Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SA79D3 - Thiền định cho suy nghĩ ở đúng chỗ
Saanen - 27 July 1979
Public Discussion 3
Video
Subtitles I   II

Tóm lược

Quan hệ của suy nghĩ với thiền định và yêu thương là gì?

Suy nghĩ có vị trí riêng. Suy nghĩ là tiến trình suy tư. Suy tư là vận hành của ký ức, kinh nghiệm và kiến thức.

Yêu thương lìa xa suy nghĩ và không lệ thuộc cãi nhau, không thành thật, dục vọng, cảm giác và tình dục. Nơi có yêu thương, cái ‘tôi’ vắng bóng.

Có thiền định hoàn toàn vô dục, lia hết suy nghĩ. Để tìm ra thiền định ấy, bạn phải tìm xem hiện thực là gì và chân lý là gì.

Trước tiên bạn phải tốt, và nếu không có yêu thương trong tâm thiền định của bạn sẽ là phá hoại.