Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR76D2 - Düşünce bütünü algılayabilir mi?
Brockwood Park - 2 September 1976
Public Discussion 2
Video
Subtitles I   II

Özet

S: Düşünceden özgürlük olduğunda ne cereyan eder?

Düşünce hafızanın tepkisi olduğu için sınırlı ve parçalıdır. Düşüncenin hareketi, içinde yaşıyor olduğumuz bir gerçeklik ve yanılsamalar yaratmıştır.

Bu gerçekliğin farkındalığı zekânın uyanışı mıdır?

Bu düşünce hareketinin farkındalığı meditasyonun bir parçasıdır.

Bütünsel görmek mümkün müdür?

Bağlılık ve imgelerden özgürlük olduğunda mutlak, tam berraklık ve düzen vardır.

Bağlılıktan özgürlükle sevgi var olur.