Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR79T3 - เราสามารถรู้จักตัวเราอย่างสมบูรณ์ได้ไหม
Brockwood Park - 1 September 1979
Public Talk 3
Video
Subtitles I   II

สรุป

เราสามารถรู้จักตัวเราเองอย่างสมบูรณ์ได้ไหม

พวกเราส่วนใหญ่กลัวที่จะไม่มั่นคงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในทางภายภาพเพราะเหตุใดหรือ เพราะว่าเราแยกตัวเราเองออกจากกันอยู่เสมอใช่ไหม แยกออกเป็นชาติ เป็นครอบครัวเป็นก๊ก เป็นเหล่า

คุณสังเกตความกลัวอย่างไร สำหรับพวกเราส่วนใหญ่การสังเกตเกิดขึ้นหลังจากที่ความกลัวได้เกิดไปแล้วใช่ไหม เราถามว่า เป็นไปได้ไหมที่จะสังเกตความกลัวในขณะที่มันเกิดขึ้น

การรู้จำรู้จักไม่ได้ปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระจากความกลัว มันเพียงแต่ทำให้ความกลัวมีพลังแรงขึ้นเท่านั้น

ความคิดซึ่งคือกาลเวลา คือรากเหง้าของความกลัวใช่ไหม

ทำไมความคิดจึงเข้าไปควบคุมเหตุการณ์ที่จบไปแล้วจดจำมันไว้แล้วใฝ่หามันอีก การใฝ่หามันอีกคือความสุขเพลิดเพลิน ทำไมความคิดจึงทำเช่นนี้

ความทุกข์โศกคืออะไร

เมื่อคุณไต่ขึ้นภูเขาคุณต้องทิ้งสิ่งประดับประดาทั้งหมดของคุณไว้เบื้องหลัง ทิ้งปัญหาทั้งหมดของคุณ เพราะว่าคุณไม่อาจที่จะแบกพาเอาเครื่องประดับ ที่คุณสะสมเอาไว้ขึ้นไปยังยอ