Krishnamurti Subtitles

Hiện tại là cả thời gian

Washington DC - 20 April 1985

Public Talk 10:12 (Vỗ tay)
 
0:28 Thật không hiểu
sao các bạn vỗ tay.
  
0:35 Bạn có thử vỗ với
một bàn tay chưa?
  
0:39 Làm ngay hôm nay đi.
 
1:02 Đây không phải diễn
thuyết về chủ đề riêng...
  
1:11 ...theo kỷ luật, khoa
học hay triết học nào.
  
1:19 Diễn thuyết là thông tin về
chủ đề riêng hay hướng dẫn.
  
1:34 Nhưng chúng ta
sẽ không làm thế.
  
1:37 Đây không phải diễn thuyết.
 
1:41 Cũng không phải
hình thức giải trí.
  
1:49 Đặc biệt ở xứ này, nơi chúng
ta quá quen thuộc với giải trí...
  
1:51  
 
1:57 chơi đùa; đánh
thức cảm giác.
  
2:05 Những buổi nói chuyện
này, hôm nay và sáng mai...
  
2:15 ...chúng ta sẽ cùng nhau
bàn bạc, thảo luận...
  
2:23 ...về toàn thể
cuộc sống chúng ta...
  
2:27 ...từ khi sinh ra
cho đến lúc chết.
  
2:34 Trong khoảng thời gian ấy, dù
là 50 năm, 90 năm hay 100 năm...
  
2:44 ...chúng ta trải qua đủ
loại vấn đề và khó khăn.
  
2:54 Chúng ta có vấn đề kinh
tế, xã hội, tôn giáo;
  
3:01 vấn đề về quan hệ cá nhân,
vấn đề thỏa mãn riêng tư;
  
3:11 muốn tìm gốc rễ mình
nơi này hay nơi khác.
  
3:19 Và chúng ta có vô số vết thương
tâm lý, sợ, vui, cảm giác...
  
3:35 Và cũng có biết bao sợ
hãi trong mỗi con người;
  
3:44 biết bao lo âu, bất định,
và theo đuổi thú vui.
  
3:56 Và cả loài người trên
trái đất xinh đẹp này...
  
4:03 ...chịu biết bao
là đau khổ, cô đơn.
  
4:09 Chúng ta sẽ cùng
nói về mọi cái đó.
  
4:14 Tôn giáo có ví trí gì
trong đời sống hiện đại?
  
4:24 Và chúng ta cũng sẽ cùng
bàn luận vấn đề cái chết;
  
4:30 đạo tâm là gì; và
thiền định là gì;
  
4:40 ...và có chăng điều gì
vượt trên mọi ý nghĩ...
  
4:49 ...có điều chi thánh
thiện trên đời...
  
4:53 ...hay tất cả là vật chất nên
chúng ta lê lết một đời duy vật.
  
4:56  
 
5:01 Chúng ta sẽ cùng bàn
luận mọi vấn đề này...
  
5:05 ...buổi chiều
nay và sáng mai.
  
5:14 Như đã nói, đây
không là diễn thuyết.
  
5:19 Là buổi thảo luận
giữa bạn và người nói.
  
5:27 Buổi nói chuyện không hàm
ý cải đạo, tuyên truyền...
  
5:33 ...hay giới thiệu lý thuyết mới,
ý niệm hay điều vô lý lạ đời.
  
5:42  
 
5:53 Chúng ta sẽ, nếu bạn vui
lòng cùng bàn luận vấn đề...
  
6:00 ...như hai người bạn, dù
không biết nhau, chúng ta sẽ...
  
6:04  
 
6:09  
 
6:15 ...thảo luận, nói chuyện.
 
6:18 Điều đó quan trọng hơn là nghe
diễn thuyết hay được bảo làm gì
  
6:23 ...tin tưởng gì, hay theo
tín ngưỡng nào, v.v..
  
6:31 Ngược lại, chúng ta sẽ quan
sát một cách thản nhiên, vô tư...
  
6:44 ...không bám vào vấn đề
hay lý thuyết riêng nào...
  
6:54 ...nhưng chúng ta sẽ cùng nhìn
xem loài người đã làm gì cho đời
  
7:06 ...và chúng ta đã
làm gì cho nhau.
  
7:13 Nên đây không phải giải trí, hay
hành trình lãng mạn, tình cảm.
  
7:25 Không chỉ quan trọng về trí
óc, nó là một phần chúng ta...
  
7:33  
 
7:36 ...nhưng chúng ta phải nhìn
xem những vấn đề này...
  
7:42 ...hàng ngàn vấn đề của con
người, không từ quan điểm nào...
  
7:54 ...không từ niềm tin
hay tín ngưỡng nào...
  
8:00 ...mà cùng nhau
thám hiểm, tìm kiếm.
  
8:11 Người nói không cố gắng
tuyên truyền gì cả...
  
8:17 ...điều đó kinh khủng lắm.
 
8:20 Hay cải đổi ai
sang lý tưởng riêng.
  
8:31 Hay sang niềm tin riêng.
 
8:37 Nên chúng ta sẽ cùng đi cuộc
hình trình dài, phức tạp.
  
8:47 Đó là trách nhiệm bạn, cũng
như người nói, chúng ta cùng đi...
  
8:51  
 
8:58 ...cùng tìm tòi; nhìn xem
thế giới chúng ta đã tạo ra.
  
9:12 Xã hội chúng ta sống
do con người bày ra...
  
9:18 ...dù là kinh tế, xã hội,
kẻ giàu người nghèo, và v.v..
  
9:26 Xã hội chúng ta sống.
 
9:31 Mỗi chúng ta
góp phần vào đó.
  
9:36 Và nếu bạn vui lòng, và
có vẻ bạn phải vui lòng...
  
9:44 ...bởi vì bạn và tôi ở đây, làm
cuộc hành trình dài, phức tạp
  
9:48  
 
9:53 ...vì cuộc sống
quá phức tạp.
  
9:57 Và chúng ta thích nhìn cái
phức tạp và càng phức tạp thêm.
  
10:06 Nhưng chúng ta không
hề nhìn cái đơn giản.
  
10:11 Với trí óc, tâm hồn,
với cả con người chúng ta.
  
10:19 Vậy chúng ta
hãy cùng bước đi.
  
10:29 Người nói có thể nói lên,
diễn thành lời điều xảy ra:
  
10:40 ...khách quan, sáng
sủa, và hoàn toàn vô tư.
  
10:52 Có lẽ con người đã sống trên
trái đất 1 triệu hay 50.000 năm.
  
11:06 Chúng ta đã sống trên trái
đất nhiều thiên niên kỷ.
  
11:12 Và suốt thời gian dài ấy con
người đã chịu đựng vui thú...
  
11:22 ...cô đơn, nản lòng, bất định,
rối loạn, nhiều chọn lựa...
  
11:30  
 
11:40 ...nên nhiều phức tạp;
và có chiến tranh.
  
11:46 Không chỉ chiến tranh đổ máu
mà cả chiến tranh tâm lý.
  
11:56 Và con người hỏi có chăng
hòa bình trên trái đất...
  
12:03 ...pacem in terris
- từ Latin: hòa bình trên trái đất.
  
12:13 Và có vẻ như không thể nào.
 
12:22 Khoảng 40 cuộc chiến
hiện đang xảy ra.
  
12:30 Cả về ý thức hệ, lý
thuyết, kinh tế, xã hội.
  
12:43 Và suốt thời gian lịch sử,
có lẽ 5 đến 6 ngàn năm...
  
12:50 ...hầu như có
chiến tranh mỗi năm.
  
12:58 Và chúng ta cũng đang
chuẩn bị chiến tranh.
  
13:04 Một ý thức hệ,
của cộng sản...
  
13:07 ...độc tài, thế giới
tàn bạo Liên xô...
  
