Krishnamurti Subtitles

ความจำกัดของความคิด

Saanen - 13 July 1978

Public Talk 30:07 ความจำกัดของความคิด
 
0:21 ผมดีใจที่วันนี้อากาศดี
 
0:25 เราน่าจะเข้าไปในป่ากัน
 
0:45 เมื่อสองครั้งที่แล้วที่เราพบกันที่นี่
เราพูดคุยกันไม่ใช่หรือ
  
0:57 ว่าการผนึกตน กับร่างกายของเรา
 
1:04 กับประสบการณ์ กับบ้านเรือน
กับครอบครัวของเรา
  
1:09 กับประเทศชาติ กับแนวคิด
หรือความเชื่อบางอย่าง
  
1:15 การผนึกตนเป็นการเน้นย้ำความเป็นตัวตน
“ตัวฉัน” ความเป็นฉัน
  
1:27 การทำเช่นนั้น บ่มเพาะแนวคิดขึ้น
 
1:38 ผมใช้คำว่า “แนวคิด” ตามความหมายของคำ
 
1:43 บ่มเพาะแนวคิดที่ว่า
มีความเป็นบุคคลที่เป็นเอกเทศ
  
1:49 ที่ว่า มนุษย์เป็นบุคคลที่แยกแตกต่าง
 
1:55 แยกออกจากคนอื่นๆ
 
2:00 การเน้นความเป็นบุคคลนี้
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
  
2:09 มันทำลายครอบครัว
 
2:15 ผมไม่ทราบว่า คุณตระหนักถึงเรื่องนี้ไหม
 
2:18 แนวคิดนี้ก่อให้เกิดความสำเร็จ
และเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม
  
2:33 เกิดความรู้สึกบากบั่นพยายามอันสูงสุด
 
2:39 ในมนุษย์เพียงบางคนเท่านั้น
 
2:44 ในบุคคล บุคคลที่เป็นผู้บุกเบิก
 
2:49 ตรงข้ามกับแนวคิดนี้
มีอุดมการณ์ของระบบเผด็จการ
  
2:57 ดังนั้น เรามีสองขั้วตรงกันข้ามนี้
 
3:05 ขั้วหนึ่งคือ สิ่งที่เรียกกันว่าอิสรภาพ
 
3:11 ส่วนอีกขั้วหนึ่ง ไม่มีอิสรภาพเลย
ยกเว้นเพียงบางคนเท่านั้น
  
3:26 หากเราสังเกตดูทั่วโลก
 
3:31 ความยอดเยี่ยมของบุคคล
 
3:36 ได้ก่อให้เกิดผลบางอย่างที่เป็นประโยชน์
 
3:43 ไม่เพียงในโลกเทคโนโลยีเท่านั้น
แต่ในโลกของศิลปะด้วย
  
4:01 แม้บุคคลจะคิดว่าเขาเป็นอิสระ
 
4:10 จริงๆ แล้วเขาเป็นอิสระหรือ
 
4:16 ส่วนอีกด้านหนึ่ง เป็นระบบเผด็จการ
 
4:26 ซึ่งไม่มีอิสรภาพใดๆ เลย
ยกเว้นเพียงไม่กี่คน
  
4:37 แล้วอะไรคือความจริงในเรื่องนี้
 
4:47 เห็นได้ชัดว่าต้องมีอิสรภาพ
 
4:54 คำว่า “อิสรภาพ” เราหมายถึงอะไร
 
5:01 ขอให้เราชัดเจนอีกเช่นกัน
 
5:06 ว่าเราถามคำถามนี้ต่อตัวเราเอง
 
5:16 คุณถาม ไม่ใช่ผู้พูดถาม
 
5:24 เราพูดแล้วว่า ที่นี่ไม่มีผู้พูด
 
5:30 คุณและผมเป็นผู้พูด
 
5:36 คุณและผม บุคคลผู้นี้กำลังพูด
 
5:43 กำลังสืบค้นเข้าสู่คำถามนี้ร่วมกัน
 
5:49 ด้านหนึ่งเราให้ความสำคัญอย่างมหาศาลกับบุคคล
 
5:56 กับการผนึกตนเข้ากับประเทศชาติ บ้าน ครอบครัว
 
6:03 ผนึกกับทุนนิยมและสังคมนิยม หรืออะไรก็ตาม
 
6:06 ส่วนอีกด้านหนึ่ง
ผนึกตนเข้ากับสังคมในอุดมการณ์
  
6:15 สังคมกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
โดยการปกครองของคนไม่กี่คน
  
6:24 ในการสืบค้นเรื่องนี้
ก่อนอื่นเราต้องถามว่า
  
6:31 มนุษย์เรากำลังพยายามทำอะไร
 
6:39 อะไรหรือที่มนุษย์เรา
ไม่ใช่ชายหรือหญิง หรือคนนั้นคนนี้
  
6:46 แต่เราในฐานะมนุษย์ ผู้ปราศจากป้ายยี่ห้อ
 
6:49 ปราศจากสัญชาติ ปราศจากสิ่งไร้ค่าทั้งหมด
 
6:53 สิ่งที่เราถูกบังคับให้กล้ำกลืนโดยผู้อื่น
 
6:58 เช่นเดียวกับที่เราบังคับยัดเยียดให้ผู้อื่น
 
7:05 มนุษย์เราพยายามทำอะไรกันอยู่ในโลกนี้
 
7:18 อะไรหรือที่เราแสวงหา ที่เราเสาะหา
 
7:23 อะไรหรือที่เราโหยหา
 
7:28 คำถามหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือ
อิสรภาพคืออะไร
  
7:39 เราคิดว่า เราเป็นอิสระ
เพราะเราสามารถเดินทาง
  
7:46 ไปอเมริกา หรือไปที่อื่นๆ
ได้ตามที่ต้องการ
  
7:48 ถ้าคุณมีเงิน และคุณชอบเดินทาง
 
7:52 อีกด้านหนึ่ง คุณไม่สามารถเดินทางได้
 
7:56 คุณไม่สามารถออกนอกพรมแดนซึ่งถูกควบคุมไว้
 
8:02 แล้วอิสรภาพคืออะไร
 
8:07 บางที เราส่วนใหญ่
 
8:11 อย่างน้อยผู้ที่จริงจัง
ผู้ที่ไตร่ตรอง ผู้ที่ตระหนัก
  
8:21 ต้องถามคำถามนี้ว่า อิสรภาพคืออะไร
 
8:31 อิสรภาพคือ การทำสิ่งที่คุณชอบ
ในฐานะบุคคลคนหนึ่งหรือ
  
8:45 อิสรภาพคือ การทำกิจกรรมได้ตามอำเภอใจหรือ
 
8:52 นั่นหมายถึง แต่ละคน
ต้องการทำในสิ่งที่เขาต้องการ
  
9:02 หากเขาต้องการเชื่อในพระเจ้า
เขาก็เชื่อในพระเจ้า
  
9:09 หากเขาต้องการเสพยา เสพกาม
หรืออะไรพวกนั้น เขาก็ทำได้ตามใจ
  
9:14 หากเขามีเงินและความชอบ และอื่นๆ
 
9:18 ที่จะทำไปตามนั้น
 
9:21 เราถือว่าการทำเช่นนี้ คืออิสรภาพ
 
9:27 อิสระที่จะทำสิ่งที่เราชอบ
สิ่งที่เราต้องการ
  
9:35 สิ่งที่เราต้องการเติมเต็ม
 
9:41 หรือพยายามค้นหาเอกลักษณ์ผ่านอิสรภาพ
 
9:49 เรื่องทั้งหมดนี้คุณก็รู้ดี
 
9:52 นี่คืออิสรภาพหรือ
 
9:57 หรืออิสรภาพเป็นสิ่งที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง
 
10:09 เราคิดว่าอิสรภาพคือ
การเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่าง
  
