Questions and Answers from Public Meetings


Ojai - 1st Question & Answer Meeting - 4 May 1982
Video I   II 1. Otázka: Naše deti sú si vedomé prostredníctvom televízie a iných prostriedkov hroziaceho sveta v ktorom žijú : násilie trestnej činnosti, vojny, nukleárne nebezpečenstvo.
Video I   II 2. Otázka: Veľkí učitelia boli na zemi: Buddha, Ježiš. Myslíte si, že bude menej konfliktov, viac pochopenia keď sa odchýlite, alebo sa svet hýbe nezmeniteľným smerom?
Video I   II 3. Otázka: Moje správanie naznačuje, že sa bojím. Ale skutočné vnímanie strachu je klamlivé. Ako pochopiť a poradiť si s touto

Ojai - 2nd Question & Answer Meeting - 6 May 1982
Video I   II 1. Otázka: Akt pozornosti je pre väčšina z nás ťažko udržať. Iba malá časť človeka je ochotná, zaujatá vážne. Čo môže človek robiť aby živil túto pozornosť?
Video I   II 2. Otázka: Aká je činnosť a stav bytia ktoré je úplne čisté?
Video I   II Tretia otázka: Nakoľko slovo nie je vec, môžeme dosiahnuť osvietenie cez slová? Môžu symboly zmazať škodu spôsobenú symbolmi, alebo sme zvádzaní ilúziou osvietenia?
Video I   II 4 Otázka: Prečo sa nemeníme?
Video I   II 5 Otázka: Môžete hovoriť podrobnejšie o význame posvätnosti a zvlášť o jej mieste v modernom svete?

Ojai - 3rd Question & Answer Meeting - 11 May 1982
Video I   II 1Otázka: Ako na vás pôsobí jeden milión dolárov ktorý bude vzdelávať malú, vybranú skupinu detí ktoré sa nezdajú že by trpeli alebo boli opustené?
Video I   II 2 Otázka:Prečo si pletieme funkciu s rolou? Napríklad, môžeme sa učiť alebo robiť nejakú prácu, ale prečo zosobňujeme tieto funkcie, vyhlasujeme ako atribúty seba, a tak zavádzame vôľu, pozíciu, moc, a v dôsledku toho obrovskú škodu?
Video I   II 3 Otázka:Nie je politická činnosť potrebná na dosiahnutie úplnej zmeny?
Video I   II 4.Otázka: Nenájdeme pravdu o ktorej hovoríte cez milujúcu službu ľudstvu, cez akty lásky a súcitu?
Video I   II 5 Otázka: Existujú úrovne spirituality alebo vedomia? Akú úlohu má psychické liečenie, astrálna projekcia, schopnosť vidieť aury a entity atď., hranie sa s tým všetkým? A môže to ovplyvniť vzťahy a našu schopnosť vidieť jasne? Dobrý bože!
Video I   II 6. Otázka: Čo to je v ľudstve, čo ho vždy poháňalo k niečomu čo sa volá náboženstvo, alebo Boh? Je to len predstava v dôsledku strachu a utrpenia, hľadania pomoci, alebo je to niečo veľmi reálne, nutné, inteligentné?

Ojai - 4th Question & Answer Meeting - 13 May 1982
Video I   II
Video I   II
Video I   II
Video I   II