Krishnamurti Subtitles

Quan sát là loại bỏ hoàn toàn phân tích

Ojai - 4 May 1980

Public Talk 20:37 Không biết sao các bạn ở đây.
 
0:49 Tôi nghĩ chúng ta phải xem
 
0:55 rằng đây không phải giải trí,
 
1:03 không phải gì đó
bạn đến sáng Chủ nhật
  
1:08 hay chiều Thứ bảy,
để được giải trí,
  
1:12 được kích thích, nói cho nghe.
 
1:20 Như đã chỉ ra hôm qua
 
1:27 chúng ta có vấn đề
quá lớn đối mặt:
  
1:34 chính trị, tôn giáo,
kinh tế, xã hội
  
1:40 và cả vấn đề cá nhân.
 
1:48 Và ít người lìa bỏ
loại uy quyền nào,
  
2:04 tôn giáo, tâm lý, xã hội.
 
2:14 Hình như chúng ta không thể
 
2:22 trách nhiệm với chính mình.
 
2:33 Nhà phân tâm, nhà khoa học,
diễn giả, thầy tu,
  
2:39 tổ chức tôn giáo bảo
chúng ta làm gì.
  
2:47 Và hạnh phúc thay
đạo sĩ Ấn không còn
  
2:51 đặc ân ở xứ này.
 
2:57 Làn sóng ấy qua rồi.
 
3:02 Và có người quá hăng say
bảo bạn tỏ ngộ là gì,
  
3:07 làm sao đến đó,
làm sao thiền định,
  
3:11 nên làm gì, v.v.., v.v..
 
3:17 Ở đây chúng ta không làm kiểu ấy.
 
3:22 Người nói nói thế.
 
3:26 Ở đây, nếu bạn nghiêm túc,
chúng ta cùng suy tư
  
3:39 không nghĩa là bạn
chấp nhận gì người nói nói,
  
3:46 không nghĩa là bạn
có quan điểm riêng,
  
3:55 kinh nghiệm riêng, và ôm giữ nó.
 
4:00 Rồi cùng suy tư thành ra
hoàn toàn không thể.
  
4:09 Tuyệt đối cần thiết
nhìn xem thế giới:
  
4:17 quá sức rối loạn,
khủng bố, bắt cóc,
  
4:29 các quốc gia chuyên chế
với hình ảnh
  
4:35 xã hội nên hoạt động thế nào
 
4:39 và mặt khác với hình ảnh
 
4:42 họ cũng quá rõ vấn đề ấy.
 
4:48 Và khi bạn quan sát
mà không định kiến
  
4:56 thế giới đang khủng hoảng lớn lao,
 
5:01 khủng hoảng phải được trả lời.
 
5:06 Con người tạo ra khủng
hoảng ấy: bởi lối sống,
  
5:12 bởi niềm tin, bởi
thái độ thiển cận,
  
5:20 bởi cái gọi là tự do cá nhân
 
5:24 không còn tự do mà bị kiểm soát,
 
5:30 chúng ta tạo ra
xung đột trên thế giới.
  
5:38 Và tôi chắc là đa số bạn,
nếu quan sát,
  
5:43 nhận ra thực tế ấy:
 
5:48 xã hội đã hình thành
 
5:53 bởi tham vọng con người,
 
5:57 hành xử, ảo tưởng con người
với quá nhiều hình ảnh,
  
6:07 với phân chia quốc gia,
 
6:11 bám chặt tôn giáo,
 
6:15 chấp nhận giáo lý, niềm tin,
giáo điều, lễ lạy.
  
6:21 Và vậy khắp thế giới có
 
6:25 hàng loạt chiến tranh,
xung đột, tàn ác, bạo tàn, v.v..
  
6:37 Và như hôm qua đã nói
 
6:42 có rất ít người
 
6:47 nói, 'Thực sự hãy
giải quyết vấn đề,
  
6:53 vấn đề xung đột
giữa người với người,
  
6:56 giữa con người'.
 
7:01 Có quá nhiều giải thích
về xung đột:
  
7:08 vài lịch sử, vài thực tế,
vài tưởng tượng,
  
7:13 vài cái dựa trên quan niệm,
hình ảnh, v.v..
  
7:21 Nhưng khi người nói nói,
'quan sát', hắn không phân tích.
  
7:32 Nào, hãy thật rõ điểm này.
 
7:37 Phân tích, đặc biệt
phân tích tâm lý, như cộng sản,
  
7:43 là sự cố bất hạnh trong đời.
 
7:51 Được chứ?
 
7:56 Nào, nếu có thể
chỉ ra gì người nói nói,
  
8:02 đừng nổi cáu với hắn,
đừng giận hắn ta,
  
8:08 đừng ném bom, đừng bắn
 
8:13 mà hãy cùng thảo luận với nhau.
 
8:19 Bởi đời sống rất phức tạp
 
8:24 và đòi hỏi chúng ta tìm hiểu,
 
8:31 chúng ta nhìn nó.
 
8:34 Có thể bạn không thích
điều bạn nhìn,
  
8:39 có thể bạn không đồng ý,
 
8:43 bạn có thể nói,
'Lời ông nói vô nghĩa'
  
8:50 hay giận dữ phủ nhận nó.
 
8:56 Nhưng, trước hết chúng ta
chỉ quan sát việc xảy ra.
  
9:09 Trong quan sát ấy
không có chỗ cho phân tích.
  
9:17 Chúng ta sẽ đến đó. Hãy kiên nhẫn.
 
9:18 Nếu bạn thực nghiêm túc
 
9:23  
 
9:28 đừng chỉ dự một buổi
rồi bảo, 'Tôi đã hiểu rồi'
  
9:31 hay 'Anh ta nói vô nghĩa' và bỏ đi,
 
9:34 bạn phải nghe toàn bộ,
bạn phải đọc cả quyển sách.
  
9:40 Bạn phải, như dân buôn bán nói,
 
9:43 bạn phải mua cả gói!
 
9:49 Không phải chỉ một phần,
nó có thể vừa bạn,
  
9:54 có thể dễ chịu, nhưng bạn phải mua
 
9:57 - chữ bất hạnh - bạn phải mua,
 
10:02 nếu có thể nói, cả vật đó.
 
10:06 Vậy thì, nếu bạn nghiêm túc,
 
10:10 dự hết các buổi
và đi cho đến cùng.
  
10:18 Đây không phải mời gọi
để có nhiều người;
  
10:23 chỉ người nghiêm túc mới
phải nghe hết câu chuyện,
  
10:33 đọc cả quyển sách,
 
10:36 rồi mới xem nó đúng,
sai, phải, quấy.
  
10:44 Nhưng nếu chỉ đọc trang đầu
và nói ,'Vô nghĩa quá'
  
10:49 hay chương thứ nhất,
có lẽ bạn không ưa
  
10:55 và quăng quyển sách.
Quyển sách là đời bạn.
  
