Krishnamurti Subtitles

Có thể cùng suy nghĩ về khủng hoảng chúng ta đang đối mặt?

Ojai - 3 May 1980

Public Talk 10:35 Như đã nói, sẽ có
sáu buổi nói chuyện và
  
0:42 bốn buổi, được xem là
thảo luận hay đối thoại,
  
0:51 nhưng chúng ta nghĩ tốt hơn
 
0:57 bốn buổi đó... không
nói chuyện, mà hỏi đáp.
  
1:07 Tôi nghĩ vậy sẽ tốt hơn
 
1:09 đối thoại, với quá nhiều người.
 
1:13 Đối thoại, nghĩa thực sự là
 
1:15 nói chuyện giữa hai
người bạn, giữa hai người.
  
1:20 Và không được vậy,
thì chúng ta nghĩ
  
1:23 hỏi đáp là tốt.
 
1:27 Bạn có thể hỏi gì bạn muốn,
 
1:31 câu hỏi ngớ ngẩn hay sâu thẳm nhất.
 
1:53 Xin phép gợi ý đừng
làm mấy buổi này thành
  
2:02 giải trí cuối tuần.
 
2:07 Chúng khá nghiêm túc,
đòi hỏi mỗi người
  
2:18 vận dụng nhiều suy tư,
 
2:28 khả năng tìm tòi, quan sát.
 
2:36 Và trong tiến trình ấy, có thể
 
2:42 thay đổi tận căn trí óc con người.
 
2:48 Đó là ý nghĩa các buổi họp này:
 
2:53 chúng ta quan sát
việc xảy ra trên thế giới
  
3:04 và cũng quan sát việc
xảy ra với mỗi chúng ta
  
3:09 bên trong, tâm lý,
 
3:13 bên trong thân này.
 
3:18 Vậy trước hết chúng ta quan sát
 
3:25 việc xảy ra trên khắp thế giới.
 
3:29 Và để quan sát bạn
cần thiết phải lìa
  
3:35 mọi dính mắc.
 
3:40 Điều sẽ khá khó khăn
 
3:43 bởi hầu hết chúng ta
dính vào việc này khác.
  
3:49 Quan sát không có định kiến
 
3:57 quan sát không có kết luận,
 
4:06 quan sát không lý luận, lý do,
 
4:18 hay tin tưởng nào - chỉ quan sát.
 
4:28 Có thể khá khó khăn
với đa số người
  
4:33 bởi chúng ta bị vây
với niềm tin riêng,
  
4:36 với định kiến, kết luận riêng,
 
4:44 với khuynh hướng và khí chất riêng.
 
4:49 Thành ra gần như không thể
 
4:54 quan sát tự do, không chọn lựa.
 
5:02 Và nếu có thể cùng làm thế
 
5:05 suốt các buổi nói và hỏi đáp này
 
5:11 thì chúng ta có thể
đi sâu và xa hơn.
  
5:17 Có thể quan sát việc
xảy ra trên thế giới: xung đột.
  
5:24 Bạn đi đâu cũng có
xung đột khủng khiếp
  
5:29 giữa người với người,
giữa các nước,
  
5:34 giữa các tôn giáo,
 
5:39 xung đột giữa nhà
lý thuyết và nhà thần học
  
5:43 - thần học Cơ đốc và
thần học không Cơ đốc -
  
5:48 Cộng sản, chuyên chế, và người tin,
 
5:57 người tin vào hệ thống,
 
6:02 kẻ bị vây bởi niềm tin,
 
6:10 người bị nuốt chửng bởi
hình ảnh, hình ảnh tôn giáo,
  
6:19 Cơ đốc, Hin đu hay Phật giáo,
hay hình ảnh riêng.
  
6:27 Vậy có đấu tranh xảy ra
trên thế giới: xung đột ghê gớm
  
6:36 giữa chính trị gia, giữa đạo sư,
 
6:44 bên ngoài, mỗi người
 
6:47 chiến đấu, đua tranh,
cố gắng thể hiện mình,
  
6:56 đồng hóa mình, trở thành gì đó.
 
7:03 Có lẽ nhiều hơn ở xứ này
nơi tôn thờ thành công,
  
7:11 nơi tiền bạc, địa vị, thân thế
thành quá quan trọng.
  
7:19 Nên có xung đột dữ dội xảy ra:
 
7:28 giữa nhà khoa học,
 
7:33 giữa các giáo sĩ,
 
7:39 giữa mọi người trên
trái đất bất hạnh này.
  
7:47 Và hình như không ai
có thể giải quyết xung đột:
  
7:53 kinh tế, xã hội, chính trị.
 
7:59 Không ai quan tâm, trong tranh đấu,
 
8:06 sự phá huỷ của con người,
con người.
  
8:12 Không ai đem cả
trí óc và tâm hồn để
  
8:17 giải quyết vấn đề ấy,
xung đột triền miên ấy.
  
8:28 Thiền định trở thành xung đột.
 
8:32 Thay đổi mình thành xung đột.
 
8:39 Trong mỗi quan hệ dù thân hay sơ
 
8:43 luôn có xung đột.
 
8:47 Con người hình như sống
hàng triệu, triệu năm và
  
8:56 không giải quyết vấn đề này,
sau từng ấy thời gian.
  
