Krishnamurti Subtitles

ความรักเป็นขบวนการของเวลาและความคิดหรือ

Saanen - 18 July 1978

Public Talk 50:08 ความรักเป็นกระบวนการ
ของเวลาและความคิดหรือ
  
0:28 เราได้สนทนาร่วมกัน
ในประเด็นคำถามเกี่ยวกับความกลัว
  
0:42 หลังจากได้ยิน ได้ฟัง
 
0:46 การสนทนาร่วมกันถึงแรงถ่วงของความกลัว
 
0:58 เราเป็นอิสระจากมันได้บ้างไหม
 
1:04 หรือเราเพียงแค่ได้ยิน มองเห็นเหตุผล
ความสมเหตุสมผลของมัน
  
1:14 และไม่สามารถทำอะไรกับมันได้
จึงได้แต่ล่องลอยไปโดยไร้จุดหมาย
  
1:21 ผมสงสัยว่า จริงๆ แล้ว
เราแต่ละคนได้ทำอะไรไปบ้าง
  
1:29 เกี่ยวกับคำถามเรื่องความกลัว
 
1:35 และการผนึกตัวเราเองเข้ากับเพื่อนของเรา
 
1:39 กับครอบครัว เฟอร์นิเจอร์
บ้าน ประเทศ และแนวคิดต่างๆ
  
1:39 กับครอบครัว เฟอร์นิเจอร์
บ้าน ประเทศ และแนวคิดต่างๆ
  
1:45 หลังจากการพูดสี่ครั้งนี้แล้ว
 
1:52 เราได้จบสิ้นการผนึกตนจริงๆ หรือเปล่า
 
2:04 ฉะนั้น จึงมีอิสรภาพมหาศาล
 
2:10 อิสรภาพที่สมบูรณ์
ไม่ใช่โดยการเทียบเคียง
  
2:16 เมื่อเราถามคำถามเหล่านี้ต่อตัวเราเอง
 
2:21 ไม่ว่าจะถามอย่างผิวเผิน
ถามในเชิงปัญญาความคิด
  
2:29  
 
2:36 หรือถามคำถามที่จะส่งผล
ต่อคุณอย่างลึกซึ้งจริงจังที่สุด
  
2:51 ผมเกรงว่า วันนี้จะมีเสียงรบกวนมาก
 
2:55 เพราะเป็นวันที่อากาศดีที่จะบินเล่น
 
3:07 เมื่อได้ถามคำถามนี้ต่อตัวเราเอง
 
3:12 และถ้าเราจริงจังอยู่บ้าง
 
3:18 ในการจัดบ้านให้เป็นระเบียบ
บ้านเรา ซึ่งก็คือตัวคุณ
  
3:38 เมื่อเราจัดสิ่งต่างๆ ในบ้าน
ให้เป็นระเบียบ
  
3:43 เราก็เป็นอิสระ เราก็มีพลังงานมากขึ้น
 
3:47 เมื่อมีความไร้ระเบียบเท่านั้น
ที่เราสูญเสียพลังงาน
  
3:55 ระเบียบบ่งบอกว่า เราเข้าใจลึกซึ้งแล้ว
 
4:06 ว่ากระบวนการของความไร้ระเบียบในตัวเรา
เป็นอย่างไร
  
4:16 เหตุใดเราจึงอยู่อย่างไร้ระเบียบ
แม้แต่ในห้องของเราเอง ก็อาจเป็นอย่างนั้น
  
4:25 หรือในบ้านของเรามีระเบียบ
 
4:30 แต่ในตัวเรานั้น มีความไร้ระเบียบที่ฝังลึก
มีความไม่แน่นอนอยู่ชั่วกาลนาน
  
4:43 เหตุใดมนุษย์นั้น
จึงอยู่ในความไร้ระเบียบเช่นนี้
  
4:49 จากวินาทีที่เขาเกิดจนกระทั่งเขาตาย
เพราะอะไรหรือ
  
4:54 เหตุใดเราจึงทนอยู่ในสภาพนั้น
 
5:06 ผมสงสัยว่าคุณเคยถามคำถามเหล่านี้
ต่อตัวคุณเองบ้างไหม
  
5:13 และถ้าคุณเคยถาม
–บางคนอาจเคยถาม–
  
5:17 เมื่อค้นพบว่า เราอยู่ในความไร้ระเบียบ
 
5:23 เราจึงจัดการให้ทุกอย่างในตัวเรา
เข้าสู่ระเบียบอย่างเป็นกลไก
  
5:31 ด้วยเหตุนี้ เราจึงปลูกฝังวินัย
ในการทำตามแบบแผน
  
5:42 แบบแผนที่วางไว้เป็นพันปี หรือหมื่นปีมาแล้ว
 
5:51 หรือแบบแผนที่วางไว้โดยคุรุ
หรือนักบวชบางคน
  
5:55 หรือผู้ที่ได้ชื่อว่า เชี่ยวชาญทางจิตวิญญาณ
 
6:06 หรือเราพยายามหลีกหนี
จากความไร้ระเบียบที่มีอยู่ตลอดกาล
  
6:13 ดูเหมือนเป็นความไร้ระเบียบที่ไม่จบสิ้น
 
6:18 หรือเราพยายามผนึกตน
เข้ากับสิ่งที่เป็นระเบียบอันสูงสุด
  
6:24 ซึ่งคือ จักรวาล สรวงสวรรค์
หรือเอกภพทั้งหมด
  
6:35 ผมสงสัยว่า คุณมองอะไรที่ตัวคุณในกระจก
 
6:43 ที่บอกคุณถึงสิ่งที่คุณเป็นอยู่จริงๆ
อย่างแม่นยำ
  
6:48 ผมกังขาว่า คุณจะทำอะไร
เกี่ยวกับความไร้ระเบียบนี้
  
6:56 เราตระหนักไหมว่า
เรามีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
  
7:04 เราตระหนักไหมว่า
เรามีชีวิตอยู่ในความเป็นปฏิปักษ์
  
7:13 อยู่ในความขัดแย้งเสมอ ระหว่าง
“สิ่งเป็นอยู่จริง” กับ “สิ่งที่ควรจะเป็น”
  
7:22 ผมบอกคุณแล้ว ว่าเช้าวันนี้จะยุ่งยาก
 
7:36 ถ้าเราถามคำถามเหล่านี้ต่อตนเอง
 
7:46 คุณพยายามฟัง เพื่อให้ได้คำตอบจากตัวคุณเอง
 
7:52 หรือพยายามฟัง เพื่อให้ได้คำตอบจากผู้อื่น
 
8:03 ผมเกรงว่าเราส่วนใหญ่
มีแนวโน้มที่จะค้นหาระเบียบ
  
8:11 แต่ไม่ทำความเข้าใจความไร้ระเบียบ
ไม่สืบค้นว่าระเบียบคืออะไร
  
8:21 เรายอมรับผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มีอำนาจเหนือโดยง่ายดาย
  
