Krishnamurti Subtitles

Thiền định là gì?

San Diego - 9 April 1970

Public Talk 40:15 Chiều nay chúng ta
sẽ cùng thảo luận -
  
0:24 thiền định là gì?
 
0:29 Nhưng trước khi tìm hiểu,
 
0:34 là vấn đề thực sự rất
phức tạp và rắc rối,
  
0:42 tôi nghĩ, chúng ta phải
 
0:49 hiểu rõ mình tìm kiếm gì.
 
0:56 Chúng ta luôn tìm kiếm
điều gì, đặc biệt...
  
1:02 người có đầu óc tôn giáo,
 
1:11 và ngay cả nhà khoa học,
 
1:14 tìm kiếm trở thành
giải pháp - tìm kiếm.
  
1:20 Chúng ta tìm gì?
 
1:25 Tôi nghĩ việc này
phải được hiểu...
  
1:33 rõ và xác định trước
khi chúng ta đi sâu,
  
1:39 thiền định là gì và tại sao
bạn phải thiền định.
  
1:43  
 
1:53 Và thiền định để làm gì?
 
1:59 ở đâu bạn có nó?
 
2:03 Trước khi tìm hiểu,
chúng ta phải rõ...
  
2:08  
 
2:10 ...mình tìm kiếm gì,
mỗi người chúng ta.
  
2:12  
 
2:18 Và chữ tìm, kiếm,
đuổi theo, tìm ra,
  
2:26 hàm ý, phải không,
ít nhiều đã...
  
2:30 ...biết chúng ta tìm gì.
 
2:40 Khi nói tìm kiếm chân lý...
 
2:44 ...hay Thượng đế,
nếu có đầu óc tôn giáo,
  
2:49 hay tìm đời sống
hoàn hảo, v.v..
  
2:56 chúng ta phải đã có
trong trí khuôn mẫu...
  
3:03 ...hay hình ảnh
hay ý niệm nó là gì.
  
3:13 Và để thấy nó sau khi tìm
chúng ta phải đã biết...
  
3:20 ...đường nét, màu sắc,
chất liệu.
  
3:27 Vậy tìm kiếm, không
phải ẩn trong chữ ấy,
  
3:32  
 
3:38 rằng chúng ta đã mất
điều gì và đi tìm nó sao?
  
3:43 Và khi thấy nó chúng ta
sẽ có thể nhận ra,
  
3:50 tức là bạn đã biết nó -
 
3:55 mọi việc bạn phải
làm là tìm kiếm, tìm ra.
  
4:08 Và, điều đầu tiên phải
nhận ra là không tìm,
  
4:17 bởi cái bạn tìm
được xác định trước,
  
4:21 cái bạn muốn;
 
4:24 nếu bạn bất hạnh,
cô đơn, nản lòng,
  
4:28 bạn sẽ tìm hy vọng, bè bạn,
 
4:34 điều gì sẽ chống đỡ bạn,
và bạn tìm nó, chắc chắn.
  
4:45 Nên trong thiền định,
 
4:51 mọi hình thức tìm
kiếm phải chấm dứt.
  
5:07 Và, như đã nói trong
lần gặp vừa rồi,
  
5:13 rằng bạn phải đặt nền móng,
 
5:19 nền móng trật tự,
tức là đúng đắn,
  
5:26 không phải kính trọng.
 
5:31 Đạo đức xã hội
không có đạo đức,
  
5:40 nhưng đạo đức,
trật tự, đức hạnh đến...
  
5:45 ...từ thấu hiểu
vô trật tự là gì,
  
5:50 là điều hoàn toàn khác.
 
5:53 Và đã nói, vô trật tự
phải hiện diện...
  
5:58 ...bao lâu còn xung đột,
cả trong lẫn ngoài.
  
6:05 Và để tạo ra trật tự
phải thấu hiểu vô trật tự.
  
6:13 Và vì vậy, trật tự không
theo kế hoạch nào,
  
6:22 không theo uy quyền nào,
 
6:26 hay kinh nghiệm riêng.
 
6:38 Và làm sao trật tự ấy
hiện ra, dĩ nhiên phải...
  
6:41  
 
6:46 ...không cố gắng, bởi
cố gắng làm méo mó.
  
6:52 Chúng ta trau đổi nhau chứ?
 
6:55 Bởi chúng ta nói về
điều rất, rất khó,
  
6:58 làm sao tạo ra trật tự
mà không kiểm soát.
  
7:03 Và trật tự chỉ có thể hiện
diện khi hiểu vô trật tự -
  
7:09 nguồn gốc, làm sao
vô trật tự có mặt,
  
7:14 là xung đột, trong
chúng ta, thấu hiểu nó,
  
7:19 không đánh bại nó,
không đàn áp nó,
  
7:22 không loại trừ nó,
mà quan sát nó.
  
