Krishnamurti Subtitles

Trong im lặng toàn thể trí óc chợt nhận ra vĩnh cửu

Saanen - 22 July 1979

Public Talk 70:46 Tôi nghĩ đây là buổi nói cuối.
 
0:49 Từ thứ Tư chúng ta sẽ
thảo luận suốt 5 ngày.
  
0:58 Tại sao bạn đều ngồi im lặng?
 
1:12 Không biết bạn có để ý, trí óc
rất hiếm khi thật im lặng...
  
1:17  
 
1:26  
 
1:33 ...lặng yên, không có vấn đề,
hay dẹp hết vấn đề sang bên...
  
1:39 ...một lát, và có một trí óc
tự do, trí óc không lộn xộn...
  
1:43  
 
1:48 ...trí óc không vươn dài ra,
không tìm kiếm gì;
  
1:53  
 
1:57 ...mà tuyệt đối im lặng, lặng
yên, và có thể quan sát...
  
2:03  
 
2:08 ...không chỉ việc xảy ra trên
thế giới mà cả việc xảy ra...
  
2:16  
 
2:21 ...thế giới bên trong, thế
giới của cuộc sống riêng...
  
2:28 ...quan điểm, khổ nhọc riêng
- chỉ quan sát.
  
2:39 Không biết có khi nào
bạn làm việc ấy.
  
2:43 Hay, chúng ta luôn tìm, kiếm,
yêu cầu, phân tích, đòi hỏi...
  
2:49  
 
2:53 ...cố gắng thoả mãn, cố chạy
theo ai đó, lý tưởng nào, v.v..
  
2:59  
 
3:04 ...hay nổ lực tạo quan hệ
tốt với người khác?
  
3:17 Không biết tại sao có đấu
có tranh và tìm kiếm bất tận.
  
3:33 Bạn đến Ấn độ, tôi không biết
tại sao, tìm kiếm điều kỳ đặc...
  
3:39  
 
3:43 ...sẽ xảy ra khi bạn đến
xứ đó, theo ai đó...
  
3:46  
 
3:52 ...bảo bạn nhảy nhót, ca hát,
hay làm gì bạn muốn. (Cười)
  
3:56 Và có những người cố ép bạn
thiền định theo mốt nào đó...
  
3:59  
 
4:03 ...chấp nhận uy quyền, lễ lạy,
la hét khi bạn thích, v.v..
  
4:11  
 
4:16 Tại sao làm mọi cái đó?
 
4:26 Cơn khát không dứt là gì?
 
4:34 Chúng ta tìm kiếm gì?
 
4:39 Nếu có thể đi sâu một chút...
 
4:43 ...cố tìm cho chính mình
chúng ta khao khát gì...
  
4:47  
 
4:54 ...tìm, kiếm, cố thoả mãn,
cố trở nên gì đó.
  
5:01 Để qua bên niềm tin tôn giáo
và giáo lý và lễ lạy...
  
5:08 ...mà người khá thông minh
dẹp hết chúng sang bên...
  
5:15 ...và không đi Tây tạng hay Nhật
hay cố hành Thiền Phật giáo...
  
5:22 ...bạn biết mọi việc ấy,
chỉ giữ yên lặng...
  
5:25  
 
5:33 ...nơi nhà riêng, hay
đi bộ một mình...
  
5:38 ...bạn có thể hỏi tại sao
có cơn khát dai dẳng ấy?
  
5:40  
 
5:50 Có thể đi sâu một chút chứ?
 
5:56 Bởi chúng ta đã nói hầu như
mọi việc trong 6 buổi qua.
  
6:05 Chúng ta nói về sợ hãi, cùng
suy tư; chúng ta nói về đau khổ...
  
6:13  
 
6:20 ...thú vui; và cũng nói về thông
minh, yêu mến và tình thương.
  
6:24  
 
6:27  
 
6:31 Như đã nói, không có thông minh...
 
6:35  
 
6:43 ...đã tìm hiểu kỹ, thì không thể
có yêu thương hay tình thương.
  
6:48 Chúng đi chung nhau.
 
6:51 Không phải thông minh của sách
vở và mưu mẹo của suy nghĩ...
  
7:00 ...cũng không phải thông minh
của trí óc khéo léo...
  
7:11 ...mà là thông minh nhận thức
trực tiếp cái gì không thực...
  
7:18  
 
7:24 ...và cái gì sai,
cái gì nguy hiểm...
  
7:26 ...và bỏ nó ngay, đặc tính
trí óc như thế là thông minh.
  
7:30  
 
7:38 Và nếu có thể tìm
hiểu nó sáng nay...
  
7:42 ...chứ không chỉ coi chúng ta
tìm kiếm, khao khát gì.
  
7:51 Và có lẽ trong khi tìm hiểu
cho chính mình đâu là đặc tính...
  
7:56  
 
8:02 ...trí óc - trí óc là toàn thể
giác quan, phản ứng...
  
8:07  
 
8:12 ...cảm xúc và khả năng
suy tư trong sáng...
  
8:19  
 
8:23 ...mọi cái đó là trí óc,
nền tảng của suy nghĩ.
  
8:28  
 
8:33 Và có lẽ chúng ta sẽ cùng thảo
luận bản chất của thiền định...
  
8:39  
 
8:43 ...và xem có chăng trong
đời sống, sống hàng ngày...
  
8:53 ...không chỉ hoạt động và sở
hữu vật chất, tiền, tình dục...
  
8:59  
 
9:02 ...cảm giác, mà vượt lên mọi
cái đó, có chăng điều gì...
  
9:04  
 
9:08 ...thực sự thánh thiện, không
do suy nghĩ làm, không phải...
  
9:15  
 
9:20 ...hình ảnh suy nghĩ tạo ra nhiều
kiểu, nhiều thánh đường...
  
9:25 ...đền thờ, v.v.., mà thực tế,
cho chính mình, tìm xem...
  
9:34 ...có lẽ qua thiền định,
thoát mọi ảo tưởng...
  
