Krishnamurti Subtitles

เวลาจบสิ้นลงได้ไหม

Saanen - 28 July 1978

Public Discussion 30:08 เวลาจบสิ้นลงได้ไหม
 
0:20 K: เช้านี้ เราจะคุยกันเรื่องอะไรดี
 
0:30 ไม่มีคำถามหรือ
 
0:34 Q: สมาธิในชีวิตแต่ละวันหมายถึงอะไร
 
0:38 กรุณาช่วยอธิบายด้วย
 
0:40 K: สมาธิในชีวิตแต่ละวันหมายถึงอะไร
 
0:45 คำถามนั้นใช่ไหม
 
0:48 Q: บุคลิกภาพคืออะไร
 
0:58 K: บุคลิกภาพคืออะไร ผมไม่ทราบจริงๆ
 
1:06 Q: (ถามเป็นภาษาฝรั่งเศส)
 
2:56 K: ผมเข้าใจ
 
2:58 เท่าที่ผมเข้าใจ ผมคิดว่าผู้ถามถามว่า
 
3:09 ในขณะที่ผมกำลังเดินอยู่
มีบางอย่างเกิดขึ้นในตัวผม
  
3:14 ซึ่งมันมีผลกระทบต่อผมอย่างยิ่ง
แล้วมันค่อยๆ เลือนหายไป
  
3:22 แล้วก็กลับมาอีก
 
3:35 เขารู้สึกเจ็บปวดต่อสภาพที่เขาเห็นรอบตัว
 
3:44 ใช่แล้ว นั่นแหละ
 
3:47 เขาเห็นว่ามีความทุกข์ยาก
และเขาก็ทุกข์ไปกับมัน
  
3:51 Q: ไม่ใช่ เขาเห็นความขัดแย้ง
 
3:53 เขาบอกว่า เมื่อเขาเห็นใครบางคนพูด
 
3:56 ทันทีที่คุณออกจากปะรำนี้ไป
 
3:59 เขาก็รู้สึกถึงความขัดแย้ง
 
4:01 ในสิ่งที่พูดไปแล้ว
กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นข้างนอกจริงๆ
  
4:10 K: เขารู้สึกเจ็บปวด สะเทือนใจ เป็นทุกข์
 
4:16 เมื่อเขาเห็นสภาพภายนอก
ที่เกิดขึ้นจริงๆ รอบตัวเขา
  
4:22 ความขัดแย้งในสิ่งที่พูดที่นี่
 
4:31 กับสภาพจริงๆ ที่กำลังเกิดขึ้นข้างนอก
 
4:35 แล้วเราควรทำอย่างไร นั่นคือคำถาม
 
4:42 มีคำถามอื่นอีกไหม
 
4:43 Q: จิตสำนึกจะรู้ตัวมันเอง
อย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร
  
4:57 K: จิตสำนึกจะรับรู้ถึงตัวมันเองได้อย่างไร
 
5:11 จิตสำนึกสามารถรับรู้ตัวมันเองได้อย่างไร
 
5:14 เช้านี้ ผมจะพูดเรื่องนั้นสักเล็กน้อย
 
5:17 หากคุณต้องการ
 
5:19 มีคำถามเพียงเท่านี้ใช่ไหม ยังมีอีกไหม
 
5:22 คำถามหนึ่งคือ
บทบาทของสมาธิในชีวิตแต่ละวัน คืออะไร
  
5:30 เราเห็นโลกอยู่ในความขัดแย้งมากมายอย่างนั้น
 
5:37 สภาพที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา
เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน
  
5:44 ซึ่งค่อนข้างแตกต่าง
จากสิ่งที่กำลังพูดอยู่ที่นี่
  
5:51 แล้วเราจะทำอย่างไร
 
5:53 Q: เหตุใดมนุษย์จึงกลัวความจริง
 
5:58 K: เหตุใดมนุษย์จึงกลัวความจริง
 
6:08 Q: ขอให้คุณพูดเกี่ยวกับ
พลังงานในการเยียวยาสักเล็กน้อย
  
6:12 K: ขอให้พูดเกี่ยวกับพลังงานที่ช่วยเยียวยา
 
6:25 Q: (ไม่ได้ยิน)
 
6:55 K: คำถามส่วนแรก ผมเข้าใจแล้ว
 
6:58 แต่ส่วนที่สอง ผมไม่ค่อยเข้าใจ
 
7:02 เขาได้รับการศาสนภิเษก เพื่อเข้าเป็นสมาชิก
– กรุณาอย่าหัวเราะ –
  
7:09 เขาได้รับการทำพิธีเข้าสู่อะไรบางอย่าง
โดยคุรุมหาราช
  
7:17 นั่นคือเด็กชาย ผู้ทำพิธีให้เขา
 
7:22 ถึงแม้เขาจะมีชีวิตอยู่กับมัน
เขาก็ยังไม่เป็นอิสระ
  
7:33 เขาไม่สามารถยอมศิโรราบ
 
7:35 เดี๋ยวก่อน พอแค่นี้ก่อน
 
7:42 อะไรคือสมาธิในชีวิตแต่ละวัน
 
7:45 เหตุใดมนุษย์จึงกลัวความจริง
 
7:51 จิตสำนึกสามารถรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
 
7:58 เมื่อเราอยู่ด้วยกันที่นี่ ภายในปะรำนี้
 
8:07 แต่เมื่อออกไปข้างนอก
ทำไมเราจึงเห็นความขัดแย้งอย่างนั้น
  
8:13 และทำให้เรากระวนกระวายใจ เป็นทุกข์
 
8:18 คำถามสุดท้าย
เขาได้รับการทำพิธีจากใครบางคน
  
8:25 แต่เขาไม่อาจยอมตนศิโรราบ
 
8:30 ต่อสิ่งที่เขาคิดว่า เขาควรจะศิโรราบ
 
8:35 นั่นคือสิ่งที่คุณสุภาพบุรุษพูดมา
 
8:36 แล้วคุณต้องการสืบค้นคำถามใด
 
8:50 Q: จิตสำนึกสามารถรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
 
8:55 K: คุณต้องการสนทนาร่วมกันในคำถามนี้ไหม
 
8:59 ที่เขาคนนั้นถามว่า
จิตสำนึกรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
  
9:06 คุณต้องการถามค้นในเรื่องนั้นไหม
 
9:10 เราจะเริ่มไปช้าๆ ค่อยๆ ถามค้นเข้าไป
 
9:19 ว่าความคิดสามารถรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
 
9:25 การคิดรับรู้ถึงรากเหง้าของความคิดได้ไหม
 
9:35 รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของการคิด
และกระบวนการทั้งหมดของความคิด
  
9:42 ตัวการเคลื่อนไหวนั้น
รับรู้ถึงตัวมันเองได้ไหม
  
9:50 คำถามนี้ ไม่เพียงแต่เขาผู้นั้นที่ถาม
 
9:54 เมื่อเช้าวานนี้ ใครบางคนตรงโน้นก็ถามด้วย
 
10:00 ถามคำถามเดียวกันว่า
จิตพร้อมทั้งเนื้อหาทั้งหมดของมัน
  
10:09 จิตซึ่งไม่เคยอยู่นิ่ง
ทำงานและเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
  
10:15 การเคลื่อนไหวนั้นรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
 
10:27 เพราะอะไรคุณจึงต้องการรู้
 
10:33 เหตุใดคุณจึงต้องการรู้ปัญหาเช่นนั้น
 
10:36 หรือมันเป็นเพียงแค่... ผมต้องการจะรู้
 
10:39 เมื่อคุณถามคำถามนั้น
เพราะอะไรคุณจึงถามคำถามนั้น
  
10:47 เพราะหากคุณจริงจังกับเรื่องที่ถาม
มันเป็นเรื่องที่...
  