7:24  
 
7:27 Và quan sát mà không
bóp méo, không chọn lựa,
  
7:31 không ép buộc,
thôi thúc hướng dẫn,
  
7:39 là việc hết sức khó khăn.
 
7:45 Vì vậy trật tự, là đức hạnh,
 
7:51 hiện ra không cố gắng nào...
 
7:56 khi có thấu hiểu vô trật tự.
 
8:03 Và kiểm soát
hàm ý loại trừ...
  
8:12 ...hay loại bỏ, ngăn chận,
 
8:19 và phân chia giữa
người kiểm soát...
  
8:23 ...và vật bị kiểm soát,
 
8:27 và vậy là xung đột.
 
8:33 Vậy nếu bạn hiểu
toàn bộ công việc,
  
8:38 kiểm soát và lựa chọn
hoàn toàn chấm dứt.
  
8:44 Như đã giải thích,
kiểm soát hàm ý
  
8:49 phân chia, bởi người kiểm
soát và vật bị kiểm soát.
  
8:56 Và trong phân chia có xung đột,
 
9:00 có méo mó.
 
9:03 Và khi bạn thực sự hiểu nó,
 
9:07 rằng người kiểm soát
là vật kiểm soát,
  
9:11 thì xung đột và kiểm soát
mọi hình thức chấm dứt,
  
9:19 tức là chấm dứt phân chia...
 
9:25 và thế là nhận ra, thấu hiểu.
 
9:33 Khi có thấu hiểu 'hiện là',
 
9:36 thì không cần kiểm soát.
 
9:43 Vậy có hai việc cơ bản...
 
9:47 ...phải hoàn toàn được hiểu...
 
9:52 ...nếu chúng ta phải tìm hiểu
vấn đề thiền định là gì -
  
9:57 trật tự, với thấu hiểu...
 
10:01 ...vô trật tự là gì,
 
10:05 và kiểm soát, với mọi
hàm ý, nhị nguyên,
  
10:12 trái ngược...mâu thuẫn.
 
10:17 Và, như đã giải thích hôm nọ,
 
10:23 người quan sát là vật quan sát,
 
10:29 người nổi giận và
cố thoát cơn giận, là
  
10:33 chính cơn giận. Và khi
hắn phân chia mình với giận...
  
10:36  
 
10:40 ...hay với ghen hay chán nản
hay với ước muốn thoả mãn,
  
10:44 tất phải có mâu thuẫn...
 
10:46 ...và thế là xung đột
và méo mó.
  
10:50 Phải không?
 
10:56 Đây là nền móng.
 
11:02 Và không có nó thực sự
bạn không thể biết...
  
11:04 ...thiền định là gì.
 
11:10 Đừng làm rối bạn
với mọi sách vở...
  
11:13 ...họ viết về thiền định,
 
11:16 mọi người đến nói với
bạn cách thiền định,
  
11:20 hay các nhóm được
thành lập để thiền định.
  
11:25 Bởi bạn xem, nếu
không có đức hạnh,
  
11:32 là trật tự,
 
11:34 tất phải có méo mó,
 
11:37 trí óc phải sống trong
mâu thuẫn, cố gắng.
  
11:43 Và làm sao trí óc ấy
biết hay ý thức...
  
11:46 ...toàn bộ ẩn ý
thiền định là gì?
  
11:56 Và, như đã nói, không
bằng trí, bạn cũng phải,
  
12:01 với cả con người...
 
12:05 ...hiểu điều lạ lùng
gọi là yêu thương,
  
12:11 ...và vậy không sợ hãi.
 
12:17 Không yêu thương -
bạn biết yêu thương là gì -
  
12:25 yêu thương không chạm
bởi thú vui, ước muốn,
  
12:31 bởi ghen tị,
 
12:34 yêu thương không biết đua tranh,
 
12:40 không chia yêu thương tôi
và yêu thương bạn.
  
12:48 Phải có nó.
 
12:52 Mọi việc này cần thiết...
 
12:59 ...bởi rồi trí óc,
 
13:03 gồm cả não, cảm xúc,
 
13:08 hoàn toàn hoà điệu, phải thế,
 
13:14 ngược lại thiền định
thành tự thôi miên.
  
13:22 Phải không?
 
13:24 Bạn biết - đừng đi
ngủ qua việc này.
  
13:33 Bởi như đã nói, chúng ta
đang trau đổi nhau,
  
13:37 tức là chúng ta cùng chia sẻ,
 
13:41 cùng nhau hành trình,
 
13:47 bạn không bỏ lại ai đó
đàng sau để đi trước,
  
13:51 chúng ta cùng đi hoặc không,
 
13:57 tức là bạn phải làm
việc suốt tuần này,
  
14:04 rất cực nhọc, để tìm ra
hoạt động trí óc của bạn,
  
14:10 cách nó vận hành,
hoạt động vị ngã,
  
14:18 'tôi' và 'không phải tôi',
 
14:21 bạn phải thật quen
thuộc với chính mình...
  