9:38  
 
9:45 ...và lừa gạt và suy nghĩ thành
thực, có chăng gì đó...
  
9:51 ...thực sự thánh thiện, là
vận hành của thiền định.
  
9:58 Vậy trước hết hãy tìm hiểu,
nếu có thể...
  
10:04 ...cùng suy tư, chúng ta
khao khát cái gì?
  
10:06  
 
10:18 Đa số chúng ta có nhiều kiểu
và nhiều thứ kinh nghiệm...
  
10:29 ...không chỉ kinh nghiệm giác
quan mà việc liên quan sinh ra...
  
10:33  
 
10:42 ...nhiều vận hành lãng mạn,
cảm giác, cảm tình...
  
10:52 ...mà cả những kinh nghiệm
khá tầm thường bạn có...
  
10:58  
 
11:01 ...và có lẽ mọi kinh nghiệm
đều khá tầm thường.
  
11:13 Và khi bắt đầu tìm hiểu xem
chúng ta tìm gì, muốn gì...
  
11:18  
 
11:25 ...ước ao gì, là bề ngoài,
chỉ cảm giác...hay điều gì mà...
  
11:34  
 
11:40 ...dục vọng tìm kiếm, nó
dĩ nhiên phải là bề ngoài?
  
11:46 Và có thể, khi cùng suy tư...
 
11:52 ...chúng ta đi từ ngoài vào
tìm tòi sâu hơn, rộng hơn?
  
11:57  
 
12:11 Phải không?
 
12:14 Tức là, chúng ta, bạn và
người nói, cùng suy tư...
  
12:18  
 
12:25 ...có phải mọi khát khao chỉ là
đòi hỏi bề ngoài, cảm giác...
  
12:41  
 
12:46 ...hay ước vọng, tìm kiếm, khát
khao điều gì vượt xa mọi cái đó?
  
12:50 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
13:12 Làm sao bạn tìm hiểu nó?
 
13:19 Khi đặt câu hỏi này,
xem coi tìm kiếm bạn...
  
13:23  
 
13:29 ...ước vọng bạn chỉ là bề ngoài,
như muốn thêm tiền bạc...
  
13:35 ...quan hệ tốt hơn, cố thoả
mãn, cố trở nên hạnh phúc...
  
13:39 ...bạn biết, cạn cợt, bề ngoài...
 
13:44 ...làm sao bạn tìm hiểu nó?
 
13:49 Qua phân tích?
 
13:54 Phân tích cũng là vận hành
của suy nghĩ, nhìn lại.
  
14:01  
 
14:05 Và với phân tích, suy nghĩ
khi xem xét chính nó với...
  
14:12 ...biến cố, kinh nghiệm,
xem xét, nó vẫn giới hạn...
  
14:16  
 
14:18 ...bởi suy nghĩ giới hạn.
Đó rõ rồi.
  
14:23 Nhưng đó là dụng cụ duy nhất
chúng ta có, và vậy cứ lặp lại...
  
14:29  
 
14:34 ...cứ dùng khí cụ ấy,
biết rằng nó giới hạn...
  
14:39 ...và biết nó không thể giải quyết
vấn đề, hay có khả năng...
  
14:42  
 
14:48 ...tìm hiểu thật sâu,
nhưng cứ tiếp tục làm vậy.
  
14:51 Phải không?
 
14:54 Chúng ta không hề thấy, tôi nghĩ,
rằng khí cụ này quá cùn...
  
14:57  
 
15:06 ...quá cũ, không thể giải quyết
vấn đề và nên bỏ sang bên.
  
15:08  
 
15:10 Có vẻ chúng ta không thể
làm thế - tại sao?
  
15:17 Cùng tìm hiểu với tôi.
 
15:20 Bạn hiểu câu hỏi không?
 
15:28 Suy nghĩ đã tạo ra
thế giới kỹ thuật.
  
15:34 Phải không?
 
15:35 Suy nghĩ tạo ra mọi
phân chia trên thế giới.
  
15:40  
 
15:45 Suy nghĩ không chỉ tạo ra phân
chia quốc gia, mà cả phân chia...
  
15:50 ...tôn giáo, phân chia ý hệ, mọi
hình thức phân chia con người...
  
15:57 ...tuy họ nghĩ họ yêu thương
nhau nhiều lắm, vẫn có...
  
16:01  
 
16:06 ...phân chia, và suy nghĩ chịu
trách nhiệm việc ấy, hiển nhiên.
  
16:12 Chúng ta chấp nhận vậy? -
rằng suy nghĩ khi hành động dĩ...
  
16:16  
 
16:21 ...nhiên giới hạn,
kết quả của quá khứ...
  
16:28 ...đương nhiên phải sinh ra
phân chia và giới hạn.
  
16:36 Suy nghĩ không hề thấy toàn thể.
 
16:39 Phải không?
 
16:42 Giờ có thể hỏi: hoạt động
bề ngoài như thế...
  
16:47  
 
16:50 ...hay suy nghĩ với giới hạn
có thể tìm hiểu sâu hơn?
  
16:58 Bạn theo kịp lời tôi không?
 
17:01 Chúng ta hiểu nhau chứ?
Có thể tiếp tục?
  
17:06 Nào, không phải lời giải thích...
 
17:10 ...không phải chúng ta hiểu
rõ lời lẽ, mà cùng nhau...
  
17:14  
 
17:26 ...tìm cho chính mình gì là gốc
của dục vọng khao khát kia...
  
17:33  
 
17:41 ...tìm, kiếm, bạn biết đó là
vận hành bất tận trong và ngoài.
  
17:48 Đó hiển nhiên, phải không?
 
17:59 Quan sát - quan sát - là
khí cụ của suy nghĩ?
  
18:08  
 
18:11 Kịp không?
 
18:12 Hãy đi sâu một chút với tôi.
 
18:16 Quan sát: đó dính với
vận hành suy nghĩ?
  
18:22  
 
18:28 Bạn có thể quan sát, rồi kết
luận, tưởng, làm qua quan sát ấy.
  
18:32  
 
18:36  
 
18:39  
 
18:42 Tạo ra...
 