10:21 อิสระจากความยากจน
 
10:27 จากคนที่คุณแต่งงานด้วย
คนที่คุณไม่ต้องการอีกแล้ว
  
10:28 คุณจึงมีอิสระที่จะหย่าร้าง
 
10:37 อิสระที่จะเลือกว่าจะทำอะไรในโลกธุรกิจ
 
10:47 หรือในโลกทางจิตใจ
 
10:50 อิสระที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการจะเชื่อ
 
10:53 เป็นต้น
 
10:57 เราคิดว่าเราเป็นอิสระ
 
11:01 ที่จะเลือกเป็นคาทอลิก หรือโปรเตสแตนท์
 
11:07 หรือไม่เชื่ออะไรเลย
 
11:11 เรื่องทั้งหมดนี้ คุณก็รู้ดี
 
11:14 นั่นคืออิสรภาพหรือ
 
11:22 ขอให้ถามคำถามนี้ต่อตัวคุณเอง ไม่ใช่ผมถาม
 
11:30 คุณกำลังมองดูตัวคุณอยู่หน้ากระจก
 
11:35 กำลังสืบค้นเข้าสู่
โครงสร้างทั้งหมดทางจิตใจของคุณ
  
11:43 และอิทธิพลกำหนดของเราคือ
ทำสิ่งที่เราต้องการจะทำ
  
11:58 เราไม่เคยเลยที่จะถามค้นว่า
อะไรคือสิ่งที่กระตุ้นเร้าให้เราทำ
  
12:07 ไม่ว่าจะไปทางซ้าย ทางขวา หรือทางใดก็ตาม
 
12:14 ตราบใดที่ยังมีการผนึกตนเข้ากับประเทศชาติ
 
12:21 กับครอบครัว สามี กับหญิงสาว กับความเชื่อ
กับแนวคิดฝังหัว พิธีกรรม จารีต
  
12:23  
 
12:27 แล้วจะมีอิสรภาพหรือ
 
12:32 คุณตามทันไหม
 
12:36 คุณเป็นผู้ถามคำถามนี้
ผมเพียงสาธยายการสืบค้นของคุณ
  
12:46 เราขอย้ำอีกครั้งว่า
ที่นี่เราไม่มีอำนาจเหนือใคร
  
12:55 ผู้พูดไม่มีความรู้สึกว่ามีอำนาจเหนือ
 
13:00 ไม่มีความรู้สึกว่าเหนือกว่า
 
13:08 ไม่มีการยึดเอาตนเป็นหลัก ไม่มีความเชื่อ
 
13:16 แม้ผู้พูดจะค่อนข้างเน้นย้ำ
 
13:20 แต่นั่นไม่ใช่การแสดงออกที่ยืนยัน
รุกราน ก้าวร้าว
  
13:27 มันเป็นธรรมชาติของเขา
 
13:32 เราถามค้นว่า มีหรืออิสรภาพ
ในความหมายที่เป็นทั้งหมด
  
13:41 ไม่ใช่เป็นอิสระจากสิ่งนี้
แล้วเป็นอิสระจากสิ่งนั้น
  
13:46 หรือไม่ใช่เป็นอิสระจากสิ่งหนึ่ง
แล้วไปติดในสิ่งอื่น
  
13:51 เราถามค้นเข้าสู่
ความรู้สึกอิสระที่เป็นทั้งหมด
  
13:57 สภาวะเช่นนั้นมีอยู่หรือ
 
14:01 ตราบเท่าที่จิตใจ ความคิด
ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส อารมณ์
  
14:10 ผนึกตัวมันเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 
14:17 ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ บุคคล
ความเชื่อ แล้วจะมีอิสรภาพหรือ
  
14:27 ชัดเจนว่าไม่มี
 
14:31 ในทันทีที่คุณผนึกตนเข้ากับบางสิ่งบางอย่าง
 
14:40 คุณก็ปฏิเสธอิสรภาพ
 
14:45 ใช่ไหม
 
14:53 ถ้าหากผมชอบแนวคิดที่ว่า
 
15:03 มีสภาวะสูงสุด หรืออื่นๆ
 
15:08 และผมผนึกตนเข้ากับสภาวะนั้น
 
15:14 ผมสวดอ้อนวอนบูชาสภาวะนั้น
 
15:21 ผมมีอิสรภาพจริงหรือ
 
15:25 เราค้นพบว่า ไม่มีอิสรภาพ
 
15:31 ตราบใดที่กระบวนการผนึกตนยังดำเนินอยู่
 
15:40 ใช่ไหม
 
15:46 ถ้อยคำเป็นอันตราย
 
16:03 ผมขอแนะนำว่า
 
16:05 อย่าได้แปลความสิ่งที่พูดให้เป็นถ้อยคำของคุณ
 
16:13 เป็นภาษาของคุณ เป็นความเห็นของคุณ
 
16:22 แต่ขอให้ฟังจริงๆ ฟังถ้อยคำที่เราใช้อยู่นี้
 
16:27 เพราะเราจะได้สื่อถึงกันโดยตรง
 
16:33 ผมขอพูดอย่างนี้ว่า
 
16:35 ภาษาซึ่งคือการใช้ถ้อยคำ ความหมายของคำ
 
16:41 มีคำกริยา มีรูปแบบโครงสร้างของภาษา
ภาษาขับเคลื่อนเราส่วนใหญ่
  
16:48 ใช่ไหม
 
16:52 เมื่อคุณบอกว่า
“ผมเป็นชาวฝรั่งเศส”
  
16:54 ถ้อยคำจะมีพลังบังคับเรา
ให้เข้าไปสู่แบบแผนบางอย่าง
  
17:00 ภาษาจึงใช้เรา ใช่ไหม
 
17:08 ผมไม่ทราบว่าคุณเคยสังเกตไหม
 
17:12 เมื่อคุณใช้คำว่า “คอมมิวนิสต์”
“สังคมนิยม” หรือ “ทุนนิยม”
  
17:16 หรือคาทอลิก โปรเตสแตนท์ ฮินดู ยิว ฯลฯ
 
17:20 ถ้อยคำเหล่านี้มีผลต่อเรา
 
17:25 บังคับเราให้คิดในวิถีทางเฉพาะ
 
17:30 ภาษาจึงขับเคลื่อนเรา ใช้เรา
 
17:38 ผมไม่ทราบว่าคุณรู้ตัวถึงเรื่องนี้ไหม
 
17:42 แต่ถ้าเราใช้ภาษา
แล้วภาษาไม่ได้ขับเคลื่อนเรา
  
17:49 เราก็จะใช้ภาษาโดยปราศจากเรื่องราวทางอารมณ์
 
17:58 แล้วจึงเป็นไปได้ ที่จะสื่อถึงกันอย่างแม่นยำ
 
18:05 เราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างด้วยกันบ้างไหม
 
18:12 ขอให้เข้าใจเรื่องนี้ เพราะเราจะสืบค้น
 
18:16 ในเรื่องซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนัก
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
  
18:19 ในขณะที่เราถามค้นเข้าสู่อิสรภาพ
เราอาจจะค้นพบ
  
18:25 จากการตระหนักรู้
ว่าการรผนึกตนจะทำลายอิสรภาพ
  
18:33 บั่นทอนอิสรภาพ จำกัดอิสรภาพ
 
18:38 หากคุณพอใจในอิสรภาพที่จำกัดนั้น
 
18:46 คุณต้องตระหนักถึงผลที่ตามมาของมันด้วย
 
18:55 ซึ่งคือการแบ่งแยก
คือการขาดความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
  