14:25 ...và mọi trò mà trí óc
đùa với chính nó,
  
14:30 ảo tưởng và
lừa dối, hình ảnh,
  
14:33 và tưởng tượng mà bạn có;
 
14:40 và ý niệm viển vông,
 
14:46 bởi trí óc có thể
giàu tình cảm...
  
14:52 ...nhưng không thể yêu thương,
bởi đa cảm sinh tàn ác,
  
14:56  
 
15:00 bạo tàn, bạo lực,
không phải yêu thương.
  
15:09 Vậy nếu bạn,
và hy vọng vì bạn,
  
15:15 không phải vì tôi, người nói,
 
15:20 ít nhiều bạn xây dựng nó
sâu trong chính bạn.
  
15:34 Nó là kỷ luật hết
sức cực nhọc,
  
15:40 đòi hỏi, lớn lao bên trong,
kỷ luật là học hỏi,
  
15:50 không phải học người khác,
 
15:54 mà học bởi quan sát điều
xảy ra trong chính bạn.
  
16:02 Và quan sát ấy không thể...
 
16:05 ...nếu có hình thức
định kiến, kết luận,
  
16:09 khuôn mẫu nào
theo đó bạn quan sát.
  
16:16 Nếu bạn quan sát
theo nhà tâm lý học,
  
16:20 bạn thực sự không
quan sát mình,
  
16:22 bạn quan sát điều
nhà tâm lý học nói,
  
16:25 và qua đó bạn quan sát.
 
16:31 Vì vậy không có tự tri.
 
16:39 Và nó hàm ý ý thức.
 
16:48 Bạn biết, có nhiều
trường ở Á châu...
  
16:55 ...và tôi tin chúng
cũng bò đến xứ này,
  
16:59 nơi bạn đươc dạy
làm sao ý thức,
  
17:03 hay làm sao chú tâm.
 
17:10 Việc trước tiên là,
nếu có thể chỉ ra,
  
17:13 đừng gia nhập gì,
 
17:17 đừng gia nhập nhóm,
 
17:20 tổ chức nào -
 
17:25 Hy vọng không có ai ở đây...
 
17:28 ...là người đứng
đầu tổ chức, (cười)
  
17:35 hay lãnh đạo nhóm.
 
17:39 Đừng,
 
17:43 bởi bạn cần trí óc có thể...
 
17:47 đứng hoàn toàn một mình,
 
17:54 không gánh nặng bởi
tuyên truyền kẻ khác...
  
17:58 hay kinh nghiệm ai khác.
 
18:03 Tỏ ngộ không đến qua lãnh đạo,
 
18:08 qua thầy giáo,
 
18:14 nó đến qua thấu hiểu...
 
18:16 ...'hiện là', trong chính bạn,
 
18:21 không chạy trốn chính bạn.
 
18:24 Vậy đừng, nếu có
thể xin phép gợi ý,
  
18:29 đừng gia nhập gì,
 
18:35 đặc biệt loại tôn giáo...
 
18:41 ...nơi họ hứa bạn Niết bàn
hay Thượng đế với 5 Đô la,
  
18:50 hay cho bạn loại bùa chú...
 
18:56 ...trong hình dạng chữ -
chúng ta sẽ tìm hiểu;
  
19:03 bởi trí óc phải
thấu hiểu thực sự...
  
19:09 ...điều đang xảy ra
trong lĩnh vực tâm lý,
  
19:13 lĩnh vực riêng nó,
và vì vậy phải ý thức...
  
19:18 ...điều đang xảy ra,
ý thức không méo mó,
  
19:22 không chọn lựa,
không oán giận, gay gắt,
  
19:24  
 
19:27 giải thích hay biện minh,
chỉ quan sát.
  
19:30  
 
19:37 Nếu việc này xếp đặt khéo
léo, dễ dàng, vui vẻ,
  
19:44  
 
19:51 không ép buộc mà
thoải mái, với hạnh phúc,
  
19:54  
 
20:02 không hy vọng chạm tới điều gì,
 
20:08 bởi nếu có hy vọng bạn
sẽ rời xa thất vọng,
  
20:16 vì vậy bạn phải
thấu hiểu thất vọng,
  
20:19 không tìm hy vọng.
 
20:28 Thất vọng chỉ đến khi
không thấu hiểu 'hiện là'.
  
20:37 Từ thất vọng bạn có đắng cay.
 
20:42 Khi thấu hiểu 'hiện là'...
 
20:44 ...không có thất vọng
hay hy vọng.
  
20:50 Việc này đòi hỏi quá mức
trí óc con người, phải không?
  
21:04 Trừ khi bạn đòi hỏi
cái không thể...
  
21:10 ...bạn rơi vào bẫy
của cái có thể.
  
