Krishnamurti Subtitles

ระเบียบในตนเอง

Saanen - 30 July 1978

Public Discussion 50:08 ระเบียบในตนเอง
 
0:25 เราสนทนากันมาแล้ว 7 ครั้ง
 
0:30 ครั้งนี้จะเป็นการเสวนาถามตอบครั้งที่ 5
 
0:41 ผมคิดว่าในช่วงการเสวนา และถามตอบเหล่านี้
 
0:50 เราได้สืบค้นประเด็นส่วนใหญ่
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์
  
0:56 ของการดำรงอยู่ วิธีการคิด การมอง ของเรา
 
1:05 เราขอถาม เราสงสัยว่า
 
1:11 พวกเราเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน มากน้อยเพียงใด
 
1:21 เราคุ้นเคยกับอคติของเราบ้างไหม
 
1:30 ถ้าเราคุ้นเคย เราทำอะไรกับอคติเหล่านั้นบ้าง
 
1:35 เรายึดมันเอาไว้ หรือปล่อยมันไป
 
1:40 ถ้าคุณพบว่า คุณผูกพันกับใครบางคน
 
1:51 ยึดติดกับแนวคิด กับความเชื่อ
 
1:58 ถ้าคุณรู้ตัวและคุ้นเคยกับการผูกพันของคุณ
 
2:02 คุณจะปล่อยมันไปได้แค่ไหน
 
2:08 เมื่อรู้ว่าการยึดติดผูกพันทั้งหมด
นำไปสู่ความทุกข์โศกแสนสาหัส
  
2:13 ทั้งความเจ็บปวด และทั้งหมดนั้น
 
2:15 ซึ่งเราได้พิจารณาใคร่ครวญกันแล้ว
 
2:18 เราก้าวร้าวเหมือนมนุษย์ส่วนใหญ่ไหม
 
2:27 บางคนก้าวร้าวมาก บางคนก้าวร้าวน้อย
 
2:32 ถ้าเราก้าวร้าว ในช่วงการสนทนา
 
2:36 หรือเสวนาถามตอบร่วมกัน
 
2:42 เราเป็นอิสระไหม เรารู้ตัวไหม
 
2:47 และรู้ว่าก้าวร้าวลึกแค่ไหน
 
2:57 และเราได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม
 
3:03 ถ้าเราคุ้นเคยกับความภูมิใจของเรา
ความทะนงตน และความเคยชินของเรา
  
3:10 เราเป็นอิสระจากมันได้เพียงใด
 
3:14 หรือเราจะแบกพามันไปอีกปีหรือหลายๆ ปี
 
3:23 ไม่เคยรู้ตัวถึงความไม่ชอบมาพากล
นิสัยแปลกเฉพาะตนของเรา
  
3:30 ความก้าวร้าวของเรา การยึดติดผูกพัน
อคติ ความกลัว เป็นต้น
  
3:38 ถ้าเป็นเช่นนั้น
เราก็มีชีวิตอยู่ในถ้อยคำเท่านั้น
  
3:47 ถ้อยคำเป็นเถ้าถ่าน
 
3:55 ถ้าเราชอบมีชีวิตอยู่กับเถ้าถ่าน
 
3:59 ไม่ใช่อยู่อย่างพระ แต่แค่มีชีวิตอยู่กับถ้อยคำ
 
4:07 ถ้าเช่นนั้น ผมเกรงว่าเรามีชีวิตที่ตื้นเขินมาก
 
4:17 และมีความหมายน้อยมาก
 
4:21 ในเมื่อครั้งนี้ เป็นการเสวนาถามตอบครั้งสุดท้าย
 
4:25 เช้านี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรดี
 
4:31 Q: เราสนทนากันว่า
การก่อให้เกิดระเบียบในชีวิตเรา
  
4:33 คุณหมายถึงอะไร ได้ไหม
 
4:39 K: เราสนทนาเรื่องระเบียบ
ว่าคุณหมายถึงอะไร ได้ไหม
  
4:51 ไม่ใช่ผมหมายถึงอะไร แต่เราหมายถึงอะไร
 
4:57 Q: เมื่อวานเราพูดถึงการจบสิ้นของความคิด
 
5:00 พลังงานอิสระเป็นหัวใจสำคัญของมโนภาพ
 
5:05 ซึ่งคือเนื้อหาของความคิด อย่างนั้นใช่ไหม
 
5:09 K: คำถามคืออะไร
 
5:11 Q: คำถามคือ พลังงานซึ่งเป็นอิสระ
ถ้าความคิดจบสิ้นลง
  
5:17 พลังงานนี้คือหัวใจสำคัญของเนื้อหา
 
5:22 นั่นหมายถึง
มโนภาพที่ความคิดสร้างขึ้น ใช่ไหม
  
5:25 K: ไม่ใช่ ผมเกรงว่าเราไม่เข้าใจกันและกัน
 
5:32 เมื่อวานนี้เราพูด
 
5:37 เราค้นเข้าสู่การเคลื่อนไหวทั้งหมดของความคิด
 
5:42 ว่าต้นกำเนิดของความคิด คืออะไร
 
5:46 จุดกำเนิดเป็นการบันทึกจดจำเหตุการณ์
 
5:52 ประสบการณ์ ความเจ็บปวด ความเศร้าโศก เป็นต้น
 
5:57 การบันทึกจดจำ ซึ่งเกิดขึ้นในสมอง
 
6:02 และจากความทรงจำนั้น ความคิดก็เกิดขึ้น
 
6:06 นั่นชัดเจน แล้วความคิดนั้นสร้างมโนภาพ
 
6:12 พลังงานทั้งหมดนั้นจึงถูกจำกัด
ถูกอิทธิพลครอบงำ
  
6:19 ครอบงำให้อยู่ในที่แคบแสนจำกัด
 
6:23 และเราพูดว่า เมื่อเราเข้าใจ
 
6:26 โครงสร้างและธรรมชาติทั้งหมดของความคิด
 
6:30 ตัวความคิดค้นพบความจำกัดแคบของมันเอง
 
6:36 ดังนั้น มันจึงปลดปล่อยพลังงาน
 
6:41 ซึ่งถูกควบคุมให้ไปตามครรลองที่แคบๆ
 
6:44 เราอธิบายสืบค้นเรื่องนั้นแล้ว
โดยรอบคอบอย่างระมัดระวัง
  
6:54 Q: เมื่อวานคุณพูดว่า
สมองเป็นของส่วนรวม เก่าแก่หลายพันปี
  
7:00 ไม่ว่าคำกล่าวนั้นจะจริงหรือเท็จ
ฉันไม่ทราบจริงๆ
  
7:04 แต่ฉันเป็นห่วงจริงๆ
ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลก
  
7:08 และฉันไม่เข้าใจว่า
การเอาทุกคนใส่ลงในตะกร้าเดียวกัน
  
7:13 จะก่อให้เกิดความรักและ
ความเมตตาการุญได้อย่างไร
  
7:16 K: ในกล่องเดียวกัน ใช่ไหม
 
7:18 Q: ใส่ทุกคนในตะกร้าเดียวกัน
 
7:22 K: ไม่ใช่ เราไม่ได้ใส่...
 
7:30 ผู้ถามพูดว่า “ผมไม่ทราบว่า ความรักและ
ความเมตตาการุญจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
  
7:38 ถ้าเราเอามนุษย์ทุกคนใส่ในตะกร้าเดียวกัน”
 
7:44 ผมเกรงว่า เราไม่เคยพูดอย่างนั้น
หรือหมายความอย่างนั้นเลย
  
7:49 ดังนั้น เราจะเสวนากัน
 
7:51 คุณต้องการเสวนา หรือพูดคุยกันเรื่องอะไร
 
7:58 Q: เราเห็นคน แต่เราไม่เห็นมนุษย์
 
8:02 มนุษย์คือแก่นแท้ คือความจริงของคนหรือ
 
8:06 เราพูดเรื่องมนุษย์ได้ไหม
 
8:08 K: เราสามารถค้นหา...
 
