Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ82CNM4 - Sağlıklı Zihin Nedir?
Ojai - 18 April 1982
Discussion with Scientists 4
Video
Subtitles I   II

Özet

Analiz nedir ve gözlem nedir?

Dikkat içinde büyük bir özen barındırır, şevkat, sevgi. Bu sadece zihinsel dikkat değildir, bütün var oluşunuzla dikkattir.

Bir tür ilişki kurdunuz, belki çok derin, sevgi olduğunda. Sizi reddetmiş olabilirim ama sevginin sorumluluğuna sahipsinizdie- bir tek özel kişiye değil, bütün insanlığınkine.

Düşman nedir? Düşman diye bir şey var mıdır?

Ben insanlığım. Çünkü zevk alır ya da acı çekerim, bütün işkencelerden geçerim ve siz de geçersiniz. Siz insanlığın geri kalanısınız, bu sebeple insalık için, insanlıkta muazzam bir sorumluluğunuz vardır.

Yaşamda kutsal herhangi bir şey var mıdır? Düşüncenin kutsal diye yaratıp sonra da ona taptığı kutsal değil, ki bu çok saçmadır.

Eğer ötede bir şey varsa, neden sembolü yaratırız, aracıyı?

Eğer bir kutsalın olduğunu bulmak istersem çok yakından başlamalıyım. Çok yakın ben’dir. Kendimi korkudan, ızdıraptan, üzüntüden çaresizlikten özgür kılabilir miyim? Özgürlük olduğunda hareket edebilirim, dağlara tırmanabilirim.

Zihnin sesizliği bir dikkat hali midir?

Sağlıklı bir Zihin Nedir?