11:01 Cuộc đời quá phức tạp.
 
11:06 Và bạn phải kiên nhẫn,
 
11:10 trọn vẹn, quan sát
 
11:15 và trách nhiệm đọc
quyển sách, là chính bạn,
  
11:26 thật đầy đủ, trọn vẹn,
 
11:33 tổng thể, để chúng ta
có thể vượt qua cuốn sách,
  
11:40 cuốn sách là chính bạn.
 
11:46 Vậy, như chúng ta nói,
thế giới xung đột.
  
11:52 Thế giới, là kinh tế, xã hội,
tôn giáo, chính trị,
  
11:59 do mọi người tạo nên, dù ở xứ này
 
12:07 hay châu Âu, hay Ấn độ, v.v..
 
12:09 Chúng ta trách nhiệm.
 
12:10 Và vài người, trí thức,
nhà tâm lý,
  
12:15  
 
12:26 tâm lý sinh học, khoa học
 
12:30 đã nói, 'Để chúng tôi
giải quyết vấn đề xung đột'.
  
12:41 Và chúng ta, không phải chuyên môn,
 
12:47 chỉ là người bình thường
 
12:52 với mọi lo âu, sợ hãi,
thú vui, đau khổ,
  
13:02 sợ chết, v.v.., chúng ta
phải giải quyết chúng.
  
13:09 Ngày càng trở nên cấp
thiết phải giải quyết chúng
  
13:16 ngược lại con người
sẽ phá huỷ lẫn nhau.
  
13:24 Đây lại là thực tế đang xảy ra.
 
13:30 Nên chúng ta cần phải
cùng nhau suy tư vấn đề.
  
13:42 Cùng suy tư hàm ý
bạn và người nói
  
13:49 phải lìa bỏ thái độ, niềm tin,
 
13:52 giáo điều, kinh nghiệm thiển cận,
quê mùa, hẹp hòi riêng,
  
13:53 để chúng ta có thể gặp nhau.
 
14:02  
 
14:08 Vậy vấn đề là gì?
 
14:10 Như đã nói hôm qua, hôm nay hỏi lại:
 
14:11 Vấn đề là gì?
 
14:16  
 
14:18 Vấn đề là khủng hoảng
cơ bản trong nhận thức,
  
14:26 khủng hoảng trong
tâm hồn, trí não chúng ta.
  
14:27  
 
14:32 Đó là trọng tâm của vấn đề.
 
14:40 Và như đã nói hôm qua
 
14:47 - và mong bạn không phiền
khi được nhắc lại -
  
14:53 não, là trung tâm
của mọi hiện hữu,
  
15:02 não đã tiến hóa qua thời gian,
 
15:05 qua hàng triệu, triệu năm.
 
15:06 Qua ngần ấy năm nó đã tự tạo ra
 
15:11  
 
15:17 mọi kiểu khí cụ tự bảo vệ
 
15:27 Nó tìm kiếm - nếu bạn
tìm hiểu chính mình
  
15:28 và không lặp lại gì nhà tâm lý
 
15:32  
 
15:35 và chuyên gia não nói -
 
15:37 nó luôn tìm an toàn, ngược lại
nó không thể hoạt động.
  
15:38 Phải không? Nó phải có an toàn.
 
15:45  
 
15:50 Nên nó bắt đầu tạo hình ảnh,
 
15:56 bắt đầu tạo ảo tưởng
và nắm an toàn trong đó.
  
15:57 Nên nó tạo khuôn mẫu
sinh tồn nào đó
  
16:06  
 
16:12 cho nó, là cuộc sống chúng ta.
 
16:17 Và nó phát triển qua
thời gian và vì thế
  
16:18 luôn có vấn đề nắm bắt kiến thức,
 
16:25  
 
16:32 dùng kiến thức ấy
để an toàn trong đời.
  
16:38 Tôi mong bạn theo kịp hết.
 
16:39 Bởi sau rốt kiến thức là tác nhân
 
16:43  
 
16:48 quan trọng nhất trong đời:
 
16:50 kiến thức về vài
hoạt động kỹ thuật,
  
16:51 kiến thức về tinh thần,
về chính mình.
  
17:00  
 
17:07 Kiến thức ấy đạt được
qua bao thiên niên kỷ,
  
17:13 lưu lại trong não,
 
17:14 não với mọi tế bào, v.v..
 
17:18  
 
17:23 Như đã nói hôm qua, người nói
không đọc mấy sách ấy,
  
17:30 ơn Trời!
 
17:31 Anh ta quan sát
hoạt động của con người,
  
17:34  
 
17:40 hoạt động của não mình,
 
17:44 tức, qua quan sát phản ứng,
 
17:45 thú vui, đau khổ, nhạy cảm, v.v..
 
17:51  
 
17:57 Nên là nhận thức trực tiếp,
không phải thủ đắc cũ.
  
18:06 Và nó quan trọng khi trao đổi nhau.
 
18:07 Não đạt được kiến thức lớn lao
 
18:16  
 
18:22 nên nó phải được an toàn trọn vẹn.
 
18:27 Dù kiến thức ấy có ảo,
 
18:28 thực, kỳ cục hay tưởng tượng,
 
18:34  
 
18:41 thú vui, v.v.., nó đã
tạo ra khuôn mẫu sinh tồn
  
18:49 cho nó để không
bao giờ bị tổn hại,
  
18:50 bị thương, cả vật lý lẫn tâm lý.
 
18:57  
 
19:05 Thấu hiểu rất quan trọng
 
19:09 bởi chúng ta sống với hình ảnh.
 
19:10 Tôn giáo không gì ngoài hình ảnh
 
19:17  
 
19:21 do trí óc, suy nghĩ tạo ra.
 
19:27 Và cái được tạo ra
như hình ảnh thánh thiện
  
19:28 rồi bạn bắt đầu tôn thờ.
 
19:34  
 
19:39 Nhưng cơ bản là dục vọng,
 
19:43 cần thiết cho nó được
an toàn, an ổn, được bảo vệ.
  
19:44 Nhưng kiến thức luôn
có ngu dốt đi cùng.
  
19:55  
 
20:04 Phải không?
 
20:07 Bởi kiến thức không hề trọn vẹn.
 
20:08 Hãy nhìn sự quan trọng đó:
 
20:13  
 
20:16 kiến thức không hề trọn vẹn.
 
20:19 Bạn có thể đạt nhiều thông
tin về thế giới, về vật chất,
  
20:20 về thiên đàng - không phải
thiên đàng tâm linh, không phải -
  
20:25  
 
20:32 thiên đàng: bầu trời, vũ trụ,
 
20:35 nhưng kiến thức gì gì
khoa học đạt được
  
20:36 và truyền đạt qua nhiều thế hệ
 
20:42  
 
20:46 nó vẫn trong vòng ngu dốt,
 
20:50 trong bóng mờ, bóng mờ
nó là phi kiến thức.
  
