Krishnamurti Subtitles

การพยายามอยู่ตลอดเวลาทำลายสมอง

Saanen - 29 July 1978

Public Discussion 40:26 การพยายามอยู่ตลอดเวลาทำลายสมอง
 
0:30 เราจะสนทนากันเรื่องอะไรดี
 
0:31 Q: ขอให้คุณพูดเกี่ยวกับพลังงาน
เพื่อการเยียวยา ซึ่งเป็นพรอันประเสริฐ ได้ไหม
  
0:34 K: ขอให้พูดเกี่ยวกับการเยียวยาโดยใช้มือ
 
0:43 Q: ไม่ใช่ แต่หมายถึงพรประเสริฐที่คุณพูดถึง
 
0:49 ในหนังสือของคุณเกี่ยวกับ
พลังงานในการเยียวยา
  
0:50 K: ไม่ใช่การวางมือเพื่อเยียวยา
 
0:52 แต่เป็นพรอันประเสริฐที่ผมพูดถึง
 
0:57 มีคำถามอื่นอีกไหม
 
0:59 Q: มันจะดีพอหรือ ถ้าผม ตัวผม เปลี่ยนแปลง
 
1:03 ในเมื่อคนอื่นๆ ที่มีอำนาจ
เป็นผู้กำหนดเงื่อนไข
  
1:08 เช่น ผมเป็นครู และผมต้องการสอนในวิธีของผม
 
1:13 แต่มันเป็นไปไม่ได้ในระยะยาว
 
1:17 แล้วผมจะทำอย่างไร จึงจะไม่ขัดแย้ง
กับระบบของโรงเรียนโดยไม่จำเป็น
  
1:25 K: ผมเป็นครู
 
1:27 ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองจากรากฐาน
 
1:33 อีกทั้งในระยะยาว
มันก็มีผลกระทบต่อนักเรียนน้อยมาก
  
1:40 คุณถามอย่างนั้น ใช่ไหม
 
1:42 Q: ไม่ใช่ ระบบโรงเรียนคือปัญหา
ผมอยากสอนในแบบที่ผมต้องการ
  
1:46  
 
1:47 K: ระบบโรงเรียนทั้งหมด
สภาพแวดล้อม เป็นอุปสรรคขัดขวาง
  
1:53 เดี๋ยวก่อน ผมเข้าใจแล้ว
 
1:55 ผู้ถาม: ผมพูดภาษาฝรั่งเศส ได้ไหม
 
1:59 K: ได้
 
2:02 Q: Je voudrais savoir ce que
vous pensez
  
2:04 des techniques de m้ditation
bas้es sur la lumi่re,
  
2:08 la musique, le verbe, etc.
 
2:11 K: คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับสมาธิ
ที่เกิดขึ้นในดวงตาที่สาม
  
2:18 รวมทั้งการฟังเสียงดนตรี และทั้งหมดนั้น
 
2:25 คุณผู้หญิงคนนั้นครับ
 
2:27 Q: ฉันมองเห็นว่า คุณมีชีวิตอยู่ฝั่งโน้น
 
2:31 และฉันอยากจะพบคุณอย่างยิ่ง แต่…
 
2:39 K: ผมมีอะไรบางอย่างที่อยากจะพูด
กับคุณเป็นการส่วนตัว
  
2:44 แต่ดูเหมือนค่อนข้างยาก
ที่จะพูดกับคุณเพียงคนเดียว
  
2:48 ผมขอพูดเรื่องนั้นก่อน
แล้วมันจะได้จบไป
  
2:54 ผมเคยพบผู้คนมากมายเป็นการส่วนตัว
 
2:58 ผมไม่ทราบว่า ตลอดชีวิต
ผมพบคนมากี่พันคนแล้ว
  
3:02 แต่เกรงว่า ผมทำอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้ว
 
3:06 เพราะผมไม่มีเวลา
 
3:08 และหลังจากพูดไปชั่วโมงครึ่ง
พลังงานของผมก็หมดไป
  
3:14 ผมมีสิ่งอื่นๆ อีกที่ต้องทำ
 
3:15 ขออภัยด้วย
ที่ผมจะไม่พบใครเป็นการส่วนตัวอีก
  
3:21 Q: ถ้าเป็นอย่างนั้น คุณก็ไม่สนใจ
 
3:27 K: ผมหมายถึง
คุณสุภาพสตรีพูดว่า “คุณไม่สนใจ”
  
3:33 ขออภัย นั่นไม่ใช่เหตุผล
 
3:37 ถ้าผมไม่สนใจ ผมคงไม่มาพูดที่นี่
 
3:43 Q: ขอให้คุณพูดเกี่ยวกับความเจ็บปวดทางกาย
ความทุกข์ทรมานทางกายด้วย
  
3:49 K: ขอให้คุณพูดเกี่ยวกับความเจ็บปวดทางกาย
ความทุกข์ทรมานทางกายด้วย
  
3:57 Q: (ไม่ได้ยิน)
 
4:37 K: ผมเกรงว่า ผมไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูด
 
5:18 Q: สุภาพบุรุษท่านนี้พูดว่า
ในการพูดของคุณ
  
5:20 มีสองปัจจัยที่แตกต่างกัน
 
5:26 ปัจจัยหนึ่งคือการสังเกต การรับรู้
และอีกปัจจัยหนึ่งคือ คำถามที่คุณถาม
  
5:32 ซึ่งตัวคุณเองเรียกว่า
“คำถามที่เป็นไปไม่ได้”
  
5:39 K: ผมยังไม่เข้าใจคำถาม
 
5:47 Q: เขาถามว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทั้งสองคืออะไร
  
5:51 K: สองปัจจัยนั้นคืออะไร
 
5:53 Q: การสังเกตและคำถามที่เป็นไปไม่ได้
 
5:59 ซึ่งตัวคุณเองเรียกว่า
“คำถามที่เป็นไปไม่ได้”
  
6:03 Q: คำถามที่เป็นไปไม่ได้
 
6:11 K: อย่าถามคำถามที่เป็นไปไม่ได้
ในวันที่อากาศร้อนอย่างนี้
  
6:24 ผมไม่เข้าใจคำถาม
 
6:27 เราอาจจะพิจารณาคำถามนี้ไปด้วย
ในขณะที่เราสืบค้นในคำถามอื่นๆ
  
6:28  
 
6:34 Q: (ไม่ได้ยิน)
 
6:51 Q: เธอถามว่า ความสงสัยหมายถึงอะไร
 
6:55 และเพราะเหตุใดเราจึงมีความทุกข์
เมื่อเราต้องเลือก
  
7:07 K: ความสงสัยหมายถึงอะไร
แล้วทำไมเราเป็นทุกข์เมื่อเราเลือก
  
7:16 Q: ผมมีคำถามหนึ่งด้วย
 
7:18 บุคคลที่มีจิตบริสุทธิ์
 
7:23 จะสื่อกับคนที่สมองถูกทำลายแล้ว
สื่ออย่างใจถึงใจ
  
7:26 ในเวลาเดียวกันและในระดับเดียวกัน ได้ไหม
 
7:30 K: เราจะสื่อใจถึงใจ
กับมนุษย์คนอื่นได้อย่างไร
  
7:38 ถ้าเรามีจิตค่อนข้างปกติ ส่วนอีกคนไม่ปกติ
 
7:52 สำหรับผม ดูเหมือนนั่นเป็นปัญหาของเรา
 
8:08 พวกคุณอาจมีจิตปกติ ส่วนผมอาจไม่ปกติ
 
8:11 ผมอาจจะ…
นั่นแหละคือปัญหา
  
8:15 แล้วเราจะสนทนากันเรื่องอะไร
 
8:17 นอกจากคำถามต่างๆ เกี่ยวกับสมาธิ
 
8:24 เรื่องการเห็นแสง เห็นนิมิต
เรื่องสุขภาพกาย
  
8:32 เราจะสื่อใจถึงใจ
กับคนที่ไม่ค่อยเป็นโรคประสาท
  
8:37 เหมือนอย่างตัวเรา ได้อย่างไร
 
8:45 Q: คุณก็ชอบหลีกเลี่ยง
 
8:51 K: คำถามคือ ผมชอบหลีกเลี่ยง จากอะไรหรือ
 
8:55 Q: จากฉัน
 
8:56 K: จากคุณ!
Q: จากฉัน
  
9:02 K: จากคุณ!
 
9:10 K: คุณสุภาพสตรีมีความเห็นอะไรไหม
 
9:12 Q: คนพวกนี้ช่างโง่เง่าเหลือเกิน!
K: คุณสุภาพสตรีมีความเห็นอะไรไหม
  
9:13 Q: คนพวกนี้ช่างโง่เง่าเหลือเกิน!
 