13:14 ...và cộng hoà, cái gọi
là cộng hoà của phương Tây.
  
13:19 Hai ý thức hệ đánh nhau.
 
13:24 Chúng ta nên dùng
phương tiện gì...
  
13:27 ...kiểm soát vũ trang
và mọi cái khác.
  
13:32 Chiến tranh có vẻ là
số phận chung nhân loại.
  
13:42 Và chúng ta cũng xem cả thế
giới chồng chất vũ trang.
  
13:54 ...một nước hay
bộ lạc nhỏ xíu...
  
13:59 ...đến xã hội giàu có
văn minh cao như các bạn.
  
14:09 Và làm sao có thể
hòa bình trên thế gian?
  
14:14 Có thể được chứ?
 
14:19 Và như đã nói, không bình an
dưới thế, chỉ có trên thiên đàng.
  
14:29 Điều ấy được nói nhiều cách,
cả ở Á Đông, Ấn độ, và ở đây.
  
14:32  
 
14:37 Người Cơ đốc giết chóc nhiều
hơn ai khác trên mặt đất.
  
14:46 Vậy chúng ta xem xét, không thiên
vị, đó là thực tế, hiện thực.
  
15:00 Và những tôn giáo: Cơ đốc giáo,
Hồi giáo, Trào lưu chính thống.
  
15:07  
 
15:20 Và Ấn độ giáo, Phật giáo.
 
15:26 Và những giáo phái khác
nhau của tổ chức Cơ đốc...
  
15:37 ...và cả ở Ấn độ và Á
châu; họ tin Đức Phật...
  
15:47 ...Phật giáo không có thượng
đế; ai đó thống kê Ấn giáo...
  
15:53 ...có khoảng
300.000 thần thánh.
  
16:02 Khá tức cười, bạn có thể
chọn thần nào bạn thích.
  
16:10 Cơ đốc và Hồi giáo
chỉ có một thần...
  
16:15 ...dựa trên hai quyển
sách, Kinh thánh và Cô ran.
  
16:22 Vậy tôn giáo phân
chia con người.
  
16:27 Như quốc gia, là hình thức đề
cao bộ lạc, phân chia con người.
  
16:40 Quốc gia, yêu nước, nhiệt thành
tôn giáo, trào lưu chính thống...
  
16:47  
 
16:54 ...cả ở Ấn độ và châu Âu, trở
lại, làm sống lại tôn giáo họ.
  
17:03 Tôi tự hỏi bạn có xem
từ 'làm sống lại' chưa.
  
17:08 Bạn chỉ có thể hồi sinh
cái đã chết hay đang chết.
  
17:14 Không phải cái sống, bạn
không thể hồi sinh cái sống.
  
17:20 Và ở xứ này họ
hồi sinh tôn giáo.
  
17:28 Và họ cũng làm thế ở
những nơi khác trên thế giới.
  
17:33 Và có phân chia giữa các quốc
gia, tôn giáo, kinh tế, v.v..
  
17:47 Và con người luôn xung đột...
 
17:55 ...mọi người trên thế giới
trải qua đủ thứ đớn đau...
  
18:05 ...đủ thứ khổ sở: đau
khổ, cô đơn tuyệt vọng.
  
18:19 Và chúng ta muốn
trốn chạy mọi cái đó.
  
18:25 Nhưng chúng ta sẽ cùng nhìn,
quan sát hiện tượng lạ lùng này:
  
18:36 ...những điều con người đã
làm suốt mấy ngàn năm...
  
18:45 ...hắn vẫn còn dã man: bạo tàn,
thô tục, đầy lo âu và thù hận.
  
18:56 Và bạo lực gia
tăng khắp thế giới.
  
19:04 Vậy chúng ta hỏi, có thể
hòa bình trên mặt đất?
  
19:12 Bởi vì không có hòa bình trong
tâm, trí óc không thể nở hoa.
  
19:19  
 
19:22 Con người không thể
sống toàn diện.
  
19:33 Vậy tại sao chúng ta, sau cuộc tiến
hóa dài - suốt thời kỳ ấy
  
19:44  
 
19:54 ...chúng ta tích luỹ vô số kinh
nghiệm, kiến thức, thông tin...
  
19:59 ...tại sao chúng ta, con
người, xung đột bất tận?
  
20:06 Đó mới thật là vấn đề.
 
20:09 Bởi vì khi không có xung
đột tự nhiên có hòa bình.
  
20:17 Và các bạn - gồm cả các chị,
khi tôi dùng từ 'các bạn'...
  
20:24 ...tôi không loại
trừ phụ nữ.
  
20:28 Hãy bình tĩnh nhé. (Cười)
 
20:34 Xin được nói, cũng đừng
nổi giận, tức tối...
  
20:44 ...với những gì chúng
ta cùng tìm hiểu.
  
20:51 Trách nhiệm bạn là tìm tòi,
không chỉ về trí óc, ngôn từ...
  
21:05 ...mà cả con tim, khối
óc, cả con người bạn.
  
21:10  
 
21:19 Và tìm xem tại sao
chúng ta như hiện giờ.
  
21:27 Chúng ta đã thử nhiều tôn giáo,
nhiều hệ thống kinh tế, xã hội
  
21:34 ...và chúng ta vẫn
sống trong xung đột.
  
21:41 Có thể chấm dứt xung
đột trong mỗi chúng ta?
  
21:48 Hoàn toàn, không phải
một phần hay thỉnh thoảng.
  
21:57 Đó là câu hỏi
rất nghiêm túc.
  
22:01 Đòi hỏi câu trả
lời nghiêm túc.
  
22:07 Không phải có thể hay không thể,
mà tìm kiếm thật sâu vào...
  
22:21 ...tại sao con người, có
lẽ cả bạn và người nói...
  
22:30 ...sống triền miên trong
xung đột, vấn đề, chia rẽ.
  
22:38 Tại sao chúng ta chia thế giới
thành quốc gia, giáo phái...
  
22:49 ...tư cách xã hội,
và những thứ khác.
  
22:53 Chiều nay, chúng ta nghiêm túc
tìm xem có thể chấm dứt xung đột.
  
23:01  
 
23:04 Tâm lý trước, bên trong...
 
23:09 ...bởi vì nếu có phẩm
chất tự do bên trong...
  
23:19 ...chúng ta sẽ tạo ra một
xã hội không có xung đột.
  
23:27 Đó là trách nhiệm chúng ta,
con người, như gọi là cá nhân...
  
23:38 ...chúng ta nghiêm túc đem trí
óc, năng lượng, nhiệt tình...
  
23:46 ...khám phá cho mình,
không theo triết gia nào...
  
23:56  
 
24:02 ...không theo nhà tâm thần học
nào, v.v.., mà tìm tòi, quan sát
  
24:09 ...tìm kiếm cho mình, xem
xung đột giữa hai con người...
  
24:14 ...dù thân thiết hay không,
có thể nào chấm dứt.
  
24:28 Xung đột là gì? Tại sao
chúng ta sống với xung đột?
  
24:35 Tại sao chúng ta có vấn đề?
 
24:40 Vấn đề là gì?
 
24:45 Vui lòng cùng người nói tìm
hiểu điều này. Vấn đề là gì?
  
24:53 Về từ nguyên, từ ấy nghĩa là
'điều gì được ném vào bạn'.
  
25:01 Vấn đề là một thách thức,
điều gì bạn phải trả lời.
  
25:10 Nhưng nếu bạn bắt đầu tìm hiểu
toàn bộ bản chất vấn đề...
  
25:25 Nếu bạn bắt đầu tìm hiểu
toàn bộ bản chất vấn đề...
  
25:30 ...dù là thân thiết nhất
hay vấn đề thế giới...
  
25:38 ...như đã nói, về từ
nguyên, từ đó nghĩa là...
  
25:42 ...điều gì được đẩy
vào, được ném vào bạn.
  
