Krishnamurti Subtitles

Düşünce ve zaman korkunun kökenidir

Amsterdam - 19 September 1981

Public Talk 11:30 Çok talihsizce
sadece iki konuşma olacağından
  
1:38 ve yaşamın bütün
varlığı hakkında
  
1:47 ne söylediğimize
çok yoğunlaşmalıyız.
  
1:54 Herhangi bir
çeşit propaganda yapmıyor,
  
1:59 sizi özel bir yön hakkında
düşünmeye ikna etmiyoruz,
  
2:07 yada sizi herhangi bir şeye
inandırmaya çalışmıyoruz.
  
2:14 Bunun hakkında
oldukça emin olmalıyız.
  
2:20 Doğudan ekzotik
birşey getirmiyoruz,
  
2:28 guruların hakkındaki bütün
o saçmalıkları
  
2:35 ve Hindistanı ziyaret ettikten sonra
ilginç şeyler yazan insanları değil.
  
2:43 O kalabalıklardan
hiç değiliz.
  
2:53 Ama göstermek istiyoruzki
 
2:56 bu iki konuşma boyunca
 
3:02 beraber düşüneceğiz,
 
3:08 konuşmaları hafifçe
dinleyerek değil,
  
3:16 bazı fikirleri dinleyerek,
 
3:22 bu fikirlere katılıp katılmayarak
değil,
  
3:29 hiçbir çeşit arguman,
görüş, yargılama yaratmıyor
  
3:37 ama birlikte- gerçekten birlikte,
 
3:41 siz ve konuşmacı, dünyanın ne
olduğunu gözleyecek,
  
3:52 sadece Batı dünyasında değil
Doğu dünyasında da
  
4:00 yoksulluğun, sefaletin
büyük mesele olduğu,
  
4:08 nüfusun önemli
bir kısmının
  
4:13 politikacıların burada Batı'da
olduğu gibi,
  
4:18 ne olduğuyla
başa çıkamadığır.
  
4:23 Bütün politikacılar
kabilecilik dilinde düşünürler.
  
4:30 Kabilecilik kaliteli
milliyetçilik olmuştur.
  
4:37 Ve bu yüzden hiçbir politikacıya,
yada herhangi bir lidere,
  
4:53 yada din hakkında yazılmış
herhangi bir kitaba güvenemeyiz.
  
5:03 Bu insanların
hiçbirine güvenemyiz,
  
5:08 ne bilim adamına,
ne biyoloğa, nede psikoloğa.
  
5:15 Onlar insai problemlerimiz
çözecek durumda değildirler.
  
5:21 Sizinde hepsine katıldığınızdan
oldukça eminim.
  
5:26 Herhgi bir guruyada
güvenemeyiz.
  
5:33 Maalesef bu insanlar
Batıya geldiler
  
5:38 insanları sömürüp,
çok zengin oldular,
  
5:42 ve dinle ilgili
yaptıkları hiçbirşey yoktur.
  
5:48 Hepsini söyledikten sonra,
biz, siz ve konuşmacının
  
5:54 birlikte düşünmesi
önemlidir.
  
6:04 Birlikte düşünmekten
kastımız,
  
6:08 bir fikri yada değerlendirmeyi
belirsizce kabul etmeden
  
6:19 ancak beraber gözlemek
ama sadece dışsal olarak değil
  
6:29 - ki o dünyada ne
olduğudur-
  
6:34 aynı zamanda hepimize içsel olarak
ne olduğunu, psikolojikman gözlemektir.
  
6:43 Dışarıdan, dışsal olarak büyük bir
belirsizlik, karışıklık, savaşlar,
  
6:56 yada savaş tehditi vardır.
 
6:59 Dünyanın bazı yerlerinde
savaşlar süregitmektedir,
  
7:05 insan oğlu
hemcinslerini öldürüyor.
  
7:12 Burada Batıda
olmuyor,
  
7:17 ama nükleer savaş
tehtidi var,
  
7:24 bomba, ve
savaşa hazırılık var.
  
7:34 Ve sırdan insan oğlunun
buna karşın
  
7:44 yapabileceği birşey
yok gözüküyor.
  
7:48 Gösteriler, terörizm,
açlık grevleri ve benzerleri var.
  
7:59 İşte dış dünyada olup giden
gerçekte budur;
  
8:07 bir kabile grubu
diğer kabile grubunun karşısında;
  
8:13 Batı, Amerika diğer ülkeye
karşı ve bunun gibi.
  
8:20 Bilim adamları bütün
bunlara katkı yaparlar,
  
8:26 ve filozoflar, hepsine
karşı gibi konuşup
  
8:31 ama içerden milliyetçiliğin
ağzıyla devam ederler,
  
8:40 kendi özel kariyerlerine
göre ve devam edeip gider.
  
8:46 Öyleyse zeki bir insaoğlunun
gözleyebileceği,
  
8:52 dış dünyada
gerçekten olan nedir.
  
8:59 Ve içsel olarak, zihinlerimizde ve
yüreklerimizde,
  
9:07 oldukça karışık durumdayızdır.
 
9:14 Güvenlik yoktur, ve sadece kendimiz
için değil
  
9:22 geleceğimiz içinde
gelecek nesiller içinde yoktur.
  
9:31 Dinler insanoğlunu
Hıristiyan, Hindu
  
9:36 Müslüman, ve Budist gibi
böldüler.
  
9:50 Bütün bunları gözönüne alarak,
objektifçe, sakince
  
10:02 önyargı olmadan,
gözlemek,
  
10:11 doğal olarak önemlidir ki
hepsi hakkında birlikte düşünürüz.
  
10:20 Birlikte düşünün. Düşünce olmadan
karşı düşünce olmadan;
  
10:32 yada bir sonuç yada ona
karşı başka bir sonuç olmadan,
  
10:38 bir fikir yada ona
karşı bir fikir;
  
10:42 ama daha çok birlikte düşünün ve insan
oğlunun neler yapabileceğini görün.
  
10:55 Kriz ekonomik dünyada ve
de politik dünyada değil,
  
11:11 kriz bilinçlerimizde.
 
11:20 Sanırım çok azımız
bunu görüyor.
  
11:28 Kriz zihinlerimizde
ve yüreklerimizde.
  
11:36 İşte bu, kriz
biliçlerimizde.
  
11:45 bilinçlerimiz, ki inaçlarımızla birlikte
tüm varoluşumuzdur,
  
11:58 sonuçlarımız,
milliyetçiliğimiz,
  
12:04 kişinin bütün korkuları,
zevkleri,
  
12:11 üzüntünün açıkça
çözülemeyen problemi,
  
12:22 sevgi dedğimiz şey,
tutku,
  
12:30 ölüm problemi,
 
12:35 ve orada ne varsa,
ölümden sonra birşey varsa,
  
12:42 meditasyon sorunu,
 
12:48 ve zamanın, düşüncenin
ötesinde birşey varsa,
  
12:59 eğer sonsuz birşey varsa.
 
13:02 Bunlar bilinçlerimizin
içeriğidir.
  
13:09 Her insan oğlunun
içeriğidir,
  
13:15 Asya yada
nerede yaşıyorsa,
  
13:24 Hindistan'da, Ameika
yada Rusya'da.
  
13:27 Bilinçlerimizin içeriği
bütün insanlık için ortak paydadır.
  