8:10 Q: เราพูดเกี่ยวกับแก่นแท้ของมนุษย์ได้ไหม
 
8:16 มนุษย์ซึ่งเราไม่เห็น
เราเห็นคน แต่เราไม่เห็นแก่น
  
8:22 K: เราไม่เห็นแก่นแท้ของคน เราเห็นแต่คน
 
8:28 ในเรื่องเหล่านี้ เราจะเสวนาเรื่องใด
 
8:32 จะคุ้มค่าไหมที่จะเสวนาร่วมกัน
ในคำถามว่าด้วยระเบียบ
  
8:43 มันจะคุ้มค่าไหมที่จะสนทนาเรื่องนั้น
 
8:53 ก่อนอื่น คำว่า “ระเบียบ” เราหมายถึงอะไร
 
8:59 ระเบียบบอกอะไรเราแต่ละคน
 
9:10 เมื่อได้ยินคำว่า ‘ระเบียบ’ เราหมายถึงอะไร
 
9:16 ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไร การตอบสนอง
คำตอบตามสัญชาติญาณของคุณคืออะไร
  
9:35 ระเบียบที่กำหนดด้วยพวกเผด็จการ
 
9:43 คือการเชื่อฟังคนเพียงไม่กี่คน
 
9:47 และทำตามแบบแผนที่แน่นอน ที่พวกเขาสถาปนาขึ้น
 
9:53 ผมใช้คำพูดที่เรียบง่ายที่สุด
 
9:57 แต่ก็ดีพอที่จะเข้าใจว่า เราหมายถึงอะไร
 
10:00 เมื่อเราตรวจสอบคำว่า ‘ระเบียบ’
 
10:04 พวกเขาหมายความอย่างนั้น
 
10:07 จะไม่มีการคัดค้าน ทุกคนคิดเหมือนกันหมด
ทุกคนทำงานเพื่อรัฐ
  
10:15 ไม่ว่ารัฐจะหมายถึงอะไรก็ตาม
 
10:18 ตามที่เลนิน มาร์กซ กำหนด เป็นต้น
 
10:23 แล้วใครก็ตามที่ออกนอกลู่นอกทาง
จะถูกเรียกว่า ผู้คัดค้าน จะถูกทำลาย
  
10:34 นั่นคือระเบียบประเภทหนึ่ง
เราจะตั้งคำถามต่อระเบียบนั้น
  
10:41 แล้วก็มีระเบียบในยุควิคตอเรีย
 
10:48 ถ้าผมจะใช้คำว่า ‘วิคตอเรีย’ ได้
 
10:50 เป็นความหมายประมาณช่วงปลายศตวรรษที่ 19
 
10:58 ซึ่งหมายถึง
จัดทุกๆ สิ่งภายนอกไว้อย่างมีระเบียบ
  
11:02 แต่ภายใน คุณอาจมีความวุ่นวาย
สับสน ระทมทุกข์ มีปัญหาทางเพศ
  
11:07 แต่ภายนอกแสดงให้เห็นว่า คุณมีระเบียบมาก
 
11:13 ในการตอบสนองต่อระเบียบเช่นนั้น
ในการต่อต้านสภาพนั้น
  
11:19 เราค่อยๆ บ่มเพาะ
การทำตามอำเภอใจขึ้นไม่นานนี้เอง
  
11:25 ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบ
 
11:31 ใช่ไหม
 
11:32 สำหรับชายหรือหญิง
ที่อยู่ในสังคมที่ปล่อยตามอำเภอใจ
  
11:41 ระเบียบเป็นสิ่งน่ารังเกียจ
 
11:47 และสำหรับชายหรือหญิงที่อยู่ในยุควิคตอเรีย
 
11:53 ระเบียบคือการควบคุม
 
12:00 อย่าแสดงอารมณ์ความรู้สึกของคุณออกมา
สกัดกั้นยับยั้งมันไว้
  
12:05 แล้วคุณก็มีระเบียบแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ
 
12:09 เหล่านี้คือความเป็นจริงพื้นๆ
ความเป็นจริงในชีวิตแต่ละวัน
  
12:21 ภายนอกเราพูดว่า เราต้องมีระเบียบ
 
12:27 แต่ภายใน เราแสนจะไร้ระเบียบ ใช่ไหม
 
12:32 คุณคิดว่า เรามีระเบียบหรือไม่มีระเบียบ
 
12:36 ไม่มีระเบียบหมายถึง ความขัดแย้ง ความสับสน
 
12:46 ให้ความสำคัญกับสิ่งหนึ่ง ต่อต้านสิ่งอื่นๆ
 
12:52 กามารมณ์กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด
 
12:55 และบางทีเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่สำคัญ
 
12:57 สิ่งอื่นๆ คุณทิ้งขว้างไม่สนใจ
เอาไว้เป็นเรื่องรอง
  
13:08 ส่วนภายในก็มีการดิ้นรน การต่อสู้ ไม่สิ้นสุด
 
13:17 ทั้งหมดนั้นคือความไม่มีระเบียบ ใช่ไหม
 
13:26 เรื่องนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งแน่ๆ ไหม
 
13:31 แล้วอะไรที่ทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
ทั้งภายนอกและภายใน
  
13:40 เรารู้ไหม รู้ตัว หรือคุ้นเคย หรือเข้าใจไหม
 
13:45 ว่าเรามีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
 
13:51 ความไร้ระเบียบภายนอกเกิดขึ้น เมื่อมีสงคราม
 
13:59 เป็นความไร้ระเบียบสิ้นเชิง
เป็นการก่อการร้ายโดยแท้
  
14:09 ทำอย่างเป็นระบบ มีการอวยพร
คุ้มครองโดยพระ และผู้ที่น่านับถือ
  
14:23 นั่นคือการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบ
เป็นความไร้ระเบียบอย่างเห็นได้ชัด
  
14:30 แต่มันเป็นความไร้ระเบียบที่น่ายกย่อง
 
14:34 เป็นที่ยอมรับของมนุษย์ทุกคนว่าจำเป็น
 
14:39 และมีความไร้ระเบียบ
เมื่อมีความเป็นประเทศชาติ เป็นต้น
  
14:47 ภายนอกไร้ระเบียบ และภายในก็ไร้ระเบียบ
 
14:54 ใช่ไหม
 
14:58 เราคุ้นเคยกับความไร้ระเบียบภายในจิตใจเราไหม
 
15:09 เรารู้ เราคุ้นเคย
เมื่อเราอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
  
15:13 ว่ามีความไร้ระเบียบน่าสะพรึงกลัวนี้
 
15:20 ขณะนี้ มันยิ่งหนักหน่วงสาหัสสากรรจ์
 
15:24 หรือเราไม่ได้ให้ความใส่ใจ
 
15:31 ที่จะทำความคุ้นเคยกับความไร้ระเบียบภายในเรา
 
15:35 ใช่ไหม
 
15:38 ผมกำลังถามตัวเอง และคุณก็ถามตัวคุณเองอยู่
 
15:42 ว่าอะไรคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบนี้
 
15:47 เพราะเหตุใด เราจึงมีชีวิตแบบนี้ พระเจ้า!
 
15:53 ถ้ามีพระเจ้า คุณคงเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร
 
15:57 เพราะเหตุใดเราจึงมีชีวิตอย่างนี้
 
16:01 เพราะเหตุใดเราจึงทนต่อความไร้ระเบียบ
 
16:06 เพราะเหตุใดเรายอมรับมัน
 
16:11 มีความไร้ระเบียบในความสัมพันธ์
ระหว่างชายและหญิง
  
16:15 ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะใกล้ชิด
ให้ความรื่นรมย์เพียงใด
  
16:19 ให้ความสุขอบอุ่นใจ น่าพึงพอใจเพียงใด
 
16:24 ในความสัมพันธ์ของพวกเขา ก็ยังมี
การดิ้นรนต่อสู้ไม่สิ้นสุดระหว่างชายและหญิง
  
16:29 ซึ่งคือ ความไร้ระเบียบ ใช่ไหม
 
16:37 Q: ไม่จำเป็น ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป
 
16:46 K: มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป
 
16:50 อาจมีข้อยกเว้น อนุโลมได้
 
16:57 คนหนึ่งหรือสองหรือครึ่งโหล
หรือไม่กี่คนในโลก
  
17:02 ที่อาจจะมีความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมต่อกัน
 
17:07 แต่มีความสัมพันธ์ที่น่ากลัว น่าใจหายต่อโลก
 
17:13 ผมพูดว่า ‘อาจจะ’
 
17:20 ก่อนอื่น เราคุ้นเคยกับเรื่องนี้ไหม
 
17:28 เราไร้ระเบียบทั้งภายนอกและภายใน
 
17:31 เราคุ้นเคย เรารู้ เรารู้ตัว เราเข้าใจ
 
17:37 เราเห็นหรือสังเกตไหมว่า
เรามีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
17:41 อาจยกเว้นคุณสุภาพสตรีคนนั้น และอีกไม่กี่คน
 
17:51 ถ้าเราไม่รู้ตัว
ว่าเรามีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
17:56 แล้วใครจะบอกคุณ
ว่าคุณมีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
18:01 ไม่มีใครสนใจหรอก
 
