Questions and Answers from Public Meetings


Bombay (Mumbai) - Question & Answer Meeting - 9 February 1984
Video I   II Wat is schoonheid? Waarom houden we van dingen die mooi zijn?
Video I   II Is gewaarwording van het feitelijke mogelijk zonder de tussenkomst van het denken?
Video I   II Hoe kan men met een man leven die niet zorgzaam is?
Video I   II Is het nodig om te trouwen in het leven? Wat is de fysieke relatie tussen man en vrouw?
Video I   II Wat is het verschil tussen het brein en de geest?
Video I   II Wat is geloof?
Video I   II Als het menselijk bewustzijn één is, hoe komt het dat de ene persoon gelukkig is en de andere ongelukkig? Ook hebt u gezegd het denken is het "ik".
Video I   II Als de grote religies in de wereld geen religies zijn, wat is dan religie?

Bombay (Mumbai) - 1st Question & Answer Meeting - 5 February 1985
Video I   II Eerste vraag: Ondanks al mijn liefde, zorg en aandacht, weet ik niet waar ik tekortschiet in het opvoeden van mijn dochter. Kunt u enig licht werpen op de beste manier om een kind op te voeden.
Video I   II Tweede vraag: Hoe komt het dat we de aandacht niet langer dan een paar minuten kunnen vasthouden?
Video I   II Derde vraag: Hebben leed en vreugde enige relatie met het vorige leven en de daden van het huidige leven?
Video I   II Vierde vraag: Is het mogelijk om met al je zintuigen - ogen, oren, hersenen, enzovoort, tegelijkertijd bewust te zijn?
Video I   II Vijfde vraag: Ik volg geen doctrines en geboden van goddelijke zielen, dus ik ben bang dat ze mij iets aan zullen aandoen. Ik voel me altijd onrustig en leef in een angstige toestand. Begeleid me alsjeblieft en geef me advies.

Bombay (Mumbai) - 2nd Question & Answer Meeting - 7 February 1985
Video I   II 1ste vraag: God maakte een wet en ging slapen, zoals je - wat is dit in hemelsnaam? - zoals je zaait, zo zal je oogsten. Is het mogelijk om het effect hiervan door menselijke inspanning te verminderen in het heden in de richting van rationele actie?
Video I   II 2e vraag: U zegt dikwijls dat we onze hersenen moeten oefenen. Ook suggereert u om te luisteren zonder te handelen naar wat we hebben gehoord. Deze twee verklaringen lijken tegenstrijdig. Wilt u dit uitleggen.
Video I   II 3e vraag: Aangezien u zegt dat er niet zoiets als een God bestaat en u ook de verering van goden afkeurt, komt de vraag in beeld hoe we zijn geboren en hoe de natuur is ontstaan.
Video I   II 4e vraag: Wat is de geest? Is het ooit mogelijk voor de geest om naar zichzelf te kijken zonder de waarnemer? Het schijnt niet zo simpel te zijn als het kijken naar een bloem zonder vanuit een centrum te kijken.
Video I   II 5e vraag: Om menselijke problemen te begrijpen zoals angst, eenzaamheid en verdriet, lijkt uw uitspraak 'De waarnemer is het waargenomene' het allerbelangrijkst te zijn. Hoe dan ook, de logica van die uitspraak lijkt niet voorbij het intellectuele niveau te gaan. Hoe komt het dat bepaalde feiten

Brockwood Park - 1st Question & Answer Meeting - 30 August 1983
Video I   II EERSTE VRAAG: Hoe weet je dat wat je zegt waar is?
Video I   II 2de VRAAG: Is begeerte iets fundamenteels in de mens? Zouden we zonder begeerte eigenlijk wel kunnen functioneren in deze wereld?
Video I   II 3de VRAAG: Jaloezie en wantrouwen vergiftigen de relatie die ik met iemand heb. Is er een andere oplossing dan... mijzelf te isoleren van ieder ander dan van hem? Ik vraag me af waarom jullie lachen.

