Krishnamurti Subtitles

WA85T1 - Hiện tại là cả thời gian

Buổi Nói Chuyện thứ nhất
Washington DC, USA
20 tháng Tư 19850:12  (Vỗ tay)
 
0:28  Thật không hiểu
sao các bạn vỗ tay.
  
0:35  Bạn có thử vỗ với
một bàn tay chưa?
  
0:39  Làm ngay hôm nay đi.
 
1:02  Đây không phải diễn
thuyết về chủ đề riêng...
  
1:11  ...theo kỷ luật, khoa
học hay triết học nào.
  
1:19  Diễn thuyết là thông tin về
chủ đề riêng hay hướng dẫn.
  
1:34  Nhưng chúng ta
sẽ không làm thế.
  
1:37  Đây không phải diễn thuyết.
 
1:41  Cũng không phải
hình thức giải trí.
  
1:49  Đặc biệt ở xứ này, nơi chúng
ta quá quen thuộc với giải trí...
  
1:51   
 
1:57  chơi đùa; đánh
thức cảm giác.
  
2:05  Những buổi nói chuyện
này, hôm nay và sáng mai...
  
2:15  ...chúng ta sẽ cùng nhau
bàn bạc, thảo luận...
  
2:23  ...về toàn thể
cuộc sống chúng ta...
  
2:27  ...từ khi sinh ra
cho đến lúc chết.
  
2:34  Trong khoảng thời gian ấy, dù
là 50 năm, 90 năm hay 100 năm...
  
2:44  ...chúng ta trải qua đủ
loại vấn đề và khó khăn.
  
2:54  Chúng ta có vấn đề kinh
tế, xã hội, tôn giáo;
  
3:01  vấn đề về quan hệ cá nhân,
vấn đề thỏa mãn riêng tư;
  
3:11  muốn tìm gốc rễ mình
nơi này hay nơi khác.
  
3:19  Và chúng ta có vô số vết thương
tâm lý, sợ, vui, cảm giác...
  
3:35  Và cũng có biết bao sợ
hãi trong mỗi con người;
  
3:44  biết bao lo âu, bất định,
và theo đuổi thú vui.
  
3:56  Và cả loài người trên
trái đất xinh đẹp này...
  
4:03  ...chịu biết bao
là đau khổ, cô đơn.
  
4:09  Chúng ta sẽ cùng
nói về mọi cái đó.
  
4:14  Tôn giáo có ví trí gì
trong đời sống hiện đại?
  
4:24  Và chúng ta cũng sẽ cùng
bàn luận vấn đề cái chết;
  
4:30  đạo tâm là gì; và
thiền định là gì;
  
4:40  ...và có chăng điều gì
vượt trên mọi ý nghĩ...
  
4:49  ...có điều chi thánh
thiện trên đời...
  
4:53  ...hay tất cả là vật chất nên
chúng ta lê lết một đời duy vật.
  
4:56   
 
5:01  Chúng ta sẽ cùng bàn
luận mọi vấn đề này...
  
5:05  ...buổi chiều
nay và sáng mai.
  
5:14  Như đã nói, đây
không là diễn thuyết.
  
5:19  Là buổi thảo luận
giữa bạn và người nói.
  
5:27  Buổi nói chuyện không hàm
ý cải đạo, tuyên truyền...
  
5:33  ...hay giới thiệu lý thuyết mới,
ý niệm hay điều vô lý lạ đời.
  
5:42   
 
5:53  Chúng ta sẽ, nếu bạn vui
lòng cùng bàn luận vấn đề...
  
6:00  ...như hai người bạn, dù
không biết nhau, chúng ta sẽ...
  
6:04   
 
6:09   
 
6:15  ...thảo luận, nói chuyện.
 
6:18  Điều đó quan trọng hơn là nghe
diễn thuyết hay được bảo làm gì
  
6:23  ...tin tưởng gì, hay theo
tín ngưỡng nào, v.v..
  
6:31  Ngược lại, chúng ta sẽ quan
sát một cách thản nhiên, vô tư...
  
6:44  ...không bám vào vấn đề
hay lý thuyết riêng nào...
  
6:54  ...nhưng chúng ta sẽ cùng nhìn
xem loài người đã làm gì cho đời
  
7:06  ...và chúng ta đã
làm gì cho nhau.
  
7:13  Nên đây không phải giải trí, hay
hành trình lãng mạn, tình cảm.
  
7:25  Không chỉ quan trọng về trí
óc, nó là một phần chúng ta...
  
7:33   
 
7:36  ...nhưng chúng ta phải nhìn
xem những vấn đề này...
  
7:42  ...hàng ngàn vấn đề của con
người, không từ quan điểm nào...
  
7:54  ...không từ niềm tin
hay tín ngưỡng nào...
  
8:00  ...mà cùng nhau
thám hiểm, tìm kiếm.
  
8:11  Người nói không cố gắng
tuyên truyền gì cả...
  
8:17  ...điều đó kinh khủng lắm.
 
8:20  Hay cải đổi ai
sang lý tưởng riêng.
  
8:31  Hay sang niềm tin riêng.
 
8:37  Nên chúng ta sẽ cùng đi cuộc
hình trình dài, phức tạp.
  
8:47  Đó là trách nhiệm bạn, cũng
như người nói, chúng ta cùng đi...
  
8:51   
 
8:58  ...cùng tìm tòi; nhìn xem
thế giới chúng ta đã tạo ra.
  
9:12  Xã hội chúng ta sống
do con người bày ra...
  
9:18  ...dù là kinh tế, xã hội,
kẻ giàu người nghèo, và v.v..
  
9:26  Xã hội chúng ta sống.
 
9:31  Mỗi chúng ta
góp phần vào đó.
  
9:36  Và nếu bạn vui lòng, và
có vẻ bạn phải vui lòng...
  
9:44  ...bởi vì bạn và tôi ở đây, làm
cuộc hành trình dài, phức tạp
  
9:48   
 
9:53  ...vì cuộc sống
quá phức tạp.
  
9:57  Và chúng ta thích nhìn cái
phức tạp và càng phức tạp thêm.
  
10:06  Nhưng chúng ta không
hề nhìn cái đơn giản.
  
10:11  Với trí óc, tâm hồn,
với cả con người chúng ta.
  
10:19  Vậy chúng ta
hãy cùng bước đi.
  
10:29  Người nói có thể nói lên,
diễn thành lời điều xảy ra:
  
10:40  ...khách quan, sáng
sủa, và hoàn toàn vô tư.
  
10:52  Có lẽ con người đã sống trên
trái đất 1 triệu hay 50.000 năm.
  
11:06  Chúng ta đã sống trên trái
đất nhiều thiên niên kỷ.
  
11:12  Và suốt thời gian dài ấy con
người đã chịu đựng vui thú...
  
11:22  ...cô đơn, nản lòng, bất định,
rối loạn, nhiều chọn lựa...
  
11:30   
 
11:40  ...nên nhiều phức tạp;
và có chiến tranh.
  
11:46  Không chỉ chiến tranh đổ máu
mà cả chiến tranh tâm lý.
  
11:56  Và con người hỏi có chăng
hòa bình trên trái đất...
  
12:03  ...pacem in terris
- từ Latin: hòa bình trên trái đất.
  
12:13  Và có vẻ như không thể nào.
 
12:22  Khoảng 40 cuộc chiến
hiện đang xảy ra.
  
12:30  Cả về ý thức hệ, lý
thuyết, kinh tế, xã hội.
  
12:43  Và suốt thời gian lịch sử,
có lẽ 5 đến 6 ngàn năm...
  
12:50  ...hầu như có
chiến tranh mỗi năm.
  
12:58  Và chúng ta cũng đang
chuẩn bị chiến tranh.
  
13:04  Một ý thức hệ,
của cộng sản...
  
13:07  ...độc tài, thế giới
tàn bạo Liên xô...
  
