ฉันรู้สึกว่า
เราถูกอิทธิพลกำหนดจากการที่คุณอยู่ ณ ที่นี้”
  
57:52 ผมจะเดินออกไป
 
57:56 ผมคิดว่า เรากำลังเล่นกับคำพูด
 
57:58 คุณผู้หญิง ขอเวลาสักครู่ แค่ครู่เดียว
 
58:02 คุณสุภาพบุรุษคนนั้น ถามคำถามที่ดีมาก
 
58:08 ว่าเราฟังผู้พูดมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
 
58:13 แต่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย
 
58:15 อาจจะเปลี่ยนตรงนั้น
ตรงนี้บ้างเล็กน้อย
  
58:17 แต่จริงๆ แล้ว เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย
 
58:21 เราไม่ได้ปลดเปลื้องตัวเราเป็นอิสระ
จากอิทธิพลกำหนดโดยสิ้นเชิง
  
58:29 ถ้าหากมีการปลดปล่อย
จากอิทธิพลกำหนดโดยสิ้นเชิง มันก็จบ
  
58:35 เราจะมีชีวิตที่ต่างออกไป จะมี...
 
58:41 แล้วเราจะทำอย่างไรดี
 
58:46 การนั่งอยู่ด้วยกันเงียบๆ จะปลดปล่อยคุณ
จากอิทธิพลกำหนดไหม
  
58:52 ก็ไม่
 
58:54 การพูดคุยเกี่ยวกับมัน
ก็ไม่ได้ช่วยปลดปล่อยคุณ
  
58:57 แล้วเป็นความผิดของใคร
 
59:05 ตอบผมด้วยว่าเป็นความผิดพลาดของใคร
 
59:09 ไม่ใช่ความผิดพลาด
แต่เป็นความรับผิดชอบของใคร
  
59:13 คำว่า ‘รับผิดชอบ’ เกี่ยวโยงกับความรู้สึกผิด
 
59:17 เอาคำนั้น เอาความรู้สึกผิด
ออกไปจากความรับผิดชอบ
  
59:20 การไม่เปลี่ยนแปลง
เป็นความรับผิดชอบของใคร
  
59:24 Q: ของเราเอง
 
59:33 K: ถ้ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณ
แล้วคุณจะทำอะไรกับมัน
  
59:39 Q: คุณรู้สึกกังขาไหมว่า
มันอาจมีส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของคุณด้วย
  
59:41 K: ขอโทษ คุณพูดว่าอะไร
 
59:42 Q: คุณรู้สึกกังขาไหมว่า
มันอาจมีส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของคุณ
  
59:46 K: ผมก็ถามตัวผมเอง ผมพูดกับคุณว่า...
 
59:50 Q: เห็นได้ชัดว่า
มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
  
59:52 K: มันเป็นความผิดพลาดของผมหรือ
 
59:54 ส่วนหนึ่งมันเป็นของผม ใช่ไหม...
ความไม่อดทนของผู้พูด
  
1:00:03 การที่ผู้พูดอยู่ ณ ที่นี้
 
1:00:07 การครอบงำของผู้พูด บุคลิกภาพของผู้พูด
 
1:00:16 ใช่ไหม
 
1:00:17 Q: วิธีที่คุณพูดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
วิธีที่คุณถ่ายทอด
  
1:00:20 K: วิธีที่ผมพูด วิธีที่ผมถ่ายทอดเรื่องต่างๆ
 
1:00:24 ผมควรพูดอย่างไร
ช่วยบอกว่าผมควรถ่ายทอดอย่างไร
  
1:00:28 ผมยินดีที่จะเรียนรู้
 
1:00:33 Q: ผมคิดว่า เราใช้วิธีการที่ผิด
มันไม่ใช่ความผิดพลาด
  
1:00:36 แม้คล้ายกับว่า เรามองหาว่า
เป็นความผิดของใครที่เรามาที่นี่
  
1:00:42 ผมคิดว่า วิธีการเข้าไปสู่ปัญหา
ที่เคร่งเครียดน้อยลง
  
1:00:45 เป็นมิตรมากขึ้น...
 
