Krishnamurti Subtitles

จิตสำนึกไปพ้นตัวมันเองได้ไหม

Saanen - 20 July 1978

Public Talk 60:07 จิตสำนึกไปพ้นตัวมันเองได้ไหม
 
0:27 เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องอะไร
 
0:41 ผมขออนุญาต
 
0:52 ผมต้องการค้นเข้าสู่คำถาม
โดยที่ไม่ใช่เป็นแค่คำพูดหรือแนวคิด
  
0:57 ว่ามันหมายถึงอะไร
 
1:12 ที่มนุษย์คนหนึ่งอย่างเรา
 
1:17 ควรนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันล้ำลึกในตนเอง
 
1:32 นั่นหมายถึงอะไร
 
1:40 เราใช้คำว่า ‘เปลี่ยนแปลง’
ไม่ใช่เปลี่ยนจากอย่างนี้เป็นอย่างนั้น
  
1:52 แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่
หรือการผ่าเหล่ากลายพันธุ์
  
2:02 ในโครงสร้างจิตสำนึกของเรา
 
2:11 ผมต้องการจะพูดเรื่องนี้ หากคุณไม่ว่าอะไร
 
2:19 เพราะดูเหมือนมนุษย์เรา
ยังคงอยู่ในโครงสร้างของจารีต
  
2:31 ของวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ
 
2:38 อีกทั้งทางจิตใจ ด้านใน
 
2:42 เราก็ยังทำตามแบบแผนที่แน่นอน ไปจนตลอดชีวิต
 
2:47 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกามารมณ์
 
2:53 เรื่องจินตนาการ เรื่องเพ้อฝัน
เรื่องที่เป็นตำนาน
  
2:59 หรือเรื่องที่เป็นความจริง
เรื่องชีวิตแบบโลกๆ
  
3:10 นั่นก็ดูเหมือนเป็นแบบแผน
ในการดำรงอยู่ของเรา
  
3:15 เราเป็นคนทางโลก
 
3:19 คำว่า “ทางโลก” ผมหมายถึงตื้นเขินอย่างยิ่ง
 
3:24 มีชีวิตอยู่แค่ในระดับประสาทสัมผัส
 
3:30 มีชีวิตอยู่กับเงิน ตำแหน่งหน้าที่
กับอิสรภาพที่ผิวเผิน
  
3:34 กับความลุ่มหลง และอื่นๆ ที่ตื้นเขิน
 
3:40 และเมื่อรู้ว่า สังคมและโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร
 
3:48 ก็มีผู้คนที่ต้องการปฏิวัติอย่างนองเลือด
 
3:54 ไปตามอุดมการณ์บางอย่าง
 
4:00 ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางกายภาพทั้งปวง
 
4:06 คุณรู้ไหม apple-cart ผมหมายถึงอะไร
 
4:11 ไม่ใช่ผลแอบเปิ้ลจริงๆ
แต่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับมัน
  
4:17 แล้วเขาพยายามปฏิวัติในทุกๆ ด้าน
ทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ
  
4:25 เห็นได้ชัดว่านั่นไม่ได้ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในมนุษย์
  
4:34 เขาควบคุมสภาพแวดล้อม
 
4:46 บังคับใช้กฎหมายบางอย่างทางเศรษฐกิจ
 
4:53 บังคับให้เป็นไปตามความเชื่อ
และอุดมการณ์เผด็จการเบ็ดเสร็จ
  
5:02 เขาพยายามทุกรูปแบบ ทุกวิถีทาง
 
5:08 ทุกโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 
5:11 เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในมนุษย์จากรากฐาน
  
5:16 ศาสนาก็พยายามเช่นกัน
 
5:24 เขาพูดว่า “ขอให้ลืมตัวคุณเอง
และอุทิศตนต่อพระคริสต์”
  
5:28 หรือต่อคนนี้คนนั้น
หรือศิโรราบต่อผู้รู้
  
5:30  
 
5:35 ซึ่งเป็นความสะดวกสบายสำหรับผู้รู้
 
5:42 เป็นต้น
 
5:44 เห็นได้ชัดว่า
จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสังเกต
  
5:52 และการสังเกตนี้ไม่ได้ทำเล่นๆ
หรือทำไปตามความอยากของเรา
  
6:01  
 
6:06 แต่หากเราสังเกตอย่างใกล้ชิดยิ่ง
สังเกตลึกลงไปถึงรากฐาน
  
6:10 มนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
มาเป็นพันๆ ปีแล้ว
  
6:14 เราถามว่า เป็นไปได้ไหม
 
6:19 ที่จะก่อให้เกิดการปฏิวัติในจิตใจ
อย่างถึงรากฐาน
  
6:29 ไม่ใช่เพียงแค่ตัดแต่งกิ่งก้าน ตรงนี้ตรงนั้น
 
6:35 แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่อันลึกล้ำ
ถาวร คงทน
  
6:46 เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ไม่มีวันหวนคืนมาอีก
 
6:53 เพราะที่เป็นอยู่ เราไม่มีความสุข
 
6:57 ผมไม่รู้ว่า ทำไมเราจึงใช้ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่
 
7:04 โดยทั่วๆ ไป เราทุกข์ยากแสนสาหัส ขัดแย้ง
 
7:09 เราอิจฉา วิตกกังวล กลัว
เรามีชีวิตผ่านทั้งหมดนั้นมา
  
7:13 เรายอมรับทั้งหมดนั้น
เราถูกอิทธิพลกำหนดให้เป็นไปตามนั้น
  
7:20 ถ้าคุณอยู่ในรัฐเผด็จการ
 
7:22 ผ่านไปสักระยะ คุณจะเคยชินกับมัน
 
7:27 คุณยอมรับพันธนาการ การบังคับ
 
7:31 ยอมรับความกลัว และทั้งหมดนั้น
 
7:34 ดังนั้น เป็นไปได้ไหมที่มนุษย์
 
7:43 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างยั่งยืน
 
7:57 นั่นคือเรื่องที่เราจะพูดกัน
 
8:08 เราควรถามคำถามนี้ต่อตัวเราเอง
 
8:15 ว่าเหตุใด
มนุษย์เราจึงดำเนินชีวิตอย่างที่เป็นอยู่
  
8:23 เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้
 
8:28 แล้วนำมาซึ่งการปฏิวัติทางจิตใจจากรากฐาน
ได้ไหม
  
8:31 หรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่
 
8:35 แล้วมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นปกติ
 
8:38 มีเหตุผล มีอาชีพการงาน และอื่นๆ ได้ไหม
 
8:44 หากคุณสนใจ เราขอสืบค้นเข้าสู่เรื่องนี้
 
8:51 ผมหวังว่าคุณจะสนใจ
 
9:00 ประการแรก
 
9:07 โลกตะวันตกได้แบ่งแยกจิตสำนึก
 
9:16 เป็นจิตใต้สำนึกที่อยู่ลึกกว่า
และจิตสำนึกที่อยู่ส่วนผิว
  
9:23 เราอาจทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกส่วนผิว
 
9:36 ที่เห็นได้ชัด เพียงชั่วคราว
 
9:44 จิตสำนึกส่วนผิวนั้น สามารถปรับตัวมันเอง
เข้ากับอะไรก็ได้อย่างผิวเผิน
  
9:50 เข้ากับความหวาดกลัว สงคราม
ความยากลำบากทั้งปวงของมนุษย์
  
10:02 ส่วนจิตใต้สำนึกเป็นจิตชั้นที่ซ่อนอยู่ลึกลงไป
 
10:15 จิตคือจิตสำนึก เราใช้คำว่า “จิต”
 
10:20 ซึ่งเราอธิบายแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน
เราจะไม่พิจารณามากไปกว่านี้
  