20:51 Vậy nhìn việc chúng ta đã làm,
 
21:01  
 
21:04 làm sao não đã tự lừa
 
21:05 vào an toàn ở kiến thức
 
21:07 và ôm giữ kiến thức ấy
 
21:12  
 
21:17 và không bao giờ khám phá cho nó
 
21:19 rằng kiến thức không hề
hoàn hảo và vậy
  
21:20 hành động gì xảy ra
 
21:23  
 
21:26 từ kiến thức tất phải bất toàn.
 
21:28 Mong bạn theo kịp hết.
 
21:30 Nào, chúng ta không phải trí óc.
 
21:33  
 
21:39 Trí óc có vị trí.
 
21:43 Khả năng của trí óc là quan sát,
phân biệt, nhận thức,
  
21:44 nhưng nếu trí óc
thành cả đời sống
  
21:56  
 
22:05 như nó thành hiện giờ,
 
22:07 bao cả lĩnh vực đời sống.
 
22:08 Tức là, thành phần,
 
22:11  
 
22:15 - trí óc là thành phần của
cả hiện hữu con người -
  
22:19 khi thành phần nắm
quan trọng tối cao
  
22:20 tất nhiên mọi hành động
phải bị manh mún,
  
22:25  
 
22:31 bất toàn và xung đột.
 
22:34 Hy vọng bạn theo kịp hết.
 
22:35 Phải không, tiếp tục chứ?
 
22:38  
 
22:41 Không, có thể tiếp, nhưng như
đã nói, chúng ta cùng suy tư.
  
22:50 Bởi người nói không bán
cho bạn gì hết - ơn Trời!
  
22:51 Anh ta không bảo bạn
đi theo, mọi thứ vớ vẩn.
  
22:59  
 
23:08 Người nói nói thế giới
đang khổ sở, rối loạn,
  
23:13 lộn xộn thế đó, vì Chúa,
hãy cùng suy tư.
  
23:14 Và cùng suy tư hàm ý
chúng ta phải tự do để quan sát,
  
23:22  
 
23:30 không phải tôi quan sát rồi kể lại
 
23:31 hay bạn quan sát và nói,
'Ồ, anh nhìn không đúng'
  
23:33 mà cùng quan sát.
 
23:36  
 
23:41 Phải không?
 
23:44 Như đã nói, phân tích
không có chỗ trong quan sát.
  
23:46 Phân tích là khám phá
nhân và quả. Phải không?
  
23:57  
 
24:09 Được rồi - chú chim.
 
24:15 Có lẽ nó thích chúng ta!
 
24:17 Hãy hiểu, và cẩn thận đi sâu
 
24:28  
 
24:33 bởi quan sát hoàn
toàn khác với phân tích.
  
24:42 Quan sát là tức thì: bạn nhìn cây.
 
24:44 Nhưng nếu bắt đầu phân
tích bạn không hề nhìn cây.
  
24:52  
 
24:57 Phải không? Hiểu đi.
 
24:59 Tức, quan sát là: nhìn, nhạy bén,
 
25:01 nhận thức, và không
vận hành suy nghĩ.
  
25:14  
 
25:22 Chỉ quan sát.
Không biết... Phải không?
  
25:25 Tôi đi chậm thôi.
Khi nói 'không suy nghĩ'
  
25:27 tôi sẽ đi sâu. Nhẫn nại nhé.
 
25:31  
 
25:36 Vậy quan sát không phải
phân tích. Phân tích hàm ý
  
25:43 người phân tích phân tích
gì bên ngoài hắn.
  
25:45 Người phân tích nghĩ hắn hiểu,
 
25:51  
 
25:54 có kiến thức siêu tuyệt
 
25:56 và hắn phân tích
điều gì bên ngoài hắn.
  
25:58 Nhưng nếu quan sát kỹ người
phân tích là vật bị phân tích.
  
26:04  
 
26:11 Phải không?
 
26:12 Bạn theo kịp không?
 
26:14 Bạn có thấy, không
như ý niệm, mà thực tế.
  
26:23 Hiểu không?
 
26:30 Như nổi giận không
khác bạn, bạn là giận!
  
26:32 Xin lỗi. Tôi nói tôi nên cẩn thận.
 
26:43  
 
27:03 Khi bạn nổi giận,
ngay lúc nổi giận,
  
27:07 không có phân chia giữa tôi và giận.
 
27:09 Nhưng sau đó, vài giây sau,
bạn nói, 'tôi giận'.
  
27:16  
 
27:22 Vậy bạn đã phân chia bạn với
 
27:24 phản ứng bạn gọi là giận.
 
27:26 Cũng vậy khi bạn phân tích bạn
 
27:30  
 
27:36 hay bị phân tích bởi ai khác,
 
27:38 người phân tích là
một phần của phân tích,
  
27:40 một phần của vật đang phân tích,
 
27:44  
 
27:47 nó không tách biệt với
vật bị phân tích. Phải không?
  
27:51 Hãy hiểu đi, tìm hiểu nó
trong bạn khi chúng ta đang nói.
  
27:53 Đó là cùng suy tư.
 
27:58  
 
28:01 Người nói không bảo bạn nghĩ gì,
 
28:06 điều thông thường mọi người làm:
 
28:07 giáo sư, nhà phân tích, giảng sư
 
28:11  
 
28:13 và v.v.. - chúng ta không làm thế.
 
28:15 Điều chúng ta nói là,
bao lâu còn phân chia giữa
  
28:18 người phân tích và vật bị
phân tích tất phải có xung đột.
  
28:23 Phải không?
 
28:28 Nhưng đó là ảo tưởng,
không phải thực tế.
  
28:30 Thực tế, người phân tích
là vật bị phân tích, về tâm lý.
  
28:37  
 
28:45 Phải không?
 
28:46 Tôi quan sát cây, nhưng cây
không phải tôi, tôi không phải cây.
  
28:48 Nhưng về tâm lý, bên trong,
 
28:57  
 
29:00 phản ứng giận, tham,
ghen tị là tôi.
  
29:09 Tôi không tách biệt với nó.
 
29:11 Nhưng chúng ta tách biệt
nó để làm gì đó.
  
29:15  
 
29:21 Hiểu không? Tôi nói bạn hiểu không?
 
29:23 Tôi cảm thấy bạo lực và
tôi tạo ra ý niệm phi bạo lực
  
29:25 và tôi sẽ làm gì đó với bạo lực.
 
29:35  
 
29:40 Nhưng thực tế tôi là bạo lực,
 
29:43 tôi không khác thực tế.
 
29:45 Rồi một vận hành
hoàn toàn khác xảy ra.
  