1:00:48 K: คุณไม่ได้ช่วยผมเลย
 
1:00:51 คุณไม่ได้บอกอะไรเลย
 
1:00:52 Q: ผมบอกว่า ทำไมจึงทำให้มันเป็นปัญหา
 
1:00:55 K: ผมไม่ได้ทำให้มันเป็นปัญหา
Q: ผมบอกว่า ทำไมจึงทำให้มันเป็นปัญหา
  
1:00:55 K: ผมไม่ได้ทำให้มันเป็นปัญหา
 
1:00:57 Q: มันไม่ใช่ปัญหา
 
1:00:58 K: ผมไม่เคยพูด...
Q: มันไม่ใช่ปัญหา
  
1:00:59 K: ผมไม่เคยพูด...
 
1:01:00 ขอเวลาสักครู่ ผมไม่ได้สร้างปัญหา
 
1:01:05 Q: ไม่เป็นความจริงหรือ
ว่าการพูดทั้งหมดที่นี่เกี่ยวกับเรา
  
1:01:08 เป็นเพียงการพูดเกี่ยวกับ ‘ความเป็นฉัน’
 
1:01:09 และ ‘ความเป็นฉัน’ จริงๆ แล้ว ต้องสลายหายไป
ไม่เช่นนั้น สิ่งที่ถูกต้องไม่อาจเกิดขึ้น
  
1:01:14 K: ถูกทีเดียว
 
1:01:17 Q: ผู้ที่พูดกับ ‘ฉัน’ ควรสลายหายไป
 
1:01:20 ถึงแม้ว่าเขาผู้นั้น
จะเสนอแนะ
  
1:01:22 เขาไม่เคยเสนอแนะอะไรทำนองนั้นเลย
 
1:01:26 ในการพูดเสวนาเหล่านี้ จริงๆ แล้ว
เราไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับมันได้เลย
  
1:01:29 เพราะผู้ที่กำลังพูด
ต้องการที่จะมีพลังมากขึ้น
  
1:01:33 เขาจึงพูดแบบนั้น
 
1:01:34 K: ผมทราบ
เขาจึงพูดแบบนั้น
  
1:01:35 K: ผมทราบ
 
1:01:35 Q: เขาผู้นั้นควรหายไป
 
1:01:37 K: เราพูดตรงไปตรงมาได้ไหม
เราเป็นคนเห็นแก่ตัว ใช่ไหม
  
1:01:45 การกระทำ การปฏิบัติของเราเห็นแก่ตัว
 
1:01:45 Q: โดยสิ้นเชิงหรือ
การกระทำ การปฏิบัติของเราเห็นแก่ตัว
  
1:01:47 Q: โดยสิ้นเชิงหรือ
 
1:01:47 K: เดี๋ยว ผมพูดว่า เราเป็นคนเห็นแก่ตัว
 
1:01:50 ผมไม่ได้พูดว่า สิ้นเชิงหรือไม่สิ้นเชิง
 
1:01:52 Q: ฉันต้องการจะพูด สิ้นเชิงหรือไม่
 
1:01:56 K: อะไรนะ
 
1:02:00 คุณอาจไม่เห็นแก่ตัวเป็นบางครั้ง
 
1:02:05 Q: ทิ้งตรงนั้นไว้ แต่มาพูดถึงแรงขับ
 
1:02:09 แรงขับที่อยู่ภายในเรา แรงขับที่จะเป็น
ที่จะมี ที่ไม่ยอมสูญเสีย
  
1:02:17 K: การที่จะเป็น ที่จะมี
ที่จะครอบครองเป็นเจ้าของ
  
1:02:22 ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความเห็นแก่ตัว
 
1:02:24 Q: และแรงขับนั้นขับเคลื่อนทั้งหมด
 
1:02:29 K: ได้ ถ้าคุณต้องการให้ผมพูดแบบนั้น
 
1:02:33 นั่นเป็นเนื้อแท้ของการดำรงอยู่ของเรา
 
1:02:38 นั่นเป็นแรงขับเคลื่อนทั้งหมด
ดังที่คุณเรียกมัน
  
1:02:42 แล้วเป็นไปได้ไหม
 
1:02:45 ผมเพียงถามโดยสงบ สุภาพอ่อนโยน
 
1:02:50 เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอิสระ จากแรงขับ
อันมหาศาลของความปรารถนาที่จะเป็น
  