8:26 ยอมรับนักบวช หรือเหล่าคุรุ
ที่บอกเราว่าระเบียบคืออะไร
  
8:31 จิตเราจึงยิ่งเป็นกลไก มากขึ้นและมากขึ้น
 
8:41 เพราะเมื่อเรายอมรับแบบแผนของระเบียบ
 
8:47 เหมือนทหารฝึกซ้อมวันแล้ววันเล่า
เดือนแล้วเดือนเล่า
  
8:55 ฝึกซ้อม
จนเสียงกลองลั่นรัวอยู่ในสมองเขา
  
9:05 เราทำตาม สยบยอม
เชื่อฟัง ปรับตัวให้เข้ากันได้
  
9:15 การปรับตัวตาม การเชื่อฟัง และการสยบยอม
 
9:20 เป็นรากเหง้าของความไร้ระเบียบ ไม่ใช่หรือ
 
9:27 ดังที่เราได้พูดว่า ขออย่าได้ยอมรับอะไร
 
9:31 ที่ผู้พูดกล่าว ไม่ว่าอะไรก็ตาม
 
9:37 ผมหมายความเช่นนั้นจริงๆ
 
9:43 คำถามเหล่านี้ คุณถามตัวคุณเอง
 
9:51 คุณค้นพบด้วยตัวคุณเองไหมว่า
 
9:57 บทบาทการกระทำของเรานั้น
เป็นกลไกอย่างเหลือเชื่อเพียงใด
  
10:01 รวมทั้งท่าที ทัศนคติ และ
ปฏิกิริยาตอบสนองของเรา
  
10:07 ดังนั้น สมองและการดำรงอยู่ทั้งหมด
จึงกลายเป็นกิจวัตรที่ซ้ำซากจำเจ
  
10:21 และกิจวัตรนั้นก่อตัวขึ้นเป็นจิตของเรา
 
10:26 “จิต” ผมหมายถึงสมอง ความคิด
 
10:34 เนื้อหาทั้งหมดของจิตสำนึก
และประสาทสัมผัส
  
10:39 ทั้งหมดนั้น ผมหมายถึง สื่อถึงคำว่า “จิต”
 
10:47 คือจิตสำนึก ประสาทสัมผัส
การเคลื่อนไหวของความคิด
  
10:55 เนื้อหาของจิตสำนึก – ทั้งหมดนั้นคือจิต
 
11:02 ผมใช้คำว่าจิตในความหมายนั้น
 
11:05 เราอาจจะเปลี่ยนไปใช้คำที่ต่างกันภายหลัง
หรือพรุ่งนี้ หรือปีหน้า
  
11:13 แต่ขณะนี้ เราจะใช้คำว่า “จิต”
เพื่อสื่อถึงทั้งหมดนั้น
  
11:22 ถ้าคุณสังเกตในกระจก
 
11:28 คุณไม่พบหรือว่าจิตคุณ
เนื้อหาทั้งหมดนั้น
  
11:36 ได้กลายเป็นกลไกอย่างไม่น่าเชื่อ
 
11:43 คุณเป็นคริสเตียน
หรือหากคุณเลิกความเป็นคริสเตียน
  
11:46 คุณก็ไปขึ้นสังกัดอื่นอีก
 
11:49 หรือถ้าคุณออกจากสังกัดนั้น
คุณก็ไปสังกัดอย่างอื่นอีก
  
11:54 หรือคุณทำตามกิจวัตร
ทำตามวิธีคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
  
12:01 ทำไปตามความคิดเห็นของคุณ
ประสบการณ์ของคุณ
  
12:04 ซึ่งทำงานอยู่ภายในความจำกัดคับแคบเสมอ
 
12:12 จริงไหม
 
12:18 คุณเคยสังเกตอย่างนั้นไหม
ว่าจิตคุณเป็นกลไกอัตโนมัติ
  
12:27 เพราะเรากำลังสืบค้น
ในเรื่องที่ค่อนข้างยาก
  
12:30  
 
12:33 ผมไม่ทราบหรอกว่า
การสืบค้นจะนำพาเราไปไหน
  
12:36  
 
12:38 มันอาจจะซับซ้อนขึ้นอีกนิด
จึงต้องให้ความใส่ใจอีกหน่อย
  
12:45 ลองนึกถึงตอนที่คุณมีลูกเล็กๆ
 
12:56 คุณฟังเสียงร้อง ฟังคำบ่นพึมพำ
 
13:07 คุณห่วงใยจริงๆ คุณจึงฟัง
 
13:11 คุณอาจจะง่วงหลับ
แต่เมื่อเด็กร้องไห้ คุณก็ตื่นทันที
  
13:16 คุณจะใส่ใจตลอดเวลา เพราะเด็กเป็นลูกคุณ
 
13:21 คุณต้องใส่ใจ ต้องรัก ต้องโอบกอดเขา
 
13:26 คุณจึงใส่ใจอย่างยิ่ง
 
13:29 แม้คุณหลับอยู่ คุณยังต้องตื่น
 
13:35 แล้วคุณฟังเยี่ยงนั้นได้ไหม
 
13:41 ฟังด้วยคุณสมบัติของความใส่ใจ
ด้วยความรัก ความห่วงใย แบบเดียวกัน
  
13:49 ฟังทุกๆ การเคลื่อนไหวของเด็กคนนั้น
 
13:54 คุณทำอย่างนั้นได้ไหม ในการส่องมองที่กระจก
 
14:00 ไม่ใช่ฟังผม
 
14:04 แต่ฟังสิ่งที่กระจก
ซึ่งคือตัวคุณเอง กำลังบอกคุณ
  
14:11 ฟังด้วยความรัก ความอาทร
อันเข้มข้นพิเศษสุดนั้น
  
14:19 คุณจะทำไหม
 
14:23 เราถามว่า เหตุใดมนุษย์จึงกลายเป็นจักรกล
 
14:36 ความเคยชินที่เป็นจักรกลนั้น
ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบอย่างไม่ต้องสงสัย
  
14:44 เพราะถ้าคุณทำงาน
อยู่ในความจำกัดคับแคบตลอดเวลา
  
14:53 ในความจำกัดแคบนั้น
พลังงานจะถูกจำกัดเสมอ
  
15:00 ดังนั้น จึงเกิดการดิ้นรนเพื่อฝ่าออกไป
 
15:04 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความขัดแย้ง
 
15:08 คุณเข้าใจไหม
 
15:14 ไม่ใช่เข้าใจผม แต่เข้าใจสิ่งที่กระจกบอกคุณ
 
15:19 ที่นี่ ไม่มีผู้พูด
 
15:24 ดังนั้น คุณสังเกตด้วยความรัก
ความห่วงใยนั้น ได้ไหม
  
15:34 ซึ่งนั่นเป็นความรักความอาทรอันยิ่งใหญ่
รักในสิ่งที่คุณจะฟัง
  
15:39  
 
15:44 เราพูดถึงความไร้ระเบียบ
 
15:49 เรามีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
จากความเคยชิน จากความเชื่อ
  
15:55 จากข้อสรุป และความคิดเห็นต่างๆ
 
15:59 นี่เป็นแบบแผนที่เรามีชีวิตอยู่
 
16:04 ซึ่งโดยธรรมชาติ เมื่อถูกจำกัด
ย่อมก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ
  