21:16 Và bẫy ấy thì rất dễ,
 
21:22 bạn phải hỏi cái
cùng cực của trí óc,
  
21:27 trí óc phải hỏi, và tâm hồn,
 
21:33 đòi hỏi lớn nhất,
 
21:39 ngược lại, bạn sẽ trợt vào
cái dễ nhất, cái có thể,
  
21:45  
 
21:48 cái thoải mái, cái dễ chịu.
 
21:56 Chúng ta vẫn cùng nhau chứ?
 
22:03 Chữ bạn có thể cùng,
nhưng chữ không phải vật.
  
22:12 Cái chúng ta làm là diễn tả.
 
22:15 Diễn tả không phải
vật diễn tả.
  
22:22 Vậy nếu bạn hành trình
với người nói...
  
22:28 ...bạn thực sự hành trình,
không phải lý thuyết,
  
22:36 không như ý niệm, mà điều gì...
 
22:41 ...chính bạn đang thực quan sát,
 
22:51 ...và vì vậy không kinh nghiệm.
 
22:57 Có khác nhau giữa
quan sát và thám sát...
  
23:02 ...và kinh nghiệm.
 
23:07 Tôi có thể đi sâu?
 
23:15 Không biết làm sao bạn đồng ý.
 
23:18 (Cười)
 
23:27 Bởi bạn nhìn đây là
đời sống của người nói -
  
23:33 vì vậy anh ta có thể
tiếp tục, mãi,
  
23:38 bởi đó, là nguồn suối
vĩnh cửu.
  
23:45 Nhưng bạn, người khác,
người nghe,
  
23:51 trừ khi bạn cũng hành trình
vào sâu bên trong,
  
24:00 nó sẽ có rất ít ý nghĩa.
 
24:12 Vậy chúng ta hỏi,
thiền định là gì?
  
24:22 Và tại sao phải thiền định,
 
24:26 tại sao mọi thứ ồn ào
quanh chữ này?
  
24:31 Có lẽ vài bạn hay nhiều bạn,
 
24:34 đây là lần đầu nghe chữ này.
 
24:39 Hay bạn đã có
quan niệm về nó...
  
24:44 ...hay bạn đã được dạy
bởi vài tu sĩ lang thang...
  
24:50 ...từ Ấn độ rằng bạn
phải thiền định...
  
24:53 ...và cho bạn cách thức.
 
24:56 Và bạn, bất hạnh thay
do tham lam...
  
25:04 ...và chính tham chứ
không gì khác, theo hắn.
  
25:08  
 
25:12 Ở đây chúng ta không
cho bạn điều gì -
  
25:17 hãy hiểu thế, bởi cách
thức, phương pháp,
  
25:22  
 
25:30 hệ thống, sớm trở thành
lặp lại và máy móc,
  
25:35 bất kể là ai cho cách thức
ấy hay hệ thống ấy.
  
25:45 Nếu tập luyện bạn sẽ thành
cái phương pháp ấy cho,
  
25:54 và cái phương pháp cho
không phải Chân lý,
  
26:01 bởi Chân lý là sống động,
phương pháp là máy móc.
  
26:05  
 
26:11 Và nếu bạn tập luyện,
khi tập luyện,
  
26:14  
 
26:17 nhìn chính bạn,
có người tập luyện...
  
26:20 ...và cái được tập luyện,
vậy là phân chia.
  
26:23  
 
26:27 vậy là xung đột, vậy là
méo mó, vô trật tự.
  
26:33 Vậy rõ không?
 
26:35 Vậy nên đừng chấp nhận
hệ thống từ ai hết.
  
26:51 Vâng,
 
26:56 nghĩa là bạn phải quan sát...
 
27:01 ...không có ủng hộ,
không có khuyến khích.
  
27:08 Quan sát hoàn toàn
khác với thám sát...
  
27:14 ...trong đó kẹt phân tích.
 
27:20 Phải không? Phân tích luôn
có người phân tích...
  
27:22  
 
27:26 ...và vật bị phân tích.
 
27:32 Thám sát - phải có
hiện thể thám sát,
  
27:40 vậy thì, thám sát
khác với quan sát.
  
27:47 Quan sát là luôn học hỏi,
 
27:52 ...không phải luôn tích chứa.
 
27:57 Hy vọng bạn thấy khác nhau.
 
28:00 Học hỏi khác với học
để tích chứa...
  
28:05 ...và từ tích chứa ấy,
hành động, hay nghĩ.
  
28:16 Trong khi thám sát
bạn tích chứa,
  
28:23 có trí óc thu được;
 
28:30 và từ thu được ấy,
bỏ thêm vào, v.v..
  
28:43 Vậy tìm tòi có thể hợp lý,
phải hợp lý, tỉnh táo, có lý...
  
28:47  
 
28:53 nhưng quan sát là
hoàn toàn khác -
  
28:57 quan sát không có người
quan sát. Đã tìm hiểu...
  
29:00  
 
29:02 ...tôi không đi sâu,
bởi không có thời gian.
  