18:06 ตรงกันข้าม เขาต้องการ
ให้คุณมีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
18:11 ใช่ไหม
 
18:13 เพราะมันเอื้อประโยชน์
ต่อสังคม ต่อธุรกิจ เป็นต้น
  
18:19 ถ้าคุณมีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
 
18:21 เพราะว่าในทันทีที่คุณมีระเบียบในตัวคุณเอง
 
18:33 คุณเป็นอันตราย
 
18:37 ดังนั้น ถ้าคุณต้องการพูดคุยเสวนาเรื่องนี้
 
18:41 สนทนากันและกัน
 
18:44 และสืบค้นเข้าสู่เรื่องระเบียบนี้
 
18:47 ขอให้ค้นหาด้วยตัวคุณเองว่า คุณคุ้นเคย
 
18:52 คุณรู้ รู้ตัว ตระหนักถึง
วิถีชีวิตคุณ ภายในของคุณไหม
  
19:00 ค้นหาว่ามันเป็นระเบียบหรือไร้ระเบียบ
 
19:05 ระเบียบอาจหมายถึง การทำตามแบบแผน
 
19:12 ทำให้สอดคล้องกับจารีต ใช่ไหม
 
19:18 โดยทั่วไป การทำตามอย่างนั้น
เรียกกันว่า ระเบียบ
  
19:22 การทำให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่ผู้คนทางศาสนาสอนไว้
  
19:28 พวกพระ คุรุ ครู
หรือที่เรียกว่า คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
  
19:33 คุณทำตามและทำให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้น
 
19:37 แล้วคุณก็คิดว่า “ฉันมีชีวิตอยู่ในระเบียบ”
 
19:40 การทำให้สอดคล้อง ทำให้เกิดระเบียบหรือ
 
19:48 หรือมันเป็นรากเหง้าของความไร้ระเบียบ
 
19:59 เราทำตามเมื่อเราอยู่ในประเทศนี้
เราสวมเสื้อใส่กางเกง
  
20:05 เมื่อเราไปอินเดีย
เราก็สวมเสื้อผ้าที่ต่างออกไป
  
20:08 แต่นั่นไม่ใช่การทำให้สอดคล้อง
 
20:09 เราพูดถึงการทำให้สอดคล้องในทางจิตใจ ด้านใน
 
20:17 เราทำให้สอดคล้องไหม
 
20:20 เรารู้ เราตระหนักไหม
ว่าเรากำลังทำให้สอดคล้อง
  
20:31 Q: เราเห็นไหมว่า สาเหตุของความไร้ระเบียบ
 
20:36 ก็เหมือนกับสาเหตุของความเสื่อมถอย
 
20:39 K: ใช่ แต่อย่า...
 
20:41 ขอให้ลืมที่เราพูดเกี่ยวกับความเสื่อมถอย
 
20:43 อย่านำเข้ามา เพราะคุณกำลังจะ
ถอยกลับไปสู่แบบแผนดังเดิม
  
20:54 ก่อนอื่น คุณรู้ไหม คุณรู้ด้วยตัวคุณเองไหม
 
20:59 ว่าคุณทำให้สอดคล้อง
 
21:10 กับความคิดเรื่องการแต่งงานและไม่แต่งงาน
ซึ่งก็เหมือนกัน
  
21:19 คุณอาจจะใช้ชีวิตกับชายหรือหญิง
แล้วพูดว่า “เราไม่ได้ทำตาม”
  
21:25 แต่สำหรับคนที่แต่งงาน เขาทำตามด้วยหรือ
 
21:31 เพราะเขาจดทะเบียน หรืออะไรอื่น
 
21:34 คุณตามทันไหม คุณต้องรู้ รู้ตัว
ว่าคุณทำตามแบบแผน
  
21:42 Q: แนวคิดหรือความคิดใดก็ตาม
ที่เกี่ยวกับการทำให้สอดคล้อง
  
21:46 ถ้าความคิดนั้นทำซ้ำๆ
มันก็เป็นการทำให้สอดคล้อง
  
21:48 K: เรื่องจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย
 
21:51 เราจะสืบค้นต่อไป ลึกลงไป...
 
21:53 เริ่มจาก ผมหรือคุณทำตามแบบแผนไหม
 
22:00 ไม่ว่าแบบแผนนั้นจะสถาปนาขึ้นโดยสังคม
 
22:06 หรือว่าผมตั้งขึ้นด้วยตัวผมเอง
 
22:10 มันก็ยังเป็นการทำตาม คุณเข้าใจไหม
 
22:14 ผมอาจจะปฏิเสธอำนาจเหนือภายนอกทั้งหมดเลย
 
22:20 แต่ภายใน ผมมีอำนาจเหนือ
ของประสบการณ์ ความรู้ของผม
  
22:28 และผมทำตาม นั่นก็เป็น
การทำให้สอดคล้องเช่นกัน
  
22:49 คุณรู้ตัวถึงความจริงนี้ด้วยตัวคุณเองไหม
 
23:00 ถ้าคุณไม่รู้ แล้วใครจะปลุกคุณให้ตื่น
 
23:09 ใครจะเป็นคนกดดันคุณ จนคุณพูดว่า
 
23:12 “ใช่ ฉันค้นพบแล้วว่า ฉันไร้ระเบียบ”
 
23:16 เพราะโดยแรงกดดัน คุณจะค้นไม่พบ
 
23:22 มันเป็นแรงกดดันจากภายนอก
ที่ทำให้คุณทำตามหรือไม่ทำตาม
  
23:31 ดังนั้น ถ้าเราถามอีกครั้ง
ถ้าคุณถามตัวคุณเอง
  
23:37 คุณทำตามไหมในทางจิตใจ หรือทางใดๆ
 
23:42 จุดนี้สำคัญและละเอียดแยบยลที่สุดจุดหนึ่ง
 
23:46 ถ้าคุณสืบค้นอย่างลุ่มลึก
 
23:50 คุณจำเป็นต้องทำตามกฎหมายบางอย่าง
 
23:59 ในยุโรป คุณต้องขับรถทางขวา
 
24:02 ในอังกฤษ คุณขับรถทางซ้าย
 
24:06 ถ้าคุณพูดว่า “ฉันจะไม่ทำตาม”
แล้วขับรถทางขวา
  
24:10 ตำรวจจะไล่ตามคุณ แล้วแจ้งคุณว่า
 
24:15 “ขอให้ขับทางซ้าย”
 
24:18 ผมกำลังถาม และขอให้ถามตัวคุณเอง
 
24:23 ว่าคุณทำตามจารีตไหม
 
24:32 ทำตามความก้าวร้าว
การตอบสนองที่รุนแรงของคุณไหม
  
24:39 คุณทำตามทั้งหมดนั้นไหม
 
24:41 คุณเห็นไหมว่า เรื่องนี้ยากลำบากอย่างไร
เป็นปัญหายิ่งใหญ่อย่างไร
  
24:51 แล้วถ้าคุณเลียนแบบ ไม่ใช่เรื่องด้านนอก
 
24:54 ผมไม่ได้พูดถึงการเลียนแบบด้านนอก
การไว้ผมยาว ผมสั้น
  
24:57 มีหนวดเคราหรือไม่มี เป็นต้น
 
25:00 แต่เป็นการเลียนแบบทางจิตใจ ด้านใน
 
25:14 คุณจะใช้เวลาช่วงบ่าย หรือช่วงเย็นสักวัน
 
25:18 หรือบางช่วงระหว่างวัน
ที่จะมองดูตัวคุณเองไหม
  
25:25 ได้ไหม
 
25:26 ขณะนี้คุณกำลังทำอยู่ไหม
 
25:29 คุณทำอยู่
ถ้าผมจะขอชี้ให้เห็นด้วยความเคารพว่า
  
25:34 ให้คุณมองดูตัวคุณเอง
และค้นให้พบด้วยตัวคุณเอง
  
25:40 ว่าคุณทำตาม คุณเลียนแบบไหม
 
25:47 และถ้าคุณทำตามแบบแผนบางอย่าง
 
25:53 อีกคนก็ทำตามแบบแผนอีกอย่าง
 
25:55 ระหว่างคนสองคนจึงมีความขัดแย้ง
ความไร้ระเบียบจึงเกิดขึ้น
  
26:02 ใช่ไหม
 
26:05 แล้วถ้าคุณรับรู้ รู้ ตระหนัก เห็น
 
26:12 ว่าคุณอยู่ในความไร้ระเบียบ
 
26:19 คุณจะคงอยู่กับมันไหม
 
26:26 คุณเข้าใจไหม
ไม่ใช่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมัน
  