16:14 เมื่อเราอยู่ในความไร้ระเบียบ
การแสวงหาระเบียบจึงผิดอย่างเห็นได้ชัด
  
16:21 เพราะจิตที่สับสน ไม่ชัดเจน
แล้วแสวงหาสิ่งที่เป็นระเบียบ
  
16:29 ระเบียบนั้นก็จะสับสน และไม่แน่นอนเช่นกัน
 
16:34 นั่นชัดเจน
 
16:35 แต่เมื่อคุณมองเข้าไปในความไร้ระเบียบ
 
16:45 ถ้าคุณเข้าใจความไร้ระเบียบที่คุณมีชีวิตอยู่
 
16:49 เข้าใจต้นเหตุและกระบวนการ
ของความไร้ระเบียบ
  
16:57 ในการทำความเข้าใจมัน
จากความเข้าใจนั้น ระเบียบอุบัติขึ้น
  
17:02 เป็นธรรมชาติ ง่ายดาย และมีความสุข
ไม่มีการบังคับ ไม่มีการควบคุมใดๆ
  
17:05  
 
17:09 คุณเข้าใจที่ผมพูด ใช่ไหม
 
17:12 นี่คือสิ่งที่กระจกบอกคุณ
 
17:17 ว่าการเข้าใจนั้น ไม่ใช่เข้าใจในระดับถ้อยคำ
ระดับปัญญานึกคิด หรืออารมณ์
  
17:28 แต่เข้าใจการเคลื่อนไหวของ
ความไร้ระเบียบในตัวเรา
  
17:35 เข้าใจว่า เหตุใด
ความไร้ระเบียบนี้จึงเกิดขึ้น
  
17:39 คุณจะค้นพบต้นเหตุได้ทันที
ถ้าคุณให้ความใส่ใจ
  
17:47 ความใส่ใจเหมือนที่คุณให้
แก่เด็กเล็กๆ ที่ไร้การปกป้อง
  
17:59 นั่นคือ มีการหยั่งเห็นเข้าสู่ความไร้ระเบียบ
 
18:09 แล้วอะไรคือ รากเหง้าของความไร้ระเบียบ
 
18:17 รากเหง้าของมัน
 
18:19 ความไร้ระเบียบมีหลายสาเหตุ
 
18:23 จากการเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่น
  
18:29 เปรียบเทียบตนเอง
กับสิ่งที่เขาหรือเธอคิดว่าควรจะเป็น
  
18:36 การเลียนแบบอย่าง
 
18:45 แบบอย่างใครบางคนที่เป็นนักบุญ
 
18:48 คุณก็รู้เรื่องเหล่านั้น
ผมไม่ต้องสาธยายเรื่องเหลวไหล
  
18:52 หรือการทำตัวให้สอดคล้อง
 
18:57 การทำตัวให้สอดคล้อง
การเลียนแบบ หรือปรับตัวตาม
  
19:03 สิ่งที่คุณคิดว่าเหนือกว่าสิ่งที่เป็นอยู่
 
19:13 ใช่ไหม
 
19:17 ดังนั้น จึงเกิดความขัดแย้งเสมอระหว่าง
“สิ่งที่เป็นอยู่” กับ “สิ่งที่ควรจะเป็น”
  
19:23  
 
19:26 ซึ่งคือการเปรียบเทียบ
เป็นกระบวนการของความคิด
  
19:33 “ฉันเคยเป็นอย่างนี้” หรือ “ฉันเคยมีความสุข”
 
19:38 แล้วสักวันหนึ่ง “ฉันจะมีความสุขอีก”
 
19:42 มีการเทียบวัดอย่างต่อเนื่อง
ระหว่าง “สิ่งที่เคยเป็นมา”
  
19:50 หรือ “สิ่งที่เป็นอยู่” กับ “สิ่งที่ควรจะเป็น”
 
19:52 การประเมินค่าตลอดเวลานี้เอง
นำมาซึ่งความขัดแย้ง
  
20:00 นี่คือ เหตุผลขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่ง
ของความไร้ระเบียบ
  
20:07 ใช่ไหม
 
20:09 และอีกเหตุหนึ่งคือ เราปฏิบัติการจากอดีต
 
20:22 แล้วความรักเป็นกระบวนการของเวลา
 
20:33 ของความคิด ของความทรงจำหรือ
 
20:42 คุณเข้าใจคำถามของผมหรือเปล่า
 
20:44 คำถามนี้กระจกถามคุณ
 
20:48 กระจกที่คุณกำลังมองดูอยู่
 
20:54 ความรักนี้
สิ่งที่เรียกกันว่า “ความรัก” ไม่ใช่หรือ
  
21:01 ที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบอย่างมหันต์
ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
  
21:14 มองดูด้วยตัวคุณเอง
 
21:25 อะไรคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบ
 
21:29 เราเห็นเหตุของมัน และยังมีเหตุอื่นอีก
แต่นั่นไม่สำคัญ
  
21:37 ในการตรวจสอบว่า รากเหง้าของมันคืออะไร
อย่าได้วิเคราะห์
  
21:41 –เราผ่านเรื่องนั้นมาแล้ว–
แค่มองดูมัน
  
21:49 ถ้าคุณมองดูโดยปราศจากการวิเคราะห์
คุณก็หยั่งเห็นมันทันที
  
21:58 แต่ถ้าคุณพูดว่า "ฉันจะตรวจสอบ
ฉันจะพิจารณาเหตุผล"
  
22:02 จากภายนอก เราวิเคราะห์
พิสูจน์ และพิจารณาโดยใช้เหตุผล
  
22:17 ซึ่งก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวของความคิด
 
22:43 แต่หากคุณสังเกตด้วยความรักความห่วงใย
 
22:56 ความใส่ใจอันลึกซึ้ง
 
23:02 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความอ่อนโยน
และความรักความอาทรมหาศาล
  
23:07 แล้วคุณจะเกิดการหยั่งเห็น
 
23:11 เราถามว่า อะไรคือรากเหง้า
ของความไร้ระเบียบ
  
23:18 ขอให้ค้นหาต่อไป
 
23:21 อะไรคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบ
 
23:26 ไร้ระเบียบภายใน
ฉะนั้นจึงไร้ระเบียบภายนอกด้วย
  
23:30 คุณเห็นได้ว่าโลกอยู่ในความไร้ระเบียบ
น่าสยดสยอง
  
23:36 ความไร้ระเบียบสร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่ง
ผู้คนเข่นฆ่ากัน
  
23:46 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะถูกทรมาน ถูกกักขัง
คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไหม
  
23:50  
 
23:52 เราทนดูสิ่งเหล่านี้ เพราะจิตใจเรายอมรับมัน
 
24:00 เราพยายามเปลี่ยนแปลง
ตรงนั้นตรงนี้บ้าง เล็กๆ น้อยๆ
  
24:09 อะไรคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบ
 
24:16 คุณต้องพิจารณาในคำถามนี้ ซึ่งหมายถึง
 
24:20 อะไรคือจิตสำนึกของเรา
 
24:26 คุณเข้าใจไหม จิตสำนึกของคุณคืออะไร
 
24:30 เมื่อคุณมองดูตัวคุณเอง
ในกระจกที่ไม่บิดเบือน
  
24:38 จิตสำนึกของคุณคืออะไร
 
24:42 นั่นอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญ
ของความไร้ระเบียบ
  
24:54 เราจึงต้องสืบค้นด้วยกัน
ว่าจิตสำนึกของเราคืออะไร
  
25:07 จิตสำนึกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งที่เคลื่อนไหว
 
25:16 มันทำงานตลอดเวลา
ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง ถูกปิด ถูกกักขัง
  
25:25 มันไม่เป็นอย่างนั้น
มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  
25:29 แต่เปลี่ยนแปลง ภายในขอบเขตที่เล็กและจำกัด
 
25:37 ก็เหมือนกับคนที่คิดว่า เขากำลังเปลี่ยนแปลง
 
25:40 เมื่อเขาเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ในมุมหนึ่ง
 
25:43 แต่ในส่วนอื่นๆ ของขอบเขต
เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงใหม่
  
25:47 เราจึงต้องเข้าใจธรรมชาติ
และโครงสร้างของจิตสำนึก
  
25:57 เราทำความเข้าใจเพื่อค้นให้พบว่า
นั่นคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบ หรือเปล่า
  
26:06 มันอาจจะไม่ใช่ เราจะค้นให้พบ
 
26:12 จิตสำนึกของเราคืออะไร
 
26:21 มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ความคิดรวบรวมขึ้นหรือ
  
26:39 รูปลักษณ์ ร่างกาย ชื่อ ประสาทสัมผัส
 
26:46 ซึ่งความคิดได้ผนึกตัวมัน
เข้าไปรวมเป็นหนึ่งเดียว
  
26:49 ทั้งความเชื่อ ความเจ็บปวด ความทรมาน
ความปวดร้าวแสนสาหัส
  
26:53 ความไม่สะดวกสบาย ความหดหู่ซึมเศร้า
ความตื่นเต้นดีใจ
  
26:57 ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล
ความกลัว ความสุขเพลิดเพลิน
  