10:57 ต้องการความใส่ใจอย่างยิ่งในการค้นหา
 
11:01 ว่าความคิด
รับรู้การเคลื่อนไหวของตัวมันเองได้ไหม
  
11:16 คุณถามเพราะอยากรู้อยากเห็น
 
11:22 แค่ให้มีคำถามจะถาม
 
11:25 หรือคุณถามคำถามนั้นเพื่อจะขจัดการแบ่งแยก
 
11:35 ระหว่างผู้คิดและความคิดโดยสิ้นเชิง
 
11:42 คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
 
11:46 เราอาจจะสืบค้นในเรื่องนี้
 
11:51 เมื่อเราพิจารณาว่า
บทบาทของสมาธิในชีวิตแต่ละวัน คืออะไร
  
12:01 และคุณยอมตนศิโรราบต่อใครบางคนได้ไหม
 
12:07 นั่นคือคำถามที่เขาผู้นั้นถาม
 
12:10 เราทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ได้ไหม
 
12:14 มันเป็นเรื่องของใครบางคน
 
12:19 กับเหล่าคุรุ เรื่องทำนองนั้น
 
12:24 พวกคุรุมาพูดว่า “เธอจงศิโรราบต่อฉัน
 
12:30 ฉันรู้ ส่วนเธอไม่รู้
อุทิศตัวต่อฉัน แล้วฉันจะช่วยเธอ
  
12:37 จงมอบทรัพย์สินของเธอ
เงินทองของเธอ ทุกอย่างของเธอ
  
12:42 แล้วหลังจากนั้น
เธอจะไม่มีปัญหาใดๆ เรื่องเงินทอง”
  
12:48 นี่คือความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นในโลก
 
12:55 เราถูกหลอกง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
 
13:02 เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
โดยศาสนจักรทั่วโลก
  
13:11 เธอจงศิโรราบต่อพระเจ้า
ต่อพระคริสต์ ต่อสิ่งนี้
  
13:15 มอบทุกอย่างที่เธอมี
เราจะดูแลเธอเอง จงมาเถิด
  
13:19 พวกเขาให้คำมั่นสัญญานี้
ท้ายที่สุด คุณอยู่ตรงไหน
  
13:28 หมดเงิน หมดตัว
 
13:34 หลายคนมาพบผู้พูดด้วยปัญหาทำนองนี้
 
13:38 เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มี
 
13:43 บ้าน ทรัพย์สิน เงินทอง ละทิ้งบ้านเรือน
 
13:51 แล้วคุรุก็หายตัวไป
 
13:56 คุรุหายไปอยู่บ้านหลังสวยงาม ส่วนคุณก็ติดจม
 
14:03 ดังนั้น ประการแรก
อย่ายอมรับอำนาจเหนือใดๆ ทั้งสิ้น
  
14:12 เข้าใจไหม
 
14:15 อำนาจเหนือของศัลยแพทย์มือหนึ่งนั้นมีอยู่
 
14:19 แต่ในเรื่องจิตวิญญาณ
ในเรื่องของจิตใจและจิตวิทยานั้น
  
14:26 ไม่มีอำนาจเหนือ
 
14:29 ไม่มีใครเริ่มสภาวะอะไรให้คุณได้
 
14:33 มันเป็นเพียงเล่ห์กลหนึ่ง
ที่มนุษย์ใช้หลอกลวงคนอื่น
  
14:42 คำถามต่อมาคือ
 
14:47 สมาธิมีบทบาทอะไรในชีวิตแต่ละวัน
 
14:58 หรือสมาธิเป็นสิ่งที่แยกออกจากชีวิตประจำวัน
 
15:08 หรือคุณนำเอาแนวคิดเรื่องสมาธิ
เข้ามาสู่ชีวิตประจำวัน
  
15:18 อย่างน้อยมีสามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
 
15:22 คุณนำเอาแนวคิดเรื่องสมาธิเข้ามา
แค่แนวคิดนะ
  
15:37 แล้วพยายามค้นหาว่า
แนวคิดนั้นมีบทบาทอะไรในชีวิตแต่ละวัน
  
15:49 ก่อนอื่น มันเป็นแนวคิดหรือ
 
15:53 ว่าคุณต้องทำสมาธิ
ว่าคุณต้องทำนี่ ต้องทำนั่น
  
15:58 คุณมีข้อสรุป และนำข้อสรุปรวบยอดนั้น
มาใช้ในชีวิตแต่ละวัน
  
16:07 ใช่ไหม คุณเข้าใจคำถามนั้นไหม
 
16:17 หรือคุณพยายามจะค้นหาว่า
อะไรคือความสัมพันธ์
  
16:27 ระหว่างการกระทำ
และการรับรู้จิตสำนึกอย่างสมบูรณ์
  
16:34 ผมไม่ทราบ นี่อาจจะค่อนข้าง...
 
16:40 ทำไมเราต้องทำสมาธิด้วยเล่า
 
16:50 เราใช้ชีวิตแต่ละวัน
อย่างไม่มีความสุข ไม่มีค่า
  
17:01 ขัดแย้ง ยากลำบาก
ทุกข์ทรมาน ถูกคนอื่นหลอก
  
17:12 นี่คือชีวิตแต่ละวันของเรา
 
17:14 แล้วเพราะอะไรเราจึงนำเอาสมาธิเข้ามา
 
17:22 หรือในการทำความเข้าใจ
ความขัดแย้ง ความทุกข์โศก
  
17:30 ความทรนง ความภาคภูมิใจ เป็นต้น
 
17:35 ในการทำความเข้าใจความหมาย
 
17:38 เข้าใจโครงสร้างของภาวะเหล่านี้
เข้าใจปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
  
17:42 ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ
 
17:47 ไม่ใช่คุณทำสมาธิ
แล้วจึงนำไปใช้ในบทบาท ในชีวิตแต่ละวัน
  
17:53 แต่ทว่าในช่วงการดำเนินชีวิต เมื่อคุณไปทำงาน
 
17:59 เมื่อคุณกำลังทำงานในโรงงาน หรือไถนา
 
18:05 หรือพูดกับภรรยา สามี ลูกหญิงชาย
 
18:09 คุณก็รับรู้ถึงปฏิกิริยาของคุณ
 
18:13 และเข้าใจปฏิกิริยาเหล่านั้น
 
18:19 เป็นการทำความเข้าใจ ไม่ใช่โดยใช้ปัญญาความคิด
ว่าทำไมคุณจึงอิจฉา
  
18:23 ทำไมในตัวคุณจึงมีความกระวนกระวายใจ
 
18:28 ทำไมคุณจึงยอมรับอำนาจเหนือ
ทำไมคุณจึงพึ่งพิงผู้อื่น
  
18:35 ในการสืบค้นในภาวะเหล่านี้
ตัวการสำรวจนั่นเองคือสมาธิ
  
18:50 ไม่ใช่ในทางกลับกัน
 
18:56 หากคุณทำสมาธิ
 
18:58 และนำเอาสิ่งที่คุณคิดว่าคือสมาธิ
เข้ามาในชีวิตแต่ละวัน
  
19:02 จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
 
19:06 คุณคิดว่านี่แหละใช่แล้ว
 
19:07 แล้วคุณก็นำไปใช้ในการกระทำ ในการดำเนินชีวิต
 
19:11 ความขัดแย้งต้องเกิดขึ้น
 
19:16 แต่ถ้าเราอิจฉาริษยา
ซึ่งส่วนใหญ่เราเป็นอย่างนั้น
  
19:26 แล้วเราสืบค้นว่า ธรรมชาติของความอิจฉาคืออะไร
ทำไมเราจึงอิจฉา
  
19:33 ไม่ใช่ถูกหรือผิด ไม่ใช่ควรหรือไม่ควรอิจฉา
 
19:37 แต่เหตุใดความอิจฉาริษยาจึงเกิดขึ้น
 
19:43 ในการถามค้นเข้าไปเช่นนั้น
 
19:52 ถามค้นในความโลภ
ความอิจฉาและปลดปล่อยเป็นอิสระ
  
19:58 นั่นคือกระแสแห่งสมาธิ
 
20:03 ในกระแสนั้นไม่มีความขัดแย้ง
คุณสืบค้นอย่างต่อเนื่อง
  
20:10 ใช่ไหม
 
20:20 การนี้เรียกร้องความใส่ใจของคุณ
เรียกร้องให้คุณต้องจริงจัง
  
20:30 ไม่เพียงเล่นกับถ้อยคำ
 
20:34 สมาธิจึงมีบทบาทในชีวิตแต่ละวัน
 
20:38 เมื่อมีการถามค้น
 
20:41 เข้าสู่ธรรมชาติและโครงสร้างทั้งหมด
ของชีวิตคุณ
  
20:49 ปฏิกิริยาของคุณ ภาวะจิตสำนึกของคุณ
 
20:56 เหตุใดคุณจึงเชื่อ หรือไม่เชื่อ
 
20:58 เหตุใดคุณจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถาบัน
เป็นต้น
  
21:04 ทั้งหมดนั้นคือกระแสแห่งสมาธิที่แท้จริง
 
21:30 หากเราทำเช่นนี้อยู่จริงๆ
ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎี
  
