Summaries of Krishnamurti's audios and videos

RV85DS2 - Suy nghĩ về mình suốt ngày
Rishi Valley - 11 December 1985
Discussion with Students 2
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Não là gì?

Não chứa mọi cái bạn đã học và đầy ký ức. Bạn luôn sống trong vòng tròn của cái bạn đã học và thủ đắc như thông tin, nó trở thành kiến thức.

Não tôi đầy kiến thức: vô lý, tưởng tượng, ảo tưởng, và toàn bộ đó là ‘tôi’. Tôi là mọi thứ: sợ hãi, đau đớn, khổ sở – Tôi là cả tích chứa ấy.

Nguồn gốc, khởi đầu của suy nghĩ là gì? Suy nghĩ có gốc trong kinh nghiệm? Tại sao não quá bận rộn với suy nghĩ?

Chữ nghĩa không phải thực. Có chăng lối suy nghĩ không có ký ức của quá khứ?

Có thể nào trí óc im lặng?