9:04 Có gì đó sai cơ bản
 
9:10 mà con người, gọi là văn minh cao,
 
9:18 với biết bao kiến thức
 
9:23 cả tâm lý lẫn khoa học
 
9:29 biết bao đấu đá, chiến tranh,
nước mắt, khổ đau,
  
9:39 con người không thể, con người
 
9:42 không thể giải quyết vấn đề ấy.
 
9:45 Đó là thế giới bên ngoài,
việc xảy ra kia.
  
9:55 Và dường như không ai thấy giá trị
 
9:59 của quên, bỏ đi
niềm tin riêng, giáo điều,
  
10:03 quan điểm chính trị,
lý thuyết, kết luận,
  
10:09 và nói, cùng đến và
giải quyết vấn đề ấy.
  
10:15 Sẽ không chính trị gia nào làm,
 
10:21 sẽ không giáo sĩ nào làm,
 
10:25 không nhà tâm lý nào làm,
 
10:29 và cũng không khoa học
gia nào làm. Phải không?
  
10:43 Bạn hiểu vấn đề chứ?
 
10:46 Hiểu sự quan trọng của vấn đề?
 
10:52 Bởi vì chúng ta phá huỷ lẫn nhau
 
11:01 bằng niềm tin mạnh mẽ,
ý hệ, quan điểm, hình ảnh.
  
11:13 Và hình như chúng ta không thể
 
11:20 đến với nhau và
giải quyết vấn đề.
  
11:27 Nghĩa là, cùng suy tư.
 
11:35 Không phải Cộng hòa
hay Dân chủ, ở xứ này,
  
11:43 sẽ lìa bỏ lối suy tư riêng
 
11:44  
 
11:49 hay tham vọng cá nhân,
khao khát quyền lực, địa vị họ.
  
12:00 Bởi chỉ khi chúng ta
cùng làm việc, cùng suy tư,
  
12:06 cùng thấy cần thiết,
tuyệt đối cần thiết,
  
12:12 thì có thể giải quyết vấn đề.
 
12:16 Nhưng không ai làm.
 
12:20 Bởi nó nghĩa là từ bỏ
 
12:21 tự hào, kiêu căng,
quyền lực, địa vị cá nhân.
  
12:24  
 
12:35 Và thế giới chuẩn bị
chiến tranh, bạo lực đáng sợ.
  
12:43 Nếu bạn không đồng ý với ai
họ đến và bắn bạn.
  
12:44 Mọi quan tâm về cảm nhận
con người, nhân phẩm,
  
12:56  
 
13:02 tự do con người, dần bị phá huỷ.
 
13:08 Đó là thế giới bên ngoài
chúng ta sống.
  
13:09 Tôi không nghĩ ai, trong
trí óc, có thể chối bỏ nó.
  
13:17  
 
13:24 Và bên trong, tâm trí chúng ta,
 
13:36 bên trong thân, trong suy nghĩ,
 
13:41 cảm nhận, chúng ta cũng xung đột.
 
13:46 Cũng cố gắng thành tốt hơn,
 
13:51 thành gì đó, đạt thành công,
địa vị, bên trong.
  
14:03 Chiến đấu ấy xảy ra bên trong.
 
14:10 Và lại hình như
không thể giải quyết nó
  
14:11 dù là nhà tâm lý học,
 
14:16  
 
14:20 dù là nhà tâm lý trị liệu,
 
14:23 dù là xưng tội của Cơ đốc giáo,
 
14:24 dù mọi cơ sở,
 
14:30  
 
14:37 tổ chức họ có trong xứ này.
 
14:43 Nếu không khoẻ bạn dùng thuốc.
 
14:44  
 
14:50 Nếu không thể bỏ hút thuốc,
mọi người sẽ giúp bạn bỏ.
  
14:59 Nếu muốn trò chuyện với
Thượng đế, họ sẽ giúp bạn.
  
15:07 Nên từ từ chúng ta đánh
mất trách nhiệm riêng,
  
15:17 trách nhiệm với hành động mình,
 
15:22 với trí óc mình, thân xác mình.
 
15:28 Chúng ta dần, bất hạnh thay,
đánh mất mọi việc quan trọng.
  
15:29 Việc này lại là thực.
Chúng ta không phóng đại.
  
15:40  
 
15:49 Vậy nhìn việc xảy ra
ở thế giới bên ngoài,
  
15:55 và cũng thấy việc
xảy ra với mỗi người
  
15:56 chúng ta. Quan sát nó.
 
16:01  
 
16:09 Và thấy tuyệt đối
cần thiết của cùng suy tư.
  
16:23 Bạn hiểu không? Cùng suy tư.
 
16:24 Nghĩa là, chúng ta có
xung đột, trong và ngoài.
  
16:29  
 
16:39 Và trừ khi giải quyết xung đột
 
16:42 nhân loại sẽ phá huỷ chính họ.
 
16:43 Và vì rất tốt bạn đã đến đây
 
16:50  
 
16:55 nghe mọi việc này,
thành ra thật cần thiết
  
17:02 bạn và người nói cùng
suy tư về xung đột này.
  
17:03 Cùng suy tư hàm ý
cả chúng ta dẹp hết...
  
