Krishnamurti Subtitles

Understanding of our disorder

San Diego - 20 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 50:36 Krishnamurti Đối thoại
với Dr. Allan W. Anderson
  
0:41 J. Krishnamurti
sinh ra ở Nam Ấn Độ
  
0:44 và được học hành ở Anh.
 
0:46 Bốn mươi năm qua
 
0:47 ông nói chuyện ở Hoa kỳ,
 
0:50 châu Âu, Ấn độ, Úc, và
các nơi khác trên thế giới.
  
0:54 Từ khởi đầu đạo nghiệp
 
0:56 ông đã từ chối mọi liên hệ
 
0:58 với các tôn giáo
có tổ chức và ý thức hệ
  
1:00 và nói rằng quan tâm
duy nhất của ông là
  
1:02 trả lại con người tự do
tuyệt đối vô điều kiện.
  
1:07 Ông là tác giả của nhiều sách,
 
1:09 trong đó có Đánh Thức Trí
Thông Minh,
  
1:11 Khẩn Thiết Thay đổi,
 
1:13 Thoát Khỏi Cái Biết,
và Tung Cánh Đại Bàng.
  
1:18 Đây là một trong loạt đối thoại
 
1:20 giữa Krishnamurti và
Dr. Allan W. Anderson,
  
1:23 giáo sư về nghiên cứu
tôn giáo
  
1:25 tại Đại học San Diego State
 
1:27 nơi ông dạy kinh điển
Ấn độ và Trung hoa
  
1:30 và truyền thống tiên tri.
 
1:32 Dr. Anderson, nhà thơ nổi danh,
 
1:34 đã nhận học vị từ
Đại học Columbia
  
1:37 và Trường Dòng Hiệp Hội
Thần Học.
  
1:40 Ông được vinh danh với
Phần thưởng Dạy học nổi tiếng
  
1:43 từ Đại học California State.
 
1:49 A: Ngài Krishnamurti, cuối
buổi nói chuyện vừa qua,
  
1:52 hình như,
 
1:54 chúng ta cùng đến chỗ
 
1:58 ngài sắp bàn về trật tự,
 
2:04 nói chuyện về trật tự,
 
2:06 và tôi nghĩ hôm nay chúng ta
có thể bắt đầu với nó,
  
2:11 nếu ngài vui lòng.
 
2:14 K: Tôi nghĩ chúng ta đã
nói về
  
2:18 tự do, trách nhiệm,
và quan hệ.
  
2:26 Và trước khi đi xa hơn,
chúng ta nghĩ
  
2:29 sẽ cùng bàn về vấn đề
trật tự.
  
2:35 Trong tự do trật tự là gì?
 
2:44 Khi bạn quan sát,
khắp thế giới
  
2:49 có vô số rối loạn.
 
2:54 A: Ồ vâng.
K: Bên ngoài và bên trong.
  
2:59 Bạn tự hỏi tại sao có
rối loạn như thế.
  
3:07 Đến Ấn độ bạn thấy
 
3:11 đường phố đầy người,
ngập tràn cư dân.
  
3:18 Và bạn cũng thấy
 
3:21 quá nhiều giáo phái,
đạo sư, thầy,
  
3:26 quá nhiều nói dối mâu thuẫn,
khổ đau vậy đó.
  
3:31 và bạn đến châu Âu:
một chút trật tự hơn,
  
3:34 nhưng bạn xem, khi nhìn
thấu trật tư bề ngoài,
  
3:38 rối loạn như nhau.
 
3:41 Và bạn đến xứ này,
 
3:43 - và bạn biết nó giống gì,
rõ hơn tôi -
  
3:47 rối loạn toàn bộ.
 
3:51 Bạn có thể lái xe cẩn thận,
nhưng phía sau bề mặt
  
3:59 cái gọi là trật tự, bạn
thấy hỗn độn,
  
4:07 không chỉ quan hệ cá nhân,
mà tình dục, đạo đức,
  
4:14 quá sức hư hỏng.
 
4:17 Cả chính phủ hư hoại,
nơi nhiều, nơi ít.
  
4:23 Nhưng toàn thể hiện tượng
vô trật tự này,
  
4:28 làm sao xảy ra?
 
4:33 Có phải lỗi của
 
4:37 tôn giáo nói rằng:
 
4:39 hãy làm này, đừng làm kia?
 
4:42 Và giờ thì họ chống lại hết?
 
4:45 A: Vâng.
 
4:46 K: Có phải chính phủ
quá hư hỏng
  
4:52 nên không ai tin chính phủ?
 
4:58 Có phải trong kinh doanh
cũng hư hỏng vậy,
  
4:58 Có phải trong kinh doanh
cũng hư hỏng vậy,
  
5:03 ngay cả không ai muốn nhìn,
 
5:05 người thông minh, người
thật sự nghiêm túc.
  
5:05 người thông minh, người
thật sự nghiêm túc.
  
5:10 Và bạn nhìn cuộc sống
gia đình, rối loạn vậy.
  
5:16 Vậy nắm cả hiện tượng
rối loạn,
  
5:22 tại sao có rối loạn vậy?
Cái gì sinh ra nó?
  
5:29 A: Không phải có vẻ có
loại tiến bộ
  
5:34 cần thiết bên trong về cách
 
5:37 chúng ta nói về cần thiết
gần đây,
  
5:40 hễ trật tự có kế hoạch
 
5:44 áp đặt thêm lên tình hình
cuộc sống,
  
5:51 không chỉ nó không hiệu quả
như mong đợi
  
5:56 mà còn tạo tình hình mới
 
5:59 chúng ta nghĩ nó
đòi hỏi lối đi mới.
  
6:03 Và lối đi mới vẫn là
áp đặt thêm.
  
6:06 K: Như cộng sản làm ở
Nga và Trung cộng.
  
6:09 Họ đặt trật tự
 
6:12 - cái họ gọi là trật tự -
lên trí óc rối loạn.
  
6:18 Và vì vậy có nổi loạn.
 
6:20 Vậy nhìn hết cả đó,
rất thú vị,
  
6:24 nhìn cả hiện tượng
rối loạn ấy
  
6:31 thì trật tự là gì?
 
6:36 Có phải trật tự là gì áp đặt,
 
6:39 trật tự như trong quân đội,
lính, trật tự áp đặt,
  
6:45 kỷ luật, là tuân theo,
 
6:51 áp chế, bắt chước?
 
6:54 Trật tự là tuân theo?
 
7:03 A: Không phải nghĩa
áp đặt gượng ép, vâng.
  
7:06 K: Trong nghĩa nào đó.
 
7:11 Nếu tôi tuân theo một trật tự,
 
7:17 tôi tạo ra vô trật tự.
 
7:20 A: Vâng, vâng, tôi
hiểu ý ngài.
  
7:24 Cách dùng chữ 'tuân theo'
 
7:29 đôi khi ý nói
 
7:34 liên quan tự nhiên giữa
bản chất một vật
  
7:37 và hành động thích hợp nó
hay thuộc về nó.
  
7:43 Nhưng lối dùng chữ
'tuân theo'
  
7:46 không phải cách thông thường
 
7:48 và cách chúng ta
quan tâm ở đây.
  