25:49 Tôi tự hỏi chúng ta có lưu
ý chuyện về vấn đề ấy...
  
25:58 ...khi chúng ta còn bé,
được gửi đến trường.
  
26:06 Ở đó chúng ta có vấn đề
về viết chữ, về toán học...
  
26:16 ...vấn đề về lịch sử, khoa
học, hóa học, và mọi cái khác.
  
26:22 Vậy là từ bé chúng ta đã
được rèn để có vấn đề.
  
26:30 Hãy kiên nhẫn.
 
26:33 Nhìn kỹ xem.
 
26:36 Vậy trí óc chúng ta bị qui
định, rèn, dạy để có vấn đề.
  
26:46 Hãy quan sát cho chính bạn.
 
26:51 Và đừng chỉ lắng
nghe người nói.
  
27:00 Chúng ta cùng tìm kiếm, nhìn
xem những vấn đề trong bạn.
  
27:10 Từ nhỏ chúng ta được rèn,
dạy, qui định để có vấn đề...
  
27:14  
 
27:24 ...và khi vấn đề mới nổi
lên, đương nhiên chúng làm...
  
27:34 ...trí óc, đang đầy ắp vấn đề,
cố giải quyết vấn đề khác...
  
27:42 ...và thế là tăng thêm vấn đề;
đó là điều xảy ra trên thế giới
  
27:44  
 
27:48 Các chính trị gia khắp thế
giới làm tăng thêm vấn đề.
  
27:55 Và họ không tìm
ra câu trả lời.
  
28:00 Vậy có thể nào - hãy nghe
nếu bạn muốn - có thể nào...
  
28:07  
 
28:14 ...trí óc thoát mọi vấn đề để
bạn có thể giải quyết vấn đề.
  
28:18 Không phải trí óc
lộn xộn đầy vấn đề.
  
28:27 Có thể chứ?
 
28:31 Và - nếu bạn nói không
thể hay có thể...
  
28:39 ...bạn đã dừng tìm kiếm.
 
28:44 Điều quan trọng
trong tìm kiếm ấy...
  
28:48 ...là chúng ta phải có
nghi vấn lớn lao; hoài nghi.
  
29:00 Không hề chấp nhận gì
ở giá trị bề ngoài...
  
29:04 ...hay theo thích
thú hoặc hài lòng.
  
29:10 Sự sống vô cùng quan trọng.
 
29:18 Nên chúng ta phải tìm hiểu không
chỉ bản chất xung đột, vấn đề
  
29:26 ...mà cả - có lẽ điều này
quan trọng hơn nhiều...
  
29:34 ...đi khắp thế giới, nơi nào bạn
muốn, mọi người trên trái đất
  
29:46 mỗi người dù họ sống ở Nga,
Trung quốc, Á châu, Ấn độ...
  
29:53 ...Âu châu hay ở đây, đều
trải qua mọi thứ đau khổ.
  
30:03 Hàng ngàn hàng triệu đã rơi
nước mắt với tiếng cười hiếm hoi.
  
30:16 Mọi người trên trái đất với
cô đơn cùng cực, tuyệt vọng...
  
30:24 ...lo âu, rối loạn, bất định
- như bạn.
  
30:36 Mọi người, đen, trắng,
tía hay màu gì bạn thích.
  
30:44 Và về tâm lý đó là thực tế;
không phải người nói đặt ra.
  
30:53  
 
30:57 Quan sát được; bạn có thể
xem nó trên mỗi gương mặt.
  
31:09 Và về tâm lý bạn là
toàn thể nhân loại.
  
31:22 Bạn có thể cao, thấp, đen
hay trắng, hay màu gì đó...
  
31:27 ...nhưng về tâm lý
bạn là nhân loại.
  
31:34 Hãy hiểu điều này
- không phải bằng trí, ý hệ hay giả thuyết
  
31:35  
 
31:42 ...mà đó là thực tế,
hiện thực cháy bỏng...
  
31:49 ...rằng về tâm lý bạn
là toàn thể nhân loại.
  
32:00 Vậy là về tâm lý
bạn không phải cá nhân.
  
32:10 Dù các tôn giáo, có lẽ trừ
vài phần của Ấn và Phật giáo...
  
32:19 ...giải trí, cổ vũ ý
nghĩa cá nhân lớn mạnh...
  
32:27 ...cứu vớt linh hồn cá
nhân, v.v.., nhưng thực tế...
  
32:34  
 
32:39 ...trong nhận thức, nhận
thức không phải của bạn.
  
32:43  
 
32:47 Đó là cả nhân loại.
 
32:53 Vì chúng ta trải qua gian khổ,
xung đột bất tận như nhau, v.v..
  
33:01 Khi nhận ra điều ấy,
không phải cảm xúc...
  
33:06 ...không phải quan niệm trí óc
mà là việc thực tế, thực sự...
  
33:21 ...vậy là bạn sẽ
không giết ai nữa.
  
33:26 Bạn sẽ không hề giết ai,
cả về ngôn từ lẫn trí óc...
  
33:36 ...ý thức hệ hay vật chất, bởi
vì bạn đang giết chính mình.
  
33:50 Nhưng tính cá nhân được
cổ vũ khắp thế giới.
  
33:57 Mỗi người đấu tranh cho
mình: thành công, thỏa mãn...
  
34:05 ...thành đạt, đuổi theo ước vọng
và gây tàn phá khắp thế giới.
  
34:17 Hãy hiểu thật rõ việc này.
 
34:25 Chúng ta không nói mỗi cá
nhân quan trọng: mà ngược lại.
  
34:36 Nếu bạn quan tâm
hòa bình thế giới...
  
34:43 ...không phải hòa bình nhỏ
bé của bạn ở sân nhà...
  
34:50 ...quốc gia đã
trở thành sân nhà.
  
34:55 Nếu thực sự quan tâm, như người
nghiêm túc nhất phải quan tâm...
  
35:08 ...rằng bạn là cả nhân loại
- đó là trách nhiệm lớn lao.
  
35:21 Vậy chúng ta phải quay
lại và tìm hiểu...
  
35:28 ...tại sao con người làm
hỏng thế giới như hiện nay.
  
35:38 Nguyên nhân nào lại như thế?
 
35:42 Tại sao chúng ta chạm vào
gì là làm rối tung hết...
  
35:49 ...cả trong quan hệ cá
nhân, giữa nam và nữ...
  
35:53  
 
35:57 ...mình với người; tại sao
có xung đột giữa thần thánh;
  
36:06 ...Thượng đế của bạn và của
người khác; vậy phải tìm xem...
  
36:13 ...có thể nào
chấm dứt xung đột.
  
36:18 Nếu không chúng ta sẽ
không hề có hòa bình.
  
36:25 Rất lâu trước Cơ đốc con
người đã bàn về hòa bình.
  
36:35 Rất lâu trước Cơ đốc, Hin
đu, họ đã tôn thờ cây cối...
  
36:45 ...đất đá, thú vật, tự
nhiên, sấm sét, mặt trời;
  
36:55 ...chưa hề có ý nghĩa
Thượng đế trước đó...
  
37:00 ...bởi vì họ xem trái đất như
bà mẹ để tôn thờ, giữ gìn...
  
37:07 ...duy trì, để dành, không phá
hoại như chúng ta đang làm...
  
37:20 Vậy hãy cùng tìm hiểu xem
- tôi nói cùng nhau...
  
37:29 ...không phải tôi tìm và bạn nghe,
rồi tình cờ đồng ý hay không.
  
37:37 Chiều nay có thể dẹp hết quan
niệm đồng hay không đồng ý chứ?
  
37:49 Bạn sẽ làm chứ?
 
37:52 Để chúng ta nhìn sự vật y như
thế, chứ không theo bạn nghĩ...
  
38:00  
 
38:03 không ý niệm hay quan
niệm về nó, mà chỉ nhìn.
  