13:38 Sanıyorumki bu başlangıçtan beri
oldukça açıktır.
  
13:47 Dünyanın bu kısmında yaşayan
insan, acı çeker,
  
13:58 sadece fiziksel olarak değil
içsel olarak da.
  
14:10 Endişelidir, belirsizdir,
korkuludur, kafası karışıktır,
  
14:19 derin güzvenlik duygusundan
yoksun bir endişesi vardır.
  
14:31 Asyad'da yaşayan
her insan için aynıdır,
  
14:40 Hindistan'da da,
Amerika ve Rusya'da da aynıdır.
  
14:46 Yani biliçlerimiz
insanlık için ortaktır.
  
14:57 Lütfen bun dinleyin.
 
15:01 Belki bunu ilk
defa duyacaksınız
  
15:06 ve lütfen boşa harcamayın.
 
15:11 Haydi birlikte araştıralım,
birlikte düşünelim.
  
15:17 Eve gittiğinizde değil
şimdi.
  
15:21 O sizin bilinciniz-
ne düşündüğünüz, ne hissetiğiniz,
  
15:31 tepkileriniz, endişeleriniz,
yalnızlığınız, üzüntünüz,
  
15:39 acınız, artık fiziksel olmayan
bir şeyi aramalarınız
  
15:50 ama bütün düşüncenin ötesine giden-
 
15:53 Rusya yada Amerika'da yaşayan
kişi ile aynıdır.
  
16:03 Onlarda sizin gibi
aynı problemlerden geçerler,
  
16:09 diğerleriyle ilişkilerin aynı
problemlerinden erkek, kadın.
  
16:16 Yani hepimiz aynı
paydandayız- bilinç.
  
16:24 Biliçlerimiz hepimiz için
ortaktır.
  
16:31 Böylece bizler
bireyler olmayız.
  
16:38 Lütfen bunu tartın.
 
16:41 Eğitildik, yetiştirildik,
hem dinsel olarak hem okulsal,
  
16:53 ki bizler ayrı ruhlarız,
bireyleriz, kendileri için çabalayan,
  
17:01 ama o bir ilizyondur
 
17:03 çünkü biliçlerimiz
bütün insanlık için ortaktır.
  
17:10 Yani bizler insanlığız.
 
17:14 Kendileri için savaşan
ayrı bireyler değiliz.
  
17:20 Bu mantıklıdır,
makuldur, gerçekçidir.
  
17:28 Yani bizler müstakil psikolojik
içerikle kendimiz için çabalayan
  
17:40 müstakil varlıklar değiliz.
 
17:44 Ama bizler, herbirimiz gerçekte
insan ırkının hepsiyiz.
  
17:57 Öyleyse mantıken, belki
entellektüel olarak bunu kabul edersiniz,
  
18:07 ama derinden onu
hissederseniz,
  
18:11 o zaman bütün eylemlerimiz
kökten bir değişime gider.
  
18:21 Bu birlikte düşünmemiz gereken
ilk meseledir:
  
18:29 biliçliliğimiz,
düşünme şeklimiz, yaşam şeklimiz,
  
18:42 belki daha rahatça,
zengince,
  
18:47 daha kolay dolaşabilen
ve buna benzer,
  
18:52 bundan ayrı olarak,
içsel olarak, psikolojikman,
  
19:00 sizde tamamen binlerce
ve binlerce mil
  
19:06 uzakta yaşayanlara
benzersiniz.
  
19:19 Ve yani bu problemler
hakkında beraber düşünmeliyiz.
  
19:25 Önce, ilişki
problemi:
  
19:31 Bütün yaşam ilişkidir,
varoluşun kendisi ilşkili olmaktır.
  
19:44 Ve ne yaptığımızı
gözlediğimizde
  
19:48 diğerleriyle ilişkilerimizi,
mahrem olsun yada olmasın,
  
19:53 iki insan cinsi arsında,
erkek ve kadın,
  
19:57 o ilişkide muazzam bir
çatışma, çabalama vardır- niye?
  
20:10 Neden milyonlarca yıldan beri
yaşamış insan oğlu,
  
20:20 bu ilişki sorununu
çözememiştir?
  
20:26 Ki o da birlikte çatışmasız
yaşayan iki insandır.
  
20:36 Açaıkça bunu çözemedik.
 
20:44 Öyleyse belki bu sabah
bir saat
  
20:52 hakkında beraberce düşünebiliriz.
 
20:55 Haydi birlikte ilişkinin
bir kadın ve erkek arasında,
  
21:08 gerçekte ne olduğunu gözleyelim,
 
21:11 çünkü bütün toplum
ilşki üzerine kurulmuştur.
  
21:21 Eğer ilişki yoksa
toplum yoktur,
  
21:25 o zaman toplum soyutlaşır.
 
21:32 Öyleyse bu sabah
birlikte,
  
21:37 beraberce ilişkilerimizin
aslında ne olduklarına bakalım.
  
21:51 Eğer kişi yakından gözlerse
kadın ile erkek arasında çatışma vardır.
  
22:04 Erkek kendi ideallerine sahiptir,
kendi meşguliyetine, kendi hırslarına,
  
22:12 daima başarıyı arar,
dünyada biri olmaya çalışır.
  
22:22 Ve kadında çabalar,
biri olmanın peşindedir,
  
22:32 olmayı başarmayı
ister.
  
22:38 Herbiri kendi yönünde
kovalar.
  
22:43 Yani iki demiryolu hattı gibi paralel
giden ama asla buluşmayan,
  
22:50 belki yatakta ama başka türlü,
eğer yakından gözlerseniz
  
23:01 asla gerçekten buluşmazlar,
psikolojikman, içsel olarak - neden?
  
23:11 İşte mesele budur.
 
23:15 Neden diye sorduğumuzda,
daima nedeni sorarız,
  
23:23 neden sonuç ilşkisi
üzerinde düşünürüz,
  
23:29 umutla eğer nedeni
anlarsak
  
23:35 o zaman belki
etkeni değişitirebiliriz.
  
23:43 Şimdi sorabilirmiyim- hepiniz
İzgilizce anlıyorsunuz umarım.
  
23:52 Kendimle konuşmuyorsam ki
oldukça saçma bir duurmdur.
  
24:08 Birisi bu ülkeyi on yıllardır
görmemiştir
  
24:14 ama tekrar döndüğü
için memnundur,
  
24:17 ama eğer İngilizce'yi
anlamıyorsak
  
24:22 o zaman korkarımki
iletşim imkansız hale gelir.
  
24:33 Öyleyse kişi umuyorki İngilizce'yi
olabildiğince açık anlıyorsunuzdur.
  
24:42 Maalesef biri
Fransızca yada İtalyanca konuşabilir
  
24:45 ama oda eşit olarak
zor olacaktır.
  
24:53 Öyleyse çok basit ama çok
da karışık bir soru soruyoruz:
  
25:00 nedendir ki biz insanlar
bu ilişki prblemini
  
25:07 bu dünyada milyonlarca
yıldır yaşamamıza rağmen
  
25:13 bir türlü çözemiyoruz?
 
25:21 Bu herkesin kendi özel
imajına sahip olmasında mıdır
  
25:30 ve düşünce ile birlikte koyulmuş,
 
25:34 ve ilişkilerimiz sadece iki
imaj üzerine mi kurulmuştur:
  
25:41 erkeğin kadın hakkında
yarattığı
  
25:45 ve kadının erkek hakkında
yarattığı?
  