Brockwood Park - 2nd Question & Answer Meeting - 1 September 1983
Video I   II 1ste VRAAG: Wat is de relatie tussen bewustzijn... ...geest, brein, denken, intellect, meditatie en intelligentie? Is er nog gewaarzijn, aandacht, als er geen denken is? Gaat gewaarzijn tijd teboven?
Video I   II 2de VRAAG: We kunnen meer van elkaar leren dan door naar K. te luisteren. Waarom moedigt u niet de mensen aan groepsdiscussies te houden... ...over speciale onderwerpen en laat u geen activiteiten organiseren... ....om de dialoog en de onderlinge betrekkingen makkelijker te maken?
Video I   II 2de VRAAG: We kunnen meer van elkaar leren dan door naar K. te luisteren. Waarom moedigt u de mensen niet aan groepsdiscussies... over speciale onderwerpen te houden en laat u geen activiteiten organiseren.... ...om de dialoog en onderlinge betrekkingen makkelijker te maken?
Video I   II 3de VRAAG: Als je begrijpt wat er is gezegd... ...en je anders wil leven, hoe moet je dan het probleem van levensonderhoud... ...in deze wereld van werkloosheid en beperkte mogelijkheden aanpakken?
Video I   II 4de VRAAG: U spreekt over geweld en vrijheid... ...maar u zegt heel weinig over wetgeving. Waarom? Geen enkele beschaafde samenleving kan het zonder wetten stellen. En wetten moeten soms worden gesteund door macht, wat wil zeggen geweld. Wat doet u als terroristen mensen gijzelen? Laat u ze vermoorden of bestormt u het gebouw? Wat betekent vrijheid in zo'n geval?

Brockwood Park - 1st Question & Answer Meeting - 27 August 1985
Video I   II EERSTE VRAAG: Soms hebben we... mystieke en spirituele ervaringen. Hoe kunnen we... weten of het illusies zijn tenzij we de werkelijkheid kennen?
Video I   II TWEEDE VRAAG: Is ziekte alleen te wijten aan degeneratie... of misbruik van het lichaam, of heeft ze een andere betekenis? Neemt u mij niet kwalijk, ik lees het slecht voor. Is ziekte alleen te wijten aan degeneratie of misbruik van het lichaam... of heeft ze een andere betekenis?
Video I   II DERDE VRAAG: Wat is mijn verantwoordelijkheid... ten aanzien van de huidige crisis in de wereld?
Video I   II VIERDE VRAAG: Staat het vragen om leiding per definitie inzicht in de weg? Is het zoeken van hulp niet een manier om onszelf te leren kennen? Zo niet, wat heeft het dan voor zin om naar u, K, te luisteren?
Video I   II VIJFDE VRAAG: Kunt u alstublieft uitleggen wat volledig inzicht is? Is het een toevoeging aan het normale functioneren van ons brein? Of houdt het iets volledig anders in?

Brockwood Park - 2nd Question & Answer Meeting - 29 August 1985
Video I   II EERSTE VRAAG: K zegt dat er geen weg is naar de waarheid. Ligt het vermogen om dit te zien buiten mijzelf? Mijn bewustzijn en waarnemingsvermogen liggen volledig binnen in mij. Hoe kan ik zonder middelen of werktuigen naar het onbekende doel gaan? Wat geeft mij de noodzaak, de energie om in die richting te gaan?
Video I   II TWEEDE VRAAG: Ik ben bang om te veranderen. Als ik verander wat gebeurt er dan daarna? Ik ben erdoor verlamd. Kunt u iets zeggen over dit probleem? Het is me een waar genoegen!
Video I   II DERDE VRAAG: Hoe bied je het hoofd aan agressie en psychische aanvallen... van een naast familielid waaraan je niet kunt ontsnappen? (gelach)
Video I   II VIERDE VRAAG: Sommige mensen lijken dingen die u zegt en die passen bij... hun problemen of belangstelling eruit te lichten en de rest te verwerpen. Wat vindt u hiervan?
Video I   II VIJFDE VRAAG: Er zijn veel verslagen van mensen die een bepaalde... discipline volgen en daarbij op het onmetelijke stuiten. Is dat zelfbedrog? Of zijn ze daar gekomen ondanks hun inspanningen? Of is er een andere verklaring?

Ojai - 1st Question & Answer Meeting - 5 May 1981
Video I   II Eerste vraag: 'U praat over de negatieve gevolgen van conditionering. Toch zeggen veel psychologen, filosofen en anderen dat de mens alleen door de juiste vorm van conditionering helder kan denken en handelen. Wat is hierop uw antwoord?
Video I   II Tweede vraag: 'U hebt het soms over het brein en de geest. Is er verschil tussen beide? En zo ja, wat is hun relatie?'
Video I   II Derde vraag: 'Ik ben als kind diep gekwetst. Ik heb van alles geprobeerd om het te begrijpen, maar de pijn blijft. Wat moet ik doen?'