29:05 Rồi toàn bộ vấn đề
kinh nghiệm.
  
29:10 Không biết tại sao
muốn kinh nghiệm?
  
29:18 Bạn từng nghĩ về nó chưa?
 
29:24 Chúng ta luôn có
hàng ngàn kinh nghiệm,
  
29:29 mà bạn biết hoặc không.
 
29:34 Kinh nghiệm xảy ra.
 
29:38 Nhưng muốn kinh nghiệm
sâu rộng hơn - tại sao?
  
29:49 Bạn không muốn
kinh nghiệm tuyệt vời ư?
  
29:55 Huyền bí, thần bí,
sâu thẳm, siêu vượt, đạo,
  
30:02 tâm linh - bạn muốn chúng,
phải không? Tại sao?
  
30:07  
 
30:14 Không phải bởi đời sống
bạn quá xấu xa,
  
30:20 quá đau khổ, quá
nhỏ bé. Không à?
  
30:29 Và vì vậy bạn
muốn quên chúng...
  
30:33 ...và đi vào chiều kích
hoàn toàn khác.
  
30:40 Làm sao có thể trí óc
nhỏ nhoi, lo, sợ,
  
30:46 bận rộn với tủ bàn,
với nấu ăn, với lo lắng,
  
30:52 vấn đề lại vấn đề,
làm sao trí óc ấy có thể...
  
30:55  
 
31:00 ...kinh nghiệm điều gì khác hơn
kế hoạch và hoạt động riêng?
  
31:08 Và đòi hỏi kinh
nghiệm lớn hơn...
  
31:14 ...là chạy trốn 'hiện là'.
 
31:19 Và chỉ qua 'hiện là',
 
31:22 là điều bí ẩn nhất trong đời.
 
31:33 Và kinh nghiệm cũng kẹt
toàn bộ tiến trình nhận biết,
  
31:39 ngược lại bạn không biết
bạn có kinh nghiệm,
  
31:42 bạn phải nhận biết nó như
dễ chịu hay siêu vượt...
  
31:46 ...hay quý hay đẹp,
hạnh phúc, này hay nọ.
  
31:51 Ngược lại bạn không biết
nó là kinh nghiệm.
  
31:56 Nên khi nhận biết nó
tức bạn đã biết rồi.
  
32:01 Vậy kinh nghiệm chung,
rộng rãi, là từ quá khứ,
  
32:06  
 
32:11 vì vậy không gì mới trong đó.
 
32:17 Vậy có khác nhau giữa quan sát,
 
32:23 nhìn, thám sát, về
phê bình, lý trí, đúng mực,
  
32:28  
 
32:33 và khao khát kinh nghiệm.
 
32:40 Giờ nếu đã rõ, rõ không
bằng lời hay trí óc...
  
32:46  
 
32:49 mà rõ trong ý nghĩa bạn
đã dẹp hết sang bên,
  
32:56 gồm cả phương pháp,
mục đích, tìm.
  
33:06 Bạn biết, mọi việc này
vô cùng tinh tế,
  
33:12 đòi hỏi chú tâm
lớn lao bên trong.
  
33:19 Rồi có thể đi và hỏi,
thiền định là gì?
  
33:25 mọi ồn ào gì họ đã
làm về thiền định?
  
33:33 Sách vở được viết,
 
33:39 có rất nhiều -
 
33:41 Không biết bao nhiêu -
thầy yoga đến và...
  
33:42 ...dạy bạn cách thiền.
 
33:48 Điều đầu tiên là,
 
33:50 bạn thực sự không biết
gì về nó, phải không?
  
33:54 Thực sự, trừ khi được
dạy? Phải không?
  
33:59 Nào hãy chân thật một chút.
 
34:05 Nhưng cả châu Á
nói về thiền định,
  
34:10 đó là một thói quen,
 
34:14 như thói quen tin vào
Thượng đế hay gì khác.
  
34:19 Họ ngồi 10 phút một ngày
trong phòng im lặng...
  
34:26 và thiền định, tập trung,
cột trí óc vào một hình ảnh -
  
34:32  
 
34:36 hình ảnh ấy được tạo
bởi chính họ hay...
  
34:40 ai khác cho hình ảnh ấy,
qua tuyên truyền.
  
34:46 Và suốt mười phút họ
cố kiểm soát...
  
34:50 trí óc và tranh đấu
với kiểm soát,
  
34:53 bởi trí óc muốn
bỏ đi và tranh đấu,
  
34:56 kéo nó tới lui, bạn biết...
 
34:58 ...trò chơi ấy họ chơi mãi.
 
35:02 Và cái đó họ gọi
thiền định. Phải không?
  
35:11 Rồi thiền định là gì?
 
35:17 Trước hết, trí óc...
 
35:22 ...trí óc huyên thuyên,
 
35:31 phóng ý niệm, có mâu thuẫn,
 
35:36 sống trong xung đột
bất tận và so sánh,
  
35:42 trí óc hiển nhiên phải
thật im lặng, phải không?
  