25:52 Yani, biz bu ilişkideyiz:
birlikte yaşayan iki imaj.
  
26:02 Gerçek bu.
 
26:04 Eğer kendinizi çok yakından
gözlerseniz, eğer biri gösterirse
  
26:12 kadının hakkında
bir imaj yaratırsınız,
  
26:17 kadn da bir imaj yaratmıştır,
sizi hakkınızda bir sözel yapı, erkek.
  
26:27 Yani ilişki bu iki imaj
arasındadır.
  
26:35 Bu imajlar düşünçe ile
biraraya konulmuştur.
  
26:42 Ve düşüncenin sevg
i ile alakası yoktur.
  
26:55 Düşünce sevgimidir?
 
27:01 Bu ilişkinin diğer kişi
ilgili bütün anıları,
  
27:08 hatırlamalar, resimler,
diğeri hakkında varılar yargılar,
  
27:15 hepsi - eğer kişi yakından gözlerse
herhangi bir önyargısız-
  
27:25 hepsi düşüncenin üretimidir,
 
27:31 çeşitli hatıraların
sonuçları,
  
27:36 deneyimler, can sıkmalar,
yanlızlıklar hepsi.
  
27:46 Ve yani diğerleriyle
ilişkilerimiz sevgi değildir
  
27:53 ama düşüncenin bir araya
getirdiği imajlardır.
  
28:03 Öyleyse ilişkinin gerçekliğini,
anlayacaksak,
  
28:09 düşüncenin bütün
hareketini,
  
28:15 sorgulamalıyız,
 
28:21 çünkü düşünce ile yaşarız,
bütün eylemlerimiz düşünceye dayanır;
  
28:36 dünyanın bütün büyük binaları
düşünce ile bir araya konmuştur,
  
28:43 bütün katedraller, kiliseler,
tapınak ve camiler
  
28:52 oraya düşünce ile konmuştur,
düşünce ile inşa edilmiştir.
  
28:57 Ve bütün bu dinsel binaların içinde
ne vardır-
  
29:03 iç döşemlerinde, çizimlerinde,
sembollerinde, resimlerinde-
  
29:08 hepsi düşüncenin
icatlarıdır.
  
29:13 Bunun çürütmesi yoktur.-
 
29:20 Yani düşünce yanlızca bütün muhteşem
 
29:23 mimari binaları
ve binaların
  
29:30 içeriklerini
yaratmamış,
  
29:34 savaşın
enstrumanlarını da,
  
29:41 bombaları,
birçok bomba türevlerini de yaratmıştır.
  
29:50 Düşünce tıbbı da
yaratmıştır,
  
29:56 son derece gelişmiş
cerrahiyi de yaratmıştır.
  
30:04 Marangozluğuda
yaratmıştır.
  
30:09 Marangoz ağacı öğrenmelidir
aletleri ve böyle...
  
30:13 Yani düşünce hepsini yapmıştır.
 
30:19 Bir kilise ve cerrahın içeriği,
 
30:32 güzel bir köprü
inşa eden uzman mühendisin,
  
30:38 hepsi düşüncenin sonuçlarıdır.
 
30:45 bunun çürütecek birşey yoktur
ancak biri çıkıp tartışabilir.
  
30:53 Öyleyse biri düşüncenin ne
olduğunu sorgulamalıdır,
  
30:59 neden insanoğlunun
düşünce üzerinde yaşadığını,
  
31:06 neden düşüncenin dünyaya böylesine
bir kaos getirdiğini-
  
31:11 savaş, diğerleriyle
ilişkisizlik,
  
31:19 eşsiz enerjisi ile düşüncenin
büyük kapasitesi.
  
31:29 Ve düşüncenin
milyonlarca yıldır neler yaptığı,
  
31:36 insanlığa üzüntüy
getirdiğini.
  
31:43 Lütfen bunu birlikte göyleyin,
birlikte sorgulayalım.
  
31:48 Konuşmacının ne söylediğine karşı
çıkmadan sadece sorgulayalım,
  
31:55 o birlikte ne diyor
öyleyse biz ne anlıyoruz
  
32:02 tüm insanlığa
gerçekte ne oluyor.
  
32:08 Bizler kendimizi mahfediyoruz.
 
32:12 Öyleyse düşünce sorgusuna
çok dikkatli olarak gitmeliyiz.
  
32:20 Düşünce hafızanın
yanıtıdır.
  
32:27 Hafıza sadece geçmişin
hatırlanması değildir
  
32:37 aynı zamanda düşünce kendini
gelecekte umut olarak planlar.
  
32:45 Yani, düşünce hafızanın cevabıdır,
hafıza bilgidir,
  
32:55 bilgi deneyimdir.
 
32:59 Böylece, deneyim vardır,
deneyimden bilgi oluışur,
  
33:07 bilgiden hafıza olur,
yada hatırlama,
  
33:12 ve eylem de hafızadan gelir.
 
33:18 Böylece o eylemden öğrenirsiniz,
ki ilerde bilgi olacaktır.
  
33:24 Yani bu çevrim içinde yaşarız-
 
33:26 deneyim, bilgi, hafıza,
düşünce, eylem.
  
33:33 Bu çevrimde insanoğu
yaşar,
  
33:35 ve daima
bilgi alanında yaşar.
  
33:41 Umarım bu sizi sıkmıyor.
 
33:45 Eğer sıkıldıysanız,
affedin.
  
33:49 eğer romantik
duygusal birşey istiyorsanız
  
33:55 size zevk verecek birşeyler,
o zaman dinlemeyeceğinizi umarım.
  
34:03 Ama konuştuğumuz şey
çok ciddidir.
  
34:08 Haftasonu için değil,
rastgele dinlenecek birşey değil.
  
34:15 çünkü insan bilinci konusunda
kökten değişim ile ilgiliyiz.
  
34:24 Öyleyse bütün bunlar hakkında düşünmeli,
beraberce bakmlı, görmekiyiz eğer olası bir
  
34:32 çözüm varsa neden insan oğlu
dünyada bu kadar uzun
  
34:36 milyonlarca yıl yaşadıktan
sonra halen aynı diye.
  
34:41 İleri teknolojilerimiz
olabilir,
  
34:45 daha iyi iletişim,
daha iyi nakliye,
  
34:49 hijyen ve benzeri, ama içsel
olarak az yada çok aynıyız:
  
34:56 mutsuz, belirsiz, yalnız,
üzüntünün sonsuz yükünü taşıyanlarız.
  
35:11 Ve bu meydan okumayla yüzleşen
ciddi biri cevap vermelidir,
  
35:18 onu gelişigüzel kabul edemez,
sırıtını dönemez.
  
35:23 İşte bu yüzden bu buluşma ve yarın sabahın
buluşması çok ciddidir
  
35:31 çünkü zihinlerimize ve
yüreklerimize uygulamalıyız
  
35:35 zihinlerimize ve böylece eylem ve
davranışlarımıza bir mutasyon
  
35:42 getirmenin olası olup olmadığını
bulmak için.
  
35:53 Yani söylediğimiz gibi, düşünce
deneyimden doğar, bilgi
  
36:06 ve böylece düşünce hakkında
kutsal birşey yoktur.
  