7:50 K: Không. Không.
Vậy trật tự là tuân theo?
  
7:55 Trật tự là bắt chước?
 
7:59 Trật tự là chấp nhận,
vâng lời?
  
8:04 Hay, bởi tuân theo, bởi vâng lời,
 
8:09 bởi chấp nhận,
chúng ta tạo ra vô trật tự.
  
8:18 Bởi kỷ luật
 
8:21 - nghĩa thường chấp nhận
của chữ - là tuân theo.
  
8:28 A: Vâng, chúng ta nói
trong Anh ngữ, với ai
  
8:31 có vẻ vô kỷ luật,
 
8:34 hay thực sự vô kỷ luật,
 
8:36 nói, 'thẳng lên'.
K: Thẳng lên, vâng.
  
8:40 A: Hình ảnh dùng
liên quan đến sửa lỗi
  
8:46 luôn cứng nhắc, phải không?
K: Vâng.
  
8:48 A: Vâng, vâng.
K: Vậy uy quyền đó,
  
8:56 dù uy quyền cộng sản
của số ít,
  
9:00 hay uy quyền của thầy tu,
 
9:03 hay uy quyền của ai đó nói
 
9:05 'tôi biết và anh không biết',
 
9:08 là một tác nhân sinh ra
vô trật tự.
  
9:16 Và tác nhân của
vô trật tự ấy
  
9:19 là thiếu vắng văn hoá thật.
 
9:24 Chúng ta quá rắc rối
 
9:28 quá gọi là văn minh,
trong nghĩa
  
9:31 chúng ta sạch sẽ,
có phòng tắm,
  
9:33 có thức ăn ngon
và mọi thứ
  
9:35 nhưng bên trong chúng ta
không văn hoá.
  
9:42 Chúng ta không phải người
khoẻ mạnh toàn thể.
  
9:47 A: Manh mún bên trong
tràn ra
  
9:49 hoạt động bên ngoài.
 
9:53 K: Vậy trừ khi hiểu
rối loạn, bản chất rối loạn,
  
10:00 cấu trúc rối loạn,
 
10:02 chúng ta không thể tìm ra
trật tự là gì.
  
10:07 Thấu hiểu vô trật tự,
trật tự đến.
  
10:12 Không phải tìm trật tự trước
 
10:15 rồi áp đặt trật tự
lên vô trật tự.
  
10:18 Tôi nói rõ không.
A: Vâng, tôi hiểu.
  
10:20 Khi ngài nói tôi nghĩ
 
10:23 về hiện tượng trong lĩnh vực
nghiên cứu,
  
10:29 và lĩnh vực dạy và học
 
10:32 khi chúng ta hiểu chúng
theo qui ước.
  
10:36 tôi lưu ý những buổi
nói chuyện ngài luôn
  
10:40 gợi ý nghiên cứu
vài hoạt động bất thường.
  
10:46 Chúng tôi không hề
được yêu cầu làm vậy;
  
10:49 chúng tôi được cho khái niệm
 
10:52 việc để nghiên cứu là
nguyên tắc có dính líu.
  
11:01 Tranh cãi việc ấy, dĩ nhiên, là
 
11:08 anh tham khảo sức khoẻ
là để hiểu bịnh tật.
  
11:13 K: Đúng, đúng.
A: Nhưng tham khảo sức khoẻ,
  
11:16 khi đó được nói,
 
11:17 được nhận ròng là quan niệm.
K: Đúng, đúng.
  
11:22 A: Vậy cái chúng ta nghiên
cứu hiện là quan niệm.
  
11:25 K: Có phải quan niệm hơn thực tế,
 
11:27 hơn cái 'đang là'.
 
11:28 A: Và chúng ta trượt ra ngoài
công việc thật.
  
11:35 Có khó khăn khi nắm gợi ý
 
11:40 chúng ta nghiên cứu
vô trật tự
  
11:42 đơn giản bởi vô trật tự
qui định riêng nó
  
11:48 không có nguyên tắc trật tự.
 
11:51 Vì vậy có vẻ
 
11:53 như thể tôi bị yêu cầu
 
11:55 nghiên cứu điều gì không thể
nghiên cứu.
  
12:01 Nhưng ngược lại.
 
12:02 K: Ngược lại.
A: Vâng. Tôi dừng.
  
12:06 Ngài tiếp tục. Ngược lại.
 
12:08 Ngài sắp nói điều gì.
K: Ngược lại.
  
12:12 Phải có thấu hiểu vô trật tự,
 
12:16 tại sao nó xảy ra.
 
12:22 Một tác nhân cơ bản là
 
12:30 ý nghĩ là vấn đề
 
12:37 và ý nghĩ bản chất nó
là manh mún.
  
12:47 Ý nghĩ phân chia,
 
12:52 'tôi' và 'không phải tôi',
chúng ta và họ,
  
12:55 xứ tôi xứ anh,
ý tôi ý anh,
  
12:58 tôn giáo tôi và tôn giáo anh,
v.v..
  
13:00 Chính chuyển động của
ý nghĩ là phân chia,
  
13:08 bởi ý nghĩ là đáp ứng
của ký ức,
  
13:14 đáp ứng của kinh nghiệm,
là quá khứ.
  
13:19 Và trừ khi chúng ta thực sự
đi vào vấn đề này
  
13:24 thật, thật sâu:
 
13:27 chuyển động ý nghĩ và
chuyển động vô trật tự...
  
13:34 A: Hình như chữ then chốt,
 
13:38 nghe ngài tôi hiểu là
'chuyển động'.
  
13:42 Nghiên cứu chuyển động của
vô trật tự có vẻ
  
13:47 lấy nó làm bước sâu hơn
 
13:49 câu 'nghiên cứu vô trật tự'.
 
13:52 Với chữ 'chuyển động' chúng
ta xử sự với hành động.
  
13:56 K: Chuyển động.
A: Đúng.
  
13:57 Tốc lực của vô trật tự.
K: Chuyển động.
  
14:01 A: Vâng, nếu đó là cái
chúng ta hướng tới
  
14:07 thì, tôi nghĩ, sự phản đối
 
14:12 nghiên cứu vô trật tự là
 
14:16 nhận việc theo đuổi
không thể,
  
14:19 là không có căn cứ.
 
14:22 Sự phản đối mất sức mạnh
đúng ở chỗ
  
14:26 khi anh nói,
 
14:27 'không, không phải
vô trật tự như quan niệm
  
14:29 chúng ta xử sự đây,
 
14:30 là chuyển động của nó,
 
14:32 là tốc độ riêng nó,
là đường đi nó,
  
14:34 là cả hư hỏng của hành động
như thế'.
  
14:38 Vâng, vâng, đúng.
 
14:40 Tôi tiếp tục nói mãi việc
này về hành động,
  
14:42 và có lẽ như
 
14:44 lặp lại.
K: Ồ, đó rất đúng.
  
14:46 A: Nhưng ngài xem,
 
14:49 nghiêm túc có phải
là quá khó...
  
14:52 K: Tôi hiểu.
A: ...bởi loài chúng ta.
  
14:55 Dĩ nhiên, thú vật cứ như thế
 
14:57 từ ban đầu, nhưng
chúng ta thì không.
  