38:14 Nhìn, mà ngay cả
không lời, nếu có thể.
  
38:20 Việc đó vô cùng khó khăn.
 
38:28 (Thở dài)
 
38:35 Trước hết, chúng ta đang
sống trong thế giới này.
  
38:43 Bạn không thể bỏ trốn
vào các tu viện...
  
38:51 ...vào các kinh nghiệm tôn giáo
(và phải luôn nghi ngờ chúng).
  
39:04 Con người đã làm
mọi việc có thể...
  
39:11 ...để chạy trốn thực tế đời
sống hàng ngày đầy phức tạp...
  
39:21  
 
39:25 Tại sao chúng ta xung đột
trong quan hệ, giữa nam và nữ:
  
39:38 ...phân chia giới
tính, cảm giác.
  
39:48 Và trong quan hệ kỳ cục ấy
con người chạy theo khát vọng...
  
39:57 ...tham lam, ước muốn,
thỏa mãn riêng...
  
40:01 ...và phụ nữ
cũng làm y như thế.
  
40:06 Không biết bạn có lưu ý
mọi việc này cho mình.
  
40:11 Vậy là có hai tham vọng, thúc đẩy
- thúc đẩy do ước muốn v.v..
  
40:22 ...hai đường song song không hề
gặp nhau, có lẽ trừ tình dục.
  
40:31 Thế thì làm sao có thể
có quan hệ giữa hai người...
  
40:38 ...khi mỗi người chạy theo ước
muốn, khát vọng, tham lam riêng.
  
40:51 Trong quan hệ, vì có phân
chia nên không có yêu thương.
  
40:57 Hãy ngồi y đó nhé.
 
41:05 Từ 'yêu thương' bị ô nhiễm,
nhổ nước bọt, thoái hóa;
  
41:12 ...nó chỉ còn là
nhục dục, khoái lạc.
  
41:22 Yêu thương không
phải khoái lạc.
  
41:26 Yêu thương không phải
do ý nghĩ bày ra...
  
41:34 ...không thuộc cảm giác; chúng
ta sẽ nói chút ít về nó sau.
  
41:40  
 
41:45 Vậy làm sao có thể quan hệ đúng
đắn, chân thật giữa hai người
  
41:53 ...khi mỗi người tự
coi mình là quan trọng.
  
42:02 Tư lợi là khởi đầu
của hư hỏng, phá hoại...
  
42:11 ...dù là chính trị gia,
hay người theo Đạo, v.v..
  
42:18 ...tư lợi thống trị thế
giới và vì vậy có xung đột.
  
42:29 Nơi đâu có nhị nguyên, phân chia,
như người Hy lạp và Hồi giáo
  
42:40 ...hay Do thái và Ả rập, như
người Cơ đốc tin Đấng cứu thế...
  
42:49 ...và người Hin đu không tin
mọi thứ ấy, có sự phân biệt:
  
42:56 ...phân chia quốc gia, phân chia
tôn giáo, phân chia cá nhân...
  
43:01 ...nơi đâu có phân biệt
tất phải có xung đột.
  
43:07 Đó là luật.
 
43:15 Vậy chúng ta sống hàng ngày
trong cái ngã hẹp hòi, giới hạn.
  
43:27 Không phải cái ngã cao hơn, mà
là hẹp hòi, ngã luôn giới hạn;
  
43:34 ...và đó là
nguyên nhân xung đột.
  
43:40 Đó là cốt lõi trung tâm của
xung đột, đớn đau, lo âu, v.v..
  
43:44  
 
43:51 Nếu bạn nhận ra điều đó, như
hầu hết phải thế, tự nhiên...
  
43:58 ...chứ không phải vì
bạn được nghe hay đọc...
  
44:02  
 
44:07 ...vài quyển sách triết học
hay tâm lý, mà là thực sự.
  
44:14 Mỗi người quan
tâm chính mình.
  
44:22 Hắn sống trong thế
giới riêng cho hắn.
  
44:29 Và vì vậy có sự phân chia
giữa bạn và người khác...
  
44:37 ...bạn và tôn giáo bạn,
bạn và Thượng đế bạn...
  
44:44 ...giữa bạn và
lý tưởng bạn.
  
44:50 Vậy có thể thấu hiểu
- không phải trí óc mà là thẳm sâu...
  
45:00 ...rằng bạn là
cả nhân loại.
  
45:05  
 
45:10 Bạn làm gì cũng ảnh hưởng cả
nhân loại, vì bạn là nhân loại.
  
45:16 Nhận thức không
phải của bạn.
  
45:22 Nhận thức hình
thành do tích chứa.
  
45:33 Không tích chứa
không có nhận thức.
  
45:37 Nhận thức bạn giống
như cả nhân loại...
  
45:43 ...do niềm tin, sợ hãi, tín ngưỡng,
thượng đế, tham vọng cá nhân
  
45:50 ...cả sợ hãi và mọi thứ
đó; cả nhận thức bạn...
  
45:53 ...hình thành từ mọi
cái đó, do ý nghĩ bày ra.
  
46:05 Hy vọng chúng
ta cùng bước đi.
  
46:13 Chúng ta cùng bước
đi chung đường...
  
46:20 ...chứ không phải bạn
nghe hàng lô ý niệm.
  
46:28 Chúng ta không theo ý niệm hay ý
thức hệ, mà giáp mặt thực tế.
  
46:38 Bởi vì thực tế và vượt
cả thực tế ấy là sự thực.
  
46:45 Và khi bạn nhận ra, khi có sự
thực là điều cực kỳ nguy hiểm.
  
46:52 Sự thực vô cùng nguy hiểm vì
nó bùng nổ cách mạng trong bạn.
  
47:03 Bạn nữ: Xin lỗi
- có thể vặn âm thanh lớn hơn?
  
47:07 Làm ơn - xin lỗi
- xin thứ lỗi...
  
47:11 ...xin thứ lỗi cho người
nói nếu anh ta không trả lời.
  
47:15 Bởi vì chúng
ta quá lãng tâm.
  
47:24 Bạn biết, hỏi là rất tốt.
 
47:31 Và bạn đặt câu hỏi với ai?
 
47:39 Có phải bạn hỏi người nói?
 
47:44 Thế là bạn mong
người nói trả lời.
  
47:50 Vậy là bạn lệ
thuộc người nói.
  
47:53 Vậy là bạn dựng lên đạo sư.
 
47:59 Có bao giờ bạn tìm hiểu:
tại sao chúng ta đặt câu hỏi?
  
48:07 Chẳng phải không nên, mà
là chúng ta tìm hiểu.
  
48:14 Giả sử bạn hỏi người
nói và anh ta trả lời:
  
48:21 ...dù bạn chấp
nhận hay không.
  
48:28 Nếu thỏa mãn là nó phù hớp
với qui định hay lập trường bạn
  
48:31  
 
48:35 ...và bạn nói, "Vâng,
tôi hoàn toàn đồng ý."
  
48:41 Hay nếu không đồng ý,
bạn nói, "Vô lý quá."
  
48:48 Nhưng nếu bạn bắt đầu
tìm hiểu chính câu hỏi...
  
48:53 ...câu trả lời có
khác câu hỏi không?
  
48:59 Hay câu trả lời nằm
trong chính câu hỏi?
  
49:06 Hương thơm của
hoa chính là hoa.
  
49:14 Chính đóa hoa
là mùi thơm ấy.
  
49:21 Nhưng quá lệ thuộc, được giúp,
cổ vũ để giải quyết vấn đề;
  
49:27  
 
49:32 ...nên từ rối loạn chúng ta tạo
ra uy quyền, đạo sư, giáo sĩ.
  
49:35  
 
49:43 Vậy nên đặt câu
hỏi là rất tốt.
  
49:53 Không biết bạn
có tìm hiểu chưa.
  
