Krishnamurti Subtitles

ถ้าคุณไม่หมกมุ่น คุณก็ไม่มีไม่เป็นอะไรเลย ไม่ใช่หรือ

Saanen - 23 July 1978

Public Talk 70:08 ถ้าคุณไม่หมกมุ่น
คุณก็ไม่มีไม่เป็นอะไรเลย ไม่ใช่หรือ
  
0:23 ครั้งนี้เป็นการพูดครั้งสุดท้าย
 
0:27 จากนั้นจะมีการเสวนา หรือสนทนากัน
 
0:34 หรือคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตาม
 
0:36 ในวันพุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
 
0:44 เราจะกระหน่ำตอบโต้กัน ด้วยคำถามมากมาย
 
0:50 และพยายามค้นหาคำตอบ
 
1:02 ในช่วงการพูดทั้งหกครั้งที่ผ่านมา
 
1:08 เราพูดคุยร่วมกันในเรื่องสำคัญหลายเรื่อง
 
1:16 เราพูดกันว่า เราอยู่ภายใต้
อิทธิพลของสถาบันอย่างไร
  
1:27 เราถูกควบคุมและหล่อหลอม
โดยสถาบันเหล่านั้น
  
1:33 เรายังค้นเข้าสู่คำถามเกี่ยวกับอุดมคติ
 
1:36 ว่าอุดมคติบิดเบือนชีวิตเราอย่างไร
 
1:43 ทำให้เรารุนแรง ขาดความสามารถ
ไม่จัดการกับความเป็นจริงของชีวิต
  
1:55 เรายังพูดเกี่ยวกับแรงกดดันของความรู้ด้วย
 
2:08 ดังได้กล่าวแล้วว่า ความรู้เป็นอดีตเสมอ
 
2:12 ความรู้นั้นควบคุม หล่อหลอมการคิด
การกระทำของเราอย่างไร
  
2:21 และเราตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของความรู้จากอดีตอย่างมหันต์
  
2:27 อดีตเป็นประสบการณ์
ที่สั่งสมเป็นความรู้อยู่ในสมอง
  
2:34 และการตอบสนองของอดีต คือความทรงจำ
 
2:40 เรายังพูดเกี่ยวกับแรงบีบคั้นของแนวคิด
 
2:52 แนวคิดในความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรา
 
2:56 ว่าต้องเป็น หรือควรจะเป็นอย่างไร
 
3:02 เรายังพูดเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่
ในมายาลวงลักษณะต่างๆ
  
3:17 พูดเกี่ยวกับความกลัว
ว่าความกลัวจะจบลงได้ไหม
  
3:24 จบทั้งหมดบริบูรณ์
ถอนรากเหง้าจากส่วนลึกของเรา
  
3:33 เพื่อที่มนุษย์คนหนึ่ง จะเป็นอิสระ
จากความมืดบอดโดยสิ้นเชิง
  
3:40 เราพูดถึงการไล่คว้า
หาความสุขเพลิดเพลินที่ไม่จบสิ้น
  
3:49 ความสุขเพลิดเพลินคือ การตอบสนอง
ของประสาทสัมผัส แล้วเป็นความอยาก
  
3:55 และการแสดงออกของความอยากนั้นในปัจจุบัน
 
4:00 โดยมาจากอดีตแล้วไปสู่อนาคต
 
4:06 เราค้นเข้าสู่คำถามที่ว่า
 
4:11 มนุษย์จะยุติความทุกข์โศกได้ไหม
 
4:17 ไม่ใช่ความเศร้าโศกอาดูรชั่วขณะชั่วแล่น
 
4:27 แต่ความทุกข์โศกอันลึกล้ำของมนุษย์ด้วย
 
4:35 ผู้ที่เผชิญกับสงคราม การทำลายล้าง
ความขัดแย้งอันไม่สิ้นสุด
  
4:45 จนชีวิตไม่มีความหมายใดๆ
 
4:50 เราถามค้นด้วยว่า ความรักคืออะไร
 
5:02 มนุษย์คนหนึ่ง
สามารถที่จะรักผู้อื่น ได้ไหม
  
5:08 รักโดยปราศจากปัญหาทั้งปวง
ที่เกี่ยวข้องกับมัน
  
5:13 ทั้งความทะเยอทะยาน ความกังวลส่วนตน
ความอิจฉา การเป็นปฏิปักษ์
  
5:26 การครอบงำ การยึดติดผูกพัน ฯลฯ
เราได้ถามค้นทั้งหมดนั้นแล้ว
  
5:33 เราพูดว่า ที่ใดมีเรื่องเหล่านี้
ที่นั่นไม่มีความรัก
  
5:43 และเมื่อการกระทำของเรา
อยู่บนฐานของความคิด
  
5:50 ซึ่งคือความทรงจำ
 
5:53 การกระทำนั้นไม่สมบูรณ์
 
5:57 เมื่อไม่สมบูรณ์ มันต้องก่อให้เกิด
ความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  
6:06 การกระทำใดที่ไม่เป็นทั้งหมด
ไม่บริสุทธิ์ ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่สมบูรณ์
  
6:13 ต้องก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์
 
6:20 เราได้พิจารณาเรื่องนั้น
อย่างรอบคอบถ้วนถี่แล้ว
  
6:23 เมื่อวันก่อน เราพูดเกี่ยวกับ
การจบสิ้นความทุกข์โศก
  
6:28 ในการจบสิ้นนั้น
ความเมตตาการุณอุบัติขึ้น
  
6:34 เช้านี้ ผมคิดว่า
 
6:37 เราควรพูดเรื่องอื่นๆ อีกหลายเรื่อง
 
6:46 อากาศค่อนข้างร้อน
ผมหวังว่าคุณคงไม่อึดอัด
  
6:59 ผมคิดว่า เราควรถามตัวเราเอง
 
7:03 ว่าเหตุใด เราจึงทำตามคนอื่น
 
7:09 เห็นได้ชัดว่าคุณทำอย่างนั้น
 
7:17 เหตุใดเราจึงเป็นสาวกของใครบางคน
 
7:25 ถ้าไม่มีศิษย์ ก็ไม่มีครู
 
7:34 เพราะมีศิษย์ จึงมีครูเพิ่มทวีคูณ
 
7:48 แล้วศิษย์ก็ทำลาย
สิ่งซึ่งเขามองหาเมื่อเริ่มต้น
  
7:56 เขาต้องการค้นหา
ถ้าเขานั้นเป็นคนที่จริงจังจริงๆ
  
8:02 เขาต้องการค้นหาว่า
ความจริงคืออะไร อิสรภาพมีอยู่จริงไหม
  
8:08 การดำรงอยู่อย่างไร้กาลเวลา มีอยู่หรือ
 
8:16 แล้วถ้าคุณทำตามคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นนักบวช
 
8:21 ตำรา คุรุ ผู้รู้
 
8:27 คุณไม่มีวันค้นพบสิ่งเหล่านั้น
ไม่ว่าภายใต้สภาพการณ์ใด
  
8:35 ดังนั้น เราถามตัวเองอย่างจริงจังได้ไหม
ว่าเหตุใดเราจึงทำตามคนอื่น
  
8:47 เรื่องนี้สำคัญมากจริงๆ
เพราะมันเป็นการปฏิเสธอิสรภาพ
  
8:57 ในยุโรปตะวันตก เช่นเดียวกับในเอเชีย
 
9:03 เราทำตามนักบวชมาเป็นพันๆ ปีแล้ว
 
9:08 แต่เราก็ยังอยู่ในความทุกข์ทรมาน
ความไม่แน่นอน ความสิ้นหวัง
  
9:15 ความไร้สุข ความขัดแย้ง
และความยากลำบาก ไม่สิ้นสุด
  
9:22 มันอาจเป็นความผิดพลาดของศิษย์เป็นสำคัญ
 
9:32 ความผิดของคนที่ทำตาม
ไม่ว่าจะทำตามหนังสือ คำพูด หรือบุคคล
  
9:43 เมื่อคุณทำตาม คุณก็ปฏิเสธ
การตรวจสอบของคุณเอง
  
9:49 ปฏิเสธการสำรวจเข้าสู่ความจริง
 
9:55 ดังนั้น เราขอแนะนำว่า อย่าทำตามใคร
 
10:03 รวมทั้งผู้พูดด้วย
 
10:07 ผมพูดชัดเจนมากแล้วตั้งแต่ต้น
 
10:12 ว่าเราสนทนากันและกัน
 
10:18 ที่นี่ไม่มีผู้พูด
แต่คุณกำลังมองดูตัวคุณเอง
  
10:28 และค้นให้พบปัญหาทั้งหมด
ทั้งความสับสน ความไม่แน่นอน
  
10:36 การเรียกร้องต้องการ ที่ไม่ธรรมดา
ของความอยาก และอื่นๆ
  
10:43 คำถามเหล่านี้ คุณถามตัวคุณเอง
 
10:48 ที่นี่จึงไม่มีครู ไม่มีศิษย์
มีเพียงการเรียนรู้เท่านั้น
  
10:58 ไม่ใช่เรียนรู้จากคนอื่น
แต่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเอง
  
11:06 มองเข้าสู่ตัวคุณเอง
 
11:10 คุณไม่สามารถมองเข้าสู่ตัวคุณเองได้
โดยไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง
  
11:16 โดยปราศจากทิศทางและแรงจูงใจ
 
11:18 ถ้าหากคุณให้ความสำคัญกับตัวคุณเอง
 
11:23 กับความทะเยอทะยาน
และปัญหาส่วนตัวของคุณตลอดเวลา
  
11:29 ผมสงสัยว่า คุณเคยถามตัวเองบ้างไหม
 
11:32 ว่าเหตุใด คุณจึงมีปัญหา
ไม่ว่าปัญหาชนิดใด
  
11:39 อาจจะเป็นปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 
11:43 ปัญหาที่เกี่ยวกับความรู้
 
