Krishnamurti Subtitles

การผนึกตนของความคิด

Saanen - 11 July 1978

Public Talk 20:07 การผนึกตนของความคิด
 
0:25 ขอให้เราพูดคุยกันต่อ
จากเรื่องที่เราได้พูดไปแล้ว
  
0:29 เมื่อวานซืนนี้
 
0:37 ก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อ
ผมขอถามคุณ
  
0:48 ด้วยความนับถือและจริงใจ
 
0:53 ว่าทำไมคุณจึงมาที่นี่
 
0:58 เหตุใดคุณจึงมาร่วมงานเสวนานี้
 
1:06 คุณมาเพราะความอยากรู้อยากเห็น
 
1:15 หรือคุณไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ที่จะทำ
 
1:21 คุณจึงมาใช้เวลาอยู่ที่นี่
หนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น
  
1:28 มันชัดเจน คุณยอมยุ่งยากเพื่อมาที่นี่
 
1:36 แสดงว่าคุณต้องค่อนข้างจริงจัง
 
1:45 และถ้าคุณจริงจัง
คุณเต็มใจที่จะไปให้ไกลแค่ไหน
  
1:53 ไม่ใช่เป็นการเดินทางไกลโดยร่างกาย
 
1:59 แต่เป็นการเดินทางภายใน
ทางจิตใจ ภายในร่างกายนี้
  
2:07 คุณเต็มใจที่จะเดินทางไปให้ลึกแค่ไหน
 
2:14 เราสามารถเดินทางได้อย่างลุ่มลึก
 
2:19 ก็ต่อเมื่อคุณเต็มใจ
 
2:28 ไม่ใช่ด้วยความลุ่มลึก
ที่เป็นข้อสรุปรวบยอดทางความคิด
  
2:36 หากคุณมีข้อสรุปรวบยอดทางความคิด
เกี่ยวกับความลุ่มลึก
  
2:41 มันจะต้องใช้เวลา
เพื่อเดินทางเข้าสู่ความลุ่มลึกนั้น
  
2:54 คุณอาจจริงจังพอที่จะค้นหาด้วยตัวเอง
 
3:09 ว่าคุณจะสามารถสังเกตกระแสทั้งหมด
ของกาลเวลานี้ได้ไหม
  
3:18 ทั้งการเทียบวัด ความสูง ความลึก
 
3:24 ปีนขึ้นแล้วย้อนลง
ถามค้นเข้าสู่ความล้ำลึก
  
3:33 ซึ่งต้องอาศัยทั้งเวลา และพลังงานมากมาย
 
3:40 หรืออาจมีปฏิบัติการ
ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
  
3:50 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขยายขอบเขต
หรือการเดินทางทางกายภาพ
  
3:59 จากประเทศนี้ไปยังอินเดีย
 
4:02 เพื่อสืบเสาะหาคุรุ ผู้น่าเกลียดหรือดีงาม
 
4:09 แต่เป็นการรับรู้ถึงสรรพสิ่งอย่างรวดเร็ว
 
4:18 มีการหยั่งเห็นเข้าใจได้ทันที
 
4:26 สัมผัส “สิ่งที่เป็นอยู่จริง” ได้ทันทีทันใด
 
4:35 “สิ่งที่เป็นอยู่จริง” นี้
ไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็น
  
4:39 ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการให้มันเป็น
 
4:44 แต่รับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ ทั้งหมด
ตามที่เป็นจริง
  
4:56 เมื่อมีการสังเกตที่บริสุทธิ์ เป็นทั้งหมด
 
5:04 การสังเกตนั้นทำให้เกิดการหยั่งเห็น
 
5:09 จากการหยั่งเห็นนั้น คุณปฏิบัติการ
 
5:14 ดังนั้น การหยั่งเห็น
และปฏิบัติการเกิดขึ้นทันทีทันใด
  
5:18 ไม่ใช่ปฏิบัติการที่ผัดวันประกันพรุ่ง
 
5:27 นั่นคือเรื่องที่เราจะถามค้น ในเช้าวันนี้
 
5:31 ถ้าคุณเต็มใจ
 
5:37 และถ้านั่นเป็นเรื่องที่คุณต้องการจะค้นให้พบ
 
5:41 ดังที่เราพูดแล้วเมื่อวันก่อน
 
5:54 ว่าเหตุใดทั่วทั้งโลก
 
5:59 มนุษย์จึงหมกมุ่นวุ่นอยู่กับตัวเอง
 
6:07 กับการเติบโตทางความคิด การใช้เหตุผล
 
6:10 กับความสวยงามของร่างกาย หรืออะไรก็ตาม
 
6:16 รวมทั้งด้านจิตใจ ด้านใน
 
6:23 มนุษย์หมกมุ่นกระวนกระวายอยู่กับตนเอง
 
6:32 กับความเข้าใจของตนเอง
กับการทำสมาธิว่าถูกต้องไหม
  
6:37 ท่าทางถูกต้องไหม
 
6:39 มันเป็นสิ่งที่ควรทำไหม หรือเราควรทำอะไร
 
6:43 การถามค้นที่ขยายออกไปเรื่อยๆ
และการหมกมุ่นเกี่ยวกับตนเองนี้
  
6:54 ถ้าเรามองเห็นอันตราย
ของการหมกมุ่นเช่นนี้ด้วยตนเอง
  
7:03 ไม่เพียงอันตรายทางจิตใจ
แต่อันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆ ทางกายภาพ
  
7:12 ในการหมกมุ่นเอาตนเอง
เป็นศูนย์กลางความสำคัญนี้
  
7:21 แล้วบางทีคุณอาจถามค้นได้อย่างชัดเจน
และง่ายดายว่า “เพราะเหตุใด”
  
7:36 ทำไมมนุษย์ซึ่งคือเราทุกคน
 
7:42 มนุษย์ทุกๆ คน เป็นตัวแทนของมวลมนุษย์
 
7:47 หากคุณจะถามค้นอย่างลุ่มลึก
 
7:52 ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากที่ต้องเข้าใจด้วย
 
7:58 เพราะว่ามนุษย์ทั่วโลกทุกคนเป็นทุกข์
 
8:03 วิตกกังวล รู้สึกไม่แน่นอน
สิ้นหวัง ลิงโลด สับสน ผูกพัน
  
8:16 มนุษย์ทั้งหมดเป็นเช่นนั้น
 
8:21 เมื่อคุณมองดูตัวคุณเองด้วยความใส่ใจ
 
8:26 โดยไม่ลำเอียง ไม่อคติ
และไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตน
  
8:33 คุณจะเห็นว่า
ตัวคุณนั้นก็เหมือนมนุษย์คนอื่นๆ
  
8:38 การค้นพบว่าตัวคุณนั้น
แท้จริงแล้วเป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคน
  
8:50 อย่างไม่อาจลบล้างได้
 
8:56 การค้นพบนั้นให้พลังสำคัญแก่ชีวิต
ให้ความเข้มแข็งเหนือธรรมดาแก่คุณ
  
9:05 นี่ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกอันอ่อนไหว
หรือความคิดรวบยอดที่เพ้อฝัน
  