18:47 ...hoạt động qua quan sát ấy
là vận hành của suy nghĩ.
  
18:49 Đó là việc chúng ta thường làm.
 
18:52 Tôi nhìn màu sắc kia, bạn nhìn
màu sắc kia, có quan sát, rồi...
  
18:56  
 
18:59 ...thích hoặc không, định kiến,
tất cả là vận hành suy nghĩ.
  
19:03  
 
19:07 Phải không?
 
19:10 Bạn có thể quan sát mà
không vận hành suy nghĩ?
  
19:13  
 
19:25 Đó đòi hỏi loại kỷ luật gì ư?
 
19:30 Bạn hiểu không?
 
19:35 Kỷ luật, gốc nó, là học hỏi.
 
19:41 Học, không phải
tuân theo, bắt chước...
  
19:47 ...không làm trí mờ đục, lối
mòn - mọi thứ, chỉ học.
  
19:51  
 
19:54 Giờ bạn có thể nhận ra
rằng hoạt động quan sát...
  
20:05 ...mà không có suy nghĩ tạo
hình ảnh từ quan sát ấy...
  
20:11 ...và hành động theo hình ảnh ấy.
 
20:15 Phải không? Bạn
có thể chỉ quan sát?
  
20:20 Tức là học hỏi, quan sát
và học hỏi hay nhận thức...
  
20:28 ...vận hành của suy nghĩ
xen vào quan sát ấy?
  
20:33 Học hỏi về nó.
 
20:37 Tức là kỷ luật thực - học hỏi.
 
20:45 Không biết bạn có hiểu không.
 
20:48 Chúng ta theo kịp nhau không?
 
20:50 Chúng ta có làm trong khi nói,
hay bạn sẽ suy nghĩ lại?
  
20:57  
 
21:00 Hãy cùng làm, cùng suy tư.
 
21:04 Vậy chúng ta nói: khi có quan sát,
ví dụ, khát vọng mình...
  
21:09  
 
21:15  
 
21:20 ...khao khát việc gì, bạn có thể
quan sát mà không nguyên do...
  
21:26 ...nguyên do là quá khứ, nó
có thể là dục vọng, kết luận...
  
21:29  
 
21:35 ...của suy nghĩ - không có
quá khứ xen vào quan sát ấy?
  
21:43 Bạn có thể làm?
 
21:47 Đó là học hỏi.
 
21:50 Toàn thể vận hành: quan sát,
suy nghĩ xen vào...
  
21:55  
 
21:59 ...hậu quả và tác động của cả
vận hành ấy là gì, chỉ quan sát.
  
22:03  
 
22:10 Bạn muốn học hỏi.
 
22:17 Thông thường, học
là tích luỹ kiến thức.
  
22:23 Phải không?
 
22:25 Trường học, cao đẳng, đại học...
 
22:28 ...hay học về quan hệ, v.v.., học.
 
22:41 Tích luỹ kiến thức rồi hành động.
 
22:46 Phải không?
 
22:48 Mục đính của học là
tích luỹ kiến thức...
  
22:53 ...và từ đó hành động khéo
hay vụng, tuỳ theo.
  
23:01 Hay hành động rồi học, tức là
từ hành động tích luỹ kiến thức.
  
23:08  
 
23:12 Bạn hiểu không?
 
23:14 Bạn theo kịp không?
 
23:16 Vậy hành động luôn dựa
trên tích luỹ kiến thức.
  
23:24 Phải không?
 
23:25 Hành động và học từ
hành động, và tích luỹ.
  
23:30 Tích luỹ kiến thức và hành động.
 
23:36 Phải không?
 
23:38 Vậy hành động luôn
dựa trên quá khứ...
  
23:44 ...hay quá khứ vẽ ra tương lai,
và hành đông theo tương lai.
  
23:51 Nó cùng vận hành, bị sửa đổi
nhưng cũng cùng vận hành.
  
23:58 Phải không?
 
23:59 Không biết bạn theo kịp không.
 
24:02 Bạn đang làm chứ?
 
24:26 Trời nóng!
 
24:37 Chúng ta nói việc hoàn toàn khác.
 
24:42 Bạn hiểu không?
 
24:44 Tích luỹ kiến thức rồi hành động.
 
24:49 Tích luỹ kiến thức và vẽ ra...
 
24:50  
 
24:54 ...từ kiến thức ấy tương lai
và hành động theo tương lai.
  
24:58 Vậy hành động dĩ nhiên là kết
quả của quá khứ hay tương lai...
  
25:04  
 
25:07 ...là hành động dựa trên thời gian
- hôm qua, hôm nay và ngày mai.
  
25:15 Hôm qua gặp hiện tại...
 
25:19 ...là hôm nay, nó
canh cải và tiếp tục.
  
25:22 Phải không?
 
25:23 Hành động chúng ta dựa trên đó.
 
25:26 Nên rõ ràng hành động
luôn bất toàn.
  
25:33 Bởi trong đó có hối hận...
 
25:37 ...cảm giác chán nản, dĩ nhiên
nó không bao giờ trọn vẹn.
  
25:41  
 
25:44 Phải không?
 
25:46 Giờ chúng ta nói việc khác,
việc hoàn toàn khác...
  
25:49  
 
25:51 ...là quan sát trong đó quá khứ
hay tương lai không hiện diện.
  
25:54  
 
26:00 Chỉ quan sát.
 
26:05 Như nhà khoa học giỏi bạn
quan sát qua kính hiển vi...
  
26:08 ...quan sát điều đang xảy ra.
 
26:15 Phải không?
 
26:18 Khi anh ta quan sát
điều đang xảy ra...
  
26:25 ...vật anh quan sát trải qua
thay đổi, trải qua chuyển động.
  
26:29  
 
26:31 Phải không?
Lắng nghe nhé!
  
26:39 Có thể quan sát khát vọng, tìm
tòi, thôi thúc, năng lực mạnh mẽ...
  
26:45  
 
26:48  
 
26:52 ...đang đòi hỏi, chỉ quan sát mà
không có vận hành của quá khứ?
  