19:05 มีทั้งความพยายาม สงคราม
ความรุนแรง และอื่นๆ
  
19:14 ในการถามค้นเข้าสู่ตัวเราเอง
 
19:23 เราต้องตระหนักอย่างชัดเจนด้วย
ว่าภาษาไม่ได้ขับเคลื่อนเราอยู่
  
19:33 เมื่อเราใช้คำว่า “คอมมิวนิสต์”
 
19:35 ดูเหมือนเราถอนตัวออกห่างจากมัน
ในทางอารมณ์ความรู้สึก
  
19:41 หรือหากคุณมีแนวโน้มทางสังคม
 
19:44 แบบโลกทุนนิยมอย่างอเมริกา หรืออื่นๆ
 
19:50 เราต้องตระหนักรู้อย่างจริงจัง
 
19:55 หากคุณต้องการสืบค้นในเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆ
 
19:59 ซึ่งผมไม่ได้กระตุ้นเร้าให้คุณทำ
 
20:03 ก็ขอให้ตระหนักว่า
ภาษาขับเคลื่อนเราอยู่หรือเปล่า
  
20:09 แล้วจากนั้น เราก็ใช้ถ้อยคำได้ง่ายๆ
ตรงไปตรงมา
  
20:16 ตามความหมายของคำ
โดยปราศจากเนื้อหาทางอารมณ์ความรู้สึก
  
20:22 จากนั้น
คุณและผมก็สื่อถึงกันได้อย่างต่อเนื่อง
  
20:28 คุณทำได้ไหม
 
20:34 ทำตอนนี้เลย ไม่ใช่พรุ่งนี้
 
20:38 แล้วเราก็สามารถเคลื่อนต่อไปด้วยกันได้
 
20:41 ไม่ใช่ไปอย่างช้าๆ แต่ควบตะบึงไปด้วยกัน
 
20:56 ดังนั้น ถ้าอิสรภาพไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลย
 
20:59 นั่นหมายถึง อิสรภาพจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
 
21:03 ไม่มีการผนึกตนกับสิ่งใดทั้งสิ้น
 
21:17 ไม่ว่าจะเป็นศาสนา พระเจ้า
ความเชื่อ หรือรูปเคารพ
  
21:20 คุณตามทันไหม ไม่ผนึกตนกับอะไรทั้งสิ้น
 
21:26 แล้วในฐานะมนุษย์ เราคืออะไร
คุณเข้าใจคำถามไหม
  
21:36 ผมจะสืบค้นในเรื่องนี้
 
21:42 (ร้อนจริงๆ)
 
21:57 ถ้าเราไม่ผูกพันกับอะไรเลยจริงๆ
 
22:01 เราก็ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใด
 
22:11 ภายใต้แรงกดดันใด
 
22:16 แล้วการดำรงอยู่ทั้งหมดจะมีความหมายอะไร
 
22:23 ผมสงสัยว่า คุณตามทันหรือเปล่า
 
22:27 คุณเข้าใจหรือเปล่า
 
22:29 มีใครเข้าใจไหม ว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไร
 
22:37 ผมขอโทษด้วย
ถ้าคุณเป็นชาวสเปน อิตาลี หรือฝรั่งเศส
  
22:41 ถ้าหากคุณไม่เข้าใจสิ่งที่พูดในภาษาอังกฤษ
 
22:45 บางที บ่ายวันนี้ หรือพรุ่งนี้
 
22:48 จะมีการแปลเป็นภาษาของคุณ
 
22:52 ขอให้อดทนด้วย
 
23:04 เราใส่ความคิดสารพัดไว้ในจิตใจ
ว่าเราเป็นอย่างไร
  
23:14 ว่าเราประเสริฐ สูงส่ง ต่ำทราม
 
23:18 หรือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เราเติมใส่ให้ตัวเราเอง
  
23:25 การยอมรับว่าเราเป็นอย่างไรนั้น
 
23:31 เป็นผลจากการทำงานของความคิด
 
23:40 ใช่ไหม
 
23:44 ผมควรจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง
 
23:50 หากคุณสังเกตดู ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำ
 
23:58 ที่เราปฏิบัติ จะด้วยอารมณ์หรือไม่ก็ตาม
 
24:05 การเคลื่อนไหวทั้งหมดของเรา
อยู่บนพื้นฐานของความคิด
  
24:35 ความคิดเป็นสิ่งจำกัด
 
24:43 ผมไม่ทราบว่าคุณยอมรับเรื่องนี้
หรือว่าคุณตระหนักรู้
  
24:50 เพราะเหตุใดความคิดจึงถูกจำกัด
 
24:52 เราคิดว่า ความคิดสามารถทำได้ทุกอย่าง
 
24:58 จะปีนยอดเขาเอเวอร์เรสต์
จะไปดวงจันทร์ ไปก้นทะเลลึก
  
25:06 ความคิดเป็นสิ่งที่ทำงานตลอดเวลา
เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่สุดของชีวิตเรา
  
25:20 การศึกษาทั้งหมดของเราก็เพื่อปลูกฝังความรู้
 
25:24 เพื่อเสริมสร้างความคิดให้ชัดเจน ถ้าคุณทำได้
 
25:34 แล้วกระทำการจากความคิดนั้น
 
25:42 ความคิดสรรสร้าง
ไม่เพียงโลกทางเทคโนโลยีเท่านั้น
  
25:50 แต่ความคิดสร้างสงครามด้วย
 
25:56 ความคิด
ไม่เพียงทำให้มีการผ่าตัดอันน่าอัศจรรย์
  
26:01 แต่ความคิดสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์สองคนด้วย
  
26:09 ขอให้ติดตามความเป็นจริงเหล่านี้
 
26:12 ความคิดทำให้เกิดการขนส่งที่รวดเร็ว
 
26:20 ความคิดยังทำให้
 
26:27 ความสัมพันธ์ทั้งหมดของมนุษย์แตกสลาย
 
26:35 หากว่าเราจริงจัง เราต้องสืบค้นในคำถามนี้
 
26:43 ว่าเหตุใดความคิด
จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด
  
26:52 ขณะที่เราพูดกันอยู่ คุณก็กำลังคิดใช่ไหม
 
26:59 คุณกำลังคิดตามเป็นถ้อยคำ
 
27:03 ดังนั้น ความคิดยังทำงานอยู่
 
27:13 ความคิดพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่พูดนี้
 
27:15 พยายามตัดสินว่ามันถูกหรือผิด
 
27:19 มันมีคุณค่าอะไรบ้างในแต่ละวัน
 
27:22 คุณสืบค้นโดยอาศัยความคิด
เป็นเครื่องมือตลอดเวลา
  
27:32 ความคิดสรรสร้างทั้งสวรรค์และนรก
 
27:37 ไม่เพียงสวรรค์และนรกของโลกคริสเตียนเท่านั้น
 
27:41 แต่นรกและสวรรค์ที่เป็นจริงด้วย
 
27:46 ทั้งความยากจนอันมหาศาล
ความทุกข์ระทม ความสับสน
  
27:53 การดำรงอยู่ที่หาความแน่นอนไม่ได้
 
28:03 ความคิดสร้างปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร
 
28:13 และความคิดก็คิดว่า
มันจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
  