15:00 K: Không. Bạn xem, chúng ta
xử sự với quan niệm,
  
15:04 không phải với 'đang là',
thực sự là.
  
15:09 Hơn nữa nói về khuôn mẫu,
 
15:13 quan niệm hay ý niệm,
'đang là' là vô trật tự.
  
15:18 Và vô trật tự ấy
tràn ngập thế giới,
  
15:23 là chuyển động,
là vô trật tự sống.
  
15:27 Không phải vô trật tự chết.
 
15:30 Nó là vật sống, chuyển động,
hư hoại, phá huỷ.
  
15:36 A: Vâng. Đúng, đúng.
 
15:42 Nhưng nó cần
- như ngài thường chỉ ra -
  
15:46 sự tập trung cao độ
của chú tâm
  
15:51 để dõi theo chuyển động,
 
15:55 và nổi dậy trong chúng ta
chống dõi theo chuyển động,
  
16:00 nó có lẽ nằm trong bất mãn
 
16:07 với bản năng chúng ta có
 
16:10 chuyển tiếp ấy là khó hiểu.
 
16:13 K: Dĩ nhiên. Đúng.
A: Và chúng ta không muốn.
  
16:15 Chúng ta không chịu ý nghĩ
 
16:17 có gì đó khó hiểu.
 
16:21 Và vậy chúng ta sẽ
không chú tâm mạnh mẽ.
  
16:25 K: Nó như ngồi bên bờ sông
 
16:28 và nhìn dòng nước trôi đi.
 
16:32 Bạn không thể biến đổi nước,
 
16:35 bạn không thể thay đổi
chất liệu
  
16:37 hay chuyển động của nước.
 
16:39 Cũng vậy
chuyển động vô trật tự
  
16:43 là một phần chúng ta
trôi chảy bên ngoài.
  
16:48 Vậy, anh phải nhìn nó.
 
16:52 A: Và không rối loạn
hành động gì cả.
  
16:55 K: Dĩ nhiên không.
 
17:00 Trước hết, hãy đi sâu
thật cẩn thận.
  
17:07 Tác nhân vô trật tự là gì?
 
17:11 Vô trật tự nghĩa mâu thuẫn,
đúng không?
  
17:15 A: Vâng. Và xung đột. Vâng.
 
17:17 K: Mâu thuẫn.
Này nghịch kia.
  
17:21 Hay nhị nguyên:
 
17:26 này nghịch kia.
 
17:29 A: Bất đồng giữa hai vật
 
17:31 loại trừ nhau.
 
17:33 K: Vâng.
A: Vâng.
  
17:34 K: Và cái gì sinh ra
 
17:41 nhị nguyên, và xung đột?
 
17:48 Có nhị nguyên sao?
 
17:52 A: Dĩ nhiên không trong hành
động, không có nhị nguyên.
  
17:57 Đó đơn giản không thể.
 
18:01 Chắc chắn có thể nói,
 
18:02 ngài không nghĩ, không
ngay cả đối với ý niệm
  
18:07 và hoạt động của nó,
là có nhị nguyên.
  
18:10 Nhưng nhị nguyên, dĩ nhiên,
 
18:13 ở đây về phân biệt,
 
18:17 nhưng không về phân chia.
K: Phân chia, đúng vậy.
  
18:20 A: Không về phân chia
K: Đúng
  
18:21 A: Vâng, vâng. Tôi theo kịp.
 
18:22 K: Tóm lại, có nam, nữ,
 
18:25 trắng và đen, và v.v..
 
18:27 nhưng có đối nghịch
với bạo lực?
  
18:35 Bạn hiểu không?
A: Vâng, tôi rất chú ý nghe.
  
18:38 K: Hay chỉ bạo lực?
 
18:42 Nhưng chúng ta tạo ra
đối nghịch.
  
18:46 Ý nghĩ tạo ra đối nghịch
như phi bạo lực
  
18:51 và rồi xung đột giữa hai cái.
 
18:54 Phi bạo lực là trừu tượng
của 'đang là'.
  
19:03 Và ý nghĩ làm thế.
 
19:05 A: Đúng . Hôm qua tôi có
thời gian khó khăn
  
19:08 ở lớp về nó.
A: Đúng . Hôm qua tôi có
  
19:08 ở lớp về nó.
 
19:11 Tôi đã nhận xét
 
19:16 thói xấu không phải
đối nghịch đức hạnh,
  
19:19 đức hạnh không phải
đối nghịch thói xấu,
  
19:22 và hình như, tôi không
cách nào truyền đạt nó
  
19:30 bởi khăng khăng về
phía học sinh
  
19:35 xử sự vấn đề thuần
 
19:37 về cấu trúc quan niệm.
 
19:43 K: Bạn xem,
 
19:45 không biết bạn có
muốn đi sâu ngay,
  
19:47 hay nó đúng dịp:
 
19:54 Hy lạp cổ - bạn phải biết -
 
20:03 đo lường cần thiết với họ.
 
20:07 Đo lường.
 
20:09 Và cả văn minh phương Tây
 
20:12 dựa trên đo lường,
 
20:19 là suy nghĩ.
 
20:26 A: Nó chắc chắn đúng trong
thực hành liên tục.
  
20:31 Chắc chắn đúng.
 
20:32 Và phi lý là một sử gia
 
20:36 nhìn công việc các nhà
tư tưởng Hy lạp vĩ đại,
  
20:41 quay lại và nói ở điểm này,
 
20:44 'Tốt, giờ chỉ đợi một chút'.
 
20:47 Và chúng ta nói vài điều
về Aristotle và Plato,
  
20:51 có thể gợi ý là:
không, không, không,
  
20:54 có quá nhiều nắm bắt
cơ bản sự vật
  
20:57 hơn là đơn giản đến nó
trong lối trượt thói thường,
  
21:01 nhưng nó không chấp nhận
lời ngài nói.
  
21:04 Tôi nghĩ đúng vậy.
 
21:06 K: Bạn có thể nhìn việc
xảy ra trên thế giới,
  
21:14 trong thế giới phương Tây:
kỹ thuật, óc buôn bán,
  
21:18 và bảo vệ người dùng
là hoạt động cao nhất
  
21:22 đang diễn ra.
A: Đúng.
  
21:24 K: Nó dựa trên đo lường
A: Dĩ nhiên. Ồ vâng.
  
21:29 K: Là suy nghĩ.
 
21:32 Nào, nhìn nó một lát,
giữ đó một chút.
  
21:34 và bạn sẽ thấy điều
khá kỳ lạ xảy ra.
  
21:38 Phương Đông, đặc biệt Ấn,
Ấn độ nổ bùng qua Đông,
  
21:43 trong nghĩa khác,
 
21:45 họ nói đo lường là ảo tưởng.
 
21:52 Để tìm cái không thể đo lường
 
21:57 đo lường phải chấm dứt.
 
22:00 Tôi nói quá nhanh và sơ xài.
 
22:04 A: Không. Nhưng theo tôi
ngài nói
  
22:06 rất hay về
 
22:09 quan tâm đến hành động.
 
22:11 K: Vâng.
A: Vâng. Không sơ xài.
  
22:13 K: Rất thú vị bởi tôi nhìn nó.
 