21:36 คุณจะเริ่มเข้าใจธรรมชาติของจิตสำนึก
 
21:43 ใช่ไหม
 
21:45 คุณไม่ต้องยัดเยียดอะไรให้มันเลย
 
21:50 ยัดเยียดให้ทำตามฟรอยด์ หรือนักจิตวิทยาคนใด
คุรุคนนั้นคนนี้ หรือใครก็ตาม
  
21:53  
 
21:55 ทว่า คุณถามค้น
เข้าสู่ชีวิตที่เป็นอยู่ของคุณทั้งหมด
  
22:01 ชีวิตที่เป็นอยู่นั้นคือจิตสำนึกของคุณเอง
 
22:09 เราได้ตอบคำถามเหล่านี้ แล้วเราก็มาถึงจุดนั้น
 
22:24 เราจะเริ่มต้นอย่างง่ายๆ และสืบค้น
ถ้าคุณเต็มใจ
  
22:33 ผมสงสัยว่า คุณเคยสืบค้น
เข้าสู่กระบวนการทั้งหมดของความคิดไหม
  
22:45 กิจกรรมทั้งหมดของการคิด
 
22:50 สืบค้นว่าความคิด การคิด
มองเห็นการเคลื่อนไหวของตัวมันเองได้ไหม
  
22:59 คุณเข้าใจคำถามหรือเปล่า
 
23:03 ขอให้ชัดเจน ว่าเราเข้าใจคำถามชัดแล้ว
 
23:12 ซึ่งค่อนข้างสำคัญ หากคุณต้องการสืบค้น
 
23:20 หากคุณจริงจังในเรื่องนี้
 
23:24 มันสำคัญมากจริงๆ ที่ต้องเข้าใจคำถามก่อน
 
23:32 คำถามคือ ผมพูดได้ว่า
“ผมตระหนักรู้ถึงจิตสำนึกของผมเอง”
  
23:40 ผ่านความเชื่อ ความกลัวของผม
 
23:44 ผ่านความสุขเพลิดเพลิน ความทุกข์โศกของผม
 
23:47 ผมตระหนักได้ถึงเนื้อหาจิตสำนึกของผม
 
23:53 โดยการพูดว่า
“ใช่ ผมกลัว ผมโลภ ผมเป็นทุกข์
  
23:59 ผมทะนงตน ผมมีความภาคภูมิใจ” เป็นต้น
 
24:05 เหล่านี้คือเนื้อหาของจิตสำนึกที่ผมตระหนักรู้”
 
24:12 ใช่ไหม
 
24:16 ในการตระหนักรู้เช่นนั้น
“ผมแยกแตกต่างจากจิตสำนึกของผม”
  
24:24 ใช่ไหม
 
24:31 คุณสนใจเรื่องนี้ไหม หวังว่าคุณสนใจ
 
24:38 ดังนั้นจึงมี “ฉัน” ผู้สังเกต
ที่กำลังสังเกตจิตสำนึกของตนเอง
  
24:48 แต่ “ฉัน” เป็นคนโลภ “ฉัน” กระวนกระวาย
 
24:55 “ฉัน” หวาดกลัว “ฉัน”เต็มไปด้วยความวิตกกังวล
ความไม่แน่นอน ความทุกข์โศก
  
25:03 ซึ่งคือจิตสำนึกของฉัน
 
25:05 ฉันจึงไม่แยกแตกต่างจากจิตสำนึกของฉัน
 
25:11 นั่นชัดเจนไหม
 
25:14 ฉันไม่แยกแตกต่างจากสิ่งที่ฉันคิด
 
25:20 ฉันไม่แยกแตกต่างจากประสบการณ์ที่ฉันมี
 
25:25 ฉันไม่แยกแตกต่าง
ไม่ใช่สิ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับความวิตกกังวล
  
25:34 ความกลัวของฉัน เป็นต้น
ฉันเป็นทั้งหมดนั้น
  
25:39 ฉันอาจคิดว่า ฉันคือพระเจ้า
แต่ตัวการคิดนั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของฉัน
  
25:47 ที่สร้างพระเจ้าขึ้นมา
 
25:51 ผมหวังว่า คุณมองเห็นที่พูดมานี้
 
25:53 เรามาถึงคำถามที่ว่า
 
26:03 ถ้าผู้สังเกตคือสิ่งที่ถูกสังเกต
ซึ่งก็คือจิตสำนึก
  
26:04 คำถามจึงเกิดขึ้นว่า
 
26:08 จิตสำนึกนั้น สามารถรับรู้
การเคลื่อนไหวของตัวมันเองได้ไหม
  
26:17 พูดง่ายๆ ก็คือ
 
26:22 มีการรับรู้ถึงการเกิดขึ้นของความโกรธไหม
 
26:30 รับรู้ตัวความโกรธ
 
26:36 นั่นคือ ไม่มีฉันที่แยกต่างจากความโกรธ
 
26:42 ขอให้ผมค้นเข้าไปในเรื่องนี้อีกเล็กน้อย
 
26:46 คุณสนใจเรื่องนี้หรือเปล่า
 
26:50 ขอให้เราสืบค้นไปด้วยกัน
 
26:57 เราโกรธ
 
27:00 ในขณะของความโกรธ
ไม่มีการรู้จำรู้จัก ว่าเป็นความโกรธ
  
27:09 คุณเคยสังเกตหรือเปล่า
 
27:13 ในชั่วขณะนั้น ขณะที่ความโกรธรุนแรง
 
27:18 มีแต่ภาวะนั้นเท่านั้น
 
27:24 หลังจากนั้น คุณจึงจะเรียกมันว่า “ความโกรธ”
 
27:28 ชั่วขณะหลังจากนั้น
 
27:32 ซึ่งหมายถึงคุณรู้จัก จำมันได้จากอดีต
 
27:40 จำสิ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีต
และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้
  
27:44 แล้วคุณเรียกมันว่า “ใช่ นั่นคือความโกรธ”
 
27:46 คุณตามทันไหม
 
27:52 ขอให้เข้าใจ
 
28:00 มีความโกรธ ในขณะของความโกรธนั้น
ไม่มีการจำได้หมายรู้
  
28:08 ไม่มีการให้ชื่อปฏิกิริยานั้น
 
28:13 ชั่วขณะหลังจากนั้น การให้ชื่อก็เริ่มขึ้น
การให้ชื่อมาจากอดีต
  
28:22 การให้ชื่อปฏิกิริยาปัจจุบัน
เป็นการจำได้หมายรู้ที่มาจากอดีต
  
28:31 คุณไม่ให้ชื่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 
28:39 เพียงแค่สังเกตปฏิกิริยาโดยไม่ให้ชื่อ ได้ไหม
 
28:45 ทันทีที่คุณให้ชื่อมัน
คุณรู้จำรู้จักมันไว้แล้ว
  
28:49 การให้ชื่อ ทำให้ปฏิกิริยาเข้มข้นขึ้น
 
28:53 ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
มันน่าสนใจมาก
  
28:58 ถ้อยคำไม่ใช่สิ่งๆ นั้น
 
29:07 คำว่า “ปะรำ” “กระโจม” เป็นถ้อยคำ
ไม่ใช่สิ่งๆ นั้นที่เป็นของจริง
  
29:14 แต่เราถูกถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ความจริง
ชักนำให้หลงไป
  
29:23 ดังนั้น ให้เข้าใจ ให้เห็น
 
29:31 ว่าถ้อยคำได้กลายเป็นสิ่งสำคัญเหลือล้น
 
29:39 และให้เห็นความจริงว่าถ้อยคำไม่ใช่สิ่งๆ นั้น
 
29:48 ดังนั้น เมื่อมีความโกรธ ซึ่งเป็นปฏิกิริยา
 
29:57 การสังเกตโดยปราศจากการให้ชื่อมัน
 
30:05 ปฏิกิริยานั้นก็จะเริ่มจางหายไป
 
30:11 ทันทีที่คุณให้ชื่อ คุณทำให้ปฏิกิริยาแรงขึ้น
 
30:15 อดีตทำให้มันแรงขึ้น
 
30:19 ถ้าชัดเจนแล้ว เราจะสืบค้นก้าวต่อไป
 
30:25 ว่าเป็นไปได้ไหม
ที่ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
  
30:34 ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง
ของประสาทสัมผัสทั้งหลาย
  
30:37 จะรับรู้ตัวมันเอง
 
30:42 ไม่ใช่คุณตระหนักรู้ความรู้สึกนั้น
 
30:47 แต่เป็นตัวประสาทสัมผัสเองที่เปิดรับรู้
 
31:01 ผมจะสืบค้นเข้าไปอีก
 
31:07 กรุณาอย่าติดตามแต่สิ่งที่ผมพูด
 
31:13 ขอให้สังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง
ของประสาทสัมผัสในตัวคุณเอง
  
31:26 ประสาทสัมผัสของเราทำงานแยกส่วนกัน
 
31:36 แยกการเห็น การรับรส
การได้ยิน การได้กลิ่น เป็นต้น
  
31:43 การรับสัมผัสเหล่านี้แยกส่วนกัน
คุณเข้าใจไหม
  
31:47 ทว่า คุณสังเกตได้ไหม
 
31:51 ว่าเป็นไปได้ไหมที่ประสาทสัมผัสทุกส่วน
ทำงานด้วยกัน
  
32:03 คุณเข้าใจอะไรบางอย่างที่ผมพูดไหม
 
32:11 หากคุณเข้าใจ
นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่จะค้นหา
  