36:14 Maddecidir, madde sürecidir,
düşünce.
  
36:24 Ve bizler ona dayanırız,
düşünce bütün probleri çözmek için,
  
36:32 siyasi, dinsel,
ilişki ve benzeri.
  
36:40 Ve beyinlerimiz, zihinlerimiz
şartlanmıştır,
  
36:46 problem çözmeye eğitilmişlerdir.
 
36:51 Düşünce problemleri yaratmış
sonr abeyinlerimiz, zihinlerimiz,
  
36:59 problem çözmeye eğitilmişlerdir.
 
37:03 Eğer bir mühendislik
probleminiz varsa çözersiniz,
  
37:08 bir hastalık problemiyse,
başaksı çözer ve benzeri.
  
37:13 Zihinlerimiz problem
çözmeye eğitilmişlerdir.
  
37:18 Bu problemler düşünce tarafından
psikolojik , içsel olarak yaratılmıştır.
  
37:25 Ne olduğunu izliyormusununz?
 
37:28 Düşünce problemi
psikolojik olarak yaratır
  
37:33 ve zihin çözmeye
eğitilir,
  
37:38 yani düşünce yaratır
problemi,
  
37:42 sonra düşünce
çözmeye çalışır.
  
37:46 Yani eski sürece
rutine yakalanmıştır.
  
37:50 Böylece problemler
çok ve çok daha karmaşıklaşır.
  
37:55 çok ve çok daha çözülemez olur.
 
38:00 Öylese, mümkünse
bulmalıyızki,
  
38:04 bu yaşama yaklaşımın
değişik bir yolu varmıdır,
  
38:11 düşünce ile değil çünkü
düşünce sorunları çözmemiştir.
  
38:20 Diğer tarafta, düşünce daha
büyük karmaşa getirmiştir.
  
38:29 Değişik bir boyut
olup olmadığını,
  
38:35 hayata değişik bir
yaklaşım olup olmadığını
  
38:40 mümkün olup olmdığını
birlikte bulmak lazımdır.
  
38:44 Ve düşüncenin doğasını anlamak
bunun için önemlidir,
  
38:51 düşünmemizin doğasını.
 
38:55 Düşünmemiz hatırlamaya dayanır,
geçmişin şeylerini hatırlamaya.
  
39:07 Mesela bir hafta önce
ne olduğunu düşünmeye,
  
39:14 hakkında düşünmek,
şimdide değiştirmek
  
39:18 ve geleceğe tasarlamak.
 
39:20 Hayatımızın devinimi
budur ve gerçektir.
  
39:27 Yani bilgi bizler için çok
önemli olmuştur
  
39:35 acak bilgi asla
bütün değilidir.
  
39:42 Herhangi birşey hakkındaki bilgi
halen eksiktir,
  
39:46 ve daima öyle kalacaktır.
 
39:50 Böylece bilgi
daima cehaletle birlikte gidecektir,
  
39:56 bilgi daima cehaletin
gölgesinde yaşayacaktır.
  
40:01 Bu bir geçektir.
 
40:03 Konuşmacının icadı yada sonucu
değildir ama öyledir.
  
40:11 Öyleyse sevgi bilgi değildir.
 
40:19 Sevgi hatırlama değildir.
 
40:25 Sevgi arzu yada
zevk değildir.
  
40:30 Arzu, zevk, hatırlama
düşünce üzerine kurulmuştur.
  
40:39 Yani diğerleriyle
ilişkimiz,
  
40:45 ne kadar sıkı yada samimi,
eğer yakından bakarsanız
  
40:52 düşünce olan hatırlama
üzerine kurulmuştur.
  
41:00 O ilişkide biri çıkıp derki
karınızı yada kocanızı
  
41:07 yada kız arkadaşınızı yada
benzeri severseniz,
  
41:11 gerçekte düşünce olan
olan hatırlamaya dayanır.
  
41:18 Böyleye onda
sevgi yoktur.
  
41:29 O gerçeği görüyormusunuz?
Yoksa " söylediklerin
  
41:37 ne kadar kötü. Ben karımı seviyorum"
mu diyoruz
  
41:43 ama gerçekten öyle mi?
 
41:48 Kıskançlık varken sevgi
olabilir mi,
  
41:52 sahipolma, bağımlılık,
 
41:56 herkes kendi hırsının
peşinden koşması,
  
42:01 açgözlülük, haset, meyil,
 
42:05 iki paralel çizginin
asla kesişmemesi gibi.
  
42:09 Sevgi bumudur?
 
42:13 Yani biri varoluş probleminin
peşinden koşarken
  
42:19 cidden, derinlemesine
arzunun ne olduğunu
  
42:24 sorgulamalıdır.
 
42:29 Neden insanoğlu
arzu trafından yönetilir.
  
42:40 Konuşmacı bütün bunlarla
devam edebilir mi?
  
42:48 Üzgünüm buna tahammül etmek zorundasınız
ama buraya gelmek sizin hatanızdı!
  
43:01 Ve belikide
konuşmacının da!
  
43:07 Umuyorum ki beraber düşünüyor,
beraber gözlemliyoruz,
  
43:16 bu yolda beraber
yürüyen iki arkadaş gibi
  
43:23 ve etrafımızda ne
olduğunu görerek,
  
43:28 sadece yakın olanı ve
derhal sezileni değil
  
43:35 kişinin uzakta
gördüğünüde
  
43:42 çünkü birlikte çıkılan bir
yolculuktan söz ediyoruz,
  
43:48 muhtemelen muhabbetle,
el ele,
  
43:52 iki arkadaş olarak, dostça, yaşamın
çok karmaşık problemini sorgulayarak
  
44:08 hiç liderin ve gurunun
olmadığı,
  
44:14 çünkü kişi biliçlerimizi
gördüğünde
  
44:22 o bilinç bütün insanlığın
bilincidir
  
44:27 o zamananlarız ki biz hem guru
hemde müritiz,
  
44:32 öğretmen ve
öğrenci,
  
44:37 çünkü hepsiyiz,
hepsi biliçlerimizde.
  
44:44 Bu muhteşem bir
anlayıştır.
  
44:48 Böylece kişi kendini
derinlemesine anlmaya başlar
  
44:56 kendine ışık olmaya başlar ve
kimseye bağlı olmaz,
  
45:03 yada bir kitaba, bir otoriteye,
konuşmacı dahil olmak üzere,
  
45:13 yani bu yaşam ve kendimize ışık olma
problemini
  
45:18 anlayacak
yeteneğimiz var.
  
45:30 Öyleyse birlikte
arzuyu sorgulamalıyız,
  
45:37 çünkü eğer arzu sevgi ise
o zaman arzu problemleri yaratır.
  
45:47 Sevginin problemi yoktur, ve
sevgini doğasını anlamak,
  
45:57 tutkuyu,
kendi zekasıyla,
  
46:00 birlikte arzunun ne olduğunu
anlamalıyız.
  
46:09 Arzunun eşşiz
bir canlılığı vardır,
  
46:14 eşşiz bir inandırma,
motive, elde etme,
  
46:26 olmanın tüm süreci,
başarı, arzu üzerine kuruludur-
  
46:35 arzu bizi diğerleriyle kıyaslar,
taklit ettirir, uydurur.
  
