Summaries of Krishnamurti's audios and videos

SM72T4 - Iný druh energie
Santa Monica - 26 March 1972
Public Talk 4
Video
Subtitles I   II

Zhrnutie

Naše vedomie je vždy obmedzené.

Ako sa má myseľ transformovať bez konfliktu a mať energiu, ktorá je úplne odlišná od energie ktorú prináša konflikt; energiu, ktorá sa nikdy nezhoršuje, energiu, ktorá sa neustále obnovuje bez akéhokoľvek motívu?

Môže myslenie prestať?

Kontrola v meditácii nemá miesto.

Otázka: Nerobíte rozdiely medzi mysľou v činnosti a mysľou v kľude? Rozlišujete medzi pamäťou faktov, ako je vaša adresa, v porovnaní s pamäťovými vzormi, najmä vzormi vzťahov?
Otázka: Ako táto myšlienka myslenia vôbec vznikla?

Otázka: Keď hovoríme vo všeobecnosti, má človek jednotnú,homogénnu osobnosť alebo je zložený z mnohých aspektov a tvárí, ktoré tvoria celok?

Otázka: Existujú také úsudky, ktoré neznásilňujú pravdu?

Poznámka: celkovo 2 minúty a 20 sekúnd chýbajúceho videa obsahuje iba zvuk.