26:30 ไม่พยายามที่จะพูดว่า “ฉันต้องไปพ้นจากมัน
 
26:33 ฉันต้องกดข่มมัน ฉันต้องเข้าใจมัน
ฉันต้องหาเหตุผลให้มัน”
  
26:37 ทว่า โดยปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ
เหมือนดั่งโอบมันไว้ในวงแขนของคุณ
  
26:45 เหมือนทารกน้อยที่นอนหลับในอ้อมแขนคุณ
 
26:49 ในทันทีที่คุณขยับ เด็กจะตื่นร้อง
 
26:53 คุณเข้าใจไหม
 
26:55 ผมสงสัยว่า ผมอธิบายชัดเจนหรือเปล่า
 
27:08 นั่นคือประเด็น
 
27:12 เราจะเข้าใจและก่อให้เกิดระเบียบในชีวิตเรา
 
27:24 โดยการใช้กฎ ระเบียบวินัย
การควบคุม และการกดข่ม
  
27:34 หรือคุณจะสังเกตความไร้ระเบียบในตัวคุณ
 
27:44 ไม่วิ่งหนีจากมัน
 
27:48 ไม่แปลความมันไปตาม
นิสัยแปลกพิกลของคุณเอง
  
27:54 ไปตามพื้นอารมณ์ และความก้าวร้าวของคุณ
 
27:57 เพียงแต่มองดูมัน สังเกต เฝ้าดูมัน ได้ไหม
 
28:10 เราพูดว่า ถ้าคุณตามทัน
– ผมขอสืบค้นต่อ –
  
28:16 เราพูดเมื่อวานนี้
ในการสนทนาหรือการถามตอบครั้งหนึ่งว่า
  
28:25 คำว่า ‘ศิลปะ’ หมายถึง
การจัดสิ่งสรรพให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมของมัน
  
28:39 ใช่ไหม
 
28:42 ในที่ที่เหมาะสม
ไม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  
28:50 ถ้าคุณให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยี
 
28:55 แล้วการดำรงอยู่ด้านอื่นๆ
ไม่ได้ให้ความสำคัญในระดับเดียวกัน
  
29:04 ฉะนั้น จึงมีการแตกแยก ไม่สมดุล
 
29:07 ถ้าคุณให้กามารมณ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
สูงสุด เอาความสำคัญไปหมด
  
29:15 ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้น
อาจมียกเว้นก็น้อยคน
  
29:20 คนส่วนใหญ่ กามารมณ์อย่างเดียวเท่านั้น
ที่มีความหมายต่อชีวิต
  
29:23 คุณทำเกินความเป็นจริง
จึงก่อให้เกิดความแตกแยก ไม่สมดุล
  
29:30 ถ้าคุณให้ความสำคัญต่อเงินทองมากที่สุด
ความเป็นปฏิปักษ์ก็เกิดขึ้นอีกนั่นแหละ
  
29:37 ถ้าคุณบอกว่าอำนาจ
การครอบงำ สำคัญที่สุด ก็เช่นกันอีก
  
29:48 ดังนั้น การมีชีวิตอยู่
อย่างสมดุลกลมกลืน หมายถึง
  
30:02 การจัดทุกสิ่งให้มีที่ทางที่เหมาะสมของมัน
 
30:08 คุณจะทำไหม หรือคุณเพียง...
 
30:15 คุณจะทำไหม
 
30:22 ไม่ใช่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด
แก่ร่างกายคุณ อย่างคนตะวันตก
  
30:28 โลกตะวันตกให้ความสำคัญ
กับรูปลักษณ์ การแต่งกาย
  
30:32 เขาพะวงกับเรื่องนี้อย่างใหญ่หลวง
คุณตามทันไหม
  
30:37 แต่ไม่ได้หมายความว่า
คุณไม่ต้องแต่งกายเหมาะสม
  
30:39 สมควรตามทำนองคลองธรรม เป็นต้น
 
30:46 คุณจะทำทั้งหมดนี้ไหม
 
30:49 ถ้าคุณไม่ทำ คุณพูดคุยเกี่ยวกับระเบียบไปทำไม
 
30:54 มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย
 
31:00 แต่ถ้าเราต้องการมีชีวิต
อยู่ในระเบียบ อยู่ในสมดุล
  
31:09 ด้วยความรู้สึกถึงความงามอันยิ่งใหญ่
และสงบสันติ
  
31:16 คุณต้องมีระเบียบ
 
31:24 ระเบียบ
ไม่ใช่การเดินจากหน้าต่างบานนี้ไปบานนั้น
  
31:37 นิสัยชอบเดินดูตามหน้าร้าน แต่ไม่ซื้อ
 
31:40 คุณเข้าใจวลีที่ว่า “เที่ยวเดินดูของ
ตามหน้าร้าน แต่ไม่ซื้อ” หรือเปล่า
  
31:45 ไม่เคยซื้ออะไรเลย
แต่ไปเดินดู จากร้านนี้ไปร้านนั้น
  
31:54 แล้วคุณคิดว่า
นั่นเป็นจิตที่กว้างใหญ่สุดพิเศษ
  
32:01 จากหนังสือเล่มหนึ่งไปอีกเล่ม
จากครูคนหนึ่งไปอีกคน
  
32:05 จากคุรุคนหนึ่งไปอีกคน
นักบวชคนหนึ่งไปอีกคน
  
32:08 นักปรัชญาคนหนึ่งไปอีกคน
 
32:10 ไม่เคยเลยที่จะอยู่ในที่เดียว แล้วค้นหา
 
32:19 ทำไมผู้คนถึงทำอย่างนั้น
คุณเคยสงสัยบ้างไหม
  
32:23 พวกเขาไปอินเดีย
เขาเบื่อพวกนักบวชที่นี่เหลือทน
  
32:30 บางทีอาจจะมีอะไรบางอย่าง ที่นั่น
 
32:35 นั่นเป็นเรื่องเพ้อฝัน เรื่องไร้สาระทั้งหมด
 
32:43 การทำอย่างนี้เรียกกันว่า ‘การสั่งสมความรู้’
 
32:48 หรือเรียกว่า ‘จิตที่เปิดกว้าง’
 
32:53 จริงๆ แล้ว มันไม่ใช่จิตที่เปิดกว้าง
มันเป็นตะแกรงร่อนขนาดใหญ่ รูกว้าง
  
33:00 มีแต่รู ไม่มีอะไรเลย
 
33:04 เราทำแบบนี้ตลอดเวลา ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
 
33:09 เราจึงถามว่า คุณจริงจังพอไหม
คุณมุ่งมั่นพอไหม
  
33:18 คุณอุทิศพอไหม
ที่จะมีชีวิตในระเบียบที่เป็นทั้งหมด
  
33:35 Q: ดูเหมือนง่ายกว่า
ที่จะมีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
33:44 K: ผมไม่ได้ยิน
 
34:05 Q: (ภาษาฝรั่งเศส)
 
34:09 K: มันง่ายยิ่งกว่า
ที่จะมีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
34:18 Q: ใช่ไหม ใช่
 
34:26 Q: เขาไม่ตระหนักว่า ความไร้ระเบียบคืออะไร
 
34:29 ถ้าเขาชอบอยู่ในความไร้ระเบียบ
 
34:35 K: ขอแค่ชั่วโมงเดียวเช้านี้
 
34:44 ให้เราค้นหาด้วยตัวเราเอง ว่าเราชอบ
มีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบหรือเปล่า
  
34:52 ปรากฏว่า ผู้คนส่วนใหญ่
ชอบอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
34:55 ความไร้ระเบียบในห้องของเขา เป็นต้น
 
35:01 ถ้าเขาชอบ นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงมัน
  
35:08 แต่ถ้าคุณพูดว่า
การใช้ชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
35:12 ก่อให้เกิดความหายนะในชีวิตเรา
 
35:19 เกิดความทุกข์ทรมาน ความสับสน
ความรุนแรง และอื่นๆ
  
35:26 ก็ชัดเจนว่า เราต้องรู้ตัว ตระหนักรู้
 
35:34 รู้ และคุ้นเคยกับความไร้ระเบียบของเรา
 
35:43 ลองทำดู อย่างน้อยชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง
ที่เรายังมีเวลาเหลือ
  