27:02 ประเทศของฉันและประเทศของคุณ
ฉันเชื่อในพระเจ้า ฉันไม่เชื่อในพระเจ้า
  
27:06 พระเยซูสำคัญสูงสุด พระกฤษณะสำคัญยิ่งกว่า
 
27:10 และอื่นๆ มากมายไม่สิ้นสุด
 
27:13 ทั้งหมดนั้นไม่ใช่จิตสำนึกของคุณหรือ
 
27:29 คุณยังเพิ่มรายละเอียดได้อีกมากมาย
 
27:38 “ฉันผิวสีเข้ม ฉันปรารถนาที่จะขาวกว่านี้”
 
27:43 “ฉันผิวดำ แต่ผิวดำสวยดี” และอื่นๆ ไม่จบสิ้น
 
27:53 ทั้งอดีต จารีต และสิ่งที่สืบทอดกันมา
 
27:59 จารีตทั้งหมดของมนุษยชาติ
แท้จริงแล้วอยู่บนพื้นฐานนี้
  
28:08 ตำนานปรัมปรา ทั้งหมดนั้น
คือเนื้อหาของจิตสำนึก
  
28:15 ถ้าคุณเกิดในอินเดียหรือในแอฟริกา
 
28:20 ที่นั่น การเป็นคริสเตียนไม่เป็นที่นิยม
 
28:25 เขามีพระเจ้าของเขาเอง
มีสัญลักษณ์ และมีรูปบูชาของเขาเอง
  
28:27  
 
28:30 นั่นเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของเขา
เหมือนที่คุณมีที่นี่
  
28:34 เพียงแต่เขาเรียกมันด้วยชื่อที่ต่างกัน
 
28:36 แท้จริงแล้ว มันเป็นแบบแผนเดียวกัน
 
28:40 ใช่ไหม
 
28:46 ตราบใดที่เรายังไม่ตระหนักรู้
 
28:50 ถึงเนื้อหาของจิตสำนึก แล้วกระทำ
 
28:56 การกระทำนั้นย่อมต้องจำกัด
ฉะนั้นจึงไร้ระเบียบ
  
29:09 คุณเข้าใจไหม
 
29:10 การเคลื่อนไหวของความคิด
ต้องก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ
  
29:20 จนกว่าความคิดจะรู้ชัด ถึงบทบาท
ที่เหมาะสมของมัน ซึ่งคือความรู้
  
29:30 ความรู้นั้นจำกัด ฉะนั้น
มันจึงมีบทบาทที่เหมาะสมของมัน
  
29:35 นั่นชัดเจน เราได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว
ผมจะไม่พูดซ้ำอีก
  
29:41 ความคิดเกิดจากเมื่อวาน
หรือหมื่นล้านวันวาน
  
29:53 มันจึงจำกัด
 
29:55 เนื้อหาของจิตสำนึกจึงถูกจำกัดด้วย
 
30:01 แม้ความคิดจะบอกว่า
 
30:06 จิตสำนึกนี้ไม่จำกัด
เพราะมีจิตสำนึกที่สูงกว่า
  
30:10 แต่นั่นก็ยังเป็นรูปแบบหนึ่งของจิตสำนึก
 
30:14 คุณตามทันไหม
 
30:16 การที่ความคิดไม่รู้บทบาทที่เหมาะสมของมัน
 
30:24 เป็นปัจจัยสำคัญของความไร้ระเบียบ
 
30:31 ใช่ไหม
 
30:34 คุณเข้าใจใช่ไหม
 
30:35 นี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน
คลุมเครือ หรือไร้สาระ
  
30:40 แต่คุณเห็นได้ด้วยตัวคุณเอง
ถ้าคุณมีตรรกะ มีเหตุผล ชัดเจน
  
30:48 ว่าความคิดซึ่งเป็นสิ่งจำกัด
ย่อมต้องทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
  
30:54 เหมือนกับคนที่พูดว่า “ฉันเป็นชาวยิว”
หรือ “ฉันเป็นชาวอาหรับ” หรือเป็นชาวจีน
  
31:00 เขาถูกจำกัด ฉะนั้นจึงปิดกั้นตนเอง
จึงมีการต่อต้าน
  
31:05 สงครามและความทุกข์ยากจึงตามมา
 
31:10 ใช่ไหม
 
31:12 คุณมองเห็นความเป็นจริงนี้จริงๆ ไหม
 
31:18 ไม่ใช่เห็นแค่เป็นแนวคิด
เป็นสิ่งที่ใครบางคนบอกคุณ
  
31:23 แต่เห็นด้วยตัวคุณเอง เหมือนที่
คุณได้ยินเสียงร้องของลูกน้อย
  
31:33 แล้วคุณเคลื่อนไหว คุณลุกขึ้นมา
 
31:43 นั่นแหละ
 
31:46 ส่วนหนึ่งของชีวิตที่เป็นกลไกของเรา
 
31:52 เกิดจากจิตสำนึกที่จำกัดนี้
 
32:00 จริงไหม
 
32:02 ดังนั้น เป็นไปได้ไหม
ที่เราจะไม่แผ่ขยายจิตสำนึก
  
32:16 คุณเข้าใจความหมายไหม
 
32:18 การแผ่ขยาย การทำให้มันเติบใหญ่ขึ้น
หรือเพิ่มเติมสารพัดสิ่งเข้าไป
  
32:27 เพิ่มความรู้ เพิ่มประสบการณ์
หรือเคลื่อนจากมุมหนึ่งไปอีกมุม
  
32:34 พยายามที่จะขยายมัน ต่อเติมมัน
 
32:40 มีสำนักต่างๆ ทำอย่างนั้น
 
32:43 โดยการฝึกปฏิบัติ โดยใช้ระเบียบวินัย
เพื่อควบคุม และอื่นๆ
  
33:02 เมื่อคุณพยายาม แผ่ขยายจิตสำนึก
 
33:09 ก็จะมีศูนย์กลางเพื่อการเทียบวัด
 
33:15 คุณเข้าใจใช่ไหม
 
33:18 เมื่อคุณพยายามขยายอะไรก็ตาม
เช่น ต่อเติมขยายบ้าน
  
33:25 จากรากฐานเล็กหรือใหญ่
 
33:29 คุณต่อเติมขยายมัน
มีศูนย์กลางจากที่คุณขยายมันออกไป
  
33:32 ในทำนองเดียวกัน มีศูนย์กลาง
จากที่คุณพูดว่า “ฉันกำลังแผ่ขยาย”
  
33:40 ซึ่งเป็นการเทียบวัด
 
33:42 ถ้าคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร
แต่ให้มองดูตัวคุณเอง
  
33:45 คุณไม่ได้พยายามแผ่ขยาย
จิตสำนึกของคุณอยู่หรือ
  
33:48 คุณอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าแผ่ขยาย
 
33:51 คุณอาจจะบอกว่า
“ฉันแค่พยายามที่จะดีกว่านี้”
  
33:53 “ฉันพยายามจะเป็นอย่างนี้หรืออย่างนั้น”
หรือประสบความสำเร็จให้มากขึ้น
  
33:59 ตราบเท่าที่มีศูนย์กลางที่กระทำออกไป
 
34:07 ต้องมีความไร้ระเบียบ
 
34:36 แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ
เป็นไปได้หรือที่จะกระทำ
  
34:43 ที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ
มีความสุข โดยปราศจากศูนย์กลาง
  