26:59 Bạn hiểu không?
 
27:02 Bạn theo kịp hết chứ?
 
27:05 Không phải quá trí óc đâu.
 
27:09 Chỉ hợp lý, chỉ hợp lẽ,
và vì vậy khá tỉnh táo.
  
27:16  
 
27:19 Tỉnh táo, tức là khoẻ mạnh.
 
27:28 Vậy bạn có thể làm?
 
27:31 Quan sát khát vọng, chúng ta muốn
gì từ cuộc đời, chúng ta tìm...
  
27:39  
 
27:49  
 
27:57 ...kiếm, săn đuổi gì - đa số là
vậy, ngược lại bạn không ở đây.
  
28:10 Tức là - hãy tìm hiểu thêm chút
- bạn đọc sách, triết học...
  
28:15  
 
28:21 ...tâm lý, tiến sỹ này nọ,
hay sách gọi là tôn giáo.
  
28:23  
 
28:30 Trong đó họ luôn nói rằng có
điều gì vượt xa ngoài lĩnh vực...
  
28:33  
 
28:36 ...tâm lý thông thường - hiểu không?
 
28:38 ...xa, điều gì xa hơn,
sâu hơn và hơn nữa.
  
28:45 Và sau khi đã đọc nó bạn nói,
'Có lẽ có, tôi sẽ theo đó'.
  
28:48  
 
28:53 Và rồi bạn bị dính kẹt
bởi thầy tu, bởi đạo sư...
  
29:01  
 
29:05 ...bởi mốt mới nhất, v.v..,
cho đến khi bạn tìm ra...
  
29:13  
 
29:17 ...điều gì thoả mãn -
phải không? - nó cho bạn...
  
29:21 Bạn nói 'tôi hoàn toàn hạnh phúc,
tôi không tìm kiếm nữa'.
  
29:29 Đó có thể là ảo tưởng.
 
29:32 Và đa số người thích
sống trong ảo tưởng.
  
29:44 Và mọi tìm tòi, đòi hỏi, khát
khao chưa được giải quyết...
  
29:48 ...hay tạo ra xã hội tốt -
hiểu không? - xã hội tốt...
  
29:55  
 
29:59 ...xã hội dựa trên an bình,
không có bạo lực, không có...
  
30:04  
 
30:09 ...mỗi người cố thoả mãn tham
vọng riêng, mọi thứ bạo lực.
  
30:14  
 
30:18 Mục đích tìm hiểu mọi việc
này là để tạo ra xã hội tốt...
  
30:23  
 
30:27 ...trong đó con người có thể
sống hạnh phúc không sợ hãi...
  
30:36 ...không xung đột, không
tranh đấu, tranh giành...
  
30:39  
 
30:44 ...mọi thứ bạo lực, v.v..,
bởi đó là ý định...
  
30:50  
 
30:56 ...của tìm tòi, bởi xã hội được
xây dựng từ quan hệ mọi người.
  
31:04 Nếu quan hệ không đúng, chính
xác, thực tế thì chúng ta tạo...
  
31:12  
 
31:16 ...ra xã hội như hiện giờ, là
việc đang xảy ra trên thế giới.
  
31:20 Phải không?
 
31:23 Vậy tìm hiểu nó: tức là,
tại sao con người phân chia...
  
31:30  
 
31:34 ...bạn tìm kiếm việc này,
người kia tìm việc nọ...
  
31:36  
 
31:40 ...hoàn toàn khác, mỗi người
yêu cầu việc khác nhau.
  
31:46 Phải không?
 
31:48 Và vì vậy luôn có
vận hành vị ngã.
  
31:58 Và xã hội chúng ta tạo ra
dựa trên vấn đề vị ngã...
  
32:01  
 
32:07 ...tham vọng vị ngã, thoả
mãn và kỷ luật vị ngã...
  
32:11  
 
32:15 ...nó nói, 'Tôi phải',
tức sinh ra bạo lực.
  
32:20  
 
32:24 Chúng ta tìm hiểu mọi việc chúng
ta có ấy, và cũng tìm hiểu...
  
32:29  
 
32:34 ...trí óc - trí óc bạn -
trí óc - hiểu không?
  
32:37 Khi dùng chữ 'trí óc', nó không
của bạn, hay tôi - trí óc.
  
32:38  
 
32:44 Bởi trí óc bạn y như trí óc
hàng ngàn hay triệu người khác.
  
32:51 Phải không?
 
32:53 Đấu tranh, tranh giành,
đòi hỏi, đi theo, chấp nhận...
  
32:59 ...vâng lời, lý tưởng hóa, thuộc
về tôn giáo nào, đau khổ...
  
33:05  
 
33:11 ...đau đớn, lo âu, trí óc bạn là
đó và người khác cũng vậy.
  
33:15 Phải không?
 
33:17 Nên trí óc bạn không của bạn.
 
33:21 Nó là trí óc.
 
33:24 Không biết bạn có thấy vậy.
 
33:26 Bạn có thể không thấy vậy
bởi tự hào, cảm giác quan trọng...
  
33:29 ...cá nhân có thể ngăn cản
quan sát ấy, nó thực tế.
  
33:32 Phải không?
 
33:38 Không rõ bạn có thấy.
 
33:46 Đó tại sao, cho đến khi
chúng ta thực hiểu...
  
33:51 ...rằng con người chúng ta
giống nhau về tâm lý...
  
34:02 ...con người khắp thế
giới vẫn quá bất hạnh.
  
34:09 Họ cầu nguyện, nhưng cầu
nguyện không giải đáp vấn đề.
  
34:15 Họ vẫn bất hạnh, vẫn
đấu đá, vẫn thất vọng.
  
34:21 Đó là trí óc chung.
 
34:28 Và vậy khi chúng ta tìm hiểu...
 
34:30 ...tìm hiểu con người,
không phải tôi và bạn.
  
34:36  
 
34:39 Chúng ta là con người.
Không biết bạn có thấy vậy.
  