10:29 ตัวจิตใต้สำนึกที่อยู่ลึกนั้น
เป็นส่วนของเผ่าพันธุ์
  
10:40 เป็นส่วนของความเรียกร้องต้องการ ความกลัว
 
10:52 และความรู้สึกทุกข์ระทมอันลึกล้ำ
ที่เราไม่สำนึกรู้ถึงมัน
  
11:09 ผมคิดว่า มันเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง
 
11:14 ที่แบ่งแยกจิตสำนึกออกเป็นส่วนๆ
 
11:18 เป็นจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก
 
11:24 แต่จิตสำนึกคือทั้งหมด
 
11:29 คุณอาจแบ่งแยกมัน เพื่อความสะดวก
ในการสำรวจ หรือการตรวจสอบ
  
11:39 แต่ตราบใดที่ยังคงการแบ่งแยกจิตสำนึกนี้เอาไว้
 
11:46 การแบ่งแยกจิตสำนึกออกเป็นส่วนที่ลึกกว่า
และส่วนที่สูงกว่า
  
11:53 ไม่เพียงทำให้เกิดความขัดแย้งเท่านั้น
 
11:57 ถ้าเราสืบค้นลงไป
 
12:04 จะเห็นความรู้สึกของอดีตที่ยั่งยืน
ที่ควบคุม ก่อร่างสร้างปัจจุบันอยู่เสมอ
  
12:17 คุณตามทันไหม
 
12:19 ดังที่พูดแล้วว่า ที่นี่ไม่มีผู้พูด
 
12:31 แต่คุณกำลังถามคำถามเหล่านี้ต่อตัวคุณเอง
 
12:36 เราใช้คำ ที่ใช้กันทั่วๆ ไป
 
12:41 เราไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยคำเหล่านี้
 
12:48 คุณอาจจะอ่านหนังสือด้านจิตวิทยา
 
12:51 และมีศัพท์เฉพาะทาง หรือมีแนวคิดบางอย่าง
 
12:55 แล้วแนวคิดหรือคำเหล่านั้นขับเคลื่อนคุณ
 
13:00 ควบคุมคุณ ควบคุมการคิดของคุณ
ควบคุมการตอบสนองของคุณ ฯลฯ
  
13:06 หากคุณทำเช่นนั้น การสื่อถึงกันของเรา
 
13:10 จะกลายเป็นเรื่องยากยิ่ง
 
13:15 แต่หากเราใช้คำ โดยปราศจากการเชื่อมโยงทั้งหมด
 
13:21 ซึ่งมาจากการศึกษาและการอ่าน
จะมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่หรือไม่ก็ตาม
  
13:28 ถ้าเราใช้ถ้อยคำอย่างชัดเจนเรียบง่าย
 
13:32 เราจึงจะสื่อถึงกันได้
 
13:36 ผมหวังว่าคุณจะทำเช่นนั้น ในขณะที่เราพูดคุยกัน
 
13:45 จิตใต้สำนึกที่อยู่ลึกกว่า เผยตัวให้เห็นได้ไหม
 
13:53 หรือเผยตัวอย่างสมบูรณ์ทั้งหมด
 
13:59 แสดงตัวภายใต้แสงแห่งการหยั่งเห็น
 
14:09 หรือจะต้องสืบค้นมันผ่านความฝัน
 
14:17 ผ่านความสงสัย ผ่านเสียงกระซิบบอกชั่วครั้งคราว
 
14:27 หรือผ่านลางสังหรณ์บางรูปแบบ
 
14:33 โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ชอบคำว่า “ลางสังหรณ์”
 
14:38 เพราะคุณจะมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับอะไรก็ได้
 
14:42 มันอาจจะเป็นความอยากของคุณเอง
 
14:45 ที่กระตุ้นคุณให้มีความรู้สึกเกี่ยวกับบางอย่าง
 
14:52 เราจึงจะไม่ใช้คำนั้นเลย
 
14:58 แล้วเป็นไปได้ไหมที่จะสืบค้น
โดยปราศจากการวิเคราะห์
  
15:05 เนื้อหาทั้งหมดของจิตในชั้นที่ลึกกว่า
 
15:12 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
15:14 ตามให้ทัน มันเป็นชีวิตคุณ ไม่ใช่ของผม
 
15:28 ในเมื่อนักจิตวิทยาได้แบ่งแยกจิตสำนึก
 
15:34 จิตส่วนที่สำนึกรู้จึงคิดว่า
มันสามารถตรวจสอบจิตใต้สำนึกได้
  
15:41 มันจึงวิเคราะห์ความฝันของมัน
 
15:48 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ผิวเผิน
วิเคราะห์ปฏิกิริยาของมัน
  
15:54 ซึ่งวิเคราะห์จากส่วนผิวเสมอ
 
15:58 จากจิตสำนึกที่ขุดคุ้ยเข้าสู่จิตใต้สำนึก
 
16:07 ในการทำเช่นนั้น มีอันตรายอย่างใหญ่หลวง
 
16:16 เพราะจิตส่วนสำนึกรู้
 
16:22 เต็มไปด้วยจินตนาการ
ความรู้สึกเรียกร้องต้องการทางประสาทสัมผัส
  
16:39 ความเชื่อ และอื่นๆ
 
16:40 ด้วยสิ่งทั้งหมดนั้น
มันพยายามที่จะตรวจสอบสิ่งที่ซ่อนอยู่
  
16:48 คุณตามทันไหม
 
16:51 และมีผู้คนที่ทำเป็นกลุ่ม
พยายามจะตรวจสอบปฏิกิริยาการกระทำของเขา
  
16:56 โดยการบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง
 
17:03 ซึ่งก็เหมือนการพูดกับตนเอง
 
17:07 คุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
 
17:14 การแบ่งแยกนี้จึงคงอยู่เสมอ
 
17:24 ดังนั้น ความขัดแย้งระหว่างภายนอกกับภายใน
จึงเกิดขึ้นเสมอ
  
17:33 ภายนอกคือ ส่วนที่สำนึกรู้
ส่วนผิว และส่วนที่ลึกกว่า
  
17:38 ผมไม่ทราบว่า คุณเคยสังเกตเห็นทั้งหมดนี้ไหม
 
17:43 คุณไม่จำเป็นต้องไปหานักจิตวิทยาคนใด
 
17:46 หานักปรัชญา หรือผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาคนใด
 
17:52 คุณสามารถสังเกตทั้งหมดนี้ได้ในตัวคุณเอง
 
17:55 ถ้าคุณรู้ว่า จะอ่านตัวคุณเองอย่างไร
 
18:02 เราส่วนใหญ่ไม่มีทั้งพลังงานและความสนใจ
 
18:10 ไม่มีความเรียกร้องต้องการที่พูดว่า
“ฉันต้องค้นให้พบ”
  
18:15 แต่เมื่อเกิดวิกฤติ เราจึงไปหาผู้เชี่ยวชาญ
 
18:24 ด้วยหวังว่าเขาจะแก้ปัญหาของเราได้
 
18:29 ดังนั้น เราจึงพึ่งพิงคนอื่นอยู่เสมอ
 
18:53 แต่คนที่คุณพึ่งพิงนั้น
ก็ถูกอิทธิพลกำหนดเท่าเทียมกัน
  
18:59 หรือบางทีอาจแบ่งแยกมากกว่า วิปริตมากกว่า
 
19:10 และจะต้องถูกวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์คนอื่น
 
19:13 กลเกมส์นี้จึงดำเนินเรื่อยไป
 
19:22 นี่คือสิ่งที่เราทำกันอยู่
 
19:29 เราพึ่งพิงให้คนอื่นบอกว่าต้องทำอะไร
 
19:38 จะคิดอย่างไร จะออกจากปัญหาอย่างไร
 
19:45 จะออกจากวิกฤติอันสิ้นหวังของเราอย่างไร
 
19:55 แล้วเป็นไปได้ไหม ที่จะสังเกตจิตสำนึกของเรา
 
20:04 ไม่ใช่สังเกตจิตสำนึกสองระดับ
ที่แตกแยกออกจากกัน
  
20:08 แต่สังเกตอย่างเป็นทั้งหมด
 
20:12 คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
 
20:16 ผมสามารถที่จะสังเกตจิตสำนึกของผมได้ไหม
 
20:23 ไม่ใช่เป็นจิตใต้สำนึกและจิตสำนึกรู้
แต่เป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมด
  