34:50 ปราศจากเนื้อหาของจิตสำนึก
 
34:55 คุณเข้าใจคำถามเหล่านี้ไหม
 
34:58 เราถามคำถามที่เป็นพื้นฐาน
 
35:03 คุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำถามเช่นนี้
 
35:07 เราส่วนใหญ่ถามคำถามแบบขี้เกียจ เฉื่อยชา
 
35:11 ไม่แยแส แล้วเคลื่อนออกไป
 
35:15 แต่เราถามคำถามที่คุณต้องตอบ
 
35:18 คุณต้องค้นหาคำตอบ สืบค้น
เพื่อให้พบคำตอบด้วยตัวคุณเอง
  
35:25 ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะกระทำ
ดำเนินชีวิตแต่ละวัน โดยไร้ศูนย์กลาง
  
35:37 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความไร้ระเบียบ
 
35:44 นั่นคือ ในความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น
ไม่ว่าจะสนิทสนมใกล้ชิดเพียงใด
  
35:51 ถ้าคุณสนใจแต่ตัวคุณเองตลอดเวลา
 
35:56 สนใจความทะยานอยาก บุคลิกลักษณะ
ความสวยงาม ความคุ้นชินต่างๆ ของคุณ
  
36:01 คุณเป็นเช่นนั้นในความสัมพันธ์กับคนอื่น
 
36:04 ส่วนคนอื่นก็ทำเหมือนกัน
 
36:07 จึงเป็นธรรมดาที่จะเกิดความขัดแย้ง
ซึ่งเป็นความไร้ระเบียบ
  
36:16 แล้วเป็นไปได้ไหม ที่จะไม่กระทำ
ไม่เคลื่อนไหวจากศูนย์กลาง
  
36:29 เราได้สืบค้นแล้วว่า ศูนย์กลางคืออะไร
 
36:32 ศูนย์กลางคือจิตสำนึก พร้อมด้วยเนื้อหาของมัน
 
36:38 เนื้อหาคือสิ่งทั้งปวง ที่ความคิดประกอบกันขึ้น
 
36:45 ด้วยความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
ความอยาก ความกลัว และอื่นๆ
  
36:54 จริงไหม
 
37:00 แล้วอะไรที่เป็นการกระทำ
 
37:05 ที่ไม่มีความขัดแย้งอยู่ในนั้น
 
37:14 ไม่มีความเสียใจ
ไม่มีรางวัลตอบแทน ไม่มีโทษ
  
37:24 ฉะนั้น เป็นการกระทำที่เป็นทั้งหมด
 
37:29 คุณเข้าใจไหม
 
37:31 เรากำลังจะค้นหาความจริง
 
37:35 เราร่วมกันค้นหา
ไม่ใช่ผมค้นพบคำตอบ แล้วบอกคุณ
  
37:40 แต่เราจะค้นหาไปด้วยกัน
 
37:45 ระลึกไว้ด้วยว่า ไม่มีผู้พูด
 
37:47 มีเพียงกระจก ที่คุณกำลังส่องดูเท่านั้น
 
37:53 เพื่อทำความเข้าใจ คุณต้องค้นในคำถาม
ว่าความรักคืออะไร
  
38:06 เพราะถ้าเราค้นพบความจริงนี้ได้
 
38:10 การค้นพบนั้นอาจสลายศูนย์กลางได้หมดจด
 
38:18 นำมาซึ่งการกระทำที่บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์
 
38:26 เราจึงต้องสืบค้นเรื่องนี้
ด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่อย่างยิ่ง
  
38:30 ถ้าคุณเต็มใจ
 
38:33 หมายถึงคุณเต็มใจที่จะฟัง
 
38:45 แน่นอน คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรัก
 
38:49 คุณมีข้อสรุปของคุณเกี่ยวกับความรัก
 
38:51 คุณพูดว่า “เป็นไปไม่ได้ที่จะมีความรัก
โดยไม่มีความอิจฉาริษยา”
  
38:55 “ความรักมีอยู่เมื่อมีกามารมณ์เท่านั้น”
 
39:00 “ความรักมีอยู่
เมื่อคุณรักเพื่อนบ้านทั้งหมดเท่านั้น...
  
39:04 ...รักสัตว์” และอื่นๆ
 
39:09 คุณมีกรอบความคิด มีแนวคิดและ
บทสรุปไว้แล้วว่า ความรักคืออะไร
  
39:19 ซึ่งถ้าคุณมี
มันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสืบค้น
  
39:27 จริงไหม
 
39:28 ถ้าคุณบอกว่า “เป็นอย่างนั้นจริง” คุณก็จบเลย
 
39:34 มันก็เหมือนเหล่าคุรุ ที่บอกว่า
“ฉันรู้ ฉันเข้าถึงการตื่นรู้แล้ว”
  
39:38 แล้วคุณก็เชื่อตามง่ายๆ
 
39:46 คุณไม่เคยตั้งคำถามกังขาเขา
 
39:53 ที่นี่เรา...
 
39:56 ไม่มีผู้รู้ ไม่มีผู้พูด
 
40:01 แต่เราถามคำถามที่จริงจังจริงๆ
 
40:05 ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง การควบคุม
 
40:11 การต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุด ระหว่างตัวเราและผู้อื่น
 
40:18 การที่จะค้นให้พบ
เราต้องค้นลึกลงไปอย่างยิ่ง
  
40:23 ค้นเข้าสู่คำถาม ว่าความรักคืออะไร
 
40:28 ผมกำลังพูดถึงความรัก ไม่ใช่ความเมตตาการุญ
 
40:34 อย่าเอาคำอื่นเข้ามา จะทำให้สับสน
 
40:39 เราเพียงพูดกันว่า
สิ่งที่มนุษย์เรียกว่า “ความรัก” คืออะไร
  
40:46 รักสัตว์ของพวกเขา รักสัตว์เลี้ยง รักสวน
 
40:52 รักบ้าน รักเฟอร์นิเจอร์ รักลูกชายหญิงของเขา
 
40:59 รักพระเจ้า รักประเทศชาติ
 
41:04 สิ่งที่เรียกว่า “ความรัก” นี้
ถูกยัดเยียดความหมาย
  
41:10 ถูกเหยียบย่ำ บดขยี้
 
41:15 เราจึงต้องค้นให้พบ ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไร
 
41:23 อย่าเพิ่งหลับ อย่าจดบันทึก
 
41:31 ผมเชื่อว่า จะมีแถบเสียงคาสเซ็ท
 
41:33 ที่คุณจะฟังได้ภายหลัง ถ้าคุณต้องการ
 
41:36 แต่การจดบันทึก
ในขณะที่ลูกน้อยกำลังส่งเสียงร้อง
  
41:45 นั่นเป็นการเปรียบเทียบที่ดี คุณจะเข้าใจเลย
 
41:52 คุณพูดว่า “ทำไมลูกร้องไห้”
จดให้หมดอย่างเอาใจใส่
  
42:11 ดังนั้น ขอให้ใส่ใจสักนิด ใส่ใจที่จะฟัง
 
42:20 ซึ่งหมายถึง ศิลปะในการฟัง
 
42:27 เวลาที่ลูกคุณส่งเสียงร้อง
คุณฟังด้วยความสามารถทั้งหมด
  
42:35 ศิลปะในการฟัง หมายถึง
 
42:40 คำว่า “ศิลปะ” บ่งบอกถึง การจัดทุกสิ่ง
ทุกอย่างไว้ในที่ทางที่ถูกต้องของมัน
  
42:48 ถ้าคุณเข้าใจความหมายของคำนี้จริงๆ
 
42:55 นั่นคือศิลปะที่แท้จริง
ไม่ใช่การวาดภาพ หรืออะไรพวกนั้น
  
43:00 เหล่านั้นเป็นเรื่องรอง หรือเรื่องอันดับสาม
 
43:03 แต่ศิลปะในการจัดแจงชีวิตคุณ
ให้อยู่ในที่ทางในบทบาทที่เหมาะสม
  
43:14 คือการมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
 
43:16 เมื่อคุณจัดทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณ
ไว้ในที่ถูกที่ควร
  