34:43  
 
34:48 Và khi tìm hiểu, bạn có thể
quan sát thế giới bên ngoài...
  
34:53  
 
35:00 ...phân chia, v.v.., khủng bố...
 
35:02  
 
35:06 ...nguy hiểm, chính trị gia
với tội ác của họ...
  
35:20 ...có thể quan sát hết, chỉ
quan sát, không rút ra kết luận?
  
35:26  
 
35:32 Nếu chúng ta quan sát việc xảy
ra ngoài kia, và cũng quan sát...
  
35:38  
 
35:45 ...việc xảy ra bên trong, thì hành
động không phải của tôi hay bạn.
  
35:51 Không biết bạn theo kịp không.
 
35:56 Bởi chúng ta cùng nhau
hành động - hiểu không?
  
36:03  
 
36:04 ...bởi chúng ta cùng
quan sát một việc.
  
36:13 Giờ hỏi chúng ta tìm kiếm gì?
 
36:20 Bạn hiểu không?
 
36:23 Nếu tự hỏi mình bạn tìm
kiếm gì, là tiền bạc...
  
36:27  
 
36:30 ...là an toàn, là thoát khỏi
sợ hãi để bạn có thể có...
  
36:35  
 
36:39 ...thú vui triền miên, cái bạn
tìm là thoát gánh nặng đau khổ...
  
36:47  
 
36:54 ...- không chỉ của bạn, mà là
gánh nặng đau khổ cả thế gian.
  
37:03 Hay bạn tìm kiếm - bỏ
qua hết vô lý tôn giáo...
  
37:08  
 
37:12 ...hay bạn tìm kiếm điều
gì phi thời gian...
  
37:25 ...điều mà suy nghĩ
không chạm đến được?
  
37:30 Bạn hiểu không?
 
37:33 Điều gì khởi nguồn nguyên sơ,
cái tuyệt đối không thể hư hoại?
  
37:45  
 
37:54 Vậy tìm cho chính bạn...
 
38:01 ...như con người, như toàn thể
nhân loại trên thế giới...
  
38:05 ...bạn ước vọng, khao
khát, tìm kiếm gì.
  
38:21 Nếu bạn muốn kinh nghiệm bởi
bạn đã có kinh nghiệm cảm giác...
  
38:31  
 
38:36 ...kinh nghiệm tình dục, nhiều
loại kinh nghiệm, và bạn nói...
  
38:41  
 
38:43 ...'Đủ rồi, tôi đã có hết kia
nhưng tôi muốn cái khác'
  
38:47 ...kịp không? Thêm nữa.
 
38:51 Bạn tìm kiếm gì?
 
38:56 Vài kinh nghiệm sẽ cho
bạn thích thú lớn lao...
  
39:01  
 
39:05 ...thấu hiểu lớn lao,
tỏ ngộ, thay đổi.
  
39:12  
 
39:19  
 
39:27 Làm sao bạn tìm?
 
39:35 Trước hết để tìm bạn
phải thoát mọi ảo tưởng.
  
39:42 Phải không?
 
39:47 Nghĩa là hết sức thành thực
để trí óc không tự lừa nó.
  
39:54  
 
39:59 Phải không?
 
40:08 Không tự lừa bạn phải thấu hiểu
toàn bộ bản chất dục vọng.
  
40:17  
 
40:21 Phải không?
 
40:23 Bởi chính dục vọng
tạo ra ảo tưởng...
  
40:27 ...qua dục vọng bạn muốn thoả
mãn, bạn hy vọng thêm điều gì.
  
40:33  
 
40:36 Vậy trừ khi bạn thấu
hiểu hết bản chất...
  
40:42 ...và cấu trúc dục vọng,
dĩ nhiên nó sinh ảo tưởng.
  
40:49 Và chúng ta đã
tìm hiểu dục vọng.
  
40:56 Vậy trí óc bạn, đã thấu hiểu
hoạt động của dục vọng...
  
40:58  
 
41:04 ...biết nó giá trị tương đối
và vậy có tự do quan sát?
  
41:07  
 
41:11 Tức là bạn quan sát
mà không có ảo tưởng.
  
41:22 Dân tộc chủ nghĩa là ảo tưởng.
 
41:25 Phải không?
 
41:26 Dĩ nhiên.
 
41:38 Đó quá dễ.
 
41:44 Ảo tưởng là suy nghĩ
sinh ra - phải không?
  
41:45 ...bạn có nhận ra ảo tưởng?
 
41:52 Ồ, xem nào.
 
41:59 Và khi trí óc thoát
mọi ảo tưởng...
  
42:04 ...và vậy tuyệt đối không đạo đức
giả, sáng suốt, chân thành...
  
42:12  
 
42:20 ...rồi chúng ta có thể bắt đầu
tìm hiểu: tìm hiểu gì đó, hỏi...
  
42:24  
 
42:29  
 
42:36 ...có chăng hiện hữu phi thời -
hiểu không? - sự thật phi thời.
  
42:40 Tức là, đó là nơi
thiền định hiện diện.
  
42:47 Phải không?
 
42:53 Bạn theo kip hết không?
 
42:59 Có ai thiền định không?
 
43:03 Có lẽ không, hay có thể có...
 
43:06 ...thiền siêu vượt,
thiền Tây tạng...
  
43:10 ...thiền Hinđu, thiền
Phật giáo, thiền Zen.
  
43:16 Có lẽ bạn chơi với mọi cái đó
- nghiêm túc hay cợt đùa.
  
43:30 Mọi cái đó, bạn có thể hiểu...
 
43:34 ...và người nói đã thảo luận
vấn đề ấy với các học giả...
  
43:39 ...của rất nhiều ngành,
và quan điểm của họ là...
  
43:45  
 
43:53 ...suy nghĩ phải được kiểm
soát, bạn phải có kỷ luật...
  
44:03  
 
44:07 ...phải làm chủ cảm xúc với
việc gì khác hơn 'hiện là'...
  
44:17 ...qua nhận thức, qua kiểm soát...
 