9:11 หรือแนวคิดทางเชาวน์ปัญญา
 
9:14 แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน
 
9:21 เมื่อวันก่อนเราพูดว่า
 
9:27 การหมกมุ่นนี้จำกัดพลังงาน
 
9:35 เมื่อพลังงานถูกจำกัด
ถูกกักให้อยู่ในร่องรางแคบๆ
  
9:46 มันจะเริ่มสูญเสีย
พลังงานที่บริสุทธิ์และสำคัญ
  
9:55 และการหมกมุ่นกับตนเอง
ที่ทำให้จำกัดคับแคบนี้
  
10:06 ถ้าคุณสังเกตจะเห็นว่า
 
10:08 ได้ก่อให้เกิดความทุกข์ระทมมากมาย
บนโลกนี้
  
10:14 ในเมื่อแต่ละคนมัวแต่หมกมุ่นกับตัวเอง
 
10:18 กับความทะเยอทะยาน
ความอยากเติมเต็ม ความสิ้นหวัง
  
10:22 ความกลัวของตนเอง และอื่นๆ
 
10:25 คุณก็ไม่มีความสัมพันธ์กับใครเลย
 
10:30 คุณอาจคิดว่า คุณมีความสัมพันธ์
 
10:34 แต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณไม่มี
 
10:38 เมื่อจิตใจทั้งหมดของคุณ
สนใจแต่ความก้าวหน้าของตนเอง
  
10:46 ความวิตกกังวลของตน
ปัญหาของตน และอื่นๆ
  
10:50 มันเห็นได้ชัด
 
10:53 ถึงแม้จะเห็นได้ชัด
เราก็ไม่เคยทำอะไรกับมัน
  
11:01 ตรงกันข้าม
เราพยายามแก้ไข ปรับปรุงมัน
  
11:12 ซึ่งเราเรียกว่า
การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
  
11:17 แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัดเสมอ
 
11:28 นั่นคือสิ่งที่เราพูดคุยกันไปเมื่อวันก่อน
 
11:33 บางคนอาจยังใหม่ต่อเรื่องนี้
 
11:36 ถ้าคุณยังใหม่ต่อเรื่องที่กำลังพูดถึงนี้
 
11:41 อย่าได้พูดกับตัวเองว่า
“นั่นเป็นเรื่องเก่า
  
11:44 เราเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาแล้ว
ในแง่ที่ต่างออกไป”
  
11:48 หรือบอกว่า
“เขาพูดซ้ำเรื่องที่คนอื่นพูดมาแล้ว”
  
11:53 หรือคุณอาจไม่ค่อยเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้
 
12:00 เราใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วๆ ไป
 
12:06 ไม่ได้ใช้ศัพท์ทางเทคนิค
ไม่มีความหมายเฉพาะแก่คำพิเศษเหล่านี้
  
12:14 แต่ใช้ภาษาอังกฤษปกติธรรมดา
 
12:20 หากทั้งสองฝ่ายพูดภาษาอังกฤษ
การสื่อสารก็กลายเป็นเรื่องง่าย
  
12:28 แต่การสื่อสารด้วยถ้อยคำยังไม่เพียงพอ
 
12:37 ถ้าเราพูดว่า มันช่างเป็นวันที่สวยงาม
โชคดีที่ทุกคนเข้าใจได้
  
12:43 แต่เมื่อเราถามค้นลงไป
อย่างลุ่มลึก กว้างไกล
  
12:54 อย่างชาญฉลาด รีรอ ไม่ด่วนสรุป
 
12:58 ถ้อยคำไม่เพียงพอ
 
13:02 ถ้อยคำไม่ใช่สิ่งนั้น
 
13:06 ถ้อยคำที่ใช้อธิบาย ไม่ใช่สิ่งที่ถูกอธิบาย
 
13:10 เราไม่เพียงต้องตระหนักรู้
ความหมายของถ้อยคำเท่านั้น
  
13:19 แต่ตระหนักด้วยว่า ถ้อยคำไม่ใช่สิ่งนั้น
 
13:29 แล้วเราจึงจะเริ่มถามค้นได้อย่างลุ่มลึก
 
13:36 ค่อยเป็นค่อยไป อย่างรีรอ
ปราศจากข้อสรุปใดๆ
  
13:41 ใช่ไหม
 
13:42 เหมือนทนายความชั้นหนึ่ง
หรือศัลยแพทย์มือหนึ่ง
  
13:49 ย่อมไม่นำเอาแนวคิดของตนเข้ามา
 
13:52 แต่จะสอบถามข้อเท็จจริงของกรณีก่อนเสมอ
 
13:57 กรณีนี้คือตัวเรา เราคือปัญหา
 
14:08 ฉะนั้น เราต้องชัดเจนว่า
อะไรคือปัญหาของเรา
  
14:15 ผมขอเริ่มถามว่า เป็นเพราะเรากระจัดกระจาย
 
14:19 เราไม่ชัดเจน
และเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหว
  
14:30 เราจึงมักแต่งแต้มสีสันให้แก่ปัญหาอยู่เสมอ
 
14:36 เรามองปัญหาจากมุมมอง
ที่คับแคบและจำกัดยิ่ง
  
14:44 เป็นอย่างนั้น ไม่ใช่หรือ
 
14:47 เราจึงต้องตั้งใจ สุขุม รอบคอบอย่างยิ่ง
 
14:56 ในการตรวจสอบว่าเหตุใด
 
15:04 มนุษย์จึงหมกมุ่นกับตนเอง
อย่างทำลายล้างเช่นนี้
  
15:12 ในการถามค้นเข้าสู่คำถามนั้น
 
15:16 และค้นหาว่าเป็นไปได้ไหม
 
15:18 ที่จะเป็นอิสระจากการหมกมุ่นนี้
อย่างสมบูรณ์สิ้นเชิง
  
15:28 อิสรภาพคือ การที่ตัวตนสลายลงอย่างสมบูรณ์
 
15:43 เมื่อนั้นจึงมีอิสรภาพ
 
15:49 เราจะสืบค้นในเรื่องทั้งหมดนั้น
 
15:56 วันนี้ร้อนมาก
 
16:15 เราเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆ
จากการหมกมุ่นเอาตนเป็นศูนย์กลางไหม
  