28:18 ใช่ไหม
 
28:20 นักการเมืองทั้งหลาย พยายามแก้ปัญหาของมนุษย์
 
28:28 โดยใช้ความคิด ไม่ว่าจะด้วยเล่ห์ลวง
ด้วยความโง่เขลา ความชั่วร้าย ความไม่ซื่อสัตย์
  
28:35 ซึ่งก็ยังเป็นความคิด
 
28:43 ความคิดแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือ
ปัญหาซึ่งความคิดสร้างขึ้นเอง
  
28:52 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
29:01 เราจึงต้องถาม ว่าอะไรคือความหมายของการคิด
 
29:12 แหล่งต้นตอของความคิดทั้งปวงคืออะไร
 
29:20 ไม่เพียงความคิดของคุณ ของผม หรือของใคร
 
29:23 แต่รากเหง้าของความคิดคืออะไร
 
29:29 หากว่ารากเหง้านั้นถูกจำกัด
 
29:34 สิ่งที่เกิดจากมันย่อมจำกัดด้วย
 
29:40 ใช่ไหม
 
29:43 คุณไม่อาจคิด
ว่าความคิดจะทำสิ่งที่เหนือธรรมดา
  
29:49 ถ้ารากเหง้าของมันจำกัด
กิจทั้งหมดของมันก็ย่อมจำกัด
  
29:57 ใช่ไหม
 
30:01 อะไรที่เป็นรากเหง้า เป็นต้นตอของความคิด
 
30:14 ค้นให้พบ
 
30:16 ผมถามคำถาม อย่ารอให้ผมตอบ
 
30:21 เพราะนั่นเป็นการยอมรับสิ่งที่ผมพูด
นั่นคือหายนะ
  
30:29 แต่ถ้าคุณรู้สึกแรงกล้าจริงๆ
 
30:32 เรียกร้องอย่างเร่งด่วนที่จะค้นให้พบจริงๆ
 
30:35 คุณจะค้นพบ
 
30:41 ว่าอะไรคือแก่น คือจุดเริ่มต้นของความคิด
 
30:55 ผมจะชี้ให้เห็น แต่อย่ายอมรับ
 
31:05 จุดเริ่มต้นของความคิด
คือการบันทึกจดจำของสมอง
  
31:14 จดจำว่าอันตรายหรือไม่อันตราย
 
31:27 จดจำว่าเป็นความสุขเพลิดเพลินและความกลัว
 
31:34 มนุษย์ดึกดำบรรพ์หรือลิงใหญ่
เป็นบรรพบุรุษของเรา
  
31:40 เรามาจากต้นกำเนิดนั้น
 
31:47 สมองนั้นเก่าแก่ ดึกดำบรรพ์เหนือคำบรรยาย
 
31:59 มันต้องบันทึกอันตราย ความตาย
ความกลัว ความมั่นคงปลอดภัยเอาไว้
  
32:10 ดังนั้น ต้นกำเนิดของความคิด
คือกระบวนการบันทึกจดจำ
  
32:20 ซึ่งคือความทรงจำ
 
32:26 เราไม่ได้พูดเรื่องประหลาดพิสดาร
มันเป็นความจริง
  
32:43 สิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้คือความรู้
 
32:49 ความรู้ถึงสิ่งที่เป็นอันตราย
เป็นความสุขเพลิดเพลิน
  
32:56 ความรู้ที่เป็นความกลัวระหว่างสองสิ่ง
 
33:08 กระบวนการสั่งสมความรู้นี้
 
33:13 ซึ่งคือการบันทึกจดจำอยู่ตลอดเวลา
วันแล้ววันเล่า
  
33:20 ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า ที่มีการบันทึกจดจำ
 
33:23 ซึ่งเป็นการสั่งสมความรู้นั่นเอง
 
33:28 ความรู้นั้นอยู่ในสมอง
 
33:31 ความรู้นั้นเป็นความทรงจำ
 
33:36 ความคิดเกิดขึ้นจากความทรงจำนั้น
 
33:41 ใช่ไหม
 
33:51 ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผม ก็ไม่เป็นไร
 
33:59 อย่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
เราไม่ได้โต้แย้งกัน
  
34:08 ไม่ได้อวดว่าใครฉลาดกว่ากัน
 
34:12 เราเพียงแต่ถามค้น เราไม่ได้ยืนยันอะไรเลย
 
34:24 ความทรงจำ ความรู้ เป็นผลของอดีต
 
34:36 ใช่ไหม
 
34:39 อดีตนั้นถูกจำกัด ความรู้ก็ย่อมจำกัดด้วย
 
34:48 คุณอาจจะมีความรู้มากขึ้นๆ
แต่มันก็ยังจำกัดเสมอ
  
34:57 มีผู้คนกล่าวว่า มนุษย์จะเจริญรุ่งเรือง
 
35:09 ก้าวหน้าได้ยิ่งๆ ขึ้น
ก็โดยอาศัยความรู้เท่านั้น
  
35:14 นักปรัชญา หรือนักคิดคาดการณ์ผู้ฝันเฟื่อง
 
35:22 บอกว่าความรู้คือ ปัจจัยสำคัญของความก้าวหน้า
 
35:40 นั่นหมายถึง อดีตจะคงอยู่สืบไป
 
35:48 การสั่งสมของอดีต คือวิวัฒนาการ
 
35:57 เหมือนเมล็ดพืชกระจ้อยร่อย
 
36:01 เติบโตเป็นต้นโอ๊คมหึมา น่าอัศจรรย์
 
36:04 แล้วทัศนคติเดียวกันนั้น
แบบอย่างเดียวกันนั้น
  
36:12 ได้เคลื่อนเข้าไปในการสั่งสมความรู้นี้
 
36:17 ความรู้จะเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ
 
36:23 เราไม่เคยถามเลย ว่าความรู้มีความจำกัดไหม
 
36:31 ความรู้จะจบลงและมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นได้ไหม
คุณเข้าใจคำถามหรือเปล่า
  
36:42 ความคิดที่เกิดจากความทรงจำหรือความรู้
ย่อมจำกัดเสมอ
  
36:57 ฉะนั้น บทบาทของเราจึงจำกัดเสมอ
เพราะขึ้นอยู่กับความคิด
  
37:08 ใช่ไหม
 
37:11 นี่ไม่ใช่ข้อโต้แย้งของผม
 
37:14 ไม่ใช่สิ่งที่ผมยอมรับเป็นหลักการ
แล้วเริ่มจากตรงนั้น
  
37:19 แต่ถ้าคุณสืบค้นด้วยตนเอง
ไม่ใช่ตามอาจารย์นักวิชาการ
  
37:26 ไม่ใช่ตามนักทฤษฎี นักจิตวิทยา
 
37:33 ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณก็เป็นมนุษย์มือสอง
ซึ่งเราเป็นกันอยู่
  