29:50  
 
29:52 Hiểu không?
 
29:54 Không biết bạn hiểu không.
 
29:56 Chúng ta đang cùng suy tư
để xoá xung đột.
  
30:00 Hiểu không?
 
30:07 Bao lâu còn phân chia
giữa người quan sát,
  
30:09 về tâm lý, người phân tích
 
30:15 và vật bị phân tích
tất phải có xung đột.
  
30:17 Bao lâu còn phân chia giữa con người
 
30:22  
 
30:25 tất phải có xung đột: tôn giáo,
kinh tế, xã hội, chính trị.
  
30:29 Phải có xung đột
hễ còn có Do thái,
  
30:31 hễ còn có Ả rập,
tất phải có xung đột.
  
30:34  
 
30:38 Vậy nơi nào có phân chia tâm lý
 
30:41 tất phải có xung đột. Đó là luật!
 
30:43 Nên khi cùng suy tư chúng ta
thấy nơi đâu có phân tích,
  
30:49  
 
30:58 phân tích tâm lý,
trị liệu tâm lý, mọi thứ,
  
31:03 trong tiến trình đó có phân chia,
và tất phải sinh xung đột.
  
31:05 Tôi quên! (Cười)
 
31:15 Và quan sát là hoàn toàn
chối bỏ phân tích.
  
31:22 Không biết bạn hiểu không.
 
31:37 Cả qui định chúng ta là phân tích.
 
31:39 Phải không?
 
31:46  
 
31:49 Giáo dục, mọi thứ,
thảy là: làm, đừng làm,
  
31:53 này đúng, kia sai,
này phải là, nọ không nên là
  
31:55 và v.v.., v.v..
 
31:58  
 
32:01 Và gần đây, trong trăm năm cuối,
 
32:04 tiến trình phân tích
tâm lý đã ra đời,
  
32:06 cũng như cộng sản, cả hai
là việc bất hạnh xảy ra.
  
32:10  
 
32:20 Bởi nếu bạn thực sự quan sát,
cả hai như nhau.
  
32:22 Tôi sẽ không đi sâu, dài dòng lắm.
 
32:24 Họ phân tích lịch sử và
đi đến vài kết luận
  
32:29  
 
32:34 - theo nhé - kết luận lịch sử,
 
32:35 theo đó họ dựng lên khuôn khổ,
 
32:37 lý thuyết với hình ảnh,
với nhà nước phân tích
  
32:40  
 
32:47 và tạo ra chủ nghĩa chuyên chế.
 
32:48 Và nhà tâm lý với phân tích, v.v..
 
32:50 đã tạo ra cùng khuôn khổ
trong lĩnh vực khác.
  
32:54  
 
32:59 Bạn không thấy, nhưng không sao.
 
33:01 Vậy chúng ta nói là,
cùng nhau, quan sát đi.
  
33:03 Nào, quan sát xung đột. Phải không?
 
33:10  
 
33:17 Vậy xung đột là gì?
 
33:22 Giờ, làm sao bạn quan sát xung đột?
 
33:24 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
33:28  
 
33:31 Bạn, con người
 
33:32 - nếu bạn cho phép,
người nói, nói thế -
  
33:34 bạn, con người xung đột,
 
33:39  
 
33:48 dù có nhận biết
hay bạn bỏ mặc nó
  
33:50 hay không muốn nhìn nó,
hay bạn nghĩ Thượng đế,
  
33:52 ai đó sẽ cứu bạn,
bạn thực sự xung đột.
  
33:57  
 
34:07 Và như đã nói hôm qua
 
34:10 làm sao bạn tiếp cận
vấn đề? Hiểu không?
  
34:12 Làm sao bạn nhìn vấn đề?
 
34:20 Tức, làm sao bạn đến với nó,
làm sao nhìn nó,
  
34:27 làm sao tiếp cận,
làm sao quan sát nó?
  
34:32 Bạn xem, chúng ta cùng thảo luận.
 
34:38 Tôi không bảo bạn làm sao quan sát.
 
34:40 Tôi chỉ hỏi làm sao
bạn đến với nó,
  
34:44  
 
34:48 làm sao tiếp nhận,
làm sao nhìn nó.
  
34:55 Nếu bạn quan sát
- hay nhận thức -
  
34:57 bạn có nhận thức xung đột
mà không chọn lựa?
  
35:01  
 
35:08 Nhận thức không chọn lựa.
Hiểu không?
  
35:11 Hay, nhận ra xung đột ấy,
bạn nói, 'Tôi phải giải quyết nó'.
  
35:13 Hiểu không? Khi bạn nói,
'tôi phải giải quyết nó'
  
35:24 bạn đã tách bạn với thực tế.
 
35:27 Không biết bạn có thấy vậy.
 
35:32 Bạn theo kịp không, vài bạn?
 
35:36 Nào, đi nào!
 
35:38 Nào, chúng ta cùng suy tư,
 
35:43  
 
35:48 cùng một mình chúng ta
có thể giải quyết vấn đề.
  
35:50 Không ai khác trên thế giới có thể.
 
35:52 Nên tiếp cận bạn với
vấn đề vô cùng hệ trọng!
  
35:59  
 
36:11 Nếu bạn có thôi thúc,
thôi thúc ấy ra lệnh
  
36:14 hướng mà vấn đề phải đi.
Hiểu không?
  
36:16 Vậy tiếp cận phải lìa thôi thúc.
 
36:25  
 
36:31 Tiếp cận phải lìa bỏ
dục vọng muốn giải quyết.
  
36:36 Nhìn khó khăn ấy.
 
36:38 Nếu tiếp cận bị qui định
bởi giáo dục, bởi dục vọng,
  
36:44  
 
36:49 thú vui, bạn không
bao giờ có thể giải quyết nó.
  
36:52 Nên trí óc phải quan sát vấn đề,
 
36:54 thoát mọi thôi thúc, dục vọng
 
37:02 và cố gắng giải quyết, bởi
bạn là vấn đề. Phải không?
  
37:11 Hiểu không?
 
37:16 Bạn là vấn đề. Không
phải xung đột là vấn đề.
  
37:18 Phải không? Chúng ta có thể đi
từ đó? Nào, xung đột là bạn.
  
37:26 Tôi không bảo bạn thế.
 
37:34 Bạn, khi quan sát,
bạn khám phá nó.
  
37:36 Khi cùng suy tư chúng ta
khám phá thực tế:
  
37:41  
 
37:46 xung đột không ở ngoài, nó ở trong
 
37:48 và xung đột là bạn!
 
37:50 Bạn có thể nói, 'Tôi là
Thượng đế' hay 'Ai đó sẽ cứu tôi'.
  
37:58  
 
38:01 Bạn biết, chúng ta đã
chơi trò ấy cả thiên niên kỷ.
  