32:20 คุณจะเห็นว่า ถ้าคุณสังเกตอยู่
 
32:26 ถ้ามีการสังเกตคนๆ หนึ่ง
 
32:29 สังเกตกระแสน้ำในทะเล หรือสังเกตภูเขา หมู่นก
 
32:38 สังเกตเพื่อนของคุณ
คนใกล้ชิดคุณ หรืออะไรก็ตาม
  
32:44 ถ้ามีการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด
 
32:53 จะไม่มีศูนย์กลางจากที่คุณสังเกต
 
33:00 คุณเข้าใจไหม ขอให้ทำ ลองทำดู
 
33:06 อย่ายอมรับอะไรก็ตามที่ผู้พูดพูด
 
33:10 แต่ลองทำด้วยตัวคุณเอง
 
33:17 เมื่อคุณได้กลิ่นหอมอบอวลยามรุ่งอรุณ
 
33:27 ยามอากาศบริสุทธิ์สดชื่นหลังฝน
 
33:33 ทั้งความงามบนผืนดิน
 
33:39 ประสาทสัมผัส
เพียงส่วนเดียวเท่านั้นหรือ ที่ตื่นขึ้น
  
33:44 หรือคุณสังเกตเห็นความละเอียดอ่อนทั้งหมด
และความงามยามเช้า
  
33:48 เห็นด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดทุกส่วน
 
33:52 คุณเข้าใจไหม
 
33:59 เข้าใจหรือ
 
34:00 Q: หากผมเห็นว่าผมไม่แยกแตกต่าง
 
34:06 จากเนื้อหาทั้งหมดของจิตสำนึกของผม
 
34:10 คำถามที่ว่า
ผมจะรู้ตัวถึงจิตใต้สำนึกของผม ได้ไหม
  
34:14 คล้ายกับถามว่า
กล้องถ่ายรูปจะถ่ายตัวมันเอง ได้ไหม
  
34:18 K: ผมกำลังจะมาถึงจุดนั้น
 
34:21 ผมขอนำเข้าไปสู่จุดนั้นช้าๆ
 
34:27 นอกจากคุณเข้าใจการตอบสนอง
ทางประสาทสัมผัส
  
34:34 ว่าการตอบสนอง
ทางประสาทสัมผัสแยกส่วนหรือไม่
  
34:40 หรือมีการตอบสนอง
ของทุกประสาทสัมผัสทุกส่วนพร้อมกัน
  
34:53 หากมีการตอบสนองของ
ประสาทสัมผัสเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง
  
35:14 แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
คุณเข้าใจไหม
  
35:19 หากมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกลิ่น
ผ่านจมูกเท่านั้น
  
35:30 ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆ ทั้งหมด
จะสงบอยู่ชั่วคราว
  
35:40 ใช่ไหม
ทดลองดู
  
35:46 ผมถามว่า เมื่อคุณดมดอกไม้
 
35:53 มีการตอบสนองที่เป็นทั้งหมด
ของประสาทสัมผัสทุกส่วน ไม่เพียงการได้กลิ่น
  
35:59 แต่ทั้งร่างกายตอบสนอง
ด้วยอินทรีย์สัมผัสของมัน
  
36:10 ผมสงสัยว่า ผมพูดชัดเจนไหม อย่าเพิ่งเห็นด้วย
 
36:16 Q: (อิตาเลี่ยน)
ตอนที่รถไฟวิ่งผ่าน มันเสียงดัง
  
36:21 ผมฟังเสียงรถไฟ
ด้วยโสตประสาทของผมเท่านั้น
  
36:24 มันจะเป็นไปได้อย่างไร
ที่จะฟังด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด
  
36:27 K: เขาได้ยินเสียงรถไฟวิ่งผ่านไป
 
36:34 คำถามนั้นดีมาก
 
36:36 พวกคุณทุกคนได้ยินเสียงรถไฟวิ่งผ่านไป ใช่ไหม
 
36:43 คุณตอบสนองต่อเสียงนั้นอย่างสมบูรณ์ไหม
 
36:51 การฟังเช่นนั้น จะไม่เกิดแรงต้านต่อเสียง
 
36:57 เสียงนั้นจะไม่รบกวนจิตใจ
 
37:04 คุณอยู่กับเสียงนั้นอย่างเต็มที่
 
37:16 ลองมองดูภูเขาเหล่านั้น
 
37:19 ที่พวกคุณอาจจะดูอยู่ทุกวัน
 
37:21 ทุกเช้าและทุกเย็น
 
37:24 ไม่ใช่ดูด้วยสายตาของคุณเท่านั้น
 
37:34 แต่มีการรับรู้ถึงภูเขา
ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด ด้วยชีวิต
  
37:49 ถ้าหากมีการรับรู้เช่นนั้น
ก็ไม่มีศูนย์กลางจากที่คุณมีชีวิตอยู่
  
37:59 ไม่มีศูนย์กลางจากที่คุณกำลังมอง
 
38:05 ลองดู คุณอาจทำไม่ได้ตอนนี้
 
38:08 ลองทำดูเมื่อคุณมองดูปะรำ
มองดูเพื่อนของคุณหรือใครก็ตาม
  
38:13 มองดูราวกับคุณกำลังมองด้วยทั้งหมดของชีวิต
และประสาทสัมผัสทุกส่วน
  
38:21 แล้วคุณจะพบว่า คุณกำลังมองดู
อะไรบางอย่างเหมือนเป็นครั้งแรก
  
38:28 ไม่ใช่มองด้วยสายตาที่เหนื่อยหน่าย
และด้วยความทรงจำ เป็นต้น
  
38:33 เราจะมาสู่เรื่องนั้น
 
38:36 จากตรงนี้ มีคำถามเกิดขึ้น
 
38:40 ไม่จำเป็นที่คำถามจะเกิดจากตรงนั้น
แต่เมื่อเราเคลื่อนออกไปอีก
  
38:47 นั่นคือ ความคิดจะรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
 
39:00 ผมไม่คิดว่า คุณเข้าใจ
 
39:07 หรือเราเข้าไปในเรื่องที่
ซับซ้อนเกินไป และไม่จำเป็น
  
39:18 พวกคุณเงียบกันไปหมด
 
39:21 Q: เราลองฟังดูตอนนี้ ฟังอย่างสมบูรณ์ ได้ไหม
 
39:29 ลองสิ่งที่คุณพูดเมื่อสักครู่
 
39:31 K: ได้ แต่ผมกำลังถามคำถามต่อไป
 
39:34 ขณะนี้พวกคุณกำลังคิด ใช่ไหม
 
39:43 เมื่อผมถามคำถาม การคิดก็เริ่มเคลื่อนไหว
 
39:52 เห็นได้ชัด
 
39:55 ผมถามว่า ตัวการคิดนั้น
เห็นตัวมันเองกำลังคิดไหม
  
40:11 ไม่เห็น มันเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหม
 
40:16 Q: เรามีความรู้สึกฝังใจ
ว่ามีใครคนหนึ่งที่กำลังคิด
  
40:21 แต่มันคิดว่า มันเป็นสิ่งอื่น
 
40:23 เรารู้สึกอย่างนั้นเสมอ
ที่ตรงนี้หรือไม่ก็ที่ส่วนอื่นของร่างกายผม
  
40:27 K: นั่นเป็นเพราะ
คุณยังไม่ได้สำรวจเรื่องนี้อย่างลุ่มลึก
  
40:34 ขออภัยที่ผมพูดเช่นนี้ ผมแค่ถาม
 
40:40 ผมจะถามอะไรบางอย่าง ซึ่งคือ
 
40:49 เราใช้ชีวิตโดยไม่มีความขัดแย้ง
ไม่มีความพยายาม แม้แต่หนึ่งเดียวได้ไหม
  
41:03 ไม่มีการควบคุมลักษณะใดๆ เลย
 
41:10 กรุณาฟังเรื่องนี้
 
41:12 เพราะเราใช้ชีวิตด้วยความพยายาม
เราดิ้นรนต่อสู้
  
41:20 ใช่ไหม
 
41:22 ต้องการได้รับผลสำเร็จ มีการเคลื่อนไปเสมอ
 
41:31 เราจึงมีชีวิตอยู่ในการต่อสู้ดิ้นรน
ไม่หยุดหย่อน
  
41:38 มีการสู้รบ และความขัดแย้งอยู่เสมอ
 
41:44 “ฉันต้องทำสิ่งนี้ ฉันต้องไม่ทำสิ่งนั้น”
“ฉันต้องควบคุมตัวเอง
  
41:52 ทำไมฉันต้องควบคุมตัวเอง มันล้าสมัยแล้ว
 
41:56 ฉันจะทำสิ่งที่ฉันอยากทำ”
 