35:49 Để quan sát, trí óc phải
cực kỳ im lặng. Phải không?
  
35:57 Nếu tôi phải lắng
nghe điều bạn nói,
  
36:00 tôi phải chú tâm điều bạn nói,
 
36:03 tôi không thể huyên thuyên,
tôi không thể nghĩ việc khác.
  
36:05  
 
36:09 tôi không nên so sánh điều
bạn nói với cái tôi đã biết.
  
36:14 tôi phải thực sự,
hoàn toàn nghe bạn.
  
36:21 Tức là, trí óc phải
chú tâm, phải lặng im,
  
36:28 phải yên lặng, phải không?
 
36:33 Vì vậy,
 
36:38 thấy sự cần thiết...
 
36:42 rằng để quan sát rõ ràng
trí óc phải lặng im.
  
36:50 Để nhìn rõ trí óc
phải lặng im.
  
36:59 Và bởi cần kíp nhìn rõ...
 
37:08 toàn bộ cấu trúc của bạo lực,
 
37:10 và vì vậy để nhìn nó,
trí óc phải hoàn toàn im lặng.
  
37:18 Vì vậy bạn có trí óc im lặng.
Không biết bạn có theo kịp.
  
37:22 Bạn không cần trau dồi
trí óc im lặng. Phải không?
  
37:32 Bởi trau dồi trí óc
im lặng hàm ý...
  
37:39 ...người trau dồi, trong
lĩnh vực thời gian,
  
37:43 ...cái hắn hy vọng đạt được.
 
37:47 Nhìn mọi điều tôi vừa nói,
thấy khó khăn.
  
37:54 Bởi mọi người
cố dạy thiền định,
  
38:00 họ nói, kiểm soát trí óc,
 
38:04 trí óc phải tuyệt đối im lặng.
 
38:10 Và bạn cố kiểm soát nó,
 
38:12 và đấu tranh bất tận với nó...
 
38:15 ...và phí 40 năm kiểm soát nó,
 
38:19 hoàn toàn ngớ ngẩn,
 
38:27 bởi học sinh có thể tập trung,
 
38:36 kiểm soát.
 
38:38 Chúng ta không nói cái đó,
 
38:41 chúng ta nói, ngược lại,
 
38:45 trí óc quan sát -
 
38:48 hãy nghe nhé, trí óc quan sát -
 
38:51 không phân tích,
không tìm kinh nghiệm,
  
38:55 chỉ quan sát,
 
39:01 phải thoát khỏi mọi ồn ào.
 
39:09 Và vậy trí óc trở nên
hoàn toàn im lặng.
  
39:16 Nếu tôi phải nghe bạn,
tôi phải nghe bạn,
  
39:21 không diễn dịch điều bạn nói...
 
39:25 hay dịch điều bạn
nói cho hợp với tôi,
  
39:29 hay kết án hay phán xét
bạn. Tôi phải nghe.
  
39:34 Vậy chính hành động
nghe ấy là chú tâm,
  
39:39 nghĩa là, không tập luyện gì.
 
39:45 Nếu tập luyện nó bạn
đã trở nên không chú tâm.
  
39:53 Bạn theo kịp hết không?
 
39:58 Vậy khi bạn chú tâm và
trí óc bạn lang thang,
  
40:02 chỉ ra nó không chú tâm,
 
40:05 để nó lang thang và biết
nó không chú tâm,
  
40:09 và chính ý thức về
không chú tâm là chú tâm.
  
40:17 Đừng tranh đấu với
không chú tâm,
  
40:23 đừng cố và nói, 'Tôi phải
chú tâm' - trẻ con lắm.
  
40:29 Biết rằng bạn không chú tâm,
 
40:33 ý thức, không chọn lựa,
 
40:37 rằng bạn không chú tâm. Gì nào?
 
40:41 (Cười)
 
40:44 Nhưng lúc không chú
tâm có hành động,
  
40:48 ý thức hành động ấy.
 
40:54 Im lặng trí óc là
vẻ đẹp trong chính nó.
  
41:04 Nghe chim chóc, tiếng con người,
 
41:11 chính trị gia, tu sĩ,
 
41:14 mọi ồn ào của
tuyên truyền xảy ra,
  
41:18 nghe hoàn toàn im lặng.
 
41:26 Và rồi bạn nghe nhiều hơn,
bạn thấy nhiều hơn.
  
41:35 Giờ, im lặng ấy không thể...
 
41:43 ...nếu thân, cơ thể,
 
41:49 cũng không hoàn toàn im lặng.
 
41:54 Bạn hiểu không?
 
41:59 Nếu thân thể, cơ quan,
với mọi đáp ứng thần kinh,
  
42:07 mọi bồn chồn, chuyển động
không ngừng ngón tay,
  
42:14 đôi mắt, bạn biết, không
ngơi nghỉ của thân -
  
42:21 Nó phải hoàn toàn lặng im.
 