22:17 Ở phương Tây, kỹ thuật,
 
22:20 óc mua bán và bảo vệ người dùng;
 
22:24 Thượng đế, đấng cứu thế,
nhà thờ - mọi cái bên ngoài.
  
22:28 Là đồ chơi.
 
22:31 Và bạn chỉ chơi ngày
Thứ Bảy và Chủ Nhật,
  
22:34 nhưng còn cả tuần...
A: Vâng.
  
22:38 K: Và bạn đến Ấn rồi nhìn.
 
22:43 Chữ 'ma' là đo lường,
Phạn ngữ,
  
22:53 và họ nói thực tại là
không thể đo lường.
  
22:59 Đi sâu, nhìn vẻ đẹp nó.
A: Vâng, ồ vâng, tôi theo kịp.
  
23:03 K: Đo lường không thể tìm...
 
23:07 Trí óc đo lường,
 
23:09 hay trí óc bận đo lường,
 
23:13 không thể tìm sự thật.
 
23:16 Tôi nói lối ấy.
 
23:18 Họ không nói lối ấy,
nhưng tôi nói.
  
23:22 Vậy họ nói, để tìm sự thật,
cái vô biên,
  
23:27 đo lường phải chấm dứt.
 
23:30 Nhưng họ dùng suy nghĩ
như phương tiện...
  
23:36 suy nghĩ phải được
kiểm soát, họ nói.
  
23:41 A: Vâng, vâng.
 
23:42 K: Kịp không?
A: Vâng, kịp.
  
23:44 K: Vậy, để tìm cái
không thể đo lường
  
23:48 bạn phải kiểm soát suy nghĩ.
 
23:50 Và để kiểm soát, ai
là người kiểm soát suy nghĩ?
  
23:54 Mảnh khác của suy nghĩ.
 
23:56 Không rõ có theo kịp.
 
23:57 A: Tôi dõi theo rất tốt,
vâng, kịp.
  
23:59 K: Vậy, họ dùng đo lường
 
24:03 để vượt qua đo lường.
 
24:06 Và vì vậy họ không thể nào
vượt qua.
  
24:11 Họ bị kẹt trong ảo tưởng
loại khác,
  
24:14 nhưng vẫn là sản phẩm
của suy nghĩ.
  
24:19 Không biết tôi...
A: Vâng, vâng.
  
24:22 Loé qua óc tôi khi ngài nói
 
24:26 là vô lý không thể tin họ có
 
24:32 ngay trước mặt
 
24:34 - tôi đang nghĩ về
Brihadaranyaka Upanishad -
  
24:38 câu nói thẳm sâu:
 
24:42 'Nó đầy',
 
24:45 nghĩa là gì đó tôi nghĩ,
ở kia,
  
24:47 nó đầy.
 
24:48 Đây - tôi chia ra từ nó
- đây đầy.
  
24:52 'Từ đầy đến đầy tuôn ra'.
 
24:56 Và rồi dòng kế
 
25:01 'Nếu đầy được lấy ra từ đầy,
 
25:07 thực sự đầy vẫn còn đó'.
 
25:10 Họ đang đọc nó, nhưng nếu
họ đến với nó
  
25:14 theo cách ngài đã
mô tả rất kỹ,
  
25:18 họ chưa đọc nó
 
25:19 trong nghĩa tham dự vào
cái đang nói,
  
25:23 bởi là hoàn toàn ném bỏ
lời nói ấy
  
25:27 do đang kiểm soát
suy nghĩ.
  
25:29 K: Vâng, dĩ nhiên, dĩ nhiên.
 
25:31 Bạn xem, đó là việc tôi
cố gắng với tới.
  
25:34 Bạn xem, suy nghĩ phân chia
thế giới vật lý:
  
25:43 Mỹ, Ấn, Nga, Tàu,
 
25:47 - kịp không? -
phân chia thế giới.
  
25:50 Suy nghĩ làm manh mún
hoạt động con người:
  
25:55 doanh nhân, nghệ sĩ,
 
25:56 nhà chính trị, ăn xin,
kịp không?
  
26:00 Manh mún con người.
A: Vâng.
  
26:02 K: Suy nghĩ tạo ra xã hội
 
26:05 dựa trên manh mún ấy.
 
26:09 Và suy nghĩ tạo ra thần
thánh, đấng cứu thế,
  
26:13 những Giê su, Ky tô,
Krishna, Phật,
  
26:18 và những ai có thể đo lường
được, trong nghĩa
  
26:24 'bạn phải thành như Ky tô'
 
26:28 hay 'bạn phải tốt'.
 
26:31 Mọi phê chuẩn bởi văn hoá,
dựa trên đo lường.
  
26:39 A: Hễ ngài bắt đầu với
dự báo, như lối kinh điển,
  
26:43 thì chúng ta sẽ cần đi tới
 
26:45 5, 6, 7, 400, 4000,
phân chia vô hạn.
  
26:51 Và thảy đều quan tâm, là
yêu cầu, về tỏ sáng.
  
26:54 Thảy đều quan tâm về tỏ sáng.
 
26:56 K: Vậy, trừ khi thấu
hiểu chuyển động ý nghĩ,
  
27:03 chúng ta không thể
hiểu vô trật tự.
  
27:10 Chính suy nghĩ
tạo ra vô trật tự!
  
27:15 Nghe có vẻ mâu thuẫn,
nhưng là vậy,
  
27:19 bởi suy nghĩ là manh mún,
 
27:23 suy nghĩ là thời gian,
 
27:27 và bao lâu còn hoạt động
trong lĩnh vực ấy,
  
27:32 tất phải có vô trật tự.
 
27:38 Tức là, mỗi mảnh làm
việc cho chính nó,
  
27:45 đối nghịch với mảnh khác.
 
27:52 Tôi, Cơ đốc, đối
nghịch với Ấn giáo,
  
27:57 dù tôi nói về yêu thương,
 
27:58 và tốt đẹp, và mọi cái khác.
 
28:00 A: Tôi yêu hắn lắm tôi
muốn thấy hắn được cứu,
  
28:02 nên tôi sẽ đi ra đem hắn
về các con chiên.
  
28:04 K: Cứu. Qua trại tôi đi!
A: Vâng, vâng.
  
28:12 K: Có lẽ, nguyên nhân
cơ bản vô trật tự
  
28:16 là mảnh vụn suy nghĩ.
 
28:22 Tôi đã kể hôm nọ
 
28:25 trong văn hoá nào đó
 
28:29 suy nghĩ nghĩa là bên ngoài.
 
28:36 A: Đó rất thú vị.
 
28:38 K: Khi họ dùng chữ 'bên ngoài',
 
28:41 họ dùng chữ 'suy nghĩ'.
 
28:44 A: Và chúng ta nghĩ nó
bên trong.
  
28:46 K: Đó là toàn bộ...
kịp không?
  
28:49 A: Thật tuyệt.
Thật tuyệt.
  
28:52 K: Vậy suy nghĩ luôn ở ngoài.
 
28:56 Bạn có thể nói,
tôi nghĩ bên trong.
  
29:00 Suy nghĩ phân chia
ngoài và trong.
  