41:59 ทั้งการควบคุมและการปล่อยตามใจ
เป็นความรุนแรง
  
42:08 ใช่ไหม
 
42:11 แต่หากคุณถามค้น
 
42:16 ว่าเป็นไปได้ไหม ที่จะมีชีวิตอยู่
โดยไม่มีแม้แต่เงาของการควบคุม
  
42:24 ไม่ได้หมายความว่า
จะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ
  
42:27 ซึ่งเป็นเรื่องอ่อนหัดเกินไป
เพราะคุณไม่อาจทำได้
  
42:33 การปล่อยให้ทำตามอำเภอใจ
ซึ่งกำลังหมุนกลับไปอีกทาง
  
42:39 เขาเห็นอันตราย
เขาจึงไม่ปล่อยตามใจ จึงเริ่มควบคุม
  
42:45 ผมถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีชีวิตอยู่
โดยปราศจากการควบคุมใดๆ
  
42:54 บางที คุณอาจไม่เคยถามคำถามนี้ต่อตนเอง
 
42:59 แต่ผมถามคุณ
 
43:08 ที่ใดมีการควบคุม ที่นั่นย่อมมีความขัดแย้ง
 
43:15 ใช่ไหม
 
43:18 มีการสู้รบดำเนินอยู่
 
43:22 ซึ่งแสดงออกมาหลากหลายแบบ
 
43:25 การสู้รบนี้คือ ความรุนแรง
การกดข่ม การเป็นโรคจิตประสาท
  
43:30 และการปล่อยตามใจ
สภาพทั้งหลายที่ดำเนินอยู่
  
43:34 ผมจึงถามตัวผมเอง และถามคุณ
 
43:40 ว่าผมจะใช้ชีวิตแต่ละวัน
โดยไม่มีแม้แต่เงาของการควบคุม ได้ไหม
  
43:58 การจะมีชีวิตเช่นนั้น ผมต้องค้นหาว่า
ใครคือผู้ควบคุม
  
44:05 คุณเข้าใจไหม
 
44:07 ผู้ควบคุมแยกต่างจากสิ่งที่ถูกควบคุมหรือ
 
44:13 หากทั้งสองเป็นสิ่งเดียวกัน
มันก็ไม่มีความจำเป็นต้องควบคุม
  
44:17 ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจหรือเปล่า
 
44:26 อย่างเช่น ผมอิจฉา
 
44:36 เพราะคุณมีทุกอย่าง ส่วนผมไม่มีอะไรเลย
 
44:50 และจากความอิจฉานั้น
ความโกรธ เกลียด ริษยา ก็ตามมา
  
45:01 ความรู้สึกรุนแรงที่ต้องการมีทุกอย่างที่คุณมี
 
45:06 ถ้าผมเอามันมาไม่ได้
ผมก็ขมขื่น โกรธ และอื่นๆ ก็ตามมา
  
45:13 ใช่ไหม
 
45:15 ผมมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความอิจฉาได้ไหม
 
45:25 ซึ่งหมายถึง ไม่มีการเปรียบเทียบ
 
45:34 ทดลองดู
 
45:36 คุณจะใช้ชีวิตแต่ละวัน
โดยไม่เปรียบเทียบเลย ได้ไหม
  
45:46 แน่นอน เมื่อผมเลือกชนิดกางเกง ผมเปรียบเทียบ
 
45:50 ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้น
 
45:52 ผมหมายถึงในทางจิตใจ
ที่จะไม่มีการเทียบวัดใดๆ
  
46:00 ซึ่งก็คือการเปรียบเทียบ
 
46:06 หากคุณไม่มีการเทียบวัดใดๆ เลย
 
46:11 คุณจะผุพัง คุณจะกลายเป็นผัก
ไม่ทำอะไรเลย อย่างนั้นหรือ
  
46:20 คุณเข้าใจไหม คุณจะจมปลักหรือ
 
46:23 หรือเพราะคุณเปรียบเทียบ
เพราะคุณดิ้นรนต่อสู้
  
46:29 คุณจึงคิดว่า คุณมีชีวิตอยู่
 
46:33 แต่ถ้าคุณไม่ต่อสู้ดิ้นรน
มันอาจเป็นการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง
  
46:44 Q: ปล่อยให้มันเป็นไป
 
46:47 K: ไม่ใช่ ไม่ใช่การปล่อยให้มันเป็นไป
ขอให้มองดู
  
46:57 คุณพบบุคคลที่ปราดเปรื่อง
คงแก่เรียน มีความรู้
  
47:04 ได้รับการศึกษาดี สมองดีเลิศ
มีสิ่งดีๆ ทำนองนั้น
  
47:11 แล้วคุณพูดว่า “ผมใฝ่ฝันจะเป็นเหมือนเขา”
 
47:16 การศึกษาของเราทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานเช่นนั้น
 
47:22 คุณต้องเก่งพอๆ กับพี่น้องของคุณ
ถ้าไม่เก่งกว่า
  
47:29 การสอบวัดผลก็อยู่บนพื้นฐานนั้น และอื่นๆ
 
47:33 ในเมื่อคุณเคยผ่านกระบวนการเช่นนั้นมาแล้ว
 
47:41 ที่คุณเปรียบเทียบ ต่อสู้ดิ้นรน
ก้าวร้าวรุนแรงและอื่นๆ
  
47:44 คุณจะพูดได้ไหมว่า
“ผมเห็นความโง่เขลาของการใช้ชีวิตเช่นนั้น”
  
47:52 ผมจะไม่เปรียบเทียบ
 
47:57 ผมจะไม่เทียบวัดความทื่อทึบของผม
วัดภาวะของผมกับคนอื่น
  
48:05 เมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ฉลาดมาก
 
48:10 ผมก็พูดว่า
“ผมช่างทื่อทึบอะไรเช่นนี้” ใช่ไหม
  
48:16 คุณเข้าใจนะ
 
48:17 แต่ถ้าผมไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนๆ นั้น
 
48:21 คนที่สุดฉลาดปราดเปรื่อง
 
48:24 ผมทื่อทึบไหม
 
48:30 ตอบด้วย ผมทื่อทึบไหม มันกลับตรงกันข้าม
 
48:38 คุณจะอยู่โดยไม่เปรียบเทียบ
ไม่มีแบบอย่าง ได้ไหม
  
48:53 คุณจะพบว่า เมื่อมีการควบคุม
ย่อมต้องมีผู้ควบคุม
  
49:04 ใครกันที่พูดว่า “ฉันต้องควบคุมปฏิกิริยานี้”
 
49:11 หรือ “ฉันต้องไม่ทำสิ่งนั้น”
 
49:15 แต่มันกลายเป็นนิสัยเคยชินที่ต้องทำอย่างนั้น
ฉันจึงต้องควบคุม
  
49:21 หมายถึงว่า ฉันตั้งมาตรฐานไว้ ใช่ไหม
 
49:29 มาตรฐานก็คือการเทียบวัด
 
49:32 เมื่อเทียบได้ตามมาตรฐาน
ฉันก็จะพูดว่า “ถูกแล้ว”
  
49:38 และฉันต้องใช้ชีวิตไปตามนั้น
 
49:48 การเทียบวัดจึงแสดงถึงการควบคุม
 
49:56 ถ้าคุณไม่เทียบวัดตนเอง
 
50:01 และเรียกตัวเองว่าคนทื่อทึบ
เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ฉลาด
  
50:07 คุณทื่อทึบก็ต่อเมื่อคุณเปรียบเทียบ
 
50:10 แต่เมื่อไม่มีการเปรียบเทียบ คุณก็เป็นอื่น
 
50:22 เราเคลื่อนต่อไปจากตรงนั้น ได้ไหม
 
50:59 Q: ผมรู้สึกว่า
แรงขับเคลื่อนของกระบวนการคิดนั้นแรงมาก
  
51:06 จนผมไม่สามารถกันตนเองออกจากมันได้
 
51:14 และพูดว่า “ฉันจะไม่คิดอีกแล้ว”
 
51:17 K: ผมไม่ได้ยิน
 
51:36 Q: แรงขับเคลื่อนของการคิดนั้นทรงพลังมาก
 
51:40 จนผมไม่สามารถแยกตัวผมออกมาได้
 
51:45 และพูดว่า “ฉันจะไม่คิดอีกแล้ว”
 
51:48 K: ขออภัย ผมไม่ได้กล่าวเช่นนั้น
 
51:49 Q: ผมกำลังบอกว่า
K: ขออภัย ผมไม่ได้กล่าวเช่นนั้น
  
51:50 Q: ผมกำลังบอกว่า
 
52:02 คำสอนของคุณบอกเป็นนัยว่า
มีแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์
  
52:12 การผ่าเหล่าของจิตใจ
 
52:15 ซึ่งน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างถอนรากถอนโคนของตัวจิตสำนึก
  
52:25 ผมจินตนาการว่า
นี่คงเป็นการหยั่งเห็นที่เกิดขึ้นทันทีทันใด
  
52:32 เป็นความเข้าใจอย่างฉับพลัน
จิตสำนึกรู้ตัวของมันเอง
  
52:42 K: ผมขออนุญาตถามว่า
คุณพยายามบอกอะไรผม
  
52:47 Q: ผมพยายามบอกคุณว่า
 
52:49 จริงๆ แล้วผมเริ่มรู้สึกเบื่อมาก
กับการพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
  
52:56 ถึงความคิดที่ว่า
“จงมองดูพระอาทิตย์ตกที่งดงามนี้”
  
53:03 K: เดี๋ยวก่อน
หากคุณรู้สึกเบื่อ ก็เดินออกไปเสีย
  
53:08 Q: ผมยังไม่เบื่อถึงขนาดนั้น!
 