9:17 K: ผมเห็นด้วย
 
9:33 ผมขอถามคำถาม
 
9:35 ซึ่งอาจจะรวมคำถามอื่นๆ อยู่ด้วย
 
9:43 ผมไม่ได้ยัดเยียดคำถามให้คุณ
 
9:48 แต่ผมขอถาม ได้ไหม
 
10:00 ผมแน่ใจว่า
เราต้องเคยถามตัวเราเองมาแล้ว
  
10:05 ไม่ใช่ด้วยคำพูดที่ผมใช้ถาม
 
10:10 แต่เป็นคำถามที่เป็นพื้นฐานอย่างยิ่ง นั่นคือ
 
10:16 เราจะรักษาสมอง ที่ฟื้นฟูตัวมันเอง
ให้ใหม่อยู่ตลอดเวลา ได้อย่างไร
  
10:27 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
10:29 สมองที่ไม่เสื่อมเลย
 
10:38 ไม่แก่ ไม่ชราหงำเงอะ
 
10:41 สมองที่ไม่ทำลายตัวมันเอง
 
10:48 ไม่ปล่อยให้ตัวมันเองถูกทำลาย
 
10:55 สมองที่มีคุณสมบัติ
ของความอ่อนเยาว์อยู่เสมอ
  
11:12 สมองนะ ไม่ใช่เรื่องทางเพศ
และเรื่องทำนองนั้น
  
11:19 คำถามนี้สำคัญไหม สำหรับพวกคุณ
 
11:25 ไม่ใช่สำคัญเพราะผมถาม
 
11:29 ผมถามว่ามันสำคัญไหม
สำหรับเราแต่ละคน
  
11:33 ว่าเป็นไปได้ไหม
ในขณะที่เราแก่ตัวลง แก่ลง และแก่ลง
  
11:39 ที่จะมีสมองซึ่งสดใหม่
 
11:51 อ่อนเยาว์ ไม่ถูกทำลาย เป็นอิสระ
 
11:55 เพื่อจะมีจิตที่ว่องไว
 
12:03 ไม่เพียงว่องไวในความคิด
แต่ในการกระทำด้วย
  
12:06 ที่จริงแล้ว ความอ่อนเยาว์หมายถึง
การตัดสินใจและการกระทำ
  
12:18 มันอาจจะเป็นการตัดสินใจ
และการกระทำที่โง่เง่า
  
12:22 แต่เมื่อเราแก่ตัวลง จะมีเหตุปัจจัย
ที่ทำให้สมองเสื่อมถอยเสมอ
  
12:32 ไม่เพียงทางชีวภาพ กายภาพ เท่านั้น
แต่ในตัวสมองด้วย
  
12:39 เรื่องนี้มีใครสนใจบ้าง
 
12:41 สนใจที่จะค้นหาว่า เป็นไปได้ไหม
 
12:53 ที่จะมีสมองที่แม้จะเก่าแก่อย่างยิ่ง
 
12:58 อายุเป็นพัน เป็นล้านปี
 
13:02 สมองนั้นแม้ด้วยอายุขัย
ด้วยประสบการณ์มากมาย
  
13:14 ด้วยความรู้ ที่มันสั่งสมพอกพูนไว้หนักหน่วง
 
13:19 สมองนั้นจะ “เยาว์วัย” อยู่ตลอดกาล
ได้ไหม ถ้าผมใช้คำนั้นได้
  
13:26 แล้วคุณจะเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร
 
13:28 ไม่ใช่เยาว์วัยในความหมาย
ที่เป็นความโง่เขลา
  
13:35 ไม่ใช่ในความหมายที่ทื่อทึบ หน่วงหนัก
 
13:46 เราจะเสวนากันเรื่องนั้น ดีไหม มีใครสนใจบ้าง
 
13:54 ผมไม่ได้ขอให้คุณสนใจ
 
13:56 ผมแค่ถาม
เพราะคุณให้ผมตอบคำถามของคุณ
  
14:00 ผมจึงถามคำถาม
 
14:03 Q: แม้ว่าร่างกายจะมีอายุมาก
 
14:06 K: แน่นอน แม้ว่าจะอายุมากแล้ว
Q: แม้ว่าร่างกายจะมีอายุมาก
  
14:07 K: แน่นอน แม้ว่าจะอายุมากแล้ว
 
14:14 เราสืบค้นในเรื่องนี้ได้ไหม
 
14:20 บางที ในการตอบ
ในการสืบค้นเข้าสู่คำถามนั้น
  
14:27 เราอาจจะตอบคำถามที่ว่า
เราจะสื่อใจถึงใจกับมนุษย์คนอื่นได้อย่างไร
  
14:34 คนที่หยาบกระด้าง โหดร้าย รุนแรง
 
14:41 เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
และค่อนข้างเป็นโรคจิตประสาท
  
14:49 โดยที่ยอมรับว่า
เราก็อาจจะเป็นโรคจิตประสาทด้วย
  
14:55 นั่นคือคำถามที่ผมอยากจะถามคุณ
 
14:59 ถ้าคุณสนใจ เราจะสืบค้นเรื่องนี้
 
15:04 Q: ได้เลย
 
15:09 Q: ฉันจะไม่เป็นโรคจิตประสาท
ถ้าทุกคนไม่ประสาท
  
15:21 K: เธอจะไม่เป็นโรคจิตประสาท
ถ้าทุกคนรอบตัวเธอไม่เป็น
  
15:28 แล้วจิตที่ยังมีความเป็นปกติอยู่บ้าง
ไม่เป็นประสาทไปทั้งหมด
  
15:36 จะสื่อใจถึงใจกับจิตหรือพฤติกรรม
ของมนุษย์อย่างไร
  
15:41 มนุษย์ซึ่งค่อนข้างเป็นโรคจิตประสาท
นั่นคือคำถาม
  
15:44 ขอให้ผมสืบค้นในเรื่องนี้
 
15:50 อะไรทำให้สมอง ผมกำลังพูดถึงสมอง
 
15:55 ที่เก็บความทรงจำเอาไว้หลายพันปี
 
16:04 เข้าใจไหม
 
16:08 เพราะสมองของเราไม่อ่อนเยาว์
 
16:13 เราสืบทอดความบากบั่นพยายาม
หลายพันปีของมนุษย์
  
16:23 ทั้งการต่อสู้ดิ้นรน สิ่งที่เขาเผชิญมา
ภยันตราย ความสุขเพลิดเพลิน
  
16:30 ความยากลำบากทั้งมวล
ในการดำรงอยู่มาหลายพันปี
  
16:36 สมองของเราวิวัฒน์มา
 
16:44 แล้วผ่านวิวัฒนาการนั้น ผ่านกาลเวลา
และความก้าวหน้า ทั้งหมดนั้น
  
16:49 สมองรับเอาแรงต้านบางอย่าง
อิสรภาพบางอย่างเข้ามา
  
16:58 มันเรียนรู้ว่าอะไรที่เป็นอันตราย
จะหลีกเลี่ยงอันตรายได้อย่างไร
  
17:04 จะไล่ไขว่คว้าหาความสุขเพลินเพลินได้อย่างไร
 
17:09 ดังนั้น สมองของเรา
สมองของคุณ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น
  
17:17 มันเป็นผลพวงของหลายล้านปี
 
17:23 นั่นเห็นได้ชัด
 
17:26 ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง
 
17:29 ผมได้มองดูตัวผมเอง
มองดูปรากฏการณ์ทั้งหมด
  
17:34 สมองนั้นสามารถไหม
 
17:45 ที่จะปลดแอกตัวมันเองจากอดีต
 
17:52 เป็นอิสระจากแรงกดดัน แรงบีบบังคับทั้งปวง
 
18:04 เป็นอิสระจากการเสพติดทุกรูปแบบ ได้ไหม
 
18:09 ผมขอถามคำถามนั้น
 
18:12 ว่าอะไรหรือที่ทำลายสมอง
 
18:20 ขอให้เริ่มต้นอย่างนี้
 
18:26 คุณลองค้นหา
ขอให้เราพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกัน
  
18:30 บางทีผมอาจจะเป็นประสาทมากกว่าคุณ
 
18:36 หรือผมอาจจะเป็น
สิ่งแปลกปลอมทางชีววิทยา
  
18:42 ดังนั้น คุณต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกัน
 
18:48 ช่วยกันเผยให้เห็น
ช่วยกันทำความเข้าใจคำถามนี้
  
18:55 อะไรหรือที่ทำลายสมอง
 
19:09 Q: ความเจ็บปวดทางจิตใจ
 
19:13 K: คุณสุภาพบุรุษบอกว่า
“แรงกระตุ้นทางจิตใจ”
  
19:17 ผมไม่ค่อยเข้าใจ
 
19:19 Q: ความเจ็บปวด
 
19:26 K: เป็นสิ่งพื้นฐานกว่านั้น
อะไรที่ทำลายสมอง
  
19:37 Q: ความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
 
19:39 K: ความไม่ลงรอยกัน แย้งกัน
Q: ความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
  
19:40 K: ความไม่ลงรอยกัน แย้งกัน
 
19:43 เมื่อมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
 
19:46 นั่นคือ เมื่อรู้สึกอย่างหนึ่ง
แต่ทำสิ่งที่ตรงกันข้าม
  
19:52 คิดอย่างหนึ่ง
 
19:55 แต่พูดอีกอย่าง ที่แตกต่าง
จากสิ่งที่คุณคิดอย่างสิ้นเชิง
  
20:00 หรือมีความอยาก
ที่จะทำอะไรบางอย่าง มีแรงขับ
  
20:07 แต่มีแรงขับที่ตรงข้ามกันด้วย
 
20:12 ใช่ไหม
 
20:14 คุณสุภาพบุรุษหมายถึงอย่างนั้น
ถ้าผมเข้าใจถูกต้อง
  
20:20 เกี่ยวกับความขัดแย้งไม่ลงรอย
 
20:24 อะไรเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะที่แย้งกัน
 
20:30 อะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณ
 
20:33 ขอให้ใคร่ครวญเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเอง
 
20:37 อะไรเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะที่แย้งกัน
มีสิ่งตรงข้ามกัน
  
20:44 เมื่อความอยากหนึ่งต่อต้านอีกความอยากหนึ่ง
อะไรเกิดขึ้น
  
20:52 Q: เกิดความขัดแย้ง
 
20:55 K: ความขัดแย้งเกิดขึ้น
 
20:58 เราพูดได้ไหมว่า ความขัดแย้งไม่ว่ารูปแบบใด
 
21:07 ทั้งทางชีวภาพ และทางจิตใจ
 
21:12 หรือเมื่อความคิดหนึ่ง
ต่อต้านคัดค้านอีกความคิดหนึ่ง
  
21:18 ความขัดแย้งและการต่อสู้อันไม่สิ้นสุด
ทั้งภายนอกและภายในนี้
  
21:26 เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำลายสมอง
 
21:39 อย่าได้เห็นด้วยกับผม
 
21:43 มันสำคัญที่ต้องค้นให้พบด้วยตัวเราเอง
 
21:48 ว่าสมองนี้ ซึ่งไม่ใช่เป็นสมองของคุณ
 
21:56 นั่นแหละ ขอให้เข้าใจตรงนี้
 
21:59 มันไม่ใช่สมองของคุณ
มันเป็นสมองของพวกเราทุกคน
  
22:03 เพราะคุณคือผลพวงนับล้านปี
ของสิ่งที่เรียกว่า วิวัฒนาการ
  
22:09 ความก้าวหน้า การสั่งสมความรู้
ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน
  