49:57 Bạn biết, chúng ta đánh mất
nghệ thuật tìm kiếm, thảo luận:
  
50:12 ...không phải về phía
nào mà nhìn vào nó.
  
50:16 Quá phức tạp, có lẽ không
phải lúc để đào sâu việc này.
  
50:23 Phải xem coi tại sao từ nhỏ
chúng ta bị xúc chạm, tổn thương.
  
50:29  
 
50:37 Hầu hết chúng ta bị vết thương
tâm lý, và từ vết thương ấy...
  
50:44  
 
50:51 ...dù bạn có ý thức hay
không, nhiều vấn đề khởi lên.
  
51:02 Vết thương hồi còn bé bị chưởi
mắng hay nói thô lỗ, tàn tệ...
  
51:14 ...chúng ta bị tổn thương.
 
51:19 Khi nói "chúng ta bị tổn
thương", ai bị tổn thương?
  
51:26 Có phải hình ảnh dựng lên về
mình bị tổn thương; tinh thần?
  
51:34  
 
51:39 Người nói chưa đọc
sách tâm lý nào hay...
  
51:44 ...sách triết học hoặc tôn giáo,
anh ta chỉ tìm kiếm cùng bạn.
  
51:51  
 
51:54 Tinh thần, cái 'tôi'
- và đó là hình ảnh dựng lên về mình...
  
51:59 ...không có tâm linh gì về nó
hết (đó là một từ tệ, tâm linh).
  
52:09 Hình ảnh bị tổn thương và ta
mang hình ảnh ấy suốt cả đời.
  
52:18  
 
52:21 Nếu hình ảnh không vui, chúng ta
chồng lên hình ảnh khác vui thú
  
52:28 ...cổ vũ nó - đáng giá, ý vị,
cho một ý nghĩa lên cuộc đời.
  
52:38 Đây là thế giới
chúng ta tạo ra...
  
52:44 ...mang hình ảnh ta
đã vẽ về chính mình.
  
52:48  
 
52:52 Có thể nào sống trên đời mà
không có hình ảnh gì, về ai hết
  
53:00 ...gồm cả Thượng đế,
nếu có ai như thế...
  
53:05 ...không có hình ảnh gì về
vợ chồng con cái, và v.v..
  
53:11 Chẳng có hình ảnh nào.
 
53:16 Vậy là không hề
bị tổn thương.
  
53:23 Và cũng vì thời gian có
hạn, vì chúng ta chỉ...
  
53:30 ...có nửa buổi nói chuyện
chiều nay và sáng mai...
  
53:38 ...chúng ta phải tìm hiểu kỹ
xem có thể nào lìa bỏ sợ hãi.
  
53:53 Đó thực sự là
câu hỏi quan trọng.
  
53:58 Không phải tôi hỏi bạn, mà
chính bạn tự hỏi điều ấy.
  
54:07 Có thể nào, sống trong xã hội
hiện đại với mọi thứ bạo tàn
  
54:14 ...với bạo lực tràn
lan đang gia tăng...
  
54:21 ...thoát mọi sợ hãi không?
 
54:30 Nó hoàn toàn
khác với phân tích.
  
54:35 Chỉ quan sát mà không bóp méo:
ví dụ quan sát hội trường này
  
54:44  
 
54:48 ...có bao nhiêu bậc
(năm bậc hay bốn bậc)...
  
54:54 ...quan sát y phục người hàng
xóm, nét mặt, nói năng...
  
55:00 ...chỉ quan sát, không phê bình;
không đánh giá, phán đoán...
  
55:11 ...mà nhìn xem cây cối; ngắm
trăng và nước chảy róc rách.
  
55:26 Khi bạn quan sát như thế
rồi tự hỏi mình, gì là...
  
55:34 - Sẽ trở lại với sợ hãi ngay -
 
55:36 ...đẹp là gì?
 
55:43 Họ nói quá nhiều về
cái đẹp trong tạp chí:
  
55:49 ...bạn phải đẹp thế
nào, nét mặt, mái tóc...
  
55:52 ...nước da và
những thứ khác.
  
55:58 Vậy đẹp là gì?
 
56:04  
 
56:09 Đẹp trong tranh ảnh, hội họa,
những kiến trúc hiện đại kỳ cục?
  
56:16 Đẹp trong thơ ca?
 
56:21 Đẹp chỉ trên nét mặt,
thân thể vật chất?
  
56:32 Bạn có từng hỏi vậy chưa?
 
56:37 Nếu bạn là nghệ sĩ,
nhà thơ hay viết văn...
  
56:46 ...bạn có thể tả
điều gì thật đẹp...
  
56:50 ...vẽ gì đó đáng yêu, một
bài thơ thực sự kích động bạn.
  
56:55  
 
57:03 Vậy đẹp là gì?
 
57:10 Bởi vì tự do nghĩa là
- về từ nguyên, từ 'tự do'...
  
57:16 ...trong từ 'tự
do' có yêu thương.
  
57:24 Từ 'tự do', trong từ đó,
về từ nguyên học nghĩa là...
  
57:30 ...cũng nghĩa là yêu thương.
 
57:35 Có liên hệ gì giữa
cái đẹp và yêu thương?
  
57:44 Khi nói về yêu thương, có
lẽ nói sau, cái đẹp là gì?
  
57:52 Nó ở trong mắt
người nhìn ư?
  
58:00 Bạn có để ý, khi cho đứa
bé đồ chơi đẹp, phức tạp...
  
58:12 ...nó đang nghịch ngợm,
la hét, chơi đùa...
  
58:15 ...và khi bạn cho đồ chơi, nó
hoàn toàn bị cuốn hút vào đó...
  
58:23 ...và dừng chơi đùa, nghịch
ngợm, nếu có thể dùng từ ấy.
  
58:30 ...vì nó bị cuốn hút.
 
58:37 Bị cuốn hút vào thơ ca, nét mặt,
tranh ảnh, bị cuốn hút vào...
  
58:48 ...hay bị lôi cuốn, có
phải đẹp là cuốn hút?
  
59:02 Khi bạn nhìn ngọn núi hùng
vĩ, với đỉnh tuyết vĩnh cửu...
  
59:10  
 
59:15 ...hiện lên trời xanh, trong phút
giây, cái bao la của ngọn núi...
  
59:20 ...xô dạt cái ngã, cái 'tôi',
với mọi thứ vấn đề, lo âu;
  
59:27 ...mấy tảng đá to đường bệ,
thung lũng và sông suối đáng yêu;
  
59:30  
 
59:36 ...lúc ấy, giây phút
ấy, cái tôi vắng mặt.
  
59:44 Vậy ngọn núi xô dạt cái ngã,
như đồ chơi làm đứa bé lặng yên.
  
59:49  
 
59:55 Ngọn núi ấy, dòng sông kia,
thung lũng xanh sâu thẳm...
  
1:00:05 ...trong phút chốc quét đi mọi
vấn đề, mọi lo âu và tự phụ.
  
1:00:09  
 
1:00:13 Rồi bạn nói,
"Ồ, đẹp biết bao."
  
1:00:17 Vậy có cái đẹp không bị thu
hút bởi điều gì bên ngoài không?
  
1:00:27 Nghĩa là, có chăng cái đẹp, hay
đẹp có mặt khi ngã vắng bóng?
  
1:00:35 Bạn hiểu không?
 
1:00:37 Làm ơn đừng đi ngủ. (Cười)
 
1:00:45 Chắc bạn đã có bữa
trưa ngon lành, mong thế...
  
1:00:50 ...nhưng đây không
phải là nơi để ngủ.
  
1:00:55 Vấn đề bạn, cuộc đời bạn, không
phải của người nói, đời bạn:
  
1:01:03 ...chúng ta nói về tự phụ,
chán nản, đau khổ của bạn.
  
1:01:16 Vậy hãy giữ tỉnh thức mười lăm,
hai mươi, hay ba mươi phút nữa...
  