35:46 หรือ 45 นาที ขณะที่คุณนั่งอยู่ที่นี่
 
35:49 นั่งเงียบๆ พูดคุยเสวนา ค้นหากัน
 
35:56 ไม่ใช่กลุ่มบำบัด ซึ่งงี่เง่าเกินไป
 
36:01 แต่นั่งเงียบๆ เพื่อจะค้นหา
 
36:05 ทำความคุ้นเคยกับตัวเรา
 
36:14 ถ้าคุณพบว่า คุณมีชีวิตอยู่
ในความไร้ระเบียบ
  
36:20 เมื่อค้นพบด้วยตัวคุณเอง
แล้วเราจะทำอย่างไร
  
36:24 คุณเข้าใจไหม
 
36:30 การจะค้นหาว่าจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไร
 
36:34 เราต้องสืบค้นเข้าสู่คำถามว่า
รากเหง้าของความไร้ระเบียบคืออะไร
  
36:45 ตัวรากเหง้าคืออะไร
 
36:47 ที่ก่อให้เกิดความสับสนทั้งหมดนี้
ความขัดแย้ง ความทุกข์ทรมาน
  
36:57 อะไรคือรากเหง้า
ของความไร้ระเบียบสิ้นดี ในวิถีชีวิตเรา
  
37:05 อย่าพูดว่า “มันคือตัวฉัน” หรือตัวตน
เหล่านั้นเป็นคำพูด หรือเป็นความคิด
  
37:12 แต่ให้ค้นหาด้วยตัวเราเอง
 
37:19 Q: เรายอมรับความหวาดกลัวของคนส่วนใหญ่
 
37:23 ที่แสดงออกมาแบบโง่ๆ อยู่ทั่วโลก
แล้วบอกว่า มันคือระเบียบ
  
37:27 ผมตะโกนออกไปจากเปลวไฟ
ของความโกรธ ความเมตตาการุญในจิตใจ
  
37:34 บนใบหน้าผมหลงเหลืออยู่แต่คำชมที่พูดว่า
 
37:38 คุณแย่กว่ากฤษณมูรติเสียอีก
นั่นจะหมายความว่าอะไรก็ตาม
  
37:42 K: ทิ้งให้หมด ทิ้งกฤษณมูรติ
ทิ้งเรื่องเหลวไหลพรรค์นั้น
  
37:48 แล้วค้นหาด้วยตัวคุณเอง
 
37:54 ขอเถิด จริงๆ ผมไม่ได้สนใจในตัวผม
 
37:58 ผมแก่เกินไปสำหรับเรื่อง
ไม่ประสีประสาทำนองนั้น
  
38:06 Q: นั่นแหละ เราไม่ได้ใส่ใจต่อผู้อื่น
นั่นคือต้นเหตุของความไร้ระเบียบ
  
38:13 K: อะไรนะ
 
38:20 Q: เธอพูดว่า เราไม่ใส่ใจต่อคนอื่น
 
38:28 K: เราไม่ใส่ใจต่อคนอื่นหรือ
เรากำลังพูดเรื่องความไร้ระเบียบนะคุณ
  
38:33 Q: (ภาษาฝรั่งเศส)
 
38:49 K: อะไรคือเหตุของความไร้ระเบียบ
นั่นคือที่ผมถาม
  
38:52 อะไรคือเหตุ คือต้นเหตุ
คือหัวใจสำคัญของความไร้ระเบียบ
  
38:59 อย่าอ้างอิงใคร รวมทั้งผมด้วย
 
39:07 เพราะถ้าคุณอ้าง
 
39:10 คุณก็เพียงแต่ตอบ
โดยพูดสิ่งที่คนอื่นพูดไว้แล้ว
  
39:17 ดังนั้น ทิ้งสิ่งที่คนอื่นพูด
รวมทั้งคนๆ นี้ด้วย
  
39:23 อย่าได้ขึ้นสังกัดกับกฤษณมูรติ
 
39:29 การสังกัดเป็นเรื่องร้ายแรง
 
39:37 เพื่อเห็นแก่พระเจ้า
อย่าได้ตั้งกลุ่มกฤษณมูรติ
  
39:44 Q: คุณหมายถึงโรงเรียนหรือ
 
39:46 K: ไม่ใช่
 
39:47 เห็นแก่พระเจ้าเถิด ให้เวลากับเรื่องนี้
 
40:00 อะไรคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบ
 
40:10 อะไรก็ตามที่จำกัด คุณเข้าใจไหม
 
40:15 อะไรก็ตามที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่แคบมาก
ต้องทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
  
40:27 ถ้าผมรักคุณ ผู้เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
แต่เกลียดคนอื่นๆ
  
40:33 มันต้องทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
 
40:38 ถ้าผมผูกพันกับคุณ และผมไม่ใส่ใจต่อโลกเลย
 
40:42 ตราบเท่าที่คุณและผมยังสุขสมบูรณ์
อยู่ในบ้านน้อยๆ ของเรา
  
40:51 เรากำลังค้นพบอะไรบางอย่าง
 
40:55 นั่นคือ อะไรก็ตามที่กระทำ
 
41:04 ที่มีชีวิตอยู่ในพี้นที่แคบๆ
อยู่ในเปลือกหุ้มที่เล็กมากๆ
  
41:11 หรือเปลือกหุ้มมหึมา
 
41:15 มันก็ยังถูกจำกัด
 
41:18 สิ่งใดก็ตามที่เคลื่อนไหว ทำงาน
และปฏิบัติอยู่ในพื้นที่แคบๆ
  
41:24 ย่อมต้องก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ
 
41:32 ถ้าผมสังกัดคุรุคนนั้น ไม่สังกัดคุรุคนอื่น
 
41:40 เห็นได้ชัดว่า ผมปฏิบัติอย่างจำกัดคับแคบมาก
 
41:46 แต่ถ้าผมไม่มีคุรุเลย
 
41:51 ผมไม่ตามใครเลย
 
41:59 ผมอาจจะปฏิบัติอย่างกว้างไกล
 
42:05 ผมจึงถามคุณว่า
 
42:12 ความไร้ระเบียบทำให้เกิดวิถีชีวิต
ที่จำกัดคับแคบ ใช่ไหม
  
42:29 มีแต่สามีฉัน แล้วไม่มีคนอื่นเลย
 
42:34 ฉันจะคิดว่า “ฉันต้องใจดี ฉันต้องใจกว้าง
 
42:37 ฉันต้องเมตตาการุญ ฉันต้องรักคนอื่น”
 
42:40 แต่มันเป็นเพียงแค่คำพูด
 
42:43 เพราะศูนย์กลางทั้งหมดของฉัน
อยู่รอบคนๆ เดียว หรือสิ่งเดียว
  
42:53 นั่นอาจจะทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
 
42:59 ผมจึงพบว่า การกระทำใดๆ
 
43:03 การกระทำที่ถูกจำกัด
ต้องทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
  
43:13 นั่นคือ ถ้าผมกระทำเยี่ยงผู้รักชาติ
มันคือความไร้ระเบียบ
  
43:21 ถ้าผมกระทำเยี่ยงคาทอลิค
เยี่ยงโปรเตสแตนท์
  
43:24 ฮินดู พุทธ หรือทำนองนั้น
 
43:26 มันคือความไร้ระเบียบ
 
43:35 คุณมองดูตัวเองแล้วยัง คุ้นเคยกับตัวเอง
 
43:40 แล้วพูดว่า “ไม่ มันเป็นอย่างนั้น
ฉันจะทิ้งมัน – มันจบหรือยัง”
  
43:49 ถ้าคุณสนใจในการค้นหาว่า
อะไรคือความไร้ระเบียบ
  
43:55 ทุกอย่างที่ทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
ก็จะถูกทิ้งไปทันที
  
44:07 ดังเช่น นักวิทยาศาสตร์
ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัย
  
44:14 เขาจึงให้ความสนใจงานวิจัยเป็นสำคัญ
 
44:17 สิ่งอื่นๆ เป็นรอง แต่นั่นเป็นสิ่งหลัก
 
44:22 เขาให้ชีวิตทั้งหมดกับมัน
 
44:26 ดังนั้น คุณจะค้นหาด้วยตัวคุณเองได้ไหม
 
44:32 ว่าคุณกระทำและใช้ชีวิต
อยู่ในวงล้อมเล็กๆ หรือเปล่า
  
44:43 Q: คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
มันง่ายมากไหม
  
44:52 ที่จะมีการหยั่งเห็นว่ามีความไร้ระเบียบ
 
44:55 และนี่คือเหตุผล...
 