16:29 การหมกมุ่นนั้น
อาจผนึกตนเป็นหนึ่งเดียวกับประเทศชาติ
  
16:40 กับกลุ่ม กับอุดมการณ์
หรือความเชื่อบางอย่าง
  
16:50 มันเป็นกระบวนการเดียวกัน
 
16:55 ผมหวังว่าตรงนี้คงชัดเจน
 
16:57 เมื่อผมผนึกตนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่ม
 
17:01 กับแนวคิด กับความเชื่อ กับข้อสรุปใดๆ
 
17:07 การผนึกตนเช่นนั้น
 
17:13 คือแก่นของการยุ่งวุ่นวายอยู่กับตนเอง
 
17:18 ใช่ไหม
 
17:22 เมื่อคุณยุ่งวุ่นวาย
เช่น วุ่นอยู่กับสากลนิยม
  
17:32 คุณเคลื่อนไปจากการหมกมุ่น
อยู่กับเรื่องของตนเอง
  
17:39 ไปหมกมุ่นกับอะไรบางอย่าง
ซึ่งคุณผนึกตนเข้ากับมัน
  
17:45 ฉะนั้น การผนึกตนนั้น
จึงยังเป็นการหมกมุ่นอยู่กับตนเอง
  
17:52 ชัดเจนไหม
 
17:56 เมื่อผมผนึกตัวผมเอง
เข้ากับพระคริสต์หรือพระเยซู
  
18:01 หรือพระกฤษณะ หรืออะไรก็ตาม
 
18:08 ผมก็ยังอยู่ในกระบวนการผนึกตนกับสิ่งนั้น
 
18:18 มันก็ยังเป็นการหมกมุ่นกับตัวผมเอง
 
18:21 ถ้าเรื่องนี้ชัดเจน
เราเคลื่อนต่อไปได้ไหม
  
18:32 ปัญหาหลักของเรื่องนี้คือ
เราสามารถดำรงอยู่ได้ไหม
  
18:44 อยู่อย่างมีสุขภาวะ เป็นปกติ กลมกลืน
โดยไม่มีการผนึกตนเข้ากับอะไรเลย
  
19:00 ไม่เพียงภายนอกเท่านั้น แต่ภายในด้วย
 
19:10 ไม่ผนึกตนกับตัวฉัน กับประสบการณ์ของฉัน
 
19:15 ไม่ผนึกตนกับครอบครัว
 
19:20 กับความเชื่อ กับสถาบันต่างๆ และอื่นๆ
 
19:36 นั่นหมายถึง เราสามารถใช้ชีวิตบนโลกนี้
โดยไม่มีการผนึกตนเลยได้ไหม
  
19:49 หมายถึงเราจะใช้ชีวิตอย่างกลมกลืน ได้ไหม
 
19:56 ทั้งกับภายนอกและภายใน
 
19:59 โดยไม่มีความรู้สึกใดๆ
ของการหมกมุ่นและการผนึกตน
  
20:07 ชัดเจนไหม
 
20:08 ขอให้เราเข้าใจปัญหานี้ให้ชัดเจน
ก่อนที่จะผ่าตัดมัน
  
20:18 เมื่อเราหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับตัวเราเอง
 
20:23 กับร่างกายของเรา
ความสวยงามของเรา ดวงตาของเรา
  
20:25 การหมกมุ่นสาละวน
อยู่กับตนเองอย่างต่อเนื่องนี้
  
20:31 แท้จริงแล้วเป็นการปฏิเสธความสัมพันธ์ทั้งปวง
 
20:35 แม้ว่าคุณอาจหลับนอนกับใครบางคน
 
20:37 แม้ว่าคุณอาจกุมมือกันและกัน
 
20:39 แล้วพูดว่า “สุดที่รักของฉัน”
และอื่นๆ ทำนองนั้น
  
20:42 แต่กระบวนการผนึกตน
แบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน
  
20:48 แล้วความรุนแรง สงคราม
 
20:54 การแบ่งแยกเผ่าพันธุ์
ทุกสิ่งอย่างก็เกิดขึ้น
  
21:00 ใช่ไหม
 
21:03 คำถามต่อไปคือ
 
21:06 เป็นไปได้หรือ
ที่จะใช้ชีวิตแต่ละวันอยู่ในโลกนี้
  
21:11 โดยไม่มีความรู้สึกของการผนึกตนเลย
 
21:20 ไม่เพียงกับประสาทสัมผัส ซึ่งคือร่างกาย
 
21:27 แต่ไม่ผนึกตนกับชื่อเสียงเรียงนาม
 
21:33 ไม่ผนึกตนกับอดีต
กับสิ่งที่สืบทอดมาทั้งหมด คุณเข้าใจไหม
  
21:42 กับความเป็นอังกฤษ เยอรมัน
กับเรื่องราวของอดีตทั้งหมด
  
21:46 เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง
 
21:50 แต่ยังมีชีวิตอยู่ในบทบาทแต่ละวันอย่างกลมกลืน
 
22:02 ปัญหานี้ชัดเจนไหม
 
22:07 ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่า ไม่มีผู้พูด
 
22:14 ซึ่งเราได้ย้ำแล้วเมื่อวันก่อน
 
22:17 คุณพูดอยู่กับตัวเอง
คุณกำลังมองดูตัวคุณเอง
  
22:26 ผู้พูดอาจเป็นเพียงกระจก
แต่กระจกนั้นไม่มีค่าอะไร
  
22:36 คุณใช้โทรศัพท์เพื่อสื่อสาร
 
22:41 แต่ตัวโทรศัพท์นั้น มีความสำคัญน้อยมาก
 
22:45 สิ่งที่คุณพูดผ่านโทรศัพท์ต่างหากที่สำคัญ
 
22:50 ในทำนองเดียวกัน ที่นี่ไม่มีผู้พูด
 
22:59 คุณกำลังพูดกับตัวคุณเอง
คุณกำลังสังเกตตัวคุณเอง
  
23:06 คุณสังเกตการหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง
 
23:10 และผลของการหมกมุ่นนั้น
ในชีวิตแต่ละวันของคุณ
  
23:15 ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายขึ้นในโลก
 
23:22 เมื่อผนึกตนเข้ากับความเป็นรัสเซีย
กับแนวคิดบางอย่าง
  
23:30 คุณก็กลายเป็นคนทารุณโหดร้าย
 
23:37 คุณยินดีและพร้อมที่จะทรมานผู้คน และอื่นๆ
 
23:42 เราจะไม่เข้าไปในเรื่องทั้งหมดนั้น
ทุกคนก็รู้กันดี
  
23:46 นิตยสารทุกเล่ม หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
มีเรื่องราวเหล่านี้
  
23:55 คำถามต่อไปคือ
 
24:22 จิตใจจะสามารถแยกขาดจากความรู้
 
24:30 ความรู้ซึ่งได้รับและสะสมเอาไว้
 
24:35 แล้วกลายเป็นสิ่งที่มันยึดติด ได้ไหม
 
24:43 โดยที่จิตใจยังคงอยู่อย่างไม่ปลีกแยก
 
24:57 เพราะเรามักคิดว่า
ถ้าเราไม่สาละวนวุ่นกับตัวเอง
  
25:01 เราจะไม่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 
25:07 เราจะปลีกแยกโดดเดี่ยวอย่างยิ่ง
 
25:11 การคิดเช่นนั้นเป็นเพียงหลักการ
เป็นข้อสรุป เป็นทฤษฎี
  
25:20 สิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ก็คือ
 
25:24 จิตใจซึ่งรวมทั้งสมอง
และประสาทสัมผัสทั้งหลาย
  
25:29 เมื่อเราใช้คำว่า “จิตใจ”
 