42:26 Bạn có từng thử ngồi
hoàn toàn lặng im,
  
42:33 không một chuyển động
của thân, cả đôi mắt?
  
42:42 Làm một lúc và bạn sẽ thấy.
 
42:48 Bạn có thể làm 5 phút
hay 2 phút, vậy là tốt rồi.
  
42:53 Đừng nói, 'làm sao tôi
giữ nó 10 phút hay một giờ?'
  
42:56 - đừng, đó là tham.
 
43:02 Làm nó 2 phút là đủ.
 
43:08 Trong 2 phút ấy toàn
thể sự vật hiển lộ,
  
43:13 nếu bạn biết cách nhìn.
 
43:19 Nên thân thể phải im lặng,
 
43:24 bởi rồi...
 
43:32 ...máu lưu thông lên
đầu nhiều hơn.
  
43:43 Nếu bạn ngồi khom, tuỳ tiện,
 
43:47 thì khó khăn cho máu
lưu thông lên đầu.
  
43:53 Nghĩa là, thân thể có
thông minh riêng,
  
44:02 mà trí óc làm hỏng,
ý nghĩ phá hư.
  
44:09 Ý nghĩ tìm thú vui,
 
44:16 nên thức ăn ngon, kịp không?
 
44:21 ăn nhiều, say mê,
tình dục, mọi cách,
  
44:29 ép thân thể làm gì đó -
 
44:32 nếu nó lười, ép nó không lười,
 
44:36 hay uống thuốc để thức.
 
44:41 Cách ấy chúng ta phá huỷ...
 
44:43 ...thông minh bẩm sinh
của cơ thể.
  
44:50 Và khi bạn làm thế
cơ thể trở nên vô cảm.
  
44:59 Và bạn cần nhạy bén lớn lao,
 
45:05 vì vậy bạn phải
để ý bạn ăn gì -
  
45:09 tôi không đi sâu việc
này, tuỳ bạn thôi.
  
45:16 Bởi nếu ăn nhiều,
bạn biết điều gì xảy ra,
  
45:22 mọi cái dở của nó.
 
45:26 Vậy bạn cần thân thể
nhạy bén cao độ,
  
45:32 thông minh lớn lao.
 
45:40 Và vì vậy...
 
45:43 ...yêu thương...
 
45:51 ...không trở thành thú vui,
 
46:01 yêu thương bèn là
hân hoan, niềm vui.
  
46:07 Thú vui luôn có lý do, hân hoan
thì không, nó phi thời gian.
  
46:11  
 
46:15 Không thể nói 'tôi hân hoan'.
 
46:18 khi bạn nói thế, nó đi mất.
 
46:25 Hay nếu tìm nguyên
do của hân hoan,
  
46:29 bạn muốn nó lặp lại và
vậy không là hân hoan nữa.
  
46:36 Vậy có ba điều cơ bản -
 
46:41 thông minh của thân thể,
 
46:46 năng lực, trọn vẹn yêu thương...
 
46:50 ...không có méo mó của thú vui,
 
46:55 không nghĩa là không có thú vui,
 
46:59 nhưng nó không bóp méo trí óc.
 
47:05 Nào,
 
47:09 bạn biết, đa số chúng ta
đau đớn, đau vật lý...
  
47:16 ...cách này hay cách khác.
 
47:20 Và đau đớn ấy thường
bóp méo trí óc, phải không?
  
47:28  
 
47:32 Tôi muốn không có nó,
tôi muốn tốt hơn -
  
47:35 Bạn biết, ngày vắn
năm dài, nghĩ về nó.
  
47:42 Vậy khi thân thể bị đau,
nhìn nó, quan sát nó...
  
47:52 ...và đừng để nó
xen vào trí óc.
  
47:58 Bạn theo kịp hết không?
 
48:01 Làm đi.
 
48:07 Vậy thân thể, trí óc
gồm cả não, và tim,
  
48:16 phải là yêu thương,
 
48:20 Mọi cái phải hoà
điệu hoàn toàn.
  
48:35 Vậy vấn đề chỗ nào,
 
48:44 mấu chốt của đời
sống loại này,
  
48:53 loại hoà điệu này,
 
48:57 nó tốt đẹp gì trong thế gian,
 
49:02 nơi mọi người đau khổ...
 
49:04 ...và một hai người có
đời sống xuất thần này -
  
49:08 đâu là mấu chốt?
 
49:12 Không biết ai hỏi câu này?
 
49:20 Nếu bạn hỏi câu
'đâu là mấu chốt',
  
49:23 nó không có gì hết.
 
49:30 Nhưng nếu bạn có điều
cực kỳ này xảy ra trong đời,
  
49:36 thì nó là mọi thứ,
 
49:42 rồi bạn trở thành thầy giáo,
 
49:45 học trò, hàng xóm,
vẻ đẹp của mây,
  
49:53 bạn là tất cả.
Và đó là tình thương.
  