38:03 Hiểu không?
Vì Chúa, hãy lớn lên đi.
  
38:06 Vậy vấn đề là nhận thức.
 
38:17 Bạn hiểu không?
 
38:23 Nhận thức, nghĩa là:
cách bạn nghĩ,
  
38:26 lối bạn sống, lối bạn tin,
cách bạn phản ứng,
  
38:31  
 
38:34 hành xử, suy tư, mọi thứ
là nhận thức bạn
  
38:36 là đời bạn.
 
38:42 Nhận thức là bạn!
 
38:46 Nào, thấu hiểu thật quan trọng,
 
38:50 hãy để tâm vài phút.
 
38:52 Toàn bộ nhận thức
ấy cơ bản là bạn.
  
38:56  
 
39:01 Tích chứa nhận thực
làm nên nhận thức,
  
39:03 hiểu không?
 
39:05 Tích chứa nhận thức của
Người Tin lành là gì hắn tin,
  
39:12  
 
39:17 lễ lạy, hình ảnh tôn giáo,
Giê su và mọi thứ
  
39:21 và lòng yêu nước,
thái độ, quan điểm riêng,
  
39:24 quan hệ với người khác,
tổn thương, lo âu, đau khổ.
  
39:29  
 
39:35 Phải không?
 
39:36 Và Người Cơ đốc với...
tích chứa nhận thức hắn
  
39:38 và Người Hin đu với...
và Phật tử v.v..,
  
39:44  
 
39:49 Người Ả rập và người Do thái.
Theo kịp không?
  
39:50 Nhận thức ấy hợp lại
do tích chứa.
  
39:52 Và bao lâu tích chứa ấy còn
 
40:02  
 
40:09 xung đột phải tiếp tục.
Bạn hiểu điểm này không?
  
40:17 Tích chứa hợp lại qua thời gian,
 
40:19 không phải đạt trong một ngày.
 
40:25  
 
40:29 Não là kết quả của
thời gian, tiến hóa.
  
40:32 Não không phải của tôi hay của bạn
 
40:34 mà là não nhân loại.
 
40:39  
 
40:42 Khó khăn cho bạn thấy,
và ngay cả nhận ra
  
40:44 bởi chúng ta bị qui định
rằng đó là não tôi.
  
40:47 Hiểu không? Và đó là não bạn.
 
40:52  
 
40:56 Nhưng nếu bạn quan sát...
 
41:01 Nếu bạn quan sát,
con người, khắp thế giới,
  
41:03 trải qua bao thống khổ,
nghèo nàn, lo âu,
  
41:11  
 
41:18 bất an, rối loạn,
vết thương tâm lý,
  
41:23 sợ hãi, sợ bị tổn thương, vật lý,
sợ tổn thương tâm lý,
  
41:26 sợ chết, và tìm tòi:
có gì siêu vượt?
  
41:36  
 
41:42 Và vô số hình ảnh con người
tạo ra nhân danh Thượng đế
  
41:51 và tôn thờ hình ảnh ấy
khắp thế giới.
  
41:54 Đó là tích chứa nhận thức.
Phải không?
  
41:59 Và bao lâu còn tích chứa ấy,
luôn là phân chia,
  
42:04 luôn là manh mún,
hành động tất phải manh mún.
  
42:09 Phải không?
 
42:15 Chúng ta cùng suy tư,
tôi không nói bạn nghe.
  
42:18 Vậy vấn đề là:
có thể nào tích chứa
  
42:25 nhận thức ấy bị xóa sạch?
 
42:33 Bạn hiểu không?
 
42:38 Đi sâu một chút.
 
42:40 Tức là, một trong
tích chứa nhận thức ấy
  
42:43  
 
42:51 là tổn thương tâm lý
mà chúng ta bị từ bé.
  
42:54 Bạn biết nó, không à?
Bạn rất quen với nó.
  
42:56 Đó có thể là một xung đột chính,
 
43:06 tác nhân chính trong nhận thức.
 
43:10 Chúng ta sẽ cùng đào sâu hết
 
43:15 để cùng nhau xóa sạch nó ngay.
 
43:18 Hiểu không? Không phải
phân tích mà thuần quan sát.
  
43:24 Phân tích hàm ý quan điểm
từ đó bạn làm việc.
  
43:32 Hiểu không?
 
43:38 Phải không?
 
43:41 Khi quan sát không có quan điểm.
 
43:44 Vậy chúng ta cùng suy tư.
 
43:48  
 
43:52 Con người, từ khời thuỷ
của thời gian,
  
43:56 đã bị tổn thương bên trong:
 
43:59 bởi phê phán vô tình, cái nhìn,
lời nói, bởi bị chế nhạo,
  
44:07  
 
44:17 bởi từ bỏ gì yêu quí,
 
44:22 cái bạn cho là quan
trọng nhất đời,
  
44:25 và ai đó đến chà đạp nó,
 
44:30  
 
44:33 bạn thấy tổn thương khủng khiếp.
 
44:34 Phải không?
 
44:37 Và chúng ta hỏi: hậu quả
của tổn thương ấy là chống lại,
  
44:41 xây bức tường quanh bạn,
làm bạn cô lập.
  
44:50 Quan sát hết đi, nào, quan sát đi.
 
44:55 Chúng ta không phân tích,
chỉ quan sát câu chuyện,
  
44:57 đọc câu chuyện về tổn thương,
đọc, không phân tích.
  
45:03  
 
45:08 Hiểu không? Nào, đúng không?
 
45:13 Bạn chống lại để không
bị thương nữa, sợ bước vào.
  
45:16 Nên dần dần tổn thương
ấy giúp bạn cô lập mình.
  
45:23  
 
45:31 Phải không? Nhìn thực tế.
 
45:32 Hậu quả của cô lập là thêm sợ,
 
45:34 thêm âu lo và v.v.., v.v.. - hậu quả.
 
45:40 Vậy thực tế là bạn bị tổn thương.
 
45:46 Và tổn thương là gì?
 
45:50 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
45:54 Vật bị tổn thương là gì?
 
45:56 Bạn thích việc này chứ?
 
46:04 Q: Vâng.
 
46:05 K: Dù sao đó là đời bạn.
 
46:09  
 
46:13 Nếu bạn không thích tôi xin lỗi.
 
46:19 Vật bị tổn thương là gì?
 
46:22 Là tinh thần bạn, là...
 
46:28  
 
46:35 - quan sát, chúng ta không
phân tích, quan sát - tinh thần,
  
46:38 hay cơ bản là hình ảnh
bạn dựng lên về mình?
  
46:41 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
46:49  
 
46:53 Hình ảnh bạn đã dựng lên về mình.
 
46:56 Tôi có thể dựng hình ảnh về mình,
nói, tôi là người vĩ đại,
  
46:59 tôi có thính giả,
bạn biết đó, v.v..
  