44:23 ...qua tỉnh táo thường xuyên
- bạn biết hết, phải không?
  
44:30  
 
44:31 Và trì thần chú, khẩu hiệu: có
thể tụng 'amen' hay 'coca-cola'...
  
44:41  
 
44:45 ...hay gì bạn thích (cười) -
không, đừng cười, chúng như nhau.
  
44:51 Vậy chúng ta nói là: thiền đã
chấp nhận là mọi cái này.
  
44:54  
 
45:04 Giờ nếu bạn muốn
tìm ra thiền là gì...
  
45:08 ...không chỉ chấp
nhận ai khác nói...
  
45:12 ...nếu bạn muốn tìm ra,
việc hiển nhiên là cần thiết.
  
45:22  
 
45:27 Phải không có uy quyền,
bởi rồi bạn sẽ lệ thuộc nó.
  
45:37  
 
45:42 Phải không?
Hiển nhiên.
  
45:44 Vì vậy bạn tranh đấu,
bạn bắt chước, tuân theo.
  
45:57 Và bạn phải thấu hiểu
bản chất của kiểm soát.
  
46:04 Ai là người kiểm soát?
Hiểu không?
  
46:09 Bạn hiểu không?
 
46:11 Không rõ bạn hiểu hết không.
 
46:13 Không à?
 
46:18 Bạn thích chúng chứ?
 
46:23 Bởi đó là đời bạn,
không phải tôi.
  
46:28 Chúng ta nói về cuộc sống bạn
hàng ngày - cái gì trong đó...
  
46:37  
 
46:41 ...xem bạn có thể thoát hết
rối loạn, lộn xộn và khổ đau.
  
46:50 Và đây tìm hiểu, bạn tìm hiểu,
không phải tôi tìm và bạn...
  
46:55  
 
46:59 ...chấp nhận; chúng ta cùng tìm
hiểu, chúng ta cùng hành trình.
  
47:09 Vậy trước hết, như đã nói,
không uy quyền...
  
47:15 ...tức là ngừng làm người cũ kỹ.
 
47:24 Bạn hiểu không?
 
47:27 Chúng ta là người cũ kỹ,
bởi cũ kỹ là truyền thống.
  
47:34  
 
47:39 Chúng ta không hề nói, 'Này,
tôi dẹp hết rồi, để tôi nhìn.'
  
47:42  
 
47:48 Vấn đề kế là, kiểm soát: từ
nhỏ chúng ta bị rèn luyện...
  
47:54  
 
48:00 ...dạy dỗ kiểm soát, loại trừ,
hay cực điểm kia...
  
48:04 ...cái đang xảy ra - hãy làm gì
bạn thích, làm việc bạn đi!
  
48:11 Là đối cực của cái kia.
 
48:17 Vậy bạn phải thấu hiểu
cả vận hành kiểm soát.
  
48:27 Có chăng lối sống - xin lắng nghe...
 
48:31 ...có chăng lối sống không
có kiểu kiểm soát nào?
  
48:40 Vậy không nghĩa là
làm gì bạn thích...
  
48:45 ...cả buông thả hay
cái kia, chìm đắm.
  
48:52 Có chăng lối sống - hãy tìm
hiểu, có thể nó là điều gì...
  
48:56  
 
48:58  
 
49:02 ...mới với bạn - trong bạn
không có bóng dáng kiểm soát?
  
49:07 Vậy để tìm ra nó bạn phải
hỏi: ai là người kiểm soát?
  
49:13 Phải không?
 
49:19 Chúng ta tìm hiểu
thiền định là gì...
  
49:25 ...bởi có lẽ nếu bạn thấu hiểu
bản chất của thiền định...
  
49:31 ...không phải nghĩa chữ,
nghĩa chữ thì quá đơn giản...
  
49:33  
 
49:35 ...trầm tư, suy tư, tìm hiểu, v.v..
 
49:41 ...nhưng ngoài chữ nghĩa,
tìm xem thiền định là gì.
  
49:50 Có thể, khi tìm hiểu,
sẽ giải quyết, tạo ra...
  
49:54  
 
49:57 ...cuộc sống thật lành mạnh,
vô cùng hợp lý...
  
50:10 ...và có thể tìm ra điều gì đó
vô danh, phi thời gian.
  
50:13  
 
50:17 Chúng ta đến đó.
 
50:22 Vậy người kiểm soát nói,
'tôi phải kiểm soát cảm xúc,'...
  
50:25  
 
50:28 ...hay 'tôi phải để cảm
xúc tuôn chảy', v.v..
  
50:34 ...ai là thực thể nói,
'tôi phải kiểm soát'?
  
50:42 Hiểu không?
Kiểm soát và vật bị kiểm soát.
  
50:47 Người kiểm soát và
vật bị kiểm soát.
  
50:51 Vậy là có phân chia.
 
50:54 Ai là người kiểm soát?
 
50:57 Nó không là vận hành
của suy nghĩ ư?
  
51:02 Suy nghĩ nói - hãy theo
dõi - suy nghĩ nói...
  
51:06  
 
51:08 ...'tôi đã kinh nghiệm
rồi, tôi học rồi'...
  
51:11 ...v.v.., tức là quá khứ, vậy
quá khứ là người kiểm soát.
  
51:13  
 
51:17 Phải không?
 
51:19 Và việc đang xảy ra phải bị
kiểm soát bởi người kiểm soát.
  
51:23  
 
51:25 Phải không?
Hiểu không?
  
51:30 Bạn theo kịp chứ?
 
51:32  
 
51:35 Hay bạn vừa đi ngủ?
(Cười)
  
51:39 Questioner: Theo kịp.
Krishnamurti: Thực sự làm nhé.
  
51:41 Tôi không nói vì lợi lộc.
Phải không?
  
51:45 Tôi đã nói 52 năm
- 'đủ' cho tôi rồi.
  
51:51 Tôi không thích nói.
 
51:55 Nhưng tôi thích tìm xem bạn
có thể cùng khám phá một điều...
  
51:56  
 
52:02 ...để đời bạn hoàn toàn
khác hẳn, thay đổi...
  