13:14  ...và cộng hoà, cái gọi
là cộng hoà của phương Tây.
  
13:19  Hai ý thức hệ đánh nhau.
 
13:24  Chúng ta nên dùng
phương tiện gì...
  
13:27  ...kiểm soát vũ trang
và mọi cái khác.
  
13:32  Chiến tranh có vẻ là
số phận chung nhân loại.
  
13:42  Và chúng ta cũng xem cả thế
giới chồng chất vũ trang.
  
13:54  ...một nước hay
bộ lạc nhỏ xíu...
  
13:59  ...đến xã hội giàu có
văn minh cao như các bạn.
  
14:09  Và làm sao có thể
hòa bình trên thế gian?
  
14:14  Có thể được chứ?
 
14:19  Và như đã nói, không bình an
dưới thế, chỉ có trên thiên đàng.
  
14:29  Điều ấy được nói nhiều cách,
cả ở Á Đông, Ấn độ, và ở đây.
  
14:32   
 
14:37  Người Cơ đốc giết chóc nhiều
hơn ai khác trên mặt đất.
  
14:46  Vậy chúng ta xem xét, không thiên
vị, đó là thực tế, hiện thực.
  
15:00  Và những tôn giáo: Cơ đốc giáo,
Hồi giáo, Trào lưu chính thống.
  
15:07   
 
15:20  Và Ấn độ giáo, Phật giáo.
 
15:26  Và những giáo phái khác
nhau của tổ chức Cơ đốc...
  
15:37  ...và cả ở Ấn độ và Á
châu; họ tin Đức Phật...
  
15:47  ...Phật giáo không có thượng
đế; ai đó thống kê Ấn giáo...
  
15:53  ...có khoảng
300.000 thần thánh.
  
16:02  Khá tức cười, bạn có thể
chọn thần nào bạn thích.
  
16:10  Cơ đốc và Hồi giáo
chỉ có một thần...
  
16:15  ...dựa trên hai quyển
sách, Kinh thánh và Cô ran.
  
16:22  Vậy tôn giáo phân
chia con người.
  
16:27  Như quốc gia, là hình thức đề
cao bộ lạc, phân chia con người.
  
16:40  Quốc gia, yêu nước, nhiệt thành
tôn giáo, trào lưu chính thống...
  
16:47   
 
16:54  ...cả ở Ấn độ và châu Âu, trở
lại, làm sống lại tôn giáo họ.
  
17:03  Tôi tự hỏi bạn có xem
từ 'làm sống lại' chưa.
  
17:08  Bạn chỉ có thể hồi sinh
cái đã chết hay đang chết.
  
17:14  Không phải cái sống, bạn
không thể hồi sinh cái sống.
  
17:20  Và ở xứ này họ
hồi sinh tôn giáo.
  
17:28  Và họ cũng làm thế ở
những nơi khác trên thế giới.
  
17:33  Và có phân chia giữa các quốc
gia, tôn giáo, kinh tế, v.v..
  
17:47  Và con người luôn xung đột...
 
17:55  ...mọi người trên thế giới
trải qua đủ thứ đớn đau...
  
18:05  ...đủ thứ khổ sở: đau
khổ, cô đơn tuyệt vọng.
  
18:19  Và chúng ta muốn
trốn chạy mọi cái đó.
  
18:25  Nhưng chúng ta sẽ cùng nhìn,
quan sát hiện tượng lạ lùng này:
  
18:36  ...những điều con người đã
làm suốt mấy ngàn năm...
  
18:45  ...hắn vẫn còn dã man: bạo tàn,
thô tục, đầy lo âu và thù hận.
  
18:56  Và bạo lực gia
tăng khắp thế giới.
  
19:04  Vậy chúng ta hỏi, có thể
hòa bình trên mặt đất?
  
19:12  Bởi vì không có hòa bình trong
tâm, trí óc không thể nở hoa.
  
19:19   
 
19:22  Con người không thể
sống toàn diện.
  
19:33  Vậy tại sao chúng ta, sau cuộc tiến
hóa dài - suốt thời kỳ ấy
  
19:44   
 
19:54  ...chúng ta tích luỹ vô số kinh
nghiệm, kiến thức, thông tin...
  
19:59  ...tại sao chúng ta, con
người, xung đột bất tận?
  
20:06  Đó mới thật là vấn đề.
 
20:09  Bởi vì khi không có xung
đột tự nhiên có hòa bình.
  
20:17  Và các bạn - gồm cả các chị,
khi tôi dùng từ 'các bạn'...
  
20:24  ...tôi không loại
trừ phụ nữ.
  
20:28  Hãy bình tĩnh nhé. (Cười)
 
20:34  Xin được nói, cũng đừng
nổi giận, tức tối...
  
20:44  ...với những gì chúng
ta cùng tìm hiểu.
  
20:51  Trách nhiệm bạn là tìm tòi,
không chỉ về trí óc, ngôn từ...
  
21:05  ...mà cả con tim, khối
óc, cả con người bạn.
  
21:10   
 
21:19  Và tìm xem tại sao
chúng ta như hiện giờ.
  
21:27  Chúng ta đã thử nhiều tôn giáo,
nhiều hệ thống kinh tế, xã hội
  
21:34  ...và chúng ta vẫn
sống trong xung đột.
  
21:41  Có thể chấm dứt xung
đột trong mỗi chúng ta?
  
21:48  Hoàn toàn, không phải
một phần hay thỉnh thoảng.
  
21:57  Đó là câu hỏi
rất nghiêm túc.
  
22:01  Đòi hỏi câu trả
lời nghiêm túc.
  
22:07  Không phải có thể hay không thể,
mà tìm kiếm thật sâu vào...
  
22:21  ...tại sao con người, có
lẽ cả bạn và người nói...
  
22:30  ...sống triền miên trong
xung đột, vấn đề, chia rẽ.
  
22:38  Tại sao chúng ta chia thế giới
thành quốc gia, giáo phái...
  
22:49  ...tư cách xã hội,
và những thứ khác.
  
22:53  Chiều nay, chúng ta nghiêm túc
tìm xem có thể chấm dứt xung đột.
  
23:01   
 
23:04  Tâm lý trước, bên trong...
 
23:09  ...bởi vì nếu có phẩm
chất tự do bên trong...
  
23:19  ...chúng ta sẽ tạo ra một
xã hội không có xung đột.
  
23:27  Đó là trách nhiệm chúng ta,
con người, như gọi là cá nhân...
  
23:38  ...chúng ta nghiêm túc đem trí
óc, năng lượng, nhiệt tình...
  
23:46  ...khám phá cho mình,
không theo triết gia nào...
  
23:56   
 
24:02  ...không theo nhà tâm thần học
nào, v.v.., mà tìm tòi, quan sát
  
24:09  ...tìm kiếm cho mình, xem
xung đột giữa hai con người...
  
24:14  ...dù thân thiết hay không,
có thể nào chấm dứt.
  
24:28  Xung đột là gì? Tại sao
chúng ta sống với xung đột?
  
24:35  Tại sao chúng ta có vấn đề?
 
24:40  Vấn đề là gì?
 
24:45  Vui lòng cùng người nói tìm
hiểu điều này. Vấn đề là gì?
  
24:53  Về từ nguyên, từ ấy nghĩa là
'điều gì được ném vào bạn'.
  
25:01  Vấn đề là một thách thức,
điều gì bạn phải trả lời.
  
25:10  Nhưng nếu bạn bắt đầu tìm hiểu
toàn bộ bản chất vấn đề...
  
25:25  Nếu bạn bắt đầu tìm hiểu
toàn bộ bản chất vấn đề...
  
25:30  ...dù là thân thiết nhất
hay vấn đề thế giới...
  
25:38  ...như đã nói, về từ
nguyên, từ đó nghĩa là...
  
25:42  ...điều gì được đẩy
vào, được ném vào bạn.
  