20:30 ไม่แบ่งแยก
แต่เป็นสิ่งที่เป็นทั้งหมดในตัวมันเอง
  
20:42 ได้ไหม
 
20:45 เป็นไปได้ไหมที่จะสังเกตจริงๆ
 
20:54 คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
 
21:02 มันเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ ผมเข้าใจอย่างชัดเจน
 
21:09 ว่าการแบ่งแยกนี้เป็นสิ่งปลอม
อาจจะเพื่อความสะดวก
  
21:17 อาจจะอธิบายบทบาท
อธิบายการกระทำบางอย่างที่ผิดเพี้ยน
  
21:27 แต่ในความเป็นจริง มันเกิดมาจากมนุษย์
จากความคิดทั้งหมด
  
21:41 เราเข้าใจตรงกันไหม
 
21:47 คุณถามคำถามนี้ต่อตัวคุณเอง
 
21:50 ผมไม่ได้ขอให้คุณถาม
 
21:57 แต่เรากำลังถาม ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะสังเกต
 
22:05 โดยปราศจากทิศทาง ปราศจากการบิดเบือนใดๆ
 
22:11 สังเกตการเคลื่อนไหวทั้งหมดของจิตสำนึก
 
22:20 มันเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ
คุณสังเกตโดยปราศจากทิศทางเท่านั้น
  
22:29 ซึ่งหมายถึง ในทันทีที่คุณมีแรงจูงใจ
คุณก็มีทิศทางบงการ
  
22:38 ใช่ไหม
 
22:40 ในทันทีที่คุณต้องการ
ได้รับบางสิ่งบางอย่างจากการสังเกต
  
22:45 มันก็กลายเป็นการบิดเบือน
 
22:49 ถ้าคุณพูดว่า
“ฉันจะไปให้พ้นจากความเป็นตัวตนอันจำกัดนี้”
  
22:55 ความอยากที่จะไปพ้นจากความจำกัดนี้
 
23:00 เกิดจากอิทธิพลกำหนดของตัวมันเอง
 
23:05 ดังนั้น มันก็ยังบิดเบือน
 
23:11 ผมหวังว่า คุณตามทันทั้งหมดนี้
 
23:17 เป็นไปได้ไหม ที่จะสังเกตโดยปราศจากทิศทาง
 
23:25 ปราศจากแรงจูงใจ ปราศจากรางวัลและการลงโทษ
 
23:32 นั่นเป็นไปได้ไหม
 
23:36 อย่าบอกว่า “ได้” หรือ “ไม่ได้”
 
23:39 เราต้องค้นหาด้วยตัวเราเอง ด้วยตัวคุณเอง
 
23:45 คุณสามารถสังเกตภรรยาของคุณ
แฟนสาวของคุณ หรือสังเกตอะไรก็ตาม
  
23:51 โดยปราศจากแรงจูงใจ ปราศจากทิศทาง
 
23:58 ปราศจากความต้องการสิ่งใดจากมัน ได้ไหม
 
24:09 นั่นหมายถึง
ความใส่ใจทั้งหมดของคุณอยู่ตรงนั้น
  
24:17 เพราะไม่มีการเบี่ยงเบน คุณตามทันไหม
 
24:24 แล้วคุณจะตื่นตัวและตระหนักรู้อย่างสมบูรณ์
 
24:38 เมื่อนั้นเท่านั้น จึงเป็นไปได้ที่จะสังเกต
 
24:43 ปรากฏการณ์ที่เป็นการเคลื่อนไหวทั้งหมด
ของจิตสำนึก
  
24:58 คุณสามารถสังเกตโดยปราศจากทั้งหมดนั้น
ได้ไหม
  
25:05 เราพูดว่า “ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้
ที่จะสังเกตอย่างนั้นในทันใด
  
25:11 ฉันจะฝึกฝน ฉันจะค่อยๆ บ่มเพาะความใส่ใจ
วันแล้ววันเล่า”
  
25:23 ฝึกฝนการตระหนักรู้
 
25:28 ซึ่งเป็นเนื้อแท้ของความละเอียดอ่อนไว
ต่อการรับรู้
  
25:39 การที่จะละเอียดอ่อนไวต่อการรับรู้อย่างยิ่งยวด
 
25:46 ถ้าคุณไม่ไวต่อการรับรู้ คุณไม่สามารถใส่ใจได้
 
25:49 คุณจึงฝึกความไวต่อการรับรู้
หรืออะไรทำนองนั้น
  
25:59 เราเป็นลิงกันจริงๆ
 
26:06 ซึ่งหมายถึง เราไม่เข้าใจอย่างแท้จริง
 
26:11 ว่าที่ใดมีความตั้งใจ มีความอยาก
 
26:25 มีการบ่มเพาะ เพื่อที่จะทำอะไรบางอย่าง
 
26:29 แล้วจิตที่คิดเช่นนั้น
 
26:33 ก็ปราศจากความไวต่อการรับรู้ ความใส่ใจ
อย่างสิ้นเชิง
  
26:42 ผมหวังว่าคุณทำทั้งหมดนี้
 
26:46 เราทำอยู่ไหม ในขณะที่เราพูดคุยกัน
 
26:52 ไม่ใช่ทำพรุ่งนี้หรือวันอื่น
แต่ทำจริงๆ ในขณะที่คุณนั่งอยู่ตรงนั้น
  
26:57 กำลังพูดคุยกันอยู่ คุณจะทำไหม
คุณทำอยู่หรือเปล่า
  
27:04 ทำโดยไร้ทิศทาง ไร้แรงจูงใจ
ไร้ความอยากได้รางวัลจากการทำอะไรบางอย่าง
  
27:12 ถ้าคุณไม่ทำ จะถูกลงโทษ
 
27:14 ไปให้พ้นจากขอบเขตทั้งหมดนั้น
 
27:24 มีหรือการสังเกตธรรมชาติและโครงสร้าง
 
27:33 สังเกตการเคลื่อนไหวอันซับซ้อน
ของจิตสำนึกอย่างเป็นทั้งหมด
  
27:48 เมื่อนั้นจึงเป็นไปได้
ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่
  
27:52 ที่แท้จริง ที่ลึกถึงรากฐาน
 
28:00 เพราะในสภาวะนั้น ไม่มีการกระทำเชิงบวก
 
28:09 เราอธิบายแล้วว่า การกระทำเชิงบวกหมายถึงอะไร
 
28:12 คือการพยายาม
ทำอะไรบางอย่างกับจิตสำนึกของคุณ
  
28:18 พยายามบังคับมัน ควบคุมมัน
พยายามแผ่ขยายมัน กดข่มมัน
  
28:23 จิตสำนึกหมายถึง เนื้อหาทั้งหมดของมัน
 
28:26 หมายถึง ความโกรธ ความอยาก
ความต้องการทางกามารมณ์ของคุณ
  
28:32 ความเชื่อ หลักศาสนาที่ไร้ข้อพิสูจน์
การสังกัดวัฒนธรรมบางอย่าง
  
28:37 ทั้งหมดนั้นเป็นส่วนประกอบของจิตสำนึก
 
28:40 ในการสังเกตมัน ดังที่คนส่วนใหญ่เป็นกันอยู่
ถ้าเขาสังเกต
  
28:45 เขาพยายามทำอะไรบางอย่างกับมัน
 
28:48 เช่น “ฉันต้องเป็นอิสระจากศาสนจักร”
 