29:07 Vậy để hiểu toàn bộ
mâu thuẫn ấy,
  
29:11 đo lường, thời gian,
phân chia, manh mún,
  
29:17 hỗn loạn, và vô trật tự,
 
29:19 bạn phải thật sự
đi sâu vấn đề
  
29:22 suy nghĩ là gì,
suy tư là gì.
  
29:27 Có thể nào trí óc, bị
qui định trong manh mún,
  
29:33 mảnh vụn,
 
29:35 trí óc ấy có thể
 
29:37 quan sát cả
chuyển động vô trật tự,
  
29:43 không manh mún? A: Không,
nhưng chính chuyển động.
  
29:47 K: Chính chuyển động.
A: Chính chuyển động. Vâng.
  
29:50 Nhưng quá khủng khiếp
 
29:52 nhìn chuyển động ấy.
 
29:57 Thú vị là
 
30:01 ngài đặt vấn đề trong cách
 
30:04 cứ đào sâu
 
30:07 bởi đo lường là
 
30:14 - và tôi sẽ nói gì đó
 
30:17 rất ngắn gọn -
 
30:21 là khả năng,
là phân chia vô tận.
  
30:25 Nó chỉ chấm dứt với
hành động, với hành động.
  
30:32 Và hễ tôi còn phân chia
nghịch lại hành động,
  
30:40 tôi tự xem mình như
kẻ suy tư rất sâu.
  
30:44 Tôi ngồi đó tìm kiếm
thay thế,
  
30:50 là hoàn toàn tưởng tượng,
ảo tưởng.
  
30:54 Và trong lĩnh vực kinh doanh
 
30:56 người ta được trả lương
rất cao
  
30:59 để khám phá cái gọi là
quan niệm mới.
  
31:03 K: Vâng, quan niệm mới.
 
31:06 A: Và nó được gọi
đúng tên, dĩ nhiên,
  
31:09 nhưng nó không được xem
đúng như bản chất.
  
31:16 Nó không được hiểu
 
31:18 như cái được nói khi
nó xảy ra.
  
31:20 K: Nó đưa đến chỗ, là
 
31:23 đo lường tức là so sánh.
 
31:28 Xã hội, và văn minh
dựa trên so sánh.
  
31:37 Từ nhỏ, đến trường,
trung và đại học,
  
31:42 là so sánh.
 
31:45 A: Đúng vậy.
 
31:46 K: So sánh giữa
thông minh và đần độn,
  
31:53 giữa cao, và đen,
 
31:55 trắng, tím, và v.v..
 
31:59 so sánh trong thành công.
 
32:04 Và nhìn cả tôn giáo.
 
32:08 Thầy tu, giám mục
 
32:11 - kịp không? -
quan điểm giai cấp,
  
32:15 cuối cùng là Giáo hoàng
hay tổng giám mục.
  
32:20 Cả cấu trúc dựa trên đó.
So sánh, so sánh.
  
32:25 là đo lường,
bản chất là suy nghĩ.
  
32:28 A: Vâng. Tin lành phàn nàn
 
32:31 về giai cấp Công giáo,
 
32:34 và vì vậy kinh điển,
kinh thánh họ
  
32:39 vài vị Công giáo gọi
là giáo hoàng giấy.
  
32:43 K: Dĩ nhiên.
A: Dĩ nhiên. Vâng.
  
32:46 Với chính ném bỏ điều gì,
 
32:51 điều khác thay thế,
 
32:53 thành phân chia còn hơn.
 
32:57 K: Vậy, có thể nào
 
33:01 nhìn không đo lường,
 
33:07 là không so sánh?
 
33:12 Có thể nào sống một đời
 
33:16 - một đời, sống, hành động,
 
33:20 cười, cả đời, sống, khóc -
 
33:23 không một bóng dáng
so sánh xen vào?
  
33:30 - tôi không khoe khoang,
chỉ nói thực tế -
  
33:35 Tôi không hề so sánh
mình với ai.
  
33:42 A: Đó là điều lạ lùng nhất.
Điều khác thường nhất.
  
33:47 K: Ngay cả không hề nghĩ:
 
33:49 ai đó quá giỏi hơn tôi,
 
33:51 ai đó quá nổi bật,
quá thông minh,
  
33:55 ai đó vĩ đại, tâm linh
- nó không vào.
  
34:02 Vì vậy, tôi nói với tôi,
 
34:04 đo lường, so sánh,
bắt chước,
  
34:11 chúng không là tác nhân
chính của vô trật tự sao?
  
34:20 A: Tôi đã suy nghĩ rất lâu về
 
34:23 điều ngài nói
vài buổi trước đây
  
34:25 khi ngài là cậu bé
 
34:27 và ngài không hề chấp nhận
 
34:30 sự phân biệt được dùng
 
34:35 theo cách phân chia...
 
34:41 K: Ồ, dĩ nhiên, dĩ nhiên.
 
34:42 A: ...và trong
trật tự xã hội.
  
34:45 Và tôi phải nghĩ về
riêng tôi lớn lên
  
34:51 và chấp nhận sự thật tôi
chấp nhận phân biệt
  
34:59 về mặt phân chia,
 
35:02 nhưng tôi không làm
với tự nhiên.
  
35:05 Nhưng nó nảy xung đột
trong tôi, bởi
  
35:08 tôi không thể hiểu
 
35:14 làm sao có thể là trường hợp
 
35:16 tôi tự nhiên, như
người trên thế giới
  
35:22 nhưng tôi không cách nào
quan hệ với vật như nó là,
  
35:27 trong cái chúng ta gọi
là tự nhiên.
  
35:29 Rồi thình lình xảy ra
với tôi sau đó
  
35:31 trong suy nghĩ là tôi đã
 
35:33 tách mình ra khỏi thiên nhiên
 
35:35 và không hề rời vấn đề ấy.
 
35:37 K: Không.
 
35:38 A: Và việc đến với tôi
vài năm trước
  
35:43 với ánh chớp lớn lao,
 
35:50 khi tôi ở Băng cốc
trong vườn đền thờ.
  
35:56 Và, buổi sáng sớm, tản bộ,
 
36:03 và tôi dán mắt vào giọt sương
 
36:09 nằm trên lá sen,
 
36:12 và nó thật tròn.
 
36:16 Và tôi nói, nền ở đâu?
 
36:20 Làm sao có thể vững vậy?
 
36:23 Tại sao không lăn mất?
 
36:27 Lúc mà chấm dứt 'tại sao'
tôi đã rã rời,
  
36:30 nên tôi hít một hơi dài và nói,
 
36:33 nào im đi và chỉ im lặng nhìn.
 
36:38 Và tôi thấy mỗi cái
giữ bản chất riêng nó
  
36:46 trong hài hoà tuyệt vời
không rối loạn.
  
36:55 Và tôi chỉ im lặng.
 
37:00 K: Đúng.
A: Im lặng.
  
37:03 Tôi nghĩ đó là cái
ngài nói về thực tế...
  
37:08 Đó là thực tế.
 
37:12 K: Chỉ ở lại với thực tế.
Nhìn thực tế.
  
37:14 A: Giọt sương tuyệt vời
trên lá là thực tế,
  
37:21 là hành động,
là cái được làm.
  