25:49  Tôi tự hỏi chúng ta có lưu
ý chuyện về vấn đề ấy...
  
25:58  ...khi chúng ta còn bé,
được gửi đến trường.
  
26:06  Ở đó chúng ta có vấn đề
về viết chữ, về toán học...
  
26:16  ...vấn đề về lịch sử, khoa
học, hóa học, và mọi cái khác.
  
26:22  Vậy là từ bé chúng ta đã
được rèn để có vấn đề.
  
26:30  Hãy kiên nhẫn.
 
26:33  Nhìn kỹ xem.
 
26:36  Vậy trí óc chúng ta bị qui
định, rèn, dạy để có vấn đề.
  
26:46  Hãy quan sát cho chính bạn.
 
26:51  Và đừng chỉ lắng
nghe người nói.
  
27:00  Chúng ta cùng tìm kiếm, nhìn
xem những vấn đề trong bạn.
  
27:10  Từ nhỏ chúng ta được rèn,
dạy, qui định để có vấn đề...
  
27:14   
 
27:24  ...và khi vấn đề mới nổi
lên, đương nhiên chúng làm...
  
27:34  ...trí óc, đang đầy ắp vấn đề,
cố giải quyết vấn đề khác...
  
27:42  ...và thế là tăng thêm vấn đề;
đó là điều xảy ra trên thế giới
  
27:44   
 
27:48  Các chính trị gia khắp thế
giới làm tăng thêm vấn đề.
  
27:55  Và họ không tìm
ra câu trả lời.
  
28:00  Vậy có thể nào - hãy nghe
nếu bạn muốn - có thể nào...
  
28:07   
 
28:14  ...trí óc thoát mọi vấn đề để
bạn có thể giải quyết vấn đề.
  
28:18  Không phải trí óc
lộn xộn đầy vấn đề.
  
28:27  Có thể chứ?
 
28:31  Và - nếu bạn nói không
thể hay có thể...
  
28:39  ...bạn đã dừng tìm kiếm.
 
28:44  Điều quan trọng
trong tìm kiếm ấy...
  
28:48  ...là chúng ta phải có
nghi vấn lớn lao; hoài nghi.
  
29:00  Không hề chấp nhận gì
ở giá trị bề ngoài...
  
29:04  ...hay theo thích
thú hoặc hài lòng.
  
29:10  Sự sống vô cùng quan trọng.
 
29:18  Nên chúng ta phải tìm hiểu không
chỉ bản chất xung đột, vấn đề
  
29:26  ...mà cả - có lẽ điều này
quan trọng hơn nhiều...
  
29:34  ...đi khắp thế giới, nơi nào bạn
muốn, mọi người trên trái đất
  
29:46  mỗi người dù họ sống ở Nga,
Trung quốc, Á châu, Ấn độ...
  
29:53  ...Âu châu hay ở đây, đều
trải qua mọi thứ đau khổ.
  
30:03  Hàng ngàn hàng triệu đã rơi
nước mắt với tiếng cười hiếm hoi.
  
30:16  Mọi người trên trái đất với
cô đơn cùng cực, tuyệt vọng...
  
30:24  ...lo âu, rối loạn, bất định
- như bạn.
  
30:36  Mọi người, đen, trắng,
tía hay màu gì bạn thích.
  
30:44  Và về tâm lý đó là thực tế;
không phải người nói đặt ra.
  
30:53   
 
30:57  Quan sát được; bạn có thể
xem nó trên mỗi gương mặt.
  
31:09  Và về tâm lý bạn là
toàn thể nhân loại.
  
31:22  Bạn có thể cao, thấp, đen
hay trắng, hay màu gì đó...
  
31:27  ...nhưng về tâm lý
bạn là nhân loại.
  
31:34  Hãy hiểu điều này
- không phải bằng trí, ý hệ hay giả thuyết
  
31:35   
 
31:42  ...mà đó là thực tế,
hiện thực cháy bỏng...
  
31:49  ...rằng về tâm lý bạn
là toàn thể nhân loại.
  
32:00  Vậy là về tâm lý
bạn không phải cá nhân.
  
32:10  Dù các tôn giáo, có lẽ trừ
vài phần của Ấn và Phật giáo...
  
32:19  ...giải trí, cổ vũ ý
nghĩa cá nhân lớn mạnh...
  
32:27  ...cứu vớt linh hồn cá
nhân, v.v.., nhưng thực tế...
  
32:34   
 
32:39  ...trong nhận thức, nhận
thức không phải của bạn.
  
32:43   
 
32:47  Đó là cả nhân loại.
 
32:53  Vì chúng ta trải qua gian khổ,
xung đột bất tận như nhau, v.v..
  
33:01  Khi nhận ra điều ấy,
không phải cảm xúc...
  
33:06  ...không phải quan niệm trí óc
mà là việc thực tế, thực sự...
  
33:21  ...vậy là bạn sẽ
không giết ai nữa.
  
33:26  Bạn sẽ không hề giết ai,
cả về ngôn từ lẫn trí óc...
  
33:36  ...ý thức hệ hay vật chất, bởi
vì bạn đang giết chính mình.
  
33:50  Nhưng tính cá nhân được
cổ vũ khắp thế giới.
  
33:57  Mỗi người đấu tranh cho
mình: thành công, thỏa mãn...
  
34:05  ...thành đạt, đuổi theo ước vọng
và gây tàn phá khắp thế giới.
  
34:17  Hãy hiểu thật rõ việc này.
 
34:25  Chúng ta không nói mỗi cá
nhân quan trọng: mà ngược lại.
  
34:36  Nếu bạn quan tâm
hòa bình thế giới...
  
34:43  ...không phải hòa bình nhỏ
bé của bạn ở sân nhà...
  
34:50  ...quốc gia đã
trở thành sân nhà.
  
34:55  Nếu thực sự quan tâm, như người
nghiêm túc nhất phải quan tâm...
  
35:08  ...rằng bạn là cả nhân loại
- đó là trách nhiệm lớn lao.
  
35:21  Vậy chúng ta phải quay
lại và tìm hiểu...
  
35:28  ...tại sao con người làm
hỏng thế giới như hiện nay.
  
35:38  Nguyên nhân nào lại như thế?
 
35:42  Tại sao chúng ta chạm vào
gì là làm rối tung hết...
  
35:49  ...cả trong quan hệ cá
nhân, giữa nam và nữ...
  
35:53   
 
35:57  ...mình với người; tại sao
có xung đột giữa thần thánh;
  
36:06  ...Thượng đế của bạn và của
người khác; vậy phải tìm xem...
  
36:13  ...có thể nào
chấm dứt xung đột.
  
36:18  Nếu không chúng ta sẽ
không hề có hòa bình.
  
36:25  Rất lâu trước Cơ đốc con
người đã bàn về hòa bình.
  
36:35  Rất lâu trước Cơ đốc, Hin
đu, họ đã tôn thờ cây cối...
  
36:45  ...đất đá, thú vật, tự
nhiên, sấm sét, mặt trời;
  
36:55  ...chưa hề có ý nghĩa
Thượng đế trước đó...
  
37:00  ...bởi vì họ xem trái đất như
bà mẹ để tôn thờ, giữ gìn...
  
37:07  ...duy trì, để dành, không phá
hoại như chúng ta đang làm...
  
37:20  Vậy hãy cùng tìm hiểu xem
- tôi nói cùng nhau...
  
37:29  ...không phải tôi tìm và bạn nghe,
rồi tình cờ đồng ý hay không.
  
37:37  Chiều nay có thể dẹp hết quan
niệm đồng hay không đồng ý chứ?
  
37:49  Bạn sẽ làm chứ?
 
37:52  Để chúng ta nhìn sự vật y như
thế, chứ không theo bạn nghĩ...
  
38:00   
 
38:03  không ý niệm hay quan
niệm về nó, mà chỉ nhìn.
  