11:49 แต่ในทางจิตใจ เหตุใดคุณจึงมีปัญหา
 
11:56 ถ้าคุณมีปัญหา ทำไมคุณไม่จบมันทันที
 
12:02 ไม่แบกพามันไปครั้งแล้วครั้งเล่า
จนตลอดชีวิตคุณ
  
12:11 เมื่อปัญหาปรากฏแก่คุณ
 
12:17 คุณไม่แก้ไขมันทันที
 
12:22 คุณคิดและกังวลเกี่ยวกับปัญหา
 
12:26 นั่นทำให้เซลล์สมองเสื่อมถอย
อย่างไม่ต้องสงสัย
  
12:37 การที่จะแก้ปัญหา
ปัญหาของมนุษย์ ปัญหาทางจิตใจ
  
12:43 ปัญหาความสัมพันธ์
 
12:53 มันสำคัญอย่างใหญ่หลวงว่า
คุณเข้าหาปัญหาอย่างไร
  
13:00 คุณเข้าใจไหม เรากำลังสนทนาร่วมกัน
 
13:06 ที่นี่ไม่มีคุรุ ไม่มีครู
 
13:09 มีแต่ปัญหาเท่านั้น
 
13:17 คุณจะเข้าหาปัญหาอย่างไร
 
13:25 เพราะวิธีการเข้าหาปัญหา อาจเป็นคำตอบ
 
13:34 คุณเข้าใจสิ่งที่เราพูดไหม
 
13:38 สมมุติว่า ผมมีปัญหา
 
13:43 ถ้าผมเข้าหาปัญหา
ด้วยความอยากที่จะให้มันจบ
  
13:49 ผมก็เข้าหาปัญหา
ด้วยเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว
  
13:56 ซึ่งอาจจะบิดเบือนตัวปัญหา
 
14:02 ถ้าผมเข้าหามันด้วยแรงจูงใจ
 
14:07 แรงจูงใจจะเป็นตัวชี้นำคำตอบ
 
14:13 เราเข้าใจไปด้วยกัน
ผมไม่ได้พูดอยู่กับตัวเอง
  
14:16 เราสนทนากัน มีส่วนร่วมกันในเรื่องนี้
 
14:24 หรือคุณกำลังสอบสวน
และค้นพบเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเอง
  
14:31 คุณไม่สามารถแก้ปัญหามนุษย์
ถ้าคุณเข้าหามันแบบผิดๆ
  
14:40 มีการเข้าหาปัญหาอย่างถูกต้อง นั่นคือ
 
14:46 เข้าหาโดยปราศจากแรงจูงใจ
ปราศจากความพยายามที่จะให้ปัญหาจบสิ้น
  
14:52 ถ้าเป็นอย่างนั้น
คุณก็เข้าหาปัญหาด้วยข้อสรุป
  
14:58 ด้วยความตั้งใจที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าแล้ว
 
15:04 ปัญหาจึงยังคงอยู่
 
15:08 แต่ถ้าคุณสามารถปลดปล่อยตัวคุณ
ให้เป็นอิสระจากแรงจูงใจ
  
15:13 อิสระจากทิศทาง จากความอยากที่จะพบคำตอบ
 
15:16 คุณก็เข้าหาปัญหาอย่างเป็นอิสระ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตาม
  
15:27 แม้มันจะเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ที่ซับซ้อนที่สุด
  
15:35 เพราะจิตที่เป็นอิสระ ไม่สร้างปัญหา
 
15:41 มันเผชิญปัญหา แล้วตอบสนองต่อปัญหา
 
15:45 แต่มันไม่สร้างปัญหา
 
15:52 ทว่า เราสร้างปัญหา
 
15:56 เมื่อสร้างปัญหาขึ้นแล้ว
เราก็เข้าหามันด้วยความกลัว
  
16:01 ด้วยความกระวนกระวายที่จะแก้ไข
เราจึงปรึกษาคนอื่น
  
16:04 เราใช้ความพยายามทั้งหมดที่จะแก้ไขมัน
 
16:12 หรือคุณตรวจสอบปัญหาอย่างถี่ถ้วน
 
16:17 สังเกตมัน ปล่อยให้ปัญหานั้น
บอกเรื่องราวทั้งหมดของมัน
  
16:25 แล้วบางทีในระหว่างวัน คุณจะพบอิสรภาพ
จากปัญหานั้นอย่างสมบูรณ์
  
16:39 เราพูดกันว่า
 
16:42 จิตของมนุษย์ สมอง จิต ความคิด
อารมณ์ และประสาทสัมผัส
  
16:50 มีอายุหลายล้านปี
 
16:54 มันถูกอิทธิพลกำหนดอย่างหนักหน่วง
จึงสร้างปัญหาขึ้นมากมาย
  
17:03 ตราบเท่าที่สมองยังคิดหาวิธีออกจากปัญหา
 
17:08 มันก็สร้างปัญหาต่อไปอีก
และทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้น
  
17:14 ผมหวังว่า...
 
17:17 เรื่องนี้ตัวเราเองชัดเจนแล้วหรือยัง
 
17:28 เราจะเสวนากัน โดยไม่ทำให้มันเป็นปัญหา
 
17:36 คุณเข้าใจไหม มันไม่ใช่ปัญหา
 
17:39 ไม่มีอะไรเป็นปัญหา
นอกจากเราสร้างมันขึ้นมา
  
17:46 เราจะสืบค้นกัน
 
17:52 ไม่ใช่ทำให้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องแก้ไข
 
17:58 เรื่องนี้สำคัญมาก ขอให้เข้าใจ
 
18:03 เพราะเราจะถามค้น เข้าสู่ปัญหาทั้งหมดนี้
 
18:08  
 
18:12 ว่าชีวิตแห่งศาสนา คืออะไร
มันสมเหตุสมผลไหม
  
18:18 เป็นไปได้ไหม ที่จะมีชีวิตแห่งศาสนา
มีชีวิตอย่างนั้นอยู่ในโลกนี้
  
18:20 นั่นคือปัญหาหนึ่ง
ผมจะไม่ถือว่า มันเป็นปัญหา
  
18:25 นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะตรวจสอบ
 
18:34 และเราจะถามค้น
 
18:44 เข้าสู่กระบวนการทั้งหมด
ของจิต ของสมอง
  
18:48 ไม่เพียงแต่ในระหว่างวัน
แต่ในเวลาที่มันหลับนอนด้วย
  
18:56 เราจะถามค้น
โดยที่ไม่ทำให้มันเป็นปมปัญหา
  
19:02 ถามค้นเข้าสู่คำถามเกี่ยวกับ
เวลา ที่ว่าง และระยะทาง
  
19:10 และปัญหาที่ซับซ้อนที่สุด
 
19:19 ไม่ใช่ปัญหา
แต่เป็นสภาวะที่ซับซ้อนที่สุดของจิต
  
19:27 จิตที่มีความสามารถ
ที่จำเป็นสำหรับสมาธิที่แท้จริง
  
19:36 เราจะสืบค้นในเรื่องทั้งหมดนั้น
 
19:40 เราพูดแล้วว่า ขอให้เราเข้าหามัน
 
19:45 โดยไม่มีความต้องการ
ที่จะค้นพบคำตอบต่อปัญหาใดๆ
  
19:51 แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่สนุก
 
19:56 จะมีความรู้สึกเบิกบานในการถามค้น
 
20:21 ก่อนอื่น ขอให้เราถามค้น มองดู สังเกต
 
20:32 ว่าการเคลื่อนไหวของชีวิต
ในช่วงที่เราตื่นอยู่ระหว่างวันเป็นอย่างไร
  
20:41 และการเคลื่อนไหว เมื่อเรานอนหลับเป็นอย่างไร
 
20:47 เราแยกการหลับออกจากการตื่น
ซึ่งอาจจะผิดพลาดทั้งหมด
  
21:00 เราต้องหลับนอน
ความมืดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธรรมชาติ
  
21:08 เราจำเป็นต้องหลับนอน
 
21:14 แต่เราแยกการนอนหลับและการตื่น
 
21:23 และเราไม่เคยถามค้น
เข้าสู่สภาวะจิตที่ไม่หลับ
  
21:28 จิตที่ตื่น
ผมจะไม่ใช้คำว่า “ตื่น”
  
21:33 ขอใช้คำว่า จิตที่ไม่หลับ
 
21:36 และสภาวะจิตที่หลับนอนในช่วงกลางคืน
 
21:42  
 
21:43 มันสำคัญที่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ เพราะว่า
 
21:53 ขออภัย ไม่ใช่เพราะว่า
มันสำคัญที่ต้องเข้าใจ
  
22:04 อากาศร้อนมาก
 
22:12 สภาวะจิตซึ่งรวมทั้งประสาทสัมผัส
 
22:19 ทั้งความอยาก ความคิด ความทรงจำ
ประสบการณ์ ความรู้
  
22:32 และการเคลื่อนไหวทั้งหมด
ในช่วงการตื่นเป็นอย่างไร
  
22:38 สภาวะจิตนั้นเป็นเช่นไร
 
22:44 ไม่ใช่จะออกจากสภาวะนั้นได้อย่างไร
หรือจะแก้ไขอย่างไร
  
22:49 แต่มองดูมัน
 
22:54 คุณเข้าใจไหม
 
22:55 คุณมองดูดอกไม้ข้างทาง
 
23:06 คุณมองดูดอกไม้ เห็นความงามของมัน
 
23:12 รู้สึกถึงสภาวะเงียบ แห่งการดำรงอยู่ของมัน
 
23:18 เห็นสีสันและได้กลิ่นหอมของมัน
 
23:22 คุณแค่มองแล้วเดินผ่านไป
 
23:27 ในทำนองเดียวกัน ขอให้เรามองดู
การเคลื่อนไหวของชีวิตเรา
  
23:32 ในช่วงการตื่น ทำนองนั้น
 
23:36 มองโดยไม่ต้องการแก้ไข ความซับซ้อนใดๆ
 
23:40 ไม่ต้องการแก้ไขปัญหาใดๆ
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างวัน
  