25:32 ผมหมายถึงทั้งหมดนั้น ทั้งสมอง
และการเคลื่อนไหวของความคิด
  
25:40 ประสบการณ์ที่สะสมไว้
เป็นความรู้ ความทรงจำ
  
25:46 แรงทบทวีทั้งหมดของการคิด
และประสาทสัมผัสทั้งหลาย
  
25:51 ทั้งหมดนั้นคือจิตใจ
ซึ่งแท้จริงแล้วคือจิตสำนึก
  
25:59 ใช่ไหม
 
26:02 จิตใจที่ถูกอิทธิพลกำหนดมาหลายล้านปี
 
26:13 เพราะจิตใจและสมองของเรานั้น
เก่าแก่ ดึกดำบรรพ์
  
26:20 มันไม่ใช่สิ่งใหม่
ที่เราเพิ่งได้รับเมื่อเกิดมา
  
26:25 แต่มันเป็นจิตใจ
ที่เก่าแก่อย่างไม่น่าเชื่อ
  
26:29 จิตใจที่ถูกอิทธิพลกำหนดอย่างหนักหน่วง
ให้หมกมุ่นกับตัวมันเอง
  
26:40 จิตใจเช่นนั้นจะสามารถปลดปล่อยตัวมัน
ให้เป็นอิสระจากอดีตโดยสิ้นเชิง ได้หรือ
  
26:50 อดีตซึ่งรวมทั้งความรู้ จารีต
สิ่งที่สืบทอดส่งผ่านกันมา ทั้งหมดนั้น
  
26:57 และมีชีวิตอยู่แต่ละวันอย่างมีพลัง
มีจิตปกติ กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
  
27:12 เป็นไปได้ไหมที่จะมีชีวิตเช่นนั้น
 
27:17 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
27:29 ในการจำแนกแยกตน ระหว่างยิวกับอาหรับ
 
27:35 ที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง
 
27:38 เมื่อชาวรัสเซียผนึกตน
เข้ากับอุดมการณ์อย่างหนึ่ง
  
27:42 และบังคับให้ผู้คน
ปรับตนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์นั้น
  
27:51 เป็นการปกครองเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ
 
27:54 ที่ทำลายล้าง และอื่นๆ ทำนองนั้น
 
28:00 เราเห็นไหมว่า
การหมกมุ่นเอาตนเป็นศูนย์กลางนี้
  
28:08 เป็นอันตรายใหญ่หลวงนัก และจะทำลายมนุษย์
 
28:14 ดังนั้น เราจะสะสางปมปัญหานี้อย่างไร
 
28:20 จะแก้เงื่อนปมทั้งหมดนี้ และยุติมันอย่างไร
 
28:27  
 
28:31 คุณจะตอบอย่างไร
 
28:33 ผมจะไม่ตอบ
คุณต้องตอบเอง
  
28:37 คุณกำลังมองดูในกระจก โดยไม่มีผู้พูด
 
28:44 คุณมองดู และถามคำถามเหล่านี้
 
28:52 ถ้าคุณถามคำถามนี้
ในขณะที่คุณมองดูในกระจก
  
28:55 คุณอาจตอบว่า “มันเป็นไปไม่ได้หรอก”
 
29:00 นั่นเป็นคำตอบโดยสัญชาตญาณ
“มันเป็นไปไม่ได้”
  
29:05 หากคุณตอบว่า “มันเป็นไปไม่ได้”
คุณก็ปิดกั้นตัวเอง
  
29:09 ใช่ไหม
 
29:15 โดยทั่วๆ ไปเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่หรือ
 
29:17 แต่หากคุณตอบว่า “มันเป็นไปได้”
 
29:21 นั่นก็หมายความว่า
คุณปิดกั้นตัวเองแล้วเช่นกัน
  
29:25 ทั้งการปฏิเสธและยอมรับ
เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหา
  
29:36 ใช่ไหม
 
29:39 ฉะนั้น เมื่อคุณมองในกระจก โดยไม่มีผู้พูด
 
29:45 คุณทั้งไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธ
 
29:49 ไม่พูดว่า มันเป็นไปได้
หรือเป็นไปไม่ได้ แต่มองดู
  
29:58 ถึงตรงนี้ ปัญหาก็คือ
คุณกำลังมองดูจริงๆ หรือ
  
30:04 หรือว่าคุณมองดูแนวคิด
ที่คุณคาดคิดเอาไว้แล้ว
  
30:10 คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
 
30:14 คุณกำลังมองดูในกระจกจริงๆ หรือ
 
30:17 หรือคุณมองดูด้วยข้อสรุป ด้วยแนวคิด
ด้วยความหวังบางอย่าง
  
30:27 และโดยผ่านความหวังนั้น แนวคิดนั้น
 
30:30 ผ่านข้อสรุปนั้น คุณมองดูตัวคุณเอง
 
30:36 คุณเข้าใจไหม
 
30:38 เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะมองไม่เห็น
 
30:43 ถ้าผมมีอคติเกี่ยวกับคุณ
เพราะคุณใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว
  
30:47 หรือสีน้ำเงิน หรือผมหยิกเป็นลอน
หรือนั่นนี่
  
30:50 ผมไม่สามารถดูได้
ผมหมายถึง มันงี่เง่า
  
30:52 หากผมต้องการเชื่อมสัมพันธ์กับคุณ
มันย่อมเป็นไปไม่ได้
  
30:59 แต่การมองดูตนเองในกระจก
 
31:05 และค้นหาคำตอบ ด้วยตนเองในกระจกนั้น
 
31:11 เพราะไม่มีใครจะตอบคำถามให้คุณได้
 
31:17 แล้วคุณอาจถามว่า “เรามาที่นี่เพื่ออะไร”
 
31:21 หากคุณไม่ตอบคำถามนี้ เช่นเดียวกับผู้พูด
 
31:25 แล้วผมจะมานั่งรอผีสางเทวดาที่ไหน
 
31:33 ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติ
 
31:39 แต่ดังที่เราพูดว่า เราเป็นมนุษย์
 
31:47 และมีปัญหามหึมาที่เราเผชิญอยู่
 
31:52 มีวิกฤติ ภยันตราย การทำลายล้าง
 
32:00 ที่คนมีเหตุผล มีปกติวิสัย มีสุขภาวะ
คนที่จริงจัง เขาต้องตอบคำถามนี้
  
32:06 ค้นหาทางออกจากปัญหาทั้งหมดนี้
 
32:13 เมื่อมองดูในกระจก ซึ่งในนั้นไม่มีผู้พูด
 
32:19 คุณถามว่า มันเป็นไปได้หรือ
 
32:25 ที่จะออกไปจากโครงข่ายของความเคยชิน
 
32:31 ที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองตลอดเวลา
ซึ่งดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงล้มล้างไม่ได้
  