44:59 K: มันง่ายมากไหมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 
45:04 นั่นเป็นคำถามหลัก ขอโทษ รอสักครู่
 
45:08 ผมรู้ว่าคุณถาม ผมลืม ขออภัยด้วย
 
45:13 มันง่ายมากไหมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ผมตอบว่า “มันง่ายมาก”
  
45:22 อย่าเชื่อ
เพราะคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
  
45:32 แต่ถ้าคุณเห็นอันตราย คุณเข้าใจไหม
 
45:38 อันตรายจริงๆ เหมือนที่คุณเห็น
อันตรายของหน้าผา
  
45:43 คุณลงมือทำ
 
45:45 แต่คุณไม่เห็นอันตราย
ของการกระทำที่จำกัดคับแคบ
  
45:54 ไม่เห็นอันตรายของวิถีชีวิตที่จำกัด
 
45:58 ซึ่งคือ ฉันผูกพันกับคุณ คุณเป็นของฉัน
 
46:02 ขอให้เราใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข
ขออย่าให้เราทะเลาะเบาะแว้ง
  
46:05 ให้ลืมโลกเสีย โลกที่น่าเกลียด
 
46:08 ฉันต้องออกไปในโลก เพื่อหาเลี้ยงชีพ
 
46:10 แต่เราสองคนอยู่ด้วยกัน
 
46:14 อย่างนี้เหมือนเป็นเรื่องของเด็กอมมือเกินไป
 
46:19 Q: จริงๆ แล้ว ไม่มีอะไรอื่น
นอกจากความมีระเบียบ ใช่ไหม
  
46:22 และความไร้ระเบียบคือ ถ้าผมเข้าใจ
บางสิ่งบางอย่างจากกระแสของระเบียบ...
  
46:27 K: ไม่ใช่ ไม่มีกระแสของระเบียบ
 
46:32 ไม่มี นั่นเป็นเพียงจินตนาการ
ว่ามีระเบียบสูงสุด
  
46:37 Q: ไม่ใช่ ไม่ได้หมายความอย่างนั้น
ซึ่งคือพระเจ้า สรวงสวรรค์
  
46:39 แต่หมายถึง ระเบียบ
เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวมันเอง
  
46:42 ในสิ่งใดก็มีระเบียบ ถ้าผมเข้าใจ
 
46:46 ถ้ามีความเข้าใจสิ่งรอบๆ ทั้งหมด
 
46:49 K: แล้วจึงมีระเบียบ
 
46:50 เมื่อคุณเข้าใจอันตราย
ของความไร้ระเบียบในชีวิต
  
46:56 ซึ่งแสดงออกในแบบต่างๆ กัน
 
46:59 การทำให้สอดคล้อง
การใช้ชีวิตอยู่ในร่องรางเล็กๆ แคบๆ
  
47:05 ร่องรางอาจจะกว้างใหญ่มาก
แต่มันก็ยังคับแคบอยู่ดี
  
47:08 ถ้าคุณเข้าใจทั้งหมดนั้น
 
47:11 ไม่ใช่เข้าใจทางถ้อยคำ ทางปัญญานึกคิด
แต่เข้าใจถึงอันตรายของมันจริงๆ
  
47:16 มันก็จบ ระเบียบก็เกิดขึ้น
 
47:27 Q: ผมคิดว่า มันไม่ง่ายนักที่จะ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะ...
  
47:34 ผมหยั่งเห็นเดี๋ยวนี้ ผมรับรู้ว่ามันอันตราย
 
47:39 แต่เมื่อผมกลับไปในเมือง กลับไปหาเพื่อน
 
47:42 ผมก็ลืมมัน
 
47:44 K: เมือง ธุรกิจ ภรรยา สามี
 
47:49 เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด
 
47:56 เพราะทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับความผูกพัน
 
48:02 K: คุณเข้าใจไหม อันตราย
Q: คุณคิดว่า...
  
48:03 มันไม่ได้หมายความว่า คุณไม่สามารถ
 
48:06 แต่งงานและมีภรรยา
 
48:08 แต่มองให้เห็นอันตราย
ของการมีชีวิตอย่างที่เป็นอยู่
  
48:19 ชีวิตในวงล้อมแคบๆ เล็กๆ
 
48:25 คุณรู้ไหม เมืองซาเน็น หมู่บ้านเล็กๆ นี้
ผู้คนพูดภาษาเยอรมัน
  
48:34 คุณไปอีกสองไมล์ เขาพูดภาษาฝรั่งเศส
 
48:36 แล้วคนฝรั่งเศสพวกนั้นก็ไม่พบปะกัน
 
48:40 เขาเก็บตัวอยู่ในวงล้อมกระจ้อยร่อยนั้น
 
48:47 เราก็กำลังทำเหมือนกัน
 
48:49 คุณเห็นอันตราย
ของการใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆ ไหม
  
48:54 ก็แค่นั้นเอง
 
48:57 ถ้าคุณไม่เห็น เราจะทำให้คุณเห็นได้อย่างไร
 
49:04 ช่วยคุณให้เห็นอย่างไร
 
49:08 ผมมองไม่เห็นอันตรายของการทำให้สอดคล้อง
 
49:16 เข้ากับจารีตประเพณี กับแบบแผน
ไม่ว่าด้านนอกหรือด้านใน
  
49:19 ผมไม่เห็นว่า นั่นคือสาเหตุของความไร้ระเบียบ
 
49:25 คุณอธิบายให้ผมฟังด้วยแง่มุมต่างๆ กัน
 
49:27 ผมปฏิเสธที่จะดูมัน คุณเข้าใจไหม
 
49:32 เพราะมันรบกวนอย่างยิ่ง
 
49:35 เมื่อผมเคยชินในการมีชีวิตอย่างไร้ระเบียบ
 
49:41 แล้วคุณขอให้ผมมองดูมัน
มันทำให้ผมหวาดกลัว
  
49:46 ผมรู้สึกกลัวมัน
 
49:50 ถ้าคุณพูดกับคนที่ใช้ชีวิต
อยู่ในรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จ
  
49:57 เขาพูดว่า “ใช่ เราเคยชินกับมัน”
 
50:05 K: คุณรู้ได้อย่างไร
Q: เขายังไม่เคยชินกับมันเลย
  
50:09 Q: เราได้ยินมา ดูจากสิ่งที่เกิดขึ้น
 
50:13 K: มีคนหรือสองคนที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย
 
50:17 หนึ่งหรือสองคน ยกเว้นพวกเขา
 
50:23 หนึ่งหรือสองคนที่ไม่เห็นด้วย
ถูกส่งไปค่ายกักกัน
  
50:28 ไปโรงพยาบาลโรคจิต
และความร้ายกาจน่าสยองขวัญที่เขาทำ
  
50:33 แต่ปรากฏชัดว่าคนส่วนใหญ่ ผมจะบอกคุณ
 
50:37 เพราะผมได้พูดคุยกับพวกเขาหลายคน
 
50:39 เขาพูดว่า “เราเคยชินกับมัน”
 
50:43 คุณเคยชินกับความไร้ระเบียบ
 
50:47 คุณเคยชินกับสงคราม
 
50:51 คุณเคยชินกับการทะเลาะวิวาท
กับภรรยาและสามี
  
50:58 คุณเคยชินกับการมีชีวิตอยู่
ในความยุ่งเหยิงวุ่นวาย
  
51:04 คุณรู้ไหม มีสิ่งที่น่าสนใจมาก คือ
 
51:10 เอกภพ คำว่า ‘เอกภพ’ หมายถึงระเบียบ
 
51:17 และจักรวาลอยู่ในระเบียบ
คือระเบียบอันสัมบูรณ์
  
51:31 แต่เรามีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
แล้วพยายามที่จะเข้าใจเอกภพ เข้าใจจักรวาล
  
51:39 ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหรือไม่
 
51:48 ผมจะเข้าใจสิ่งที่เป็นระเบียบสัมบูรณ์ได้อย่างไร
 
51:54 ระเบียบที่ไม่มีการหยุดพัก
 
51:58 ในเมื่อตัวผมเอง มีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
 
52:03 ผมไม่อาจเข้าใจได้ ผมจึงไม่สนใจในระเบียบ
 
52:08 ผมสนใจความไร้ระเบียบ การพูดว่า
 
52:13 “ผมจะค้นหาว่า
ผมจะสลายความไร้ระเบียบนั้นได้อย่างไร
  
52:19 ผมจะค้นให้พบ ผมจะอุทิศชีวิตผมให้”
 
52:22 มันสำคัญ คุณตามทันไหม
 
52:27 แล้วผมเห็นเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิด
ความไร้ระเบียบ นั่นก็พอแล้ว
  
52:38 ผมจึงพูดว่า “ใช่ ผมสนใจมาก
 
52:41 สนใจในระเบียบอย่างมุ่งมั่นแรงกล้า”
 
52:45 ผมเริ่มต้นด้วยความไร้ระเบียบ
แล้วค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุ
  