47:04 Tôi du lịch khắp thế giới,
biết bao quan trọng, v.v..
  
47:09 Tôi đã đến trạng thái
nào. Kịp không?
  
47:14 Tôi đã dựng lên hình ảnh về mình
 
47:16 như bạn dựng lên hình ảnh về bạn.
 
47:19 Tôi không có, nhưng không hề gì.
 
47:23  
 
47:27 Bởi từ nhỏ tôi đã
không hề muốn hình ảnh,
  
47:30 quá ngu ngốc.
 
47:33 Vậy tạo ra hình ảnh về mình:
 
47:40  
 
47:47 quý, tiện, hay thấp, cao, gì gì,
 
47:48 xấu, đẹp, với trang trí lạ lùng
 
47:51 và lãng mạn, đa cảm,
bạn biết hình ảnh
  
47:56  
 
48:01 mỗi người có. Nó bị
tổn thương. Phải không?
  
48:09 Vậy bạn có thể -
chúng ta cùng thảo luận -
  
48:12 có thể lìa bỏ hình ảnh?
 
48:19 Và ai là kẻ tạo hình ảnh?
 
48:25 Bạn theo kịp hết không?
 
48:30 Ôi Trời, bạn xem bạn
không cùng suy tư,
  
48:33 tôi nói với bạn, đặt câu hỏi.
 
48:36 Không sao. Chúng ta
cùng suy tư, mong vậy.
  
48:40  
 
48:46 Ai là kẻ tạo hình ảnh?
 
48:51 Bởi trong hình ảnh có
an toàn. Hiểu không?
  
48:54 Có an toàn, có cái
bạn gọi là đồng hóa:
  
48:59  
 
49:07 đồng hóa quốc gia,
đồng hóa tôn giáo,
  
49:09 đồng hóa kinh tế, dân chủ,
cộng hòa - kịp không?
  
49:12 Bạn có - hình ảnh
được tạo ra từ bé.
  
49:17  
 
49:23 Phải không? Qua giáo dục, v.v..
 
49:25 Ai là kẻ tạo ra vậy?
 
49:28 Như đã nói, kiến thức là tác nhân
của hình ảnh. Phải không?
  
49:43  
 
49:53 Không biết bạn có thấy vậy.
 
49:54 Kinh nghiệm ở mọi
tầng lớp đời sống,
  
49:57 như thợ mộc, như
nhà khoa học, nội trợ,
  
50:02  
 
50:06 nhà xây dựng như hiện
được gọi, và v.v.., v.v..
  
50:09 chúng ta thảy tạo ra
hình ảnh về mình.
  
50:12 Và khi hình ảnh ấy
bị hỏi, bị nghi ngờ,
  
50:21 ai đó đâm kim vào,
bạn bị tổn thương.
  
50:31 Bao lâu bạn còn hình ảnh về mình
 
50:37 bạn sẽ bị tổn thương.
 
50:40 Như có người nói, 'tôi đã
giác ngộ' - theo nhé -
  
50:47 và anh ta nói về cảnh giới ngộ
 
50:51 giảng về cảnh giới ấy
 
50:54 người ấy chẳng biết gì
về cảnh giới ấy - về giác ngộ.
  
50:56 Đó chỉ là quan niệm
anh ta. Kịp không?
  
51:02 Vậy có thể nào sống một đời,
sống hàng ngày
  
51:04 mà không hình ảnh.
Và ai tạo ra hình ảnh?
  
51:12 Là kết quả của kiến thức.
Hiển nhiên.
  
51:19 Kiến thức mà trí óc,
 
51:27 não đã thu hoạch qua bao thế kỷ
 
51:29 và kiến thức ấy được
diễn dịch thành hình ảnh
  
51:36  
 
51:43 và hình ảnh chiếm ưu thế.
 
51:44 Nhưng hình ảnh luôn sống
trong lĩnh vực ngu dốt.
  
51:47 Không biết bạn có thấy thế.
 
51:52  
 
51:53 Bởi kiến thức không hề
hoàn hảo. Phải không?
  
51:56 Nên bất kỳ kiến thức
tâm lý nào bạn thủ đắc
  
52:00 đều bị phủ bởi bóng mờ ngu dốt.
 
52:05 Phải không?
 
52:12 Vậy vấn đề là
 
52:13 - bạn có thích không? -
 
52:16 vậy vấn đề là:
 
52:19 có thể nào thoát khỏi
kiến thức tâm lý
  
52:22 và không đồng hóa kiến thức
kỹ thuật thành tâm lý?
  
52:30 Bạn hiểu không?
 
52:41 Không biết bạn có thấy.
 
52:43 Tôi sẽ đi sâu. Chúng ta nói
chuyện như hai người bạn,
  
52:47  
 
52:53 tìm hiểu vấn đề xung đột
 
52:54 và thấy sự cần thiết,
 
52:57 tuyệt đối khẩn thiết
chấm dứt xung đột
  
53:03  
 
53:08 bởi nếu không chấm dứt nó,
bạn và tôi,
  
53:09 người nói, sẽ phá huỷ thế giới.
 
53:12 Điều chúng ta đang làm.
 
53:16  
 
53:19 Vậy vấn đề là: kinh nghiệm,
kiến thức, ký ức
  
53:22 - nhìn hậu quả của nó -
kinh nghiệm, trước
  
53:34 rồi từ kinh nghiệm ấy
đạt kiến thức
  
53:41 bởi ai khác hay chính bạn
 
53:47 và nó được lưu
trong não như ký ức.
  
53:50 Phải không?
 
53:56 Ký ức, kiến thức, kinh nghiệm,
tạo ra hình ảnh.
  
53:57 Nhưng kiến thức không hề
xác nhận thực tế
  
54:04  
 
54:09 rằng nó bất toàn.
 
54:10 Hiểu không? Nó phải sống
trong bóng mờ của ngu dốt
  
54:13 dù có thể tiến xa hay
cao bao nhiêu. Phải không?
  
54:18  
 
54:25 Nó phải ở trong lĩnh vực ngu dốt.
 
54:28 Và vì vậy phải có
xung đột. Phải không?
  
54:32 Vậy có thể nào
kiến thức to lớn ấy
  
54:39  
 
54:40 bạn đã gặt hái,
kiến thức kỹ thuật,
  
54:43 kiến thức bao la chúng ta
đạt được về kỹ thuật
  
54:49 như thợ mộc, thợ ống nước,
như công chức,
  
54:53 như chính trị gia, v.v..
 
54:59 kiến thức ấy không bị
đồng hóa với tinh thần
  
55:03 và vậy kiến thức
tâm lý được duy trì.
  
55:10 Theo kịp không? Không,
bạn không theo kịp.
  
55:13 Tôi sẽ giải thích.
 