46:45 Yani çok önemlidir
 
46:47 kendimizi anlamanın tüm
doğasıdır
  
46:52 arzunun ne olduğunnu anlamak,
 
46:54 onu bastırmamak,
ondan kaçmamak,
  
47:04 üsütne çıkmak değil,
ama anlamak,
  
47:07 ona bakmak, tüm devinimini
görmektir.
  
47:14 Bunu birlikte yapabiliriz,
 
47:18 bu benden öğreniyorsunuz
anlamına gelmez.
  
47:26 Konuşmacının size öğretecek birşeyi yok.
Lütfen bunu görün.
  
47:30 Konuşmacı sadece bir ayna gibi
kendinizi görmenize çalışıyor.
  
47:37 Ve o zaman kendinizi açıkca
görünce
  
47:41 aynayı boşa çıkarırsınız
önemi yoktur,
  
47:44 onu kırıp atabilirsiniz.
 
47:48 Yani arzuyu anlamak
dikkat ,ciidiyet gerektirir
  
47:56 çok karmaşık bir sorundur.
 
48:00 Neden insanoğlu arzunun
bu eşşiz enerjisi üzerinde yaşadı
  
48:09 düşüncenin enerjisi olarak.
 
48:12 Düşünce ile arzu arasındaki
ilişki nedir?
  
48:22 Düşünce ile irade arasındaki
illişki nedir?
  
48:27 Çünkü irade ile çok alakalı
yaşarız.
  
48:34 Öyleyse arzunun devinimi,
kaynağı, kökeni nedir?
  
48:53 Kişi kendini gözlerse,
orijini görür,
  
48:58 arzunun başlangıcı duyguyla,
duyumsal tepkiyle başlar,
  
49:14 duyumsal tepki kontağıyla,
sezgisiyle,
  
49:21 sonra düşünce imajı yaratır,
o noktada arzu başlar.
  
49:33 Lütfen çok yakından
bakın.
  
49:36 Biri pencerede
birşey görür
  
49:39 bir elbise, bir gömlek, bir araba,
bir eşarp herneyse-
  
49:47 görmek, hissetmek,
sonra ona dokunmak,
  
49:56 ve sonra düşünce derki,
 
49:59 " Eğer o elbiseyi yada gömleği
giyersem bana yakışır" -
  
50:04 bu imajı yaratır,
sonr aarzu başlar.
  
50:09 Doğrumu?
Hepsini izliyormusunuz?
  
50:14 Kendiniz için görün,
oldukça basit.
  
50:19 Çok güzel birşey görürsünüz,
 
50:24 sinirseltepkiden yaratılmış
duygu vardır ,
  
50:32 optik tepkiden,
sonra düşünce derki,
  
50:38 " o elbiseyle yada gömlekle ne
şık olurum"
  
50:43 yada herneyse o,
ve arzu başlar.
  
50:51 Yani arzu ve düşünce
arasındaki ilişki çok yakındır.
  
51:01 Eğer düşünce olmasaydı
sadece duygu olacaktı-
  
51:05 arzu tarfından yaratılmış
problemler değil.
  
51:10 Umarım birbirimizle
birleşiyoruzdur.
  
51:15 Öyleyse arzu iradenin
özüdür.
  
51:24 Düşünce duyguyu kontrol eder
ve dürtüyü yaratır,
  
51:35 elde etme arzusunu.
 
51:41 Ben kendi kendime mi konuşuyorum
yoksa sizinlemi?
  
51:49 Belkide bütün bunlar size
yenidir,
  
51:57 ama bunlar hakkında
birlikte düşünmeliyiz,
  
52:01 kendi sonuçlarına ulaşan
ayrık bireyler olarak değil
  
52:06 ama birlikte hepsini gözleyip
hepsi hakkında açık olmalıyız.
  
52:16 Öyleyse nerde düşünce ilişkide
çalışır
  
52:27 ki hatırlama herşey
hakkında imajı yaratır,
  
52:32 orada düşünce tarafından imaj
yaratılmıştır ve sevgi olamaz.
  
52:41 Yada nerede arzu varsa,
cinsel yada başka şekilde,
  
52:53 sevgi olamaz- çünkü arzu düşüncenin
parçasıdır- sevgiyi uzaklaştırır.
  
53:03 Ve sorgulammamızı
birlikte göze almalıyız
  
53:14 korkunun doğası,
 
53:20 çünkü hepimiz korku denen
bu lanet şeye yakalandık.
  
53:31 Onu çözebilecek
gibi de görünmüyoruz.
  
53:34 Onunla yaşıyoruz, ona alıştık,
yada onda kaçarız,
  
53:45 kah eğlenceyle,
kah ibadetle,
  
53:49 eğlencenin değişik çeşitleriyle,
dinsellikle yada başka surette.
  
54:00 Yani birlikte korkunun yapı
ve doğasını sorgulamalıyız.
  
54:12 Lütfen, korku
hepimizde ortaktır,
  
54:19 ister bu temiz düzenli
ülkede yaşayın,
  
54:26 yada Hindistan'da düzensiz,
kirli, kalabalık yada benzerinde...
  
54:33 Aynı sorundur korku.
 
54:39 Ve insan onunla binlerce
yıldır yaşamıştır,
  
54:45 ve onu çözemedik.
 
54:48 Mümkünmüdür ki- biri bu soruyu çok ciddiyetle sorsun-
 
54:54 olasımıdır korkudan tamamen
bağımsız yaşamak,
  
55:02 sadece fiziksel korkudan değil
 
55:07 daha çok içsel korku
şekillerinde de.
  
55:12 Bilinçli korku ve derin
keşfedilmemiş korkular,
  
55:20 korkular bilinçlerimizde
derinlerde
  
55:26 hiç sorgulamadığımız
yerlerde vardır.
  
55:34 Sorgulama demek anliz değildir.
Biliyorum şimdi moda,
  
55:42 eğer bir problemin varsa
psikoanlaliste gidilir.
  
55:47 Umarım burda giden yoktur hiç!
 
55:53 Ve anliz sizin benim gibidir,
sadece belli bir tekniği vardır.
  
56:02 Ama biz gözlem ve analiz
nedir diye sorgulamalıyız.
  
56:11 Analiz bir
analizciyi belirtir.
  
56:17 Analizci analiz ettiğinden
farklımıdır?
  
56:23 Yada analist
analiz edilenmidir?
  
56:28 Soruyu anladınız mı?
 
56:40 Analist analiz edilendir.
Bu açık bir gerçektir.
  
56:45 Ben kendimi analiz ediyorum
ama bendeki analist kim,
  
56:52 kim diyor " Analiz etmeliyim"?
 
56:55 Analist kendini analiz
edilenden halen ayırmaktadır,
  
57:01 ve sonra analiz
edileni sorgular- öylemi?
  
57:07 Yani, analist ki
sorgular, analiz eder.
  
57:15 İkiside birdir, düşünce
tarafından oynanan bir oyundur.
  
57:23 Yani gözlediğmiz zaman
analiz yoktur,
  
57:28 sadece nesneleri
oldukları gibi gözlerken.
  
57:33 Gerçekte ne olduğunu gözlemek,
ne olduğunu analiz etmek değil,
  
57:40 çünkü analiz sürecinde
kişi kendini aldatabilir.
  