17:16  
 
17:29 nếu chúng ta nghiêm túc, nếu
biết việc xảy ra trên thế giới,
  
17:33 nếu trách nhiệm với mọi việc
 
17:34 con người đã làm
 
17:37  
 
17:43 và cảm thấy cần thiết
 
17:46 thay đổi tận căn tâm trí con người
 
17:47 bởi xã hội không thể thay đổi
 
17:52  
 
17:57 trừ khi mỗi người thay đổi.
 
18:01 Thấy mọi việc ấy,
chúng ta phải cùng suy tư.
  
18:02 Không biết bạn có quan sát
 
18:10  
 
18:13 khó khăn biết bao
 
18:15 để hai người có thể cùng suy tư.
 
18:16 Dù thân thiết bao nhiêu,
nam và nữ, bạn bè,
  
18:25  
 
18:32 để cùng suy tư việc gì.
 
18:38 Đây là khủng hoảng
chúng ta đối mặt.
  
18:39 Không chỉ chính trị, kinh tế
mà khủng hoảng sâu sắc hơn,
  
18:49  
 
18:59 khủng hoảng trong nhận thức,
 
19:03 trong trí óc chúng ta.
 
19:04 Và có thể, bạn và người nói,
cùng suy tư về nó?
  
19:11  
 
19:22 Nghĩa là, bạn bỏ kết luận,
 
19:23 địa vị, niềm tin,
 
19:27 dính mắc tâm lý riêng
 
19:33 và người nói cũng vậy
 
19:37 để chúng ta gặp nhau, cùng suy tư
 
19:38 xem có thể nào
giải quyết xung đột.
  
19:45  
 
19:50 Bạn hiểu không?
 
20:00 Bạn càng quan sát,
 
20:02 - như người nói đã làm
sáu mươi năm qua
  
20:06  
 
20:12 và nói chuyện khắp
thế giới thời gian ấy -
  
20:17 con người càng trở nên
 
20:18 sai lầm không thể kiểm soát,
 
20:21  
 
20:28 bạo lực hơn, tuyên bố
độc lập riêng, mỗi người
  
20:38 làm điều họ muốn,
thôi thúc bởi thú vui riêng,
  
20:39 'làm điều riêng tư'
như được gọi ở xứ này.
  
20:49  
 
20:58 Nên mỗi người cô lập mình
 
21:08 và quên mất nhân loại.
 
21:09 Việc này xảy ra,
nếu bạn quan sát kỹ,
  
21:15  
 
21:20 cả trong bạn và thế giới
 
21:24 rằng mỗi người chạy
theo dục vọng riêng,
  
21:25 ước muốn riêng, tính khí riêng,
 
21:30  
 
21:35 'Bạn thích gì, làm nấy'.
Phải không?
  
21:43 Vậy có thể, ít nhất một giờ
 
21:45 và có lẽ cả phần đời còn lại
 
21:51  
 
21:54 cùng suy tư?
 
21:59 Có cùng suy tư về
việc gì. Phải không?
  
22:01 Chúng ta cùng suy tư
khi có khủng hoảng
  
22:08  
 
22:12 như chiến tranh khủng khiếp.
 
22:16 Chúng ta liền quên hết vô lý riêng
 
22:18 và đe dọa của điều quá lớn
 
22:23  
 
22:28 như chiến tranh xô chúng ta lại nhau.
 
22:30 Đó hiển nhiên.
 
22:31 Và ai không đồng ý việc đó
 
22:34  
 
22:38 bị bắn, hay bỏ tù
hay gọi là hèn nhát,
  
22:43 từ chối nhập ngũ
vì lương tâm, v.v..
  
22:44 Vậy hình như khủng hoảng to lớn
 
22:50  
 
22:57 đem con người lại cùng nhau
 
23:03 trên danh nghĩa đồng bào,
danh nghĩa Thượng đế,
  
23:04 danh nghĩa hoà bình, v.v..
 
23:10  
 
23:18 Nhưng may mắn, không có
khủng hoảng thực như chiến tranh.
  
23:28 Vậy nên mỗi người làm gì họ muốn.
 
23:29 Và theo đuổi ấy được cổ vũ.
 
23:38  
 
23:45 Nên chúng ta dần mất tự do.
 
23:50 Không biết bạn có quan sát hết.
 
23:52 Xem xét hết, bạn
và người nói có thể
  
23:58  
 
24:05 cùng suy tư về khủng hoảng
chúng ta đang đối mặt?
  
24:11 Khủng hoảng không phải
kinh tế, chính trị,
  
24:13 hay xã hội - chúng thảy bên ngoài.
 
24:20  
 
24:23 Khủng hoảng bên trong mỗi chúng ta.
 
24:26 Khủng hoảng trong nhận thức,
 
24:28 trong trí óc, tâm hồn.
 
24:32  
 
24:39 Vậy có thể quan sát
khủng hoảng ấy
  
24:41 và cùng nhau giải quyết nó?
 
24:42 Bạn hiểu chứ?
 
24:51  
 
24:53 Để có thể cùng suy tư
về khủng hoảng.
  
24:54 Cũng có cùng suy tư
mà không có việc gì,
  
25:00 đó quá phức tạp.
 
25:05 Hiểu không?
 