22:22 Q: คุณพูดว่า…
 
22:24 รอสักครู่
กรุณารอสักครู่
  
22:28 – เสียงรถไฟ
 
22:34 Q: คุณเพิ่งพูดไปว่า
 
22:37 ในเรื่องนี้ เราอยู่ในสถานะเดียวกัน
 
22:42 แต่ผมเข้าใจว่า ผู้คนแตกต่างกันมาก
 
22:47 เมื่อคุณพูดว่า เป็นสมองของมวลมนุษยชาติ
 
22:53 ทุกคนอยู่ในสถานะเดียวกัน เมื่อตอนเราเกิด
 
22:55 ผมขอถามเรื่องส่วนตัวของคุณ
 
22:58 เมื่อตอนคุณเกิด คุณก็ถูกอิทธิพลกำหนด
 
23:03 หลังจากนั้น คุณปลดปล่อยตัวคุณเป็นอิสระ
 
23:05 K: ไม่ใช่
หลังจากนั้น คุณปลดปล่อยตัวคุณเป็นอิสระ
  
23:06 K: ไม่ใช่
 
23:07 Q: หรือมันเป็นสิ่งที่คุณทำหลังจากนั้น
 
23:09 K: อย่าเพิ่งถลำเข้าไปในรายละเอียด
 
23:14 ขอให้รอสักครู่
 
23:23 คุณคิดว่า สมองของคุณ
 
23:29 ซึ่งเป็นผลของหลายพันปี
 
23:35 แตกต่างจากสมองของผม
 
23:37 ซึ่งเก่าแก่หลายพันปีเช่นกัน อย่างนั้นหรือ
 
23:44 หรือเราต่างก็เดินทางผ่าน
ประตูแห่งประสบการณ์
  
23:52 ผ่านความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน
ความดิ้นรนแสนสาหัส และอื่นๆ
  
24:01 สมองนั้นอาจถูกอิทธิพลกำหนด
อยู่ในวัฒนธรรมหนึ่ง
  
24:07 ซึ่งแตกต่างจากอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
 
24:11 มันอาจได้รับการศึกษา
แตกต่างจากอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
  
24:16 ซึ่งมีการศึกษาของมันเอง
 
24:19 แต่คุณสมบัติพื้นฐานของสมองเป็นอย่างนั้น
 
24:26 สมองมีอายุหลายพันปี มันจึงเหมือนกัน
คล้ายกัน ไม่มากก็น้อย
  
24:39 แม้ว่าภายนอก มันจะแตกต่างกัน
 
24:43 เราจะค้นเข้าสู่เรื่องนี้
ขอให้ทิ้งเรื่องนั้นไว้ก่อน
  
24:47 ผมถามตัวผมเอง
และหวังว่าคุณก็ถามตัวคุณเองด้วย
  
24:54 ว่าอะไรคือปัจจัยพื้นฐานที่ทำลายสมอง
 
25:04 ขอให้ลืมเสียว่า
สมองของคุณและของผมเหมือนกัน
  
25:06 ทิ้งเรื่องนั้นไว้ก่อน
 
25:10 เราพูดว่า สาเหตุหนึ่งของการทำลาย
 
25:15 คือความพยายามอันไม่สิ้นสุด
ความขัดแย้ง การต่อสู้ดิ้นรน
  
25:26 ซึ่งทำให้เกิดแรงบีบคั้นมหาศาลต่อสมอง
 
25:30 หรือคุณไม่เห็นด้วยกับที่พูดนี้
 
25:37 คุณคิดว่าอย่างไร
 
25:43 Q: ผมไม่เห็นด้วย
 
25:51 Q: เขาพูดว่า เขาไม่เห็นด้วย
 
25:53 เขาคิดว่า สมองวิวัฒน์มา
โดยผ่านการต่อสู้ดิ้นรน
  
25:56 K: ใช่ วิวัฒน์มาระดับหนึ่ง
ที่คุณสุภาพบุรุษพูด
  
26:02 นี่คือข้อโต้แย้งทั่วๆ ไป
สมองวิวัฒน์มาโดยผ่านการดิ้นรนต่อสู้
  
26:09 ผ่านความขัดแย้ง สงครามการสู้รบไม่สิ้นสุด
ทั้งภายนอกและภายใน
  
26:19 ผมไม่ได้พูดว่าสมองไม่ได้วิวัฒน์
แต่เราตั้งคำถาม
  
26:26 คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
 
26:28 เราไม่ยอมรับง่ายๆ
ว่ามันวิวัฒน์มาโดยผ่านการดิ้นรนต่อสู้
  
26:35 ผมต้องการจะค้นให้พบว่า
นั่นเป็นความจริงไหม
  
26:41 เราจึงถามตัวเราเองว่า
 
26:46 ถ้าการดิ้นรนต่อสู้
เป็นปัจจัยในการเติบโตของมัน
  
26:55 แต่การดิ้นรนต่อสู้ก็ทำลายสมอง
 
27:02 โดยผ่านความตึงเครียดทางกายภาพ
 
27:08 แรงกดดันอันไม่สิ้นสุด
แรงตึงเครียด ความวิตกกังวล
  
27:18 ถ้าสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดสมองที่ “ดีกว่า”
 
27:25 ผมใช้คำว่า “ดีกว่า” ในเครื่องหมายคำพูด
 
27:33 ผ่านมาแล้วหลายล้านปี
เราประสบผลสำเร็จอะไรบ้าง
  
27:42 เราอยู่ในสภาพอย่างไร
 
27:48 ถ้าสมองวิวัฒน์มา
 
27:51 แล้วกลายเป็นสิ่งงดงามพิเศษสุด น่าอัศจรรย์
 
27:57 หลังจากที่ดิ้นรนต่อสู้มาหลายพันปี
 
28:03 แล้วเราเป็นอยู่อย่างไรในปัจจุบัน
 
28:10 นั่นคือบรรทัดฐานที่เราจะใช้ประเมิน ใช่ไหม
 
28:17 Q: ผมขอถามคำถามต่อไป
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
  
28:22 K: โอ้ พระเจ้า......
 
28:23 Q: อย่างที่คุณพูดว่า สมองเรา
 
28:27 วิวัฒน์มาตลอดช่วงเวลาอันยาวนาน
 
28:32 วิวัฒน์มาด้วยกัน
กับสมองของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
  
28:37 ดูเหมือนปัญหา
ไม่ใช่อยู่ที่สมองของมนุษย์เหนือกว่า
  
28:45 สมองของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆ
 
28:50 แต่ดูเหมือนมันโดดเด่นจนเป็นที่น่าสังเกต
 
28:53 ที่สมองมนุษย์มีคุณสมบัติแตกต่างไป
จากสมองของสัตว์อื่นๆ
  
28:59 K: ผมไม่…
 
29:01 Q: และมันมีความเจ็บปวดติดมาด้วย
 
29:05 มีความเป็นไปได้ที่จะเจ็บปวดและขัดแย้ง
โดยผ่านความทรงจำของมัน
  
29:13 โดยความอยากที่จะให้
ประสบการณ์ในอดีตเกิดขึ้นซ้ำอีก
  
29:17 K: ขออภัย ผมไม่ได้ยิน
 
29:20 Q: ผมขอโทษ
 
29:22 ผมถามว่า อะไรคือความแตกต่าง
ระหว่างสมองมนุษย์
  
29:28 และสมองอื่นๆ ซึ่งวิวัฒน์มาด้วยกัน
 
29:34 ดูเหมือนได้กลายเป็นนิสัยของสมองมนุษย์
 
29:37 ที่จะได้รับความทุกข์ทรมานจากการคาดหวัง
 
29:44 จากความอยากได้ประสบการณ์ในอดีตซ้ำอีก
 
29:49 แล้วผมก็สงสัยว่า เราจะแยกความแตกต่าง
 
29:55 ระหว่างสมองมนุษย์
ซึ่งดูเหมือนมีลักษณะเฉพาะ
  
30:00 ออกจากสมองอื่นๆ ได้อย่างไร
 
30:03 K: ผมขอให้
 
30:07 เราคำนึงถึงสมองอย่างที่มันเป็น
– อย่างที่เราเป็น
  
30:14 ไม่พูดว่า เราแตกต่างจากสัตว์หรือเปล่า
 
30:17 เราแตกต่างจากเด็กทารกหรือเปล่า
 
30:21 หรือแตกต่างจากสัตว์ที่ไม่ธรรมดา
อย่างปลาวาฬ เป็นต้น
  
30:29 เราพูดถึงสมองที่เรามีอยู่ตอนนี้
 
30:36 ไม่ใช่สมองของสัตว์
แต่สมองอย่างที่เราเป็นอยู่ขณะนี้
  
30:42 เราพูดว่า ถ้าโดยผ่านการดิ้นรน
ผ่านความขัดแย้ง ผ่านเวลาเป็นพันปี
  
30:52 มนุษย์สร้างสมองอันพิเศษสุดนี้ขึ้น
 
31:00 อะไรคือสิ่งที่เป็นอยู่จริง
ไม่ใช่เป็นทฤษฎี ไม่ใช่สมมุติฐาน
  
31:07 สิ่งที่เป็นอยู่จริงๆ
ที่สมองกำลังทำอยู่ ขณะนี้
  
31:13 มันทำงานอยู่อย่างไรในขณะนี้
 
31:20 ผมไม่ทราบว่า คุณเคยอ่านนิตยสารบ้างไหม
 
31:26 ว่าเรามีสงครามมาตลอด
ในช่วงห้าพันปีที่ผ่านมา
  
31:35 นั่นหมายถึง สงครามเกิดขึ้นทุกปี
ตามประวัติศาสตร์
  
31:45 ใช่ไหม
 
31:47 แต่เราก็ยังดำเนินไปในแบบแผนเดิมๆ
 
31:53 ใช่ไหม
 
31:54 วิธีการเข่นฆ่าของเรา
กลับทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  
32:00 ซับซ้อนยิ่งขึ้น
 