43:21 คุณก็เป็นอิสระ
 
43:25 การจัดทุกสิ่งทุกอย่างในที่ถูกที่ควร
เป็นส่วนหนึ่งของสติปัญญา
  
43:33  
 
43:35 แล้วคุณจะถามว่า “คุณหมายความว่าอย่างไร”
คุณให้ความหมายใหม่แก่คำว่า “สติปัญญา”
  
43:40 เราต้องทำเช่นนี้
 
43:43 สติปัญญาแสดงถึง
การทำความเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่
  
43:49 แฝงอยู่เบื้องหลังถ้อยคำ
ความเงียบ คำกล่าว
  
43:53 คือการฟัง
 
43:58 ดังนั้น จิตคุณจึงตื่นอยู่ตลอดเวลาที่จะฟัง
 
44:06 คุณไม่เพียงฟังด้วยหูเท่านั้น
 
44:10 แต่ฟังโดยไม่ใช้หูด้วย
 
44:18 เราถามว่า อะไรคือความหมาย
และความงามของความรัก
  
44:27 ถ้าความรักมีความงาม
 
44:36 ผมมีความคิดหนึ่ง
 
44:42 ไม่ใช่ความคิด...
 
44:45 คุณเคยพิจารณาไหม ว่าความงามคืออะไร
 
44:56 ความงามหมายถึงอะไร
 
45:03 มันเชื่อมโยงกับความอยากไหม
 
45:07 อย่าปฏิเสธมัน มองดูมัน ใส่ใจฟัง ค้นหาดู
 
45:13 ความงามเป็นส่วนหนึ่งของความอยากหรือ
 
45:23 ความงามเป็นส่วนหนึ่งของประสาทสัมผัสหรือ
 
45:29 คุณเห็นสิ่งก่อสร้างอันอัศจรรย์
 
45:31 วิหารพาร์เธนอน สิ่งก่อสร้างของกรีก
หรืออียิปต์โบราณ
  
45:35 หรือโบสถ์ มหาวิหารอันวิจิตรพิสดาร
 
45:43 ประสาทสัมผัสของคุณถูกปลุก
ให้ตื่นขึ้น ด้วยความงามนั้น
  
45:48 ความงามเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้หรือ
 
45:55 ความงามอยู่ที่ใบหน้า สีผิว ทรวดทรงหรือ
 
46:01 อยู่ที่โครงสร้างของใบหน้า
ประกายตาแจ่มชัดหรือ
  
46:04 อยู่ที่ผิวขาวเนียนละออ อยู่ที่การแสดงออก
ลักษณะท่าทางของชายหญิงหรือ
  
46:12 คุณเข้าใจคำถามทั้งหมดนี้ไหม
 
46:17 หรือความงามมีคุณสมบัติอื่น
ที่เหนือพ้นไปจากความงามทั้งหมดนี้
  
46:32 เมื่อความงามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
 
46:43 แล้วรูปลักษณ์ หน้าตา ทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็จะมีที่ทางที่เหมาะสมของมัน
  
46:48 แต่ถ้ายังจับความหมายไม่ได้
หรือยังไม่เข้าใจ สิ่งที่แสดงออกภายนอก
  
46:51  
 
46:55 สิ่งภายนอกก็กลายเป็นสิ่งสำคัญไปทั้งหมด
 
46:57 เรากำลังค้นหา ว่าความงามคืออะไร
 
47:08 เมื่อเรามองเห็นบางสิ่งบางอย่าง
 
47:11 เห็นขุนเขามหัศจรรย์
ทาบกับท้องฟ้าสีครามน่าพิศวง
  
47:17 หิมะขาวสว่างโพลน ใสสะอาด ไร้มลพิษ
 
47:24 ความตระหง่านน่าเกรงขามของมัน
ขับไสความคิด
  
47:29 ความห่วงใยและปัญหาทั้งหมดของคุณออกไป
 
47:32 คุณเคยสังเกตไหม
เมื่อคุณพูดว่า “มันช่างสวยงาม”
  
47:36 แล้วบางทีชั่วสองวินาที หรืออาจจะหนึ่งนาที
 
47:39 ที่คุณเงียบถึงที่สุด
 
47:44 คุณไม่เคยสังเกตหรือ ว่านั่นหมายถึงอะไร
 
47:50 ชั่ววินาทีที่ความยิ่งใหญ่ของมัน
 
47:55 ขับไสความใจแคบของเราออกไป
 
48:00 ความยิ่งใหญ่นั้นยึดครองเรา
 
48:10 คุณเข้าใจที่พูดนี้ไหม
 
48:13 เหมือนเด็กเล็ก
ที่ได้ของเล่นที่ซับซ้อน เข้าใจยาก
  
48:19 เขาจะหมกมุ่นอยู่กับมันเป็นชั่วโมง
 
48:23 เขาไม่พูดไม่จา ไม่ส่งเสียงเลย
 
48:26 เขาจดจ่อจมอยู่ในนั้น
 
48:30 ซึ่งหมายถึง ของเล่นดึงดูดเขาไว้
 
48:36 คุณตามทันไหม ผมเริ่มเหนื่อยแล้ว
 
48:40 เข้าใจไหม
 
48:45 ก็เหมือนกับที่ภูเขาดึงดูดคุณ
 
48:51 ฉะนั้น ชั่ววินาทีหรือนาทีนั้น
คุณเงียบอย่างถึงที่สุด
  
48:59 ซึ่งหมายถึงไม่มีตัวตน
 
49:07 แล้วโดยไม่ถูกดึงดูดด้วยสิ่งใด
 
49:13 ไม่ว่าจะของเล่น ขุนเขา หรือใบหน้า
 
49:16 หรือแนวคิด หรือนั่นนี่
 
49:22 แต่อยู่ในตัวเราเองโดยสมบูรณ์
โดยปราศจาก “ความเป็นฉัน”
  
49:29 นั่นเป็นแก่นแท้ของความงาม
คุณเข้าใจทั้งหมดนี้หรือเปล่า
  
49:38 เรากำลังจะค้นหากัน ว่าความรักคืออะไร
 
49:44 เพราะถ้าหากเราค้นพบ
ชีวิตเราอาจจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง
  
49:52 เราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความขัดแย้ง
ไม่มีการควบคุม
  
49:59 ไม่มีความพยายามรูปแบบใดๆ
 
50:07 เรากำลังจะค้นหา
 
50:15 ก่อนอื่น ดังที่พูดกันเมื่อวันก่อน
 
50:19 ว่ามีการกระทำเชิงบวก
ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่กระทำ
  
50:28 ผมได้ถามค้นเรื่องนั้นแล้ว ผมต้องทำอีกไหม
 
50:39 ในการกระทำเชิงบวก
มีการทำบางอย่างเกี่ยวกับมัน
  
50:48 มีการควบคุม กดข่ม
พยายาม ครอบงำ หลีกเลี่ยง
  
50:56 อธิบาย หาเหตุผล
 
50:59 ในกระบวนการวิเคราะห์ การหาเหตุผล
 
51:05 มีการกระทำ ที่ถือว่าเป็นเชิงบวก
 
51:11 มีการทำบางอย่างเกี่ยวกับมัน
 
51:18 และเราพูดว่า มีการกระทำ...ที่ไม่มีการกระทำ
 
51:25 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำเชิงบวก
ไม่ใช่ขั้วตรงข้ามของมัน
  