32:40 ใช่ไหม
 
32:47 คุณมองดูในกระจกอยู่ไหม
 
32:50 หรือมองดูความคิด
ที่คิดว่าคุณมีกระจกอยู่ตรงหน้า
  
32:56 คุณเห็นความแตกต่างไหม เห็นไหม
 
33:02 แนวคิดไม่ใช่ความเป็นจริง
 
33:07 แนวคิดเป็นเพียงนามธรรมที่เลื่อนลอย
ของความเป็นจริง
  
33:12 เป็นการเคลื่อนห่างออกไปจากความเป็นจริง
 
33:16 ฉะนั้น จึงสำคัญยิ่ง
ที่คุณจะค้นให้พบคำตอบ
  
33:25 โดยด่วนและจริงจัง
 
33:30 จากนั้นแนวคิดจะไม่มีบทบาท
คุณจึงมองดูอยู่จริงๆ
  
33:40 แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
 
33:57 ปัญหาที่แตกต่างที่เกิดขึ้นคือ
 
34:02 คุณมองดูในฐานะเป็นคนนอก
 
34:09 หรือคุณอยู่ในนั้น
ไม่ใช่อยู่ข้างนอกแล้วมองเข้ามา
  
34:16 นั่นคือ คุณกำลังมองดู
 
34:24 ประหนึ่งคุณแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็นหรือ
 
34:30 เข้าใจไหม
 
34:34 เรื่องนี้ไม่ยุ่งยาก ไม่ใช่หรือ
 
34:42 ผมจะเริ่มสืบค้นในมุมมองที่แตกต่างออกไป
 
34:47 คือ เมื่อคุณอิจฉา ละโมบ โกรธ หรือรุนแรง
 
34:55 คุณแตกต่างจากความรุนแรง
ความโลภ ความอิจฉา ความโกรธนั้นหรือ
  
35:05 คุณแตกต่างจากมันไหม
 
35:07 หรือคุณคือความโกรธ
ความโลภ ความรุนแรงนั้น
  
35:27 คุณสังเกตตัวคุณเองในกระจก ได้ไหม
 
35:32 ไม่ใช่ในฐานะผู้สังเกต
แต่มีเพียงสิ่งที่ถูกสังเกตเท่านั้น
  
35:39 ซึ่งปราศจากผู้สังเกต
 
35:46 เรื่องนี้ค่อนข้างยากหรือเปล่า
 
35:55 หรือนี่เป็นเรื่องหมวกใบเก่า
ที่คุณได้ยินได้ฟังมานับครั้งไม่ถ้วน
  
36:02 คุณจึงพูดว่า “ก็ขอให้พูดต่อไป”
 
36:07 เรื่องนี้สำคัญมากที่ต้องเข้าใจ
 
36:09 เพราะตราบใดที่ยังมีการแบ่งแยก
 
36:16 ระหว่างผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกต
 
36:22 ย่อมต้องมีความขัดแย้ง
ต้องมีความพยายาม
  
36:29 ต้องมีความรู้สึกที่จะเอาชนะอยู่เหนือมัน
 
36:32 หรือไม่ก็กดข่มหรือหลีกเลี่ยงมัน
 
36:37 ดังนั้น เพื่อขจัดความพยายามทั้งหลาย
โดยสิ้นเชิง
  
36:46 ต้องไม่มีการแบ่งแยก ใช่ไหม
 
36:50 ถ้าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างยิวกับอาหรับ
เรื่องมันก็จบ
  
36:59 หรือระหว่างไอร์แลนด์เหนือและไอร์แลนด์ใต้
ทุกอย่างก็ยุติ
  
37:05 แต่ในตัวเราเอง มีการแบ่งแยกนี้อยู่
 
37:09 แบ่งแยกเป็นผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกต
แบ่งแยกเป็นสองขั้ว
  
37:17 คุณเข้าใจไหม
 
37:20 และเราก็ถูกอิทธิพลกำหนดโดยการศึกษา
โดยวัฒนธรรม
  
37:27 และอื่นๆ อีกมากมาย
 
37:28 โดยศาสนา หรือสิ่งที่เรียกกันว่าศาสนา
 
37:32 อิทธิพลกำหนดให้คงการแบ่งแยกนี้ไว้
ให้แสวงหาพระเจ้า
  
37:42 คุณไม่ได้เป็นอะไรเลย
คุณเข้าใจไหม
  
37:44 การแบ่งแยกทั้งหมดนี้ เป็นหนทาง
ที่ไม่เคยบรรจบกันของคู่ตรงข้าม
  
37:50 เมื่อมีวิถีของคู่ตรงข้าม
 
37:53 ก็ย่อมมีความขัดแย้ง ความพยายาม การฝึกฝน
 
38:02 ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างแท้จริง
ที่ต้องเข้าใจ
  
38:10 ว่ามีแต่เพียงการสังเกต
 
38:15 ไม่ได้มีผู้สังเกต
ที่พยายามควบคุมการสังเกต
  
38:19 ควบคุมสิ่งที่ถูกสังเกต
 
38:21 ชัดเจนไหม คุณทำได้ไหม
 
38:27 คุณอาจเคยได้ยินเรื่องที่พูดนี้
 
38:28 คุณอาจพูดว่า
“ฉันมองเห็นจุดสำคัญของมัน
  
38:36 ฉันเข้าใจ
ฉันคิดว่า สิ่งที่คุณพูดนั้นจริง”
  
38:37 แต่มันหลบเลี่ยง หลบหนีคุณไป
 
38:43 ทว่ามันเป็นความเข้าใจของคุณ
คุณต้องค้นหา
  
38:49 ซึ่งหมายถึง ในเมื่อไม่มีการแบ่งแยก
ระหว่างคุณกับความโกรธ
  
38:56 คุณก็คือความโกรธ ใช่ไหม
 
38:59 ในขณะที่คุณโกรธนั้น ไม่มีผู้สังเกต
 
39:04 ขณะนั้น คุณคือความโกรธ
 
39:06 ต่อจากนั้น คุณพูดว่า “ฉันโกรธ”
 
39:12 แล้วก็พูดว่า “ฉันไม่ควรโกรธ”
 
39:15 หรือคุณให้เหตุผล
ให้คำอธิบายถึงการที่คุณโกรธ
  
39:19 หรือคุณกดข่มความโกรธ
 
39:23 ในชั่วขณะของความโกรธ ความโลภ
ความรุนแรง ขณะนั้นไม่มีการแบ่งแยก
  
39:32 นี่คือความเป็นจริง
 
39:36 ในทำนองเดียวกัน มีผู้สังเกตหรือ
 
39:50 ขอให้มอบความสนใจ ความตั้งใจ
 
39:54 ความรัก ความใส่ใจของคุณ
ในการทำความเข้าใจเรื่องนี้
  
39:58 เพราะเราจะขจัดความขัดแย้งได้สมบูรณ์สิ้นเชิง
 
40:03 หากคุณเข้าใจเรื่องนี้
 
40:06 เราจะมีชีวิตอยู่
โดยไม่มีแม้แต่เงาของความขัดแย้ง
  
40:14 ไม่เพียงภายในตัวคุณเท่านั้น
แต่ภายนอกด้วย
  
40:20 เรื่องนี้สำคัญอย่างใหญ่หลวงที่ต้องเข้าใจ
 
40:27 ดังที่เราพูดแล้ว
ลักษณะการสังเกตของคุณในกระจก
  
40:40 จริงๆ แล้วไม่มีกระจก
แต่คุณกำลังดูตัวคุณเอง
  
40:44 เราประดิษฐ์กระจกขึ้นมาชั่วครู่
 
40:52 ใครหรือที่เป็นผู้สังเกต
 
40:58 คุณเข้าใจไหม
 
41:00 เมื่อคุณพูดว่า “ฉันสังเกตต้นไม้ ลำธาร”
 
41:08 “ฉันสังเกตเธอ และฉันสังเกตตัวฉันเอง”
ใครที่เป็นผู้สังเกต
  
41:18 สำคัญมากจริงๆ
ที่ต้องเข้าใจตรงนี้
  
41:20 ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ถูกสังเกต
 
41:24 เราเข้าใจไปด้วยกันไหม
 
41:33 เราสื่อถึงกันไหม
 
41:37 คุณหลับกันหมดแล้วหรือ
ช่วยบอกหน่อยว่า “สื่อถึงกัน” หรือ “ไม่ถึง”
  