1:02:59 ปรารถนาจะเปลี่ยนไปเป็น
ปรารถนาจะครอบครอง
  
1:03:05 ปรารถนาจะผนึกตนเข้าเป็นหนึ่งเดียว
กับบางสิ่งบางอย่าง
  
1:03:08 แรงขับทั้งปวงจะสิ้นสลายไปได้ไหม
 
1:03:12 Q: แรงขับนั้นขับไปในทิศทางของเกียร์ต่อไป
 
1:03:20 เกียร์ที่ทดสูงขึ้น จบลงที่เกียร์สูงกว่า
 
1:03:25 K: ไม่ ไม่ใช่
 
1:03:27 ตรงนั้นแหละที่คุณและผมแยกวงกัน
 
1:03:31 คุณยืนกรานที่จะไปให้สูงขึ้น
สูงขึ้น และสูงขึ้น
  
1:03:35 กล่อมเกลาให้ยิ่งบริสุทธิ์ขึ้น ดีขึ้น
 
1:03:38 ผมบอกว่า นั่นก็ยังเป็นแรงขับเดียวกัน
 
1:03:41 Q: ใช่เลย ฉันก็พูดเช่นนั้น
 
1:03:43 K: คุณผู้หญิง ขอให้แค่ฟังนะ
Q: ใช่เลย ฉันก็พูดเช่นนั้น
  
1:03:44 K: คุณผู้หญิง ขอให้แค่ฟังนะ
 
1:03:46 นั่นเป็นแรงขับเดียวกัน แม้จะทำให้บริสุทธิ์ขึ้น
แต่ก็ยังเป็นแรงขับเดิม
  
1:03:50 ผมจึงถามว่า แรงขับนั้น
ซึ่งเป็นเนื้อแท้ของตัวตน
  
1:03:55 ความเห็นแก่ตัว และอื่นๆ ทั้งหมด
จะจบลงได้ไหม
  
1:03:59 Q: ตรงจุดไหนที่คำถามนี้สะอาดหมดจด
 
1:04:03 K: อะไรนะ
 
1:04:04 Q: ที่จุดไหน ถอยกลับไปก้าวใด
ที่คำถามนั้นสะอาดหมดจด
  
1:04:15 สะอาดหมดจด
คุณหมายถึงอะไร ผมไม่เข้าใจ
  
1:04:19 Q: ทุกก้าวที่เราถอยกลับไปถามคำถาม
 
1:04:24 มีจุดไหนบ้างไหม
ที่คำถามสะอาดหมดจดจากแรงขับ
  
1:04:31 K: มี
 
1:04:38 มีจุดนั้น เมื่อแรงขับจบลงหมดจด
 
1:04:45 Q: โอเค
 
1:04:46 K: มันไม่โอเค
Q: โอเค
  
1:04:46 K: มันไม่โอเค
 
1:04:50 ไม่ คุณผู้หญิง ขอให้ฟังอย่างใส่ใจ
 
1:04:57 ถ้าคุณไม่ได้พยายามค้นหา
ว่าแรงขับจะจบสิ้นลงได้ไหม
  
1:05:05 คุณก็แค่โต้แย้ง
 
1:05:10 Q: แต่นั่นเป็นคำถามสำหรับฉัน
 
1:05:14 ฉันยังไม่จบ แรงขับและการสืบต่อของมัน
 
1:05:19 คำถามไม่ใช่แค่นั้น ฉันจะขอถามให้จบ
 
1:05:22 การจบลงของมัน
ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันและกัน
  
1:05:28 K: อาจจะ
 
1:05:31 แต่เรารู้ความจำกัด
รู้การขยายตัว การแผ่ออกไปหรือ
  
1:05:39 เรารู้ขอบเขตของแรงขับนั้นหรือ
 
1:05:44 เพราะในแรงขับนั้น
มีความรุนแรงทุกรูปแบบ
  
1:05:49 เป็นต้น
 
1:05:53 แล้วผมก็ถามตัวผมเอง
หรือคุณก็ถามตัวคุณเอง
  
1:05:57 แรงขับนั้นจบลงได้ไหม
 
1:06:00 Q: ฉันถาม ใครกันที่ถามคำถามนี้
 
1:06:03 สำหรับฉัน ฉันรู้ว่าใครถามคำถามนี้
 
1:06:06 K: มันชัดเจน คุณถามตัวคุณเอง
 
1:06:10 Q: แรงขับนั้นถอยหลังกลับอย่างต่อเนื่อง
 
1:06:14 มันพยายามกระตุ้นความไม่สนใจ
 
1:06:18 การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามา
ซึ่งไม่อยู่ในธรรมชาติของมัน
  
