Summaries of Krishnamurti's audios and videos

RV85DS2 - การคิดเกี่ยวกับตัวเราเองตลอดทั้งวัน
Rishi Valley - 11 December 1985
Discussion with Students 2
Video
Subtitles I   II

สรุป

สมองของเราคืออะไร

สมองบรรจุอยู่ด้วยสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาแล้ว และเต็มไปด้วยความทรงจำ คุณมีชีวิตอยู่ในวังวนของสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และหาเข้ามาเก็บเป็นข้อมูลซึ่งกลายเป็นความรู้

สมองของฉันเต็มไปด้วยความรู้ซึ่งคือสิ่งไร้สาระ จินตนาการ มายา และสิ่งทั้งหมดนี้คือ "ความเป็นฉัน" ฉันคือสิ่งทั้งหมดนั้น คือความกลัว ความเจ็บปวด ความทุกข์ตรม ฉันคือสิ่งสั่งสมทั้งหมดนั้น

ต้นกำเนิด จุดเริ่มต้นของความคิดคืออะไร ความคิดมีรากเหง้าอยู่ในประสบการณ์ใช่ไหม เพราะเหตุใดสมองจึงหมกหมุ่นสาละวนอยู่กับความคิด

ถ้อยคำไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง มีไหมวิธีคิดที่ปราศจากความทรงจำทั้งมวลของอดีต

จิตของเราจะเงียบลงได้ไหม