23:45 ระหว่างวันซึ่งมีความสัมพันธ์
อยู่อย่างต่อเนื่อง
  
23:51 ไม่ว่าจะในโรงงาน ที่สำนักงาน
ที่บ้าน ทุกสิ่งทุกอย่าง
  
23:56 มันอยู่บนฐานของความสัมพันธ์
 
24:03 เหตุใดทุกสิ่งทุกอย่าง จึงกลายเป็นปัญหา
 
24:17 ผมหวังว่า คุณกำลังถามคำถามนี้ต่อตัวคุณเอง
 
24:23 เหตุใดเราจึงรับเอาเสื้อคลุมมาสวมใส่
 
24:30 เหตุใดเราทำตามคนบางคน
ดำเนินการเพื่อสานต่อคำพูดของพวกเขา
  
24:34 หรืออะไรก็ตาม สิ่งโสมมทั้งหมดของพวกเขา
 
24:36 ผมเรียกมันว่า สิ่งโสมม
เพราะมันไม่ใช่ความจริง
  
24:42 มันเป็นแค่การหลบเลี่ยงจากการถามค้น
 
24:46 เข้าสู่ความซับซ้อนอันใหญ่หลวง
ของการดำรงอยู่ของเรา
  
24:56 แล้วการเคลื่อนไหวเดียวกันนี้
ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงกลางวัน
  
25:06 ดำเนินต่อไปเมื่อเรานอนหลับ หรือเปล่า
 
25:11 คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
 
25:13 ขอให้ถามคำถามนี้กับตัวคุณเอง
 
25:19 แม้ว่าผมจะถามคุณ
ทว่าคุณกำลังถามตัวคุณเอง
  
25:26 กระบวนการของปฏิกิริยาและการตอบสนอง
และความกระวนกระวายใจในแต่ละวัน
  
25:33 ทุกเรื่องราวที่ดำเนินไป ในกิจแต่ละวันของเรา
 
25:38 ทั้งด้านเทคโนโลยี
เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์
  
25:45 การสังเกตความงามของขุนเขา
 
25:50 สายน้ำไหล ท้องฟ้าที่นิ่งสงบ
ความงามสง่าของขุนเขา
  
25:59 และความโดดเดี่ยวของต้นไม้ ในท้องทุ่งกว้าง
 
26:07 การเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้น
ดำเนินต่อไปเมื่อเราหลับไหม
  
26:18 คุณจะค้นพบได้อย่างไร
 
26:24 มันสำคัญที่จะค้นให้พบ
 
26:33 เห็นได้ชัดว่า ถ้าคุณมีเรื่อง มีปัญหา
 
26:40 มีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้แก้ไข
 
26:46 คุณให้ปัญหานั้นดำเนินต่อไปในระหว่างวัน
ในวันรุ่งขึ้น และวันต่อๆ ไป
  
26:54 ปัญหานั้นจะกลับมาแล้ว กลับมาอีก
ในระหว่างวัน
  
27:00 และในระหว่างวันพรุ่งนี้ และต่อไปอีก
 
27:02 นั่นหมายถึง ปัญหานั้น
สืบต่อเนื่องมาในช่วงที่นอนหลับ
  
27:07 นั่นชัดเจน
 
27:16 ปัญหาแสดงถึงความไร้ระเบียบ
 
27:21 ใช่ไหม
 
27:25 ปัญหาใดๆ ที่คุณมี โดยเฉพาะปัญหามนุษย์
 
27:31 บ่งบอกว่ามีสภาวะไร้ระเบียบในจิตคุณ
 
27:37 ในวิถีการคิด การมองของคุณ
 
27:44 แล้วความไร้ระเบียบนั้น
ก็สืบต่อไปในช่วงนอนหลับ
  
27:49 และสืบต่อไปในวันรุ่งขึ้น ใช่ไหม
 
27:55 ผมไม่ได้กล่าว
คุณค้นพบเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเอง
  
28:04  
 
28:09 สมองทำงานอยู่ตลอดเวลา
กับปัญหาเดียวหรือหลายปัญหา
  
28:23 สมองสามารถทำหน้าที่ได้อย่างชัดเจน
 
28:29 มีประสิทธิภาพ มีสติปัญญา
ด้วยพลังงานทั้งหมดของมัน
  
28:37 ก็ต่อเมื่อสมองมีระเบียบเท่านั้น
 
28:43 นั่นเป็นเรื่องที่ชัดเจน
 
28:44 เมื่อคุณมีระเบียบในชีวิตคุณ
แม้เพียงวันเดียวหรือชั่วโมงเดียว
  
28:52 คุณจะรู้สึกเปี่ยมไปด้วยพลังงาน
 
28:59 สมองจึงเรียกร้องต้องการระเบียบ
 
29:06 ใช่ไหม
 
29:11 แต่ในระหว่างวัน เรามีปัญหา มีความไร้ระเบียบ
 
29:17 สมองในช่วงหลับจึงต้องนำมาซึ่งระเบียบ
 
29:24 ไม่เช่นนั้น สมองไม่สามารถทำงาน
ได้อย่างถูกต้องในวันต่อไป
  
29:31 ผู้พูดไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง
 
29:36 แต่เขาสังเกตปรากฏการณ์นี้
ในตัวเขาเอง เขาเฝ้าดูมัน
  
29:44 ระเบียบจะเกิดขึ้นได้ไหม ในระหว่างวัน
 
29:55 ระเบียบคือการสลายปัญหา
ในทันทีที่มันเกิดขึ้น
  
30:09 ถ้าคุณอิจฉา สลายมัน เป็นอิสระจากมัน
 
30:15 ในทันทีที่มันเกิดขึ้น
 
30:20 เป็นอิสระจากมันอย่างสิ้นเชิง จงมองดูมัน
 
30:27 นั่นคือ มองดูมัน ไม่ใช่อย่างเป็นผู้สังเกต
 
30:32 ที่แยกออกจากสิ่งที่เขาสังเกต
ว่ามันเป็นความอิจฉา
  
30:38 แต่ผู้สังเกตนั่นแหละคือความอิจฉา
ไม่เช่นนั้น เขาไม่รู้จักว่ามันเป็นความอิจฉา
  
30:44 คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
 
30:49 ผมหวังว่าคุณตามทัน
หากคุณตามไม่ทันก็ไม่เป็นไร
  
30:52 มันเป็นชีวิตของคุณ
 
31:11 ถ้าคุณเป็นคนริษยา อย่างคนส่วนใหญ่
 
31:19 ในความริษยานั้น มีการเปรียบเทียบ
การเลียนแบบ การทำตัวให้สอดคล้อง
  
31:31 และเพื่อที่จะจบสิ้นความริษยาในทันที
 
31:39 หมายถึง มองดูมัน ไม่วิ่งหนีจากมัน
ไม่แปลความ ไม่หาเหตุผลกลบเกลื่อนมัน
  
31:45  
 
31:47 เพียงแต่มองดูมันเท่านั้น
เหมือนที่คุณมองดูดอกไม้ข้างทาง
  
31:56 ที่มีสีสัน มีความงาม มีชีวิต
 
31:59 มีความเข้มแข็งน่าอัศจรรย์
เติบโตจากดินอันแห้งแล้ง
  
32:08 มองดูความริษยา ในทำนองเดียวกัน
 
32:12 แต่คุณไม่สามารถมองได้ ถ้าคุณพูดว่า
“นั่นคือความอิจฉา ความริษยา”
  
32:17 ซึ่งหมายถึง คุณมองดูมันด้วยถ้อยคำ
 
32:20  
 
32:25 ถ้อยคำเป็นเครื่องมือในการจำเอาไว้ว่า
คุณเคยอิจฉา
  
32:28 เมื่อคุณเกิดความโลภ ความริษยา
คุณมองดูมันด้วยสายตาของอดีต
  
32:32 ใช่ไหม คุณเข้าใจไหม
 
32:38 แต่เมื่อมีระเบียบอันสมบูรณ์ในระหว่างวัน
 
32:47 สมองก็ไม่ต้องทำงานตลอดเวลา
ในยามที่คุณนอนหลับ เพื่อนำมาซึ่งระเบียบ
  
32:55  
 
32:58 เมื่อมีระเบียบอันสมบูรณ์
 
33:02 ผมหมายถึง ระเบียบอันสูงสุด
ไม่ใช่ระเบียบโดยการเทียบเคียง
  
33:08 สมองจึงฟื้นฟูตัวมันเองใหม่
 
33:12 ส่วนเรื่องของความฝัน
 
33:15 ซึ่งกลายเป็นเรื่องสำคัญเหนือธรรมดา
สำหรับผู้คนมากมาย
  
33:22 ความฝันไม่เกิดขึ้น
ยกเว้นความฝันเรื่องทางกายภาพที่ผิวเผิน
  
33:28 คุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
 
33:31 นอกจากคุณทดสอบมัน
 
33:39 ค้นเข้าสู่มัน ค้นให้พบด้วยตัวคุณเอง
 
33:47 ถ้าคุณยอมรับเรื่องนี้ คุณก็กลายเป็นสาวก
กลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างยิ่ง
  
33:49  
 
34:04 สมองซึ่งเก่าแก่ยิ่งนัก
 
34:09 ถูกอิทธิพลครอบงำอยู่ในความไร้ระเบียบ
อย่างหนักหน่วง
  
34:15 ใช่ไหม
 
34:20 ถ้าคุณเคยเห็นภาพโบราณในถ้ำ
 
34:27 หรือเคยเห็นภาพเหล่านั้น
ที่เป็นสัญลักษณ์ของปัญหา
  
34:31  
 
34:37 ระหว่างความดีกับความเลว
ความชั่วร้ายกับความถูกต้อง
  
34:41 เป็นภาพสัญลักษณ์ มีการต่อสู้
และต่อสู้ไม่สิ้นสุด
  
34:48 มนุษย์ตลอดทุกยุคสมัย
มีชีวิตอยู่กับปัญหามหึมา
  
34:59 เมื่อเป็นเช่นนี้
สมองจึงไม่เคยได้ฟื้นฟูให้สดใหม่
  
35:07 เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่
 
35:14 การผ่าเหล่ากลายพันธุ์ของตัวเซลล์สมอง
 
35:20 ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ดังที่เราสืบค้นแล้วว่า
 