25:10 Tức là, có thể cùng suy tư
về chiến tranh.
  
25:12 Nếu có khủng hoảng như
chiến tranh, chúng ta quên mình
  
25:21  
 
25:27 và trách nhiệm với
toàn thể. Phải không?
  
25:36 Vậy suy tư về khủng hoảng
là tương đối dễ.
  
25:38 Nhưng cùng suy tư
mà không có việc gì,
  
25:48 cùng suy tư mà không 'về gì'.
 
25:56 Không rõ bạn hiểu không.
 
26:01 Không hề gì, chúng ta
sẽ đến đó sau.
  
26:03 Vậy, sáng nay, có thể
 
26:07  
 
26:13 và vài buổi sáng kế, cùng suy tư?
 
26:17 Tức là, có thể cùng nhìn
khủng hoảng trong trí óc,
  
26:19 trong nhận thức, tâm hồn
 
26:27  
 
26:30 và cùng nói về nó.
 
26:39 Vì không thể cùng nói
với quá nhiều người,
  
26:41 người nói sẽ nói về nó
 
26:48  
 
26:53 như nói chuyện với
hai người. Hiểu không?
  
27:00 Bạn một mình với người nói.
 
27:01 Cùng ngồi trong khu
rừng nhỏ đáng yêu
  
27:09  
 
27:16 và xem có thể giải quyết vấn đề.
 
27:23 Không phải sau đó, hay
trong vài ngày - bạn biết -
  
27:25 mà trong chính tiến trình
cùng thảo luận
  
27:34  
 
27:40 giải quyết vấn đề.
 
27:46 Tức là, não tiến hóa
qua thời gian. Phải không?
  
27:47 Não ấy không của tôi hay bạn,
 
27:59  
 
28:02 là não nhân loại.
 
28:04 Phải không? Bạn thấy vậy không?
Theo kịp hết chứ?
  
28:06 Nhưng việc chúng ta làm là: thu hẹp
 
28:11  
 
28:14 khả năng lớn lao của não,
 
28:17 đã tiến hóa qua thời gan,
 
28:19 thành não hẹp hòi nhỏ
bé của 'tôi'. Hiểu không?
  
28:23  
 
28:32 'Tôi' với vấn đề nhỏ của tôi,
'tôi' với tranh cãi,
  
28:34 ghen tị, lo âu, tranh đấu,
thành công của tôi,
  
28:35 'Tôi phải làm này, tôi không nên'
- kịp không?
  
28:40  
 
28:44 Khả năng lớn lao của não
 
28:46 đã tiến hóa qua bao thiên niên kỷ
 
28:48 bị thu hẹp lại thành vô giá trị,
 
28:53  
 
28:59 cái mà, bạn biết đó, khá dơ bẩn.
 
29:09 Và não thành ra quen với
 
29:11 tự bảo vệ chống lại
sự thay đổi tận căn.
  
29:19  
 
29:30 Không biết bạn có
từng quan sát não mình.
  
29:33 Tôi không phải chuyên gia não,
hay nhà tâm lý sinh học.
  
29:35 Hãy nhìn việc xảy ra.
 
29:43  
 
29:46 Tức, khoa học gia nghiên cứu
vật chất để tìm điều siêu vượt.
  
29:54 Hiểu không? Nếu bạn
trò chuyện với nhà khoa học
  
29:56 hay bạn là nhà khoa học
 
30:01  
 
30:06 bạn đang cố, nếu bạn
nghiêm túc, nếu bạn thực
  
30:07 quan tâm sâu sắc,
bạn đang tìm tòi vật chất
  
30:09 để tìm hay khám phá
nguồn gốc của mọi vật
  
30:15  
 
30:24 - không phải Thượng đế,
bởi chỉ là con người đặt ra,
  
30:27 chúng ta không đi sâu lúc này -
 
30:29 họ xuyên qua vật chất
để tìm điều siêu vượt.
  
30:35  
 
30:40 Nhưng, con người
là một phần vật chất.
  
30:43 Bạn hiểu không?
 
30:44 Nhưng nếu qua chính mình,
 
30:48 chúng ta đi sâu, thật sâu,
 
30:54 chúng ta thực sự
đi đến sự thật ấy.
  
30:56 Bạn theo kịp lời tôi không?
 
31:02 Nếu nói không rõ,
làm ơn dừng tôi lại.
  
31:04 Bởi rốt lại, chúng ta đều
cố gắng trao đổi nhau,
  
31:15  
 
31:21 chữ nghĩa là cần thiết.
 
31:24 Nếu người nói không
dùng từ kỹ thuật,
  
31:26 không dùng thuật ngữ,
chỉ nói ngôn ngữ hàng ngày,
  
31:31  
 
31:40 thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
 
31:42 Vậy não tiến hóa qua thời gan.
 
31:44 Não có khả năng hóa học riêng
 
31:50  
 
31:56 tự chữa lành, hay tự chống lại.
 
32:00 Bạn sẽ tìm ra nếu bạn đi sâu.
 
32:02 Chống lại thay đổi
làm nó mất an toàn.
  
32:05  
 
32:20 Và não ấy, là nền tảng
của thời gian
  
32:23 - bạn hiểu lời tôi không,
cần giải thích chứ?
  