38:14  Nhìn, mà ngay cả
không lời, nếu có thể.
  
38:20  Việc đó vô cùng khó khăn.
 
38:28  (Thở dài)
 
38:35  Trước hết, chúng ta đang
sống trong thế giới này.
  
38:43  Bạn không thể bỏ trốn
vào các tu viện...
  
38:51  ...vào các kinh nghiệm tôn giáo
(và phải luôn nghi ngờ chúng).
  
39:04  Con người đã làm
mọi việc có thể...
  
39:11  ...để chạy trốn thực tế đời
sống hàng ngày đầy phức tạp...
  
39:21   
 
39:25  Tại sao chúng ta xung đột
trong quan hệ, giữa nam và nữ:
  
39:38  ...phân chia giới
tính, cảm giác.
  
39:48  Và trong quan hệ kỳ cục ấy
con người chạy theo khát vọng...
  
39:57  ...tham lam, ước muốn,
thỏa mãn riêng...
  
40:01  ...và phụ nữ
cũng làm y như thế.
  
40:06  Không biết bạn có lưu ý
mọi việc này cho mình.
  
40:11  Vậy là có hai tham vọng, thúc đẩy
- thúc đẩy do ước muốn v.v..
  
40:22  ...hai đường song song không hề
gặp nhau, có lẽ trừ tình dục.
  
40:31  Thế thì làm sao có thể
có quan hệ giữa hai người...
  
40:38  ...khi mỗi người chạy theo ước
muốn, khát vọng, tham lam riêng.
  
40:51  Trong quan hệ, vì có phân
chia nên không có yêu thương.
  
40:57  Hãy ngồi y đó nhé.
 
41:05  Từ 'yêu thương' bị ô nhiễm,
nhổ nước bọt, thoái hóa;
  
41:12  ...nó chỉ còn là
nhục dục, khoái lạc.
  
41:22  Yêu thương không
phải khoái lạc.
  
41:26  Yêu thương không phải
do ý nghĩ bày ra...
  
41:34  ...không thuộc cảm giác; chúng
ta sẽ nói chút ít về nó sau.
  
41:40   
 
41:45  Vậy làm sao có thể quan hệ đúng
đắn, chân thật giữa hai người
  
41:53  ...khi mỗi người tự
coi mình là quan trọng.
  
42:02  Tư lợi là khởi đầu
của hư hỏng, phá hoại...
  
42:11  ...dù là chính trị gia,
hay người theo Đạo, v.v..
  
42:18  ...tư lợi thống trị thế
giới và vì vậy có xung đột.
  
42:29  Nơi đâu có nhị nguyên, phân chia,
như người Hy lạp và Hồi giáo
  
42:40  ...hay Do thái và Ả rập, như
người Cơ đốc tin Đấng cứu thế...
  
42:49  ...và người Hin đu không tin
mọi thứ ấy, có sự phân biệt:
  
42:56  ...phân chia quốc gia, phân chia
tôn giáo, phân chia cá nhân...
  
43:01  ...nơi đâu có phân biệt
tất phải có xung đột.
  
43:07  Đó là luật.
 
43:15  Vậy chúng ta sống hàng ngày
trong cái ngã hẹp hòi, giới hạn.
  
43:27  Không phải cái ngã cao hơn, mà
là hẹp hòi, ngã luôn giới hạn;
  
43:34  ...và đó là
nguyên nhân xung đột.
  
43:40  Đó là cốt lõi trung tâm của
xung đột, đớn đau, lo âu, v.v..
  
43:44   
 
43:51  Nếu bạn nhận ra điều đó, như
hầu hết phải thế, tự nhiên...
  
43:58  ...chứ không phải vì
bạn được nghe hay đọc...
  
44:02   
 
44:07  ...vài quyển sách triết học
hay tâm lý, mà là thực sự.
  
44:14  Mỗi người quan
tâm chính mình.
  
44:22  Hắn sống trong thế
giới riêng cho hắn.
  
44:29  Và vì vậy có sự phân chia
giữa bạn và người khác...
  
44:37  ...bạn và tôn giáo bạn,
bạn và Thượng đế bạn...
  
44:44  ...giữa bạn và
lý tưởng bạn.
  
44:50  Vậy có thể thấu hiểu
- không phải trí óc mà là thẳm sâu...
  
45:00  ...rằng bạn là
cả nhân loại.
  
45:05   
 
45:10  Bạn làm gì cũng ảnh hưởng cả
nhân loại, vì bạn là nhân loại.
  
45:16  Nhận thức không
phải của bạn.
  
45:22  Nhận thức hình
thành do tích chứa.
  
45:33  Không tích chứa
không có nhận thức.
  
45:37  Nhận thức bạn giống
như cả nhân loại...
  
45:43  ...do niềm tin, sợ hãi, tín ngưỡng,
thượng đế, tham vọng cá nhân
  
45:50  ...cả sợ hãi và mọi thứ
đó; cả nhận thức bạn...
  
45:53  ...hình thành từ mọi
cái đó, do ý nghĩ bày ra.
  
46:05  Hy vọng chúng
ta cùng bước đi.
  
46:13  Chúng ta cùng bước
đi chung đường...
  
46:20  ...chứ không phải bạn
nghe hàng lô ý niệm.
  
46:28  Chúng ta không theo ý niệm hay ý
thức hệ, mà giáp mặt thực tế.
  
46:38  Bởi vì thực tế và vượt
cả thực tế ấy là sự thực.
  
46:45  Và khi bạn nhận ra, khi có sự
thực là điều cực kỳ nguy hiểm.
  
46:52  Sự thực vô cùng nguy hiểm vì
nó bùng nổ cách mạng trong bạn.
  
47:03  Bạn nữ: Xin lỗi
- có thể vặn âm thanh lớn hơn?
  
47:07  Làm ơn - xin lỗi
- xin thứ lỗi...
  
47:11  ...xin thứ lỗi cho người
nói nếu anh ta không trả lời.
  
47:15  Bởi vì chúng
ta quá lãng tâm.
  
47:24  Bạn biết, hỏi là rất tốt.
 
47:31  Và bạn đặt câu hỏi với ai?
 
47:39  Có phải bạn hỏi người nói?
 
47:44  Thế là bạn mong
người nói trả lời.
  
47:50  Vậy là bạn lệ
thuộc người nói.
  
47:53  Vậy là bạn dựng lên đạo sư.
 
47:59  Có bao giờ bạn tìm hiểu:
tại sao chúng ta đặt câu hỏi?
  
48:07  Chẳng phải không nên, mà
là chúng ta tìm hiểu.
  
48:14  Giả sử bạn hỏi người
nói và anh ta trả lời:
  
48:21  ...dù bạn chấp
nhận hay không.
  
48:28  Nếu thỏa mãn là nó phù hớp
với qui định hay lập trường bạn
  
48:31   
 
48:35  ...và bạn nói, "Vâng,
tôi hoàn toàn đồng ý."
  
48:41  Hay nếu không đồng ý,
bạn nói, "Vô lý quá."
  
48:48  Nhưng nếu bạn bắt đầu
tìm hiểu chính câu hỏi...
  
48:53  ...câu trả lời có
khác câu hỏi không?
  
48:59  Hay câu trả lời nằm
trong chính câu hỏi?
  
49:06  Hương thơm của
hoa chính là hoa.
  
49:14  Chính đóa hoa
là mùi thơm ấy.
  
49:21  Nhưng quá lệ thuộc, được giúp,
cổ vũ để giải quyết vấn đề;
  
49:27   
 
49:32  ...nên từ rối loạn chúng ta tạo
ra uy quyền, đạo sư, giáo sĩ.
  
49:35   
 
49:43  Vậy nên đặt câu
hỏi là rất tốt.
  
49:53  Không biết bạn
có tìm hiểu chưa.
  
