Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BO84T3 - Yaşam ve Ölme Sanatı
Bombay (Mumbai) - 11 February 1984
Public Talk 3
Video
Subtitles I   II

Özet

Bu çıldırmış dünyada sorunun ve çatışmanın herhangi bir türü var olmaksızın yaşamak mümkün müdür?

Yaşama sanatı nedir?

İçimizde psikolojik olarak ayrışma olduğunda çatışma ve dolayısıyla kargaşa olma zorundadır. Kargaşa olduğu sürece, düzeni bulmaya çalışmak hâlâ kargaşadır.

Korkunun pekçok kökeni mi yoksa tek bir kökeni mi vardır?

Geçmiş deneyimdir, bilgidir, beyinde hafıza olarak depolanmıştır. Hafızadan düşünce ortaya çıkar. Zaman geçmiştir, hafıza geçmiştir. Yani zaman ve düşünce aynıdır, ayrı değil.

Ölüm nedir?

Izdırabın bir sonu var mıdır yoksa insan bu yükü sonsuza kadar taşımak zorunda mıdır?