37:25 Không phải cái ngài...
 
37:26 K: Đúng đó.
A: Đúng. Vâng.
  
37:28 K: Từ đó nảy lên, bạn
có thể giáo dục học sinh
  
37:36 sống một đời không so sánh:
 
37:43 xe lớn hơn, xe kém hơn
- kịp không?
  
37:47 Đần độn, bạn giỏi,
tôi không giỏi.
  
37:51 Việc gì xảy ra, nếu
tôi không so sánh?
  
37:55 Tôi sẽ thành đần độn?
 
37:59 A: Ngược lại.
 
38:02 K: Chỉ đần độn, tôi
biết tôi đần chỉ qua so sánh.
  
38:08 Nếu không so sánh,
tôi không biết tôi là gì.
  
38:13 Rồi tôi bắt đầu từ đó.
 
38:17 A: Vâng, vâng, vâng.
 
38:22 Thế giới thành quá dễ gần.
 
38:25 K: Ồ, rồi,
 
38:26 toàn thể sự việc thành
vô cùng khác!
  
38:31 Không cạnh tranh,
không lo âu,
  
38:34 không xung đột lẫn nhau.
 
38:37 A: Đây là lý do ngài dùng
chữ 'hoàn toàn'
  
38:41 thường xuyên, phải không?
K: Vâng.
  
38:42 A: Để diễn tả không
có gì bị kéo ra
  
38:47 từ qui định này đến
qui định khác.
  
38:50 Không đường dẫn,
không có cầu ở đó.
  
38:55 Hoàn toàn vô trật tự.
 
38:57 Hoàn toàn trật tự.
K: Đúng.
  
39:01 A: Vâng, và ngài thường
dùng chữ 'tuyệt đối',
  
39:04 làm nhiều người kinh sợ
hôm nay.
  
39:09 K: Tóm lại, toán học
là trật tự.
  
39:16 Hình thức cao nhất của
tìm tòi toán học
  
39:20 - bạn phải có trí óc
hoàn toàn trật tự.
  
39:27 A: Điều tuyệt vời về
toán cũng là
  
39:32 ngược lại
nghiên cứu số lượng, anh
  
39:37 không làm lối đi từ số nguyên
này đến số nguyên kia
  
39:41 bởi hai cái thành lớn hơn.
Hai dừng ở hai.
  
39:47 Hai và một nửa là
không hơn hai.
  
39:48 Cách nào đó là trường hợp.
K: Vâng.
  
39:51 A: Nhưng trẻ con, khi
được dạy toán,
  
39:55 chưa hề được giới thiệu
việc ấy
  
39:57 mà tôi từng nghe.
 
39:58 K: Bạn xem, dạy học,
mọi thứ quá vô lý.
  
40:04 Có thể nào quan sát
chuyển động vô trật tự
  
40:12 với trí óc
 
40:17 chính nó vô trật tự,
 
40:23 và hỏi, trí óc ấy có thể
quan sát vô trật tự,
  
40:30 trí óc ấy, đã ở
trạng thái vô trật tự?
  
40:34 Vậy vô trật tự không
ngoài kia,
  
40:40 mà ở đây.
 
40:43 Giờ, có thể nào trí óc
quan sát vô trật tự
  
40:49 không đưa vào tác nhân
 
40:55 người quan sát đang trật tự?
 
41:00 A: Kẻ sẽ áp đặt thêm.
K: Vâng.
  
41:03 Vì vậy quan sát, biết
vô trật tự không kẻ biết.
  
41:11 Không biết có rõ ý không.
 
41:15 A: Vâng, ngài nói rõ ý.
 
41:18 K: Nghĩa là,
 
41:21 để hiểu vô trật tự,
chúng ta nghĩ
  
41:27 trí óc trật tự là cần thiết.
 
41:32 A: Như đối lại
trí óc vô trật tự.
  
41:36 K: Nhưng chính trí óc
tạo vô trật tự,
  
41:41 là suy nghĩ, và v.v..
 
41:44 Vậy trí óc có thể
 
41:47 không nhìn vô trật tự
ngoài kia,
  
41:50 mà nhìn kẻ tạo vô trật tự
ở trong đây?
  
41:56 A: Là chính trí óc
vô trật tự.
  
41:58 K: Chính trí óc vô trật tự.
A: Vâng.
  
42:02 Nhưng rồi nó sẽ được nói
theo quan niệm...
  
42:04 K: Không, không.
Quan niệm chấm dứt rồi.
  
42:08 A: Vâng. Nhưng
chúng ta dùng chữ.
  
42:10 K: Chúng ta dùng chữ
để truyền đạt.
  
42:12 A: Đúng. Điều tôi quan tâm,
một giây thôi,
  
42:18 là điều chúng ta sẽ nói
 
42:24 khi nghe câu
chính trí óc vô trật tự
  
42:30 làm tăng nhanh vô trật tự,
 
42:33 mà chính trí óc vô trật
tự phải nhìn, phải hiểu.
  
42:36 K: Tôi sẽ cho bạn xem,
 
42:38 trong một phút bạn sẽ
thấy việc xảy ra.
  
42:42 Vô trật tự không ở ngoài tôi,
 
42:47 vô trật tự trong tôi.
 
42:50 Đó là thực tế.
 
42:52 Bởi trí óc vô trật tự,
 
42:56 mọi hành động phải
vô trật tự.
  
43:00 Và hành động của vô trật tự
 
43:03 tăng nhanh hay di chuyển
trên thế giới.
  
43:08 Giờ, trí óc ấy có thể
quan sát chính nó
  
43:16 mà không đưa vào tác nhân
của trí óc trật tự?
  
43:23 là cái đối nghịch?
 
43:25 A: Vâng đó. Dĩ nhiên,
nó là đối nghịch.
  
43:27 K: Vậy nó có thể quan sát
không người quan sát,
  
43:33 là kẻ đối nghịch?
 
43:39 A: Đó là vấn đề.
 
43:42 K: Nào, nhìn nó, nếu bạn
thực sự thích thú.
  
43:45 A: Vâng. Tôi rất thích thú.
K: Bạn sẽ thấy.
  
43:49 Người quan sát là
vật được quan sát.
  
43:55 Người quan sát nói,
tôi trật tự
  
44:01 và tôi phải đặt trật tự
vào vô trật tự.
  
44:05 Đó là việc thường xảy ra.
 
44:07 Nhưng người quan sát là
tác nhân vô trật tự.
  
44:13 Bởi người quan sát
là quá khứ,
  
44:17 là tác nhân phân chia.
 
44:21 Nơi có phân chia,
 
44:23 không chỉ có xung đột,
mà cả vô trật tự.
  
44:27 Bạn có thể thấy, nó thực sự
xảy ra trên thế giới.
  
44:32 Tôi nói
mọi vấn đề năng lượng,
  
44:34 mọi vấn đề chiến tranh,
hoà bình, v.v..
  
44:37 có thể được giải quyết
tuyệt đối
  
44:40 khi không có phân chia
chính phủ,
  
44:45 quân đội quốc gia,
 
44:47 và nói, nào, cùng nhau
giải quyết vấn đề ấy,
  
44:50 vì Chúa!
 
