Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR83CB2 - จิตสำนึกมีวิวัฒนาการหรือ
Brockwood Park - 20 June 1983
Conversation with David Bohm 2
Video
Subtitles I   II

สรุป

จิตสำนึกของมนุษย์สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยเวลาหรือ

สมองถูกอิทธิพลกำหนดทางกายภาพ และทางเคมีหรือ

อิทธิพลกำหนดทางจิตใจมีศูนย์กลางอยู่ในความเป็นตัวตนใช่ใหม

อิทธิพลที่กำหนดความเป็นตัวตนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

เซลล์สมองที่ถูกอิทธพพลกำหนดจะเปลี่ยนแปลงได้ไหม

ตราบเท่าที่สมองยังถูกอิทธิพลกำหนด ความสัมพันธ์ของสมองกับจิตใจจะจำกัด เมื่อสมองไม่ถูกกำหนดสมองเป็นเครื่องมือของจิตใจใช่ไหม

ถ้าหากสมองเงียบ มันก็สัมพันธ์กับจิตใจ

สติปัญญาแตกต่างจากการหยั่งเห็นหรือ หรือว่าปฏิบัติการของการหยั่งเห็นนั่นเองคือสติปัญญา