35:24 เมื่อมีการรับรู้ มีปฏิบัติการเกิดขึ้นทันที
 
35:27 ไม่ใช่มีการรับรู้
แล้วปฏิบัติการเกิดขึ้นภายหลัง
  
35:31 ซึ่งมีแต่จะสร้างปัญหา
 
35:35 การหยั่งเห็นในปัญหาใดๆ ในเรื่องราวใดๆ
 
35:44 การหยั่งเห็นซึ่งไม่ใช่ความทรงจำ
ไม่ใช่การรับรู้โดยสัญชาตญาณ
  
35:54 ไม่ใช่สิ่งที่คุณสั่งสมไว้ แล้วจึงกระทำ
 
36:04 การหยั่งเห็นไม่ใช่สิ่งที่มีการสืบต่อ
 
36:11 แต่อุบัติขึ้นเป็นขณะๆ เท่านั้น
เมื่อปัญหาเกิดขึ้น มีการหยั่งเห็นเข้าสู่มัน
  
36:13  
 
36:16 ในการหยั่งเห็น มีปฏิบัติการ
และปัญหาสลายไป
  
36:25 เรากำลังพูดถึงลักษณะของ
การเคลื่อนไหวของเรา ในช่วงระหว่างวัน
  
36:34 การเคลื่อนไหวที่เหมือนกันนั้น
เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนด้วย
  
36:39 ทว่า เมื่อการเคลื่อนไหวในช่วงระหว่างวัน
ดำเนินไป อย่างสมบูรณ์
  
36:43 ซึ่งหมายถึงไม่มีความไร้ระเบียบ
 
36:46 สมองในช่วงกลางคืน
 
36:49 จะสามารถทำงานได้แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
 
36:55 เราจะสืบค้นเข้าสู่เรื่องนั้น
เมื่อเราพูดเกี่ยวกับสมาธิ
  
37:02 เราควรเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดของเวลา
 
37:09 เข้าใจความคิดรวบยอดทั้งหมด
ที่มนุษย์มีเกี่ยวกับเวลา
  
37:22 ไม่ได้มีเวลาตามดวงอาทิตย์เท่านั้น
 
37:29 แต่มีเวลาทางจิตใจ เวลาด้านใน
ซึ่งเราได้สร้างขึ้น
  
37:36 ใช่ไหม
 
37:40 “ฉันจะทำสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้
 
37:46 ฉันจะเข้าถึงสภาวะที่เป็นความสุขอย่างยิ่ง
เข้าถึงความสุข หรือการรู้แจ้ง”
  
37:55 หรืออะไรก็ตาม แล้วแต่คุณจะเรียกมัน
 
37:58 “ให้เวลาฉัน บอกฉันว่าฝึกปฏิบัติอย่างไร
 
38:04 ให้มีวินัยอย่างไร แล้วฉันจะทำให้ได้”
 
38:07 เวลาคือการวิวัฒน์
 
38:14 คุณเข้าใจไหม
 
38:16 “ฉันเป็นอย่างนี้
แต่ฉันจะวิวัฒน์ไปโดยผ่านเวลา”
  
38:23 มีคำถามเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ซึ่งหมายถึงเวลา
 
38:28 บางที มนุษย์พัฒนาแนวคิด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการขึ้น
  
38:37 จากการดูต้นไม้เล็กๆ
เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่มหึมา
  
38:44 จากเด็กทารก เติบโตเป็นชายหนุ่ม
 
38:51 การพัฒนาของกล้ามเนื้อ
 
38:56 กล้ามเนื้อนั้นอ่อนแรง แต่การฝึกฝน
การออกกำลัง ทำให้มันแข็งแรง
  
39:04 แนวคิดนี้ที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการ
 
39:13 เกี่ยวกับการเจริญเติบโต
 
39:16 ในทางจิตใจ ความคิดได้เข้ามาควบคุม
แล้วพูดว่า
  
39:20 “ฉันต้องการเวลา
เพื่อจะเปลี่ยนเป็นบางสิ่งบางอย่าง”
  
39:24 ผมไม่รู้ว่าคุณตามทันไหม
 
39:29 ไม่ใช่ตามทันผม
แต่คุณกำลังมองดูตัวคุณเอง
  
39:38 นั่นเป็นความจริง ใช่ไหม
 
39:41 เรายอมรับมัน เราดำเนินชีวิตอยู่กับมัน
เราเคยชินกับมัน
  
39:46 มันเป็นความเคยชินในทางจิตใจของเราที่ว่า
“ฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้”
  
39:51 “พรุ่งนี้ฉันจะทำ ฉันจะพยายาม”
 
39:58 ซึ่งหมายถึง คุณได้สร้างคู่ตรงข้ามขึ้น
 
40:07 “ฉันเป็นอย่างนี้ แต่ฉันจะเป็นอย่างนั้น”
 
40:14 “ฉันโกรธ แต่ฉันจะผ่านพ้นมันไป”
 
40:24 นั่นคือเมล็ดเล็กๆ เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่มหึมา
 
40:29 เด็กทารกเติบโตเป็นชายหนุ่ม
นกน้อย หรือสัตว์ตัวน้อย
  
40:38 ไม่แข็งแรงพอ การที่จะเดิน จะวิ่ง
จำต้องอาศัยเวลา
  
40:44 ข้อสังเกตเดียวกันนั้น
เริ่มเข้ามามีบทบาทในทางจิตใจ
  
40:53 เราจึงพูดว่า เราจะวิวัฒน์
เราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
  
41:00 เป็นเช่นนั้นไหม
 
41:07 คุณเข้าใจไหม
 
41:08 นั่นคือ มีเวลาทางกายภาพ
 
41:15 และเราบ่มเพาะเวลาทางจิตใจขึ้นมา
 
41:25 เพราะเหตุใด เราจึงสร้างเวลาทางจิตใจขึ้น
 
41:30 คุณตามทันไหม
 
41:35 เด็กทารกร้องไห้ในสถานเลี้ยงเด็ก
ในขณะที่คุณกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่น
  
41:43 คุณก็ตื่นทันทีแล้ววิ่งไปที่เด็ก
 
41:47 ใช่ไหม
 
41:50 คนเป็นพ่อแม่รู้เรื่องนี้ดี
 
41:54 คุณอาจจะพูดว่า “คุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร”
 
42:02 เพราะผมเฝ้ามอง
ผมดูแลเด็กมาสองสามสัปดาห์แล้ว
  
42:07 ดูแลสี่หรือห้าวัน ผมจึงรู้เรื่องนี้
 
42:11 ไม่ใช่ลูกของผม เป็นลูกของคนอื่น
 
42:15 บางที เวลาที่คุณดูแลเด็กทารก
 
42:19 คุณให้ความใส่ใจดูแล
มากกว่าแม่ของเด็กเสียอีก
  
42:27 ในความเข้มข้นเหมือนกัน
ด้วยความเร่งด่วนที่เหมือนกัน
  
42:36 ด้วยการกระทำในทันทีทันใด
 
42:40 เช่นเดียวกับที่คุณไม่ปล่อย
ให้เด็กร้องไห้อยู่อย่างนั้น
  
42:45 คุณกระโดดจากเตียง แล้ววิ่งไปเปลี่ยนผ้าอ้อม
 
42:54 ในทำนองเดียวกัน จงพิจารณาคำถามนั้น
 
43:00 ด้วยความเร่งด่วนที่เหมือนกัน
 
43:05 นั่นคือ เพราะเหตุใดมนุษย์จึงสร้าง
และบ่มเพาะเวลาในทางจิตใจขึ้น
  
43:13 ซึ่งเขาเรียกว่า “วิวัฒนาการ”
นั่นคือ “ฉันจะดีกว่านี้ ฉันจะบรรลุ”
  
43:22 เพราะเหตุใดหรือ
 
43:25 เมื่อคุณมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้น
ทุกคนก็เต็มใจจะหาผลประโยชน์จากคุณ
  
43:32 พวกคุรุเป็นเลิศในการหาผลประโยชน์เยี่ยงนี้
 
43:36 พวกนักบวชก็ยอดเยี่ยม
 
43:42 และแน่นอน พวกนักการเมืองยิ่งชอบมาก
 
43:50 เพราะเหตุใดหรือ
 
43:55 อะไรคือความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้
 
44:00 ขอให้ฟังสิ่งที่ผมเสนอแนะ
 
44:04 อะไรคือความจริงของเรื่องนี้
 
44:08 ความจริงเป็นเรื่องของข้อโต้แย้งหรือ
 
44:15 ความจริงเป็นเรื่องของความคิดเห็นหรือ
 
44:22 ความจริงเป็นเรื่องของประสบการณ์
การโต้แย้ง ความคิดเห็น ความรู้หรือ
  
44:33 หวังว่าคุณจะค้นหาความจริง
 
44:35 สิ่งเหล่านี้จะชี้ให้เห็นหรือว่า
ความจริงคืออะไร
  
44:45 หรือความจริงไม่เกี่ยวข้องกับความคิด
ไม่เกี่ยวข้องกับความทรงจำ
  
44:55 ไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมา
 
45:00 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
45:02 เพราะหากความจริงเกี่ยวข้องกับอดีต
มันก็ผูกติดอยู่กับกาลเวลา
  
45:10 ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้ไหม
 
45:17 หรือความจริง
เป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
  
45:20 ในการค้นหาความจริง
ว่ามีเวลาทางด้านจิตใจไหม
  
45:29 คุณจะโต้แย้งเกี่ยวกับมันหรือ
 
45:34 โต้แย้งข้อดีและข้อเสีย
มีคำกล่าวอ้างที่ชาญฉลาด
  
45:38 บางคนพูดว่า “มันใช่” บางคนพูดว่า “มันไม่ใช่”
 
45:42 หรือคุณต้องการจะค้นให้พบความจริง
 
45:48 คุณจึงเข้าหามันโดยปราศจากอคติ
 
45:55 ปราศจากข้อสรุป ไม่ยึดติด
กับแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  
46:08 ซึ่งหมายถึง ความจริงจะอุบัติขึ้นได้
 
46:12 เมื่อมีอิสรภาพสมบูรณ์ในการสังเกตเท่านั้น
 
46:21 ซึ่งเป็นธรรมชาติ
 
46:24 คุณสังเกตโดยปราศจากข้อสรุปของคุณ ได้ไหม
 
46:32 ไม่พูดว่า “ใช่ มันเป็นไปได้”
หรือ “มันเป็นไปไม่ได้”
  
46:34 “สิ่งที่คุณพูด ช่างไร้สาระเสียจริง”
 