32:01 คุณสามารถทำลายล้างมนุษย์นับล้านคน
 
32:06 โดยที่ตึกรามบ้านช่องไม่บุบสลาย
 
32:13 นั่นเป็นผลของสมองอันเลอเลิศของเรา
ใช่ไหม
  
32:20 คุณตามทันนะ
 
32:23 เราพูดว่า การต่อสู้ ความขัดแย้ง
สงคราม ทั้งภายในและภายนอก
  
32:33 จริงๆ แล้ว สภาพเช่นนั้น
ทำให้สมองเยาว์วัย สดใหม่หรือ
  
32:45 อาจมีวิถีทางอื่น คุณเข้าใจไหม
 
32:49 เรายอมรับบรรทัดฐาน ยอมรับแบบแผน
 
32:53 ว่าเหมือนกับต้นไม้
ที่ดิ้นรนเพื่อรับแสงอาทิตย์
  
33:01 ในป่า หรือในแมกไม้
 
33:03 เราต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้มีความรู้มากขึ้น
 
33:08 มีนี่และมีนั่นมากขึ้น และอื่นๆ
 
33:11 ผมจึงพูดว่า อาจมีวิถีทางอื่นอีก
 
33:17 ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดคุณสมบัติ
ของสมองที่แตกต่างออกไป
  
33:26 ที่ไม่ทำให้เจ็บปวด ไม่อยู่ภายใต้แรงกดดัน
 
33:32 ถ้าเราเข้าใจว่า ความพยายามนั้นไร้ผล
 
33:40 Q: เราไม่รู้ว่า สภาวะเช่นนั้นมีอยู่ไหม
 
33:44 K: คุณไม่รู้
ใช่คุณไม่รู้
  
33:48 Q: ใครจะให้คำตอบผม
ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า
  
33:51 ที่มนุษยชาติจะสามารถดำเนินไปได้
โดยปราศจากความขัดแย้ง
  
33:56 ผมไม่ทราบ
 
33:58 K: คุณไม่ได้ฟังสิ่งที่ผมพูด
 
34:03 ผมพูดว่า อาจมีวิถีทางอื่น คุณไม่รู้ว่ามีไหม
 
34:08 Q: ผมทึกทักเอา
 
34:10 K: ผมพูดว่า อาจจะมี
 
34:14 หมายถึง อาจจะ ในภาษาอังกฤษ
 
34:17 Q: อาจจะ
 
34:18 K: มีความเป็นไปได้
ดังนั้นอย่าพูดว่า เราไม่รู้
  
34:26 เราพูดแล้วว่า
 
34:30 การต่อสู้ดิ้นรน
ไม่ได้ก่อให้เกิดสติปัญญาแก่ชีวิตเรา
  
34:42 มันกลับฉลาดแยบยลในการปกป้องตัวมันเอง
 
34:46 แต่นั่นไม่ใช่สติปัญญา
เมื่อคุณมีแต่สงครามและสงครามเกิดขึ้น
  
34:51 ปีแล้วปีเล่า ทั่วทั้งโลก
 
34:56 ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่
 
34:59 ผมเสนอว่า บางที
– บางทีนะ –
  
35:03 อาจจะมีวิถีอื่น มีวิถีทางอื่นในการดำรงชีวิต
 
35:10 ซึ่งบางทีจะทำให้สมองมีชีวิตชีวา
เยาว์วัย และสดใหม่ ยิ่งกว่า
  
35:15 ถ้าเราเข้าใจ
ความเปล่าประโยชน์ของความพยายาม
  
35:26 Q: (ไม่ได้ยิน)
 
35:48 K: โครงสร้างทางสังคมปัจจุบัน
อยู่บนพื้นฐานของปัญหาการแข่งขัน
  
35:56 ใช่ไหม
 
36:00 นั่นคือ
 
36:23 โครงสร้างทางสังคมทุกวันนี้
อีกทั้งระบบเศรษฐกิจของมัน และอื่นๆ
  
36:29 แท้จริงแล้วอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน
การแก่งยิ่งชิงดีชิงเด่น
  
36:35 การต่อสู้เพื่อไปให้ถึง
ดิ้นรนเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่าง
  
36:42 นั่นคือ ลักษณะและโครงสร้างทางสังคม
 
36:47 ซึ่งผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียด
 
36:49 โครงสร้างของสังคมที่เราอาศัยอยู่
 
36:53 สังคมนั้นเป็นผลผลิตของเรา เราสร้างมันขึ้นมา
 
37:00 พระเจ้าไม่ได้สร้างมันขึ้น
 
37:04 มนุษย์ทุกคนก่อให้เกิดสังคม
ซึ่งเรามีชีวิตอยู่
  
37:09 เพราะเขาก้าวร้าว เขาต้องการตำแหน่ง
สถานะ เขาต้องการอำนาจ
  
37:13 เขาโลภมาก และอื่นๆ
 
37:19 สังคมของเราจึงมีการแก่งแย่งชิงดี
มีความไร้ศีลธรรมเป็นพื้นฐาน
  
37:33 เราจะยังไม่พูดถึงว่า อะไรคือศีลธรรม
 
37:36 เราจะพูดในโอกาสต่อไป
 
37:39 แท้จริงแล้ว สังคมไร้ศีลธรรม แบ่งแยก
 
37:46 มีอำนาจที่สูงกว่าและต่ำกว่า
 
37:51 การศึกษาของเรา วิถีชีวิตทั้งหมดของเรา
อยู่บนพื้นฐานนั้น
  
38:02 และนั่นคือแบบแผนชีวิตเรา
ตั้งแต่ล้านปีมาแล้ว
  
38:07 ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัย
ที่ทำลายสมอง
  
38:10 ผมแค่เสนอ
ผมไม่ได้พูดว่ามันเป็นอย่างนั้น
  
38:13 มันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่ง
 
38:21 ความเครียด
และการดิ้นรนต่อสู้อันไม่สิ้นสุดนี้
  
38:26 ความต้องการอันไม่สิ้นสุด
ที่จะค้นหาอะไรบางอย่าง
  
38:32 การถูกผลักดันไปสู่อะไรบางอย่าง
 
38:38 เหล่าผู้ที่กำลังแสวงหา
 
38:42 เขารู้อยู่แล้วว่า เขากำลังแสวงหาอะไร
 
38:49 ไม่เช่นนั้น คุณก็ไม่แสวงหามัน
 
39:00 นั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ทำลายสมอง
 
39:09 เราจึงถามอีกครั้งถึงความน่าจะเป็น
 
39:15 ผมต้องการถามคำถามเหล่านี้
 
39:17 มิฉะนั้น เราก็จะคงอยู่ในสภาพที่เราเป็น
 
39:20 มีความเป็นไปได้ไหม
ที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความขัดแย้ง
  
39:27 ไม่เช่นนั้น สมองเราจะทำงานอยู่ตลอดเวลา
 
39:31 ทำงานอยู่ในแบบแผนแคบๆ และจำกัดอย่างยิ่ง
 
39:37 เรื่องนั้นง่ายพอที่จะเข้าใจไหม
 
39:43 Q: เราเห็นแล้วว่า
สมองถูกอิทธิพลกำหนดอยู่อย่างไร
  
39:46 สมองเช่นนั้น จะมีการกระทำที่ถูกต้องได้อย่างไร
 
39:54 K: เราจะสืบค้นไปช้าๆ ทีละก้าว
 
40:08 ยิ่งเราแก่ตัวลง เหตุปัจจัยนั้นก็ยิ่งทำให้สมอง
 
40:15 เสื่อมสภาพมากขึ้นและมากขึ้น
 
40:18 ยิ่งซ้ำซากมากขึ้นและมากขึ้น
มันจะไม่เปลี่ยนแบบแผนของมัน
  
40:28 มันกลัวที่จะทำลายแบบแผน
 
40:33 ถ้ามันมุ่งร้าย ขมขื่น โกรธเคือง
มันก็จะคงอยู่อย่างนั้น
  
40:46 แล้วมีหรือ วิถีชีวิต
 
40:50 ที่ไม่ใช่ความตึงเครียด
การต่อสู้อันไม่สิ้นสุดนี้
  
40:58 การจะค้นให้พบ
เราต้องเข้าใจธรรมชาติและโครงสร้าง
  
41:03 ของความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
การเปรียบเทียบ และแรงผลักดัน
  
41:13 ที่น่าพอใจ บางครั้งก็ไม่น่าพอใจ ที่ก้าวร้าว
 
41:18 และบางครั้งก็ง่ายดาย
 
41:21 แต่แรงผลักดันนี้
 
41:28 คือสิ่งที่เราพูดว่าทำลายสมอง
 
41:33 แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นด้วยในเรื่องนี้
 
41:40 เราได้พูดคุยกับผู้ที่ได้ชื่อว่า
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางสมองคนหนึ่ง
  
41:45 เขาก็เห็นด้วยในเรื่องนี้
 
41:48 ในเมื่อเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
คุณก็ต้องเห็นด้วยกับเขา
  