53:18 ผมยังมีความหวังว่า
คุณอาจสื่อสารอะไรบางอย่าง
  
53:32 คุณได้ยินที่ผมพูดไหม
 
53:34 ผมยังหวังว่า คุณมีบางอย่างที่จะบอก
 
53:56 K: หากคุณรู้สึกเบื่อพอประมาณ
 
54:02 ผมไม่ทราบว่าคุณพูดถึงอะไร
 
54:07 Q: คุณไม่อยากรับฟังหรอกหรือ
 
54:11 K: กรุณาบอกผมสั้นๆ ว่าคุณต้องการพูดอะไร
 
54:19 Q: ผมกำลังรอให้คุณ
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่
  
54:29 การหยั่งเห็น การรับรู้ของจิตสำนึก
 
54:34 K: คุณกำลังรอให้ผมอธิบาย
 
54:42 ว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่จะเกิดขึ้นอย่างไร
 
54:51 มันง่ายมาก
 
54:54 การเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้น
เมื่อไม่มีการควบคุม
  
55:11 เมื่อไม่มีการเทียบวัด
 
55:17 เมื่อไม่มีความรู้สึกเป็น “ฉัน” ที่กำลัง
กระทำต่อสิ่งต่างๆ ในทางจิตใจ
  
55:26 เท่านั้นแหละ
 
55:30 หากนั่นยังไม่ชัดเจน เราจะสืบค้นไปด้วยกัน
 
55:36 ถ้าคุณพูดว่า “ผมเบื่อกับการพูดย้ำซ้ำซากเรื่องนี้
ที่คุณพูดแล้วพูดอีก”
  
55:39  
 
55:42 ผมก็ขออภัย
ถ้าคุณเบื่อ ก็เดินออกไปได้
  
55:44 ถ้าคุณเบื่อพอทนได้ ก็ขอให้ทน
 
55:47 และถ้าคุณต้องการเข้าใจจริงๆ ก็ขอให้ใส่ใจ
 
55:55 แค่นั้นเอง แต่ถ้าคุณไม่ต้องการ ก็ไม่เป็นไร
 
56:06 Q: การบังเอิญปล่อยให้ทำตามอำเภอใจ
เป็นผลของการควบคุมไหม
  
56:20 K: ใช่ การปล่อยตามอำเภอใจ
เป็นปฏิกิริยาต่อการควบคุม นั่นชัดเจน
  
56:27 เราถูกฝึกมาตั้งแต่เด็ก
 
56:31 จากยุคสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์
ที่เรียกกันว่า ยุค “วิกตอเรีย”
  
56:38 ว่าให้ควบคุม อย่าแสดงความรู้สึกของคุณ
ให้เชื่อฟัง ให้ทำตาม
  
56:44 ในการโต้ตอบต่อทั้งหมดนั้น เราพูดว่า
“ไม่เอาแล้วเรื่องเหลวไหลพวกนั้น
  
56:49 ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันชอบ”
 
56:56 และพ่อแม่ก็รู้สึกว่า พวกเขาไม่ควรควบคุม
 
56:59 หรือนักจิตวิทยาบางคนบอกว่า
มันแย่มากที่มัวควบคุมลูกของคุณ
  
57:04 เขาต้องทำสิ่งที่เขาชอบ
เราผ่านเรื่องนั้นมาหมดแล้ว
  
57:09 เรามองว่า การควบคุมไม่จำเป็นเลย
 
57:25 โดยปราศจากปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ
ซึ่งคือการปล่อยตามใจ
  
57:30 ไม่จำเป็นอย่างสิ้นเชิง
 
57:32 เมื่อคุณเข้าใจการทำงานของการควบคุม
เท่านั้นเอง
  
58:02 Q: นั่นเป็นการคิดที่ถูกต้องหรือ
 
58:06 K: เธอต้องการรู้ว่า การมีชีวิตโดยไม่มีการควบคุม
เป็นการคิดที่ถูกต้องไหม
  
58:16 คุณตามทันไหม
 
58:21 ขอให้ตั้งใจฟังอะไรบางอย่าง
 
58:26 ผมอาจจะผิดก็ได้ ขอให้เราค้นหาด้วยกัน
 
58:34 ความคิดคือการเทียบวัด ใช่ไหม
 
58:44 ความคิดคือการเคลื่อนไปในทิศทางที่แน่นอน
 
58:54 ไม่ใช่หรือ
 
58:58 การเคลื่อนไหวใดๆ ย่อมเกี่ยวข้องกับเวลา
 
59:05 จากตรงนี้ไปตรงนั้น ต้องใช้เวลา
 
59:08 ทั้งในทางจิตใจและทางกายภาพ
 
59:13 เวลาคือการเทียบวัด ใช่ไหม
 
59:19 นั่นคือแรงขับเคลื่อนทั้งหมดของความคิด
คือการเทียบวัด
  
59:30 Q: มันเป็นแค่ข้อเท็จจริง ไม่ได้หรือ
 
59:32 K: เดี๋ยวก่อนนะ
Q: มันเป็นแค่ข้อเท็จจริง ไม่ได้หรือ
  
59:33 K: เดี๋ยวก่อนนะ
 
59:39 ผมต้องเริ่มใหม่อีก
 
59:43 เราเข้าใจกันและกันอยู่หรือเปล่า
 
59:46 เมื่อเราพูดว่า ในแรงขับเคลื่อน
ในการเคลื่อนไหว ในแรงผลักดันของความคิด
  
1:00:01 คือเวลา
คืออดีต
  
1:00:04 อดีตที่ผ่านเข้ามาในปัจจุบัน
ปรับเปลี่ยนตัวมันเอง และไปสู่อนาคต
  
1:00:10 นี่คือแรงขับเคลื่อนของเวลา
 
1:00:15 คือแรงขับเคลื่อนของความคิด
 
1:00:20 และเป็นแรงขับเคลื่อนของการเทียบวัดด้วย
 
1:00:27 เทียบวัดในทางจิตใจ เช่นเดียวกับทางกายภาพ
 
1:00:32 นี่ชัดเจนพอแล้ว ใช่ไหม
 
1:00:40 แล้วผมถามว่า เรามีชีวิตอยู่เช่นนั้น
 
1:00:46 เราถูกจับเอาไว้ในอดีตตลอดเวลา เราคืออดีต
 
1:00:57 และอดีตนั้นก็ปรับเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลา
 
1:01:04 แล้วเคลื่อนไปข้างหน้า
 
1:01:09 อดีต ปรับดัดตัวมันเอง เคลื่อนไปในอนาคต
 
1:01:16 แรงขับเคลื่อนทั้งหมดนี้คือเวลา คือการเทียบวัด
 
1:01:24 แค่นั้นเอง
 
1:01:30 เพราะอะไรเราจึงมีชีวิตอยู่ในอดีตตลอดเวลา
 
1:01:43 ทำไมเราจึงไม่ทิ้งอดีต
 
1:01:54 ไม่ได้หมายความว่า ให้คุณลืมอดีต
 
1:01:58 แต่คุณเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดของอดีต
 
1:02:03 และค้นให้พบว่ามันหมายถึงอะไร
 
1:02:07 ไม่ใช่เพราะผมพูด แต่ทดลองดู ทดสอบดู
 
1:02:10 ว่าการมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้
หมายถึงอะไร
  