46:38 หรือค้นหาจากตำรา จากครู ฯลฯ
 
46:42 ทิ้งทั้งหมดนั้น แล้วเป็นอิสระที่จะมองดู
 
46:50 นั่นคือ มีการหยั่งเห็นเข้าสู่ปัญหา
เข้าสู่เรื่องราว
  
46:57 ว่าเพราะเหตุใด มนุษย์
จึงบ่มเพาะเวลาในทางจิตใจขึ้น
  
47:07 เมื่อมีการหยั่งเห็นในปัญหา
 
47:10 เซลล์สมองซึ่งถูกอิทธิพลกำหนด
โดยแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  
47:17 วิวัฒนาการทางจิตใจ
 
47:19 ตัวเซลล์สมองจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
 
47:25 อย่ายอมรับสิ่งที่เรากำลังพูดนี้
 
47:28 ค้นให้พบ ทดสอบมัน
 
47:33 นั่นหมายถึง คุณต้องมีอิสระที่จะสังเกต
 
47:41 สังเกตโดยปราศจากความหวัง
ความปรารถนา และแรงกดดันใดๆ
  
47:46 สังเกตอย่างที่คุณสังเกตดอกไม้งาม
 
47:54 แล้วคุณจะพบว่า เวลาทางจิตใจได้จบลง
 
48:05 ไม่มีสภาวะที่ต้องการจะมีจะเป็น
หรือ “ฉันเป็น” ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน
  
48:17 และเราต้องค้นหาว่า อะไรคือที่ว่าง
 
48:27 มันสำคัญที่จะมีที่ว่าง
 
48:33 ไม่มีอะไรที่เติบโตได้เต็มที่ งอกงาม
มีชีวิตอยู่ได้ ถ้าคุณไม่มีที่ว่าง
  
48:44 ทางกายภาพ ที่ว่างยิ่งมีน้อยลงๆ
 
48:55 เราอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
 
48:57 นอกจากคุณบังเอิญได้อาศัยอยู่ในชนบท
และผมหวังว่าคุณอยู่อย่างนั้น
  
49:04 ถ้าคุณอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
แทบจะไม่มีที่ว่างทางกายภาพ
  
49:08 บางทีการขาดที่ว่าง ทำให้เกิดความรุนแรง
 
49:15 ความรุนแรงเพิ่มขึ้นวันแล้ววันเล่า
 
49:20 แล้วบางที เหตุผลหนึ่งที่ความรุนแรงทวีคูณขึ้น
 
49:25 อาจเป็นเพราะ ไม่มีสงคราม
 
49:31 คุณเข้าใจไหม
 
49:33 ถ้ามีสงคราม คุณระเบิดความรุนแรงออกไปได้
 
49:39 แต่ในเมื่อไม่มีสงคราม
คุณก็อัดแน่นอยู่ในเมือง
  
49:46 คุณมีชีวิตเหมือนอยู่ในลิ้นชัก
ในตึกสูงระฟ้าเหล่านี้
  
49:54 คุณจึงไม่มีที่ว่าง
 
49:57 แล้วคุณก็ไม่มีที่ว่างทางจิตใจด้วย
 
50:06 เพราะคุณยุ่งวุ่นวายอยู่กับ
บางสิ่งบางอย่างตลอดเวลา
  
50:14 ใช่ไหม
 
50:17 ภรรยายุ่งอยู่กับการทำอาหาร
ทำความสะอาดภาชนะ
  
50:23 สามีก็ยุ่งวุ่นวายอยู่กับสำนักงาน
กับอะไรก็ตามที่เขาทำ
  
50:30 หรือเขาหมกมุ่นอยู่กับความทะเยอทะยาน
กับความหยิ่งยโส
  
50:33 หมกมุ่นกับความสำเร็จของเขาเอง
 
50:35 ส่วนเธอก็หมกมุ่นอยู่กับความงาม
กับความสนุกรื่นเริงของตนเอง
  
50:39 หมกมุ่นอยู่กับกามารมณ์
 
50:43 คุณสังเกตเห็นไหมว่า คุณหมกมุ่นอยู่อย่างไร
 
50:48 คุรุของคุณก็บอกว่า “จงหมกมุ่นให้มากขึ้น
 
50:52 หมกมุ่นกับสิ่งนี้ ไม่ใช่กับสิ่งนั้น”
 
51:00 แล้วคุณผู้เชื่อง่ายก็บอกว่า
“ตกลง ฉันจะทำอย่างนั้น”
  
51:05 ซึ่งก็ยังเป็นการหมกมุ่นอยู่ดี
 
51:09 ผมไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อเหล่าคุรุ
 
51:14 ตัวผมเองเคยเป็นคุรุเมื่อนานมาแล้ว
 
51:21 เรื่องพวกนั้นงี่เง่าเกินไป
 
51:29 ในประเทศนี้ คุณตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน
ของนักบวชมานานนับสองพันปีแล้ว
  
51:31  
 
51:35 คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับมัน
 
51:37 คุณเลยรับเอาคุรุจากตะวันออก
 
51:40 พวกเขาก็เหมือนกัน
 
51:43 คุณหลงใหลได้ปลื้ม คุณคิดว่า
คุณเข้าถึงอะไรบางอย่าง ซึ่งไร้สาระ
  
51:58 ถ้าเราเห็นว่าที่ว่างเป็นสิ่งจำเป็น
–ซึ่งมันจำเป็น–
  
52:08 คุณจะทำอย่างไร
 
52:16 ที่ว่างระหว่างคุณและคนอื่น เป็นสิ่งจำเป็น
 
52:26 ที่ว่างไม่ได้หมายถึง ปลีกแยกจากคนอื่น
 
52:33 ที่ว่างแสดงถึง การไม่พึ่งพิง
 
52:36 ที่ว่างแสดงถึง การไม่ยึดติดผูกพัน
 
52:41 ที่ว่างแสดงถึง
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน ให้มีที่ว่าง
  
52:54 และคุณต้องมีที่ว่างในจิตใจ
 
53:00 ซึ่งหมายถึง
จิตใจที่ไม่หมกมุ่นกับอะไรทั้งสิ้น
  
53:07 ไม่หมกมุ่นอย่างสิ้นเชิง
 
53:13 คุณทำได้ไหม
 
53:16 ลองทำดู ทดลองทำ อย่ายอมรับสิ่งที่พูด...
 
53:21 อย่ายอมรับสิ่งที่ผมพูด
เพราะไม่มีผมอยู่ที่นี่
  
53:26 ผมหมายความอย่างนั้นจริงๆ
 
53:29 ผู้พูด K ไม่ได้อยู่ที่นี่
 
53:32 คุณกำลังเรียนรู้จากตัวคุณเอง
โดยการสังเกต
  
53:38 ดังนั้นจึงไม่มีอำนาจเหนือ
 
53:48 เพราะเหตุใด จิตใจจึงหมกมุ่นวุ่นวายไม่จบสิ้น
 
53:54 นักธุรกิจหมกมุ่นกับกิจการของเขา
 
53:56 ศิลปินหมกมุ่นกับภาพวาดของเขา
นักเปียโนหมกมุ่นกับ...คุณตามทันไหม
  
54:00 แล้วคุณและผม ซึ่งเป็นคนธรรมดาสามัญ
หมกมุ่นอยู่กับสารพัดสิ่ง เพราะอะไรหรือ
  
54:11 มันเป็นเพราะกลัวการไม่หมกมุ่น หรือเปล่า
 
54:18 ถ้าคุณไม่หมกมุ่น แล้วคุณเป็นอะไร
 
54:24 คุณตามทันไหม
 
54:26 ถ้าคุณไม่คิดเกี่ยวกับตัวคุณเอง
 
54:28 ว่ารูปร่างท่าทางคุณเป็นอย่างไร
คุณแต่งตัว คุณเดิน คุณรู้สึก อย่างไร
  
54:32 ความรู้สึก ความอยาก ความทะเยอทะยาน
ความหยิ่งยโส ความอหังการ์ของคุณ
  
54:35 และอื่นๆ
 
54:37 ถ้าคุณไม่หมกมุ่นอยู่กับทั้งหมดนั้น
 
54:41 คุณก็อาจหมกมุ่นอยู่กับองค์การสหประชาชาติ
ซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกัน
  
54:48 ผมจะไม่พูดเรื่ององค์การสหประชาชาติ
มันไม่น่ารื่นรมย์
  
54:53 เราหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง
 
54:58 กับกามารมณ์ กับความดีหรือความเลว
ทั้งหมดนั้น
  
55:02 เพราะเหตุใดหรือ
 
55:04 ขอให้มองดู ค้นหา ตั้งคำถาม และค้นให้พบ
 
55:09 มันเป็นเพราะ ถ้าคุณไม่หมกมุ่น
คุณก็ไม่เป็นอะไรเลย ใช่ไหม
  
55:20 เมื่อตระหนักว่า ฉันไม่เป็นอะไรเลย
ฉันก็พูดว่า
  
55:23 “พระเจ้า ฉันหวาดกลัว
ฉันต้องเติมมันให้เต็ม”
  
55:30 คุณไม่เป็นอะไรเลยได้ไหม
ซึ่งจริงๆ คุณเป็นอย่างนั้น
  
55:40 คุณอาจเรียกตัวคุณเองด้วยชื่อ
คุณมีใบหน้าไม่เหมือนใคร และอื่นๆ
  
55:45 มีบัญชีธนาคาร มีบ้าน
 
55:47 แต่เมื่อปลดเปลื้องทั้งหมดนั้นออก
แล้วคุณเป็นอะไร
  
55:55 ปลดเปลื้องความรู้ของคุณ อาชีพการงาน
ความบากบั่นพยายามทั้งหมด
  
56:04 สิ่งเหล่านั้นเป็นความทรงจำ เป็นถ้อยคำ
 
56:09 เอาถ้อยคำ เอาความทรงจำ ทิ้งไป
โดยที่รู้ตัวอยู่
  
56:14 ไม่กลายเป็นคนจิตผิดปกติ
หรือสูญเสียความทรงจำ หรือหลงลืมแบบคนแก่
  
56:24 จริงๆ แล้ว เมื่อคุณมีชีวิต เปี่ยมด้วยพลังงาน
 
56:27 แต่สูญเปล่าไปกับการหมกมุ่นวุ่นวาย
 
56:30 เมื่อไม่หมกมุ่นวุ่นวาย เมื่อไม่มีการหมกมุ่น
 
56:34 จะมีพลังงานมหาศาลในความไม่เป็นอะไรเลย
 
56:42 ลองทดสอบดู
 
56:44 อย่ายอมรับสิ่งใด จากใครก็ตาม
 
56:54 เราพูดถึง ปัญหา เวลา ที่ว่าง
 
57:09 มันไม่สำคัญว่าเป็นชายหรือหญิง
 
57:12 เมื่อผมพูดว่าผู้ชาย มันรวมถึงผู้หญิงด้วย
ดังนั้น อย่าให้เป็นเรื่องเสรีภาพของผู้หญิง
  
