Summaries of Krishnamurti's audios and videos

RV84DS3 - อะไรคือสาเหตุของความฉ้อฉลเสื่อมทราม
Rishi Valley - 20 December 1984
Discussion with Students 3
Video
Subtitles I   II

สรุป

คำถาม: อะไรคือสาเหตุของความฉ้อฉลเสื่อมทราม

มนุษย์มีความสามารถและมีพรสวรรค์ พรสวรรค์ในการวาดภาพ เล่นดนตรี หรือพรสวรรค์ที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีมาก ค้นหาพรสวรรค์ของเธอเองที่ไม่ถูกยัดเยียดให้โดยการศึกษา พ่อแม่หรือสังคม แต่ค้นหาสิ่งที่เธอมีด้วยตัวเธอเอง

ค้นให้พบพรสวรรค์ของเธอเองแล้วอยู่กับมัน ไม่ว่าเธอจะยากจน ร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จ สมองของเธอถูกกำหนดโดยสังคม ดังนั้นความสามารถพิเศษของเธอจึงถูกทำลายไปโดยแรงกดดันเหล่านี้

อะไรคือสาเหตุของความฉ้อฉลเสื่อมทราม ถ้าเธอสนใจแต่ตนเอง สนใจในสิ่งที่เธอต้องการ ในสิ่งที่เธอต้องเป็น ถ้าเธอโลภมาก อิจฉาริษยา กระด้างโหดร้าย ความฉ้อฉลเสื่อมทรามก็เกิดขึ้น

ต้นเหตุที่แท้จริงของความฉ้อฉลเสื่อมทรามอยู่ในตัวเธอ เธอจะเป็นมนุษย์ที่ฉ้อฉลเสื่อมทรามเว้นแต่ว่าเธอจะค้นให้พบแล้วเปลี่ยนแปลงมัน