Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR78T1 - Dapatkah saya melepaskan diri dari jaringan bahasa?
Brockwood Park - 26 August 1978
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

Ringkasan

Tindakan berdasarkan suatu kesimpulan masa lalu, betapapun bernilainya, tetap adalah dari masa lalu dan karenanya tetap terbatas dalam kaitan waktu.

Adakah suatu tindakan yang sama sekali tanpa waktu?

Seseorang harus bebas dari pengetahuan agar mempunyai persepsi seketika.

Mengapa manusia hidup secara terus-menerus dalam keadaan takut?

Pikiran adalah suatu gerak berdasarkan pada memori-memori masa lalu, pengalaman-pengalaman masa lalu, pengetahuan masa lalu.

Dapatkan Anda memandang rasa takut, sensasi sebenarnya, tanpa kata?