49:57  Bạn biết, chúng ta đánh mất
nghệ thuật tìm kiếm, thảo luận:
  
50:12  ...không phải về phía
nào mà nhìn vào nó.
  
50:16  Quá phức tạp, có lẽ không
phải lúc để đào sâu việc này.
  
50:23  Phải xem coi tại sao từ nhỏ
chúng ta bị xúc chạm, tổn thương.
  
50:29   
 
50:37  Hầu hết chúng ta bị vết thương
tâm lý, và từ vết thương ấy...
  
50:44   
 
50:51  ...dù bạn có ý thức hay
không, nhiều vấn đề khởi lên.
  
51:02  Vết thương hồi còn bé bị chưởi
mắng hay nói thô lỗ, tàn tệ...
  
51:14  ...chúng ta bị tổn thương.
 
51:19  Khi nói "chúng ta bị tổn
thương", ai bị tổn thương?
  
51:26  Có phải hình ảnh dựng lên về
mình bị tổn thương; tinh thần?
  
51:34   
 
51:39  Người nói chưa đọc
sách tâm lý nào hay...
  
51:44  ...sách triết học hoặc tôn giáo,
anh ta chỉ tìm kiếm cùng bạn.
  
51:51   
 
51:54  Tinh thần, cái 'tôi'
- và đó là hình ảnh dựng lên về mình...
  
51:59  ...không có tâm linh gì về nó
hết (đó là một từ tệ, tâm linh).
  
52:09  Hình ảnh bị tổn thương và ta
mang hình ảnh ấy suốt cả đời.
  
52:18   
 
52:21  Nếu hình ảnh không vui, chúng ta
chồng lên hình ảnh khác vui thú
  
52:28  ...cổ vũ nó - đáng giá, ý vị,
cho một ý nghĩa lên cuộc đời.
  
52:38  Đây là thế giới
chúng ta tạo ra...
  
52:44  ...mang hình ảnh ta
đã vẽ về chính mình.
  
52:48   
 
52:52  Có thể nào sống trên đời mà
không có hình ảnh gì, về ai hết
  
53:00  ...gồm cả Thượng đế,
nếu có ai như thế...
  
53:05  ...không có hình ảnh gì về
vợ chồng con cái, và v.v..
  
53:11  Chẳng có hình ảnh nào.
 
53:16  Vậy là không hề
bị tổn thương.
  
53:23  Và cũng vì thời gian có
hạn, vì chúng ta chỉ...
  
53:30  ...có nửa buổi nói chuyện
chiều nay và sáng mai...
  
53:38  ...chúng ta phải tìm hiểu kỹ
xem có thể nào lìa bỏ sợ hãi.
  
53:53  Đó thực sự là
câu hỏi quan trọng.
  
53:58  Không phải tôi hỏi bạn, mà
chính bạn tự hỏi điều ấy.
  
54:07  Có thể nào, sống trong xã hội
hiện đại với mọi thứ bạo tàn
  
54:14  ...với bạo lực tràn
lan đang gia tăng...
  
54:21  ...thoát mọi sợ hãi không?
 
54:30  Nó hoàn toàn
khác với phân tích.
  
54:35  Chỉ quan sát mà không bóp méo:
ví dụ quan sát hội trường này
  
54:44   
 
54:48  ...có bao nhiêu bậc
(năm bậc hay bốn bậc)...
  
54:54  ...quan sát y phục người hàng
xóm, nét mặt, nói năng...
  
55:00  ...chỉ quan sát, không phê bình;
không đánh giá, phán đoán...
  
55:11  ...mà nhìn xem cây cối; ngắm
trăng và nước chảy róc rách.
  
55:26  Khi bạn quan sát như thế
rồi tự hỏi mình, gì là...
  
55:34  - Sẽ trở lại với sợ hãi ngay -
 
55:36  ...đẹp là gì?
 
55:43  Họ nói quá nhiều về
cái đẹp trong tạp chí:
  
55:49  ...bạn phải đẹp thế
nào, nét mặt, mái tóc...
  
55:52  ...nước da và
những thứ khác.
  
55:58  Vậy đẹp là gì?
 
56:04   
 
56:09  Đẹp trong tranh ảnh, hội họa,
những kiến trúc hiện đại kỳ cục?
  
56:16  Đẹp trong thơ ca?
 
56:21  Đẹp chỉ trên nét mặt,
thân thể vật chất?
  
56:32  Bạn có từng hỏi vậy chưa?
 
56:37  Nếu bạn là nghệ sĩ,
nhà thơ hay viết văn...
  
56:46  ...bạn có thể tả
điều gì thật đẹp...
  
56:50  ...vẽ gì đó đáng yêu, một
bài thơ thực sự kích động bạn.
  
56:55   
 
57:03  Vậy đẹp là gì?
 
57:10  Bởi vì tự do nghĩa là
- về từ nguyên, từ 'tự do'...
  
57:16  ...trong từ 'tự
do' có yêu thương.
  
57:24  Từ 'tự do', trong từ đó,
về từ nguyên học nghĩa là...
  
57:30  ...cũng nghĩa là yêu thương.
 
57:35  Có liên hệ gì giữa
cái đẹp và yêu thương?
  
57:44  Khi nói về yêu thương, có
lẽ nói sau, cái đẹp là gì?
  
57:52  Nó ở trong mắt
người nhìn ư?
  
58:00  Bạn có để ý, khi cho đứa
bé đồ chơi đẹp, phức tạp...
  
58:12  ...nó đang nghịch ngợm,
la hét, chơi đùa...
  
58:15  ...và khi bạn cho đồ chơi, nó
hoàn toàn bị cuốn hút vào đó...
  
58:23  ...và dừng chơi đùa, nghịch
ngợm, nếu có thể dùng từ ấy.
  
58:30  ...vì nó bị cuốn hút.
 
58:37  Bị cuốn hút vào thơ ca, nét mặt,
tranh ảnh, bị cuốn hút vào...
  
58:48  ...hay bị lôi cuốn, có
phải đẹp là cuốn hút?
  
59:02  Khi bạn nhìn ngọn núi hùng
vĩ, với đỉnh tuyết vĩnh cửu...
  
59:10   
 
59:15  ...hiện lên trời xanh, trong phút
giây, cái bao la của ngọn núi...
  
59:20  ...xô dạt cái ngã, cái 'tôi',
với mọi thứ vấn đề, lo âu;
  
59:27  ...mấy tảng đá to đường bệ,
thung lũng và sông suối đáng yêu;
  
59:30   
 
59:36  ...lúc ấy, giây phút
ấy, cái tôi vắng mặt.
  
59:44  Vậy ngọn núi xô dạt cái ngã,
như đồ chơi làm đứa bé lặng yên.
  
59:49   
 
59:55  Ngọn núi ấy, dòng sông kia,
thung lũng xanh sâu thẳm...
  
1:00:05  ...trong phút chốc quét đi mọi
vấn đề, mọi lo âu và tự phụ.
  
1:00:09   
 
1:00:13  Rồi bạn nói,
"Ồ, đẹp biết bao."
  
1:00:17  Vậy có cái đẹp không bị thu
hút bởi điều gì bên ngoài không?
  
1:00:27  Nghĩa là, có chăng cái đẹp, hay
đẹp có mặt khi ngã vắng bóng?
  
1:00:35  Bạn hiểu không?
 
1:00:37  Làm ơn đừng đi ngủ. (Cười)
 
1:00:45  Chắc bạn đã có bữa
trưa ngon lành, mong thế...
  
1:00:50  ...nhưng đây không
phải là nơi để ngủ.
  
1:00:55  Vấn đề bạn, cuộc đời bạn, không
phải của người nói, đời bạn:
  
1:01:03  ...chúng ta nói về tự phụ,
chán nản, đau khổ của bạn.
  
1:01:16  Vậy hãy giữ tỉnh thức mười lăm,
hai mươi, hay ba mươi phút nữa...
  