55:18 Kiến thức kỹ thuật là
cần thiết, tuyệt đối,
  
55:20 bởi ngược lại chúng ta
không thể làm gì.
  
55:25 Tại sao chúng ta có
kiến thức tâm lý?
  
55:28 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
55:34 Chúng ta có.
 
55:36 Kiến thức thành hình ảnh.
 
55:40 Và hình ảnh sẽ bị tổn thương
 
55:46 và từ tổn thương,
hậu quả tổn thương ấy
  
55:50 là cô lập, xung đột hơn,
sợ hãi hơn,
  
55:53 khổ sở hơn, hoạt động phá huỷ hơn.
 
55:55 Vậy chúng ta hỏi:
 
56:01 tại sao có kiến thức tâm lý?
 
56:03 Hiểu không?
 
56:11 Tại sao?
 
56:14 Đi sâu đi. Hãy nói về nó, nhìn nó.
 
56:18 Nó là sợ - nghe nhé -
 
56:26 là sợ không là gì đó?
 
56:29 Kịp không?
 
56:34 Mọi giáo dục bảo, là gì đó.
 
56:37 Phải không? Hay trở thành gì đó.
 
56:42  
 
56:43 Thành công, cao quý,
can đảm, bỏ hèn nhát đi,
  
56:47 trở thành thánh thiện,
thiền định. Kịp không?
  
56:53 Vậy mọi kiến thức là thuần
kỹ thuật. Phải không?
  
57:01 Tại sao chúng ta có cái kia?
 
57:10 Không biết bạn có cùng
suy tư, quan sát.
  
57:13 Nó nghĩa gì?
 
57:18  
 
57:23 Không có kiến thức tâm lý.
Hiểu không?
  
57:25 Nghĩa là sao?
 
57:28 Và, trong quan sát ấy,
bạn có khám phá
  
57:34 sự trống rỗng hoàn
toàn của đời sống?
  
57:39 Hiểu không?
 
57:44 Sự vô nghĩa hoàn toàn
của đời sống, và vậy,
  
57:47 cảm nhận sâu sắc rằng,
 
57:50 tạo ra hình ảnh và
ôm giữ hình ảnh ấy.
  
57:53 Bạn theo kịp hết không?
 
58:00 Đó là gì?
 
58:03 Rằng bởi nếu không có
hình ảnh bạn không là gì.
  
58:08  
 
58:16 Nó nghĩa không-một-vật. Hiểu không?
 
58:17 Không là gì nghĩa không-một-vật.
 
58:20 Tức, vật được tạo
bởi suy nghĩ, bởi trí óc.
  
58:25  
 
58:31 Không biết bạn theo kịp hết?
Không, nhiều quá.
  
58:36 Vậy nó là lý do chúng ta
nhận tổn thương
  
58:39 và ôm giữ nó bởi nó
là gì đó chúng ta có,
  
58:45  
 
58:53 vật trân quý mà chúng ta ôm giữ,
 
58:54 như niềm tin, tin vào
giáo điều tôn giáo, hình ảnh
  
58:58 v.v.., bạn ôm giữ nó bởi
không có nó bạn là gì?
  
59:03 Vậy chúng ta có thể, cùng suy tư,
thấy thực tế đơn giản
  
59:13 rằng đời sống y vậy, hoàn
toàn vô nghĩa. Phải không?
  
59:23 Bạn không thích giáp mặt nó.
 
59:34 Hoàn toàn vô nghĩa,
và vô nghĩa sâu thẳm
  
59:37 nên bạn tạo ra mọi hình ảnh,
 
59:40 niềm tin, giáo điều,
lễ lạy, hồng y, đạo sư
  
59:43 rồi bạn sẽ bị tổn thương.
 
59:52 Và người thấy thế, quan sát nó,
 
59:57 liền lìa bỏ ngay.
 
1:00:02 Phải không? Bạn có thấy vậy?
 
1:00:08 Bạn lìa hình ảnh.
 
1:00:10 Vấn đề kế là:
 
1:00:13 ai tạo ra mọi sai lầm ấy?
 
1:00:17 Mấy giờ rồi?
 
1:00:30 Q: 12 giờ 30.
 
1:00:32 K: Một giờ qua nhanh quá.
 
1:00:36 Chúng ta sẽ tiếp chứ?
Q: Vâng.
  
1:00:41 K: Vậy chúng ta hỏi, ai là
kẻ tạo ra sai lầm ấy?
  
1:00:45 Vậy chúng ta phải
tìm hiểu cẩn thận.
  
1:00:55 Con người cho, con người dành cho
 
1:01:02 - khi nói con người,
là bao gồm phụ nữ
  
1:01:06 đừng bối rối việc đó!
 
1:01:10  
 
1:01:17 Kỳ lạ, chữ nghĩa quá nặng nề
 
1:01:24 nên chúng ta không
hề tự do nói về gì.
  
1:01:27 Con người dành cho suy nghĩ
 
1:01:35 quan trọng quá lớn suốt thời gian.
 
1:01:41 Phải không?
 
1:01:47 Suy nghĩ tạo ra chiến tranh,
 
1:01:50 suy nghĩ tạo ra nội dung nhà thờ
 
1:01:57 và kiến trúc,
 
1:02:00 suy nghĩ tạo ra xã hội
- phải không? -
  
1:02:05  
 
1:02:13 suy nghĩ tạo ra cả
thế giới kỹ thuật phức tạp,
  
1:02:19 suy nghĩ tạo ra phân chia
giữa Ả rập và Do thái,
  
1:02:22 giữa Mỹ và Anh, Đức, Ý,
 
1:02:28  
 
1:02:32 Hin đu, Phật giáo:
suy nghĩ tạo ra nó.
  
1:02:41 Và chúng ta sống với nó,
phân chia ấy
  
1:02:44 chúng ta chấp nhận nó
bình thường, tự nhiên, khỏe mạnh
  
1:02:52  
 
1:03:00 và suy nghĩ là kẻ
tạo ra mọi phân chia
  
1:03:05 và vậy ở đâu có phân chia
tất phải có xung đột.
  
1:03:09 Ý định chúng ta, họp nhau
 
1:03:14  
 
1:03:15 vài buổi sáng này,
là để xóa xung đột.
  
1:03:19 Nhìn đi: chỉ khi bạn lìa xung đột
mới có thể yêu thương.
  
1:03:26 Không phải vô nghĩa
ấy nói về yêu thương.
  
1:03:33 Chỉ tâm hồn và trí óc thực sự
 
1:03:39 lìa mọi xung đột
 
1:03:42 chỉ vậy mới có thể biết
tình thương, yêu thương là gì.
  
1:03:45 Tôi nghĩ nên dừng, phải không?
 
1:03:56 Tôi biết chúng ta muốn tiếp,
sẽ tiếp Thứ bảy kế
  
1:03:59 hay ngày mốt hỏi đáp.
 