37:36  
 
37:38 แต่ถ้าคุณมองดูเข้าไปในตัวคุณให้ถึงที่สุด
 
37:48 ผ่าตัดมัน ไม่ใช่ด้วยอารมณ์ความรู้สึก
 
37:54 แล้วคุณจะค้นพบว่าความคิดนั้น
 
37:59 สร้างปัญหาทั้งหมดขึ้น เพราะความจำกัดของมัน
 
38:08 ใช่ไหม
 
38:11 เรื่องนี้ชัดเจนไหม ตัวคุณชัดเจนไหม
 
38:15 ไม่ใช่ระหว่างคุณกับผม
 
38:24 คัมภีร์ทั้งหลาย กวีนิพนธ์ วรรณกรรม พิธีกรรม
 
38:29 เทพเจ้า รูปเคารพ ทุกสรรพสิ่ง
เป็นผลผลิตของความคิด
  
38:37 มันเป็นแนวคิดที่น่าสะพรึงกลัวไม่ใช่หรือ
เมื่อคุณตระหนักเช่นนั้น
  
38:46 เมื่อใดที่มีการผนึกตนเข้ากับบางสิ่งบางอย่าง
 
38:54 กระบวนการผนึกตนนี้ คือความคิด
 
38:58 ฉะนั้น การผนึกตนจึงจำกัด มันจำกัดพลังงาน
 
39:08 พลังงานนั้นถูกใช้ไปในความเป็นบุคคล
 
39:18 ความเป็นบุคคลจึงจำกัดยิ่งๆ ขึ้น
 
39:26 บทบาทของเขาก็จะถูกจำกัด อย่างเห็นได้ชัด
 
39:30 ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
 
39:32 ประเทศอังกฤษอยู่ฝั่งหนึ่ง
ยุโรปอยู่อีกฝั่ง
  
39:35 อเมริกากับรัสเซีย ไม่ว่าจะด้านเชื้อชาติ
ด้านการเมือง หรือศาสนา
  
39:39 ทั้งหมดทุกๆ ด้านนั้นเกิดจากความคิด
 
39:55 แล้วมีหรือบทบาท การกระทำ
 
39:59 ขอให้ถามค้นร่วมกัน
 
40:02 มีหรือการกระทำที่ไม่ขึ้นกับความคิด
 
40:08 ดังนั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกจำกัด
ไม่ถูกจำกัดขอบเขต
  
40:15 ซึ่งหมายถึง
มีหรือการกระทำที่ไม่ขึ้นกับความรู้
  
40:22 กับความจำ ความทรงจำ
 
40:27 อย่าบอกว่า “เป็นไปไม่ได้” หรือ “เป็นไปได้”
 
40:33 เราไม่รู้ เรากำลังถามค้น กำลังถาม
 
40:43 เพราะการกระทำที่จำกัดคับแคบ
 
40:46 ย่อมมีความเสียใจ ความผิดพลาด
ความเจ็บปวด ความวิตกกังวล
  
40:59 ไม่ว่าคุณทำสิ่งที่ถูก หรือผิดก็ตาม
 
41:06 สิ่งเหล่านั้นจะตามมาจากการกระทำที่จำกัด
 
41:12 ซึ่งเราเรียกว่า “ความเป็นบุคคล”
 
41:18 ความเป็นบุคคลนั้นจำกัด
แต่เขากลับแสวงหาสภาวะอันไร้ขอบเขต
  
41:26 โดยทฤษฎี เขายืนกรานได้
ว่ามีสภาวะอันไร้ขอบเขต
  
41:32 แต่การที่จะค้นให้พบ
พบสภาวะอันไร้ขอบเขตโดยบังเอิญ
  
41:36 สภาวะซึ่งไม่อาจหยั่งวัดได้
 
41:40 เราต้องสืบค้นส่วนที่ลึกอย่างยิ่งของความคิด
 
41:47 เป็นไปได้ไหม
ที่จะมีปฏิบัติการที่ปราศจากการบันทึก
  
41:55 เข้าใจนะ
 
42:00 เข้าใจไหม
 
42:02 คุณบอกอะไรบางอย่างกับผม
 
42:07 คุณใช้ถ้อยคำที่โหดร้าย คุณให้ฉายาผม
 
42:16 แล้วผมรู้สึกเจ็บปวด
 
42:24 มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกเจ็บปวด
 
42:29 ไม่เฉพาะทางกาย แต่เจ็บปวดทางจิตใจยิ่งกว่า
 
42:39 คุณก็เจ็บปวด ไม่ใช่หรือ
 
42:46 ด้วยความเจ็บปวดนั่นเอง เราทำสารพัดสิ่ง
 
42:52 เราต่อต้าน ถอยหนี หวาดกลัว
รุนแรง ขมขื่น และอีกสารพัด
  
43:04 ความเจ็บปวดนี้ ถ้าคุณตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
 
43:10 มันเป็นกระบวนการสร้างมโนภาพของความคิด
 
43:21 ใช่ไหม
 
43:23 ความคิดสร้างมโนภาพเกี่ยวกับตัวเรา
 
43:29 ว่าคุณสวยงาม คุณฉลาดปราดเปรื่อง
 
43:32 คุณอย่างนั้นอย่างนี้
 
43:36 เมื่อคุณใช้คำพูดน่าเกลียดด้วยความโกรธ
เพื่อบอกบางสิ่งบางอย่าง
  
43:46 มโนภาพนั้นจะรู้สึกเจ็บปวด
ซึ่งคือความคิด ขอให้เข้าใจด้วย
  
43:48  
 
43:53 ความคิดนั้นสร้างมโนภาพเกี่ยวกับตัวมันเอง
 
43:59 มโนภาพนั้นรู้สึกเจ็บปวด
 
44:01 คุณจะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆ เลย
 
44:10 แม้สักครั้ง
ไปจนตลอดชีวิตได้ไหม
  
44:16 เมื่อนั้นจึงจะมีอิสรภาพ มีความเป็นปกติสุข
 
44:27 ขอให้ผมพูดเรื่องนี้ให้จบก่อน
 
44:29 คุณยังมีเวลา สัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไป
 
44:32 ที่คุณสามารถสนทนากับผมได้
 
44:39 ตลอดการพูดนี้ และอีกสี่ครั้ง
 
44:44 หากคุณไม่ว่ากระไร
 
44:50 ขอให้เราสนทนาร่วมกัน
 
44:54 เมื่อการพูดสิ้นสุดแล้ว
จะมีการถามตอบหรือเสวนา
  
45:03 ถึงเวลานั้น เราจะกระหน่ำโต้กันก็ได้
 
45:19 เป็นไปได้หรือที่จะไม่บันทึกความเจ็บปวด
 
45:28 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
45:31 เพราะสมองเราบันทึกตลอดเวลา
 
45:43 หากคุณพูดสิ่งที่น่ารังเกียจกับคนอื่น
 
45:50 มันจะถูกบันทึก นั่นคือความเจ็บปวด
 
45:58 แล้วเป็นไปได้ไหม
ที่จะไม่มีการบันทึกอะไรทั้งสิ้น
  
46:08 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
46:16 ฉะนั้น เราต้องสืบค้นเข้าสู่คำถาม
 
46:20 ว่าเหตุใดสมองจึงบันทึกบางสิ่งบางอย่าง
 
46:30 และหลีกเลี่ยงที่จะบันทึกสิ่งอื่นๆ
 
46:37 มันไม่เคยเลยที่จะหลีกเลี่ยงมโนทัศน์ มโนภาพ
โครงสร้าง และแนวคิด ของความเป็นบุคคล
  
46:52 ชัดเจนว่า เราต้องบันทึก หากคุณต้องการขับรถ
 
47:06 ต้องการใช้ทักษะบางอย่าง คุณต้องบันทึกจดจำ
 
47:12 ถ้าคุณต้องการเป็นช่างเทคนิคฝีมือดี
 
47:15 คุณต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากมาย
 
47:19 สั่งสมไว้ในสมอง ซึ่งเป็นกระบวนการบันทึกจดจำ
 
47:25 ใช่ไหม
 
47:27 ดังนั้นความรู้ที่เป็นกระบวนการบันทึกจดจำ
 
47:32 ในบางเรื่อง มีความจำเป็นอย่างแน่นอน
 
47:38 นั่นชัดเจน
 
47:44 แล้วเหตุใดจึงต้องมีการบันทึกในลักษณะอื่น
 
47:59 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
48:02 ผมผนึกตนกับตัวผม กับมโนภาพของผม
 