1:02:21 หมายถึง แรงขับของอดีตไม่ทำงานอีกต่อไป
 
1:02:31 พูดอีกแง่หนึ่ง ถ้าคุณต้องการสืบค้นเข้าไปอีก
 
1:02:36 ผู้คนได้ถามมาตลอดหลายศตวรรษ
 
1:02:44 ว่าเวลาจบสิ้นลงได้ไหม
 
1:02:53 ไม่ใช่เวลาตามลำดับวันเดือนปี
 
1:02:57 ไม่ขึ้นอยู่กับการที่
ดวงอาทิตย์จะคงอยู่ที่เดียวตลอดไปหรือไม่
  
1:03:04 แต่ในทางจิตใจ เวลาจะจบสิ้นลงได้ไหม
 
1:03:16 คุณไม่ถามคำถามนี้หรือ
 
1:03:21 หรือคุณไม่แม้แต่จะสังเกตเห็นแรงขับเคลื่อนนี้
 
1:03:33 ซึ่งพูดอีกนัยหนึ่ง
 
1:03:36 ความรู้กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด
 
1:03:41 ใช่ไหม
 
1:03:44 ไม่เพียงในทางเทคโนโลยีที่คุณต้องมีความรู้
 
1:03:51 แต่ความรู้ในแง่ที่เป็นประสบการณ์ด้วย
 
1:04:00 มีความเข้าใจมากและมากยิ่งขึ้น
 
1:04:09 ใช่ไหม
 
1:04:10 เราจึงบูชาความรู้
 
1:04:16 ผมพูดเรื่องนี้มาเป็นร้อยครั้งแล้ว
 
1:04:18 ถ้าคุณรู้สึกเบื่อ ขอให้ทน ให้มีความอดทน
 
1:04:22 แต่ถ้าคุณทนไม่ไหว ก็เดินออกไปได้
 
1:04:31 ผู้พูดสนใจที่จะพูดเรื่องนี้กับคุณ
 
1:04:35 เขาต้องการให้คุณค้นพบอะไรบางอย่าง
ที่แตกต่างไปจากการพูดซ้ำๆ
  
1:04:43 หากคุณไม่ทำ
สิ่งที่พูดก็จะกลายเป็นแค่การพูดซ้ำๆ
  
1:04:51 แต่สำหรับผู้พูด มันไม่ซ้ำซาก
 
1:04:54 ผมคงเบื่อมากกว่าเขาคนนั้นเสียอีก
 
1:04:58 ถ้าผมพูดซ้ำๆ เรื่องนี้กับตัวผมเองทุกครั้งที่พูด
ผมคงเดินออกไป
  
1:05:04 ผมคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้
 
1:05:08 แต่ในขณะที่คุณถามค้นลงไป
คุณจะเห็นมากยิ่งขึ้น ลุ่มลึกขึ้น กว้างขึ้น
  
1:05:17 “ลุ่มลึก” ไม่ใช่การเทียบวัด
ผมต้องระวังตรงนี้
  
1:05:28 หากเราเห็นความจริงว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างไร
 
1:05:33 เห็นว่าเราทำงานจากอดีตอยู่เสมอ
 
1:05:38 เห็นว่าชีวิตเรา
เป็นการขับเคลื่อนของความทรงจำ
  
1:05:48 การขับเคลื่อนของการบันทึกจดจำ
และการแสดงออก
  
1:05:56 เหมือนเทปบันทึก สมองเราก็บันทึกสิ่งต่างๆ
 
1:06:02 และจากการบันทึกนั้น ก็แสดงออกมา
 
1:06:07 ซึ่งล้วนเป็นแรงขับของเวลา
 
1:06:14 ถ้าคุณสนใจ เราจะถาม
 
1:06:18 ถ้าผมสามารถพูดถึงมันได้ในแง่มุมต่างๆ
 
1:06:21 ซึ่งผมทำมา 50 ปีแล้ว
 
1:06:25 ถามว่าเป็นไปได้ไหม
ที่สมองจะบันทึกเรื่องที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น
  
1:06:33 เรื่องทางเทคโนโลยี จะขับรถอย่างไร
 
1:06:35 เรื่องนี้ เรื่องนั้น และอื่นๆ
 
1:06:37 แต่ในทางจิตใจ เรื่องภายใน
ไม่บันทึกอะไรสักอย่าง
  
1:06:47 เมื่อคุณเจ็บปวด ไม่ใช่ทางกายภาพ
แต่ทางจิตใจ ภายใน
  
1:06:54 ทำไมต้องบันทึกจดจำด้วยเล่า
 
1:07:04 คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
 
1:07:06 มีความจำเป็นอะไร
ที่จะต้องแบกความเจ็บปวดนี้ไปปีแล้วปีเล่า
  
1:07:15 ทำไมคุณบันทึกจดจำมันไว้ เพื่ออะไรหรือ
 
1:07:20 หากคุณตอบคำถามหนึ่งเดียวนี้ได้
 
1:07:24 และค้นพบว่า มันเป็นไปได้ไหม
ที่จะไม่บันทึกจดจำความเจ็บปวด
  
1:07:34 แล้วบางทีสมองอาจจะบันทึกจดจำเฉพาะ
 
1:07:39 สิ่งที่จำเป็นจริงๆ ทางกายภาพเท่านั้น
 
1:07:44 ไม่บันทึกอะไรเลยในทางจิตใจ
ทางอารมณ์ความรู้สึก
  
1:07:52 ใช่ไหม
 
1:07:54 Q: เราจะสำรวจคำถามนี้ได้หรือ
โดยที่ยังมองไม่เห็นว่า
  
1:07:59 จิตสำนึกทั้งหมดจะรู้ตัวมันเองได้ไหม
 
1:08:03 K: ถ้าคุณไม่รังเกียจ
 
1:08:09 เราจะสำรวจคำถามเกี่ยวกับจิตสำนึกทั้งหมด
 
1:08:12 ว่ามันสามารถรู้ตัวมันเองได้ไหม
 
1:08:14 เมื่อเราเข้าใจวงจรทั้งหมดของกระบวนการทำซ้ำๆ
 
1:08:24 ผมใช้คำว่า “ทำซ้ำ”
 
1:08:29 แต่ถ้อยคำไม่ใช่ตัวความรู้สึกในการทำซ้ำ
 
1:08:50 Q: เราไม่บันทึกจดจำ
เมื่อเราได้รับความเจ็บปวด
  
1:08:53 เพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกทำให้เจ็บปวดอีก
ในครั้งต่อไป ได้ไหม
  
1:09:14 K: เราจะไม่ปกป้องตัวเรา
จากการเจ็บปวดครั้งต่อไปหรือ
  
1:09:25 ผมถูกทำให้เจ็บปวดมาครั้งหนึ่ง
และผมไม่ต้องการเจ็บปวดอีก
  
1:09:32 ผมจึงสร้างกำแพงทางจิตใจล้อมรอบตัวผม
 
1:09:36 เพื่อจะไม่ให้เจ็บปวดอีก
 
1:09:41 นั่นคือสิ่งที่คุณกล่าวมาใช่ไหม
ซึ่งหมายความว่าอะไร
  
1:09:47 ผมปลีกแยกตนเอง เพื่อไม่ให้ถูกทำร้าย
 
1:09:54 นั่นชัดเจน
 
1:09:58 คุณทำร้ายฉันมาครั้งหนึ่งแล้ว
และคุณอาจทำร้ายฉันอีก
  
1:10:02 ฉันจึงถอนตัว ฉันสร้างกำแพงขึ้นมาต้านทาน
 
1:10:06 ฉันปลีกแยกตัวเอง
เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ถูกทำร้าย
  
1:10:11 จากการปลีกแยกนั้น
ย่อมเกิดความรุนแรง ความกลัวอย่างเห็นได้ชัด
  
1:10:21 แล้วทำไมฉันจึงต้องแบกความเจ็บปวดครั้งแรกไว้
 
1:10:31 เป็นไปได้ไหมที่จะไม่เจ็บปวดเลย
 
1:10:44 คำว่า “บริสุทธิ์ สดใหม่”
หมายถึงจิตใจที่ไม่เจ็บปวด
  
1:10:52 ไม่อาจทำให้เจ็บปวดได้
 
1:10:59 ไม่ใช่สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์
แบบลูกแกะน้อย และเรื่องทำนองนั้น
  
1:11:03 แต่เป็นจิตใจที่ไม่เคยถูกทำให้เสียหายจริงๆ
 
1:11:15 เมื่อมันถูกทำให้เสียหาย มันย่อมเจ็บปวด
ใช่ไหม
  
1:11:21 เป็นไปได้ไหมที่จะทิ้งมันไปโดยสิ้นเชิง
หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด
  
