Summaries of Krishnamurti's audios and videos

AM81T2 - Dindar zihin çok olgusal bir zihindir
Amsterdam - 20 September 1981
Public Talk 2
Video
Subtitles I   II

Özet

Birlikte ölümün ve yaşamın ne anlama geldiğini gözleyebilir miyiz?

Kişinin bütün o hengâme içinde yaşarken o enerjiyle, kapasiteyle bağlılığa son vermesi olası mıdır?

Dinin neden antik zamanlardan günümüze hayatımızda çok önemli bir yeri olmuştur?

Dindar bir zihin bütünüyle düzensizlikten arınmıştır.

Meditasyonda sistem, pratik yoktur; ama hiçbir yönlendirmesi olmayan, seçimi olmayan ve gözlemeye özgür olan serbest zihnin algısının açıklığı vardır.

Çatışma sadece bölünme olduğunda vardır. Nerede milliyetçi, ekonomik ya da sosyal bölünme varsa orada çatışma olmalıdır. İçsel olarak, gözlemci ile gözlenen arasında bölünme varsa, şahit olanla kişiyle, deneyimleyen kişi, deneyimlenenden farklı ise, çatışma olmalıdır.

Pratik yapan, çabalayan, sesiz olmayı isteyen bir zihin asla sessiz olamaz.