28:53 ในการปลดปล่อยตนเอง
เป็นอิสระจากศาสนาจัดตั้งหนึ่ง
  
29:00 เขากลับเอนไปหาอีกศาสนาหนึ่ง
และคิดว่า เขาได้เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง
  
29:05  
 
29:08 มันก็ยังเป็นแบบแผนเดิม ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า
 
29:18 คุณสามารถสังเกตกระบวนการทั้งหมดนี้ได้ไหม
 
29:25 หรือคุณต้องสังเกตแต่ละปฏิกิริยา
ทีละเล็กทีละน้อย
  
29:35 คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
ผมคิดว่ามันชัดเจน ผมอธิบายชัดเจนแล้ว
  
29:36  
 
29:44 ถ้าผมเซ็กซ์จัด ผมหมกมุ่นอยู่กับมัน
 
29:52 ถ้าผมกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผมกับภรรยา
 
29:58 ไม่ใช่เรื่องกามารมณ์เท่านั้น
แต่เรื่องอื่นด้วย ผมกังวลกับมัน
  
30:05 ผมกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผม
 
30:19 เราให้ความสำคัญกับเรื่องหนึ่ง
แล้วละเลยเรื่องอื่นๆ ใช่ไหม
  
30:25 เราต้องมีสุขภาพที่ดีเยี่ยม
คุณจึงเป็นพวกมังสวิรัติ
  
30:28 หรืออื่นๆ
 
30:31 และเป็นประสาทเกี่ยวกับมัน
 
30:34 นี่คือสิ่งที่เราทำกันตลอดเวลา
 
30:40 เราเดินทางไปอินเดีย
เพื่อค้นหาพระเจ้า ค้นหาการรู้แจ้ง
  
30:49 มีเรื่องราวดีๆ จากอินเดีย
 
30:54 เรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่จากครอบครัว
เดินทางไปหาครูผู้รู้ทั่วอินเดีย
  
31:02 แล้วขอให้พวกเขาสอนเรื่องสัจธรรม
 
31:06 เขาเร่ร่อนรอนแรมไป
สามสิบ สี่สิบ ห้าสิบปี แต่ก็ไม่พบ
  
31:14 ในที่สุด เขาจึงกลับบ้านอย่างชายแก่
 
31:19 เขาเคาะประตู และใครบางคนมาเปิดประตู
 
31:24 ขณะนั้นเอง เขาก็เห็นสัจธรรม คุณเข้าใจไหม
 
31:32 มันอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ตรงโน้น
 
31:43 เราพูดแล้วเมื่อวานซืน
 
31:47 ถึงคำถาม ว่าความรักคืออะไร
 
31:55 และจิตสำนึกทั้งหมดนี้
 
32:06 ซึ่งประกอบขึ้นด้วย
เหตุการณ์ อุบัติการณ์
  
32:13 ความรู้ การฝึกปฏิบัติ
ความเชื่อ ความวิตกกังวล และอื่นๆ
  
32:20 จิตสำนึกมีชีวิตหรือเข้าใจได้ไหม
ว่าความรักคืออะไร
  
32:28 คุณเข้าใจไหม
 
32:32 เห็นได้ชัดว่า
จิตสำนึกของเราประกอบขึ้นด้วยความคิด
  
32:42 ถ้าคุณได้ค้นเข้าสู่เรื่องนี้
จะเห็นว่าความคิดถูกจำกัด
  
32:48 ความคิดถูกพันธนาการด้วยเวลา
แล้วจิตสำนึกนี้ ซึ่งเป็นผลของปฏิกิริยา
  
32:51 เป็นผลของภัยอันตรายมากมายมาหลายศตวรรษ
 
32:59 อีกทั้งความสุขเพลิดเพลิน ความกลัว และอื่นๆ
 
33:03 แล้วสิ่งที่เราเรียกว่าความรัก
จะอยู่ในจิตสำนึกนั้นได้หรือ
  
33:09 คุณเข้าใจคำถามของผมหรือเปล่า
 
33:11 หรือว่าความรักอยู่เหนือพ้นจิตสำนึกนั้น
 
33:23 นั่นหมายถึง
 
33:29 ความคิดไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับความรัก
 
33:42 ใช่ไหม
 
33:45 คุณเห็นความจริงของมันไหม
ไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับมัน
  
33:50 แต่เห็นความเป็นจริงของมัน
 
33:58 ฉะนั้น จึงสำคัญสุดพิเศษ
 
34:00 ถ้าคุณต้องการจะค้นหา
ว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าความรักคืออะไร
  
34:07 จำต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในจิตสำนึกของเรา
 
34:25 มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
34:31 โดยปราศจากความพยายาม ซึ่งหมายถึงแรงจูงใจ
ปราศจากความตึงเครียด
  
34:42 ปราศจากการใช้ความคิด เพื่อไปให้พ้นตัวมันเอง
 
34:51 นั่นเป็นไปได้ไหม
 
35:00 การค้นให้พบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ
 
35:15 จิตสำนึกนี้จะว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ได้ไหม
 
35:27 นอกจากในพื้นที่ ที่ความรู้เป็นสิ่งจำเป็น
 
35:34 คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม คุณมาถึงตรงนี้ไหม
 
35:39 เราเข้าใจตรงกันไหม อย่างน้อยก็บางคน
 
35:45 ความคิดรวมทั้งการทำงานของมันทั้งหมด
จะจบลงได้ไหม
  
35:55 ยกเว้นในพื้นที่ที่จำกัดนั้น
 
36:03 นั่นคือศิลปะของการรับรู้
 
36:12 ศิลปะของการรับรู้ การเห็น
คือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในที่ทางของมัน
  
36:23 จากตรงนี้ คำถามที่เกิดขึ้นคือ
 
36:31 ในจิตสำนึกมีความทุกข์โศกของมนุษยชาติ
 
36:48 นั่นคือ คุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
คุณเป็นส่วนหนึ่งของโลก
  
36:58 คุณคือโลก
 
37:01 นั่นไม่ใช่แนวคิด
ไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล
  
37:07 แล้วคุณบอกว่า “ใช่ มันถูกต้อง”
 
37:11 แต่เป็นความจริง ความจริงที่คุณผู้เป็นมนุษย์
 
37:16 คุณเป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติ
 
37:23 เพราะคุณเป็นทุกข์
คุณวิตกกังวล รู้สึกไม่แน่นอน
  
37:29 สับสน รันทด เต็มไปด้วยความกลัว
ความเจ็บปวด ทุกสิ่งอย่าง
  
37:40 มนุษย์ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้
 
37:45 ดังนั้น จิตสำนึกของคุณ
คือจิตสำนึกของมนุษยชาติ
  
37:58 ถ้านี่คือความจริงสำหรับคุณ ไม่ใช่แนวคิด
 
38:05 แล้วอะไรเกิดขึ้น
 
38:10 คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
 
38:14 เรามีชีวิตมาในฐานะบุคคลหนึ่ง
ที่ต่อสู้ ดิ้นรน
  
38:24 เพื่อแสดงตนเอง เพื่อเรียกร้องต้องการ
 
38:27 ในฐานะบุคคลที่จำกัด ที่อยู่ในความคับแคบ
 
38:40 มันจึงยากยิ่งที่จะมองเห็นความจริง
 
38:44 ว่าคุณคือมวลมนุษย์
 
38:54 ในตัวคุณคือความเป็นมนุษย์ทั้งหมด
 
39:02 ดังนั้น ความกลัวของเขา
ความวิตกกังวล ความร้ายกาจ
  
39:09 ความหยิ่งยะโส ความภาคภูมิใจ
ความรุนแรงของเขา
  
39:15 รวมทั้งความทุกข์โศกของเขาด้วย
 
39:26 มนุษยชาติมีชีวิตอยู่ในความทุกข์โศกนี้
 
39:36 ใช่ไหม
 
39:41 มีชีวิตอยู่กับความทุกข์โศก
ยอมรับความทุกข์โศกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
  
