Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA78T6 - จิตสำนึกไปพ้นตัวมันเองได้ไหม
Saanen - 20 July 1978
Public Talk 6
Video
Subtitles I   II

สรุป

เป็นไปได้ไหมที่จะก่อให้เกิดการปฏิวัติในจิตใจอย่างถึงรากฐาน

ทำไมมนุษย์เราจึงใช้ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่

เป็นไปได้ไหมที่จะสืบค้น โดยปราศจากการวิเคราะห์เนื้อหาของจิตในชั้นที่ลึกลงไป

จิตสำนึกนี้จะว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ได้ไหม ยกเว้นแต่ในพื้นที่ที่ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นเท่านั้น

ในจิตสำนึกมีความทุกข์โศกของมนุษยชาติ นั่นคือ คุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโลก

เป็นไปได้ไหมที่จะยุติความล้ำลึก ความยิ่งใหญ่ และความหน่วงหนักของความทุกข์โศก

เมื่ออดีตจบสิ้นลง จะเกิดการสังเกตใหม่ ความรู้สึกแห่งอิสรภาพอันพิเศษสุด และการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เกิดจากอดีต

หากคุณยุติวิถีที่เรามีชีวิตอยู่ เดี๋ยวนี้เลย ก็จะเกิดการเริ่มต้นใหม่ที่ปราศจาก “ความเป็นฉัน” จากนั้นความตายย่อมไร้ความหมาย