57:21 เมื่อเราแยกชายหญิง
พวกเขาแสวงหาอำนาจเสมอ
  
57:29 แสวงหาอำนาจเหนือพวกเขา ควบคุมพวกเขา
 
57:35 ซึ่งให้ความรู้สึกถึงอำนาจในตนเอง
 
57:39 ถ้าคุณสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างสมบูรณ์
 
57:43 คุณรู้สึกเข้มแข็งมาก รู้สึกถึงอำนาจ
 
57:48 หรืออำนาจของนักการเมือง ซึ่งคุณเลือกตั้งเขา
 
57:56 หรืออย่างรัฐเผด็จการ
พวกเขาทึกทักยึดอำนาจเอาดื้อๆ
  
58:05 อำนาจคือหนึ่งในปัญหาของมนุษย์
 
58:12 คุณเข้าใจไหม
 
58:16 ยังมีอำนาจอย่างอื่นอีกคือ
อำนาจจิต การอ่านความคิดได้
  
58:28 เรื่องทั้งหมดที่เรียกว่า
สิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ
  
58:33 คุณเข้าใจไหม
 
58:34 มีอำนาจอยู่สองแบบ
 
58:38 อำนาจทางกายภาพ
และอำนาจเหนือผู้อื่นทางจิตใจ
  
58:44 อำนาจที่เกิดขึ้น
 
58:49 เมื่อมีอำนาจเหนือตนเองอย่างสมบูรณ์แท้จริง
 
58:59 และมีอำนาจที่ซ่อนเร้น อำนาจในการชักจูง
 
59:05 อำนาจของการโฆษณาชวนเชื่อ อำนาจของผู้รู้
 
59:12 คนที่มีอำนาจของความเป็นผู้รู้
จะแสวงหาอยู่เสมอ
  
59:17 ที่จะยึดที่มั่นให้พวกเขา
อยู่ในอำนาจมากขึ้นและมากขึ้น
  
59:22 ใช่ไหม
 
59:30 เพราะเหตุใด มนุษย์จึงเรียกร้องต้องการอำนาจ
 
59:37 เพราะเหตุใด
ทำไมคุณต้องการมีอำนาจเหนือผู้อื่น
  
59:44 อำนาจของภรรยาเหนือสามี
หรืออำนาจของสามีเหนือภรรยา
  
59:47 หรืออำนาจของเด็กหญิงเหนือเด็กชาย
เพราะเหตุใด
  
59:56 อำนาจหมายถึงความอหังการ์
 
1:00:06 อำนาจแสดงถึง ความทะนงตน ความไร้แก่นสาร
 
1:00:09 “ฉันรู้แต่คุณไม่รู้ ฉันเป็นเจ้านาย ไม่ใช่คุณ
 
1:00:16 ฉันเป็นคุรุผู้เป็นที่ยอมรับ
ส่วนคุณยังต่ำต้อย คุณเป็นศิษย์ด้อยลงมา”
  
1:00:19  
 
1:00:23 ทำไมเราจึงยอมรับเรื่องนี้
 
1:00:29 เพราะนั่นเป็นการทำลายมนุษย์
 
1:00:37 เพราะมันเน้นให้ความสำคัญกับ “ความเป็นฉัน”
 
1:00:43 “ความเป็นฉัน” ซึ่งผนึกตัวมัน
 
1:00:50 เข้ากับชาติ กับกลุ่มก๊ก กับประเทศ
 
1:00:55 ในการผนึกตนนั้น ฉันรู้สึกเข้มแข็งมาก
 
1:00:59 เรื่องทั้งหมดนั้นก็ตามมา
 
1:01:02 และมนุษย์ไม่เคยแก้ปัญหาของอำนาจได้เลย
 
1:01:11 ซึ่งหมายถึง มนุษย์ไม่รู้ว่า
การมีความถ่อมต่อชีวิตหมายถึงอะไร
  
1:01:25 คุณเข้าใจไหม
 
1:01:27 เพราะปราศจากความถ่อมต่อชีวิต
 
1:01:34 คุณไม่สามารถตรวจสอบ ไม่สามารถมองดูได้
 
1:01:39 ปราศจากความถ่อมต่อชีวิต
คุณไม่สามารถรักคนอื่นได้
  
1:01:45 ปราศจากความถ่อมต่อชีวิต
ก็ไม่มีความเมตตาการุณ
  
1:01:50 มนุษย์ผู้มีอำนาจ พยายามที่จะเมตตาการุณ
พยายามที่จะรัก
  
1:01:53 ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ไร้สาระ
 
1:01:55 เหมือนมนุษย์ผู้ทะเยอทะยาน
เขาไม่สามารถที่จะรักได้
  
1:02:03 ดังนั้น ความถ่อมต่อชีวิตอุบัติขึ้นได้
เมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติของอำนาจ
  
1:02:15 คุณไม่สามารถบ่มเพาะความถ่อมต่อชีวิตได้
 
1:02:17 สิ่งที่คุณบ่มเพาะขึ้นคือ ความทรนง
ที่อยู่ภายใต้เสื้อคลุมของความถ่อมตน
  
1:02:25 ใช่ไหม
 
1:02:29 เหมือนกับมนุษย์ทุกวันนี้
 
1:02:35 มันเป็นเทรนด์อย่างหนึ่ง
หรือเป็นช่วงที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
  
1:02:39 ที่มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ
ที่ต้องการจะค้นหา
  
1:02:45 ผู้พูด ขออภัยที่นำเอาผู้พูดเข้ามาในเรื่องนี้
 
1:02:50 ผู้พูดรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควร
 
1:02:56 มันเป็นส่วนหนึ่งของประสาทสัมผัส
 
1:03:00 ถ้าคุณมีความละเอียดอ่อนไวต่อการรับรู้
คุณแทบจะอ่านใจคนบางคนได้
  
1:03:05 แน่นอน
 
1:03:07 หากคุณละเอียดอ่อนรับรู้ได้ไว
ต่อคู่รักของคุณหรือภรรยาของคุณ
  
1:03:11 คุณรู้ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว
 
1:03:13 ก่อนที่เธอหรือเขาจะบอกอะไรคุณเสียอีก
 
1:03:20 คุณสามารถที่จะบ่มเพาะคุณสมบัตินั้นได้
 
1:03:25 คุณมีอำนาจแปลกประหลาด
ในการอ่านความคิดของคนอื่น
  
1:03:32 เมื่อผู้พูดพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้
 
1:03:36 เขาพูดถึงเรื่องที่เขารู้
เรื่องที่เกิดขึ้นกับเขามาแล้ว
  
1:03:41 ผู้พูดถือว่าทั้งหมดนั้น
เป็นความอ่อนต่อโลก ไม่ประสีประสาที่สุด
  
1:03:54 คุณอาจจะอ่านความคิดของคนอื่นได้
 
1:03:58 คุณอาจจะทำเรื่องไร้สาระทั้งหมดนั้นได้
 
1:04:04 มันเป็นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่สุดโต่ง
 
1:04:13 การรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่สุดโต่ง
 
1:04:23 รวมถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมัน
 
1:04:28 ถ้าคุณติดอยู่ในกับดักนั้น
ขอให้เดินออกไปให้เด็ดขาด
  
1:04:39 มันเป็นกับดักที่อันตรายที่สุด
 
1:04:44 เพราะมันเป็นการขยายออกไปของประสาทสัมผัส
ที่ถูกทำให้ไวต่อสิ่งกระตุ้นอย่างยิ่งเท่านั้น
  
1:04:58 เมื่อได้วางพื้นฐานทั้งหมดนี้ในชีวิตเรา
–ความมีระเบียบ–
  
1:05:05 ระเบียบซึ่งหมายถึง ศิลปะของการเรียนรู้
 
1:05:08 ศิลปะของการจัดทุกสิ่งอย่าง
ไว้ในที่ทางที่ถูกต้อง
  
1:05:14 กามารมณ์อยู่ในที่อันสมควร เงินทอง
ทุกสิ่งอย่างอยู่ในที่ทางที่ถูกต้อง
  
1:05:19 คุณทำเช่นนั้นได้ ก็ต่อเมื่อคุณมีอิสรภาพ
จากความคิดเท่านั้น
  
1:05:29 ความคิดซึ่งสร้างปัญหา
สร้างเรื่องราวอยู่เสมอ
  
1:05:33 เพราะความคิดเป็นสิ่งจำกัด
ดังนั้น ให้ความคิดมีบทบาทที่ถูกต้อง
  
1:05:35  
 
1:05:38 แล้วเราจึงจะเคลื่อนต่อไปได้
 
1:05:42 จากการจัดสรรพสิ่งให้มีที่ทางที่ถูกต้อง
เราจึงจะเริ่มต้นสภาวะสมาธิได้
  
1:05:48  
 
1:05:55 ผมขอค้นเข้าสู่เรื่องทั้งหมดนี้
 
1:05:58 คุณต้องการให้ผมค้นเข้าสู่เรื่องเหล่านี้ไหม
 
1:06:07 สมาธิส่วนใหญ่
 
1:06:11 ประการแรก สมาธิเป็นคำใหม่
ถูกนำมาสู่โลกตะวันตก
  
1:06:14 ใช่ไหม
 
1:06:17 สมาธิมีอยู่ในอินเดียมาหลายพันปี
 
1:06:25 เหมือนกับขบวนรถไฟเหล่านั้น
 
1:06:44 สมาธิมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
 
1:06:49 สมาธิแบบฮินดูจากอินเดีย
 
1:06:54 สมาธิแบบพุทธ
 
1:06:57 สมาธิแบบทิเบต
 
1:07:01 สมาธิแบบเซน
 
1:07:04 และพวกคุรุได้ประดิษฐ์แบบใหม่ขึ้น
แต่ก็ยังอยู่ในแนวเดียวกัน
  
1:07:10 ในโลกนี้จึงมีสมาธิหลายรูปแบบแตกต่างกัน
 
1:07:21 และมีสมาธิแบบเหนือโลกที่เหลวไหล
 
1:07:24 เรื่องไร้สาระพวกนั้น
 
1:07:31 เราจะค้นให้พบว่า สมาธิคืออะไร
 
1:07:40 เรายังใหม่ คุณเข้าใจไหม เราใหม่ต่อเรื่องนี้
 
1:07:44 เรายังไม่ถูกอิทธิพลกำหนด
โดยสิ่งที่ผู้คนพากันพูดเกี่ยวกับสมาธิ
  
1:07:48 และการฝึกปฏิบัติของคุณ
ล้วนเป็นเรื่องบ้าบอคอแตก
  
1:07:51 เป็นเรื่องของเด็กอมมือ
 
1:07:54 เรากำลังจะสืบค้นว่า สมาธิคืออะไร
 
1:07:59 มันบ่งบอกถึงอะไร
 
1:08:05 ถ้าหากคุณยังไม่จัดทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้มีที่ทางที่ถูกต้อง
  