1:01:20  ...nếu bạn thích.
 
1:01:28  Vậy cái đẹp hiện
diện khi ngã vắng bóng.
  
1:01:38  Và điều ấy đòi hỏi thật
nhều thiền định, tìm kiếm...
  
1:01:48  ...ý nghĩa lớn
lao của kỷ luật.
  
1:01:53  Từ 'kỷ luật' nghĩa là người
học trò đang học với thầy giáo.
  
1:01:56   
 
1:02:01  Học, không phải kỷ luật, tuân
thủ, bắt chước; chỉnh đốn, học.
  
1:02:06   
 
1:02:11  Học tự nó đem lại
kỷ luật lớn lao.
  
1:02:20  Và ý nghĩa khổ hạnh bên
trong, kỷ luật là cần thiết.
  
1:02:33  Nên chúng ta phải cùng
tìm hiểu sợ hãi là gì.
  
1:02:41  Mấy giờ rồi?
 
1:02:51  Chúng ta tiếp tục
chứ? bạn không mệt à?
  
1:02:58  Sợ hãi là gì?
 
1:03:03  Nhân loại chấp nhận sợ hãi.
 
1:03:12  Không thể nào
giải quyết sợ hãi.
  
1:03:17  Không hề.
 
1:03:19  Có nhiều loại sợ hãi; bạn
có thể có loại sợ hãi riêng:
  
1:03:22   
 
1:03:27  ...sợ chết, sợ thần
thánh, sợ vợ, sợ chồng...
  
1:03:31  ...sợ chính trị gia, trời mới
biết con người có bao nhiêu sợ...
  
1:03:38  ...ma quỉ, v.v..
 
1:03:41  Sợ hãi là gì?
 
1:03:45  Không phải chỉ kinh nghiệm
sợ hãi trong nhiều loại...
  
1:03:54  ...mà là thật sự, thực
tế, sợ hãi thực sự.
  
1:04:06  Làm sao nó hiện ra?
 
1:04:09   
 
1:04:14  Tại sao mọi người, nhân loại,
chấp nhận sợ hãi như lối sống?
  
1:04:22  Như bạn chấp nhận bạo lực là
lối sống; bạo lực trên TV...
  
1:04:34  ...bao lực chiến tranh, bạo
lực trong đời sống hàng ngày.
  
1:04:41  Tại sao chúng ta
chấp nhận bạo lực?
  
1:04:49  Bạo lực tối cao là vào tổ chức
giết chóc, gọi là chiến tranh.
  
1:04:54   
 
1:05:01  Sợ hãi có liên quan
với bạo lực không?
  
1:05:09  Vậy là trong khi tìm hiểu sợ
hãi, sự thực của sợ hãi...
  
1:05:18  ...không phải ý niệm sợ hãi
- bạn hiểu sự khác nhau?
  
1:05:24  Ý niệm sợ hãi khác với sợ
hãi thực; phải không? phải không?
  
1:05:34  Vậy sợ hãi là gì?
 
1:05:37  Nó xảy ra thế nào?
 
1:05:41  Sợ hãi liên hệ gì
với thời gian, ý nghĩ?
  
1:05:58  Sợ hãi - có thể bạn sợ ngày mai,
hay vô số ngày mai;
  
1:06:08  ...sợ chết, cái sợ tối hậu;
sợ điều đã xảy ra trong quá khứ;
  
1:06:16   
 
1:06:24  ...sợ điều thực
tế đang diển ra.
  
1:06:29   
 
1:06:32  Phải cùng tìm kiếm
- người nói tiếp tục lặp lại, cùng nhau;
  
1:06:39  ...không thì chẳng vui vẻ
gì khi nói với chính mình.
  
1:06:50  Sợ hãi sinh ra do thời gian?
 
1:07:01  Ai đó đã làm gì tổn thương
bạn, và quá khứ là thời gian.
  
1:07:17  Tương lai là thời gian.
 
1:07:20  Hiện tại là thời gian.
 
1:07:24  Vậy thì, thời gian là tác
nhân chủ yếu của sợ hãi?
  
1:07:33  Sợ hãi có nhiều cành, lá,
nhưng tỉa cành thì không tốt;
  
1:07:41   
 
1:07:46  ...chúng ta hỏi vậy
gốc của sợ là gì?
  
1:07:54  Không phải nhiều loại
sợ, bởi vì sợ là sợ.
  
1:08:01  Do sợ chúng ta tạo ra
thần thánh, Đấng cứu thế.
  
1:08:08  Nếu chúng ta tuyệt đối
không có sợ hãi tâm lý...
  
1:08:16  ...liền có sự giải tỏa lớn
lao, cảm giác tự do bao la.
  
1:08:22  Bạn đã quẳng mọi
gánh lo của cuộc đời.
  
1:08:26   
 
1:08:30  Nên chúng ta phải tìm hiểu
nghiêm túc, kỹ càng vấn đề:
  
1:08:35  ...thời gian là tác
nhân sợ hãi? Dĩ nhiên.
  
1:08:40  Hiện có công việc tốt, ngày
mai có thể mất, nên tôi sợ.
  
1:08:47  Và tôi có thể
cưới vợ, tôi sợ.
  
1:08:54  Khi có sợ thì có ghen tức,
lo âu, hận thù, bạo lực.
  
1:09:04  Vậy thời gian là
tác nhân sợ hãi.
  
1:09:13  Hãy lắng nghe cho hết, đừng
hỏi làm sao dừng thời gian...
  
1:09:17  ...đó không phải là vấn đề.
 
1:09:20  Đó là câu hỏi khá vô lý.
 
1:09:25  Thời gian là tác nhân
và ý nghĩ là tác nhân:
  
1:09:30  ...nghĩ về việc đã xảy ra,
có thể sẽ xảy ra; suy nghĩ.
  
1:09:42  Suy nghĩ là
tác nhân sợ hãi?
  
1:09:48  Suy nghĩ sinh ra sợ hãi?
 
1:09:52  Bạn thấy thời gian sinh sợ
hãi, phải không? Thời gian.
  
1:10:01  Không phải thời gian đồng hồ,
mà thời gian tâm lý, bên trong:
  
1:10:12  ...tôi sẽ là; tôi không
tốt, nhưng sẽ tốt.
  
1:10:25  Tôi sẽ bỏ bạo lực,
lại cũng là tương lai.
  
1:10:34  Hay, tôi bạo lực,
tôi sẽ không thế.
  
1:10:39  Mọi cái đó
hàm ý thời gian.
  
1:10:44  Chúng ta phải tìm
hiểu, thời gian là gì?
  
1:10:52  Bạn chuẩn bị chưa? bạn
có muốn tìm hiểu không?
  
1:10:56  Thật à? tôi khá
ngạc nhiên. (Cười)
  
1:11:05  Bởi vì các bạn được chỉ
dẩn, các bạn được thông tin...
  
1:11:12  ...được bảo nên làm gì từ các
nhà phân tâm, các giáo sĩ...
  
1:11:20  ...các lãnh đạo; luôn tìm kiếm
giúp đỡ và cách được giúp mới
  
1:11:22   
 
1:11:32   
 
1:11:39  Nên chúng ta thành
nô lệ kẻ khác.
  
1:11:46  Chúng ta không hề tự do tìm
kiếm, độc lập tâm lý hoàn toàn.
  
1:11:56  Vậy chúng ta sẽ
tìm hiểu thời gian.
  
1:12:05  Thời gian là gì?
 
1:12:08  Để sang bên đồng hồ,
mặt trời mọc lặn...
  
1:12:14  ...vẻ đẹp buổi bình minh,
vẻ đẹp lúc hoàng hôn...
  
1:12:21  ...để sang bên sáng và
tối, thời gian là gì?
  
1:12:31  Nếu thực sự hiểu điều này,
bản chất thời gian bên trong...
  
