Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SD72CES1 - Dobro prekvitá len v slobode
San Diego - 17 February 1972
Conversation with Eugene Shallert 1
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Sloboda je negovaním podmienenosti každej kultúry, náboženstva alebo politického rozdelenia.

Čo oddeľuje človeka, čo rozdeľuje ľudské bytosti?

Dobro prekvitá len v slobode. Neprekvitá podľa pravidiel náboženstva, viery alebo náboženského presvedčenia.

„ Ja” je koreňom separácie. Je možné úplne zbaviť myseľ od „Ja”?

Ako sa dá vyprázdniť obsah jedným ťahom, tak aby myseľ bola úplne prázdna, aktívna a preto schopná vnímania?