48:09 มโนภาพนั้นประกอบกันขึ้นโดยความคิด
 
48:14 โดยความคิดของผู้อื่น
ของพ่อแม่ หรือการศึกษา
  
48:17 โดยสังคม โดยวัฒนธรรม หรืออะไรก็ตาม
 
48:21 มโนภาพที่ประกอบกันขึ้นโดยความคิด
 
48:26 ซึ่งเป็นกระบวนการบันทึกอย่างต่อเนื่อง
 
48:37 กระบวนการนั้นจำเป็นหรือ
 
48:42 คุณเข้าใจคำถามไหม มันเป็นคำถามของคุณ
 
48:52 เหตุใดทางด้านจิตใจ ด้านใน
 
48:57 กระบวนการสั่งสมจึงเกิดขึ้น
รอบศูนย์กลางตลอดเวลา
  
49:12 ศูนย์กลางคือความเป็นฉัน ใช่ไหม
 
49:16 ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งจำกัด
 
49:22 เป็นสิ่งที่บ่มเพาะขึ้นโดยความคิด
ฉะนั้นโดยพื้นฐานมันจึงจำกัด
  
49:29 เมื่อผมคิดเกี่ยวกับการหมกมุ่นของตนเอง
 
49:32 ว่าผมต้องมีความสุข
ผมต้องประสบความสำเร็จอย่างไร
  
49:35 ผมต้องเป็นอย่างนี้ ผมต้องเป็นอย่างนั้น
ทั้งหมดนั้นเป็นการเคลื่อนไหวของความคิด
  
49:40 ที่ทำให้เกิดความจำกัดคับแคบอย่างต่อเนื่อง
 
49:47 บีบให้แคบลง เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า “บุคคล”
 
49:53 เป็นธรรมดาที่บุคคลนั่นเองเคลื่อนไหว
ทำการกิจ
  
49:58 กิจเหล่านั้นจริงๆ แล้วเป็นภัย
เพราะมันจำกัด
  
50:10 เราถามว่า การรู้โดยตรรกะ
โดยเหตุผล เป็นขั้นเป็นตอน
  
50:21 ว่าการบันทึกลักษณะใดก็ตาม
ยกเว้นการบันทึกสิ่งที่จำเป็น
  
50:28 บันทึกความรู้ทางเทคโนโลยี เป็นต้น
 
50:31 การบันทึกลักษณะอื่นๆ ทั้งหมด
จำกัดบทบาทการกระทำ
  
50:42 และด้วยบทบาทอันจำกัดนั้น
ความทุกข์แสนสาหัสจึงเกิดขึ้น
  
50:51 และความคิดอันจำกัดนั้นบอกว่า
“ฉันจะทำสมาธิ
  
50:57 ฉันจะค่อยๆ ฝึกฝน ฉันจะค้นหาพระเจ้า”
 
51:01 หรือคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตาม
 
51:04 คุณอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่า “dog” ก็ค่าเท่ากัน
 
51:13 ความคิดเป็นการบันทึกเหตุการณ์ อุบัติการณ์
 
51:27 สิ่งใดที่ถูกบันทึกไว้ สิ่งนั้นย่อมจำกัด
 
51:33 ความจำกัดนั้น ในการกระทำของมัน
ย่อมสร้างภัยอันตรายมากมาย
  
51:41 เราจึงถามว่า เป็นไปได้ไหมที่จะไม่บันทึก
 
51:47 ไม่บันทึกอะไรเลย นอกจากเรื่องที่จำเป็น
 
51:54 นี่คือสมาธิที่แท้จริง คุณเข้าใจไหม
 
51:57 นอกจากนั้นไม่ใช่สมาธิ
 
52:04 เพราะเมื่อไม่มีการบันทึก
 
52:10 ตัวเซลล์สมองทั้งหมด
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่
  
52:20 มันไม่ใช่เซลล์สมองที่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แต่มีสิ่งใหม่อุบัติขึ้น
  
52:26 เพราะไม่จำเป็นต้องบันทึกอีกต่อไป
คุณเข้าใจไหม
  
52:34  
 
52:47 ความคิดเป็นสิ่งที่วัดได้
 
52:48 ความคิดเป็นผลของกาลเวลา
 
52:54 ซึ่งคือความทรงจำ
ที่สั่งสมมาห้าล้านหรือสิบล้านปี
  
53:01 หรือหลายศตวรรษ จะกี่ปีก็ตาม
 
53:04 ความคิดเป็นผลของกาลเวลา
 
53:09 ดังนั้น ความคิดคือกาลเวลา
 
53:15 เวลาเป็นสิ่งจำกัด เห็นได้ชัดเจน
 
53:19 นั่นคือ มีเมื่อวาน วันนี้ และพรุ่งนี้
 
53:25 ความคิดบอกว่า “มีไกลออกไปอีก”
 
53:28 แต่มันก็ยังเป็นการเคลื่อนไหว
ของความคิดในกาลเวลา
  
53:35 ใช่ไหม
 
53:38 เราจึงถามว่า
 
53:44 เป็นไปได้หรือ
ที่จะไม่มีการบันทึกจดจำใดๆ ทั้งสิ้น
  
53:53 นอกจากเรื่องที่จำเป็น
 
53:58 คุณจะตอบคำถามนี้ว่าอย่างไร
 
54:05 คุณเข้าใจไหม นี่เป็นคำถามที่สำคัญยิ่งนัก
 
54:09 อย่าได้ปัดมันทิ้งไป
 
54:11 เหมือนการขบคิดเรื่องอื่นๆ บางเรื่อง
เรื่องนั้น หรือเรื่องนี้
  
54:16 เพราะจนบัดนี้ เราก็ยังดำเนินชีวิตในบทบาท
 
54:23 ที่นำมาแต่ความทุกข์โศก
ความทุกข์ยาก ความสับสน
  
54:28 ความไม่แน่นอน ความกลัว
ความเสียใจ มาโดยตลอด
  
54:37 เราดำเนินชีวิตมาอย่างนั้น
 
54:40 มันสืบทอดมาในพันธุกรรม
มันเป็นอิทธิพลกำหนดของเรา
  
54:51 แล้วเป็นไปได้หรือ
 
54:59 ที่จะไม่บันทึกจดจำเลย
ฉะนั้นจึงไม่มีการผนึกตนกับสิ่งใดเลย
  
55:05 เข้าใจไหม
 
55:08 ในทันทีที่ความคิดผนึกตนกับสิ่งใด
 
55:12 กับเครื่องเรือน กับเสื้อเชิ้ตสักตัว กับบ้าน
 
55:17 กับภรรยา สามี หญิงสาว ฯลฯ
 
55:24 การผนึกตนนั้นจำกัดความคิด
 
55:26 ความจำกัดคับแคบจึงเกิดจากการบันทึกจดจำ
 
55:32 นั่นคือ ตราบใดที่คุณยังเป็นคาทอลิก
คุณก็ถูกจำกัด
  
55:39 ตราบใดที่คุณบอกว่า “ฉันเป็นชาวอินเดีย”
หรือฉันเป็นนี่ ฉันเป็นนั่น คุณก็ถูกจำกัด
  