41:54 ใช่ไหม
 
41:56 เพราะพวกคุณติดอยู่ในอำนาจของผู้รู้
 
42:02 นั่นคือเหตุปัจจัยหนึ่ง
 
42:06 แล้วมีเหตุปัจจัยอะไรอีก
 
42:15 พูดมาเลย
 
42:17 Q: ดูเหมือนความคิดของผม
ไม่ต้องการให้ตัวมันจบสิ้น
  
42:30 K: เขาพูดสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจ
 
42:34 ถ้าผมเข้าใจคำถามถูกต้อง
 
42:38 เรากลัวการจบสิ้น
 
42:44 ใช่ไหม
 
42:47 ถ้าเราผูกพัน รวมทั้งสิ่งที่ตามมาเป็นลำดับ
 
42:56 และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในความผูกพัน
 
43:01 ทั้งความเจ็บปวด ความกลัว และทั้งหมดนั้น
 
43:08 การสืบต่อแบบแผนที่เหมือนเดิมของความผูกพัน
 
43:12 เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อม
 
43:18 ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจไหม
 
43:24 เพราะสิ่งที่สืบต่อนั้น
 
43:34 เป็นนิสัยเคยชิน
เป็นกิจวัตรเดิมๆ เป็นกลไก
  
43:44 สมองซึ่งกลายเป็นกลไก
 
43:50 เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้เสื่อมถอย
 
44:00 เรื่องนี้ชัดเจนมาก
 
44:05 ไม่ใช่หรือ
 
44:08 ถ้าผมเกิดในอินเดีย
สืบต่อความเป็นคนอินเดีย
  
44:14 คิดไปตามครรลองเดิมๆ
 
44:17 ที่เป็นความงมงายของผม
พระเจ้าของผม สิ่งประดิษฐ์ของผม
  
44:21 เป็นกิจวัตรซ้ำๆ ซากๆ
มันเป็นกลไกอย่างเห็นได้ชัด
  
44:25 เป็นจารีต มันจึงทำลายตัวมันเอง
 
44:32 นั่นคือเหตุปัจจัยหนึ่ง
 
44:35 การดิ้นรนต่อสู้ ความพยายาม
การต่อสู้กับตนเอง
  
44:45 และวิถีชีวิตที่เป็นกลไก
 
44:54 การทำตามจารีตซึ่งอาจจะเก่าแก่
แค่สองวันหรือหมื่นปีก็ตาม
  
45:02 นั่นหมายถึง กระบวนการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง
 
45:06 ไปในทิศทางเดียวกัน
 
45:09 เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สมองเสื่อมถอย
 
45:15 ไม่ใช่หรือ
 
45:17 Q: กระบวนการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง
บ่งบอกถึงการดิ้นรนต่อสู้ ใช่ไหม
  
45:20 มันเหมือนกัน ไม่ใช่หรือ
เพราะถ้าผมไม่ดิ้นรนต่อสู้
  
45:23 ผมก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง
 
45:26 K: ผมอาจจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ในวิถีนี้ หรือวิถีนั้น
  
45:30 Q: แต่การสืบต่อเนื่องนั่นเอง คือการดิ้นรน
 
45:35 มันเหมือนกันกับการดิ้นรน
 
45:38 K: เห็นด้วยไหม
 
45:40 อย่าอธิบาย เป็นที่เข้าใจกันแล้ว
 
45:48 การดิ้นรนต่อสู้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย
จนกลายเป็นแบบแผน
  
45:55 และไม่เคยจบสิ้นอะไรเลย
ซึ่งก็เป็นแบบแผนของเราด้วย
  
46:04 ถ้าผมเจ็บปวด ผมก็แบกพามันไปชั่วชีวิต
 
46:09 ผมไม่เคยจบสิ้นความเจ็บปวดของผม
 
46:14 ดังนั้น วิถีชีวิตแบบกลไก
เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อม
  
46:23 นั่นไม่ได้หมายความว่า เราต้องเป็นธรรมชาติ
 
46:28 จิตที่ไม่เคยเป็นอิสระเลย
 
46:33 จิตที่ทำงานอยู่ในแนวราบหรือแนวตั้ง
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
  
46:39 จิตที่ทำตามแบบแผนเช่นนั้น
 
46:43 จะมีความเป็นธรรมชาติลักษณะใดๆ ได้หรือ
มันเป็นไปไม่ได้
  
46:46 มันอาจคิดว่าเป็นธรรมชาติ
- เราค้นพบสองเหตุปัจจัยแล้ว
  
46:55 มีเหตุปัจจัยอะไรอีกไหม
 
46:58 Q: ตัวความคิดเองนั่นแหละ
 
47:01 K: เดี๋ยวก่อน
ผมจะพูดถึงเรื่องนั้นในตอนท้าย
  
47:03 ก่อนที่คุณจะเอาเรื่องความคิดเข้ามา
ให้พิจารณาเรื่องอื่นก่อน
  
47:11 Q: การเอาตนเองเป็นศูนย์กลางความสำคัญ
 
47:16 K: การเอาตนเองเป็นศูนย์กลางความสำคัญ
อาจเป็นไปได้
  
47:25 เดี๋ยวก่อน ผมกำลังจะมาถึงตรงนั้น
 
47:28 เหตุปัจจัยหนึ่ง
อาจจะเป็นความอยากที่ไม่สิ้นสุด
  
47:34 อยากที่จะผนึกตนเข้ารวม
เป็นหนึ่งเดียวกับบางสิ่ง
  
47:42 ผมถามคุณ
อย่าเพิ่งเห็นด้วยหรือปฏิเสธ แต่ให้ค้นหา
  
47:49 แรงพยายาม แรงผลักดัน แรงกระตุ้น
ความอยากอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
  
47:57 ที่พูดว่า “ฉันคือสิ่งๆ นั้น”
 
48:08 ที่ผนึกตัวฉันเองเข้ากับประเทศชาติ
 
48:12 กับความเชื่อ บุคคล แนวคิด และอุดมคติ
 
48:19 หรือเครื่องประดับ คุณเข้าใจไหม
 
48:24 การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
จากสิ่งที่ฉันเป็น ไปสู่สิ่งที่ฉันควรจะเป็น
  
48:38 และการผนึกตนเข้ากับสิ่ง “ที่ควรจะเป็น”
 
48:44 ซึ่งก็คือ การต่อสู้ อีกนั่นแหละ
 
48:52 มีเหตุปัจจัยอะไรอื่นอีกไหม
 
48:56 ความพยายาม วิถีชีวิตที่เป็นกิจวัตรซ้ำซาก
 
49:03 ถ้าสิ่งพวกนั้นถูกทำลาย
คุณก็สร้างกิจวัตรอื่นขึ้นมาอีก
  
49:08 ซึ่งหมายถึง จิต สมอง
ที่ถูกทำให้เคยชิน
  
49:16 เป็นความเคยชินของมัน
ที่ทำตามอย่างเป็นกลไก
  
49:24 ยอมรับอย่างเป็นกลไก
มีชีวิตอยู่อย่างเป็นกลไก
  
49:29 - ฉันทำสิ่งนี้เมื่อวาน
และฉันต้องทำอีกในวันพรุ่งนี้
  
49:34 เมื่อวาน ฉันมีความสุขเพลิดเพลินทางกามารมณ์
และพรุ่งนี้ฉันต้องมีอีก
  
49:38 อย่างนี้เป็นต้น
 
49:43 อาจมีอีกเหตุปัจจัยหนึ่ง
 
49:47 ซึ่งคือ แรงทบทวีทั้งมวลของความคิด
 
49:56 บางทีคุณอาจไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้
ก็อย่าเห็นด้วย
  
50:04 แต่เราจะไม่สามารถสื่อกันได้
 
50:10 ผมต้องการจะสื่อ แต่คุณอาจไม่เต็มใจที่จะสื่อ
 
50:16 คุณอาจจะพูดว่า “ให้ใช้คำพูดที่แตกต่างออกไป”
 
50:23 คำพูดไม่สำคัญ
เมื่อคุณต้องการสื่ออะไรบางอย่าง
  
50:28 จะต้องมีแรงกระตุ้น
ที่จะทำความเข้าใจกันและกัน
  
50:32 แล้วผมก็ใช้คำในภาษาเอสกิโม
หรือภาษาอื่นได้
  
50:40 ภาษาไม่ใช่อุปสรรค
 
50:45 ความอยากที่จะเข้าใจสำคัญกว่าถ้อยคำ
 
50:55 ผมจึงถามว่า
 
50:58 เหตุปัจจัยสำคัญหนึ่ง
ซึ่งอาจเป็นเพียงเหตุปัจจัยเดียวเท่านั้น
  
51:06 ที่ทำลายสมอง
 
51:08 คือ การที่ความคิดเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
ใช่ไหม
  
51:26 Q: ความคิดก่อให้เกิดความกลัว
 
51:31 ความกลัวหนึ่งคือ
กลัวการสื่อกัน สื่อกันจริงๆ
  
51:37 ขณะนี้ผมกลัวที่จะสื่อกับคุณ
 
51:41 ผมกำลังสื่อกับคุณ
แต่ผมรู้สึกกลัว จะด้วยเหตุใดก็ตาม
  
51:45 ดูเหมือนความคิด
ก่อให้เกิดความกลัวขึ้น ในตัวผม
  
51:48 กลัวที่จะสื่อกับคุณ
ขณะนี้ ที่นี่ ที่มีผู้คนเหล่านี้
  
51:53 Q: เขาพูดว่า ความคิดก่อให้เกิดความกลัว
 
51:56 กลัวที่จะสื่อกับคุณ ที่นี่และขณะนี้
 
52:01 K: ความคิดก่อให้เกิดความกลัว
 
52:07 ความกลัวนั้นเกิดขึ้น
เพราะความคิดกลัวที่จะสื่อกับคุณ
  
52:18 อย่างนั้นใช่ไหม คุณกลัวหรือที่จะสื่อกับผม
 
52:24 ผมไม่ได้พูดว่า คุณกลัวหรือไม่กลัว
ผมไม่ทราบ
  
52:29 นอกจากคุณเป็นผู้อุทิศตน
นอกจากคุณจะพูดว่า
  
52:34 “ผมศิโรราบต่อคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไร ผมศิโรราบ”
  
52:39 แล้วคุณก็จะหลับหลง
 
52:43 เรารู้สึกกลัวหรือที่จะสื่อกันและกัน
 
52:51 Q: เราไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดอย่างเต็มที่
 
52:59 K: ไม่ใช่ มันต่างจากนั้น...
 