39:48 ถ้าหากเขาไม่ยอมรับมัน เขาก็วิ่งหนีจากมัน
 
39:53 หนีผ่านความบันเทิงทุกรูปแบบ
หนีผ่านศาสนา และอื่นๆ
  
40:00 หรือเขาทำให้บุคคลเช่นพระเยซู
เป็นสัญลักษณ์แห่งความทุกข์โศก
  
40:11 ซึ่งชาวคริสต์เตียนได้ทำกันมา
และคิดว่าเขาได้แก้ปัญหาแล้ว
  
40:13  
 
40:24 แต่คำถามคือ ความทุกข์โศกนี้
 
40:33 ไม่เพียงความทุกข์โศกอันน้อยนิด
เฉพาะของคุณเท่านั้น
  
40:36 แต่คุณคือความทุกข์โศกของมวลมนุษย์
คุณเข้าใจไหม
  
40:40 มันเป็นการหยั่งเห็นอันใหญ่หลวงเพียงใด
ถ้าคุณเห็น
  
40:54 เห็นว่าความทุกข์โศกไม่ใช่ของคุณ
แต่เป็นของมวลมนุษย์
  
41:05 แล้วคุณก็จะไม่ร้องไห้
 
41:12 ไม่หลั่งน้ำตาให้กับความเจ็บปวดอันน้อยนิด
 
41:20 ความล้มเหลว ความวิตกกังวลอันน้อยนิดของคุณ
 
41:28 แต่เมื่อคุณตระหนักว่า
คุณคือตัวแทนของมนุษย์ทั้งมวล
  
41:38 มันนำมาซึ่งความรู้สึกของพลังชีวิต
และพลังงานอันมหาศาล
  
41:53 เมื่อคุณคิดเกี่ยวกับตัวคุณเอง
เกี่ยวกับความทุกข์โศกของคุณเท่านั้น
  
41:59 ที่พลังงานอันมหาศาลนั้น
ถูกจำกัดให้อยู่ในร่องรางเล็กๆ แคบๆ นั้น
  
42:07 แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งสกปรกโสมม
 
42:13 เป็นไปได้ไหม ที่ความทุกข์โศกจะจบสิ้นลง
 
42:19 ถ้ามีการจบสิ้นในมนุษย์คนหนึ่ง
 
42:23 ขอให้สืบค้นไปกับผมอีกสักครู่
 
42:26 ถ้ามีการจบสิ้นความทุกข์โศกในมนุษย์คนหนึ่ง
 
42:32 ผู้เป็นตัวแทนของมนุษย์ทั้งปวง
 
42:37 การจบสิ้นนั้น ส่งผลกระทบ
ต่อจิตสำนึกทั้งหมดของมนุษย์
  
42:47 คุณเข้าใจไหม
 
42:51 สตาลินส่งผลกระทบ
ต่อจิตสำนึกทั้งหมดของมนุษย์
  
43:02 ฮิตเลอร์ และบุคคลอย่างนั้นในโลก
บุคคลระดับประเทศ
  
43:15 โดยผ่านนักบวช แนวคิดเกี่ยวกับพระเยซู
ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์
  
43:21 คุณยอมรับสิ่งนั้นได้ง่ายดายกว่า
 
43:28 เมื่อมีการจบสิ้นความทุกข์โศกถึงรากฐาน
 
43:37 ในมนุษย์คนหนึ่ง
ผู้เป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติ
  
43:42 การจบสิ้นนั้น
นำมาซึ่งปฏิบัติการในมนุษยชาติทั้งหมด
  
43:50 ผมสงสัยว่าผมอธิบายชัดเจนไหม
 
43:54 คุณเข้าใจอะไรไหม
 
43:58 ไม่ใช่เข้าใจสิ่งที่ผมพูด
 
44:02 คุณเห็นความจริง
เห็นความเป็นจริงของเรื่องนี้ไหม
  
44:14 นั่นคือ เราส่วนใหญ่มีความทุกข์โศกบางอย่าง
 
44:25 เราอาจมีสุขภาพไม่ดี
 
44:28 หรือลูกๆ ของเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาควรจะเป็น
 
44:35 หรือเราไม่เคยไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ
 
44:48 หรือเราไม่เฉลียวฉลาดอย่างคนอื่น
 
44:55 หรือเรามีความรักต่อคนที่ตาย
 
45:07 มีความทุกข์โศกของคนนับพัน
ที่ถูกฆ่าตายในสงคราม
  
45:23 แล้วมนุษย์ แล้วคุณ จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร
เพื่อที่จะยุติความทุกข์โศกนี้
  
45:43 ขอให้คำนึงถึงความตายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
 
45:52 ใครบางคนที่คุณ “รัก” ตาย
 
46:00 ตายเพราะแก่ชรา เพราะโรคภัย หรืออุบัติเหตุ
 
46:11 แล้วคุณก็สูญเสียเขาหรือเธอไป
 
46:15 คุณหลั่งน้ำตาแห่งความอ้างว้างเดียวดาย
 
46:21 เสียน้ำตาให้กับการสูญเสียที่ไม่คาดฝัน
ที่ไม่อาจหวนคืนมาได้
  
46:38 ไม่มีอะไรที่จะนำเขา หรือเธอกลับคืนมาได้
 
46:41 คุณถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวในทันที
 
46:48 เพราะคุณผูกพันมั่นหมาย
 
46:53 คุณมอบตัวคุณให้บุคคลนั้นจนหมดสิ้น
 
46:57 และเมื่อบุคคลนั้นตายไป
 
46:59 คุณก็พบทันที ว่าคุณว่างเปล่าเพียงใด
 
47:06 มีน้ำตาของความสงสารตัวเอง
น้ำตาของการสูญเสีย
  
47:14 น้ำตาของความอ้างว้างเดียวดาย
ซึ่งเราเรียกว่า “ความทุกข์โศก”
  
47:26 แล้วความทุกข์โศกนั้นจะจบสิ้นลงได้ไหม
 
47:33 มันไม่ได้หมายความว่า
คุณใจดำหยาบช้า คุณด้านชา
  
47:42 คุณปลีกแยกจากทุกสิ่งทุกอย่าง
 
47:47 ฉะนั้น คุณจึงปกป้องตนเอง
 
47:54 เป็นไปได้ไหม ที่จะยุติความทุกข์โศก
 
47:58 ไม่ใช่ความทุกข์โศกที่คุณสูญเสียใครบางคน
 
48:01 แต่เป็นความหมายทั้งหมด
ของคำว่า “ความเศร้าโศก”
  