32:25 Phải vậy, tôi hiểu. Được rồi.
 
32:32  
 
32:34 Là nền tảng của thời gian,
bởi nó là kết quả của thời gian.
  
32:39 Sau nhiều triệu, triệu năm
 
32:41 nó đã tạo nên những
đường rảnh, lối suy tư,
  
32:46  
 
32:56 hoạt động quen thuộc,
 
33:02 niềm tin và kết luận nào đó
cho nó cảm giác an toàn.
  
33:04 Tất cả được phát triển
qua thời gian.
  
33:15  
 
33:26 Và chúng ta nói, - nghe nhé -
 
33:30 chúng ta nói nếu khả năng của não
 
33:32 bị qui định
 
33:39  
 
33:45 theo quan điểm, niềm tin,
ý niệm, lý thuyết nào,
  
33:49 bởi các nhà thần học, v.v.., thì
 
33:51 não không thể tự thay đổi tận gốc.
 
33:56  
 
34:01 Hiển nhiên vậy.
 
34:02 Bạn hiểu không?
Tôi có thể tiếp chứ?
  
34:04 Và suy tư là một phần
tiến trình thời gian
  
34:10  
 
34:19 truyền thống đáng kính
của não. Phải không?
  
34:25 Vậy như người nói đã nói
 
34:27 hãy cùng thảo luận như hai người
 
34:31  
 
34:36 - dù có nhiều người ở đây
- như hai người
  
34:39 quan tâm đến vấn đề
chấm dứt xung đột,
  
34:41 chấm dứt không phải từ từ
 
34:47  
 
34:51 là tiến trình của não
bị qui định với thời gian...
  
34:54 Bạn theo kịp hết không?
 
34:56 Chúng ta nói, trừ khi
dây xích ấy bị đứt
  
35:02  
 
35:09 thì không thể có
 
35:11 thay đổi tấn gốc
bản chất con người.
  
35:13 Nếu bạn quan sát
não mình hoạt động,
  
35:24  
 
35:31 không theo sách vở -
có thể có ích nhưng cơ bản sách,
  
35:37 tác giả về não và
người tìm tòi, v.v..
  
35:40 họ không tìm hiểu não họ.
 
35:44  
 
35:49 Họ tìm hiểu não.
 
35:51 Không biết bạn có theo kịp hết?
 
35:53 Chúng ta, nếu nghiêm túc,
 
35:58  
 
36:02 chúng ta tìm hiểu não mình
 
36:04 không phải não theo nhà tâm lý,
 
36:06 nhà thần kinh học,
tâm lý sinh học nào, v.v..
  
36:10  
 
36:16 Và nếu bạn xem xét
nó theo uy quyền,
  
36:19 chính là uy quyền bạn
xem xét, không phải não.
  
36:22 Bạn hiểu không? Hiểu chứ?
 
36:25  
 
36:30 Rõ không? Nào,
việc này rất quan trọng
  
36:35 bởi chúng ta đều được
học, đọc quá nhiều
  
36:37 hay được dạy quá nhiều,
nên lệ thuộc kẻ khác
  
36:43  
 
36:49 bảo phải làm gì:
làm sao cho bé ăn,
  
36:51 đi thế nào, chạy làm sao
- kịp không? -
  
36:53 họ bảo bạn mọi việc.
 
36:57  
 
37:04 Và chúng ta, con người tội nghiệp
 
37:05 làm theo, chống lại đôi
chút, nhưng tuân theo.
  
37:07 Và như người nói
không đọc mấy sách này
  
37:17  
 
37:25 nhưng nói chuyện rất
nhiều với các giáo sư,
  
37:27 nhà tâm lý học và khoa học
 
37:29 và quan sát hoạt động não mình
 
37:32  
 
37:37 nghĩa là: não, hoạt động
của não là phản ứng,
  
37:40 đáp ứng, đáp ứng cảm giác,
 
37:42 cú xốc - theo dõi nhé -
mọi thứ, quan sát.
  
37:50  
 
37:55 Không gián tiếp, mà thực tế.
 
37:57 Rồi bạn có sức sống mãnh liệt,
không làm gì sai,
  
37:59 sức sống lạ lùng của não.
 
38:07  
 
38:14 Vậy, điều chúng ta nói là,
 
38:16 não đã tiến hóa trong thời gian
 
38:18 và nó chỉ có thể
suy tư trong thời gian
  
38:22  
 
38:27 - rằng khủng hoảng
'sẽ được giải quyết' -
  
38:30 khi bạn dùng chữ
'sẽ được giải quyết'
  
38:33 bạn đã suy tư trong thời gian.
 
38:37  
 
38:40 Không biết bạn có theo kịp.
 
38:42 Phải không?
 
38:44 Bạn và tôi sẽ cùng nói chuyện.
 
38:48  
 
38:57 Chúng ta nói hoạt động của não
 
39:01 đã được vun đắp qua
thời gian có thể bị vỡ
  
39:04 khi bạn giáp mặt
khủng hoảng và lìa ý niệm
  
39:11  
 
39:19 quan niệm, dục vọng:
'chúng ta sẽ thay đổi nó từ từ'.
  
39:25 Bạn theo kịp vấn đề?
 