57:45 Ve o oyunu oynamak
isterseniz
  
57:48 ve sonsuza kadar analizden
ölne kadar kadar gidebilirsiniz,
  
57:55 ve asla kendinize
kökten bir dönüşüm getirmezsiniz.
  
58:03 Gözlemin olduğu yerde, bakmak
mevcut dünyaya olduğu gibi bakmak,
  
58:12 bir Hollanda'lı, İngiliz, yada
Fransız yada bu şu olarak değil,
  
58:16 ama gerçekten ne olduğunu
görmek.
  
58:23 Gözlem odur, saf gözlem
nesneleri olduğu gibi gözlemek.
  
58:34 Öyleyse korkunun ne olduğunu
gözlemek yada sorgulamalıyız,
  
58:43 korkunun nedenini değil
-ona şimdi bakacağız-
  
58:48 analizi gerektiren korkunun
nedenini değil,
  
58:52 daha ileri, çok geriye giderek,
korkunun kökenine,
  
58:55 -bir dakika içinde bulacağız-
 
58:57 ama gözlem sanatını öğrenmek için,
gözlediğinizi tercüme etmeden,
  
59:09 yada gözlediğninizi yorumlamadan
ama sadece gözlemek,
  
59:14 güzel bir çiçeği
gözlediğiniz gibi.
  
59:18 Çiçeği parçalara böldüğünüz
an çiçek değildir.
  
59:22 İşte analiz budur.
 
59:25 Ama bir çiçeğin güzelliğinin
gözlemek,
  
59:29 bir buluttaki ışık,
akşam ışığı,
  
59:35 ormandaki tek bir ağaç,
sadece gözlemek.
  
59:41 Benzer şekilde eğer yapabilirsek,
korkuyu gözlemek.
  
59:49 Korkunun kökü nedir,
korkunun çeşitli görünüşleri değil.
  
59:56 Öylemi? Bununla devam edebilirmiyiz?
 
1:00:00 İşte,
varsayalım korkuyorum.
  
1:00:04 Varsayalım- aslında değil-
varsayalım korktum.
  
1:00:10 Bu noktayı çok
açık almalıyım.
  
1:00:17 Konuşmacının deddiği,
o yaşıyor,
  
1:00:20 aksi halde şu platforma çıkıp
onun hakkında konuşamaz.
  
1:00:28 Altmış yıldır bunu yapıyor,
kendini kandıramaz,
  
1:00:33 kişi yapabilir, ama
çok derinine gitmelidir.
  
1:00:38 Öyleyse ne diyorsa
ona göre gerçektir,
  
1:00:42 bir ilizyon,
bir kaçış değildir.
  
1:00:47 Öyleyse soruyoruzki
tamamen olasımıdır korkusuz olmak,
  
1:00:55 kesinlikle.
 
1:01:00 Psiklojikman, içsel olarak,
korkunun kökeni nedir?
  
1:01:05 Korkunun anlamı ne demektir?
 
1:01:12 Size acı veren bir
şeyden korkmak,
  
1:01:21 birşeyin olabileceğinden korku.
 
1:01:25 O geçmiştir, yada gelecekte
ne olabileceği- öylemi?
  
1:01:35 Şimdi ne olabileceği değil
çünkü şimdi korku yoktur.
  
1:01:43 Ama kendiniz için korkununbir zaman süreci
olduğunnu görebilirsiniz- doğrumu?
  
1:01:52 Geçen hafta olmuş
bir şeyden korkmak,
  
1:01:56 psikoljik yada fiziksel
acı getiren bir olaydan,
  
1:02:04 ve korku ki yarın tekrar
olabilir:
  
1:02:10 işini kaybetme, istediğin
bir şeyi elde edememek,
  
1:02:16 aydınlanamamak
ve bütün o ıvır zıvır.
  
1:02:27 Öyleyse korku zamanda
bir devinimdir - öylemi?
  
1:02:37 Geçmişten geleceğe
doğru bir devinim,
  
1:02:41 kendini geleceğe göre değiştirmek.
 
1:02:45 Öyleyse korkunun kökeni
düşüncedir.
  
1:02:56 Ve düşünce zamandır,
 
1:03:04 çünkü düşünce bilginin
deneyimden toplanmasıdır,
  
1:03:11 hafıza, hafızanın tepkisi,
düşünce , eylem.
  
1:03:17 Yani düşünce-zaman birdir,
ve düşünce-zaman korkunun kökenidir.
  
1:03:32 Yeterince açıktır.
Öyledir.
  
1:03:35 Şimdi, zamanı yada düşünceyi
durdurma mesele değildir.
  
1:03:41 Şüphesiz durdurmak
imkansızdır
  
1:03:44 çünkü "Zamanı durdurmalıyım"
diyen kimdir?
  
1:03:51 Ki çok saçma olurdu çünkü
bunu diyen düşüncenin parçasıdır.
  
1:03:57 Bütün bunları izliyormusunuz?
 
1:04:00 Yani du düşünceyi durdurma
fikri olanaksızdır.
  
1:04:07 Düşünceyi kontrol etmeye çalışan
bir kontrolcuyu getirir.
  
1:04:12 Kontrolcu düşünce
tarafından yaratılmıştır.
  
1:04:18 Öyleyse lütfen bunu dinleyin,
sadece gözleyin.
  
1:04:25 Gözlem kendinde
olan bir eylemdir,
  
1:04:30 birinin korku hakkında
yapması gerekn değil.
  
1:04:33 Acaba
bunları anlıyormusunuz?
  
1:04:35 Bakın: varsayalım birşeyden yada
diğerinden korkuyorum,
  
1:04:43 karanlık, karımın bırakıp gitmesi,
yada yalnızım, yada bu yada şu.
  
1:04:49 Derinden korkuyorum.
 
1:04:52 Siz çıka gelirsiniz ve dersiniz ki,
 
1:04:56 bana korkunun bütün
devinimini açıkla,
  
1:05:00 korkunun kökenini,
ki o da zamandır.
  
1:05:09 Acı çekmişimdir, yada bir
kaza geçirmişimdir,
  
1:05:13 olay korkuya yol açar,
beyinde kaydedilir,
  
1:05:21 ve o geçmiş olayın tekrar
olabilmesi anısıyla,
  
1:05:28 ve böylece korku oluşur.
 
1:05:31 Öyleyse bunu
bana açıkladınız.
  
1:05:35 Ve ben dikkatlice
açıklmanızı dinlerim,
  
1:05:39 Ondaki mantığı görürüm,
makullüğü görürüm,
  
1:05:43 reddetmem dinlerim.
 
1:05:47 Ve bunun anlamı dinleme
sanata dönüşür.
  
1:05:55 Söylediğinizi red etmem,
kabul etmem, ama gözlerim.
  
1:06:00 Yani bana zaman hakkında söylediklerinin geçekte düşünce hakkında gözlerim.
 
1:06:08 Dememki " zamanı ve
düşünceyi durdurmalıyım",
  
1:06:11 fakat bana açıkladınız,
onu yapma,
  
1:06:15 ama sadece korku nasıl yükselir gözle,
düşüncenin, zamanın devinimidir.
  
1:06:26 Sadece bu devinimi gözle,
ondan kaçmadan,
  
1:06:34 ondan kurtulmadan,
onunla yaşayarak, bakarak,
  
1:06:38 enerjini ona bakmaya
vererek.
  