1:01:20 ...nếu bạn thích.
 
1:01:28 Vậy cái đẹp hiện
diện khi ngã vắng bóng.
  
1:01:38 Và điều ấy đòi hỏi thật
nhều thiền định, tìm kiếm...
  
1:01:48 ...ý nghĩa lớn
lao của kỷ luật.
  
1:01:53 Từ 'kỷ luật' nghĩa là người
học trò đang học với thầy giáo.
  
1:01:56  
 
1:02:01 Học, không phải kỷ luật, tuân
thủ, bắt chước; chỉnh đốn, học.
  
1:02:06  
 
1:02:11 Học tự nó đem lại
kỷ luật lớn lao.
  
1:02:20 Và ý nghĩa khổ hạnh bên
trong, kỷ luật là cần thiết.
  
1:02:33 Nên chúng ta phải cùng
tìm hiểu sợ hãi là gì.
  
1:02:41 Mấy giờ rồi?
 
1:02:51 Chúng ta tiếp tục
chứ? bạn không mệt à?
  
1:02:58 Sợ hãi là gì?
 
1:03:03 Nhân loại chấp nhận sợ hãi.
 
1:03:12 Không thể nào
giải quyết sợ hãi.
  
1:03:17 Không hề.
 
1:03:19 Có nhiều loại sợ hãi; bạn
có thể có loại sợ hãi riêng:
  
1:03:22  
 
1:03:27 ...sợ chết, sợ thần
thánh, sợ vợ, sợ chồng...
  
1:03:31 ...sợ chính trị gia, trời mới
biết con người có bao nhiêu sợ...
  
1:03:38 ...ma quỉ, v.v..
 
1:03:41 Sợ hãi là gì?
 
1:03:45 Không phải chỉ kinh nghiệm
sợ hãi trong nhiều loại...
  
1:03:54 ...mà là thật sự, thực
tế, sợ hãi thực sự.
  
1:04:06 Làm sao nó hiện ra?
 
1:04:09  
 
1:04:14 Tại sao mọi người, nhân loại,
chấp nhận sợ hãi như lối sống?
  
1:04:22 Như bạn chấp nhận bạo lực là
lối sống; bạo lực trên TV...
  
1:04:34 ...bao lực chiến tranh, bạo
lực trong đời sống hàng ngày.
  
1:04:41 Tại sao chúng ta
chấp nhận bạo lực?
  
1:04:49 Bạo lực tối cao là vào tổ chức
giết chóc, gọi là chiến tranh.
  
1:04:54  
 
1:05:01 Sợ hãi có liên quan
với bạo lực không?
  
1:05:09 Vậy là trong khi tìm hiểu sợ
hãi, sự thực của sợ hãi...
  
1:05:18 ...không phải ý niệm sợ hãi
- bạn hiểu sự khác nhau?
  
1:05:24 Ý niệm sợ hãi khác với sợ
hãi thực; phải không? phải không?
  
1:05:34 Vậy sợ hãi là gì?
 
1:05:37 Nó xảy ra thế nào?
 
1:05:41 Sợ hãi liên hệ gì
với thời gian, ý nghĩ?
  
1:05:58 Sợ hãi - có thể bạn sợ ngày mai,
hay vô số ngày mai;
  
1:06:08 ...sợ chết, cái sợ tối hậu;
sợ điều đã xảy ra trong quá khứ;
  
1:06:16  
 
1:06:24 ...sợ điều thực
tế đang diển ra.
  
1:06:29  
 
1:06:32 Phải cùng tìm kiếm
- người nói tiếp tục lặp lại, cùng nhau;
  
1:06:39 ...không thì chẳng vui vẻ
gì khi nói với chính mình.
  
1:06:50 Sợ hãi sinh ra do thời gian?
 
1:07:01 Ai đó đã làm gì tổn thương
bạn, và quá khứ là thời gian.
  
1:07:17 Tương lai là thời gian.
 
1:07:20 Hiện tại là thời gian.
 
1:07:24 Vậy thì, thời gian là tác
nhân chủ yếu của sợ hãi?
  
1:07:33 Sợ hãi có nhiều cành, lá,
nhưng tỉa cành thì không tốt;
  
1:07:41  
 
1:07:46 ...chúng ta hỏi vậy
gốc của sợ là gì?
  
1:07:54 Không phải nhiều loại
sợ, bởi vì sợ là sợ.
  
1:08:01 Do sợ chúng ta tạo ra
thần thánh, Đấng cứu thế.
  
1:08:08 Nếu chúng ta tuyệt đối
không có sợ hãi tâm lý...
  
1:08:16 ...liền có sự giải tỏa lớn
lao, cảm giác tự do bao la.
  
1:08:22 Bạn đã quẳng mọi
gánh lo của cuộc đời.
  
1:08:26  
 
1:08:30 Nên chúng ta phải tìm hiểu
nghiêm túc, kỹ càng vấn đề:
  
1:08:35 ...thời gian là tác
nhân sợ hãi? Dĩ nhiên.
  
1:08:40 Hiện có công việc tốt, ngày
mai có thể mất, nên tôi sợ.
  
1:08:47 Và tôi có thể
cưới vợ, tôi sợ.
  
1:08:54 Khi có sợ thì có ghen tức,
lo âu, hận thù, bạo lực.
  
1:09:04 Vậy thời gian là
tác nhân sợ hãi.
  
1:09:13 Hãy lắng nghe cho hết, đừng
hỏi làm sao dừng thời gian...
  
1:09:17 ...đó không phải là vấn đề.
 
1:09:20 Đó là câu hỏi khá vô lý.
 
1:09:25 Thời gian là tác nhân
và ý nghĩ là tác nhân:
  
1:09:30 ...nghĩ về việc đã xảy ra,
có thể sẽ xảy ra; suy nghĩ.
  
1:09:42 Suy nghĩ là
tác nhân sợ hãi?
  
1:09:48 Suy nghĩ sinh ra sợ hãi?
 
1:09:52 Bạn thấy thời gian sinh sợ
hãi, phải không? Thời gian.
  
1:10:01 Không phải thời gian đồng hồ,
mà thời gian tâm lý, bên trong:
  
1:10:12 ...tôi sẽ là; tôi không
tốt, nhưng sẽ tốt.
  
1:10:25 Tôi sẽ bỏ bạo lực,
lại cũng là tương lai.
  
1:10:34 Hay, tôi bạo lực,
tôi sẽ không thế.
  
1:10:39 Mọi cái đó
hàm ý thời gian.
  
1:10:44 Chúng ta phải tìm
hiểu, thời gian là gì?
  
1:10:52 Bạn chuẩn bị chưa? bạn
có muốn tìm hiểu không?
  
1:10:56 Thật à? tôi khá
ngạc nhiên. (Cười)
  
1:11:05 Bởi vì các bạn được chỉ
dẩn, các bạn được thông tin...
  
1:11:12 ...được bảo nên làm gì từ các
nhà phân tâm, các giáo sĩ...
  
1:11:20 ...các lãnh đạo; luôn tìm kiếm
giúp đỡ và cách được giúp mới
  
1:11:22  
 
1:11:32  
 
1:11:39 Nên chúng ta thành
nô lệ kẻ khác.
  
1:11:46 Chúng ta không hề tự do tìm
kiếm, độc lập tâm lý hoàn toàn.
  
1:11:56 Vậy chúng ta sẽ
tìm hiểu thời gian.
  
1:12:05 Thời gian là gì?
 
1:12:08 Để sang bên đồng hồ,
mặt trời mọc lặn...
  
1:12:14 ...vẻ đẹp buổi bình minh,
vẻ đẹp lúc hoàng hôn...
  
1:12:21 ...để sang bên sáng và
tối, thời gian là gì?
  
1:12:31 Nếu thực sự hiểu điều này,
bản chất thời gian bên trong...
  