39:27 Vậy khi cùng thảo luận
vấn đề xung đột
  
39:31  
 
39:42 chúng ta hỏi, xung đột
có thể chậm dứt ngay?
  
39:47 Lúc nó không -
khi bạn không khẩn thiết
  
39:49 chấm dứt nó ngay,
bạn vào thời gian.
  
39:56  
 
39:59 Bạn hiểu không?
 
40:01 Vậy chúng ta cùng
suy tư về xung đột
  
40:05 và không suy tư kiểu
'nó sẽ chấm dứt dần, từ từ'.
  
40:12 Hiểu không? Hãy hiểu đi.
 
40:24 Vậy chính khẩn thiết của
khủng hoảng chấm dứt thời gian.
  
40:27 Không biết bạn có thấy thế.
 
40:36 Bạn đã phá vỡ khuôn của não.
 
40:38 Bạn có làm thế khi chúng ta
nói chuyện hay chỉ nghe
  
40:49 nói chuyện như
ý niệm? Hiểu không?
  
40:53 Một phút thôi, tôi sẽ nói lối này:
 
41:05 cuộc khủng hoảng trong
tâm hồn trí óc, ứng xử bạn,
  
41:07 nó là ý niệm hay thực tế?
 
41:14 Hiểu câu hỏi không?
 
41:17 Là một quan niệm được
giới thiệu cho bạn, lời lẽ,
  
41:20 và bạn chấp nhận quan niệm ấy,
 
41:27  
 
41:31 và nó thành ý niệm?
 
41:32 Nhưng trái lại trong chính mô tả
 
41:34 là thực tế của quan sát riêng.
 
41:38  
 
41:43 Không biết bạn có thấy vậy.
 
41:44 Điều nào xảy ra giữa chúng ta?
 
41:47 Có phải là ý niệm, quan niệm,
quan niệm thời gian
  
41:51 quan niệm rằng nó có thể vỡ?
 
41:59 Và vậy là bạn sẽ hỏi,
làm sao để đạt nó
  
42:03 lại là tiến trình
chấp nhận thời gian.
  
42:10 Không biết bạn có thấy hết.
 
42:13 Bạn biết đó, ví dụ
 
42:22  
 
42:23 - cá nhân người nói
không thích ví dụ,
  
42:25 đó là lối ra khá dễ.
 
42:29 Con người chúng ta bạo lực
 
42:37 nó được chứng tỏ khắp thế giới.
 
42:41 Đó hiển nhiên.
 
42:43 Bạo lực di truyền gien từ xa xưa,
 
42:47  
 
42:53 từ thú vật, v.v..
 
42:54 Vậy nên bản chất,
hành xử, chúng ta
  
42:56 rất là vị kỷ, bạo lực.
 
43:02 Và chúng ta nói bạo lực
không thể chấm dứt ngay
  
43:08 nên phải chạy theo phi bạo lực.
 
43:15 Bạn theo kịp không?
 
43:20 Phi bạo lực là ý niệm,
không phải thực tế.
  
43:22 Không rõ bạn có thấy vậy.
 
43:29 Thực tế là gì, ý tôi thực tế
 
43:33 là việc thực xảy ra, là bạo lực.
 
43:38 Có thể bạn hiện không bạo lực,
 
43:43 ngồi dưới tàng cây
thời tiết dễ chịu, v.v..
  
43:46 nhưng thực tế con người,
bạn là bạo lực.
  
43:53  
 
44:00 Và não tiến hóa qua thời gian,
 
44:03 về hóa học tự bảo vệ, v.v..
 
44:06 bị qui định như thế,
nói 'tôi sẽ dần bỏ nó'.
  
44:12 Vậy các nhà lý thuyết,
thần học, giáo sĩ, mọi người,
  
44:18 bởi chúng ta cũng nói,
'chúng ta sẽ bỏ nó từ từ'.
  
44:32 Kịp không?
 
44:37 Ngược lại nếu chỉ xử sự
với thực tế, không với ý niệm,
  
44:39 thì bạn có thể làm
gì đó ngay. Kịp không?
  
44:48 Bạn biết chữ 'ý niệm'
từ Hy lạp, nghĩa là quan sát.
  
44:54 Kịp không?
 
45:05 Chỉ quan sát.
Không phải, qua quan sát,
  
45:07 rồi rút ra gì từ
cái được quan sát.
  
45:13  
 
45:17 Hiểu không? Không biết
bạn có theo kịp hết.
  
45:23 Bạn xem thông thường
chúng ta làm là: khi quan sát gì
  
45:26 chúng ta liền rút ra gì
từ đó thành ý niệm
  
45:32  
 
45:37 và rồi cố thực hiện ý niệm ấy.
 
45:41 Vậy thành ra cực kỳ khó
khăn để thực hiện ý niệm,
  
45:44 nên có xung đột.
 
45:49  
 
45:54 Trong khi nếu bạn chỉ
quan sát điều đang xảy ra
  
46:02 thì có thể xử sự với nó,
không trong vòng thời gian
  
46:05 mà trong sự cần thiết đến từ kia.
 
46:10  
 
46:18 Không biết bạn có theo kịp hết?
 
46:19 Tệ thật, nếu không
theo kịp, hãy tiếp tục!
  
46:21 Ít ra vài bạn sẽ kịp.
 
