Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJ82T6 - Existuje v živote niečo posvätné?
Ojai - 16 May 1982
Public Talk 6
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Čo je to kultúra?

Pravda si vyžaduje myseľ, ktorá je úplne slobodná.

Čo je to byť priemerný?

Je náboženstvo založené na knihách?

Myseľ môže povedať, že to, čo vymyslela je božské, ale myšlienka nie je posvätná, svätá.

Aký je pôvod mysle, jej začiatku?

Existuje v živote niečo posvätné?

Musí tam existovať také ticho, ktoré sa nebude skladať z túžby, z vôle, z mysle. V tejto meditácii neexistuje nikto, kto by kontroloval.