Summaries of Krishnamurti's audios and videos

MA7879T3 - อิสรภาพขึ้นอยู่กับกาลเวลาหรือ
Madras (Chennai) - 6 January 1979
Public Talk 3
Video
Subtitles I   II

สรุป

มีหรือกาลเวลาทางจิตใจ

เราจะรับมือกับปัญหาอย่างไร

กาลเวลาเกี่ยวข้องอยู่ในความรักหรือ กาลเวลาซึ่งเป็นกระแสที่แบ่งแยกมีความจำเป็นหรือ

เราสามารถเปลี่ยนแปลงจากพื้นฐานอย่างถอนรากถอนโคน โดยไม่ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการหรือกาลเวลาได้ไหม

ความเจ็บปวดจะถูกทิ้งในทันทีได้ไหม เราสามารถกระทำ ประพฤติโดยไม่มีความพยายามและกาลเวลาได้ไหม

การหยั่งเห็นซึ่งจบสิ้นมโนภาพ โดยไม่ปล่อยให้กาลเวลาเข้ามา เกิดขึ้นได้ไหม

อะไรที่เกิดขึ้นเมื่อคุณสังเกตแต่ความเป็นจริง และไม่สร้างสิ่งตรงข้ามกับความจริงขึ้นมา

คุณสามารถสลายปัญหาในทันทีทึ่มันเกิดขึ้นได้ไหม ปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นจากศูนย์กลางใช่ใหม่