46:26 Vậy cùng nhau chúng ta
suy tư về chấm dứt xung đột.
  
46:30 Không phải ngày mốt,
hay tuần tới, mà ngay.
  
46:37 Xin lỗi.
 
46:50 Xin lỗi nhé.
 
46:53 Xin lỗi.
 
47:02  
 
47:08 Đó là xếp anh ta.
 
47:12 Anh là nhà xuất bản
tôi nghe tối qua.
  
47:15 Vậy nếu chúng ta hiểu nó,
thì hãy cùng suy tư.
  
47:26  
 
47:36 Vấn đề là gì?
 
47:39 Bởi khi thấu hiểu vấn đề
 
47:46 trả lời nằm trong vấn đề,
không phải bên ngoài.
  
47:50 Bạn hiểu chứ?
 
47:55 Trái lại chúng ta nói,
nó ở ngoài vấn đề,
  
47:58 trả lời cách nào đó
sẽ ở nơi nào khác,
  
48:04 không phải trong vấn đề. Phải không?
 
48:07 Chúng ta có thể cùng đi chứ?
 
48:13  
 
48:17 Vậy vấn đề là gì?
 
48:21 Vấn đề hình như là,
xã hội chỉ có thể thay đổi
  
48:23 nếu con người kẻ
tạo ra nó tự thay đổi.
  
48:34 Đó là vấn đề thực,
cốt lõi thực của vấn đề.
  
48:39 Phải không?
 
48:51 Xã hội hư hoại,
vô đạo đức, xấu xa,
  
48:54 bất công, tàn bạo,
 
49:00  
 
49:04 kẻ giàu người nghèo,
bạn xem, mọi thứ.
  
49:07 Xã hội, mà con người tạo ra
 
49:10 - không phải Thượng đế,
tác nhân bên ngoài -
  
49:14  
 
49:15 mà con người đã tạo ra nó,
 
49:18 tạo ra phân chia, phân chia
quốc gia, phân chia tôn giáo,
  
49:22 phân chia kinh tế, v.v..
 
49:27 con người chúng ta,
nhân loại tạo ra nó.
  
49:31 Trừ khi nhân loại - là chúng ta -
 
49:34 thay đổi tận căn
bạn không thể tạo ra
  
49:40  
 
49:44 xã hội khỏe mạnh,
sáng suốt, hợp lý. Phải không?
  
49:52 Người duy vật không chấp nhận thế.
 
49:55 Họ nói, thay đổi hoàn cảnh,
 
50:03  
 
50:07 rồi con người thay đổi.
 
50:08 Đó là thái độ chuyên chế.
 
50:11 Đó là tiếp cận cả lịch sử,
thực nghiệm của họ:
  
50:17  
 
50:22 thay đổi xã hội, tạo luật lệ,
qui tắc, kiểm soát,
  
50:25 kiểm soát suy tư,
không để nó tự do,
  
50:34 thay đổi nó rồi con người,
cũng là vật chất, sẽ thay đổi.
  
50:40 Phải không?
 
50:47 Điều chúng ta nói hoàn toàn khác:
 
50:50 tức là, nhân loại tạo ra
xã hội: trừ khi nhân loại
  
50:54 - mỗi con người - thay đổi,
xã hội không thể thay đổi.
  
51:00 Nó được chứng tỏ
ở thế giới chuyên chế.
  
51:05 Ở trong xứ ấy bạn càng thông minh
 
51:11 thì bạn càng nổi lên
chống lại hết.
  
51:14 Và vậy hoặc bạn bị
đẩy vào trại tập trung
  
51:18 hoặc bị đày khỏi xứ.
 
51:21 Vậy khủng hoảng là thế.
 
51:36 Giờ, làm sao mỗi chúng ta
 
51:39 - hãy nghe vài phút -
 
51:43 làm sao mỗi chúng ta
tiếp cận khủng hoảng này?
  
51:45 Bạn hiểu không?
 
51:50 Tiếp cận thực tế rằng
con người đã tạo ra xã hội,
  
51:51 xã hội không thể tự thay đổi
 
51:58 bởi xã hội là một phần
của con người,
  
52:01 trừ khi con người thay đổi tận căn
 
52:03 xã hội không thể thay đổi.
 
52:07  
 
52:11 Đó là cốt lõi thực của vấn đề.
 
52:13 Và làm sao bạn đến đó? Hiểu không?
 
52:16 Đó là kết luận trí óc, hợp lý,
 
52:25  
 
52:33 rút ra gì đó bạn chạm đến,
sau khi quan sát?
  
52:35 Hay là thực tế.
Bạn thấy sự khác nhau?
  
52:38 Là quan niệm, ý niệm, hay thực tế?
 
52:44  
 
52:51 Với bạn. Nếu là quan niệm,
thì xem gì xảy ra.
  
52:59 Quan niệm chỉ là
kết luận được rút ra,
  
53:02 khéo hay vụn, hợp lý hay vô lý,
 
53:07 kết luận rằng xã hội
không thể thay đổi,
  
53:14 con người không thể thay đổi,
vậy tiếp tục thân thiện.
  
53:20 Có những người nói vầy:
 
53:25 con người bị qui định,
 
53:28 bạn không thể thay đổi qui định,
nhưng làm nó tốt hơn tí.
  