48:13 ความล้ำลึก ความยิ่งใหญ่
ความหน่วงหนักของมัน
  
48:33 มันเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ คุณในฐานะมนุษย์
 
48:42 เมื่อคุณสังเกตเห็น โดยปราศจากการเคลื่อนไหว
 
48:56 ปราศจากการทำอะไรกับมัน
เพียงแต่อยู่กับมันอย่างแท้จริง
  
49:07 คุณเข้าใจไหม
 
49:11 ภรรยาหรือแฟนคุณทิ้งคุณไป
 
49:18 คุณอิจฉา โกรธ โหดร้าย เกลียดชัง
 
49:28 คุณรู้ว่า ถ้าคุณมีสติปัญญา รู้ตัวอยู่บ้าง
 
49:31 คุณจึงพูดว่า “ฉันต้องออกไปจากสภาพนี้”
 
49:37 แต่การอยู่กับมัน
อยู่อย่างเต็มที่โดยปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ
  
49:42  
 
49:49 อยู่กับความอิจฉา กับความโกรธ
ความเกลียดชังของคุณ
  
49:54 เป็นหนึ่งเดียวกับมันอย่างสมบูรณ์
 
49:59 ไม่ผนึกตัวคุณเข้ากับมัน เพราะคุณคือมัน
 
50:04 แต่อยู่กับมันโดยปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ
 
50:10 ผมสงสัยว่า คุณจับใจความได้บ้างไหม
 
50:15 แล้วคุณจะเห็นว่า
มีการเปลี่ยนแปลงใหม่พิเศษสุดเกิดขึ้น
  
50:26 การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่อุบัติขึ้น
จากการที่ความทุกข์โศกจบสิ้น
  
50:30 นั่นคือความรู้สึกอันแรงกล้า
ที่ไม่ใช่ความกำหนัด
  
50:38 ความรู้สึกอันแรงกล้า
เป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
  
50:43 ถ้าคุณไม่มีความรู้สึกแรงกล้า
คุณก็ไม่ดำรงอยู่
  
50:52 ดังนั้น คุณจะค้นพบจริงๆ
 
51:01 หากคุณไม่เคลื่อนออกไป
จากสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์โศก
  
51:09 การเคลื่อนไหวที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเกิดขึ้น
 
51:16 การเคลื่อนไหวนั้นคือ
ความรู้สึกอันแรงกล้าพิเศษสุดไม่จบสิ้น
  
51:23 ใช่ไหม
 
51:25 ความรู้สึกแรงกล้านั้นคือ ความเมตตาการุญ
คุณเข้าใจไหม
  
51:37 คำว่า “เมตตาการุญ” หมายถึง
รู้สึกแรงกล้าต่อทุกสิ่งทุกอย่าง
  
51:44 ต่อหมู่นก ต้นไม้ ต่อมนุษย์
โขดหิน สัตว์เร่ร่อน
  
52:08 เมื่อมีความเมตตาการุญต่อคนๆ หนึ่ง
มันก็ไร้ขีดจำกัด
  
52:19 เพราะในธรรมชาติของความเมตตาการุญนั้น
ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้
  
52:34 อย่าเพิ่งหลับนะ
 
52:38 อย่าเคลื่อนไปในจินตนาการ
ความลึกลับ หรือแนวคิดเพ้อฝัน
  
52:51 ความเมตตาการุญไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน
 
52:54 ไม่ใช่ปัญญาทางความคิด
ไม่ใช่ความรู้สึกอ่อนไหวทางอารมณ์
  
53:06 จากนั้น
 
53:11  
 
53:13 เราควรจะพูดคุยกัน
 
53:22 ถึงปัจจัยร่วมของมนุษย์ทุกคน
 
53:27 ซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน
ไม่ว่าหนุ่มสาวหรือแก่ชรา
  
53:34 คือการจบสิ้นของชีวิต ที่เรียกว่าความตาย
 
53:46 เราควรสืบค้นในเรื่องนี้
 
53:53 มันเป็นคำถามที่ซับซ้อนมากจริงๆ
 
53:56 เหมือนปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ มันซับซ้อนมาก
 
54:05 และมนุษย์ทุกคน ทั้งชายหญิงในโลกนี้
 
54:14 ต่างก็พยายามหาทางออกจากมัน
 
54:24 พยายามที่จะทำตนให้เป็นอมตะ
โดยการกระทำบางอย่าง
  
54:28 โดยหนังสือ โดยวิถีชีวิตบางอย่าง
 
54:35 ดังนั้น ความคิดเกี่ยวกับการจบสิ้น
จึงกลายเป็นสิ่งน่าสะพรึงกลัว
  
54:46 เป็นสิ่งซึ่งมนุษย์พากันหลีกเลี่ยง
ไม่ว่าจะแลกด้วยสิ่งใด
  
54:50 ผัดผ่อนมันตราบเท่าที่เป็นไปได้
 
55:04 และมีคำอธิบายนับพัน
 
55:10 ทั้งที่มีเหตุผล ที่ไร้เหตุผล
ที่อิงอาศัยความเชื่อ ข้อสรุป และความหวัง
  
55:23 เพราะมนุษย์ไม่ต้องการที่จะจบสิ้น
 
55:27 เพราะเขาพูดว่า
“ฉันได้สั่งสมประสบการณ์มามากมาย
  
55:36 ฉันได้ปลูกสร้างบ้าน
และสวนของฉันอย่างพิถีพิถัน
  
55:42 ทั้งภายในและภายนอก
 
55:46 ฉันได้เก็บสะสมความรู้ไว้มากมาย
 
55:52 ฉันมีชีวิตมาอย่างชัดเจน
 
55:58 ควรหรือที่ฉันผู้สั่งสมไว้มากมาย
ต้องยุติทั้งหมดนี้ เพื่ออะไรกัน
  
56:07 และถ้าทั้งหมดของชีวิตมีแค่นี้
ฉันก็น่าจะใช้ชีวิตได้แบบตื้นเขิน
  
56:14 ใช้ชีวิตสนุกสนาน อยากทำอะไรก็ทำ
 
56:25 แล้วเรียกทั้งหมดนี้ว่า
ชีวิตที่ดี ที่สนุกสนาน”
  
56:33 คุณเข้าใจไหม มันเป็นสองขั้วที่สุดโต่ง
 
56:37 ขั้วหนึ่งคือคนที่ไม่สนใจใยดี
 
56:43 คนที่มีประสบการณ์มากมาย
ในความรู้สึกแบบโลกๆ ทุกอย่าง
  
56:51 ท้ายที่สุด เขาพูดว่า “ก็แค่นั้น จากดินสู่ดิน”
 
56:59 ส่วนคนอีกขั้วก็พูดว่า “ทำไมฉันจะต้องตายด้วย”
 
57:07 คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
 
57:11 “ฉันได้รัก ฉันได้รู้จักความงาม
ฉันแหวกว่ายฝ่ากระแส
  
57:27 ฉันไม่ตามใคร และฉันก็มีชีวิตมา
 
57:31 ฉันพยายามมีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์คนหนึ่ง
ไม่ใช่เป็นมนุษย์มือสอง”
  
57:39 แต่โชคร้ายที่เราส่วนใหญ่เป็นมนุษย์มือสอง
 
57:46 เราจึงต้องค้นให้พบด้วยตัวเราเอง
ว่าการจบสิ้นหมายถึงอะไร
  
57:55 ไม่ใช่การจบสิ้นเพราะตาย
นั่นคือเรื่องหนึ่ง
  
57:58  
 
58:00 แต่การจบสิ้นหมายถึงอะไร
 
58:09 จบสิ้นความวิตกกังวลของฉัน จบมัน
 
58:15 ไม่ใช่อะไรจะเกิดขึ้นหลังฉันตาย
 
58:19 เราจะค้นให้พบ
 
58:22 ว่าการจบสิ้นความอยากของฉัน
ความโหยหา ความสิ้นหวัง
  
58:31 จบสิ้นความเจ็บปวดของฉัน
 
58:38 จบสิ้นความอยากที่จะเติมเต็ม จบมันลง
 
58:43 คุณเข้าใจสิ่งที่ผม....
 