53:04 เราไม่เข้าใจเต็มที่ในสิ่งที่คุณพูด
 
53:08  
 
53:13 ฉะนั้น สิ่งที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ความกลัว
 
53:16 “ผมไม่เข้าใจที่คุณพูด ขอให้อธิบายอีก
อธิบายในแบบที่ต่างออกไป”
  
53:18 ในการทำเช่นนั้น ไม่มีความกลัว
 
53:24 นอกจากเรากลัวที่จะเปิดเผยตัวเราเอง
 
53:31 ใช่ไหม
 
53:33 คุณอาจไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวคุณให้ผมรู้
 
53:35 และผมก็ไม่ต้องการ
ให้คุณเปิดเผยตัวคุณต่อผม
  
53:40 แต่คุณควรเปิดเผยตัวคุณ ต่อตัวคุณเอง
 
53:47 มองให้เห็นตัวคุณ บางทีคำว่าเปิดเผยตัวคุณ
เป็นคำที่ค่อนข้างคลุมเครือ
  
53:54 คุณควรเห็นตัวคุณเองอย่างที่คุณเป็น
 
54:00 บทบาทของผู้พูดจึงไม่สำคัญ
 
54:04 ถ้าคุณใช้เขาเป็นกระจก
เพื่อมองให้เห็นตัวคุณอย่างที่คุณเป็น
  
54:11 ขอให้เคลื่อนต่อไปด้วยกัน
 
54:16 เราพูดว่า เหตุปัจจัยสำคัญหนึ่ง
และอาจเป็นเหตุปัจจัยเดียวเท่านั้น
  
54:22 คือการที่ความคิดเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
 
54:31 ทั้งขณะที่คุณตื่นและหลับ
 
54:36 ขณะที่คุณกำลังมองออกไปนอกหน้าต่าง
หรืออยู่นิ่งๆ
  
54:42 การคิดจ้ออยู่ตลอดเวลานี้
 
54:46 บางทีไม่ได้พูดออกมา แต่มีจินตนาการ
 
55:00 เมื่อมองดูสิ่งต่างๆ แล้วให้ชื่อมัน
 
55:04 กลไกนี้ดำเนินอยู่ตลอดเวลา
 
55:10 เราพูดว่า นั่นอาจจะเป็น
ตัวการทำลายสมองที่แท้จริง
  
55:28 คำถามจึงเกิดขึ้นว่า
 
55:32 แล้วเป็นไปได้อย่างไร ที่จะไม่คิดเลย
 
55:39 เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน
 
55:45 นั่นเป็นแนวคิดที่จะควบคุมความคิด
 
55:53 เพื่อที่มันจะไม่คิดเรื่องอะไรเลย
 
55:57 นอกจากสิ่งที่มันถูกบงการให้คิด
 
56:01 คุณเข้าใจไหม
 
56:09 นั่นคือ เราตระหนัก ถ้าคุณตระหนัก
 
56:14 ว่าความคิดคือ หนึ่งในเหตุปัจจัยหลัก
ที่ทำลายสมอง
  
56:22 ความคิดทำลายสมอง
 
56:26 แล้วคุณก็ถามว่า
 
56:30 เพราะเหตุใด กลไกนี้จึงดำเนินอยู่ตลอดเวลา
 
56:38 แรงจูงใจที่ขับเคลื่อนมันคืออะไร
เชื้อเพลิงของมันคืออะไร
  
56:44 อะไรคือน้ำมันที่หล่อเลี้ยง
ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม
  
56:47 ที่ทำให้กระบวนการนี้ดำเนินอยู่
ดำเนินอยู่ต่อๆ ไป
  
56:50 ทั้งวันและคืน
 
56:53 Q: หน้าที่ของสมองคือการคิด ใช่ไหม
 
57:03 K: หน้าที่ของสมองคือการคิด
 
57:10 ใช่ไหม
 
57:13 อย่ากำหนดอะไร อย่าให้แน่นอนตายตัว
 
57:19 ถ้าผมขอได้ ขอให้เราค้นหา
 
57:26 ถ้าการคิดเป็นธรรมชาติของสมอง
 
57:34 และการคิดนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่หยุดหย่อน
  
57:38 มันจึงทำลายตัวมันเอง
 
57:41 เหมือนเครื่องจักร
เหมือนรถคุณที่วิ่งอยู่ตลอดเวลา
  
57:49 เติมของใหม่ น้ำมันหล่อลื่นใหม่
ดูแลมันอย่างเหมาะสม
  
57:54 แต่ใช้งานให้มันวิ่ง วิ่งตลอดเวลา
คุณจะทำให้มันเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว
  
58:05 นั่นจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำลายสมอง
 
58:13 คุณตามทันไหม ไม่ว่าคุณจะคิดในแนวตั้ง
แนวราบ หรือแนวนอน
  
58:23 เราคุ้นชินกับการอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวา
 
58:31 การคิดของเราจึงเป็นแนวราบ ไม่มากก็น้อย
 
58:35 แต่หากคุณอ่าน
อย่างที่อ่านกันในจีนและญี่ปุ่น
  
58:39 การทำอย่างนั้น
คุณก็ทำไปตามครรลองที่แน่นอน
  
58:51 คืออ่านจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย
ก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหรับ หรืออื่นๆ
  
58:56 ปัญหาของเราก็คือ
 
59:02 อะไรคือน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันหล่อลื่น พลังงาน
  
59:12 ที่ทำให้สภาพนี้ดำเนินต่อไป
ซ้ำๆ ซากๆ แล้วๆ เล่าๆ
  
59:17 นั่นคือปัญหา ใช่ไหม
 
59:18 อะไรคือต้นกำเนิดของพลังงานนี้
 
59:23 ซึ่งใช้ในการคิดอยู่ในขณะนี้
 
59:30 Q: มันถูกส่งมาโดยประสาทสัมผัส
 
59:40 K: ผู้ถามหรือเธอพูดว่า
มันถูกส่งสัญญาณมาโดยประสาทสัมผัส
  
59:49 ใช่อย่างนั้นไหม
 
59:52 เมื่อคุณเปิดตาแล้วมองดู
 
59:58 ประสาทสัมผัสของคุณกำลังมอง
 
1:00:02 แต่ถ้าคุณหลับตาและคิดไปเรื่อย
 
1:00:10 การคิดเป็นผลของประสาทสัมผัสเท่านั้นหรือ
 
1:00:16 หรือการคิดขึ้นอยู่กับอย่างอื่น
ซึ่งคือความทรงจำ เป็นต้น
  
1:00:24 เราต้องการจะค้นให้พบว่า พลังงานอะไร
 
1:00:32 ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ของความคิด คุณเข้าใจไหม
  
1:00:42 Q: นั่นหมายถึง ความคิดนั้นอยู่ในอดีต
 
1:00:46 K: ไม่ใช่ อย่าเพิ่งพูดว่ามันเป็นอย่างนั้น
 
1:00:55 ขอให้ค้นหา
 
1:01:01 พลังงานมีอยู่ ใช่ไหม
 
1:01:08 พลังงานซึ่งใช้ไปในความขัดแย้ง
 
1:01:14 ซึ่งกลายเป็นกลไก เป็นกิจวัตรซ้ำซาก
 
1:01:23 และเราพูดแล้วว่า การผนึกตนอยู่ตลอดเวลานี้
 
1:01:30 พลังงานทั้งหมดถูกใช้ไปตามครรลองเหล่านี้
 
1:01:34 เราถามว่า
 
1:01:41 เพราะเหตุใด
ความคิดจึงใช้พลังงานนี้อย่างเต็มที่
  
1:01:51 คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
 
1:01:55 K: ขออย่าด่วนสรุป แต่ให้ค้นหา
 
1:02:00 ผมไม่ทราบว่า ผมอธิบายชัดเจนหรือยัง
 
1:02:07 ในการพยายาม คุณต้องใช้พลังงาน
 
1:02:12 ในการดิ้นรน การต่อสู้ ภายในหรือภายนอก
พลังงานเป็นสิ่งจำเป็น
  
1:02:20 ในการผนึกตนเข้ากับคนอื่น และอื่นๆ
 
1:02:23 จำต้องใช้พลังงาน
 
1:02:27 เมื่อสมองกลายเป็นกลไก เป็นกิจวัตรซ้ำซาก
 
1:02:36 ทำตามแบบแผน
 
1:02:39 มันก็ใช้พลังงานด้วย
 
1:02:43 ผมถามว่า เพราะอะไรความคิด
จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
  
1:02:50 และใช้พลังงานของเราแทบหมดสิ้น
 
1:02:58 ผมเพิ่งกล่าวออกไป ตัวผมเองยังไม่ชัดเจน
 
1:03:02 ว่าผมบอกสิ่งที่ผมสังเกตอยู่หรือเปล่า
บอกเป็นคำพูด
  
1:03:08 ถ้าใครเข้าใจที่ผมพูดแล้ว ขอให้สืบค้นต่อไป
 
1:03:13 Q: เราพยายามที่จะควบคุมสภาพแวดล้อม
 
1:03:22 K: การควบคุมลักษณะใดก็ตาม
ทำให้พลังงานสูญเปล่า
  
1:03:36 Q: อาจจะ
เมื่อคุณใช้ความคิดไม่หยุดหย่อนเท่านั้น
  
1:03:39 การทำเช่นนั้น
 
1:03:41 คุณเพียงสืบต่อ
ความรู้สึกเป็น “ฉัน” ให้คงอยู่ถาวร
  
1:03:43 “ฉัน” ความเป็นตัวตน
 
1:03:44 K: ผมต้องการไปให้ถึงเรื่องนั้น
“ฉัน” ความเป็นตัวตน
  
1:03:45 K: ผมต้องการไปให้ถึงเรื่องนั้น
 
1:03:46 เพราะอะไรความคิดจึงใช้พลังงานมากมาย
 
1:03:57 เราจึงไม่มีพลังงานเพื่อการอื่น
 
1:04:02 Q: เพราะหากปราศจากความรู้สึก
ของความเป็น “ฉัน”
  
1:04:05 ความจริงคือว่า
“ฉันสามารถทำอะไรบางอย่างได้…
  
1:04:07 K: ผมต้องการค้นในเรื่องนั้น
ขอให้ค้นเข้าไปอีกหน่อย
  
1:04:10 ถ้าเราเข้าใจกันและกัน
ขอให้สืบค้นเข้าไปอีกเล็กน้อย
  
1:04:14 คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
 
1:04:20 Q: ผมคิดว่า สมองมองหา
ความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
  