49:55  
 
49:59 Rồi đến điểm khác
trong thiền định -
  
50:02 bạn có muốn đi sâu hết?
 
50:15 Bạn biết, trí óc thức,
trí óc đang thức...
  
50:19  
 
50:23 suốt ngày, hoạt động
theo những đường...
  
50:32 ...nó đã bị trui rèn,
trí óc hữu thức,
  
50:35 với mọi hoạt động hàng ngày,
 
50:40 tiếp tục suốt lúc ngủ -
 
50:45 hoạt động y vậy -
 
50:49 bạn có đề ý?
 
50:53 Trong đa số giấc mơ
có hành động xảy ra,
  
50:57 loại này hay khác, vài xảy ra,
 
51:00 giống y như sống
hàng ngày. Phải không?
  
51:05  
 
51:07 Vậy giấc ngủ là tiếp tục
của thời gian thức.
  
51:15 Bạn theo kịp không?
 
51:18 Bạn mệt vào cuối buổi nói à?
 
51:24 Tôi ngạc nhiên bạn không mệt -
 
51:29 Bạn đã phải có một
ngày cực nhọc...
  
51:35 và đây không phải giải trí,
 
51:39 đây là công việc thực,
 
51:42 việc mà bạn chưa hề
làm trước đây,
  
51:47 vì vậy phải mệt lắm.
 
51:54 Vậy ngủ là tiếp nối lúc thức.
 
52:01 Và chúng ta cho nhiều
trò thần bí vào giấc mơ.
  
52:13 Và rồi những giấc mơ
cần được giải và...
  
52:18 ...bạn có đủ loại giải mộng
chuyên nghiệp cho bạn,
  
52:23 mà bạn có thể tự quan sát
rất đơn giản nếu nhìn...
  
52:26 ...đời sống bạn, ban ngày.
 
52:32 Nên vấn đề là,
tại sao có giấc mơ?
  
52:40 Tuy nhà tâm lý học nói,
cái mà họ nói là,
  
52:45 bạn phải có giấc mơ,
ngược lại bạn sẽ điên.
  
52:54 Nhưng khi bạn
quan sát thật kỹ...
  
52:58 ...lúc thức và mọi hoạt động,
 
53:01 vị ngã, sợ hãi,
lo âu, tội lỗi,
  
53:06 bạn biết, nhìn nó,
chú tâm cả ngày.
  
53:12 Rồi bạn sẽ thấy khi
bạn đi ngủ, bạn ngủ,
  
53:19 bạn không có mơ,
 
53:23 bởi suốt ngày bạn đã
nhìn mọi chuyển động...
  
53:29 ...của ý nghĩ,
trí óc đã nhìn,
  
53:33 chú tâm đến mọi chữ.
 
53:40 Bạn tiến hành bạn sẽ
thấy vẻ đẹp của nó,
  
53:44 không mệt...không chán nhìn,
 
53:51 mà vẻ đẹp của nhìn.
 
53:56 Vậy khi trí óc
chú tâm suốt ngày,
  
54:07 thì có chú tâm trong lúc ngủ.
 
54:16 Tôi e là...
 
54:18 Không vấn đề gì dù bạn
hiểu hay không, tôi tiếp,
  
54:24 bởi ai đó, hôm nào
đó, sẽ hiểu nó.
  
54:28 Và quan trọng là hiểu nó bởi,
 
54:30  
 
54:40 trí óc hữu thức, trí óc chú
tâm hàng ngày, nhìn chính nó,
  
54:43 không thể chạm điều
gì hoàn toàn khác.
  
54:49 Tuy lúc ngủ nó chú tâm...
 
54:56 ...và đó tại sao thiền định,
 
55:01 điều mà chúng ta
nói suốt giờ này,
  
55:05 trở nên cực kỳ
quan trọng và giá trị,
  
55:13 đầy phẩm cách,
thanh nhã và vẻ đẹp,
  
55:17 khi bạn hiểu chú tâm,
 
55:21 không chỉ lúc thức
mà cả lúc ngủ.
  
55:30 Rồi cả trí óc
hoàn toàn tỉnh thức.
  
55:41 Và vượt qua nó...
 
55:44 mọi hình thức mô tả
không là vật mô tả,
  
55:50 vậy không nói về nó.
 
55:58 Mọi cái bạn có thể
làm là hướng về cửa.
  
56:03 Và nếu bạn muốn đi,
hành trình đến cửa đó,
  
56:08 là bạn đi - vượt qua nó,
 
56:11 không ai có thể mô tả
vật không thể đặt tên,
  
56:20 dù có thể đặt là không gì...
 
56:25 ...hay mọi vật, không hề gì.
 
56:29 Ai mô tả thì không biết.
 
56:34 Và người nói biết,
thì không biết,