1:06:23 K: แล้วเราจะทำอย่างไรดี
 
1:06:27 คุณยืนกรานเรื่องหนึ่ง ใช่ไหม
 
1:06:34 ผมขอชี้ให้เห็นด้วยความเคารพ
 
1:06:37 ว่าคุณอาจจะไม่ได้ฟัง
คุณยึดอยู่กับความเห็นของคุณ
  
1:06:41 คุณอาจกล่าวโทษผม
ว่าผมยึดกับความเห็นของผม
  
1:06:44 Q: ไม่ ฉันชอบที่จะพูดว่า เราแยกวงกันตรงนี้
 
1:06:47 K: มีอะไรจะพูดไหม
 
1:06:49 Q: ขอพูดว่าอย่างนี้
ตรงนี้แหละที่เราแยกวงกัน
  
1:07:09 K: ขอให้ฟัง ผมพูดมาแล้ว
และผมจะพูดซ้ำอีก
  
1:07:16 ผมไม่ได้พยายามโน้มน้าวคุณ
ให้เชื่ออะไรทั้งสิ้น
  
1:07:22 ผมไม่ได้บอกคุณว่าให้ทำอะไร
 
1:07:25 ผมไม่ใช่คุรุของคุณ
หรือเป็นอะไรที่แอบแฝงแยบยล ทำนองนั้น
  
1:07:34 ผมพูดเพราะเราถูกอิทธิพลกำหนด
 
1:07:39 ปัญหาทั้งปวงเกิดขึ้นจากอิทธิพลกำหนด
แค่นั้นเอง
  
1:07:47 จากอิทธิพลกำหนดนั้น
มีแรงขับบางอย่าง – ใช้คำที่เธอใช้ –
  
1:07:55 แรงขับยิ่งทำให้เราแบ่งแยกมากขึ้นๆ
 
1:08:00 ยิ่งทำให้เรารุนแรงมากขึ้นๆ
 
1:08:03 เห็นได้ตามความเป็นจริง
ว่ามันกำลังเกิดขึ้นในโลก
  
1:08:07 เป็นต้น
 
1:08:10 ชายหรือหญิง ผู้ที่จริงจัง
 
1:08:13 จะพูดว่า “อิทธิพลกำหนดจะจบสิ้นลงได้ไหม”
เท่านั้นเอง
  
1:08:19 หรือว่าสภาพนี้จะดำเนินต่อไป
ในสภาวะที่ประณีตขึ้น
  
1:08:25 วิถีของความรุนแรงยิ่งแฝงเร้นแยบยลขึ้น
 
1:08:30 ความขัดแย้งยิ่งแยบยลเล่ห์กระเท่ห์ขึ้น
 
1:08:34 วิถีการแบ่งแยกที่ซ่อนเร้นประณีตขึ้น
 
1:08:39 เป็นต้น
 
1:08:43 แล้วมาลงเอยที่คุณผู้หญิงพูดเป็นสำคัญ
 
1:08:51 ผู้พูดพูดสำหรับตัวเขาเอง
 
1:08:55 ไม่ใช่ว่าคุณต้องยอมรับ อย่าได้ยอมรับ
 
1:08:58 เขาบอกว่า มีการจบลงที่สิ้นเชิงของแรงขับนี้
 
1:09:05 แรงขับซึ่งเป็นเนื้อแท้ของตัวตน
 
1:09:09 แล้วคุณก็จะพูดว่า
“มันจะแสดงตัวมันในชีวิตแต่ละวันอย่างไร”
  
1:09:14 ผมขอตอบว่า “ค้นหาสิ”
 
1:09:19 ค้นหาว่าคุณเห็นแก่ตัวเพียงใด
 
1:09:25 คุณเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
สนใจแต่ตนเองเพียงใด
  
1:09:31 ทั้งเรื่องภายในและภายนอก ค้นให้พบ
 
1:09:38 มองให้เห็นว่า มันทำให้เกิดอันตราย
ต่อโลกอย่างใหญ่หลวงหรือเปล่า
  
1:09:44 เมื่อมนุษย์แต่ละคน
หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับตนเอง
  
1:09:51 ซึ่งเป็นอิทธิพลกำหนดของเรา
 
1:09:58 ถ้าคุณต้องการค้นหาว่า
เราจะมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืน
  