44:52 Chúng ta là con người.
 
44:55 Trái đất này dành cho
chúng ta sống,
  
44:58 không Ả rập và Do thái,
và Mỹ, và Nga,
  
45:01 là trái đất chúng ta.
 
45:05 A: Và nó tròn.
 
45:09 K: Nhưng không hề làm,
 
45:11 bởi trí óc bị qui định
 
45:14 sống vô trật tự,
 
45:18 sống xung đột,
 
45:22 A: Và thiên hướng được ban,
mô tả tôn giáo,
  
45:26 về công việc làm sạch
vô trật tự
  
45:33 với ý niệm trật tự.
 
45:35 K: Ý niệm trật tự
 
45:36 là thực tế tạo ra
vô trật tự.
  
45:40 A: Đúng.
 
45:42 K: Vậy, nó nảy sinh câu hỏi,
 
45:45 rất thú vị:
 
45:47 trí óc có thể quan sát nó
mà không người quan sát?
  
45:55 Bởi người quan sát là
vật bị quan sát.
  
46:01 Người quan sát nói, 'tôi sẽ
đem trật tự vào vô trật tự',
  
46:08 người quan sát ấy chính là
một mảnh của vô trật tự,
  
46:14 vì vậy nó không thể nào
sinh ra trật tự.
  
46:19 Vậy trí óc có thể nhận biết
chính nó
  
46:26 như chuyển động vô trật tự,
không cố sửa nó,
  
46:29 không cố biện minh nó,
 
46:31 không cố định hình nó,
chỉ quan sát?
  
46:39 Tôi nói trước đây,
 
46:40 quan sát, ngồi bên bờ sông
 
46:44 và nhìn dòng nước trôi.
 
46:48 Bạn xem,
rồi bạn nhìn thật nhiều.
  
46:54 Nhưng nếu bạn đang
lội giữa dòng,
  
46:56 bạn sẽ chẳng thấy gì!
 
47:04 A: Tôi không hề quên
 
47:07 rằng nó là
khi tôi dừng hỏi,
  
47:11 khi tôi đứng trước giọt
sương trên lá,
  
47:17 mọi vật thay đổi hoàn toàn,
hoàn toàn.
  
47:29 Và điều ngài nói là thật.
 
47:31 Một lần việc ấy xảy ra,
 
47:38 không có lùi trở lại.
 
47:41 K: Không phải một lần, nó...
A: ...mãi mãi. Vâng.
  
47:46 K: Nó không phải việc
tình cờ xảy ra.
  
47:50 Đời tôi không phải tình cờ,
nó là chuyển động.
  
47:54 A: Đúng.
 
47:55 K: Và trong chuyển động ấy
tôi nhìn chuyển động vô trật tự.
  
48:01 Và vậy
chính trí óc vô trật tự,
  
48:06 và làm sao trí óc nhỏ nhoi
ngớ ngẩn, mâu thuẫn,
  
48:10 vô trật tự, hỗn loạn ấy
có thể sinh ra trật tự?
  
48:16 Không thể.
 
48:18 Vậy là
cần thiết tác nhân mới.
  
48:22 Và tác nhân mới là quan sát,
 
48:27 nhận biết, nhìn, không
người nhận biết.
  
48:35 A: Nhận biết
không người nhận biết.
  
48:39 Nhận biết
không người nhận biết.
  
48:42 K: Bởi người nhận biết
là cái được nhận biết.
  
48:45 A: Vâng.
 
48:47 K: Nếu một lần bạn nắm nó,
 
48:49 thì bạn nhìn mọi vật
không có người nhận biết.
  
48:53 Bạn không đem vào cá tính,
 
48:55 bản ngã, vị ngã.
 
48:57 Bạn nói,
'Vô trật tự là tác nhân
  
48:59 trong tôi, không ngoài kia'.
 
49:03 Chính trị gia cố gắng
tạo ra trật tự
  
49:07 khi chính họ quá hư hỏng.
 
49:11 Kịp không? Làm sao họ
có thể đem đến trật tự?
  
49:17 A: Không thể.
Không thể.
  
49:20 Là một loạt dài giảm đau.
 
49:23 K: Đó là việc xảy ra
trên thế giới.
  
49:26 Chính trị gia thống trị
thế giới,
  
49:31 từ Moscow, New Delhi,
 
49:33 Washington, bất kỳ đâu,
 
49:35 cùng khuôn mẫu lặp lại.
 
49:40 Sống đời hỗn loạn, hư hỏng,
 
49:43 bạn cố đem trật tự
vào thế giới.
  
49:45 Thật trẻ con.
 
49:51 Vậy đó là lý do
thay đổi trí óc
  
49:58 không phải trí óc
bạn hay tôi,
  
50:00 là trí óc, trí óc nhân loại.
 
50:04 A: Hay trí óc ngay cả
cố gắng trật tự nó.
  
50:07 Dù không được.
K: Giờ sao có thể...
  
50:10 Như anh mù cố gắng tạo màu.
 
50:18 Hắn nói, 'Tốt, màu xám đó',
chẳng nghĩa gì!
  
50:23 Vậy trí óc có thể quan sát
vô trật tự
  
50:30 trong chính nó
 
50:33 mà không người quan sát
tạo vô trật tự?
  
50:38 Nó đem đến điều rất đơn giản.
 
50:43 Nhìn cây cối, phụ nữ,
núi non, chim chóc,
  
50:50 hay mặt nước sáng lóng
lánh, vẻ đẹp của nó,
  
50:53 nhìn không có người nhìn.
 
51:02 Bởi lúc người nhìn bước vào,
 
51:05 người quan sát bước vào,
hắn phân chia.
  
51:13 Và phân chia cũng tốt
bao lâu nó là mô tả.
  
51:19 Nhưng khi bạn sống
- sống -
  
51:23 phân chia ấy là phá hoại.
 
51:28 Không biết bạn...
 
51:29 A: Vâng, điều chạy qua
trí tôi là
  
51:36 tuyên truyền liên tục
chúng ta nghe
  
51:40 về kỹ thuật có thể làm
im lặng trí óc.
  
51:46 Nhưng nó đòi hỏi cái
làm im lặng để lặng im.
  
51:48 K: Không, tôi không...
 
51:50 A: Và vậy là tuyệt đối...
 
51:53 Tôi dùng chữ ngài...
K: Trẻ con, trẻ con.
  
51:55 A: ...tuyệt đối và hoàn toàn
 
51:57 ngoài khả năng đạt được.
 
52:00 K: Nhưng mà, bạn xem,
đó là cái đạo sư làm.
  
52:03 A: Vâng, vâng, tôi hiểu.
 
52:05 K: Đạo sư ngoại nhập và
đạo sư bản địa làm.
  
52:10 Họ thật sự phá huỷ
mọi người. Kịp không?
  
52:15 Chúng ta sẽ nói về nó
khi có cơ hội.
  
52:20 Việc chúng ta đang quan tâm là:
 
52:23 đo lường,
 
52:28 là cả chuyển động óc mua bán,
 
52:32 bảo vệ người dùng, kỹ thuật,
 
52:36 đang là khuôn thước thế giới.
 