52:09 ...để bạn không có vấn đề...
 
52:12 ...không phức tạp, không
đấu tranh, tham vọng, v.v..
  
52:19 Đó là lý do người nói nói,
chứ không vì thoả thích riêng...
  
52:23  
 
52:26 ...không vì thụ hưởng hay thoả
mãn riêng - thảy đều vô nghĩa.
  
52:35 Vậy người kiểm soát là
kết quả của suy nghĩ...
  
52:41 ...suy nghĩ dựa trên
kiến thức, là quá khứ.
  
52:47  
 
52:50 Và suy nghĩ nói, 'tôi phải kiểm
soát việc xảy ra ' - phải không?
  
52:56 Thực tế.
 
52:58 Thực tế là đang, ví dụ, ganh
tị hay ganh ghét, bạn đều biết.
  
53:02  
 
53:09 Và suy nghĩ nói,
'tôi phải kiểm soát.'
  
53:11 'Tôi phải phân tích. Tôi phải
loại bỏ, hay hoàn thành nó'.
  
53:16 Vậy có phân chia - phải không?
- phân chia do suy nghĩ.
  
53:19  
 
53:24 Theo kịp không?
Vậy trong đó có lừa dối.
  
53:25  
 
53:33 Phải không?
 
53:35 Lừa dối nằm trong ý niệm
rằng người kiểm soát...
  
53:39  
 
53:41 ...khác với vật bị kiểm soát.
 
53:45 Cả hai do suy nghĩ tạo ra.
 
53:49 Phải không?
 
53:51 Vậy người kiểm soát
là vật bị kiểm soát.
  
53:56 Không rõ bạn có thấy vậy.
 
53:59 Phải không?
 
54:04 Vậy nếu bạn thực sự hiểu nó...
 
54:06 ...hãy tìm hiểu nghiêm túc
cho chính bạn, bạn sẽ thấy...
  
54:10  
 
54:12 ...rằng người kiểm soát là
không cần, chỉ cần quan sát.
  
54:20 Bạn hiểu không?
 
54:23 Khi bạn quan sát, không có người
hay vật quan sát, chỉ quan sát.
  
54:26  
 
54:29  
 
54:31 Quan sát ghen tị, ví dụ, ghen tị...
 
54:36 ...quan sát nó, không đặt tên,
không chối bỏ hay chấp nhận nó...
  
54:42  
 
54:46  
 
54:49 ...chỉ quan sát, cảm giác,
phản ứng ấy, nó khởi lên...
  
54:55  
 
54:59 ...được gọi là ghen tị,
và nhìn nó không lời.
  
55:04 Bạn theo kịp hết không?
 
55:08 Rồi khi không lời...
 
55:13 ...bởi lời thay cho quá khứ
- theo kịp hết chứ?
  
55:18  
 
55:20 ...và khi dùng chữ 'ghen tị'
nó làm quá khứ mạnh lên.
  
55:30 Phải không?
 
55:33 Vậy có thể sống mà không
cảm giác kiểm soát.
  
55:42 Tôi nói không phải lý
thuyết mà là thực tế.
  
55:51 Người nói nói việc hắn làm...
 
55:56 ...không phải đặt ra, rằng có
đời sống không có cảm giác...
  
56:02  
 
56:10 ...kiểm soát, nên không có
cảm giác xung đột, phân chia.
  
56:17 Nó chỉ có mặt khi
chỉ có thuần quan sát.
  
56:20  
 
56:24 Hiểu không?
Làm đi và bạn sẽ thấy.
  
56:27 Làm đi!
Thử đi nào.
  
56:36 Khi không có xung đột gì hết
điều gì xảy ra trong trí óc?
  
56:41 Bạn hiểu không?
 
56:47 Xung đột hàm ý chuyển động.
 
56:51 Phải không?
 
56:58 Chuyển động là thời gian.
 
57:03 Phải không?
 
57:05 Thời gian là từ đây đến kia,
cả vật lý và tâm lý.
  
57:08  
 
57:15 Tức là, chuyển động từ trung
tâm này đến trung tâm khác...
  
57:18  
 
57:26 ...hay chuyển động từ bề mặt
này đến bề mặt kia - kịp không?
  
57:30 Có chuyển động luôn
luôn trong mỗi chúng ta.
  
57:36 Giờ nếu bạn quan sát
chuyển động ấy thật kỹ...
  
57:43 ...và khi quan sát điều gì
xảy ra trong trí óc?
  
57:48 Bạn theo kịp cả chứ?
 
57:53 Trước hết, bạn hiểu, không
uy quyền, bản chất suy nghĩ...
  
57:57  
 
58:02 ...suy nghĩ giới hạn, và kiến
thức lưu trong não như ký ức...
  
58:04  
 
58:06  
 
58:11 ...và ký ức ấy hoạt động
khi suy nghĩ hoạt động.
  
58:16 Vậy kiến thức luôn là
thành phần ngu dốt.
  
58:22 Phải không?
Chúng ta đã tìm hiểu.
  
58:26 Vậy điều gì xảy ra trong trí óc?
 
58:34 Bạn hiểu không?
 
58:35  
 
58:40 Trí óc như chúng ta đã tìm
hiểu nó chỉ là khả năng...
  
58:45 ...suy nghĩ trong sáng, khách
quan, vô tư, và những việc...
  
58:51  
 
58:56 ...suy nghĩ tạo ra, về kỹ thuật,
v.v.., trên thế giới...
  
58:58 ...và suy nghĩ cũng tạo ra
những vấn đề bên trong.
  
59:03 Phải không?
 
59:07 Khi bạn quan sát mọi cái đó,
trí óc có khả năng...
  
59:10 ...hành động không từ suy
nghĩ mà từ thuần quan sát.
  
59:18 Bạn hiểu không?
 
59:22 Không rõ bạn có hiểu hết không!
 
59:27 Nào, mọi cái đó hợp lý,
không thuộc giáo phái...
  
59:33 ...không phải triết lý phương
Đông - không gì hết.
  
