Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BO84T2 - Eylem ve tepkinin sonsuz döngüsü
Bombay (Mumbai) - 5 February 1984
Public Talk 2
Video
Subtitles I   II

Özet

Yaşamımızda neden çatışma var?

Geçmiş, gelecek be şimdi arasında ayrımın olmadığı bir gündelik yaşam mümkün müdür?

Hakaret veya yağcılığı kaydetmemek mümkün müdür?

Bir şey hakkında düşünürken düşünmekten kastınız nedir?

Zaman insanın düşmanıdır. Aydınlanma zaman marifetiyle bilgilendirme değildir. Bu başarı üstüne başarını olduğu kadmemeli bir süreç değildir.

Şiddet benim. Açgözlülük benim. Öfke benim. Sonrasında 'Öfkeliydim' diyorum, fakat olgu benim öfke olduğumdur. Dolayısıyla gözlemleyen gözlemlenendir.