1:12:38  ...bạn sẽ khám phá cho mình ý
nghĩa lạ lùng của vô thời gian.
  
1:12:40   
 
1:12:47  Chúng ta sẽ đến đó.
 
1:12:50  Thời gian là quá
khứ, phải không?
  
1:12:53  Thời gian là tương lai và
thời gian là hiện tại.
  
1:13:00  Cả vòng tròn
ấy là thời gian.
  
1:13:08  Quá khứ
- hậu trường, điều bạn suy nghĩ...
  
1:13:13  ...việc bạn trải qua,
kinh nghiệm, qui định...
  
1:13:17  ...như tín đồ Cơ đốc,
Hin đu, Phật giáo, v.v..
  
1:13:21  ...hay bạn dẹp hết
sang bên và nói...
  
1:13:25  ...tôi sẽ sống cách này,
thảy đều là quá khứ.
  
1:13:30  Vậy quá khứ là
hiện tại, phải không?
  
1:13:37  Không có quá khứ bạn không
ở đây: hậu trường, qui định...
  
1:13:48  ...trí óc bị lập trình như người
Cơ đốc, Hin đu, Phật giáo...
  
1:13:53  ...và mọi thứ khác.
 
1:13:56  Chúng ta bị lập
trình đã hai ngàn năm.
  
1:14:03  Và Hin đu đã ba
hay năm ngàn năm.
  
1:14:09  Như máy vi tính,
họ lặp đi lặp lại.
  
1:14:15  Quá khứ là hiện tại; điều bạn
đang suy nghĩ là từ quá khứ.
  
1:14:19   
 
1:14:26  Và ngày mai, hay hàng
ngàn ngày mai, là tương lai.
  
1:14:35  Vậy tương lai
là bạn hiện là.
  
1:14:41  Phải không? bạn hiểu không?
 
1:14:47  Tôi không cần phải
hỏi vì tuỳ bạn thôi.
  
1:14:53  Nên tương lai là hiện giờ.
 
1:15:00  Hiện tại chứa cả thời gian.
 
1:15:06  Đó cũng là thực tế, hiện
thực, không phải lý thuyết.
  
1:15:12  Bạn hiện là quá khứ...
 
1:15:17  ...và ngày mai bạn
sẽ là bạn hiện giờ.
  
1:15:23  Nếu tôi đang bạo lực,
mai tôi sẽ bạo lực.
  
1:15:30  Vậy ngày mai là hiện
giờ, trong hiện tại...
  
1:15:36  ...trừ khi tôi thay đổi
sâu sắc, tận gốc rễ.
  
1:15:43  Không thế thì tôi
sẽ là tôi đã là.
  
1:15:49  Nghĩa là, chúng ta tiến hóa
lâu rồi, tiến hóa, tiến hóa.
  
1:15:58  Và chúng ta tiến
hóa đến hiện giờ.
  
1:16:03   
 
1:16:09  Và nếu tiếp tục trò chơi ấy,
mai bạn sẽ bạo lực, bạo tàn.
  
1:16:17  Cả thời gian nằm trong hiện tại
- đó là thực tế, hiện thực -
  
1:16:27  ...có thể thay đổi
toàn diện ngay...
  
1:16:31  ...trong mọi hành vi, lối
sống, suy nghĩ, cảm nhận không?
  
1:16:37  Không phải người Mỹ, Hin
đu, Phật giáo, không phải.
  
1:16:47  Nhưng nếu bạn không thay đổi
tận gốc rễ tâm hồn mình...
  
1:16:52   
 
1:16:56  ...thì bạn cũng sẽ y
nguyên như bạn ngày hôm qua.
  
1:17:05  Vậy có thể nào thay đổi
hoàn toàn tâm hồn mình không?
  
1:17:17  Bạn biết đó, khi bạn
lên hướng bắc cả đời...
  
1:17:26  ...theo một đường lối hay
không theo đường lối nào...
  
1:17:31  ...chỉ lắc lư ở một
chỗ nào, như mọi người...
  
1:17:36  ...nếu bạn lên hướng bắc và ai
đó đi cùng và nói nghiêm chỉnh
  
1:17:38   
 
1:17:42  ...và bạn nghiêm túc lắng
nghe, không chỉ nghe bằng tai...
  
1:17:50  ...mà nghe thẳm sâu,
khi nghe anh ta nói...
  
1:17:54   
 
1:17:56  ...đường bạn đang đi, hướng
bắc, chẳng đưa bạn đến đâu cả...
  
1:18:02  ...không có gì ở cuối đường;
hãy đi hướng đông, tây hay nam.
  
1:18:10  Và bạn lắng nghe
rồi nói, tôi sẽ đi.
  
1:18:13  Lúc nói, bạn đã quay sang
hướng mới, đó là thay đổi.
  
1:18:20  Người nói đơn
giản nó như thế.
  
1:18:25  Nhưng đó thực sự là vấn
đề phức tạp, tức là:
  
1:18:29  ...để hiểu ra rằng chúng
ta đã đi trên con đường ấy...
  
1:18:35  ...thế kỷ này sang thế kỷ
khác mà không hề thay đổi.
  
1:18:45  Chúng ta vẫn bạo lực,
tàn ác, và mọi thứ khác.
  
1:18:49  Nếu thực sự thấy, không phải
trí óc hay ngôn từ mà sâu thẳm...
  
1:18:53   
 
1:18:58  ...bạn liền quay
sang hướng khác.
  
1:19:04  Trong giây phút ấy tế
bào não liền thay đổi.
  
1:19:10  Vì người nói đã thảo luận vấn
đề với vài nhà thần kinh học.
  
1:19:15  Dĩ nhiên họ không hoàn toàn
đồng ý, nhưng một phần.
  
1:19:21  Đó cũng là trò
chơi, bạn biết mà.
  
1:19:28  Chúng ta xử lý cuộc đời như
trò chơi: bên đúng và bên sai;
  
1:19:35  ...đúng một phần và bạn
có thể là đúng hoặc sai.
  
1:19:40  Nhưng chúng ta không hề tự hỏi
về lối sống, nghệ thuật sống...
  
1:19:51   
 
1:19:54  ...nghệ thuật lớn nhất, cao nhất
trên thế gian, nghệ thuật sống.
  
1:20:01  Và - mấy
giờ rồi - ...
  
1:20:08  Người nghe: 3 giờ 57.
 
1:20:12  Tôi nói được một giờ à?
 
1:20:14  Người nghe: Hơn một giờ rồi.
 
1:20:17  Bạn có thể chịu đựng?
 
1:20:20  Người nghe: (Cười) Vâng.
 
1:20:21  Chúng ta sẽ kết thúc câu
chuyện. Rồi mai sẽ gặp lại.
  
1:20:28  Nếu bạn đồng ý, tôi không
mời đâu, tuỳ bạn. (Cười)
  
1:20:39  Nói thời gian quan trọng vì
chúng ta sống trong thời gian...
  
1:20:47  ...nhưng chúng ta không sống cả
thời gian, nghĩa là hiện tại.
  
1:20:56  Hiện tại chứa cả thời
gian: tương lai và quá khứ.
  
1:21:04  Nếu hôm nay bạo lực,
mai tôi sẽ bạo lực.
  
1:21:09  Và có thể chấm dứt hết
bạo lực ngay, không từng phần?
  
1:21:20  Có thể. Chúng
ta sẽ tìm hiểu.
  
1:21:24  Và phải chăng sợ
hãi do ý nghĩ sinh ra?
  
1:21:35  Dĩ nhiên rồi.
 
1:21:38  Đừng chấp nhận lời
người nói, hãy nhìn xem.
  
1:21:43  Tôi thế này, tôi sợ ngày
mai, cái có thể xảy ra.
  
1:21:47  Tôi đang an ổn, rồi có thể có
chiến tranh, việc này khác...
  