58:45 การจบสิ้นของอะไรบางอย่าง
 
58:51 จบสิ้นทางจิตใจ หรือแม้แต่ทางกายภาพ
 
58:59 จบสิ้นความผูกพันมั่นหมายของคุณกับคนอื่น
 
59:05 จบสิ้นความเชื่อของคุณ
 
59:12 จบสิ้นการสังกัดสถาบันใดๆ จบมันไป
 
59:25 แล้วอะไรที่เกิดขึ้น
คุณตามทันเรื่องที่ผมพูดไหม
  
59:30 ถ้าเราเข้าใจในเรื่องหนึ่ง
เราจึงจะสามารถเคลื่อนไปสู่การจบสิ้น
  
59:35 ซึ่งเราเรียกว่าชีวิต ซึ่งคือความตาย
 
59:39 การจบสิ้นความผูกพันมั่นหมาย
 
59:43 เพราะเราส่วนใหญ่ผูกพัน
ยึดติดอยู่กับบางสิ่งหรือบางอย่าง
  
59:47 ไม่ใช่หรือ
 
59:50 ผูกพันกับร่างกายของเรา กับรูปลักษณ์ กับสามี
 
59:53 กับแฟนสาว กับความเชื่อ
กับพระเจ้า ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง
  
59:59 คุณสามารถยุติความผูกพันได้ไหม
 
1:00:02 ไม่พูดว่า “ฉันจะได้รับบางสิ่งจากการจบสิ้น”
 
1:00:06 เพียงแค่ตัดมันทิ้ง ผ่าตัดมัน อย่างมีเหตุมีผล
 
1:00:15 มองให้เห็นสาเหตุทั้งหมด
ของความผูกพัน เห็นนัยของมัน
  
1:00:22 ซึ่งเราได้สืบค้นแล้ว
ผมจะไม่เข้าสู่เรื่องทั้งหมดนั้นอีก
  
1:00:24 จบสิ้นมันอย่างสมบูรณ์
 
1:00:29 คุณเคยทำอะไรบ้างไหม
เคยยุติบางสิ่งบางอย่างโดยสิ้นเชิงไหม
  
1:00:40 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผูกพัน
ถ้าคุณทำในขณะที่เรากำลังสนทนากัน
  
1:00:44 ตระหนักรู้ถึงความผูกพันของคุณ แล้วจบมัน
 
1:00:53 มองให้เห็น สังเกต แล้วอะไรเกิดขึ้น
 
1:01:04 คุณไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน
ถ้าคุณไม่ยุติบางสิ่ง
  
1:01:12 แล้วเกิดอะไรขึ้น
 
1:01:18 ใช่ไหม
 
1:01:24 เช่น คุณติดสารนิโคติน ติดบุหรี่
 
1:01:34 ผมใช้ตัวอย่างพื้นๆ ตัวอย่างโง่ๆ
 
1:01:44 อะไรเกิดขึ้น คุณยุติมันโดยไม่มีความกลัว
เพราะมันไม่สมเหตุสมผล
  
1:01:51 ทำไมต้องเสียเงิน และอื่นๆ ทำนองนั้น
 
1:01:54 ถ้าคุณยุติ เพราะมันมีผลกระทบต่อหัวใจ
ต่อปอดคุณ
  
1:01:57 ถ้าอย่างนั้น คุณไม่ได้ยุติ
คุณยุติมันเพราะความกลัว
  
1:02:04 แต่การตระหนักรู้ถึงผลทั้งหมด
 
1:02:10 ถึงสาเหตุของการสูบบุหรี่
แล้วทิ้งมันไปทั้งหมดวันนี้ เดี๋ยวนี้
  
1:02:21 แล้วอะไรเกิดขึ้น
 
1:02:32 ไม่ใช่มีเพียงอิสรภาพจากการสูบเท่านั้น
 
1:02:38 แต่มีความรู้สึกใหม่ของอิสรภาพ
ของการเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่หรือ
  
1:02:46 คุณตามเรื่องนี้ทันไหม
 
1:02:53 ถ้าคุณยุติการผูกพันกับประเทศชาติ
 
1:02:58 ผูกพันกับเฟอร์นิเจอร์
 
1:03:03 ถ้าคุณยุติมันอย่างสมบูรณ์
ก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่หรือ
  
1:03:12 ไม่มีหรือ
 
1:03:15 ไม่มีการเริ่มต้นใหม่ ถ้าคุณทำจากความกลัว
 
1:03:21 ถ้าคุณทำด้วยการใช้เหตุผล
ใช้การวิเคราะห์อย่างถ้วนถี่
  
1:03:27 แต่ถ้าคุณเห็นธรรมชาติทั้งหมดของความผูกพัน
 
1:03:33 เห็นว่าอะไรเกี่ยวข้อง
อยู่ในความผูกพันอย่างสมบูรณ์ แล้วจบมัน
  
1:03:39 คุณจะเห็นว่า มีการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
 
1:03:49 เพราะสิ่งที่จบไปคืออดีต
 
1:03:57 และเมื่อคุณจบสิ้นอดีต
 
1:04:00 สิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่เป็นการสังเกตใหม่เท่านั้น
  
1:04:06 แต่มีความรู้สึกแห่งอิสรภาพอันพิเศษสุด
และการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เกิดจากอดีต
  
1:04:17 ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
 
1:04:20 ทำดู แล้วคุณจะค้นพบเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเอง
 
1:04:25 และเรื่องความตาย
 
1:04:34 เราทุกคนจะตายไป ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
 
1:04:43 ถ้าเราทุกคนจะมีชีวิตอยู่ชั่วกาลนาน
และตลอดไป
  
1:04:48 คิดดูว่าโลกจะเป็นอย่างไร
 
1:04:55 โลกจะเต็มไปด้วยคนแก่ ง่อยเปลี้ย น่ากลัว
 
1:05:10 ผมจึงถามตัวเอง และคุณถามตัวคุณเอง
 
1:05:15 ว่าเหตุใดผมจึงไม่ควรที่จะตาย
 
1:05:21 ไม่ใช่ฆ่าตัวตาย นั่นโง่เขลาเกินไป
 
1:05:26 ทำไมผมจึงไม่ควรตาย
ความตายมีอะไรผิดปกติหรือ
  
1:05:31 ทำไมถึงมีความกลัวมากมายเกี่ยวกับความตาย
 
1:05:39 ผมรู้ดี การหยุดสูบบุหรี่หมายถึงอะไร
 
1:05:47 ผมเอาเรื่องงี่เง่านั้นมาเป็นตัวอย่าง
 
1:05:50 ผมรู้ว่า
มีการตระหนักรู้ถึงการจบสิ้นความผูกพัน
  
1:05:56 ผูกพันกับคุรุ กับแนวคิด กับแบบแผน จบมันลง
 
1:06:00 อะไรที่เกิดขึ้นเมื่อผมจบสิ้นมัน
 
1:06:02 มีความรู้สึกแห่งอิสรภาพอันยิ่งใหญ่
และมีความงามอยู่ในการจบสิ้น
  
1:06:10 แล้วทำไมจึงไม่ควรมีการจบสิ้น
 
1:06:19 จบสิ้นอะไร
 
1:06:26 คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
 
1:06:29 ผมรู้ว่า ผมยุติการสูบบุหรี่ได้ ยุติการยึดติด
 
1:06:39 แต่การยุติซึ่งเป็นความตาย การยุตินี้คืออะไร
 
1:06:48 คุณเข้าใจไหม
 
1:06:52 คุณสนใจทั้งหมดนี้ไหม
 
1:07:00 Bene. Allora.
(แล้วก็)
  
