Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ82CNM3 - Güvenlik İhtiyacı
Ojai - 17 April 1982
Discussion with Scientists 3
Video
Subtitles I   II

Özet

Neden güvenlik isteriz?

Çektiğim ızdıraptan ayrı mıyım?

Birisi korktuğunda, gerçekte, korkudan ayrı olan bir ben yoktur.

Kişinin bilincinin bütün içeriği açık değildir, dağınıktır. Açık olan hiç bir parça yoktur. Sanırız ki bir parça vardır, ki o gözlemcidir, kendini dağınıklıktan ayrı tutar. Gözlemci gözlenendir.

Bilincin dağınık olduğunun gözlemi yapıldığında, o olgu sadece mutlak dikkat olduğunda ortaya çıkar. Mutlak dikkat olduğunda çelişki artık var olmaz. Problemleri yaratan sadece dikkatsizliktir.

Eğer kendimi okumayı bilirsem kimsenin bana söylemesine gerek kalmaz. Ama asla derinlemesine kendi kitabımızı okumaya kalkışmayız. Gelirim ve size derim ki “Lütfen bana yardım et” ve sonra her şey boşa gider.

Sorgulamak için özgür olmalısınız. Önyargınızdan özgür, daha önceki deneyimlerden özgür, aksi halde sorgulayamazsınız. Araştıramazsınız. Araştırmak demek keşfetmektir, daha ileri, ileri itmektir. Bunu yapacak iradeniz var mı ki gerçektende benlik var olmasın?