1:10:10 มีความสุข เปี่ยมด้วยสติปัญญาอันสูงสุด
ทั้งภายนอกและภายในได้ไหม
  
1:10:18 คุณต้องค้นหาด้วยตนเอง
ว่าคุณจะเป็นอิสระจากแรงขับนี้ได้ไหม
  
1:10:25 ซึ่งหมายถึง
คุณเต็มใจพร้อมจะให้เวลา ให้พลังงาน
  
1:10:30 คุณเข้าใจไหม
 
1:10:32 แม้ว่าคุณอาจฟังมาสิบปี
สิบห้าปี หรือหนึ่งสัปดาห์
  
1:10:39 เห็นได้ชัดว่า สภาวะที่กล่าวมานั้น ไม่มีอยู่
 
1:10:43 ด้วยสภาพนั้น คุณอาจจะบอกว่า ผมใช้คำผิด
 
1:10:49 คุณจะใช้คำพูดที่ต่างไปก็ได้
 
1:10:55 ต่อคำพูดนั้น เราบอกว่า
เราใช้ภาษาปกติที่ใช้ประจำวัน ทั่วๆ ไป
  
1:11:01 Q: แต่ทั้งหมดนั้นก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
 
1:11:03 ทั้งหมดที่คุณพูด จนถึงตอนนี้
เป็นเรื่องเดียวกัน
  
1:11:08 เรื่องของการเห็น...
 
1:11:09 K: ใช่ครับ คุณผู้หญิง
เรื่องของการเห็น...
  
1:11:10 K: ใช่ครับ คุณผู้หญิง
 
1:11:12 แน่นอน มันเป็นเรื่องเดียวกัน
 
1:11:20 ทว่าการอธิบายเนื้อหาของเรื่อง
เราต้องใช้ถ้อยคำ
  
1:11:30 Q: ใช่ มันเป็นเนื้อหา
 
1:11:34 มุมมองที่หลากหลาย
มีใจความสำคัญเดียวกัน
  
1:11:37 K: ใช่ เป็นที่เข้าใจ
 
1:11:39 Q: แต่เราก็ตรวจสอบเนื้อหาได้ไม่จบไม่สิ้น
 
1:11:42 เป้าหมายของการตรวจสอบ
ไม่ได้แตกต่างไปจากเนื้อหาเลย
  
1:11:48 K: แล้วคุณจะทำอย่างไร
 
1:11:51 คุณรู้เนื้อหาดีเท่าที่ผมรู้
 
1:11:54 และเราส่วนใหญ่ก็รู้ว่าเนื้อหาคืออะไร
 
1:11:58 คือสิ่งที่เราแบกพาไว้ในถุงไปชั่วชีวิต
 
1:12:02 เราส่วนใหญ่ก็รู้
 
1:12:04 แล้วเหตุใดคุณหรือคนอื่น จึงไม่ทิ้งมันไป
 
1:12:13 Q: มันทำไม่ได้
 
1:12:15 K: ถ้าอย่างนั้นก็จบกัน คุณผู้หญิง
Q: มันทำไม่ได้
  
1:12:15 K: ถ้าอย่างนั้นก็จบกัน คุณผู้หญิง
 
1:12:18 Q: เพราะฉันทิ้งไป
ก็เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน
  
1:12:25 Q: (ไม่ได้ยิน)
 
1:12:36 K: คุณบอกว่า ทำไม่ได้
เดี๋ยว พอก่อน
  
1:12:40 Q: ด้วยความพยายามอย่างใหญ่หลวง
ไม่ว่าจะปลอมแปลงมารูปแบบใด
  
1:12:46 เราเข้าไปในแผนทั้งหมดของ
การพัฒนาปรับปรุงตนเองก็ได้
  
1:12:50 เราทิ้งเรื่องนั้นไปเลย
 
1:12:53 K: ผมไม่ทราบว่าคุณพูดถึงอะไร
 
1:12:55 Q: ก็ได้ ช่างมัน
K: ผมไม่ทราบว่าคุณพูดถึงอะไร
  
1:12:55 Q: ก็ได้ ช่างมัน
 
1:12:56 แต่เมื่อคุณพูดกับฉันว่า
“ทำไมคุณไม่ปล่อยไป”
  