51:28  
 
51:31 คือการสังเกต โดยปราศจากการกระทำ
 
51:38 แล้วในการสังเกตนั้นเอง
ดังที่เราชี้ให้เห็นว่า
  
51:41 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างถอนรากถอนโคน ในสิ่งที่ถูกสังเกต
  
51:47 ซึ่งเป็นการไม่กระทำ คุณเข้าใจใช่ไหม
 
51:53 เข้าใจสักเล็กน้อยไหม
ไม่เป็นไร มันเป็นชีวิตคุณ
  
51:58 เราเคยชินกับการทำในเชิงบวก จริงไหม
 
52:01 “ฉันต้องทำ” “ฉันต้องไม่ทำ”
“นี่คือสิ่งที่ถูก”
  
52:04 “นี่คือสิ่งผิด”
“นี่ถูกต้อง” “ควรเป็นอย่างนี้”
  
52:06 “ต้องไม่เป็นอย่างนี้”
“ฉันจะกดข่ม” “ฉันจะควบคุม”
  
52:11 ทั้งหมดนี้เสริมสร้าง “ความเป็นฉัน”
ให้มีพลังมากขึ้น
  
52:16 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความไร้ระเบียบ
และความขัดแย้ง
  
52:24 ถ้าคุณเห็นเช่นนั้น ไม่ใช่เห็นทางถ้อยคำ
ทางปัญญานึกคิด หรือเห็นด้วยตา
  
52:32 แต่เห็นความจริงในเรื่องนี้จริงๆ
 
52:35 จึงไม่มีการกระทำ
ในสภาวะนั้นไม่มีความพยายาม
  
52:42 ตัวการสังเกตนั่นเอง
ที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกสังเกต
  
52:49 กี่โมงแล้ว
 
52:57 11 โมง 25 นาที
 
53:10 เรากำลังถามว่า ความรักคืออะไร
 
53:15 และเราก็พูดว่า เรามีความคิดเห็น
หลากหลายเกี่ยวกับความรัก
  
53:22 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ของคุรุ ของนักบวช
  
53:33 ภรรยาของคุณหรือแฟนสาวของคุณ
พูดว่า “นี่คือความรัก”
  
53:38 หรือคุณก็พูดว่า “นี่คือความรัก”
 
53:42 หรือคุณบอกว่า มันเกี่ยวข้อง
กับกามารมณ์ เป็นเช่นนั้นไหม
  
53:50 ความรักเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสหรือ
 
53:57 และจากประสาทสัมผัส
ความอยากก็เกิดขึ้น คุณตามทันไหม
  
54:07 ความอยากเป็นกระบวนการ
กระบวนการที่มุ่งไปอย่างจดจ่อ
  
54:18 กระบวนการของประสาทสัมผัสคือ ความอยาก
 
54:23 มันเห็นได้ชัด อย่าทำหน้างงอย่างนั้น
 
54:28 ผมเห็นสิ่งสวยงาม
ซึ่งคือ
  
54:30 การที่ประสาทสัมผัสถูกปลุกให้ตื่นขึ้น
และผมก็ต้องการมัน
  
54:39 ขอให้เคลื่อนไปด้วยกัน
 
54:43 มองดูมันด้วยตัวคุณเอง
 
54:50 เราพูดว่า
 
54:54 เมื่อมีการเคลื่อนไหวของประสาทสัมผัสทั้งหมด
 
55:01 ประสาทสัมผัสทุกส่วน
ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
  
55:03 เมื่อนั้นไม่มีความอยาก
 
55:09 คุณลองพินิจพิเคราะห์ดู
 
55:14 ความรักเป็นกระบวนการของประสาทสัมผัส
พร้อมทั้งความอยากของมันหรือ
  
55:27 ใช่ไหม
 
55:29 ถ้าพูดต่างออกไป
ความรักคือความอยากหรือ
  
55:42 ในกามารมณ์ มีการทำงานของประสาทสัมผัส
 
55:46 มีความทรงจำ มีภาพ มีมโนภาพ
 
55:49 มีความรู้สึกทางประสาทสัมผัสตลอดเวลา
 
55:56 และการเคลื่อนไหวนั้น ทั้งหมดนั้น
เราคิดว่าเป็นความรัก
  
56:08 เท่าที่เราสังเกต
ความรักเป็นส่วนหนึ่งของความอยาก
  
56:20 สอบสวนไปช้าๆ เราไม่ได้แผ่ขยายมัน
 
56:23 อย่างง หรือพูดว่า “ไม่จริง เป็นไปไม่ได้”
 
56:27 เรากำลังสอบสวน
 
56:32 ความรักเป็นความผูกพันหรือ
 
56:42 คุณเข้าใจไหม
 
56:44 ผมผูกพันกับลูกชายหญิงของผม
 
56:49 ผมครอบครอง
 
56:54 ความผูกพันเป็นความรักหรือ
 
57:02 ทั้งชีวิตเรา อยู่บนพื้นฐานความผูกพัน
 
57:10 ผูกพันกับทรัพย์สมบัติ ผูกพันกับบุคคล
 
57:14 ผูกพันกับความเชื่อ กับศาสนา
ที่ไร้ข้อพิสูจน์ พระเยซูหรือพระพุทธเจ้า
  
57:20 ไม่ว่าผูกพันกับอะไร
 
57:25 นั่นคือความรักหรือ
 
57:28 เมื่อคุณผูกพัน
ในความผูกพันนั้นมีความเจ็บปวด
  
57:35 มีความกลัว ความอิจฉาริษยา
ความวิตกกังวล – คุณอาจจะสูญเสีย
  
57:46 เราจึงถามว่า
 
57:49 ที่ใดมีความผูกพัน ที่นั่นมีความรักหรือ
 
58:00 เมื่อคุณสังเกตดูมัน และคุณสนใจลึกมาก
 
58:07 สนใจอย่างลึกซึ้งที่สุด
ที่จะค้นหาว่าความรักคืออะไร
  
58:11 แล้วความผูกพัน
ก็กลายเป็นเรื่องไม่สำคัญ ไม่มีค่า
  
58:19 เพราะนั่นไม่ใช่ความรัก
 
58:27 ความรักไม่ใช่ความอยาก
 
58:35 ไม่ใช่ความทรงจำ
 
58:40 ไม่ใช่ความผูกพัน
 
58:47 ไม่ใช่ว่าผมบอกคุณ แล้วคุณยอมรับ
–มันเป็นอย่างนั้นจริง
  
58:52 ความรักเป็นความสุขเพลิดเพลินหรือ
 
58:59 อย่าดูเศร้าหดหู่อย่างนั้น
 
59:11 ผมขอโทษ
 
59:18 ไม่ใช่คุณจะจูงมือกันไม่ได้
 
59:27 แต่เราจะค้นหา ว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้ไหม
 
59:34 เราพูดว่า ความอยากเป็นผลของ
ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
  
59:42 ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
ผูกติดอยู่กับความคิด
  
59:48 ความคิดก็ผูกติดอยู่กับ
ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
  
59:51 และจากความรู้สึกทางประสาทสัมผัสนั้น
ความอยากก็เกิดขึ้น
  
59:55 แล้วความอยากนั้นต้องการที่จะเติมเต็ม
เราเรียกความต้องการนั้นว่า “ความรัก”
  