52:50 มันจึงเป็นเรื่องง่าย
 
52:51 เพราะทั้งหมดที่ผมสนใจคือ
การมีชีวิตอยู่ในระเบียบ
  
52:56 ในเมื่อผมไม่รู้จักมัน ผมจึงย้อนกลับไปค้นหา
 
53:00 ผมใช้เวลา พลังงาน สืบค้นในความไร้ระเบียบ
 
53:12 อย่าได้จับฉวยเอาความกระตือรือร้นของผม
ความสนใจของผม
  
53:19 ความเข้มข้นแรงกล้าของผม อย่าจับฉวยมันไว้
 
53:21 เพราะมันไม่ใช่ของคุณ
 
53:27 Q: ผมอ่อนแอ ผมไม่มีความเข้มแข็งพอ
 
53:32 ผมพยายามแล้วครั้งหนึ่ง
ผมพบเหตุของความไร้ระเบียบ
  
53:37 ที่ผมไม่อยากสูญเสียมันไปด้วยเหตุใดก็ตาม
ผมจึงหยุดอยู่ตรงนั้น
  
53:44 หรือผมลืมเกี่ยวกับมัน
 
53:48 K: พูดง่ายๆ
คุณชอบที่จะอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
53:53 ผมไม่ได้ประณาม
ผมพูดว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
  
53:58 Q: คุณไม่คิดหรือว่า
ระเบียบฝังติดอยู่โดยธรรมชาติ
  
54:01 และมันเป็นความจำกัดของเรา
 
54:03 K: ระเบียบฝังติดอยู่ในมนุษย์โดยธรรมชาติ
 
54:08 และความคิดเท่านั้น
ที่ทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
  
54:13 นี่เป็นคำกล่าวโบราณ
ของผู้คนทางศาสนาทั้งหลาย
  
54:21 ระเบียบมีอยู่ พระเจ้าคือระเบียบ
สวรรค์คือระเบียบ ผมเกิดจากสวรรค์
  
54:29 ประกายเล็กๆ นั้นอยู่ในตัวผม
 
54:32 ซึ่งวันใดวันหนึ่งจะเบ่งบาน
แล้วทำลายความไร้ระเบียบ
  
54:38 เราเล่นเกมส์นี้มาล้านปีแล้ว
 
54:46 คุณเห็นไหมว่า จิตเราทำงานอย่างไร
มันเป็นจารีต คุณตามทันไหม
  
54:55 Q: คุณคิดว่า โรงเรียนของคุณมีระเบียบ
 
54:59 มากกว่าโรงเรียนอื่นๆ ใช่ไหม
 
54:59 K: กรุณาเถิด
มากกว่าโรงเรียนอื่นๆ ใช่ไหม
  
55:00 K: กรุณาเถิด
 
55:01 คุณเห็นไหม เขาออกนอกเรื่องไปไหน
 
55:03 เขาไปพูดเรื่องโรงเรียน
ซึ่งผมมีส่วนเกี่ยวข้อง
  
55:07 เขาไม่ได้สืบค้นว่า
ชีวิตเขาอยู่ในความไร้ระเบียบหรือไม่
  
55:11 เขากลับต้องการที่จะรู้ว่า
โรงเรียนไร้ระเบียบหรือไม่
  
55:13 คุณเห็นการหลบหนีไหม
 
55:15 Q: มันไม่ใช่การหลบหนี
มันเป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็น
  
55:17 K: ไม่ มันไม่ใช่
 
55:19 ผมไม่ได้สนใจ... ขออภัย
 
55:21 Q: มันเป็นปัญหาที่จริงจังมาก
 
55:25 K: ขอความกรุณาเถิด
 
55:27 Q: ถ้าคนที่มีส่วนร่วม และทำงาน
ในโรงเรียนเหล่านั้นขึ้นอยู่กับคุณ
  
55:32 เช่น เรื่องระเบียบ
เพื่อจะทำให้โรงเรียนดำเนินไปได้
  
55:36 และนั่นเป็นปัญหาสำคัญมาก
 
55:42 K: ที่นี่ ขณะนี้
ไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับโรงเรียน
  
55:47 หรือครู
 
55:49 เราสนใจเกี่ยวกับ
ความไร้ระเบียบในเราแต่ละคน
  
55:55 K: ขออย่าออกไปนอกเรื่อง
Q: บางที...
  
55:56 Q: ความรับผิดชอบของคุณ
เป็นส่วนหนึ่งของความไร้ระเบียบ
  
56:05 K:
 
56:07 Q: เขาพูดว่า
ความรับผิดชอบของคุณต่อโรงเรียน
  
56:09 เป็นส่วนหนึ่งของความไร้ระเบียบ
 
56:10 Q: บางที ผมพูดว่า ‘บางที’
 
56:16 K: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเสวนา
 
56:21 กับคนที่ออกนอกเรื่อง
 
56:24 Q: คุณพยายามจะสะกดจิตเรา
 
56:28 ให้ไปตามระบบของคุณ
เพื่อเข้าสู่ระเบียบในลักษณะของคุณ
  
56:36 ถ้าเราต้องการที่จะค้นพบระเบียบ
เราต้องทำตามแบบของเรา
  
56:41 ผมพบว่า มันยากมาก
ที่จะยอมรับสิ่งที่คุณพูด
  
56:46 และบางครั้งผมสงสัยอย่างจริงจังมาก
 
56:50 ว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มี
ระเบียบสมบูรณ์หรือเปล่า
  
56:55 บางครั้ง คุณก็ผิดพลาด
 
56:57 และผมพบว่า มันยาก
ที่จะยอมรับว่าคุณสมบูรณ์แบบ
  
57:01 K: คุณครับ
 
57:02 ผมเสนอว่า ให้คุณเช่าหอประชุมเพื่อพูด
 
57:15 Q: คุณรับคำถามไม่ได้
นี่เป็นการสนทนาถามตอบ ไม่ใช่หรือ
  
57:18 K: ขออภัย
 
57:19 Q: มันไม่ได้ทำให้เราสนใจ
K: ขออภัย
  
57:21 Q: มันไม่ได้ทำให้เราสนใจ
 
57:24 Q: คุณต้องมองดูความทุกข์ยากของตัวคุณเอง
Q: ตกลง ผมจะหยุดพูด
  
57:25 K: ถูกแล้ว
 
57:31 Q: เที่ยง 25 นาที
K: กี่โมงแล้ว
  
57:38 K: เราพูดกันเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้ว
 
57:43 เราพูดถึงตรงไหน
 
57:46 Q: ความไร้ระเบียบ
 
57:53 K: คุณเห็นตัวอย่างที่ดีของความไร้ระเบียบ
ที่คุณสุภาพสตรีพูด
  
57:57 คนที่เบี่ยงเบนออกไปเรื่องอื่น
 
58:01 และไม่ได้สนใจความไร้ระเบียบในตัวเขาเอง
 
58:07 ผมไม่ได้พูดว่า คุณไร้ระเบียบหรือมีระเบียบ
 
58:12 แต่ให้ค้นหาด้วยตัวเราเองว่า
คุณอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
58:18 ไม่ใช่เพราะกฤษณมูรติบอก
 
58:26 Q: ผมรู้สึกว่า มีความไร้ระเบียบที่นี่...
 
58:42 K: คุณให้เวลาสัก 10 นาที
เพื่อค้นหาด้วยตัวคุณเอง ได้ไหม
  
58:52 คุณอยู่ที่นี่
 
58:54 บางที พวกคุณบางคุณอาจดีใจ
ที่ผมไม่กระหน่ำคุณอีก
  
59:00 แต่ใน 10 นาที คุณค้นหาด้วยตัวเองได้ไหม
 
59:06 ว่าคุณมีชีวิตอยู่ในระเบียบ หรือไร้ระเบียบ
 
59:09 โดยที่เข้าใจว่า ความไร้ระเบียบคืออะไร
 
59:13 และไม่ใช้ระเบียบเป็นเครื่องมือ
มุ่งไปสู่การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
  
59:23 คุณเข้าใจไหม ผมอธิบายทั้งหมดนั้นแล้ว
 
59:25 เราจะใช้เวลา 10 นาทีร่วมกัน
อย่างจริงจัง ได้ไหม
  
59:29 เพื่อค้นหาว่าคุณและผม
มีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบไหม
  
59:36 ความไร้ระเบียบนี้คืออคติ ความลำเอียง
 
59:42 ความไร้ระเบียบนี้ เกิดจาก
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องทางจิตใจ
  
59:54 ซึ่งคือการทำตามจารีต
ทำตามแบบแผน การเชื่อฟัง
  
59:59 ในทางตรงข้าม คือไม่ทำตาม
และมีปฏิกิริยา
  
1:00:02 ซึ่งก็ยังเป็น
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องนั่นเอง
  