53:32 Bạn biết nhóm, bạn
biết khuynh hướng, mọi thứ.
  
53:38 Vậy chúng ta hỏi nhau,
nó là ý niệm,
  
53:43 bởi được nói, hay là
thực tế cho chính bạn?
  
53:50 Bạn thấy khác nhau?
 
53:57 Khi là thực tế cho chính bạn,
không bởi ai khác,
  
54:00 thì bạn phải xử sự với nó.
 
54:08 Tức là, khi đau đớn,
bạn xử sự với nó.
  
54:11 Khi nhức răng, bạn làm gì đó ngay.
 
54:17  
 
54:25 Nhưng nếu nhức răng là ý niệm
 
54:28 thì bạn nói, 'À,
có lẽ tôi sẽ để đó'.
  
54:31 Không, đừng cười,
nhìn tính hợp lý của nó.
  
54:37 Đó đưa đến vấn đề khác:
 
54:45 nhà khoa học nghĩ
con người là hợp lý.
  
54:50 Nhưng không phải.
 
54:57 Bạn hiểu không?
 
54:59 Thực tế con người là bất hợp lý.
 
55:01 Nhưng có quan niệm
rằng con người là hợp lý.
  
55:06  
 
55:09 Và chúng ta sống theo
quan niệm chúng ta là vậy.
  
55:12 Vậy chúng ta không hề hợp lý.
Không biết bạn có theo kịp.
  
55:21 Mấy giờ rồi?
 
55:34 Chúng ta sẽ tiếp tục mỗi ngày,
 
55:44 trong hai tuần lễ, về vấn đề này.
 
55:46 Nếu là thực tế, thì làm sao
bạn quan niệm... Không.
  
55:52  
 
56:01 Làm sao bạn nhìn vào
thực tế ấy? Hiểu không?
  
56:03 Làm sao bạn đến với thực tế ấy?
 
56:07 Nên tiếp cận thực tế
mới quan trọng.
  
56:17  
 
56:22 Tiếp cận bạn là hợp lý,
hay phi lý?
  
56:24 Tiếp cận bạn là bi quan,
hay lạc quan?
  
56:28 Tiếp cận bạn dựa trên
hy vọng, dục vọng, v.v..?
  
56:33 Nếu thế, tiếp cận bạn
đã bị ra lệnh
  
56:40 nên bạn không tự do
để quan sát thực tế.
  
56:47 Bạn theo kịp hết chứ?
 
56:52 Bạn xem, đây là việc
vô cùng khó khăn.
  
56:55 Không phải là việc bạn chơi đùa.
 
56:59 Nó liên quan đời bạn,
không phải lý thuyết của ai khác,
  
57:03 dù khéo léo, cổ xưa bao nhiêu,
dù gọi là tôn giáo thế nào.
  
57:14 Đó là đời bạn.
 
57:19 Và làm sao bạn tiếp cận đời bạn?
 
57:23 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
57:26 Tiếp cận bạn bị
qui định theo giáo dục?
  
57:33  
 
57:40 Xem xét đi, chúng ta cùng đi.
 
57:44 Theo địa vị xã hội?
 
57:48 Theo đòi hỏi tức thì?
 
57:55 Hay tiếp cận dựa trên
 
58:01 bạn tin Giê su, hay Phật, hay ai đó?
 
58:03 Tức, tiếp cận bạn với
vấn đề... là tưởng tượng?
  
58:09 Bạn hiểu không?
 
58:18 Bởi bạn sống với hình ảnh.
 
58:22 Tôi không muốn làm
phức tạp sự việc.
  
58:25 Cả đời sống hình thành
qua hình ảnh.
  
58:33  
 
58:43 Mọi tôn giáo là hình ảnh
 
58:44 dù do bàn tay hay trí óc
 
58:48 nhưng đều là hình ảnh,
rồi chúng ta tôn thờ.
  
58:53 Và chúng ta xem như
tôn giáo tuyệt vời, việc ngu ngốc.
  
58:59 Vậy tiếp cận có
lìa mọi kết luận,
  
59:08 kinh nghiệm, kiến thức?
 
59:19 Nếu nó từ kinh nghiệm, kiến thức
 
59:22 bạn đã trả lời vấn đề
 
59:26 nó sẽ theo thời gian
- bạn theo kịp hết? -
  
59:31 nó sẽ theo qui định bạn.
 
59:34 Nhưng nếu bạn đến
với nó tự do, để quan sát,
  
59:38  
 
59:44 thì có ngay hành động.
 
59:55 Tôi nghĩ hôm nay
vậy là đủ, phải không?
  
59:59 Bởi để trải qua hàng giờ
với chú tâm này
  
1:00:06 có lẽ bạn chưa quen.
 
1:00:17 Bạn mệt mỏi, trí óc
chạy chỗ khác,
  
1:00:22 bạn không tập trung.
 
1:00:26 Nên sau hàng giờ
hãy dừng và tiếp tục
  
1:00:33 vào Thứ ba, Thứ năm và Thứ bảy,
 
1:00:40 ồ, ngày mai, dĩ nhiên.
 
1:00:43  
 
1:00:47 Ngày mai sẽ tiếp
việc này, được không?