1:00:04 แล้วนั่นเป็นความรักไหม
ความผูกพันเป็นความรักหรือ
  
1:00:14 ในความผูกพันมีความขัดแย้ง ความไม่แน่นอน
 
1:00:19 ฉะนั้น ยิ่งมีความไม่แน่นอนมากขึ้น
 
1:00:22 ความกลัวที่จะโดดเดี่ยวยิ่งมากขึ้นด้วย
คุณก็ยิ่งผูกพันมั่นหมาย
  
1:00:28 ยิ่งครอบครอง ครอบงำ
ยืนยันถือสิทธิ์ เรียกร้องต้องการ
  
1:00:34 จึงเกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์
 
1:00:37 แล้วคุณก็คิดว่า ความขัดแย้งนี้
เป็นส่วนหนึ่งของความรัก
  
1:00:46 เราถามว่า นั่นคือความรักหรือ
 
1:00:49 ความสุขเพลิดเพลินเป็นความรักหรือ
 
1:00:57 ความสุขเพลิดเพลิน
เป็นกระบวนการของความทรงจำ
  
1:01:05 ใช่ไหม
 
1:01:09 อย่าจดจำคำกล่าวนี้
 
1:01:14 แค่ฟังเท่านั้น
 
1:01:20 ผมจำได้ว่า คุณดีอย่างไร
 
1:01:27 ให้ความพึงพอใจ ความอ่อนโยน
ความสุขสบาย ความสัมพันธ์ทางเพศ
  
1:01:31 ให้นี่ ให้นั่น และอื่นๆ เพียงใด
ผมจำสิ่งเหล่านั้นได้
  
1:01:35 ผมจึงพูดว่า “โอ้! ยอดรัก ผมรักคุณ”
 
1:01:40 นี่หรือคือความรัก
 
1:01:45 แล้วความสุขเพลิดเพลินเป็นสิ่งต้องห้ามหรือ
 
1:01:55 คุณต้องถามคำถามเหล่านี้ ผมกำลังถาม
คุณก็ต้องถามและค้นให้พบ
  
1:02:04 เมื่อคุณมองดูน้ำในลำธาร
มันให้ความสุขเพลิดเพลินแก่คุณ ไม่ใช่หรือ
  
1:02:12 ความสุขเพลิดเพลินนั้นผิดอะไร
 
1:02:16 คุณมองดูต้นไม้ตระหง่านโดดเดี่ยวในท้องทุ่ง
นั่นไม่ให้ความสุขเพลิดเพลินแก่คุณหรือ
  
1:02:24 เมื่อคุณดูดวงจันทร์เหนือขุนเขา
มันให้ความสุขเพลิดเพลินไม่ใช่หรือ
  
1:02:29 เหมือนเมื่อคืน บางคนอาจได้เห็น
 
1:02:32 เป็นความอภิรมย์อย่างยิ่งไม่ใช่หรือ
แล้วมันผิดอะไร
  
1:02:37 แต่ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อความคิดพูดว่า
“มันช่างสวยงามเสียจริง”
  
1:02:44 ฉันต้องเก็บมันไว้ จดจำมัน บูชามัน
 
1:02:48 ฉันหวังที่จะได้มันมากขึ้น
 
1:02:52 จากนั้นกระบวนการของความสุขเพลิดเพลิน
ก็เข้ามาปฏิบัติการ
  
1:03:00 ความสุขเพลิดเพลินนั้น
เราเรียกว่า “ความรัก”
  
1:03:09 เมื่อเด็กทารกอยู่กับแม่
 
1:03:16 แม่เต็มไปด้วยความรักความอาทร
ที่แสนอ่อนโยน
  
1:03:21 รู้สึกได้ถึงการโอบอุ้ม นั่นเป็นความรักไหม
 
1:03:25 อย่าเพิ่งตำหนิผมนะ ผมเพียงแต่ถามคำถาม
 
1:03:30 หรือว่าความรักนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของสิ่งสืบทอดทางพันธุกรรม
  
1:03:44 คุณเคยเห็นแม่ลิงอุ้มกอดลูกๆ ของมันไหม
 
1:03:52 แม่ช้างที่ระวังดูแลลูกเล็กๆ ของมัน
 
1:04:01 อาจจะเป็นเพราะ เราสืบทอด
สัญชาตญาณการตอบสนองต่อทารก
  
1:04:13 แล้ว “เขาเป็นลูกน้อยของฉัน” ก็เกิดขึ้น
 
1:04:17 คุณอย่าเพิ่งส่ายหัว
 
1:04:19 “เขาเป็นลูกฉัน
เลือดเนื้อเชื้อไขของฉัน ฉันรักเขา”
  
1:04:32 ถ้าคุณรักลูกของคุณอย่างยิ่ง
 
1:04:37 คุณจะดูแลให้เขาได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง
 
1:04:42 คุณจะดูแลไม่ให้เขาเป็นคนรุนแรง
เขาจะไม่ถูกฆ่าหรือฆ่าใคร
  
1:04:49 แต่คุณไม่สนใจใยดีหรอก
 
1:04:52 คุณสนใจดูแลทารกน้อยนั้น
จนเขาอายุสี่ ห้า หก ขวบ
  
1:04:57 แล้วคุณก็โยนเขาให้หมาป่า
 
1:05:02 จริงไหม
 
1:05:05 นี่เป็นความรักหรือ
 
1:05:12 แล้วการกระทำเชิงบวก คือบอกว่า “ไม่...
 
1:05:17 ฉันจะไม่มีเพศสัมพันธ์อีกต่อไป
ฉันจะไม่....อีกต่อไป”
  
1:05:22 ฉันจะทำสิ่งนี้
ฉันจะกำจัดความยึดติดผูกพัน
  
1:05:25 ฉันจะเป็นอิสระจากความผูกพัน
ฉันจะพยายามจัดการกับความผูกพัน
  
1:05:30 จะทำงานกับมัน จะทำบางสิ่ง
บางอย่างเกี่ยวกับมันตลอดเวลา
  
1:05:33 ทว่า การกระทำเชิงลบ
คือการดู ดูทั้งหมดของมัน
  
1:05:44 ฉะนั้นจะมีการหยั่งเห็น
 
1:05:51 แล้วคุณจะเห็นว่าความรัก
ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลย
  
1:05:59 แต่เพราะมีความรัก
 
1:06:06 จากความรักนั้น
ความสัมพันธ์ทั้งหมดเปลี่ยนไป
  
1:06:14 พวกผู้ถือสันโดษ พระ
 
1:06:22 สันยาสี ในอินเดีย ในยุโรป
และนักบวชทั่วโลก
  
1:06:25 ต่างพูดว่า “ต้องไม่มีความอยาก
ไม่มีกามารมณ์ อย่ามองผู้หญิงสวย
  
1:06:35 ถ้าคุณจะทำ ก็ให้คิดถึงเธอ
ในฐานะพี่น้องหรือแม่
  
1:06:42 หรือถ้าคุณมองดูพวกเธอ
ก็ให้เพ่งจิตไปที่พระเจ้า”
  
1:06:49 คุณตามเรื่องเหล่านั้นทันไหม
 
1:06:53 แต่พวกผู้ถือสันโดษ ก็แผดเผาอยู่ข้างใน
 
1:07:00 ภายนอกปฏิเสธ แต่ภายในลุกเป็นไฟ
 
1:07:05 และสภาพนั้น เขาพากันเรียกว่า
“ชีวิตที่เคร่งศาสนา”
  
1:07:14 ซึ่งหมายถึง เขาไม่มีความรัก
 
1:07:18 เขามีแต่แนวคิด ว่าความรักคืออะไร
 
1:07:22 แนวคิดไม่ใช่ความรัก
แนวคิด ถ้อยคำ ไม่ใช่ความรัก
  
1:07:30 แต่เมื่อคุณเห็น กระบวนการทั้งหมด
 
1:07:35 ของความอยาก ความผูกพันมั่นหมาย
ความสุขเพลิดเพลิน
  
1:07:38 จากการหยั่งเห็นอันลึกซึ้งยิ่ง
 
1:07:42 ดอกไม้แปลกประหลาดคาดไม่ถึงจะผลิบาน
ด้วยกลิ่นหอมอบอวลพิเศษสุด
  
1:07:50 นั่นคือความรัก