Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SM72T1 - Konať okamžite, znamená vidieť to, čo sa v skutočnosti deje
Santa Monica - 18 March 1972
Public Talk 1
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Konanie je vždy v prítomnosti, nie zajtra - alebo v nejakej vzdialenej budúcnosti – konanie znamená teraz.

Vaša myseľ je moja myseľ, váš smútok je môj smútok. V smútku nie sú rozdiely, v láske nie sú rozdiely.

Mohli by ste si vyhodiť z hlavy myšlienku, že sa musíte naučiť byť pozorný?

Q: Kedy ste zažili radosť?

Q: Čo treba na to, aby sa zmenili svoje naučené podmienené správanie na spontánne?

Q: Ak hodíte kameň do vody, vlny prestanú?

Q: Čo je zlé na tom, ak sa zosobníte s bohom?

Q: Je si rečník vedomý rozporu medzi jeho slovami, jeho posolstvom a jeho životom, čo robí, odkazom jeho posolstva?

Q: Ako sa dostanem k tomu, aby som si uvedomoval sám seba?

Poznámka: Celkovo 3 minúty chýbajúceho videa nahrádza len zvuk.