Summaries of Krishnamurti's audios and videos

OJBR80CB9 - Senilita a mozgové bunky
Brockwood Park - 1 June 1980
The Ending of Time 9
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Zhoršuje sa ľudský mozog?

Ľudský mozog nie je konkrétny mozog, nepatrí mne, alebo niekomu inému. Je to ľudský mozog, ktorý sa vyvíjal milión rokov.

Môže si byť mozog vedomý nielen svojho vlastného hnutia, ale môže mozog sám o sebe mať dostatok energie na to, aby rozbil všetky tie vzory a posunul sa ďalej?

Či psychologické poznatky sami o sebe nie sú faktorom zmršťovania mozgu?

Koniec utrpenia príde potom, keď ja, ktoré je budované v priebehu času, už viac neexistuje.

Ak pochopíme povahu času, tie isté mozgové bunky ktoré sú časťou času, sa zlomia. Mozgové bunky zmutujú, a zmenia sami seba.

Meditácia je vhľad.