52:45 Bắt đầu ở phương Tây,
 
52:47 và được làm ngày càng
hoàn hảo ở Tây,
  
52:50 và nó lan tràn khắp thế giới.
 
52:53 Đến ngôi làng nhỏ xíu ở Ấn,
hay đâu đó,
  
52:58 cũng khuôn ấy được lặp lại.
 
53:02 Và ngôi làng bạn đến,
họ khổ sở, bất hạnh,
  
53:06 ăn tạm một bửa qua ngày.
 
53:08 Nhưng vẫn trong khuôn ấy.
 
53:15 Và chính phủ cố giải quyết
 
53:18 vấn đề riêng rẽ, kịp không?
 
53:20 Pháp bởi chính họ,
Nga bởi chính họ.
  
53:22 Nó là vấn đề con người,
 
53:24 vì vậy phải được tiếp cận
không phải với...
  
53:28 trí óc Washington, hay
London, hay trí óc Moscow,
  
53:32 mà với trí óc con người,
 
53:34 nói,
'Nào, đây là vấn đề chúng ta,
  
53:35 và vì Chúa,
cùng nhau giải quyết nó'.
  
53:40 Nghĩa là chăm sóc,
 
53:42 nghĩa là chấp nhận trách
nhiệm cho mỗi con người.
  
53:49 Vậy trở lại: như đã nói,
 
53:53 trật tự chỉ đến với
thấu hiểu vô trật tự.
  
54:00 Trong đó không áp đặt thêm,
 
54:05 trong đó không xung đột,
 
54:08 trong đó không đàn áp.
 
54:12 Khi bạn đàn áp, phản ứng.
Bạn biết mọi việc.
  
54:15 Vậy nó là loại chuyển động
hoàn toàn khác, trật tự.
  
54:22 Và trật tự ấy là
đức hạnh thật.
  
54:30 Bởi không có đức hạnh
 
54:32 không có trật tự.
 
54:36 Có chủ nghĩa ăn cướp.
A: Ồ, vâng.
  
54:39 K: Về chính trị hay
hôm nào đó, tôn giáo.
  
54:42 Nhưng không đức hạnh,
đức hạnh là hành vi,
  
54:49 nở hoa trong tốt đẹp mỗi ngày.
 
54:55 Không phải lý thuyết,
nó thực sự xảy ra
  
54:59 khi bạn sống lối ấy.
 
55:03 A: Ngài biết đó,
 
55:09 hình sao sáu góc trong
Kinh Dịch gọi là 'hành vi'
  
55:17 cũng được dịch là 'bước đi'.
 
55:20 K: Bước đi.
A: Bước đi.
  
55:22 Nghĩa là chuyển động.
K: Dĩ nhiên.
  
55:25 A: Chuyển động.
 
55:27 Và đó là cách hiểu rộng khác
 
55:35 khái niệm thông thường
về hành vi.
  
55:40 Nhưng tôi hiểu từ
điều ngài nói
  
55:43 ngài dùng chữ 'hành vi'
 
55:46 như đức hạnh, như trật tự,
 
55:52 chính xác đưa đến hành động,
chuyển động. K: Vâng.
  
55:58 A: Vâng.
 
56:02 K: Bạn xem, người hành động
từ vô trật tự
  
56:07 tạo thêm vô trật tự.
 
56:14 Nhà chính trị, nhìn
cuộc sống hắn,
  
56:20 tham vọng, tham lam,
 
56:21 tìm quyền lực, địa vị.
 
56:24 A: Chạy đua bầu cử.
K: Bầu cử, v.v..
  
56:28 Và hắn là người sẽ tạo
 
56:30 trật tự trên thế giới.
 
56:33 Bi kịch, và chúng ta
chấp nhận! Kịp không?
  
56:38 A: Vâng, chúng ta tin là
không tránh được.
  
56:41 K: Và vì vậy chúng ta
vô trách nhiệm.
  
56:44 A: Bởi hắn làm và
tôi không. Vâng.
  
56:51 K: Bởi chúng ta chấp nhận
vô trật tự trong đời sống.
  
56:56 Tôi không chấp nhận
vô trật tự trong đời tôi.
  
56:59 Tôi muốn sống một đời trật tự,
 
57:02 tức là
tôi phải hiểu vô trật tự,
  
57:05 và nơi có trật tự,
não hoạt động tốt hơn.
  
57:11 A: Có điều kỳ diệu ở đây,
phải không?
  
57:13 K: Đúng, đó là kỳ diệu.
 
57:15 A: Có kỳ diệu ở đây.
 
57:16 Lúc mà tôi hiểu chuyển động
vô trật tự...
  
57:23 K: Trí óc hiểu. Vâng.
A: Vâng.
  
57:26 ...xem, có trật tự.
 
57:32 Đó là kỳ diệu thật.
 
57:35 Có lẽ,
là điều kỳ diệu duy nhất.
  
57:38 K: Có kỳ diệu khác nhưng...
 
57:40 A: Ý tôi, trong ý nghĩa
sâu nhất của chữ,
  
57:42 tất cả chúng phải
liên quan với nó,
  
57:44 hay chúng ta không có cái nào,
 
57:45 trong ý tôi, tâm hồn thật,
cốt lõi thật.
  
57:49 K: Đó là lý do,
 
57:50 quan hệ, truyền đạt,
 
57:57 trách nhiệm, tự do,
 
58:01 và thoát khỏi vô trật tự,
 
58:05 có ý nghĩa lớn lao của
vẻ đẹp trong nó.
  
58:08 Đời sống đẹp,
 
58:10 đời sống thực sự nở hoa
trong cái tốt.
  
58:16 Trừ khi chúng ta tạo ra,
sinh ra con người như thế,
  
58:20 thế giới sẽ tiêu tan.
 
58:23 A: Vâng.
K: Là việc đang xảy ra.
  
58:27 Và tôi cảm thấy
đó là trách nhiệm tôi!
  
58:32 Với tôi, đầy nhiệt huyết
về nó, là trách nhiệm tôi
  
58:38 thấy rằng khi nói với bạn,
 
58:41 bạn hiểu nó, bạn sống nó,
 
58:43 bạn hoạt động, chuyển động
trong lối ấy.
  
58:58 A: Tôi trở lại với
việc chú tâm,
  
59:03 ngài hết sức nhấn mạnh việc
 
59:09 hoàn toàn giữ chú tâm
vào đó.
  
59:17 Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu
gì đó về hiện tượng
  
59:23 việc xảy ra, khi một người
bắt đầu nghĩ
  
59:30 họ thực hiện nghiêm túc
việc ngài nói
  
59:35 - tôi không nói, bắt đầu
làm, nghiêm túc -
  
59:38 họ nghĩ họ bắt đầu.
 
59:41 Thực tế,
họ bắt đầu nhìn lại họ
  
59:43 dựa vào nó.
 
59:45 Và dĩ nhiên,
chưa có gì bắt đầu.
  
59:48 Nhưng điều gì rất lạ
xảy ra trong trí,
  
59:51 Khi ý niệm tôi dựa vào.
 
59:55 Tôi bắt đầu quá sợ.
 
59:58 Tôi thành quá sợ hãi gì đó.
 
1:00:02 Lần tới có thể chúng ta
thảo luận về sợ hãi?