1:04:23 โดยการเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่าง
 
1:04:25 K: ผมเข้าใจ
เราแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย
  
1:04:30 มั่นคงปลอดภัยอยู่ในความเชื่อ
ในครอบครัว ในบ้าน
  
1:04:34 ในอุดมการณ์ ในการผนึกตน และอื่นๆ
 
1:04:40 เราต้องการความมั่นคงปลอดภัย
นั่นเป็นที่เข้าใจ
  
1:04:43 เหมือนเด็กเล็กๆ เหมือนทารก
จำต้องมีความมั่นคงปลอดภัย
  
1:04:47 สมองจึงเรียกร้องต้องการความมั่นคงปลอดภัย
เราพูดไปแล้ว
  
1:04:51 และคุณอาจคิดว่า ความมั่นคงปลอดภัยนั้น
 
1:04:55 มีอยู่ในการเคลื่อนไหว
อันไม่สิ้นสุดของความคิด
  
1:05:00 คุณเข้าใจไหม
คุณค้นพบอะไรบางอย่างไหม
  
1:05:06 ความคิดแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย
 
1:05:13 และสร้างสิ่งที่มันคิดว่ามั่นคงขึ้น
 
1:05:18 แล้วคงอยู่ในแบบแผนนั้น
 
1:05:23 ความคิดจึงใช้พลังงานมหาศาล ทั้งคืนทั้งวัน
 
1:05:32 แล้วเราพูดว่า นั่นอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง
 
1:05:34 ที่ทำให้สมองเสื่อมถอย
 
1:05:38 Q: มันเป็นตัวความคิดเอง
หรือเป็นจุดที่ความคิด…
  
1:05:44 K: เป็นตัวความคิดเอง หรือเมื่อความคิดทำงาน
 
1:05:50 ถูกแล้ว ตัวความคิดเอง
หรือความคิดที่เคลื่อนไหวทำงาน
  
1:05:58 ใช่ไหม
 
1:06:02 Q: ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสมดุลหรือ
 
1:06:08 K: ไม่ใช่ปัญหาความสมดุลหรือ
 
1:06:13 อาจใช่หรือไม่ใช่
 
1:06:17 คุณไม่ได้ฟัง
 
1:06:18 พวกคุณทั้งหมดกำลังคิด
แต่เราไม่ได้คิดไปด้วยกัน
  
1:06:21 นั่นไม่ได้หมายความว่า
ให้คุณยอมรับ
  
1:06:24 แต่ขอให้คิดไปด้วยกัน
ในประเด็นเดียวกัน
  
1:06:26 บางทีเราอาจจะเกิด
ความเข้าใจบางสิ่งบางอย่าง
  
1:06:32 รอสักครู่
 
1:06:34 Q: ฉันคิดว่า
เรากลัวที่จะว่างเปล่าโดยปราศจากการคิด
  
1:06:39 หรือปลอดภัยโดยปราศจากการคิด
 
1:06:41 K: เราพูดกันแล้วเมื่อวานหรือวานซืน
 
1:06:46 ว่าเรากลัว ถ้าความคิดไม่ยุ่งวุ่นวาย
อยู่กับบางสิ่งบางอย่าง
  
1:06:53 เรากลัวที่จะเผชิญความอ้างว้างเดียวดาย
 
1:06:57  
 
1:07:03 ความกลัวเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำลายสมองอย่างเห็นได้ชัด
  
1:07:09 Q: เราพูดได้ไหมว่า ความคิดโลดแล่น
ไม่อาจควบคุมได้
  
1:07:14 K: เราพูดได้ไหมว่า ความคิดโลดแล่น
ควบคุมไม่ได้
  
1:07:20 พูดได้ ความคิดควบคุมไม่ได้
 
1:07:27 ในทางเทคโนโลยี ความคิดโลดแล่น
ไม่หยุดยั้ง
  
1:07:31 มีการผลิตเด็กทารกในหลอดทดลอง เป็นต้น
 
1:07:37 ขอให้กลับมาเรื่องเดิม
 
1:07:44 ผมต้องการค้นให้พบวิถีชีวิตที่ไม่ทำลายสมอง
 
1:07:59 Q: มีหรือวิถีชีวิต…
 
1:08:02 K: พระเจ้า!
 
1:08:03 Q: เพื่อที่จะ
ไม่ต้องลดสิ่งที่เป็นกลไกไปทั้งหมด
  
1:08:06 สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีทั้งหมด
 
1:08:09 ที่ประหลาดพิกล
ซึ่งเป็นผลผลิตของสมองมนุษย์
  
1:08:16 เราสามารถมีสิ่งเหล่านั้น
ซึ่งเป็นผลผลิตของความคิด ได้ไหม
  
1:08:20 ซึ่งจะช่วยปลดเปลื้องเรา
จากความไม่สะดวกสบายต่างๆ นานา
  
1:08:26 หรือความกลัวที่จะไม่สะดวกสบาย
 
1:08:29 หรือความกลัว
ที่จะไม่สืบต่อสิ่งส่วนตัวของเรา
  
1:08:33 K: เราค้นเข้าสู่เรื่องทั้งหมดนั้นแล้ว
 
1:08:36 ในช่วงการพูดและการสนทนา
สองสามครั้งที่ผ่านมา
  
1:08:39 แต่ผมต้องการเข้าสู่เรื่องต่อไป
ขอให้ช่วยกันค้นหา
  
1:08:49 เราสังเกตเห็นได้ชัดเจน
ว่าความพยายามอันไม่สิ้นสุดทำลายสมอง
  
1:09:00 การดิ้นรนอันไม่สิ้นสุด
 
1:09:04 และกระบวนการที่เป็นกลไกด้วย
 
1:09:11 ซึ่งหมายถึงการฝึกปฏิบัติ
เรื่องทั้งหมดนั้น
  
1:09:13 ซึ่งกลายเป็นกลไกจนหมดสิ้น
ที่เรียกว่า การทำสมาธิ
  
1:09:19 เราค้นพบแล้วสองเหตุปัจจัย
 
1:09:23 แล้วเราก็พูดว่า ปัจจัยหลักอาจจะเป็น
 
1:09:27 กระบวนการ การเคลื่อนไหวทั้งหมด
ของความคิด และการกระทำของมัน
  
1:09:36 และเราถามว่า เหตุใดความคิด
จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
  
1:09:46 มันใช้พลังงานอย่างมหาศาล ทั้งคืนทั้งวัน
 
1:09:58 ในความคิดที่เป็นมโนภาพ ในแนวคิด
ในมโนภาพทางกามารมณ์ และอื่นๆ
  
1:10:02 ล้วนเป็นการเคลื่อนไหวของความคิด
ที่คิดตลอดเวลา
  
1:10:05 ทั้งความโกรธ ความขมขื่น ความก้าวร้าว
 
1:10:08 ที่พูดว่า “คุณผิด ฉันถูก”
การต่อสู้ที่ดำเนินอยู่
  
1:10:16 เพราะเหตุใด ความคิดจึงสำคัญอย่างใหญ่หลวง
 
1:10:23 ซึ่งดูเหมือนเห็นได้ชัดว่า ไม่จบสิ้น
 
1:10:30 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
1:10:34 มีหรือจุดจบสิ้น คุณตามทันไหม
 
1:10:41 การจบสิ้นอะไรบางอย่าง
เป็นการปลดปล่อยพลังงาน
  
1:10:48 ไม่ใช่ในทิศทางใด
แต่เป็นการปลดปล่อยพลังงาน
  
1:10:52 เรื่องนี้ยากเกินไปสำหรับคุณ
 
1:10:55 แต่ผมต้องการเคลื่อนต่อไป
 
1:11:03 เรารู้ไหมว่า เหตุสำคัญอย่างหนึ่ง
 
1:11:07 คือการที่ความคิดอยู่ในการขับเคลื่อน
อยู่ในการเคลื่อนไหว
  
1:11:11 ในทันทีที่คุณตื่น จนกระทั่งคุณหลับ
 
1:11:17 เมื่อคุณหลับ
มันก็ยังขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา
  
1:11:26 มันอาจจะเป็นกลไกอัตโนมัติ
 
1:11:31 ดังนั้น ความคิดจึงเป็นกลไกอัตโนมัติ
 
1:11:34 มันจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อมถอย
 
1:11:56 เรารู้ไหม เราเห็นความจริงไหม
ว่าความคิดเป็นกลไกอัตโนมัติ
  
1:12:06 Q: ดูเหมือนมีอะไรมากกว่านั้น
 
1:12:11 ความคิดที่ไม่สิ้นสุดนี้
หล่อเลี้ยงแรงขับเหล่านั้น
  
1:12:16 ซึ่งกระตุ้นการคิด
เช่น ความหยิ่งทะนง ความโลภ
  
1:12:22 K: เราพูดแล้วว่า อะไรเป็นแรงจูงใจ
 
1:12:26 เราถามว่า อะไรเป็นแรงจูงใจ
ในการคิดที่ไม่สิ้นสุดนี้
  
1:12:32 แรงจูงใจหมายถึง
การเคลื่อนไปในทิศทางหนึ่ง หรือไม่มีทิศทาง
  
1:12:42 จริงๆ แล้ว คำว่าแรงจูงใจ
หมายถึง การเคลื่อนไป
  
1:12:49 เราได้ค้นเข้าสู่เรื่องทั้งหมดนี้แล้ว
 
1:12:51 ผมถามว่า ตราบใดที่สมองนี้
สมองของเรา
  
1:13:02 กลายเป็นกลไก
 
1:13:06 นั่นอาจเป็นปัจจัยหลักของการเสื่อมถอย
 
1:13:10 กระบวนการที่เป็นกลไกนั้นคือความคิด
ความคิดเป็นกลไกอัตโนมัติ
  
1:13:20 คุณเห็นไหม
 
1:13:26 คุณอาจประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
 
1:13:31 แต่มันก็ยังเป็นกระบวนการของความคิด
 
1:13:35 คุณอาจจะนั่งหลับตาแล้วคิดเกี่ยวกับพระเจ้า
 
1:13:39 มันก็ยังเป็นกลไกอัตโนมัติ
 
1:13:42 หรือคุณจะพูดว่า “ฉันจะฝึกปฏิบัติ
ฉันจะนั่งเงียบๆ
  
1:13:46 ฉันจะยอมจำนน
ต่อใครบางคนที่มีหนวดเครา หรือไม่มี”
  