55:40  
 
55:44 บทบาทใดๆ บทบาทของความรัก
บทบาททั้งหลาย ย่อมถูกจำกัด
  
55:55 ถ้าคุณจริงจัง คุณจะถามคำถามพื้นฐานนี้
 
56:00 คำถามที่เป็นรากเหง้า ที่คุณต้องตอบ
 
56:05 ว่าเป็นไปได้หรือ ที่จะไม่บันทึกเลย
 
56:29 นั่นคือ
มีหรือปฏิบัติการที่ไม่ได้เกิดจากความคิด
  
56:40 คุณเข้าใจคำถามนี้ไหม
 
56:42 บทบาททั้งหมดของเรามีฐานอยู่บนความคิด
และมีผลตามมา
  
56:49 เราถามว่า มีหรือปฏิบัติการ
 
56:52 มีหรือวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน
 
56:57 ที่ความคิดไม่ทำงาน
 
57:04 คุณเข้าใจไหม นี่เป็นคำถามที่จริงจังมาก
 
57:06 มันไม่ใช่คำถาม ที่ถามเพื่อพูดคุยอภิปรายกัน
 
57:09 เพื่อให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
 
57:11 แต่ถามเพื่อค้นให้พบ
 
57:15 นั่นหมายถึง
คุณต้องให้ความรู้สึกแรงกล้าแก่มัน
  
57:18 ให้พลังชีวิต ให้พลังงานเพื่อการค้นหา
 
57:22 ผู้ที่ทำวิจัย วิจัยทางวิทยาศาสตร์
หรือทางเทคโนโลยี
  
57:31 เขารักมัน มันเป็นชีวิตของเขา
 
57:35 เป็นเลือดเนื้อ เป็นการดำรงชีพ
เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตเขา
  
57:40 แล้วภรรยา ครอบครัวของเขามาเป็นที่สอง
 
57:48 เราถามด้วยความรู้สึกแรงกล้า ทำนองเดียวกัน
 
57:57 ว่าเป็นไปได้หรือ
 
58:03 ผมบอกว่าได้ ผมจะแสดงให้คุณดู
 
58:08 แต่ขออย่าได้ยอมรับมัน
เพราะคุณไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร
  
58:14 ดังนั้น อย่าด่วนสรุป
 
58:17 อย่าแปลความสิ่งที่จะพูด
ให้เป็นศัพท์แสงของคุณเอง
  
58:24 ไม่เช่นนั้นคุณจะหลงทาง
 
58:28 คุณจะถูกผลักดันโดยภาษาที่คุณคุ้นเคย
 
58:35 คุณจึงกลายเป็นทาสของภาษา
 
58:39 แต่เราใช้ภาษา
 
58:42 โดยไม่เป็นข้อสรุปของคุณ
ไม่เป็นข้อสรุปของผมหรือของเขา
  
58:45 เราแค่ใช้ถ้อยคำ โดยปราศจากการแต่งเติมสีสัน
 
58:52 แล้วเราจึงจะสามารถสื่อถึงกันได้
อย่างมีความสุขและง่ายดาย
  
59:00 มีปฏิบัติการที่เป็นทั้งหมด บริสุทธิ์
สมบูรณ์ ไม่แบ่งแยกเป็นส่วนๆ
  
59:11 ปฏิบัติการซึ่งความคิดไม่เข้ามารบกวนเลย
 
59:21 คุณรอให้ผมบอกใช่ไหม
 
59:27 ทำอย่างนั้นมันไร้ค่า
 
59:34 ผมทำทั้งหมด ผู้พูดทำทั้งหมด
 
59:37 ส่วนคุณเพียงแค่ฟัง และพูดว่า
“ใช่ เรื่องนั้นผมเห็นด้วย”
  
59:41 แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
 
59:45 แต่ถ้าหากคุณต้องการจะค้นหา
 
59:49 ปรารถนาสุดชีวิตจริงๆ
 
59:55 เหมือนคนที่ไม่มีความสุข
คนที่กำลังจะจมน้ำ
  
59:58 เขาต้องการหาที่ยึดเกาะโดยไม่คิดชีวิต
 
1:00:05 เพื่อเขาจะได้ปลอดภัย
 
1:00:09 เขาจึงทุ่มเทพลังงานให้ทั้งหมด
 
1:00:18 นั่นเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่
 
1:00:30 ก่อนอื่น เราเห็นชัดเจนไหม
 
1:00:38 เราแต่ละคน ไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนใด
สถานการณ์ใดก็ตาม
  
1:00:44 ไม่ว่าอิทธิพลกำหนดของเราจะเป็นอย่างไร
เราจะประสาทเพียงใด ส่วนใหญ่เราผิดเพี้ยน
  
1:00:51 เราเห็นชัดเจนไหม
 
1:00:53 ว่าความคิดเป็นสิ่งจำกัด ภายใต้ทุกสถานการณ์
 
1:01:04 นี่ไม่ใช่การยอมรับทางถ้อยคำ
แต่มันคือความเป็นจริง
  
1:01:13 ซึ่งคุณมองเห็นเสมือนอยู่ในเลือดเนื้อของคุณ
อย่างไม่อาจลบล้างได้
  
1:01:27 ถ้าคุณเห็นเช่นนั้น
 
1:01:34 ไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิด ไม่ใช่เป็นข้อสรุป
ไม่ใช่เป็นการคิดด้วยเหตุผล
  
1:01:41 แต่มันเป็นอย่างนั้น
 
1:01:44 ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น มันก็ยังเป็นความคิด
 
1:01:51 เมื่อคุณตระหนักว่า ความคิดเป็นสิ่งจำกัด
อย่างแท้จริงโดยทั้งหมด
  
1:02:00 จากความจำกัดนั้น
กิจทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมจำกัด
  
1:02:07 มันจึงก่อให้เกิดความยุ่งเหยิง
ความทุกข์ระทม ในความสัมพันธ์ของมนุษย์
  
1:02:15 จากการตระหนักเช่นนั้น คุณถามคำถาม
 
1:02:18 ถ้าคุณไม่ได้ทำทั้งหมดที่พูดมา
คุณจะไม่ตระหนัก
  
1:02:22 คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ในทันที
ไม่ต้องใช้เวลา เป็นเดือน เป็นปี
  
1:02:32 แล้วคุณจึงจะถามได้
 
1:02:38 ว่ามีหรือ การหยั่งเห็นที่ปราศจากความทรงจำ
 
1:02:50 ปราศจากความทรงจำ แยกขาดจากอดีตโดยสิ้นเชิง
 
1:02:59 การสังเกตเช่นนั้นเกิดขึ้นไหม
 
1:03:03 และจากการสังเกตนั้น ปฏิบัติการเกิดขึ้น
 
1:03:08 คุณตามสิ่งที่พูดนี้ทันไหม
 
1:03:13 คุณดูงุนงง
 
1:03:18 ผมจะอธิบายใหม่อีกครั้ง
 
1:03:25 บทบาทของเรามีฐานอยู่บนความทรงจำ
 
1:03:30 ทั้งความทรงจำที่เป็นอุดมคติ เป็นสังคมอุดมคติ
 
1:03:40 หรือความทรงจำเกี่ยวกับการกระทำในอดีต
ที่ทิ้งร่องรอยไว้ในสมอง
  
1:03:50 การเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้น
ย่อมต้องบ่อนทำลายอย่างต่อเนื่อง
  
1:03:59 ในความสัมพันธ์ของมนุษย์
 
1:04:05 ถ้าผมรักคุณ เพราะคุณให้ความเพลิดเพลินแก่ผม
 
1:04:11 คุณให้บางอย่างแก่ผม
ด้านกามารมณ์ ด้านนี้ หรือด้านนั้น
  
1:04:16 จากความทรงจำนั้น
พร้อมด้วยความสุขเพลิดเพลินของมัน
  
1:04:22 ผมจึงพูดว่า “ผมรักคุณ”
 