1:06:45 O zaman göreceksinki
korku yokolmaya başlar
  
1:06:53 çünkü onunla hiçbirşey
yapmamışsındır,
  
1:06:55 sadece gözlemişsindir,
dikkatini vermişsindir.
  
1:06:59 O tam dikkat korkuya
ışık tutmaktır.
  
1:07:06 Dikkat demek tüm enerjini
o gözleme vermektir.
  
1:07:11 Bu biraz açıkmı?
 
1:07:20 Bayım maalesef sadece iki
konuşmamız var,
  
1:07:25 İsterdim ki
daha çok olsun,
  
1:07:29 Eğer soru sormaya başlarsanız
başka bir şeye dönüşeceğiz.
  
1:07:34 Ama umarım eğer devam
edersem alınmzsınız.
  
1:07:39 Devam edebilir miyim?
 
1:07:50 Öyleyse, gözlem analiz
olmadan
  
1:07:56 tüm enerjinizi
bir soruna vermenizi gerektir.
  
1:08:04 Problem ki ilişkidir,
korkudur,
  
1:08:12 ve zevk problemine de gitmemiz
gerekir.
  
1:08:21 Saat kaç
sorabilirmiyim?
  
1:08:28 Affedersiniz?
 
1:08:33 Onikiyi çeyrek geçiyor.
 
1:08:36 Bir saaattir
konuşuyoruz.
  
1:08:40 Bir yarım saat daha
devam etmek istermisiniz?
  
1:08:45 Kaldırabilirmisiniz?
 
1:08:49 Bana değil
size bağlı bayım.
  
1:08:57 Ayrıca siz bayım
resim çekmeyi bırakırmısınız?
  
1:09:08 Lütfen,
bu bütün bunlar çok ciddi şeyler.
  
1:09:14 Bu bir gün oynayıp
sonra bırakacağınız birşey değil.
  
1:09:21 Yaşamlarımızla alakalı,
tüm var oluşumuzla.
  
1:09:29 Eğer sizler ciddiseniz dikkatimizi
bütün bunlara vermeliyiz.
  
1:09:42 Neden insan
zevkin peşindedir?
  
1:09:51 Lütfen kendinize neden diye sorunnuz.
 
1:09:57 Zevk acının zıttımıdır?
 
1:10:03 Lütfen buna biraz girin.
 
1:10:06 Hepimiz acı çektik
çeşitli şekillerini,
  
1:10:10 hem fiziksel hemde psikolojik.
 
1:10:15 Psikolojikman çoğumuz çocukluğumuzdan
beri incindik, yaralandık,
  
1:10:23 acı budur.
 
1:10:26 Ve bu acının devamında,
acı geri çekildi,
  
1:10:33 kendini izole ederek,
daha fazla incimemek için.
  
1:10:40 Çocukluğumuzdan, okullardan
incindik,
  
1:10:44 kendimizi daha zeki olan
başkalarıyla kıyaslayarak.
  
1:10:50 Kendimizi incittik
ve diğerleride bizi incitti
  
1:10:56 çeşitli azarlamalr,
yaralamalar ile,
  
1:11:04 zalimce söylemler,
teröristçe eylemlerle.
  
1:11:11 Ve bütün bunların sonucunda
derin bir yaralanma vardır,
  
1:11:16 ki izolasyon, direnme,
çok daha geri çekilme.
  
1:11:24 Ve sanırızki bunnun zıttı
zevktir.
  
1:11:29 Acı ve onun zıtttı
zevk.
  
1:11:35 Öylemi acaba?
 
1:11:37 Öyleyse yakından sorgulamalıyız ki
eğer enerjiniz varsa,
  
1:11:41 zamanınız,
eğer istiyorsanız,
  
1:11:46 iyilik iyi
olmyanın zıttı mıdır?
  
1:11:56 Eğer iyilik
zıttı ise
  
1:12:01 o zaman erdem
kendi zıttını içerir- doğrumu?
  
1:12:09 Böylece iyi değildir.
 
1:12:13 İyilik tamamen iyi olmayandan
ayrı birşeydir.
  
1:12:23 Öyleyse, zevk- lütfen darılmazsanız
bunu sadece dinleyin,
  
1:12:30 biri bunu saygıyla
soruyor-
  
1:12:33 zevk acının
zıttımıdır?
  
1:12:44 Yoksa o bir tezat mıdır
bizler daima tezatları kovalarız,
  
1:12:52 zıttı.
 
1:12:56 Yani biri soruyor,
zevk tamamen ayrımıdır,
  
1:13:02 iyilik gibi - tatmin etmeyen?
Anladınız mı?
  
1:13:11 Yoksa zevk acı
ile lekenmişmidir?
  
1:13:21 Zevke yakından baktığınız da
daima hatırlamadır, öyle değil mi?
  
1:13:36 Kişi asla
mutluyken demez ki,
  
1:13:39 "Ne kadar mutluyum",
daima sonradır,
  
1:13:45 size zevk veren o
şeyin hatırlanması,
  
1:13:49 ve o zevkin
hatırlanmasıdır.
  
1:13:51 Günbatımı gibi, akşamın
ihtişamına baktığınızda,
  
1:13:57 o eşşiz ışığın tamamına,
 
1:14:01 büyük bir zevk,
keyif vardır.
  
1:14:05 Sonra o hatırlamadan,
zevk doğar.
  
1:14:14 Öyleyse, zevk te düşüncenin parçasıdır,
Çok açıkça böyledir.
  
1:14:24 Öyleyse sonraki problem
 
1:14:27 - çok karmaşıktır,
bütün insan problemleri gibi-
  
1:14:30 üzüntüyü sona erdirmek
mümkün müdür?
  
1:14:40 Çünkü üzüntü varken
sevgi yoktur.
  
1:14:51 Üzüntü varken açıkça
zeka olamaz.
  
1:14:56 O kelimeye doğru gideceğiz,
ki çok karmaşık bir kelimedir,
  
1:14:59 zeka.
 
1:15:10 Bilirsiniz,
ilişkiyi anlamak,
  
1:15:18 korkuyu, zevk ve üzüntüyü,
evimize düzen getirmektir.
  
1:15:29 Düzen olmadan
meditasyon yapmanız olası değilidir.
  
1:15:39 Bu sözcüğü anlıyormusunuz?
 
1:15:41 Maaelesef bu sözcük Batı'ya
Doğu'lular
  
1:15:44 tarafından getirilmiştir.
 
1:15:50 Şimdi konuşmacı meditasyonu
konuşmaların sonuna koyuyor
  
1:15:54 çünkü gerçek meditasyonun
yapmanın
  
1:16:01 evinizde düzen yoksa
psikolojik evinizde, imkanı yoktur.
  
1:16:11 Eğer ev düzensiz ise,
psikolojik ev ki siz osunuz,
  
1:16:17 eğer orası düzensizse
meditasyon yapmanın anlamı nedir ki?
  
1:16:22 Sadece bir kaçıştır.
Her türlü ilizyona yol açar.
  
1:16:30 Ve ömür boyu bağdaş kurup oturur yada
 
1:16:32 başınızın üstünde
dikilip durusunuz.
  
1:16:37 ama bu meditasyon değildir.
 
1:16:41 Meditasyon evinize tam bir
düzen getirmekle başlar:
  
1:16:51 ki o düzen, ilişkide,
arzuda
  
1:17:05 zevkte be benzerlerinde düzendir.
 