1:13:02 ก่อนอื่น ฉันจะบอกว่า
ฉันไม่สนใจที่จะพยายามปล่อยไป
  
1:13:09 เมื่อรองเท้ากัด ฉันก็ซื้อรองเท้าคู่ใหม่
 
1:13:12 K: คุณผู้หญิง นั่นไม่ใช่ประเด็น
 
1:13:12 Q: ฉันยังพูดไม่จบ
K: คุณผู้หญิง นั่นไม่ใช่ประเด็น
  
1:13:14 Q: ฉันยังพูดไม่จบ
 
1:13:14 มันเป็นเรื่องเดียวกัน มันเหมือนกัน
 
1:13:17 มันไร้สาระที่จะพูดกับใครสักคนว่า
“ให้ปล่อยมันไป”
  
1:13:21 ทำแบบนั้นไม่ได้
ทำไม่ได้ด้วยการพูดอย่างนั้น
  
1:13:25 ทุกคนที่นี่รู้ว่า
มันไม่เกิดขึ้นด้วยวิธีนั้น
  
1:13:29 Q: คุณรู้ได้อย่างไร
 
1:13:30 Q: ฉันไม่ทราบว่า อะไรที่ทำให้แตกต่างกัน
Q: คุณรู้ได้อย่างไร
  
1:13:30 Q: ฉันไม่ทราบว่า อะไรที่ทำให้แตกต่างกัน
 
1:13:33 เหตุใดมันจึงควรเกิดขึ้น
เมื่อใดมันควรเกิดขึ้น
  
1:13:37 ดูเหมือน
มันไม่มีสาเหตุใดๆ หรือเหตุผลใดๆ
  
1:13:40 ดูเหมือนมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับสิ่งทั้งหมด
ที่เราปรารถนาหรืออยากได้
  
1:13:46 หรือมุ่งหมายให้เกิด
 
1:13:52 K: ถ้าอาหารบางอย่างไม่เหมาะกับผม
ผมก็เปลี่ยนอาหาร
  
1:13:58 Q: ฉันรู้ว่าเหตุใดฉันจึงเปลี่ยนอาหารการกิน
 
1:14:01 K: เดี๋ยว คุณผู้หญิง ผมไม่ได้จะ...
Q: ฉันรู้ว่าเหตุใดฉันจึงเปลี่ยนอาหารการกิน
  
1:14:02 K: เดี๋ยว คุณผู้หญิง ผมไม่ได้จะ...
 
1:14:03 Q: คุณต้องการจะเลี่ยงออกไปเสมอ
 
1:14:05 คุณต้องการออกไปให้พ้นเสมอ
และพูดเกี่ยวกับอาหาร
  
1:14:08 ราวกับการเปลี่ยนชนิดอาหารเป็นเรื่องสะอาด
เป็นการกระทำที่สะอาด มันไม่ใช่
  
1:14:17 K: คุณพูดว่า คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้
 
1:14:21 คุณไม่สามารถก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใหม่ถึงรากเหง้า
  
1:14:26 มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าอย่างนั้น ก็จบ
 
1:14:30 แล้วทำไมคุณจึงยังอยู่ที่นี่
 
1:14:33 Q: กลับบ้านเสีย
 
1:14:35 K: ไม่ใช่ กรุณาเถิด
Q: กลับบ้านเสีย
  
1:14:36 K: ไม่ใช่ กรุณาเถิด
 
1:14:38 Q: ฉันพบเห็นครั้งแล้วครั้งเล่า
ว่าคุณ ตัวคุณเอง พูดซ้ำจุดเดิม
  
1:14:46 ไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้
 
1:14:49 ต่อเมื่อผู้สังเกตเป็นสิ่งที่ถูกสังเกตเท่านั้น
 
1:14:53 เมื่อนั้นจึงไม่มีผู้มีประสบการณ์
ก้าวแรกเป็นก้าวสุดท้าย
  
1:14:59 คุณเองนั่นแหละที่ชี้ตรงนี้
ครั้งแล้วครั้งเล่า
  
1:15:08 K: การสนทนาระหว่างเราจบแล้ว
 
1:15:17 Q: ผมขอถามคำถาม... (ไม่ได้ยิน)
 
1:15:31 ผมไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่ง
 
1:15:34 ผมถูกอิทธิพลกำหนด
โดยผู้คนของผม โดยจารีตของผม
  
1:15:39 เหตุใดผมจึงไม่ควรถูกอิทธิพลกำหนด
โดยผู้คน โดยจารีตต่อไปอีก
  
1:15:47 เดี๋ยวก่อน
 
1:15:49 ถ้าผมพยายามเป็นอิสระ
จากแรงถ่วงของอิทธิพลกำหนด
  
1:15:55 ผมกลัวว่า
นี่ก็ยังเป็นการหลอกลวงอีกแบบหนึ่ง
  
1:16:01 ผมถูกอิทธิพลกำหนดโดยจารีตของผม
 
1:16:04 แล้วผมพยายามที่จะเปิดใจต่อคนอื่นๆ
 
1:16:08 และถ้าจำเป็น
ผมก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของผม
  