1:04:28 มีหรือความรัก ที่ไม่ได้เกิดจากความทรงจำ
 
1:04:36 รักที่ไม่ใช่ผลของการให้และการรับ
 
1:04:43 รักที่ไม่ใช่ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
 
1:04:53 แน่นอน มันต้องมี ควรจะมี
 
1:04:58 หรือเรารู้จักแต่ความรักที่เป็นความทรงจำ
 
1:05:03 สิ่งที่เราเรียกกันว่าความรัก คือทั้งหมดนั้น
 
1:05:09 และความรักนั้นก่อให้เกิดความริษยา
ความวิตกกังวล
  
1:05:13 ความเป็นเจ้าของ ความผูกพันมั่นหมาย
 
1:05:18 จากทั้งหมดนั้น
ความทุกข์ระทมอันใหญ่หลวงก็เกิดขี้น
  
1:05:23 ความทุกข์ระทมนั้นเป็นความรักหรือ
 
1:05:27 อย่าบอกว่า “ไม่ใช่” หรือ “ใช่”
 
1:05:36 หากมันไม่ใช่ความรัก
 
1:05:39 และคุณได้ทิ้งความริษยา ความโกรธ
ทิ้งทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
  
1:05:45 สิ่งที่เหลืออยู่ คือความรักใช่ไหม
 
1:05:54 ในทำนองเดียวกัน
 
1:06:00 ในทำนองเดียวกัน
 
1:06:03 ถ้าคุณเข้าใจการเคลื่อนไหวทั้งหมดของความคิด
ว่าเป็นสิ่งที่วัดได้ เป็นกาลเวลา
  
1:06:15 และเกิดขึ้นจากอดีต
 
1:06:18 ดังนั้น จึงจำกัด มีขอบเขต และคับแคบไม่จบสิ้น
 
1:06:28 เมื่อคุณเห็นเช่นนั้นอย่างชัดเจน แล้วละทิ้งมัน
 
1:06:35 คุณก็จะมีสิ่งที่เราอาจเรียกว่า การเห็นแจ้ง
 
1:06:43 ผมจะพิจารณาเรื่องนี้ไปช้าๆ
 
1:06:45 การเห็นแจ้ง คำๆ นี้ตามพจนานุกรมเราหมายถึง
 
1:06:54 เกิดการเห็นเข้าไปในอะไรบางอย่าง
 
1:07:00 เกิดการหยั่งเห็นความจริง
ในสิ่งที่กำลังพูดถึงโดยฉับพลัน
  
1:07:12 คุณได้สนทนากับผมถึงความจำกัดของความคิด
 
1:07:20 คุณสนทนากับผม
 
1:07:22 ผมรับฟังคุณ ด้วยพลังงานทั้งหมดของผม
 
1:07:28 บางทีอาจจะมีวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต
วิถีใหม่ในการกระทำ
  
1:07:35 และผมตระหนักว่า บทบาทการกระทำของผม
 
1:07:39 นำความทุกข์โศก ความสับสน
ความทุกข์ระทม เข้ามาเสมอ
  
1:07:45 ผมได้ฟังคุณ
 
1:07:48 และคุณถามผมว่า
 
1:07:56 “คุณเห็นความจริงว่าความคิดนั้นจำกัด จริงหรือ”
 
1:08:05 เห็นความจริงของมัน ไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับมัน
 
1:08:09 การเห็นความจริงในเรื่องนี้ เป็นการเห็นแจ้ง
 
1:08:16 คุณเข้าใจไหม
 
1:08:17 การเห็นแจ้งนี้ไม่ใช่ความจำ ไม่ใช่แนวคิด
 
1:08:24 ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากอดีต
 
1:08:28 คุณเห็นความจริงโดยตรงทันที
 
1:08:31 จากการเห็นนั้น ปฏิบัติการที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้น
 
1:08:44 ดังนั้น คุณในฐานะมนุษย์
 
1:08:49 คุณเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ
 
1:08:56 คุณคือโลก
 
1:08:59 หากคุณเห็นความจริงที่ว่านี้
ความจริงนั้นจะปฏิบัติการในโลก
  
1:09:12 คุณไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติการ
 
1:09:19 ตอนนี้กี่โมงแล้ว
 
1:09:24 Q: เที่ยงแล้ว
 
1:09:35 K: เราได้เห็นอันตรายของความคิดที่จำกัด
 
1:09:41 ที่ก่อให้เกิดความเป็นบุคคล
 
1:09:47 ก่อให้เกิดคู่ตรงข้ามที่ไม่ใช่ความเป็นบุคคล
ซึ่งคือเผด็จการเบ็ดเสร็จ
  
1:09:53 คือผู้มีอำนาจเหนือ และอื่นๆ
 
1:09:55 เราเห็นแล้วว่าความคิด
 
1:10:00 ถูกเก็บสั่งสมอยู่ในสมองเป็นความทรงจำ
เป็นความรู้
  
1:10:05 เซลล์สมองเหล่านั้นจึงถูกจำกัด
 
1:10:08 ขอให้เข้าใจเรื่องนี้
 
1:10:15 แน่นอน มันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจน
 
1:10:19 แต่เมื่อคุณมีการเห็นแจ้งในเรื่องทั้งหมดนี้
 
1:10:23 ตัวเซลล์สมองจะไม่ถูกจำกัดอีกต่อไป
 
1:10:27 เซลล์สมองจะทำงานแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง
 
1:10:35 ทำเลย ขอให้ทำ
อย่าพูดว่า “ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน”
  
1:10:42 “ช่างเป็นสุนทรพจน์ที่วิเศษยิ่ง”
 
1:10:46 ซึ่งล้วนแต่เป็นการแสดงออกทางอารมณ์
ที่เพ้อฝันไร้สาระ
  
1:10:49 ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ
 
1:10:57 คุณมองเห็นความจริงนี้ไหม
 
1:11:05 ว่าความรู้มีบทบาททางเทคโนโลยี
 
1:11:10 แต่ในทางจิตใจ ความรู้ไม่มีบทบาทใดๆ
 
1:11:15 ไม่มีบทบาทที่จำเป็นต้องบันทึก
 
1:11:19 เมื่อคุณเห็นความจริงว่าการบันทึก
เช่น บันทึกความเจ็บปวด
  
1:11:30 นำไปสู่บทบาทที่คับแคบ ที่จำกัด
 
1:11:33 ซึ่งเป็นที่มาของความเกลียดชัง
และความรุนแรง ฯลฯ
  
1:11:36 เมื่อคุณเห็นความจริงนี้ คุณจะมีการเห็นแจ้ง
 
1:11:52 คุณจะเห็นแจ้งในกระบวนการทั้งหมดของความคิด
 
1:11:59 ฉะนั้น จึงเป็นธรรมดาที่ความคิดซึ่งจำกัด
โดยตัวมันเอง จะคงอยู่ในความจำกัดนั้น
  
1:12:07 คุณไม่ต้องพูดว่า “ฉันต้องหยุดคิด” ซึ่งไร้สาระ
 
1:12:16 เมื่อคุณเข้าใจว่า ความคิดเป็นการเทียบวัด
 
1:12:19 การวัดเป็นการเปรียบเทียบ และทั้งหมดนั้น
 
1:12:25 ถึงเวลาที่ผมต้องหยุด
 
1:12:31 ถ้าเรื่องนี้ชัดเจนแล้ว
วันอาทิตย์เราจะสนทนากันเรื่องอื่น