1:00:09 รากเหง้าของความไร้ระเบียบนี้ คืออะไร
 
1:00:22 เราพูดว่า รากเหง้าอาจเป็น
การกระทำ การคิด
  
1:00:26 อยู่ในพื้นที่เล็กๆ ที่ปิดล้อมในทางจิตใจ
 
1:00:34 คุณอาจจะเดินทางไปทั่วโลก
แต่ด้านใน ทางจิตใจ
  
1:00:39 เราอาจจะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เล็กมาก
 
1:00:44 ถึงแม้จะขยายพื้นที่นั้นออกไป
 
1:00:49 เช่น “ฉันต้องมีใจที่เปิดกว้าง
ต้องคิดและมองดูทุกสิ่งทุกอย่าง”
  
1:00:55 จากนั้นก็หวังที่จะกระทำ และอื่นๆ
 
1:01:02 ดังนั้น ในช่วง 10 นาทีนี้ ให้พลังงานของคุณ
 
1:01:08 เพื่อค้นหาว่า คุณอยู่ในความไร้ระเบียบหรือเปล่า
และหาสาเหตุของมัน
  
1:01:25 ขออย่าได้เบี่ยงออกไปในสมาธิ
 
1:01:32 มันอยู่ตรงนั้น เพื่อที่คุณจะมองดู
 
1:01:40 ถ้าคุณค้นพบว่ามันจริง
ที่คุณปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
  
1:01:46 คุณกระทำอยู่ในวงล้อมที่เล็ก
ที่คับแคบมากๆ
  
1:01:53 คุณก็สามารถมองดูมัน สังเกตมันได้
 
1:02:00 และไม่พยายามที่จะทำอะไรกับมัน
 
1:02:05 ดังที่เราพูดเมื่อวันก่อน
 
1:02:08 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ชั้นดี
ชั้นนำ ยอดเยี่ยมสูงสุด
  
1:02:13 เมื่อเขามองผ่านกล้องจุลทรรศน์
 
1:02:17 หรือมองดูเซลล์หรืออะไรก็ตาม
 
1:02:21 ถ้าเขามองด้วยสมมุติฐาน ด้วยอคติ
 
1:02:24 ด้วยความอยากที่จะเข้าใจมัน
 
1:02:28 เขาก็นำเอาแนวความคิดของเขา
เข้ามาในการมองดู
  
1:02:33 เขาก็มองไม่เห็นสิ่งๆ นั้น
 
1:02:36 เขาค้นพบว่า ถ้าคุณสังเกต
โดยปราศจาก ‘อคติ’
  
1:02:40  
 
1:02:45 สิ่งๆ นั้นจะเริ่มเคลื่อนไหว
เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวมันเอง
  
1:02:52 คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
 
1:02:55 คุณจะดูสิ่งที่คุณดูอยู่แบบเดียวกันได้ไหม
 
1:03:00 ดูโดยปราศจากปฏิกิริยาใดๆ
 
1:03:08 นั่นคือ สังเกตความไร้ระเบียบ
สังเกตสาเหตุของมัน
  
1:03:17 มองดูมัน
ไม่ใช่ต้องการชนะอยู่เหนือมัน ไปพ้นมัน
  
1:03:23 หรือกดข่มมัน หนี หรือพูดว่า
“เรื่องนี้เหมาะสมแล้ว”
  
1:03:26 ไม่ทำอะไรทั้งสิ้น เพียงแค่มองดู
 
1:03:30 แล้วถ้าคุณมองอย่างนั้น
สิ่งที่คุณกำลังมองดูอยู่
  
1:03:35 จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวมันเองใหม่
 
1:03:39 การเปลี่ยนแปลงใหม่ของตัวมันเอง
คือระเบียบ...
  
1:03:44  
 
1:03:47 Q: ผมไม่ทราบว่า สำหรับคุณ มันเป็น
ความสุขเพลิดเพลินอย่างหนึ่งหรือเปล่า
  
1:03:51 Q: ขอให้เงียบ
 
1:03:56 Q: ฉันไม่แน่ใจ
K: มันไม่ใช่ความสุขเพลิดเพลินสำหรับผม
  
1:03:59 K: คุณไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไร
 
1:04:14  
 
1:04:25 คุณจะฟังไหม ขอให้ฟัง
ผมต้องการจะบอกอะไรบางอย่าง
  
1:04:31 ขอให้แค่ฟังสนุกๆ
 
1:04:36 เมื่อคุณสังเกตบางสิ่งบางอย่าง
โดยปราศจากอดีต
  
1:04:44 ปราศจากอคติ ปราศจากอะไรทั้งสิ้น
 
1:04:47 สิ่งๆ นั้นที่คุณกำลังมองดูมีชีวิต
เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง
  
1:04:51 มันจึงไม่เคยหยุดนิ่ง
 
1:04:57 แต่ความไร้ระเบียบหยุดนิ่งเสมอ
 
1:05:03 หยุดนิ่งในความหมายที่มัน
ไร้ระเบียบตลอดเวลา
  
1:05:07 คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
 
1:05:09 แต่ถ้าคุณมองดูมัน ความไร้ระเบียบนั้น
จะเปลี่ยนแปลงตัวมันเอง
  
1:05:15 เป็นสิ่งอื่น
 
1:05:22 คุณกำลังดูมันอย่างนั้นไหม
 
1:05:25 Q: การรู้จักจำได้เกี่ยวข้องกับการดูนี้ไหม
 
1:05:40 K: มันไม่ใช่การรู้จักจำได้
 
1:05:45 ผมพูดว่า ถ้าคุณรู้จัก
จำมันได้ มันเป็นความทรงจำ
  
1:05:51 ถ้าคุณพูดว่า “ใช่ นั่นคือความไร้ระเบียบ
ผมกำลังมองดูมัน”
  
1:05:57 คุณก็มีความทรงจำเกี่ยวกับความไร้ระเบียบ
มีแนวความคิดเกี่ยวกับความไร้ระเบียบ
  
1:06:03 มีความคิดรวบยอด
มีสูตรสำเร็จของความไร้ระเบียบ
  
1:06:07 ด้วยความคิดรวบยอดเหล่านั้น คุณดู
 
1:06:12 คุณจึงมองดูความไร้ระเบียบ
อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม
  
1:06:22 แต่ถ้าคุณดูโดยปราศจากความทรงจำ
ปราศจากการพูดว่า “นั่นคือความไร้ระเบียบ”
  
1:06:31 แต่มองดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์
 
1:06:35 ที่พูดว่า “ฉันต้องการดู
สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ตรงนั้น
  
1:06:42 ฉันไม่ต้องการนำเอาสิ่งที่ฉันคิดว่า
มันควรจะเกิดขึ้นตรงนั้น” เข้ามา
  
1:06:47 ผมไม่ทราบว่านักวิทยาศาสตร์ทำอย่างนั้นไหม
แต่ผมพูด ผมหวังว่าเขาทำ
  
1:06:53 แล้วสิ่งที่คุณกำลังสังเกตนั้น
 
1:06:57 จะพบผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง
 
1:07:03 Q: ถ้ามีการมองดูโดยปราศจากความทรงจำ
 
1:07:06 จะไม่เห็นการเคลื่อนไหว เพราะว่า...
 
1:07:12 K: นั่นแหละ ใช่แล้ว
ไม่มีการเคลื่อนไหว มีแต่การสังเกตเท่านั้น
  
1:07:15 Q: เพราะการรู้จัก จำการเคลื่อนไหวได้
เป็นความทรงจำไปแล้ว
  
1:07:18 K: ใช่ คุณจะทำทั้งหมดนี้ไหม
 
1:07:23 ลองทำดูจริงๆ ในชีวิตแต่ละวัน
 
1:07:33 มันเป็นศิลปะของการมีชีวิตอยู่
 
1:07:38 ซึ่งคือ การจัดทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้มีที่ทางที่ถูกต้องของมัน
  
1:07:47 แล้วจะไม่มีความไร้ระเบียบ
 
1:07:51 แต่ถ้าคุณจัดทุกสิ่งไว้ในที่ที่ถูกต้องของมัน
เพราะมันสะดวก
  
1:07:55 เพราะคุณคิดว่า คุณจะประหยัดพลังงาน
 
1:07:58 เพราะคุณคิดว่า คุณจะมีระเบียบ
 
1:08:01 คุณก็กำลังสร้างความไร้ระเบียบขึ้น
 
1:08:04 ใช่ไหม