41:53 ใครที่เป็นผู้สังเกต
 
42:03 เมื่อคุณพูดว่า “ฉันโกรธ”
 
42:09 หรือ “ฉันก้าวร้าวรุนแรง”
 
42:13 ใครคือผู้ที่พูดว่า “ฉันเป็นนั่นเป็นนี่”
 
42:20 ใครคนนั้นคือผู้สังเกต ไม่ใช่หรือ
 
42:23 คือคนที่พูดว่า “ใช่แล้ว ฉันโกรธ”
 
42:29 ผู้สังเกตคืออดีต
ที่พูดว่า “ฉันโกรธ” ไม่ใช่หรือ
  
42:39 ไม่เพียงในทันทีที่เขาพูด
 
42:40 ทว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาสังเกต
 
42:46 การสังเกตทั้งหมดเป็นการเคลื่อนไหวของอดีต
 
42:54 ฉันสังเกตคนฝรั่งเศสคนหนึ่ง
 
42:57 เพราะมีคนบอกฉันว่า
เขาเป็นคนฝรั่งเศส
  
43:00 การสังเกตจึงมีเงื่อนไข มีอดีต
มีความรู้กำหนดอยู่
  
43:04 กระบวนการทั้งหมดในการสังเกต
จึงเกิดจากอดีต
  
43:13 ใช่ไหม
 
43:14 ดังนั้น โดยแก่นแท้แล้ว
ผู้สังเกตก็คืออดีต
  
43:23 ถูกไหม
 
43:25 อย่ายอมรับสิ่งที่ผมพูด
 
43:29 จงมองดูในกระจกที่ไม่มีผู้พูด
มันเป็นความจริง
  
43:35 เพราะคุณกำลังตั้งคำถาม อย่างจริงจัง
 
43:39 คุณถามคำถามนี้อย่างกระวนกระวาย
มุ่งมั่นแรงกล้า
  
43:46 ผมหวังว่าคุณทำเช่นนั้น
 
43:54 ผู้สังเกตคืออดีต
 
43:58 คือความทรงจำในอดีต
ประสบการณ์ในอดีต ความรู้ในอดีต
  
44:05 ด้วยอดีตเหล่านั้น
เขาสังเกตตนเองในกระจก
  
44:11 ถูกต้องไหม
 
44:14 คุณก่อให้เกิดการแบ่งแยกขึ้น
ระหว่างสิ่งที่คุณเห็นขณะนี้
  
44:21 กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว
 
44:25 ดังนั้น จึงเกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้สังเกต
และสิ่งที่ถูกสังเกต
  
44:30 คุณเข้าใจตรงนี้ไหม
 
44:34 ความขัดแย้งจึงเริ่มขึ้น
 
44:42 ในการหมกมุ่นวุ่นอยู่กับตัวคุณเอง
 
44:47 คุณไม่มีความขัดแย้งกับคนอื่นหรอกหรือ
 
44:51 ไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณ
จะใกล้ชิดสนิทกันเพียงใดก็ตาม
  
44:59 ดังนั้น เพื่อขจัดความขัดแย้งโดยสิ้นเชิง
 
45:06 อย่างถาวรและยั่งยืน
 
45:09 คุณต้องเข้าใจ ธรรมชาติของผู้สังเกต
 
45:15 ใช่ไหม
 
45:16 เมื่อคุณสังเกต ถามค้น และเรียนรู้
 
45:24 จะเห็นว่า ผู้สังเกตคืออดีต
อดีตจึงแบ่งแยกเสมอ
  
45:32 ใช่ไหม
 
45:36 ผมเป็นคนยิว ส่วนคุณเป็นคนอาหรับ
 
45:38 ความเป็นยิวคือจารีต
คือการชวนเชื่อ เป็นความเชื่อ
  
45:46 เป็นรูปแบบที่แน่นอนของชีวิต
และอื่นๆ อีกมากมาย
  
45:49 คนอาหรับก็มีรูปแบบชีวิตของเขาเอง ใช่ไหม
 
45:54 ที่ใดก็ตามที่มีการแบ่งแยก
ที่นั่นย่อมมีความขัดแย้ง
  
46:01 ไม่เพียงภายนอก แต่ภายในด้วย
 
46:05 เรื่องนี้ชัดเจน ใช่ไหม
 
46:09 นั่นคือ หากคุณจริงจัง
 
46:12 หากคุณต้องการมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์
ปราศจากความย้อนแย้ง ปราศจากความพยายาม
  
46:22 มีชีวิตอยู่อย่างสันติ
 
46:29 มีชีวิตอยู่ในความรัก และความเมตตาการุญ
 
46:32 หากจะมีชีวิตเช่นนั้น
คุณต้องขจัดการแบ่งแยก
  
46:34  
 
46:39 ทั้งภายในตนเอง
และภายนอกให้สิ้นเชิง เข้าใจไหม
  
46:44 นี่ไม่ใช่แนวคิด หรือหลักการทางปัญญานึกคิด
แต่คือความเป็นจริง
  
46:53 ดังนั้น คุณจะมองดูตัวคุณเองในกระจก
โดยไม่มีผู้สังเกต ได้ไหม
  
47:04 นี่คือปัญหาที่แท้จริง
 
47:13 เมื่อการผนึกตนยุติ การแบ่งแยกก็ยุติด้วย
 
47:20 คุณเข้าใจไหม
 
47:21 ที่ใดไม่มีการผนึกตน ย่อมไม่มีการแบ่งแยก
 
47:33 คุณสามารถสังเกตความโกรธของคุณ
ความรุนแรงของคุณ
  
47:41 ความเจ็บปวดของคุณ และอื่นๆ
 
47:46 โดยไม่นำเอาความทรงจำในอดีต
 
47:50 ความรู้ในอดีต
การต่อสู้ดิ้นรนในอดีตเข้ามา ได้ไหม
  
47:58 แค่สังเกตโดยปราศจากผู้สังเกต
 
48:06 แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
 
48:10 ผมไม่ได้ถามคำถามนี้ คุณกำลังถามตัวคุณเอง
 
48:20 แล้วอะไรที่เกิดขึ้น
เมื่อคุณมองดูความเป็นจริง
  
48:31 ไม่ใช่มองด้วยความทรงจำ
ที่เกี่ยวกับความเป็นจริงนั้น
  
48:35 แล้วเกิดอะไรขึ้น
 
48:39 มันเป็นไปได้ไหม
 
48:43 คุณทำได้ไหม
 
48:47 หากคุณทำไม่ได้ เราก็ไปไกลกว่านี้ไม่ได้
 
48:55 เพราะนี่คือประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่ง
 
49:05 มนุษย์มีชีวิตมาหลายล้านปีแล้ว
 
49:12 ต่อสู้กับตนเองมาอย่างยืดเยื้อ ไม่สิ้นสุด
 
49:16 ต่อสู้กับความชั่วร้ายและพระเจ้า
กับตัวตนฝ่ายต่ำและฝ่ายสูงกว่า
  
49:24 คุณเข้าใจไหม การต่อสู้นี้ ความขัดแย้งนี้
 
49:27 คุณเห็นได้จากรูปภาพ ภาพวาดโบราณทั้งหลาย
 
49:33 การแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่เป็นความดีงาม
และความชั่วร้าย
  