1:12:38 ...bạn sẽ khám phá cho mình ý
nghĩa lạ lùng của vô thời gian.
  
1:12:40  
 
1:12:47 Chúng ta sẽ đến đó.
 
1:12:50 Thời gian là quá
khứ, phải không?
  
1:12:53 Thời gian là tương lai và
thời gian là hiện tại.
  
1:13:00 Cả vòng tròn
ấy là thời gian.
  
1:13:08 Quá khứ
- hậu trường, điều bạn suy nghĩ...
  
1:13:13 ...việc bạn trải qua,
kinh nghiệm, qui định...
  
1:13:17 ...như tín đồ Cơ đốc,
Hin đu, Phật giáo, v.v..
  
1:13:21 ...hay bạn dẹp hết
sang bên và nói...
  
1:13:25 ...tôi sẽ sống cách này,
thảy đều là quá khứ.
  
1:13:30 Vậy quá khứ là
hiện tại, phải không?
  
1:13:37 Không có quá khứ bạn không
ở đây: hậu trường, qui định...
  
1:13:48 ...trí óc bị lập trình như người
Cơ đốc, Hin đu, Phật giáo...
  
1:13:53 ...và mọi thứ khác.
 
1:13:56 Chúng ta bị lập
trình đã hai ngàn năm.
  
1:14:03 Và Hin đu đã ba
hay năm ngàn năm.
  
1:14:09 Như máy vi tính,
họ lặp đi lặp lại.
  
1:14:15 Quá khứ là hiện tại; điều bạn
đang suy nghĩ là từ quá khứ.
  
1:14:19  
 
1:14:26 Và ngày mai, hay hàng
ngàn ngày mai, là tương lai.
  
1:14:35 Vậy tương lai
là bạn hiện là.
  
1:14:41 Phải không? bạn hiểu không?
 
1:14:47 Tôi không cần phải
hỏi vì tuỳ bạn thôi.
  
1:14:53 Nên tương lai là hiện giờ.
 
1:15:00 Hiện tại chứa cả thời gian.
 
1:15:06 Đó cũng là thực tế, hiện
thực, không phải lý thuyết.
  
1:15:12 Bạn hiện là quá khứ...
 
1:15:17 ...và ngày mai bạn
sẽ là bạn hiện giờ.
  
1:15:23 Nếu tôi đang bạo lực,
mai tôi sẽ bạo lực.
  
1:15:30 Vậy ngày mai là hiện
giờ, trong hiện tại...
  
1:15:36 ...trừ khi tôi thay đổi
sâu sắc, tận gốc rễ.
  
1:15:43 Không thế thì tôi
sẽ là tôi đã là.
  
1:15:49 Nghĩa là, chúng ta tiến hóa
lâu rồi, tiến hóa, tiến hóa.
  
1:15:58 Và chúng ta tiến
hóa đến hiện giờ.
  
1:16:03  
 
1:16:09 Và nếu tiếp tục trò chơi ấy,
mai bạn sẽ bạo lực, bạo tàn.
  
1:16:17 Cả thời gian nằm trong hiện tại
- đó là thực tế, hiện thực -
  
1:16:27 ...có thể thay đổi
toàn diện ngay...
  
1:16:31 ...trong mọi hành vi, lối
sống, suy nghĩ, cảm nhận không?
  
1:16:37 Không phải người Mỹ, Hin
đu, Phật giáo, không phải.
  
1:16:47 Nhưng nếu bạn không thay đổi
tận gốc rễ tâm hồn mình...
  
1:16:52  
 
1:16:56 ...thì bạn cũng sẽ y
nguyên như bạn ngày hôm qua.
  
1:17:05 Vậy có thể nào thay đổi
hoàn toàn tâm hồn mình không?
  
1:17:17 Bạn biết đó, khi bạn
lên hướng bắc cả đời...
  
1:17:26 ...theo một đường lối hay
không theo đường lối nào...
  
1:17:31 ...chỉ lắc lư ở một
chỗ nào, như mọi người...
  
1:17:36 ...nếu bạn lên hướng bắc và ai
đó đi cùng và nói nghiêm chỉnh
  
1:17:38  
 
1:17:42 ...và bạn nghiêm túc lắng
nghe, không chỉ nghe bằng tai...
  
1:17:50 ...mà nghe thẳm sâu,
khi nghe anh ta nói...
  
1:17:54  
 
1:17:56 ...đường bạn đang đi, hướng
bắc, chẳng đưa bạn đến đâu cả...
  
1:18:02 ...không có gì ở cuối đường;
hãy đi hướng đông, tây hay nam.
  
1:18:10 Và bạn lắng nghe
rồi nói, tôi sẽ đi.
  
1:18:13 Lúc nói, bạn đã quay sang
hướng mới, đó là thay đổi.
  
1:18:20 Người nói đơn
giản nó như thế.
  
1:18:25 Nhưng đó thực sự là vấn
đề phức tạp, tức là:
  
1:18:29 ...để hiểu ra rằng chúng
ta đã đi trên con đường ấy...
  
1:18:35 ...thế kỷ này sang thế kỷ
khác mà không hề thay đổi.
  
1:18:45 Chúng ta vẫn bạo lực,
tàn ác, và mọi thứ khác.
  
1:18:49 Nếu thực sự thấy, không phải
trí óc hay ngôn từ mà sâu thẳm...
  
1:18:53  
 
1:18:58 ...bạn liền quay
sang hướng khác.
  
1:19:04 Trong giây phút ấy tế
bào não liền thay đổi.
  
1:19:10 Vì người nói đã thảo luận vấn
đề với vài nhà thần kinh học.
  
1:19:15 Dĩ nhiên họ không hoàn toàn
đồng ý, nhưng một phần.
  
1:19:21 Đó cũng là trò
chơi, bạn biết mà.
  
1:19:28 Chúng ta xử lý cuộc đời như
trò chơi: bên đúng và bên sai;
  
1:19:35 ...đúng một phần và bạn
có thể là đúng hoặc sai.
  
1:19:40 Nhưng chúng ta không hề tự hỏi
về lối sống, nghệ thuật sống...
  
1:19:51  
 
1:19:54 ...nghệ thuật lớn nhất, cao nhất
trên thế gian, nghệ thuật sống.
  
1:20:01 Và - mấy
giờ rồi - ...
  
1:20:08 Người nghe: 3 giờ 57.
 
1:20:12 Tôi nói được một giờ à?
 
1:20:14 Người nghe: Hơn một giờ rồi.
 
1:20:17 Bạn có thể chịu đựng?
 
1:20:20 Người nghe: (Cười) Vâng.
 
1:20:21 Chúng ta sẽ kết thúc câu
chuyện. Rồi mai sẽ gặp lại.
  
1:20:28 Nếu bạn đồng ý, tôi không
mời đâu, tuỳ bạn. (Cười)
  
1:20:39 Nói thời gian quan trọng vì
chúng ta sống trong thời gian...
  
1:20:47 ...nhưng chúng ta không sống cả
thời gian, nghĩa là hiện tại.
  
1:20:56 Hiện tại chứa cả thời
gian: tương lai và quá khứ.
  
1:21:04 Nếu hôm nay bạo lực,
mai tôi sẽ bạo lực.
  
1:21:09 Và có thể chấm dứt hết
bạo lực ngay, không từng phần?
  
1:21:20 Có thể. Chúng
ta sẽ tìm hiểu.
  
1:21:24 Và phải chăng sợ
hãi do ý nghĩ sinh ra?
  
1:21:35 Dĩ nhiên rồi.
 
1:21:38 Đừng chấp nhận lời
người nói, hãy nhìn xem.
  
1:21:43 Tôi thế này, tôi sợ ngày
mai, cái có thể xảy ra.
  
1:21:47 Tôi đang an ổn, rồi có thể có
chiến tranh, việc này khác...
  