1:08:14 มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะค้นพบว่า สมาธิคืออะไร
 
1:08:22 เพราะคุณจะติดอยู่ในสิ่งลวงบางอย่าง
 
1:08:27 ใช่ไหม
 
1:08:30 นั่นคือ ถ้าจิตไม่เป็นอิสระ
ที่จะสืบค้นว่าสมาธิคืออะไร
  
1:08:38 คุณจะเรียนรู้มันได้อย่างไร
คุณจะเข้าใจมันได้อย่างไร
  
1:08:44 คุณต้องเข้าหามันเหมือนเด็กน้อย
 
1:08:46 เด็กที่เรียนรู้ที่จะขีดเขียนเป็นครั้งแรก
 
1:08:52 เขาเรียนรู้สดใหม่ ไร้เดียงสา
และสนใจอยากรู้อยากเห็น
  
1:09:01 แต่เมื่อคุณรู้อยู่ก่อนแล้วว่า “นี่คือสมาธิ”
ที่คุณต้องนั่งในท่าที่แน่นอน
  
1:09:03  
 
1:09:06 ต้องยืนในท่าใดท่าหนึ่ง ต้องหายใจในบางท่า
 
1:09:10 เรื่องขี้ปะติ๋ว
จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญไปทั้งหมด
  
1:09:16 เราจะค้นให้พบว่า สมาธิคืออะไร
 
1:09:21 เพราะเหตุใด สมาธิจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
 
1:09:27 ทำไมโลกตะวันออกจึงให้ความสำคัญพิเศษสุด
 
1:09:36 ซึ่งทุกวันนี้ สมาธิก็ค่อยๆ
ครอบคลุมทั่วโลกตะวันตก
  
1:09:46 สมาธินี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาก
 
1:09:52 หากคุณมีเวลาและมีพลังงานที่จะฟัง ก็จงฟัง
 
1:09:55 ถ้าคุณไม่มี ก็ไม่เป็นไร
 
1:10:01 คุณสังเกตได้ว่า วิวัฒนาการของชาวกรีก
 
1:10:10 วัฒนธรรมของชาวกรีก จากกรีซยุคโบราณ
 
1:10:17 ที่ครอบคลุมไปทั่วโลกตะวันตก
 
1:10:22 ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์
แต่คุณเห็นได้ สังเกตมันได้
  
1:10:29 สำหรับพวกเขา ปัญญาทางความคิด
สำคัญอย่างยิ่งยวด
  
1:10:35 ทั้งทฤษฎี การค้นพบ การโต้แย้ง
และประชาธิปไตยของพวกเขา
  
1:10:39 คุณตามทันไหม
 
1:10:42 นั่นคือสำหรับเขา ความคิด
มีความสำคัญอย่างใหญ่หลวง
  
1:10:49 ความคิดเป็นการเทียบวัด
 
1:10:54 ค้นเข้าไป แล้วคุณจะเห็น
 
1:10:57 ความคิดเป็นการเทียบวัด
 
1:11:00 เทียบวัดหมายถึง จากตรงนี้ไปตรงนั้น
 
1:11:05 ความคิดยังหมายถึง การเปรียบเทียบ การวัด
 
1:11:11 โลกตะวันตกได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างมโหฬาร
 
1:11:17 ถ้าคุณไม่มีการวัด ก็ไม่มีเทคโนโลยี
 
1:11:23 ซึ่งเห็นได้ชัด ใช่ไหม
 
1:11:29 ส่วนอีกด้าน ในเอเชียทั้งหมด
จริงๆ แล้วเริ่มต้นในอินเดีย
  
1:11:34 คนอินเดียพูดว่า “การเทียบวัดทั้งหมด”
 
1:11:39 คนฮินดูโบราณ
ไม่ใช่ฮินดูสมัยใหม่
  
1:11:41 พวกเขาหลอกลวง เหมือนกับคนอื่นๆ ในโลก
 
1:11:45 รวมทั้งพวกคุรุ
 
1:11:56 คนโบราณพูดว่า “การเทียบวัดเป็นสิ่งลวง”
 
1:12:04 พิจารณาดู มองให้เห็นเหตุผลของมัน
 
1:12:07 เขาพูดว่า “ในการค้นหาสิ่งที่หยั่งวัดไม่ได้
จิตต้องเป็นอิสระจากการเทียบวัด”
  
1:12:18 ฝ่ายหนึ่งมีการเทียบวัด
อีกฝ่ายไม่มีการเทียบวัด
  
1:12:28 การที่จะค้นหาสิ่งที่เป็นนิรันดร์
 
1:12:31 สิ่งที่ไร้กาลเวลา
ซึ่งไม่อาจหยั่งวัดได้ ซึ่งไร้ชื่อ
  
1:12:34 ซึ่งคือผู้สร้างโลก คือพระเจ้า
คือปรมาตมัน หรืออื่นๆ
  
1:12:39 ต้องไม่มีการเทียบวัด
 
1:12:43 นั่นหมายถึง ไม่มีการเปรียบเทียบ
 
1:12:46 พวกเขาไม่ได้พูดอย่างนั้น แต่ผมพูด
ผู้พูดพูดว่า ไม่มีการเปรียบเทียบ
  
1:12:48  
 
1:12:54 โลกตะวันตกให้ความสำคัญต่อความคิด
อย่างเต็มที่และทั้งหมด
  
1:13:00 รวมทั้งความทรงจำ ความรู้ และประสบการณ์
 
1:13:03 โดยใช้ความรู้ จะประสบความสำเร็จ
มากขึ้นและมากขึ้น
  
1:13:08 ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งพูดว่า “ไม่มีการเทียบวัด”
 
1:13:13 แต่ค้นหาสิ่งซึ่งไม่อาจหยั่งวัดได้
แล้วเขาก็เริ่มที่จะคิดเกี่ยวกันมัน
  
1:13:22 เขาเริ่มวิวัฒน์ เริ่มเติบโต
 
1:13:28 เขาฝึกปฏิบัติ เขาทำสิ่งนี้ ไม่ทำสิ่งนั้น
ซึ่งล้วนอยู่บนฐานของความคิด
  
1:13:35 ที่นี่เท่านั้นที่มีเทคโนโลยี ที่นั่นไม่มี
 
1:13:39 แต่ทุกวันนี้ เทคโนโลยีกำลังพิชิตอินเดียด้วย
 
1:13:44 คุณจึงมีปัญหานี้
 
1:13:49 จิตเป็นอิสระจากการเทียบวัดทั้งปวงได้ไหม
 
1:14:00 การเทียบวัดคือการคิด
ที่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคต
  
1:14:09 ปัจจุบันถูกเทียบวัดโดยอดีต
 
1:14:14 ถูกปรับเปลี่ยนดัดแปลงโดยการเทียบวัดนั้น
 
1:14:18 และการเทียบวัดนั้นดำเนินต่อไปในอนาคต
นี่คือชีวิตเรา
  
1:14:27 การวัดว่า เมื่อวานนี้ฉันเป็นแบบนี้
วันนี้ฉันอาจเปลี่ยนแปลง
  
1:14:31 พรุ่งนี้มันจะเป็นอะไรบางอย่าง
ที่แตกต่างออกไป
  
1:14:36 ดังนั้น กระแสของสมาธิคือ
 
1:14:44 การมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน
โดยปราศจากการเทียบวัด
  
1:14:54 ซึ่งหมายถึง ปราศจากการเคลื่อนไหว
ของความคิด ซึ่งคือการเทียบวัด
  
1:15:05 การจบสิ้นของเวลา
ซึ่งคือการจบสิ้นของเวลาที่เป็นความคิด
  
1:15:10 เป็นการเคลื่อนไป
ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
  
1:15:14  
 
1:15:26 ความคิดค้นพบความจำกัดของตัวมันเอง
 
1:15:27 และจัดวางมันในที่ทางที่ถูกต้อง
 
1:15:34 คุณตามทันไหม
 
1:15:39 มันเป็นปัญหาหนึ่งของเราชายหญิง
 
1:15:48 เขาถามเสมอมาว่า เวลามีการจบสิ้นหรือ
 
1:15:56 การหยุดของเวลา
 
1:15:59 ไม่ใช่การหยุดของเวลาในนิยายวิทยาศาสตร์
 
1:16:04 ซึ่งคุณสามารถจินตนาการได้
 
1:16:07 แต่จริงๆ แล้ว เป็นการจบลงของความคิด
 
1:16:12 ซึ่งคือกระบวนการเทียบวัด
ซึ่งคือกระแสกาลเวลา
  
1:16:18 ผมไม่ทราบว่า
สำหรับคุณเรื่องนี้น่าสนใจไหม
  
1:16:21 ไม่น่าสนใจหรือ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ
 
1:16:28 เป็นศิลปะของการฟัง
 
1:16:35 ศิลปะของการมองดู ศิลปะของการเรียนรู้
 
1:16:40 ความเข้าใจในคำว่า “ศิลปะ”
 
1:16:45 “ศิลปะ” หมายถึง
การจัดทุกสิ่งอย่างให้ถูกที่ถูกทางของมัน
  
1:16:52 เป็นความหมายจริงๆ ของคำตามพจนานุกรม
 
1:17:02 เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีที่ทางที่ถูกต้อง
จิตก็ได้พักอย่างสมบูรณ์
  