1:17:11 Ve deevimizdeki düzensizliğin
bir nedenide üzüntüdür.
  
1:17:27 Ortak sebep budur,
her insanoğlunda ki ortak gerçeklik.
  
1:17:38 Herkes bu üzüntü
trajedisinden geçer,
  
1:17:45 burada yada Asya dünyasında yada
Batı dünyasında.
  
1:17:50 Tekrar bu hepimizin
paylaştığı ortak şeydir.
  
1:17:57 Sadece -çok söylendiği
gibi kişisel üzüntü yoktur
  
1:18:04 ama insanlığın üzüntüsü vardır,
 
1:18:09 üzüntüki savaşları
getirmiştir,
  
1:18:19 bebin yıllık tarihi kayıtlarda,
 
1:18:23 her sene savaş,
birbirini öldürme,
  
1:18:33 şiddet, teror, zalimlik, insanları sakatlamak,
ellerini kesmek, gözlerini çıkarmak,
  
1:18:42 bütün dehşet ve
savaşın barbarlığı,
  
1:18:46 insanlığa hesaplanamaz bir
ıstırap getirmiştir.
  
1:18:56 Bu birinin değil
insanlığın üzüntüsüdür,
  
1:19:05 bir çift elbiseden başka hiçbirşeyi
olmayan
  
1:19:09 bir adam gördüğünüzde
 
1:19:12 geri kalan birinin hayatıda
öyle olacaktır.
  
1:19:18 Bu Batılı ülkelerde değil ama
Asya dünyasında öyledir.
  
1:19:25 Ve o kişiyi gördüğünüzde
üzüntü vardır.
  
1:19:30 Üzüntü insanlar ilüzyona
kapıldıkların da vardır;
  
1:19:36 mesela bir gurudan diğerine gierken gibi,
ki bu da kendinden kaçmadır.
  
1:19:48 İşte üzüntü budur,
bunu gözleyin.
  
1:19:51 Doğu'ya giden zeki insanlar.
 
1:19:54 Bir guruyu öven
kitaplar yazmışlardır,
  
1:19:58 ve hepimiz o saçmalığa
kapılmışızdır.
  
1:20:02 O da üzüntüdür.
 
1:20:07 Üzüntü politikacıların
 
1:20:10 dünyaya ne yaptığını
görünce de gelir.
  
1:20:14 Kabilecilik gözüyle düşündüğümüzde
de üzüntü gelir.
  
1:20:23 Yani kişisel üzüntü olduğu gibi
insanlığın geniş bulut üzüntüsüde vardır.
  
1:20:41 Üzüntü romantik, duygusal
birşey değildir,
  
1:20:48 mantıksız,
oradadır.
  
1:20:53 Oğlum ölür ve birinin
hayatını paramparça eder.
  
1:21:03 Ve bu üzüntü ile
ölçülemez kadar zamanda yaşarız.
  
1:21:11 Ve açıkça insan bu problemi
çözememiştir.
  
1:21:20 İnsan acı çektiğinde,
teselli aradığında,
  
1:21:27 ki buda üzüntü
gerçeğinden kaçamaktır.
  
1:21:35 O kadar keder varken
eğlencenin her şeklini denersiniz,
  
1:21:46 kaçış,
ama o daima oradadır.
  
1:21:58 Ve açıkça insanlık
bunu çözememiştir.
  
1:22:07 Ve soruyu sorarsak
 
1:22:10 ondan tatmen kurtulmak
imkanlımıdır?
  
1:22:20 Kaçınmak değil,
teselli aramak değil,
  
1:22:26 hayali aynı teoriye kaçmak değil
ama onla yaşamak.
  
1:22:40 Şimdi "onla yaşamak" la ne
dendiğini anlayalım.
  
1:22:45 çoğu insanın yaptığı gibi onu
bir alışkanlığa dönüştürmeden;
  
1:22:54 bazıları milliyetçilikle yaşarlar,
ki en yıkıcılarındandır,
  
1:23:01 kendi dinsel kararlarıyla
yaşarlar,
  
1:23:08 hayalci fikirleriyle
ve ideallerle yaşarlar,
  
1:23:16 ve o tekrar kendi
çatışmalarını getirir.
  
1:23:22 Yani birşeyle yaşamak,
üzüntüyle yaşamak,
  
1:23:27 onu kabul etmeden,
alışkanlığa dönüştürmeden,
  
1:23:35 yani, ona bakmak,
kaçmadan onu gözlemek,
  
1:23:42 ötesine geçmeyi
sorgulamadan
  
1:23:45 sadece elinde tutup
bakmak.
  
1:23:56 ki Üzüntü bu müthiş yalnızlık
duygusunun da parçasıdır
  
1:24:11 çok arkadaşınız olabilir,
evli olabilirsiniz,
  
1:24:13 her türlü
şeyiniz olabilir,
  
1:24:15 ama içsel olarak bu
büyük yalnızlık duygusu vardır.
  
1:24:25 Ve üzüntünün parçasıdır.
 
1:24:33 O yalnızlığı bir yönlendirme
olmadan gözlemek
  
1:24:40 ötesine geçmeye çalışmadan,
 
1:24:42 yerine birşey koymaya
bulmaya çalışmadan,
  
1:24:47 onunla yaşamak, ona tapınmadan,
onunla psikozlu olmadan.
  
1:25:02 Ki bunun anlamı
o acıya bütün enerjinizi vermektir,
  
1:25:08 o kedere, o üzüntüye.
 
1:25:14 Yani oğlum öldüğünde, yada sevdiğimi
sandığım biri öldüğünde,
  
1:25:25 büyük bir keder vardır,
ondan kaçmadan, sadece ona...
  
1:25:33 Acı çekmeyi anlamak büyük
bir şeydir çünkü o zaman
  
1:25:44 üzüntüden kurtulunca,
merhamet ortaya çıkar.
  
1:25:52 Ve insan
kendi özel dinsel sembollerine
  
1:26:01 düşüncesine demir
atmışken merhametsizdir.
  
1:26:08 Merhamet üzüntüden
özgür olmaktır.
  
1:26:15 Ve nerede merhamet varsa
orada sevgi vardır,
  
1:26:18 ve o merhamet
zekaya gider-
  
1:26:24 düşüncenin kurnaz zekasına
değil-
  
1:26:31 ayarlamalrıyla,
 
1:26:35 herşeyi inşa
edecek kapasitesiyle.
  
1:26:39 Merhamet demek
üzüntünün bitmesidir
  
1:26:44 ve sadece o zaman
zeka vardır.
  
1:26:51 Yarın devam edeceğiz, eğer
ölüm hakkında konuşmaya alınmazsanız,
  
1:27:01 Ne olur, eğer ölümden sonra
birşey olursa,
  
1:27:06 ve ölümün anlamı
nedir,
  
1:27:10 ve meditason nedir.
 
1:27:16 Yani yarına
kadar dayanabilirseniz.
  
1:27:27 Saygıyla rica edebilirmiyim
alkışlamamanız için.
  
1:27:32 Alkışlayarak beni
yüreklendirmiyorsunuz.
  
1:27:37 alkışlıyorsunuz çünkü kendiniz
için anladınız.
  
1:27:52 Altyazıların telif hakları
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD e aittir.