Summaries of Krishnamurti's audios and videos

AM81T1 - Tư tưởng và thời gian là gốc rễ của sợ hãi
Amsterdam - 19 September 1981
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Khủng hoảng không nằm ở nơi giới kinh tế cũng như chính trị mà ở trong ý thức của chúng ta.

Chúng ta được đào tạo, giáo dục thuộc về tôn giáo cũng như sách vở rằng chúng ta là những linh hồn riêng biệt, phấn đấu vì bản thân, nhưng điều đó chỉ là ảo tưởng, bởi vì ý thức của chúng ta là chung cho toàn nhân loại. Chúng ta là nhân loại. Chúng ta không phải là những cá nhân biệt lập chiến đấu vì bản thân.

Tại sao loài người đã sống cả hơn triệu năm mà vẫn không giải quyết vấn đề về mối quan hệ này?

Tư tưởng thoát thai từ kinh nghiệm, kiến thức, và do đó tư tưởng dù có là gì cũng chẳng có gì thiêng liêng cả. Nó thuộc về vật chất, suy nghĩ là một diễn trình thuộc về vật chất.

Kiến thức luôn luôn sống trong bóng tối của sự vô minh.

Mối quan hệ giữa dục vọng và ý chí là gì?

Về tâm lý, thuộc nội tâm thì điều gì là gốc rễ của sợ hãi?

Thiền hẳn phải khởi đi từ việc đem lại trật tự hoàn toàn trong ngôi nhà của bạn; trật tự trong mối tương quan của bạn, trật tự trong những khát khao, lạc thú của mình...

Lòng trắc ẩn là tự do giải thoát khỏi muộn phiền.