1:16:17 ถ้าผมไม่รักคนของผม
แล้วผมจะรักคนอื่นได้อย่างไร
  
1:16:23 มันต้องไม่เป็นความรักที่มืดบอด
 
1:16:38 K: ผมไม่ทราบว่าเราพูดเรื่องอะไรกัน
คุณทราบไหม
  
1:16:50 Q: ฉันกลัวว่า เมื่อฉันเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง
จากอิทธิพลกำหนด จากแรงขับ
  
1:16:58 ฉันไม่รู้ว่า ฉันจะยังคงอยู่อีกหรือเปล่า
 
1:17:02 ฉันสูญเสียตัวฉัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
 
1:17:06 K: ผู้ถามถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
เมื่อฉันจบสิ้นแรงขับ
  
1:17:12 เรากำลังใช้ถ้อยคำชุดใหม่
 
1:17:17 จะเกิดอะไรขึ้น จะเป็นการจบสิ้นตัวฉันหรือ
 
1:17:23 อาจจะ
 
1:17:29 เห็นได้ชัดเจนว่า
 
1:17:34 ไม่ว่าเราจะพูดคุยกันมากแค่ไหน
มันไม่ได้ทำให้อะไรเกิดขึ้นเลย
  
1:17:44 คุณอาจโต้แย้งสิ่งที่ผมพูดได้อย่างหลักแหลม
 
1:17:48 หรือใช้ภาษาที่ต่างไป
พูดอธิบายต่างไป นี่และนั่น
  
1:17:53 แต่ดังที่เราพูดว่า
เราใช้ภาษาอังกฤษปกติธรรมดาทั่วไป
  
1:18:02 เรามาถึงจุดที่เห็นได้ชัดว่าถ้อยคำ
 
1:18:15 โดยที่รู้ว่าถ้อยคำไม่ใช่สิ่งๆ นั้น
 
1:18:19 ถ้อยคำและการพรรณนา
 
1:18:23 คำพรรณนาก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกพรรณนา
 
1:18:27 เมื่อรู้ทั้งหมดนั้น
เราก็เผชิญกับปัญหาพื้นฐาน
  
1:18:34 ก็คือ มนุษย์เราเห็นแก่ตัว จำกัดคับแคบ
 
1:18:44 ปัญหาทั้งมวลของเราเกิดขึ้น
จากสภาวะจิตอันจำกัดนั้น
  
1:18:55 เราทำลายล้างโลก ซึ่งเราทุกคนก็รู้ดี
 
1:19:01 แล้วเราควรทำอย่างไร
 
1:19:11 สำหรับผมโดยส่วนตัว ถ้าผมฟังก็เพียงพอแล้ว
 
1:19:23 ถ้าผมฟังอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ก็พอแล้ว
 
1:19:32 โดยส่วนตัว มีบางคนถามผมว่า
 
1:19:40 “เป็นไปได้ไหมที่จะจบสิ้นแรงขับของตัวตน”
 
1:19:49 ซึ่งคือความเห็นแก่ตัว และทั้งปวงนั้น
 
1:19:52 “คุณจะจบมันไหม
เป็นไปได้ไหมที่จะจบมันลง
  
1:19:55 แล้วคุณจะจบมันไหม ถ้าคุณค้นพบมัน”
 
1:19:57 ถ้าผมฟังมันเต็มที่ ดังที่ผมทำอยู่
 
1:20:01 ตัวคำกล่าวนั่นเองมีผลต่อผม
 
1:20:08 ผมไม่โต้แย้ง
ผมไม่พูดว่า “แสดงให้ผมเห็นสิ”
  
1:20:12 ผมได้เรียนรู้ศิลปะ ไม่ใช่เรียนรู้
แต่เป็นศิลปะของการฟัง
  
1:20:23 เท่านั้นแหละ ถ้าผมฟังอย่างแม่นยำ
เรื่องนั้นจะฝังอยู่ในตัวผม มันปฏิบัติการเอง
  