1:17:10 เรื่องนี้ชัดเจน
 
1:17:17 จากนั้น มีคำถามเกิดขึ้นว่า
 
1:17:23 การตระหนักรู้คืออะไร การใส่ใจคืออะไร
 
1:17:31 การตระหนักรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการใส่ใจหรือ
 
1:17:38 การตระหนักรู้
เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งสมาธิจดจ่อหรือ
  
1:17:43 คุณไม่ได้เหนื่อยล้ากับเรื่องเหล่านี้ ใช่ไหม
เอาเถอะ ถ้าคุณเหนื่อย... ก็ไม่เป็นไร
  
1:17:45 หรือว่าการใส่ใจ
ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการตั้งสมาธิจดจ่อ
  
1:17:52 ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้
 
1:18:00 เราจะตรวจสอบสามเรื่องนั้น
 
1:18:03 เพราะว่า
ไม่ใช่เพราะว่า
  
1:18:05 สมาธิเกี่ยวข้องอยู่ในนั้น
 
1:18:12 การตระหนักรู้คือ
การตระหนักถึงสรรพสิ่งรอบตัวคุณ
  
1:18:21 ตระหนักรู้ถึงภูเขา แม่น้ำ ร่มเงา
 
1:18:24 หิมะ ฝูงนก ฝูงกา และผู้คน
 
1:18:29 สิ่งที่พวกเขาสวมใส่ ตระหนักถึงทั้งหมดนั้น
ตระหนักถึงรูปทรงของปะรำ
  
1:18:31  
 
1:18:39 แต่ในการตระหนักรู้นั้น อคติ
ความลำเอียงของคุณเข้ามา
  
1:18:47 ความคิดเห็นของคุณเข้ามา
“สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง มันควรจะเป็นอย่างนั้น
  
1:18:55 ฉันไม่ชอบสีนั้น แต่ฉันชอบสีอื่น”
 
1:18:59 คุณตามทันไหม
 
1:19:00 คุณตระหนัก แต่มีการเลือก
มีการประเมินตลอดเวลา
  
1:19:09 คุณสามารถสังเกต ตระหนักรู้
โดยปราศจากปฏิกิริยา ได้ไหม
  
1:19:20 ซึ่งไม่ได้หมายความว่า คุณไม่มีปฏิกิริยา
 
1:19:25 เพียงแค่สังเกตภูเขา
โดยปราศจากปฏิกิริยาใดๆ
  
1:19:30 มองดูมัน แค่มองดูเท่านั้น
 
1:19:38 ในทันทีที่คุณนำเอาอคติ
ความกระวนกระวาย และอื่นๆ เข้ามา
  
1:19:43 คุณก็ไม่ได้ตระหนักรู้
คุณติดอยู่ในขอบข่ายของคุณเอง
  
1:19:49 การตั้งสมาธิจดจ่อ แสดงถึง
 
1:19:50 ผมต้องรีบพูด
เพราะเวลาจะผ่านไป
  
1:19:53 การตั้งสมาธิจดจ่อ แสดงถึงการแยกออกไป
 
1:19:57 แล้วให้พลังงานทั้งหมดของคุณ
กับจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ
  
1:20:03 เช่น
 
1:20:05 “อย่ามองออกไปนอกหน้าต่าง
แต่ให้ใส่ใจที่หนังสือ”
  
1:20:10 เราถูกสอนอย่างนั้นในโรงเรียน
 
1:20:16 แต่ถ้าคุณเป็นครู และพูดว่า
"...เมื่อเธอมองออกไปนอกหน้าต่าง
  
1:20:22  
 
1:20:27 จงมองมันให้เต็มที่... อย่ากลัวที่จะมอง”
 
1:20:33 คุณเข้าใจไหม
 
1:20:36 ดังนั้น การใส่ใจคืออิสรภาพ
 
1:20:43 อิสรภาพจากการประเมินค่า
การเทียบวัด ทุกรูปแบบ
  
1:20:53 เพราะในอิสรภาพนั้น ไม่มีศูนย์กลาง
 
1:20:56 ผมไม่ทราบว่า คุณค้นพบด้วยตนเองไหม
 
1:20:58 ถ้าคุณใส่ใจต่ออะไรบางอย่างโดยสมบูรณ์
ก็ไม่มีศูนย์กลาง
  
1:21:04 ไม่มี “ความเป็นฉัน” ที่ใส่ใจ
–นั่นงี่เง่าเกินไป–
  
1:21:12 ถ้าคุณเห็นเช่นนั้น ผมหมายถึง
เห็นความจริงของมัน
  
1:21:20 จากนั้นคุณจะเข้าใจว่า
ไม่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ
  
1:21:25 ไม่มีระบบที่จะตระหนักรู้ ที่จะใส่ใจ
ที่จะตั้งสมาธิจดจ่อ
  
1:21:29 ทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องงี่เง่าเหลือเชื่อ
 
1:21:34 ในทันทีที่คุณเห็น ที่คุณเข้าใจ
 
1:21:37 เรื่องทั้งหมดของการตระหนักรู้
การตั้งสมาธิจดจ่อ และการใส่ใจ
  
1:21:44 นั่นแหละคือ คุณใส่ใจ
 
1:21:48 การใส่ใจนั้นอาจคงอยู่แค่สองวินาที
หรือห้านาที
  
1:21:55 แล้วคุณอาจสูญเสียความใส่ใจนั้นไป
 
1:21:59 อย่าได้ย้อนกลับไป แล้วพูดว่า “ฉันต้องใส่ใจ”
 
1:22:06 คุณเข้าใจไหม ความใส่ใจเกิดขึ้น
เพราะคุณรู้ว่ามันหมายถึงอะไร
  
1:22:11 คุณตามทันไหม
 
1:22:12 เมื่อมีความเข้าใจ เข้าใจอย่างลึกล้ำ
 
1:22:17 ไม่ใช่เข้าใจในเชิงปัญญาความคิด
ว่าการใส่ใจคืออะไร
  
1:22:19 ความใส่ใจก็เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
 
1:22:22 แต่ถ้าคุณเริ่มพูดว่า “ฉันต้องมีการใส่ใจ
อย่างต่อเนื่องในระหว่างวัน”
  
1:22:27 คุณก็เป็นคนโลภอย่างมหันต์
 
1:22:31 มันก็ไม่ใช่การใส่ใจอีกต่อไป
 
1:22:35 มันเป็นความอยากที่จะมีสิ่งที่คุณเรียกว่า
ความใส่ใจ
  
1:22:44 เมื่อมีการใส่ใจเช่นนั้น
 
1:22:51 เพราะไม่มีศูนย์กลางจากที่เราใส่ใจ
 
1:22:54 จิตจึงเงียบอย่างสมบูรณ์
 
1:23:03 ไม่ใช่คุณฝึกจิตให้เงียบ
 
1:23:09 ซึ่งผู้คนทั้งหมดฝึกปฏิบัติเพื่อให้จิตเงียบ
 
1:23:11 หรือบ่อยครั้งที่เราได้ยินวลีที่ว่า
“ฉันต้องมีความสงบของจิต”
  
1:23:18 พวกเขาจะมีเศษเสี้ยวของจิต
แต่มันไม่ใช่ความสงบ
  
1:23:21 คุณเข้าใจไหม พวกเขามีแค่
เศษเล็กๆ น้อยๆ บางอย่าง
  
1:23:30 เมื่อมีระเบียบอย่างบริบูรณ์ในชีวิตเรา
 
1:23:35 ซึ่งคือการเริ่มต้นของสมาธิ
 
1:23:40 และเราเข้าใจธรรมชาติของการตระหนักรู้
 
1:23:46 การตั้งสมาธิจดจ่อ และการใส่ใจ
 
1:23:51 แล้วความพยายามทั้งหมดก็มาถึงจุดจบ
 
1:23:56 เมื่อคุณจัดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระเบียบ
ก็ไม่มีความพยายาม
  
1:24:02 ดังนั้น จิตจะเงียบลงอย่างพิเศษสุด
 
1:24:08 เป็นความเงียบที่ไม่ได้เชื้อเชิญ
ไม่ได้บ่มเพาะขึ้น เป็นสิ่งใหม่หมดจด
  
1:24:18 ศาสนา ไม่ใช่สิ่งไร้สาระ
ที่ดำเนินอยู่รอบๆ ตัวเรา
  
1:24:25 อีกทั้งพวกนักบวช พิธีกรรม
และคณะละครสัตว์ ที่ดำเนินอยู่
  
1:24:31 แต่ศาสนาหมายถึง การจบสิ้นของตัวตน
จบสิ้น “ความเป็นฉัน”
  
1:24:44 เมื่อนั้นจิตจึงสงบนิ่งอย่างถึงที่สุด
ไม่อาจคืนกลับได้
  
1:24:58 ฉะนั้นจึงเงียบ
 
1:25:03 ซึ่งหมายถึง การจบสิ้นของความคิด
ที่เป็นกาลเวลา และการเทียบวัด
  
1:25:18 แล้วถ้าจิตไปได้ไกลถึงเพียงนั้น
 
1:25:29 ในความเงียบนั้น ซึ่งมีที่ว่าง
และพลังงานอันไพศาล
  
1:25:37 เป็นสภาวะ
ที่ไม่สามารถสื่อด้วยถ้อยคำได้โดยสิ้นเชิง
  
1:25:52 แต่ถ้าคุณจัดทุกสิ่งทุกอย่าง
ไว้ในระเบียบ และอื่นๆ นั้น
  
1:26:00 มันจะมาหาคุณ โดยปราศจากการเชื้อเชิญ
 
1:26:04 คุณไม่อาจเชื้อเชิญความจริงมาได้
เพราะไม่มีหนทางไปสู่ความจริง
  
1:26:11 ไม่มีสื่อกลาง ไม่มีทางผ่านเข้าไป
ไม่มีสิ่งใดๆ ระหว่างคุณและความจริง
  
1:26:18 คุณต้องเข้ามา... มันต้อง...
 
1:26:21 ถ้าพื้นที่ถูกต้องเหมาะสม
สิ่งประเสริฐนั้นจะมาหาคุณ
  
1:26:29 นั่นคือความเบิกบานยินดี
ในนั้นมีภาวะศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่
  
1:26:37 นั่นคือความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์