Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR82T1 - Chúng ta có thể làm gì trên thế gian?
Brockwood Park - 28 August 1982
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Nếu phó thác vào lý tưởng nào, đáp ứng tự nhiên của chúng ta với điều khủng khiếp đang xảy ra là gì?

Như con người sống trên thế gian với gia đình và con cái, hành động và trách nhiệm của chúng ta là gì?

Chúng ta là gì? Tại sao chúng ta hành xử như đang làm?

Có chăng điều thẳm sâu, một sự sống không nguyên nhân? Sự tìm kiếm ấy sẽ bảo tôi điều phải làm?

Người phân tích là kết quả của ký ức, kinh nghiệm, kiến thức cũ, nhưng người phân tích có tách biệt với vật phân tích? Tôi có khác với ghen tị?

Yêu thương hay quan hệ có nguyên do? Con người có thể sống không nguyên do?