1:13:52 นั่นก็เป็นกลไกเช่นกัน
 
1:13:54 ดังนั้น การเคลื่อนไหวใดๆ ของความคิด
เป็นกลไกอัตโนมัติ
  
1:14:00 แล้วเราพูดว่า นั่นเป็น
เหตุปัจจัยที่แท้ของการเสื่อมถอย
  
1:14:08 เพราะทำให้เราดิ้นรนต่อสู้
 
1:14:12 ใช่ไหม
 
1:14:15 เราแก่งแย่งชิงดี
ต้องการจะไปให้ถึง ต้องการบรรลุ
  
1:14:19 ต้องการเป็นผู้ประสบความสำเร็จ
ทั้งหมดนั้น คือการเคลื่อนไหวของความคิด
  
1:14:25 การผนึกตน เป็นต้น
 
1:14:28 ความคิดจึงเป็นเหตุปัจจัยที่แท้จริง
ของการเสื่อมของสมอง
  
1:14:41 Q: ความคิดคือ ความเป็น “ฉัน”
 
1:14:47 K: ความคิดคือ ความเป็น “ฉัน”
 
1:14:54 Q: แต่เป็นไปไม่ได้หรือ
ที่ภายในพื้นที่ของความคิด
  
1:14:58  
 
1:15:00 จะมีพื้นที่อื่น
ที่ความคิดเป็นธรรมชาติและมีชีวิต
  
1:15:04 ความคิดโดยทั่วไปแล้ว เป็นเพียง…
 
1:15:08 K: หมายถึง เราต้องสืบค้นเข้าสู่คำถามว่า
ความคิดคืออะไร
  
1:15:15 ความคิดคืออะไร
 
1:15:18 ถ้าคุณไม่มีความทรงจำ
คุณไม่สามารถที่จะคิดได้
  
1:15:23 ความทรงจำเป็นการสั่งสมประสบการณ์
เป็นความรู้
  
1:15:29 นั่นชัดเจน
 
1:15:34 ไม่ชัดเจนหรือ
 
1:15:40 แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ลึกล้ำก็พูดอย่างนี้
 
1:15:45 ขอให้ยอมรับ
 
1:15:55 ถ้าคุณต้องการที่จะยอมรับผู้เชี่ยวชาญ
 
1:15:58 แต่คุณสังเกตสมองของคุณเองได้
ในขณะที่มันทำงาน
  
1:16:09 ถ้าเป็นอย่างนั้น แล้วเราจะทำอย่างไร
 
1:16:21 คุณเข้าใจไหม
 
1:16:23 การเคลื่อนไหวใดๆ ของความคิด
ทำให้สมองเสื่อมถอย
  
1:16:29 การเคลื่อนไหวใดก็ตาม
 
1:16:37 Q: เรามีชีวิตอยู่
โดยปราศจากการคิดได้อย่างไร
  
1:16:41 K: เมื่อปราศจากการคิด
เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไร
  
1:16:44 เราได้ค้นเข้าสู่เรื่องทั้งหมดนี้แล้ว
ผมจะบอกคุณ
  
1:16:50 หมดเวลาแล้วหรือยัง
 
1:16:53 Q: (ไม่ได้ยิน)
 
1:16:56 K: 11.45 น
 
1:16:58 Q: แล้วเราจะทำอย่างไรดี
 
1:17:03 K: คุณจะฟังไหม ถ้าผมบอกคุณ
 
1:17:05 Q: เราทุกคนจะฟังอย่างตั้งใจ
 
1:17:16 K: ผมบอกคุณไปแล้ว
 
1:17:26 ผมบอกคุณแล้ว
 
1:17:30 แต่คุณไม่ได้ฟัง
 
1:17:33 Q: คุณเอ่ยว่า “เราจะทำอย่างไรดี”
 
1:17:35 K: เดี๋ยวก่อน ผมบอกคุณไปแล้ว
Q: คุณเอ่ยว่า “เราจะทำอย่างไรดี”
  
1:17:36 K: เดี๋ยวก่อน ผมบอกคุณไปแล้ว
 
1:17:38 ถ้าผมไม่ปัญญาอ่อนที่พูดว่า
ผมบอกคุณไปแล้ว ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้บอก
  
1:17:41 ผมก็เป็นคนโกหก
 
1:17:43 หรือไม่ คุณก็ไม่ได้ฟัง
 
1:17:48 ดังนั้น กรุณาฟังอีกครั้ง
 
1:17:55 นั่นหมายถึง ฟังเพื่อค้นให้พบ
 
1:18:03 ฟังด้วยความใส่ใจ ฟังด้วยความรัก
 
1:18:06 ฟังโดยไม่พูดว่า “ฉันได้ยินมาก่อนแล้ว”
 
1:18:12 ถ้าคุณได้ยินมาก่อน แล้วผมพูดซ้ำอีก
 
1:18:14 คุณก็จะพูดว่า “ฉันเบื่อแล้ว”
 
1:18:18 แต่ถ้าคุณได้ฟัง ได้ลองทำ
ได้ทำดู ได้ค้นพบ
  
1:18:22 คุณจะไม่มีวันเบื่อเลย
 
1:18:26 ทุกครั้งที่คุณลองทำ
จะมีอะไรบางอย่างใหม่เกิดขึ้น
  
1:18:33 ถ้าคุณเพียงแค่พูดว่า “ใช่ ผมเข้าใจ
 
1:18:36 คุณพูดอย่างนี้ อย่างนั้น คุณพูดซ้ำอีก
 
1:18:39 ฉันรู้สึกเบื่อ หรือกึ่งเบื่อ”
 
1:18:43 นั่นหมายถึง คุณไม่ได้ลองทำดู
 
1:18:47 คุณไม่ได้ทดลอง ไม่ได้มองดู
ไม่ได้ค้นเข้าสู่มัน
  
1:18:52 ถ้าคุณค้นพบอะไรบางอย่าง
 
1:18:55 คุณก็จะต้องการค้นเข้าสู่มัน
ให้มากขึ้นและมากขึ้น
  
1:18:58 ไม่รู้สึกเบื่อเลย แม้ชั่วขณะเดียว
 
1:19:05 เหมือนพวกนักวิจัย เขาไม่เคยเบื่อเลย
 
1:19:08 เขามุ่งมั่นทำงานอย่างแน่วแน่
จากเช้าจรดค่ำ
  
1:19:11 เพราะเขาต้องการจะค้นให้พบ
อะไรบางอย่างที่ใหม่ การค้นพบใหม่ๆ
  
1:19:22 เมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่หลวง
ซับซ้อนและยุ่งยาก
  
1:19:30 นั่นคือ ในธรรมชาติและโครงสร้าง
ของตัวความคิดนั้น
  
1:19:35 เป็นเหตุปัจจัยหลักที่ทำให้สมองเสื่อมถอย
 
1:19:43 จากนั้นคุณถามว่า เราจะทำอย่างไรดี
 
1:19:49 ขอให้ฟัง
 
1:19:54 ใครถามคำถามนี้
 
1:19:59 ความคิดถามคำถามนั้น
 
1:20:04 ใช่ไหม
 
1:20:13 ตราบใดที่คุณถามคำถาม
 
1:20:17 ซึ่งคือความคิดที่พูดว่า “ฉันจะทำอย่างไร”
 
1:20:26 แล้วความคิดก็พูดว่า
“ฉันต้องค้นหาการกระทำ
  
1:20:29 ที่จะกำจัดการทำกิจวัตรซ้ำซาก
กระบวนที่เป็นกลไกของฉัน
  
1:20:34 ฉันจะหยุดการคิดได้อย่างไร
 
1:20:39 ฉันไม่สามารถหยุดได้ ในชีวิตฉันต้องคิด”
 
1:20:43 แน่นอน คุณต้องคิด
 
1:20:46 ไม่เช่นนั้น คุณไม่มานั่งอยู่ตรงนี้
และผมก็ไม่มา
  
1:20:53 ตราบใดที่ความคิดมีการเคลื่อนไหว
ในลักษณะใดก็ตาม
  
1:21:05 ไม่ว่ามันจะทำอะไร
จะเป็นเหตุที่ทำให้สมองเสื่อม
  
1:21:14 ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้จริงๆ
 
1:21:20 เห็นความจริงของมันจริงๆ คุณก็จบ
 
1:21:27 คุณได้วางความคิด
ไว้ในที่ทางที่ถูกต้องของมัน
  
1:21:34 ซึ่งคือ ความคิดเป็นผลของความรู้
ความทรงจำ ประสบการณ์
  
1:21:47 ความคิดจำเป็นในการขับรถ
 
1:21:48 ในการขึ้นรถกลับบ้าน ไปโรงงาน
 
1:21:53 แต่ถ้าสมองตระหนักว่า ความคิดคือเหตุปัจจัย
 
1:22:00 ที่ทำให้มันเสื่อมถอย
 
1:22:03 มันก็จะพูดว่า
“ฉันเข้าใจเรื่องนี้แล้ว ฉันเข้าใจแล้ว”
  
1:22:10 แล้วเราจะสามารถ
ค้นเข้าสู่สิ่งที่ลึกยิ่งกว่าได้
  
1:22:13 คุณเข้าใจไหม ตอนนี้เราอยู่บนพื้นผิวเท่านั้น
 
1:22:19 ดังนั้น การกระทำเชิงบวกของความคิด
ซึ่งเราทั้งหมดเคยชินกับมัน
  
1:22:28 คือเหตุที่ทำให้สมองเสื่อมถอย
 
1:22:31 ความคิดที่ไม่กระทำการ
 
1:22:35 ซึ่งคือความคิดที่อยู่ในที่ทาง
ที่ถูกต้องของมัน
  
1:22:38 เมื่อเป็นเช่นนั้น สมองจะไม่เสื่อมถอย
 
1:22:42 พอแล้ว