1:20:41 กี่โมงแล้ว
 
1:20:45 Q: บ่ายโมงห้าสิบ
 
1:20:50 K: เช้านี้เราพูดคุยกัน
หนึ่งชั่วโมงกับยี่สิบนาที
  
1:20:55 เราอยู่ตรงไหน
 
1:20:58 เดี๋ยวก่อน เรากำลังจะพูดว่า
 
1:21:00 “ฉันยังคงอยู่ที่จุดเดิม
เหมือนเมื่อสิบกว่าปีก่อน”
  
1:21:07 หรือที่เดิม ไม่ใช่สถานที่จริงทางกายภาพ
 
1:21:14 แต่ภายในตัวผม ผมไม่เคลื่อนไปไหนเลย
 
1:21:20 ผมยังคงเห็นแก่ตัวอย่างน่าเกลียด
ผมยังถูกผลักดันโดยมัน
  
1:21:30 นั่นคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในเช้านี้หรือ
 
1:21:33 คุณเรียนรู้อย่างนั้นใช่ไหม
 
1:21:36 ว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างน่ากลัวที่สุด
 
1:21:40 ว่าความเห็นแก่ตัวนี้
เป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตเรา
  
1:21:46 และไม่มีคำตอบต่อเรื่องนี้
 
1:21:49 เราจะดำเนินต่อไปในวิถีของเรา
อย่างที่เราเคยทำมาล้านๆ ปี
  
1:21:54 ถ้าเป็นอย่างนั้น
เราก็ไม่สามารถสื่อใจถึงใจกันได้
  
1:22:01 เพราะผู้พูดบอกว่า
 
1:22:05 มันไม่เพียงเป็นเรื่องจำเป็นสูงสุด
ที่จะจบสิ้นแรงขับนี้
  
1:22:13 เพราะมันสร้างหายนะภัยในโลก
 
1:22:17 และเขายังพูดด้วยว่า มันสามารถทำได้
 
1:22:22 คุณจะฟังคำกล่าวนั้นไหม
 
1:22:27 หรือคุณพูดว่า “ไม่ฟัง เราฟังมาเป็นสิบๆ ปี
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย”
  
1:22:36 คุณจะฟังด้วยจิตใจ ด้วยหัวใจของคุณไหม
 
1:22:40 ฟังอะไรบางอย่าง...
หากคุณรักอะไรบางอย่าง คุณฟัง
  
1:22:46 ใช่ไหม
 
1:22:49 ถ้าคุณรักลูกตัวน้อยๆ ของคุณ คุณก็ฟังเขา
 
1:22:56 คุณจะฟังอย่างละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วนไหม
 
1:22:59 ฟังคำกล่าวนี้อย่างใส่ใจ
ด้วยความรักความอาทร
  
1:23:02 ว่าเราถูกขับเคลื่อนด้วยความเห็นแก่ตัว
 
1:23:07 แล้วคุณรับรู้มันไหม คุณจบสิ้นมันได้ไหม
 
1:23:11 ขอให้เราค้นหาด้วยกัน
ว่ามันเป็นไปได้ไหม
  
1:23:17 เท่านั้นแหละ
 
1:23:20 ถ้าคุณไม่ต้องการจบสิ้นมัน ก็ไม่เป็นไรเลย
 
1:23:25 ไม่มีใครขอร้องให้คุณจบมัน
 
1:23:29 ถ้านั่นเป็นวิถีที่คุณต้องการมีชีวิตอยู่
ทั้งความขัดแย้ง สงคราม
  
1:23:34 สิ่งทั้งปวงนี้เกิดขึ้นอยู่ในโลก
 
1:23:37 ความเชื่องมงายหนึ่งต่อต้านอีกความเชื่อหนึ่ง
ซึ่งเรียกกันว่าศาสนา
  
1:23:43 ประเทศหนึ่งต่อต้านอีกประเทศหนึ่ง
ถ้าคุณต้องการเช่นนั้น
  
1:23:46 มันก็เป็นเรื่องของคุณ กระโจนลงไปเลย
 
1:23:51 แต่ถ้าคุณบอกว่า “ทั้งหมดนั้นผิด
 
1:23:55 นั่นล้วนเป็นแรงขับของตัวตน
แล้วมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปไหม”
  
1:24:01 ผมบอกว่า เรามาพูดคุยเรื่องนี้ร่วมกัน
แค่นั้นเอง
  
1:24:10 ผมขออนุญาต