1:04:04 Đây là vấn đề quá phức tạp
 
1:04:08 là cả vận hành của suy nghĩ.
 
1:04:11 Tôi sẽ đi sâu ngắn gọn
và sẽ tiếp lần khác.
  
1:04:18  
 
1:04:24 Một khi bạn quan sát
rằng suy nghĩ trách nhiệm
  
1:04:27 với phân chia này,
với hình ảnh tôn giáo,
  
1:04:31 qui cho chúng mọi
loại đức hạnh, v.v..
  
1:04:39  
 
1:04:47 khắp thế giới.
 
1:04:49 Khi người nói đến Ấn độ,
như anh ta đến hàng năm,
  
1:04:52 anh ta nói, bạn là dân tộc
mê tín nhất thế giới.
  
1:04:59  
 
1:05:05 Và khi đến đây anh ta
cũng thấy y vậy.
  
1:05:08 Tôn thờ hình ảnh, giảng sư,
đạo sư - kịp không?
  
1:05:12 Vậy suy nghĩ dựng lên
thế giới cả kỹ thuật,
  
1:05:22  
 
1:05:30 tâm lý và thế giới của sai lầm,
rối loạn, lo âu, sợ hãi,
  
1:05:35 phá huỷ - kịp không? -
suy nghĩ chịu trách nhiệm.
  
1:05:39 Vậy chúng ta phải tìm hiểu:
suy nghĩ là gì?
  
1:05:47 Bản chất suy nghĩ là gì?
 
1:05:53 Bởi chúng ta sống bằng suy nghĩ.
 
1:06:06 Mọi việc bạn làm là
kết quả của suy nghĩ,
  
1:06:11 quan hệ với ai khác, thân hay sơ,
 
1:06:15 là vận hành của suy nghĩ.
 
1:06:19 Và nếu chúng ta
không hiểu bản chất
  
1:06:29 và cấu trúc của suy nghĩ
 
1:06:33 chúng ta sẽ cứ lặp lại
khuôn mẫu xung đột,
  
1:06:38 thay khuôn này khác,
 
1:06:44 hy vọng khuôn ấy
sẽ giải quyết xung đột.
  
1:06:47 Nhưng khuôn khổ,
dù cộng sản, tư bản,
  
1:06:51 dân chủ, v.v.., thảy
do suy nghĩ tạo ra.
  
1:06:56 Vậy suy nghĩ thành
quá mức quan trọng.
  
1:07:03 Và tìm xem suy nghĩ là gì
 
1:07:08 nó tạo ra khổ đau
khủng khiếp trên thế gian.
  
1:07:12 Bạn hiểu không?
 
1:07:18 Bạn phải nghĩ nếu bạn làm gì,
 
1:07:28 nếu bạn về nhà,
hay đón xe buýt, lái xe,
  
1:07:34 phải có suy nghĩ,
 
1:07:38 dù nó tự động,
có mục đích, rõ ràng,
  
1:07:42 ngược lại bạn không thể làm gì.
 
1:07:47 Và suy nghĩ là tác nhân
trung tâm của con người.
  
1:07:52 Đó là thực tế.
 
1:08:02 Quanh nó chúng ta xây lên
mọi loại thú vui, đau đớn, sợ hãi,
  
1:08:04 yêu thương, ghen tị, nó là cốt lõi,
trung tâm của hiện hữu.
  
1:08:11 Và suy nghĩ là gì?
 
1:08:22 Và ký ức là gì?
 
1:08:28 Nếu không có ký ức
thì không có suy nghĩ.
  
1:08:31 Hiểu không?
 
1:08:34 Một người trong trạng thái quên...
 
1:08:38 Vậy ký ức là cốt lõi. Phải không?
 
1:08:44  
 
1:08:48 Ký ức về vợ, về chồng,
 
1:08:52 hay bạn gái, hay gì gì, ký ức.
 
1:08:57 Ký ức ấy hợp lại qua
kinh nghiệm. Phải không?
  
1:09:02 Nó trở thành kiến thức.
 
1:09:09 Vậy não bạn, não,
không phải của tôi hay bạn,
  
1:09:12 là não nhân loại
 
1:09:17 - là điều tuyệt vời
nếu bạn thấy thực tế,
  
1:09:21 nó không phải não bé tí của bạn
 
1:09:25 mà là não đã được vun bồi,
lớn lên, tiến hóa, sống,
  
1:09:29 đau khổ, thú vui, đau đớn,
não ấy là tác nhân chung.
  
1:09:36  
 
1:09:46 Trong não ấy là nhiều tế bào
 
1:09:47 lưu giữ ký ức, như máy vi tính.
 
1:09:51 Ký ức ấy là kết quả của
kinh nghiệm, kiến thức.
  
1:09:56 Nên trong thế giới kỹ thuật
ký ức là tuyệt đối cần thiết
  
1:10:04 ngược lại bạn không thể viết thư,
 
1:10:16 ngược lại chúng ta không thể
nói tiếng Anh với nhau,
  
1:10:19 bạn có thể nếu bạn biết
tiếng Pháp hay La tinh, v.v..
  
1:10:22 đó là vấn đề khác.
 
1:10:25 Vậy ký ức ở mức độ nào
đó là tuyệt đối cần thiết.
  
1:10:27 Và suy nghĩ, đã làm thế giới
thành như hiện giờ:
  
1:10:36 phi đạo đức, xấu xa,
tàn bạo, phá huỷ,
  
1:10:44 suy nghĩ có vị trí gì? Hiểu không?
 
1:10:51 Nếu nó chỉ quan trọng
trong thế giới kỹ thuật
  
1:10:55 thì suy nghĩ có vị trí gì?
 
1:11:02 Bạn hiểu lời tôi không?
 
1:11:05 Nó có vị trí gì?
 
1:11:09 Không, chúng ta cùng suy tư,
đừng đồng ý hay không.
  
1:11:13 Nào - tôi phải dừng, chúng ta
sẽ tiếp, tôi chỉ dừng một phút -
  
1:11:23 Bạn cũng cùng làm
việc với tôi chứ?
  
1:11:32 Bạn không mệt à?
 
1:11:35 Không, bạn không mệt
bởi bạn không nói.
  
1:11:41 Bạn không để sức sống
mãnh liệt vào. Phải không?
  
1:11:47 Bạn không đem hết năng lực, tâm hồn,
 
1:11:54 trí óc vào, nên bạn không mệt.
 
1:11:56 Bởi với bạn xung đột là tự nhiên,
 
1:12:02 bạn chấp nhận nó, bạn không
muốn bẻ gãy, giải quyết nó.
  
1:12:07 Vậy nếu bạn không phiền,
mai chúng ta sẽ tiếp.
  
1:12:16 Không phải mai, bất cứ khi nào.
 
1:12:20