1:21:51  ...có thể có
tai họa, tôi sợ.
  
1:21:56  Vậy thời gian và ý
nghĩ là gốc sợ hãi.
  
1:22:05  Vậy suy nghĩ là gì?
 
1:22:07  Bạn hiểu câu hỏi chứ?
 
1:22:13  Nếu thời gian và ý nghĩ là gốc
sợ hãi - đó là thực tế - ...
  
1:22:20   
 
1:22:24  ...suy nghĩ là gì?
 
1:22:26  Tại sao chúng ta sống, hành
động đều dựa trên ý nghĩ?
  
1:22:39  Các Giáo đường tuyệt vời ở châu
Âu, vẻ đẹp, cơ cấu, kiến trúc:
  
1:22:44   
 
1:22:52  ...được làm ra bởi ý nghĩ.
 
1:22:58  Mọi tôn giáo với
các nghi thức, y áo...
  
1:23:02  ...các y áo thời trung
cổ, do ý nghĩ bày ra.
  
1:23:09  Mọi lễ nghi do ý nghĩ
đồng lõa, sắp xếp.
  
1:23:23  Và trong quan hệ chúng
ta với nhau, nam và nữ...
  
1:23:29  ...quan hệ ấy
dựa trên ý nghĩ.
  
1:23:37  Khi bạn lái xe, cũng
dựa trên ý nghĩ.
  
1:23:42  Nhận biết, mọi
cái, là ý nghĩ.
  
1:23:49  Vậy bạn phải tìm hiểu,
nếu không quá mệt...
  
1:23:55  - và xong việc này
chúng ta sẽ dừng -
  
1:23:58  ...suy nghĩ là gì?
 
1:24:03  Có thể không ai
đặt câu hỏi này.
  
1:24:07  Rất ít người làm thế.
 
1:24:13  Chúng ta đặt câu
hỏi này đã 60 năm.
  
1:24:22  Ý nghĩ là gì?
 
1:24:28  Vì nếu bạn không tìm ra
nguồn gốc, khởi đầu...
  
1:24:34  ...tại sao ý nghĩ thành ra quá
mức quan trọng trong đời sống...
  
1:24:43  ...có thể chính trong
tìm kiếm, thay đổi xảy ra.
  
1:24:50  Vậy chúng ta hỏi ý nghĩ
là gì, suy nghĩ là gì?
  
1:24:57  Đừng trông chờ tôi trả lời.
 
1:25:02  Nhìn đi, quan sát đi.
 
1:25:07  Suy nghĩ là từ; từ quan
trọng, âm thanh của từ...
  
1:25:18  ...phẩm chất từ; chiều
sâu, vẻ đẹp của từ ngữ.
  
1:25:28  Đặc biệt âm thanh.
 
1:25:32  Tôi sẽ tìm hiểu vấn
đề âm thanh và im lặng...
  
1:25:36  ...chắc mai chúng
ta sẽ nói việc ấy.
  
1:25:43  Suy nghĩ là thành phần
của ký ức, phải không?
  
1:25:51  Hãy cùng người nói tìm kiếm,
đừng ngồi đó thoải mái hay không.
  
1:25:53   
 
1:26:01  Suy nghĩ là thành phần
ghi nhớ, phải không?
  
1:26:04  Nếu không nhớ gì, bạn có thể
suy nghĩ không? Bạn không thể.
  
1:26:14  Não chúng ta là công cụ nghi
nhớ: ghi nhớ việc đã xảy ra...
  
1:26:24   
 
1:26:27  ...kinh nghiệm, v.v..,
cả hậu trường ghi nhớ.
  
1:26:35  Ghi nhớ khởi lên từ kiến
thức, kinh nghiệm, phải không?
  
1:26:48  Kinh nghiệm, kiến thức, ký ức,
và đáp ứng của nó là ý nghĩ.
  
1:27:04  Tiến trình kinh nghiệm, hồi ức,
ôm giữ ấy trở thành kiến thức.
  
1:27:13   
 
1:27:18  Kinh nghiệm luôn
giới hạn, dĩ nhiên.
  
1:27:25  Bởi vì
- đó là vấn đề phức tạp, vì...
  
1:27:28  ...ồ, này, mọi việc
đều phức tạp. (Cười)
  
1:27:35  Kinh nghiệm có khác
với người kinh nghiệm?
  
1:27:40  Động não lên, tìm xem.
 
1:27:47  Nếu không người kinh nghiệm,
có kinh nghiệm? Dĩ nhiên không.
  
1:27:56  Vậy kinh nghiệm và
người kinh nghiệm là một.
  
1:28:05  Như người quan sát và vật,
người suy nghĩ không khác ý nghĩ.
  
1:28:07   
 
1:28:11  Người suy nghĩ là ý nghĩ.
 
1:28:15  Nên kinh nghiệm giới hạn...
 
1:28:19  ...bạn có thể quan sát trong
lĩnh vực khoa học hay khác.
  
1:28:24  Họ cứ thêm,
thêm, mỗi ngày...
  
1:28:28  ...vào kiến thức,
qua kinh nghiệm...
  
1:28:30  ...thí nghiệm trên động vật và
mọi cái khủng khiếp ấy diễn ra.
  
1:28:37  Và kiến thức giới
hạn nên họ thêm vào.
  
1:28:42  Vậy ghi nhớ giới hạn.
 
1:28:48  Và từ ghi nhớ ấy
ý nghĩ giới hạn.
  
1:28:52  Ý nghĩ giới hạn đương
nhiên phải sinh ra xung đột.
  
1:29:02  Hãy xem cái khung ấy.
 
1:29:06  Đừng chấp nhận lời
người nói, thế là vô lý.
  
1:29:10  Anh ta không uy quyền, ơn
trời, anh ta không là đạo sư.
  
1:29:16  Nhưng nếu có thể cùng nhìn, ý
nghĩ và thời gian là gốc sợ.
  
1:29:20   
 
1:29:26  Thời gian và ý nghĩ là một,
không phải hai chuyển động riêng.
  
1:29:36  Khi bạn thấy thế, thực tế, thời
gian và ý nghĩ là gốc sợ hãi
  
1:29:42   
 
1:29:49  ...thời gian ý nghĩ
- nhìn trong chính bạn...
  
1:29:55  ...đừng chạy khỏi thực
tế ấy, sự thực ấy...
  
1:30:02  ...sợ hãi do nó sinh
ra, thời gian và ý nghĩ;
  
1:30:08  ...giữ đó, ở đó, đừng chạy
trốn, đừng biện minh, nó là thế.
  
1:30:13   
 
1:30:18  Và rồi bạn như nắm giữ
viên ngọc quí trên tay.
  
1:30:25  Bạn thấy vẻ đẹp
của viên ngọc.
  
1:30:32  Rồi chính bạn sẽ thấy sợ
hãi tâm lý hoàn toàn chấm dứt.
  
1:30:42   
 
1:30:51  Và khi không có
sợ hãi bạn tự do.
  
1:30:54  Và tự do toàn diện, không thần
thánh, lễ nghi, bạn người tự do.
  
1:31:03  Nếu bạn không ngại, mai chúng
ta sẽ tiếp tục. (Vỗ tay)
  
1:31:12  Không hiểu sao
bạn vỗ tay. (Cười)
  
1:31:17  Có lẽ bạn vỗ tay cho chính
mình. (Cười và vỗ tay)
  
1:31:28  Bạn không cỗ vũ hay
làm nản lòng người nói.
  
1:31:34  Anh ta không muốn
điều gì từ bạn.
  
1:31:43  Khi chính bạn trở
thành thầy lẫn trò...
  
1:31:49  ...học trò là người
học, học, học...
  
1:31:54  ...không thu gom kiến thức...
 
1:31:59  ...rồi bạn sẽ
là người lạ lùng.
  
1:32:06  Chúng ta đứng dậy chứ? (Cười)