49:39 มีการต่อสู้มาโดยตลอด
 
49:50 แล้วทำไมเราต้องใช้ชีวิตเยี่ยงนี้
 
49:58 เราจะถามค้น และหาคำตอบ
 
50:01 ว่าเป็นไปได้ไหม
ที่จะมีชีวิตแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง
  
50:08 ถ้าหากคุณจริงจัง
 
50:16 คุณเห็นความจริงไหม
ไม่ใช่แนวคิด แต่เป็นความจริงแท้
  
50:25 ความเป็นจริง สภาพที่เป็นจริง
ว่าผู้สังเกตคืออดีต
  
50:32 คือความทรงจำ
และความรู้ที่สั่งสมไว้
  
50:36 อดีตจึงไม่มีวันรับรู้ปัจจุบัน
 
50:44 การที่จะรับรู้ปัจจุบัน
อดีตต้องไม่ปรากฏ นั่นชัดเจน
  
50:51 ไม่มีความพยายามเข้ามาเกี่ยวข้อง
 
50:59 ในการปลดเปลื้องหรือละทิ้งผู้สังเกต
 
51:02 เพราะคุณเห็นว่ามันต้องเป็นเช่นนั้น
คุณเข้าใจไหม
  
51:16 หรือพูดอีกนัยหนึ่ง
 
51:22 ความรักเป็นความทรงจำหรือ
 
51:32 คุณจะตอบว่าอย่างไร
 
51:35 ความรักเป็นสิ่งที่คุณจดจำไว้
 
51:38 แล้วคุณก็พูดว่า “ฉันรักคุณ” อย่างนั้นหรือ
 
51:50 หากมันคือความทรงจำ คือสิ่งที่เป็นอดีต
 
51:57 มันก็เป็นเพียงความสุขเพลิดเพลิน
 
52:02 และความสุขเพลิดเพลินนั้น
ก็พูดว่า “ฉันรักคุณ”
  
52:06 เพราะมันต้องการความสุขเพลิดเพลินนั้นอีก
 
52:10 นั่นคือความรักหรือ
 
52:19 ผู้พูดไม่ได้อยู่ที่นี่
คุณถามคำถามนี้ต่อตัวคุณเอง
  
52:23 คุณต้องตอบคำถามเอง
 
52:25 คุณนั่งอยู่ตรงนั้น
แล้วเอาแต่คิดไตร่ตรองไม่ได้
  
52:28 คุณต้องตอบคำถาม
 
52:41 คุณสังเกตการหมกมุ่นกับตนเอง
ที่แปลกประหลาดและยืนยงนี้ได้ไหม
  
52:52 สังเกตมันโดยไม่มีผู้สังเกต
คุณเข้าใจหรือเปล่า
  
52:58 แล้วยังมีการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองอีกไหม
 
53:02 ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจหรือเปล่า
 
53:10 การหมกมุ่นกับตัวคุณเอง
เป็นการเคลื่อนไหวของอดีต
  
53:20 “ฉันเคยเป็นอย่างนั้น
ฉันต้องแตกต่างจากที่ฉันเคยเป็น
  
53:24 ฉันเป็นคนล้มเหลว
ฉันต้องประสบความสำเร็จ
  
53:29 ฉันหดหู่ซึมเศร้า ฉันต้องมีความสุข
 
53:33 ฉันไม่ใช่คนดี แต่ฉันจะเป็นคนดี
 
53:40 ฉันไม่เคยมีคุณธรรม แต่ฉันจะมีคุณธรรม
 
53:46 ฉันจะเข้าใจ” คุณตามทันไหม
 
53:49 ทั้งหมดนี้คือกระแสของการผนึกตน
และการหมกมุ่นกับตนเอง
  
53:55 ที่เกิดจากอดีต
 
54:01 เพราะถ้าคุณไม่ผนึกตนเอง
กับอะไรบางอย่าง
  
54:06 กับมนุษย์ กับแนวคิด กับประเทศ
 
54:09 กับครอบครัว กับอะไรบางอย่าง
กับก้อนหินสักก้อน
  
54:13 แล้วคุณจะเป็นอะไร
 
54:20 ความกลัวที่จะไม่เป็นอะไรเลย
ทำให้คุณผนึกตน
  
54:30 ทำให้คุณหมกมุ่น
 
54:36 เข้าใจไหม
 
54:38 เผชิญกับมัน นั่นคือสภาพที่เป็นจริง
ไม่ใช่โครงสร้างทางความคิด
  
54:50 หากคุณไม่ผนึกตนกับประเทศชาติของคุณ
 
54:53 กับร่างกายของคุณ พระเจ้าของคุณ
ความรู้ของคุณ
  
54:57 กับภรรยาหรือแฟนสาว หรือแฟนหนุ่มของคุณ
 
55:02 คุณก็ว่างเปล่า ไม่ใช่หรือ
 
55:09 จริงไหม
 
55:12 ถ้าคุณว่างเปล่า
ในความว่างนั้นมีพลังงานมหาศาล
  
55:21 แต่เรากลัวความว่างเปล่านี้อย่างยิ่ง
 
55:26 ความว่างที่ไม่มีอะไรเลยในตัวเราเอง
 
55:32 และเพื่อหลีกเลี่ยงความว่างเปล่านั้น
เราจึงหมกมุ่นอยู่กับพระเจ้า
  
55:40 วุ่นวายกับสังคม กับความดีของเรา
คุณตามทันไหม
  
55:48 คำถามคือ คุณกำลังฟังกระจกอยู่ไหม
 
55:59 กระจกซึ่งบอกคุณว่า ไม่มีผู้สังเกต
 
56:10 ผู้สังเกตนั้นคืออดีต
และเราส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ในอดีต
  
56:20 “ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันช่างน่ารักเหลือเกิน
 
56:27 ตอนเป็นเด็ก ฉันเดินได้เร็วมาก
 
56:31 ฉันมีช่วงเวลาที่มีความสุขเหลือเกิน
ฉันกินมาก สนุกสนานมาก”
  