1:11:33 ไม่ได้หมายความว่า
คุณกลายเป็นคนโหดร้าย หรือต่อต้าน
  
1:11:40 คุณต้องการค้นหาไหมว่า
เป็นไปได้หรือที่จะไม่ถูกทำให้เจ็บปวดเลย
  
1:11:49 โดยไม่กลายเป็นคนแข็งกระด้าง
เย็นชา วางมาดเย่อหยิ่ง ทำนองนั้น
  
1:11:56 Q: ผมเป็นอิสระจากความเจ็บปวด
ที่ได้รับตั้งแต่ยังเป็นทารก ได้ไหม
  
1:12:00 ตอนที่ผมอายุแค่สองหรือสามขวบ
ซึ่งผมอาจไม่รู้ตัว
  
1:12:21 K: เรามีเวลาสำหรับเรื่องนี้ไหม
คุณต้องการเข้าไปในเรื่องนี้ ตอนนี้ไหม
  
1:12:33 ขอเวลาผมอีกสักสองนาที
ให้ผมพูดเรื่องนี้ให้จบ
  
1:12:38 หากคุณไม่ต้องการฟัง
ก็ไม่ต้องฟัง คุณเข้าใจไหม
  
1:12:42 คุณมีอิสระที่จะออกไป
 
1:13:00 ในวัยเด็ก คุณเคยถูกทำให้เจ็บปวด
 
1:13:09 โดยพ่อแม่ หรือโดยเด็กคนอื่นๆ
 
1:13:16 คุณถูกทำให้เจ็บปวดในโรงเรียน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
  
1:13:24 ใช่ไหม
 
1:13:27 ตอนนี้คุณอายุ 50 แล้ว
นั่นเป็นอดีต ความเจ็บปวดอยู่เบื้องหลัง
  
1:13:38 คุณถามว่า
ความเจ็บปวดที่เก่าแก่โบราณแต่ครั้งอดีตนั้น
  
1:13:50 จะถูกกวาดทิ้งไปโดยสิ้นเชิง ได้ไหม
 
1:13:54 นั่นคือคำถามใช่ไหม
 
1:14:06 ไม่ใช่ด้วยการวิเคราะห์
 
1:14:14 ผมจำเป็นต้องเข้าไปในเรื่องนั้นไหม
 
1:14:17 ถ้าคุณมาที่นี่เป็นครั้งแรก ผมขออธิบายสั้นๆ
 
1:14:22 ผู้วิเคราะห์คิดว่า
เขาแตกต่างจากสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
  
1:14:31 ผู้วิเคราะห์ไม่เจ็บปวด
แต่สิ่งที่ถูกวิเคราะห์เจ็บปวด
  
1:14:38 ผู้วิเคราะห์ที่คิดว่าเขาไม่เจ็บปวด
ที่คิดว่าเขาแยกออกไป
  
1:14:43 กำลังจะตรวจสอบความเจ็บปวดนั้น
 
1:14:47 แต่ผู้วิเคราะห์ก็เป็นความเจ็บปวดด้วย
 
1:14:53 ใช่ไหม
 
1:14:58 การวิเคราะห์จึงมีความหมายน้อยมาก
ในการปลดปล่อยจิตจากความเจ็บปวด
  
1:15:06 เมื่อคุณเห็นว่า
ผู้วิเคราะห์ก็คือสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
  
1:15:12 ขอให้ผมค้นในเรื่องนี้
 
1:15:14 ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการวิเคราะห์
 
1:15:21 ทำไมผมจึงเจ็บปวด
ทำไมผมจึงเก็บความเจ็บปวดนี้ไว้
  
1:15:29 ทำไมคุณจึงเก็บความเจ็บปวดของคุณเอาไว้
 
1:15:35 มันเป็นส่วนหนึ่งของคุณ
 
1:15:38 บางทีถ้าคุณกำจัดความเจ็บปวดออกไป
คุณอาจกำจัดตัวคุณเอง
  
1:15:46 ดังนั้นคำถามคือ
ความเจ็บปวดนั้นจะสลายโดยสิ้นเชิงได้อย่างไร
  
1:15:54 โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย
 
1:16:01 ผมก็ต้องสืบค้นในคำถามว่า
ความเจ็บปวดคืออะไร ใครกันที่เจ็บปวด
  
1:16:10 ใช่ไหม
 
1:16:15 มโนภาพที่ผมมีเกี่ยวกับตัวผมเอง
นั่นแหละที่เจ็บปวด
  
1:16:23 ใช่ไหม
 
1:16:25 ผมคิดว่า ผมเป็นคนยอดเยี่ยม
 
1:16:28 แต่คุณมาบอกผมว่า “อย่างี่เง่าไปหน่อยเลย”
 
1:16:33 นั่นทำร้ายผม เพราะผมมีมโนภาพ
ของตนเองว่าผมเป็นคนยอดเยี่ยม
  
1:16:40 ฉลาด มีสติปัญญาล้ำเลิศ หลักแหลม
และเรื่องเหลวไหลทำนองนั้น
  
1:16:44 แล้วคุณก็มาพูดว่า
“พระเจ้าช่วย คุณช่างโง่งมเสียจริง”
  
1:16:52 มโนภาพที่ผมสร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวผมเอง
ได้รับความเจ็บปวด
  
1:16:58 ใช่ไหม
 
1:16:59 ไม่ว่าความเจ็บปวดนั้น
เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบัน
  
1:17:06 นั่นชัดเจน
 
1:17:07 คำถามจึงเกิดขึ้นว่า
 
1:17:09 เป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีมโนภาพ
เกี่ยวกับตนเองเลย
  
1:17:17 เพราะตราบใดที่ผมมีมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
 
1:17:20 ใครบางคนก็จะเหยียบย่ำมัน
 
1:17:27 ผมจึงต้องค้นหาว่า เหตุใดสมอง จิตใจ
 
1:17:35 จึงสร้างมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
 
1:17:40 มันสร้างขึ้นเพราะว่าในมโนภาพนั้น
มีความมั่นคงปลอดภัย ใช่ไหม
  
1:17:49 ในมโนภาพนั้น มีความปลอดภัยหรือเปล่า
 
1:17:53 หากไม่มีมโนภาพ แล้วผมจะเป็นอะไร
 
1:17:59 ดังนั้น ผมจึงหวาดกลัว
ผมจึงยึดติดกับมโนภาพของตนเอง
  
1:18:04 และคุณก็จะเหยียบย่ำมัน
อย่างสุภาพ อย่างนุ่มนวล อย่างอดทน
  
1:18:13 คุณจะเหยียบย่ำมัน และผมก็จะเจ็บปวด
 
1:18:20 ผมจึงต้องค้นหาให้พบ
 
1:18:23 ว่าเป็นไปได้ไหม
ที่จะมีชีวิตโดยไม่มีแม้แต่มโนภาพเดียว
  
1:18:30 มโนภาพคือข้อสรุปของผม
คือความคิดเห็นของผม
  
1:18:32 ความก้าวร้าวของผม
เป็นต้น
  
1:18:37 ความเป็น “ฉัน” คือมโนภาพ
 
1:18:39 ถ้าผมไม่มีมโนภาพ
คุณก็ไม่สามารถเหยียบย่ำมันได้
  
1:18:45 ถ้าขณะนี้ผมไม่มีมโนภาพเลย
ความเจ็บปวดในอดีตก็จะไม่มี
  
1:18:52 คุณเข้าใจไหม
 
1:18:56 ผมลุกไปได้หรือยัง
 
1:18:58 Q: สืบเนื่องจากคำถามของเขาคนนั้น
 
1:19:01 ที่เด็กวัยสองสามขวบถูกทำให้เจ็บปวด
 
1:19:04 เพราะเขามีมโนภาพของตนเอง ใช่ไหม
 
1:19:07 K: ไม่ เราไม่สามารถ...
ผมไม่รู้จักเด็กน้อยคนนั้น
  
1:19:16 Q: คุณช่วยทวนคำถามได้ไหม
 
1:19:21 K: คำถามคือ ตอนเป็นเด็ก คุณถูกทำร้าย
 
1:19:26 เพราะอะไรหรือ
 
1:19:33 ทารกน้อยของคุณ ลูกชายลูกสาวของคุณ
ตอนอายุสี่หรือห้าขวบ
  
1:19:39 เหตุใดเธอจึงเจ็บปวด
 
1:19:43 เอาละ
 
1:19:44 เธอรักลูกหมีน้อยตัวนั้น ต้องเอาไปนอนด้วย
 
1:19:50 รักมัน จูบมัน กอดมัน ถือมันไว้ทั้งวัน
 
1:19:55 คุณดึงมันออกไป เด็กคนอื่นมาแย่งมันไป
 
1:20:01 เธอก็เริ่มร้องไห้
 
1:20:05 สิ่งที่เคยเป็นของฉันถูกเอาไป
– วงจรทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้น
  
1:20:16 พอแล้วนะสำหรับเช้านี้