59:42 Dù người nói được sinh
ra ở xứ gọi là Ấn độ...
  
59:46 ...hắn không phải người Ấn.
 
59:50 Hắn có giấy thông hành, vậy thôi.
 
59:54 Vậy hắn không dính vào vô lý...
 
1:00:01 ...tưởng tượng ngoại lai,
hay triết lý lạ lùng.
  
1:00:05 Chúng ta chỉ xem xét
việc đang xảy ra.
  
1:00:13 Và để xem xét việc đang
xảy ra bạn phải nhìn mà...
  
1:00:18  
 
1:00:22 ...không có đáp ứng của
quá khứ định hình nó.
  
1:00:28 Từ thuần quan sát có hành động.
 
1:00:34 Đó là thông minh.
 
1:00:36 Và đó cũng là cái diệu kỳ gọi
là yêu mến và tình thương.
  
1:00:46 Vậy trí óc có đặc tính
thông minh và dĩ nhiên...
  
1:00:50  
 
1:00:53 ...đi cùng thông minh ấy là
tình thương, yêu thương.
  
1:00:59 Yêu thương không phải tình dục,
lạy trời, quét hết chúng...
  
1:01:04 Yêu thương khác với cảm giác,
hoàn toàn không liên quan...
  
1:01:13  
 
1:01:19 ...với đòi hỏi và
thoả mãn và v.v..
  
1:01:23 Vậy trí óc giờ có đặc
tính ấy, bình an ấy.
  
1:01:34 Nó như tảng đá giữa dòng nước...
 
1:01:39 ...giữa dòng sông, không lay động.
 
1:01:43 Mọi thứ...
Theo kịp không?
  
1:01:45 Trí óc ấy, bởi nó thấu
hiểu mối quan hệ lẫn nhau...
  
1:01:49  
 
1:01:53 ...chúng ta đã tìm hiểu - quan
hệ không dựa trên hình ảnh...
  
1:01:54  
 
1:01:59 ...hiểu không? - bạn có hình
ảnh về tôi và tôi có hình ảnh...
  
1:02:05 ...về cô ấy, và quan hệ là vậy,
hình ảnh với hình ảnh.
  
1:02:10 Bạn biết cả, phải không?
 
1:02:15 Và vậy là không có quan hệ thực.
 
1:02:21 Có thể có quan hệ sờ
chạm, thuộc giác quan...
  
1:02:27 ...nhưng không phải quan hệ
thực sâu thẳm với ai khác.
  
1:02:32  
 
1:02:38 Nếu không có quan hệ sâu
thẳm tất có xung đột...
  
1:02:42  
 
1:02:44 ...và từ xung đột ấy
chúng ta tạo ra xã hội...
  
1:02:48 ...hết sức vô đạo đức,
bạo lực, giết chóc.
  
1:02:59 Vậy giờ trí óc có
đặc tính rất bình an.
  
1:03:11 Và bình an ấy là im lặng.
 
1:03:18 Phải không?
 
1:03:21 Bạn theo kịp hết không?
 
1:03:24 Bạn có tìm hiểu chứ?
Hiểu không?
  
1:03:32 Tuyệt đối sáng suốt, minh mẫn
mới có thể xem xét vấn đề nào.
  
1:03:39  
 
1:03:46 Minh mẫn ấy là bình an.
 
1:03:51 Bạn hiểu không?
 
1:03:52 Chỉ trí óc rối loạn,
mâu thuẫn, vỡ vụn...
  
1:03:58 ...mới bất an, loạn thần kinh,
tìm kiếm, cố gắng, tranh đua.
  
1:04:02  
 
1:04:09 Vậy chúng ta đến chỗ
trí óc thật sáng suốt...
  
1:04:16 ...và vì vậy hoàn toàn bất động.
 
1:04:22 Bạn hiểu không?
 
1:04:24 Bất động không nghĩa như quả núi,
mà bất động trong nghĩa...
  
1:04:29  
 
1:04:39 ...hoàn toàn... không có vấn đề,
không - kịp không?
  
1:04:43 ...tất cả, vì vậy nó cực kỳ
bình an và uyển chuyển.
  
1:04:49 Phải không?
 
1:04:52 Giờ: trí óc như thế là im lặng.
 
1:04:58 Và bạn cần trí óc
tuyệt đối im lặng...
  
1:05:07 ...tuyệt đối, không phải tương
đối - có im lặng khi bạn...
  
1:05:11  
 
1:05:20 ...đi vào rừng ban chiều,
im lặng bao la...
  
1:05:23 ...chim chóc đã đi ngủ hết,
gió, thì thầm của lá...
  
1:05:27  
 
1:05:31 ...đã dừng, im lặng bao la,
im lặng bên ngoài.
  
1:05:36  
 
1:05:39 Và mọi người quan sát
im lặng ấy và nói...
  
1:05:43  
 
1:05:47 ...'tôi phải có im lặng ấy',
và thế là lệ thuộc im lặng...
  
1:05:54 ...của cô đơn - hiểu không? - cô độc.
 
1:06:00 Đó không phải im lặng.
 
1:06:05 Và có im lặng do suy nghĩ tạo ra.
 
1:06:15 Tức là, suy nghĩ nói, 'tôi
phải im lặng, tôi phải im...
  
1:06:20  
 
1:06:28 ...tôi không nên thì thầm,'
và dần tạo ra im lặng.
  
1:06:33 Nhưng không phải, bởi là kết quả
của suy nghĩ hoạt động ồn ào.
  
1:06:35  
 
1:06:43 Phải không?
 
1:06:45 Vậy chúng ta nói về im lặng
không lệ thuộc gì hết.
  
1:06:55 Và chỉ đặc tính im lặng ấy,
tuyệt đối im lặng...
  
1:07:00  
 
1:07:06 ...của trí óc mới có thể thấy
cái vĩnh cửu, phi thời, vô danh.
  
1:07:14 Đây là thiền định.
 
1:07:20 Phải không?
 
1:07:36 Đúng thế.
 
1:07:38 Chấm dứt.