56:38 คุณเห็นไหม อดีตกลับมามีชีวิต
มีชีวิตอยู่ในอดีต
  
56:47 นั่นแหละคือผู้สังเกต
 
56:49 ผู้สังเกตนั่นเองที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก
 
56:58 แล้วความขัดแย้งทั้งหมดก็เริ่มขึ้น
 
57:02 คุณเห็นความเป็นจริง หรือยัง
 
57:06 ไม่ใช่เห็นถ้อยคำเกี่ยวกับมัน
ไม่ใช่ความหมายของถ้อยคำเหล่านั้น
  
57:09 แต่เห็นความเป็นจริงของมัน
 
57:15 ถ้าคุณไม่เห็น ทำไมคุณจึงยังไม่เห็น
 
57:22 เป็นเพราะคุณไม่มีความสามารถที่จะคิด
ที่จะสังเกต ที่จะมองดู ใช่ไหม
  
57:31 หรือเป็นเพราะสมองของคุณแก่เกินไป
จึงทำไม่ได้
  
57:35 หรือเป็นเพราะคุณไม่สนใจใยดี
 
57:47 คุณมองไม่เห็นความจริงนี้ จริงๆ หรือ
 
57:57 ว่าผู้สังเกตก่อให้เกิดการแบ่งแยก
ซึ่งก็คืออดีต
  
58:03 แบ่งแยกยิวและอาหรับ ฮินดูและมุสลิม
 
58:06 แคทอลิคและโปรเตสแตนท์ คุณเข้าใจไหม
 
58:08 อดีตก่อให้เกิดการแบ่งแยก
และความขัดแย้งนี้
  
58:15 ทั้งภายในและภายนอก
 
58:22 คุณเห็นอันตรายที่จะเกิดกับมนุษยชาติไหม
 
58:26 กับคุณ ลูกๆของคุณ และคนอื่นๆ
 
58:39 ฉะนั้น เมื่อไม่มีผู้สังเกต
ย่อมมีแต่การสังเกตเท่านั้น
  
58:49 การสังเกตประสาทสัมผัสทั้งหลาย
 
58:55 โดยไม่มีการผนึกตน
กับประสาทสัมผัสเหล่านั้น
  
58:59 คุณเข้าใจไหม
 
59:01 คุณสามารถสังเกตโดยไม่มีการผนึกตน
กับประสาทสัมผัส ได้ไหม
  
59:08 คุณสามารถสังเกตการเคลื่อนไหว
การทำงานของประสาทสัมผัส ได้ไหม
  
59:24 ไม่ว่ามันจะเป็นสัมผัสทางกามารมณ์
รสชาติ กลิ่น และอื่นๆ
  
59:31 การทำงานของประสาทสัมผัส
 
59:34 คำถามที่เกิดจากการสังเกตนี้คือ
 
59:38 มีการสังเกตถึงการเคลื่อนไหวทั้งหมด
ของประสาทสัมผัสไหม
  
59:45 ไม่ใช่ประสาทสัมผัสส่วนใดโดยเฉพาะ
คุณตามทันไหม
  
59:57 เมื่อมีการสังเกตการเคลื่อนไหวทั้งหมด
ของประสาทสัมผัส
  
1:00:05 จะไม่มีศูนย์กลาง
ที่ผนึกตัวมันเองกับประสาทสัมผัส
  
1:00:14 ผมกำลังพูดกับตัวเองอยู่หรือเปล่า
 
1:00:21 ถ้าผมพูดอยู่กับตัวเอง ผมจะกลับห้องของผม
 
1:00:27 แต่ผมไม่ได้พูดกับตัวเอง
คุณกำลังพูดกับตัวคุณเอง
  
1:00:32 เพราะไม่มีผู้พูด
 
1:00:40 เรื่องนี้ไม่ต้องการวินัย
ไม่ต้องการการฝึกฝน
  
1:00:47 ใช่ไหม
 
1:00:48 เมื่อคุณฝึกฝน การแบ่งแยกย่อมเกิดขึ้นอีก
 
1:00:52 ถูกต้องไหม
 
1:00:58 แต่การมองให้เห็นความเป็นจริง
เห็นความจริงในทันที เป็นการเห็นแจ้ง
  
1:01:07 เมื่อเช้านี้
เราเริ่มพูดเกี่ยวกับการเห็นแจ้ง
  
1:01:14 มีการเห็นแจ้งในการเคลื่อนไหวทั้งหมด
ของการผนึกตน
  
1:01:26 ตอนนี้กี่โมงแล้ว
 
1:01:30 Q: ผู้ฟัง: 11.30 น.
 
1:01:38 K: เมื่อเช้านี้
ไม่มีการประกาศแจ้งเรื่องต่างๆ
  
1:01:43 แต่ครั้งที่แล้วมีการประกาศ
ผมจึงใช้เวลาต่ออีก 5 นาที
  
1:01:45  
 
1:01:47 ขณะนี้ 11.30 น. แล้ว
แต่ผมขอพูดต่ออีกเล็กน้อย
  
1:02:06 ผมพูดถึงไหนแล้ว
 
1:02:12 Q: ผู้ถาม: การที่จะสังเกตการเคลื่อนไหวทั้งหมด
ของประสาทสัมผัส
  
1:02:16 K: กฤษณมูรติ: ใช่ สังเกต
การเคลื่อนไหวทั้งหมดของประสาทสัมผัส
  
1:02:21 โดยปราศจากการผนึกตน
 
1:02:24 ซึ่งหมายถึง เป็นไปได้ไหมที่จะสังเกต
โดยปราศจากการบังคับตัวคุณเอง
  
1:02:34 ปราศจากการใช้วินัยฝึกตัวคุณ
ให้ดู ให้ปฏิบัติ
  
1:02:40 เพราะเมื่อคุณทำอย่างนั้น
ก็อีกนั่นแหละ
  
1:02:42 คุณทำให้เกิดความพยายาม
ที่เป็นการต่อสู้ของขั้วตรงข้าม
  
1:02:52 คุณไม่เชื่อมโยงได้ไหม
 
1:02:56 จิตจะไม่เชื่อมโยงกับจารีตของมัน ได้ไหม
 
1:03:00 ไม่เชื่อมโยงกับอิทธิพลที่กำหนดให้ผนึกตน
 
1:03:05 ที่ก่อให้เกิดคู่ตรงข้ามได้ไหม
คุณเข้าใจไหม
  
1:03:11 ลงมือทำเลย
 
1:03:16 คุณไม่เชื่อมโยง และไม่ผนึกตน
เป็นหนึ่งเดียวกับแฟนสาว ได้ไหม
  
1:03:35 คุณเป็นอิสระจากความผูกพัน
ซึ่งเห็นได้ชัดว่าคือการผนึกตน ได้ไหม
  
1:03:46 การยึดพันอยู่กับประเทศของคุณ
กับพวกพ้องของคุณ
  
1:03:49 กับครอบครัวของคุณ ลูกๆ ของคุณ
คุณเข้าใจนะ
  
1:03:53 การผูกพัน การยึดเกาะเอาไว้
 
1:03:57 ยึดชื่อของคุณ แนวคิดของคุณ
ข้อสรุปของคุณ
  
1:04:10 การไม่ผนึกตนกับคนอื่นนั้น
 
1:04:17 มันจบลงในการปลีกตัวโดดเดี่ยวหรือ
มันทำให้ความจริงของความรักจบลงหรือ
  
1:04:25 คุณเข้าใจคำถามของผมหรือเปล่า
 
1:04:30 เรารู้ไหมว่า ความรักคืออะไร
 
1:04:33 ไม่ใช่รู้ด้วยปัญญานึกคิด หรือรู้ทางถ้อยคำ
 
1:04:37 มีหนังสือมากมาย
ที่เขียนเกี่ยวกับความรักว่าคืออะไร
  
1:04:46 ด้วยการมองในกระจก
เราถามคำถามพื้นฐานเหล่านี้ได้ไหม
  
1:04:57 เมื่อไม่มีการผนึกตน
หรือไม่มีการผูกพันกับผู้อื่น
  
1:05:07 มันหมายถึง การหมดสิ้นความอาทรหรือ
 
1:05:12 หมดสิ้นความอ่อนโยน
จบสิ้นความรักหรือ
  
1:05:18 เพราะขณะนี้ที่เรายังผูกพันกันอยู่
เราพูดว่า “ฉันรักคุณ”
  
1:05:29 คุณต้องมองดูมัน
ต้องตอบคำถาม
  
1:05:39 สำหรับวันนี้คงพอแล้ว