1:21:51 ...có thể có
tai họa, tôi sợ.
  
1:21:56 Vậy thời gian và ý
nghĩ là gốc sợ hãi.
  
1:22:05 Vậy suy nghĩ là gì?
 
1:22:07 Bạn hiểu câu hỏi chứ?
 
1:22:13 Nếu thời gian và ý nghĩ là gốc
sợ hãi - đó là thực tế - ...
  
1:22:20  
 
1:22:24 ...suy nghĩ là gì?
 
1:22:26 Tại sao chúng ta sống, hành
động đều dựa trên ý nghĩ?
  
1:22:39 Các Giáo đường tuyệt vời ở châu
Âu, vẻ đẹp, cơ cấu, kiến trúc:
  
1:22:44  
 
1:22:52 ...được làm ra bởi ý nghĩ.
 
1:22:58 Mọi tôn giáo với
các nghi thức, y áo...
  
1:23:02 ...các y áo thời trung
cổ, do ý nghĩ bày ra.
  
1:23:09 Mọi lễ nghi do ý nghĩ
đồng lõa, sắp xếp.
  
1:23:23 Và trong quan hệ chúng
ta với nhau, nam và nữ...
  
1:23:29 ...quan hệ ấy
dựa trên ý nghĩ.
  
1:23:37 Khi bạn lái xe, cũng
dựa trên ý nghĩ.
  
1:23:42 Nhận biết, mọi
cái, là ý nghĩ.
  
1:23:49 Vậy bạn phải tìm hiểu,
nếu không quá mệt...
  
1:23:55 - và xong việc này
chúng ta sẽ dừng -
  
1:23:58 ...suy nghĩ là gì?
 
1:24:03 Có thể không ai
đặt câu hỏi này.
  
1:24:07 Rất ít người làm thế.
 
1:24:13 Chúng ta đặt câu
hỏi này đã 60 năm.
  
1:24:22 Ý nghĩ là gì?
 
1:24:28 Vì nếu bạn không tìm ra
nguồn gốc, khởi đầu...
  
1:24:34 ...tại sao ý nghĩ thành ra quá
mức quan trọng trong đời sống...
  
1:24:43 ...có thể chính trong
tìm kiếm, thay đổi xảy ra.
  
1:24:50 Vậy chúng ta hỏi ý nghĩ
là gì, suy nghĩ là gì?
  
1:24:57 Đừng trông chờ tôi trả lời.
 
1:25:02 Nhìn đi, quan sát đi.
 
1:25:07 Suy nghĩ là từ; từ quan
trọng, âm thanh của từ...
  
1:25:18 ...phẩm chất từ; chiều
sâu, vẻ đẹp của từ ngữ.
  
1:25:28 Đặc biệt âm thanh.
 
1:25:32 Tôi sẽ tìm hiểu vấn
đề âm thanh và im lặng...
  
1:25:36 ...chắc mai chúng
ta sẽ nói việc ấy.
  
1:25:43 Suy nghĩ là thành phần
của ký ức, phải không?
  
1:25:51 Hãy cùng người nói tìm kiếm,
đừng ngồi đó thoải mái hay không.
  
1:25:53  
 
1:26:01 Suy nghĩ là thành phần
ghi nhớ, phải không?
  
1:26:04 Nếu không nhớ gì, bạn có thể
suy nghĩ không? Bạn không thể.
  
1:26:14 Não chúng ta là công cụ nghi
nhớ: ghi nhớ việc đã xảy ra...
  
1:26:24  
 
1:26:27 ...kinh nghiệm, v.v..,
cả hậu trường ghi nhớ.
  
1:26:35 Ghi nhớ khởi lên từ kiến
thức, kinh nghiệm, phải không?
  
1:26:48 Kinh nghiệm, kiến thức, ký ức,
và đáp ứng của nó là ý nghĩ.
  
1:27:04 Tiến trình kinh nghiệm, hồi ức,
ôm giữ ấy trở thành kiến thức.
  
1:27:13  
 
1:27:18 Kinh nghiệm luôn
giới hạn, dĩ nhiên.
  
1:27:25 Bởi vì
- đó là vấn đề phức tạp, vì...
  
1:27:28 ...ồ, này, mọi việc
đều phức tạp. (Cười)
  
1:27:35 Kinh nghiệm có khác
với người kinh nghiệm?
  
1:27:40 Động não lên, tìm xem.
 
1:27:47 Nếu không người kinh nghiệm,
có kinh nghiệm? Dĩ nhiên không.
  
1:27:56 Vậy kinh nghiệm và
người kinh nghiệm là một.
  
1:28:05 Như người quan sát và vật,
người suy nghĩ không khác ý nghĩ.
  
1:28:07  
 
1:28:11 Người suy nghĩ là ý nghĩ.
 
1:28:15 Nên kinh nghiệm giới hạn...
 
1:28:19 ...bạn có thể quan sát trong
lĩnh vực khoa học hay khác.
  
1:28:24 Họ cứ thêm,
thêm, mỗi ngày...
  
1:28:28 ...vào kiến thức,
qua kinh nghiệm...
  
1:28:30 ...thí nghiệm trên động vật và
mọi cái khủng khiếp ấy diễn ra.
  
1:28:37 Và kiến thức giới
hạn nên họ thêm vào.
  
1:28:42 Vậy ghi nhớ giới hạn.
 
1:28:48 Và từ ghi nhớ ấy
ý nghĩ giới hạn.
  
1:28:52 Ý nghĩ giới hạn đương
nhiên phải sinh ra xung đột.
  
1:29:02 Hãy xem cái khung ấy.
 
1:29:06 Đừng chấp nhận lời
người nói, thế là vô lý.
  
1:29:10 Anh ta không uy quyền, ơn
trời, anh ta không là đạo sư.
  
1:29:16 Nhưng nếu có thể cùng nhìn, ý
nghĩ và thời gian là gốc sợ.
  
1:29:20  
 
1:29:26 Thời gian và ý nghĩ là một,
không phải hai chuyển động riêng.
  
1:29:36 Khi bạn thấy thế, thực tế, thời
gian và ý nghĩ là gốc sợ hãi
  
1:29:42  
 
1:29:49 ...thời gian ý nghĩ
- nhìn trong chính bạn...
  
1:29:55 ...đừng chạy khỏi thực
tế ấy, sự thực ấy...
  
1:30:02 ...sợ hãi do nó sinh
ra, thời gian và ý nghĩ;
  
1:30:08 ...giữ đó, ở đó, đừng chạy
trốn, đừng biện minh, nó là thế.
  
1:30:13  
 
1:30:18 Và rồi bạn như nắm giữ
viên ngọc quí trên tay.
  
1:30:25 Bạn thấy vẻ đẹp
của viên ngọc.
  
1:30:32 Rồi chính bạn sẽ thấy sợ
hãi tâm lý hoàn toàn chấm dứt.
  
1:30:42  
 
1:30:51 Và khi không có
sợ hãi bạn tự do.
  
1:30:54 Và tự do toàn diện, không thần
thánh, lễ nghi, bạn người tự do.
  
1:31:03 Nếu bạn không ngại, mai chúng
ta sẽ tiếp tục. (Vỗ tay)
  
1:31:12 Không hiểu sao
bạn vỗ tay. (Cười)
  
1:31:17 Có lẽ bạn vỗ tay cho chính
mình. (Cười và vỗ tay)
  
1:31:28 Bạn không cỗ vũ hay
làm nản lòng người nói.
  
1:31:34 Anh ta không muốn
điều gì từ bạn.
  
1:31:43 Khi chính bạn trở
thành thầy lẫn trò...
  
1:31:49 ...học trò là người
học, học, học...
  
1:31:54 ...không thu gom kiến thức...
 
1:31:59 ...rồi bạn sẽ
là người lạ lùng.
  
1:32:06 Chúng ta đứng dậy chứ? (Cười)