1:07:07 ผมจะสืบค้นว่า การมีชีวิตอยู่คืออะไร
 
1:07:15 คุณเข้าใจไหม ตามทันไหม
 
1:07:17 ไม่ใช่สืบค้นว่า การจบสิ้นคืออะไร
แต่การมีชีวิตอยู่คืออะไร
  
1:07:38 มันพิกลไหม ที่คุณควรฟังชายคนนี้
 
1:07:51 เราถามว่า การมีชีวิตอยู่คืออะไร
 
1:08:02 สิ่งที่เรียกว่า
การมีชีวิตอยู่นี้จะยุติลงได้ไหม
  
1:08:09 ได้หรือเปล่า
 
1:08:11 ผมจึงถามว่า การมีชีวิตอยู่คืออะไร
การมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน
  
1:08:16 กิจวัตรอันซ้ำซากน่าเบื่อ
รวมทั้งปัญหาทั้งหมด
  
1:08:25 นั่นคือชีวิตของผม ชีวิตของคุณ
 
1:08:30 ขอโทษ ไม่ใช่ของผม
มันคือชีวิตคุณ
  
1:08:33 ไม่ใช่ว่าผมแบ่งแยก แต่ผมไม่เข้าไปในนั้น
 
1:08:41 การจบสิ้นคืออะไร
 
1:08:46 จบสิ้นอะไร
 
1:08:50 จบสิ้นความผูกพันของฉัน
กับสามี ภรรยา เด็กหญิงชาย
  
1:09:00 จบสิ้นความรู้ ยุติประสบการณ์
ยุติความรู้สึกทางประสาทสัมผัสทั้งหมดนั้น
  
1:09:10 ยุติกามารมณ์
 
1:09:19 ยุติการต่อสู้อันไม่สิ้นสุดในตัวเราเอง
และการต่อสู้กับคนอื่นๆ
  
1:09:28 นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า การมีชีวิตอยู่
 
1:09:34 ใช่ไหม
 
1:09:36 มันไม่ใช่แนวคิดของผม
นี่คือสิ่งที่คุณกำลังทำกันอยู่
  
1:09:44 มีการจบสิ้นของทั้งหมดนั้นไหม
 
1:09:55 จบสิ้นความทุกข์โศกของคุณ
จบสิ้นความทะเยอทะยานของคุณ
  
1:10:01 ความภาคภูมิใจ ความยะโส
ความอหังการ์ ความรุนแรง
  
1:10:09 คุณสามารถจบทั้งหมดนี้ได้ไหม
 
1:10:13 แน่นอน คุณทำได้
 
1:10:18 เหมือนที่คุณยุติการสูบบุหรี่ ยุติความผูกพัน
 
1:10:25 คุณสามารถยุติความทะเยอทะยาน
การหลงตัวเอง ความเจ็บปวดของคุณ
  
1:10:30 สิ่งทั้งหมดนั้น คุณก็รู้ ผมไม่ต้องพูดถึง
 
1:10:34 คุณสามารถยุติมันได้ ใช่ไหม
 
1:10:39 ถ้าคุณยุติมันจริงๆ ในชีวิตแต่ละวัน
ไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎี
  
1:10:45 แล้วความตายคืออะไร
 
1:10:58 ความตายก็คือ
การจบลงของความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
  
1:11:09 การยุติของเซลล์สมอง
 
1:11:14 คุณเข้าใจไหม ยุติ
 
1:11:19 เหมือนใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
 
1:11:26 ใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงสีสวยงาม เต็มไปด้วยสีสัน
 
1:11:33 มีจักรวาลทั้งหมดอยู่ในใบไม้นั้น
 
1:11:42 ไม่ใช่เป็นทฤษฎี แต่เป็นจริง
 
1:11:45 ดังนั้น ถ้าเรายุติวิถีที่เรามีชีวิตอยู่
 
1:11:53 การเริ่มต้นที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
ก็อุบัติขึ้น
  
1:12:01 ไม่ใช่ผมที่เป็นผู้เริ่มต้น
ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
  
1:12:07  
 
1:12:10 เพราะเมื่อคุณทิ้งความผูกพันอย่างสมบูรณ์
ไม่มี “ฉัน” ที่เริ่มต้น
  
1:12:13 ทว่า มีสภาวะแห่งอิสรภาพที่เป็นทั้งหมด
จากสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
  
1:12:25 และในสภาวะแห่งอิสรภาพนั้น
มีความรู้สึกปลดปล่อยอันมหาศาล
  
1:12:31 เป็นความรู้สึกแห่งอิสรภาพอันยิ่งใหญ่
 
1:12:34 เป็นการเริ่มต้นใหม่หมดจด
ปราศจากความผูกพันมั่นหมายที่ถ่วงหนัก
  
1:12:47 ดังนั้น คุณสามารถยุติ
สิ่งที่คุณเรียกว่ามีชีวิตอยู่ ได้ไหม
  
1:12:57 ยุติความวิตกกังวล ปัญหาต่างๆ จบสิ้นปัญหา
 
1:13:03 ไม่แบกพามันไป แม้แต่วินาทีเดียว
 
1:13:11 เพราะถ้าคุณมีปัญหา และคุณแบกพามันไป
 
1:13:14 วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า
 
1:13:17 มันทำให้สมองเสื่อมถอยลง
 
1:13:25 เราจึงถามว่า
ถ้าคุณยุติวิถีที่เรามีชีวิตอยู่ เดี๋ยวนี้เลย
  
1:13:37 ก็จะมีการเริ่มต้นใหม่
ที่ปราศจาก “ความเป็นฉัน”
  
1:13:46 จากนั้น ความตายก็ไร้ความหมาย
 
1:13:53 แล้วคุณจะไม่ถามว่า
อะไรเกิดขึ้นหลังการมีชีวิตของฉัน
  
1:14:00 ใช่ไหม
 
1:14:02 เพราะคุณได้ยุติสิ่งที่คุณเรียกว่า
การมีชีวิตอยู่ ซึ่งคือ“ความเป็นฉัน”
  
1:14:09 รวมทั้งปัญหาทั้งหมดของฉัน ความวิตกกังวล
ความกลัดกลุ้ม ความภาคภูมิใจของฉัน
  
1:14:13 คุณตามทันไหม
 
1:14:19 คุณจะทำไหม
 
1:14:22 หรือแค่พูดว่า “ใช่ เป็นความคิดที่อัศจรรย์”
 
1:14:28 แล้วดำเนินชีวิตอันน่าเบื่อหน่าย
ชีวิตที่ไร้ประโยชน์ต่อไป
  
1:14:41 เมื่อคุณเข้าใจความหมายที่สมบูรณ์ของความตาย
 
1:14:50 มันบ่งบอกว่า
 
1:14:58 เวลาเช่นนั้นมาถึงจุดจบ
 
1:15:04 ผมก็ได้แต่พูดกับตัวเอง
นอกจากว่า คุณลงมือทำ
  
1:15:13 เวลาในความหมาย
ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของความคิด
  
1:15:26 การสืบค้นทั้งหมดนี้
จริงๆ แล้ว คือสมาธิที่ลึกล้ำ
  
1:15:39 ไม่ใช่การนั่งขัดสมาธิ
และทำบรรดาสิ่งโง่เขลาทั้งหลาย
  
1:15:46 เพราะในการยุติลงทั้งหมด
สภาวะสร้างสรรค์อุบัติขึ้น
  
1:15:55 แล้วมีความรู้สึกพิเศษสุดของความแรงกล้า
 
1:15:58 และพลังงานอันใหญ่หลวงก็เกิดขึ้น
นั่นไม่ใช่รางวัล
  
1:16:07 Bene, finito. Basta.
(จบพอดี)