Ojai - 2nd Question & Answer Meeting - 7 May 1981
Video I   II 'Ik besef dat ik neurotisch handel, ik heb psychotherapie gehad. Maar de neurose is eigenlijk nog altijd aanwezig. Wat moet ik doen?'
Video I   II Tweede vraag: 'Waarom gaat het gedrag van de mensen in dit land zo snel achteruit, en wat kunnen we daaraan doen? Wat heeft dit land de rest van de wereld te geven?'
Video I   II Derde vraag: 'U heeft gezegd dat als men gehecht is, er geen liefde is. Ik begrijp dit, maar er zijn momenten van liefde waarin geen sprake is van verdeeldheid, verlangen of denken, en deze momenten staan toch vaak in verbinding met een persoon aan wie men gehecht is. Met gehechtheid lijkt een vorm te worden geboden, een begrenzing waarbinnen momenten van liefde gedijen. Gehechtheid is geen liefde,
Video I   II Vierde vraag: 'We kunnen niet leven zonder enige vorm van relatie, maar er schuilt altijd conflict in. Waarom is dat zo?'
Video I   II 'U hebt gezegd dat als je je gehele aandacht schenkt aan een probleem, het probleem tot bloei komt en vanzelf verwelkt. Kunt u dit nader toelichten?'

Ojai - 3rd Question & Answer Meeting - 12 May 1981
Video I   II Eerste vraag: 'Wat is de relatie tusen intelligentie en verantwoordelijkheid?'
Video I   II Tweede vraag: 'Hoe pakken we het sluimerende zaad van de angst binnen in ons aan? U hebt vaak over angst gesproken, maar we kunnen angst niet tegemoet treden noch radicaal verwijderen. Is er soms een andere factor werkzaam om angst op te lossen? Kunnen we er eigenlijk wel iets aan doen?'
Video I   II Derde vraag: 'Hoe zou u bescheidenheid definiëren en inschatten?'
Video I   II Vierde vraag: 'Laat me zien hoe ik het 'ik' kan oplossen. Zonder dat is al het andere futiel.'
Video I   II Vijfde vraag: 'U hebt zowel inzicht als verlichting gedefinieerd als zuivere waarneming van het geheel zonder de waarnemer. Veel van ons hebben inzicht gehad zonder verlicht te geraken. Wat is het verschil tussen inzicht en verlichting? Wat belemmert inzicht over te gaan naar - mijn god! - verlichting?'

Ojai - 4th Question & Answer Meeting - 14 May 1981
Video I   II Eerste vraag: 'Beeldvorming en woorden zijn het gereedschap van de mens om in het leven te functioneren. Is het echt mogelijk zo'n blijvende en wakkere aandacht bereiken dat het onderscheid tussen het noodzakelijk gebruik van het denken en waar beeldvorming leidt tot illusie en conflict duidelijk te zien is?'
Video I   II Tweede vraag: 'Ik ben schrijver. Ik voel de verantwoordelijkheid en drang mijn inzichten te uiten. Ik weet echter dat mijn inzicht onvolmaakt is. Wat is juist handelen voor iemand die iets ziet en begrijpt, en in een positie verkeert gehoord te worden, maar wiens inzicht onvolledig is?'
Video I   II Derde vraag: 'Welke rol speelt de vraag in het leven?'
Video I   II Vierde vraag: 'Het leven scheidt vrienden door de dood en fysieke scheiding. Is deze scheiding het einde van de relatie, en blijft er niets over dan een herinnering? Is er tussen mensen alleen liefde als ze fysiek aanwezig zijn? Of is er iets meer dan de gedachte wanneer ze afwezig zijn? Is alle relatie kortstondig, zonder blijvende band?'
Video I   II Vijfde vraag: 'We zien in dat de noodzakelijke reactie op conflict in de wereld een revolutie in het bewustzijn van iedere enkeling moet zijn. Maar betekent dit dat zonder deze holistische aanpak alle andere kleinere, maar misschien wel nuttige acties nutteloos zijn?'
Video I   II Zesde vraag: 'Ik gruw van wat er heden ten dage gaande is in de maatschappij. Ik wil er eigenlijk geen deel aan hebben. Maar ik besef dat ik niet verschillend ben. Wat is mijn relatie met de maatschappij?'
Video I   II Zevende vraag: 'Geweld is diepgeworteld in mij. Ik weet dat het altijd op de loer ligt achter mijn andere gevoelens. Hoe pak ik het aan?'

Ojai - 1st Question & Answer Meeting - 4 May 1982
Video I   II De eerste vraag: onze kinderen zijn zich via televisie en andere middelen bewust van de dreigende wereld waarin zij leven: het geweld van de misdaad, oorlogen, nucleaire dreiging. Hoe helpen we ze hiermee om te gaan?
Video I   II 2e Vraag: er zijn grote leermeesters op aarde geweest: Boeddha, Jezus. Denkt u dat er minder conflicten, meer begrip zal zijn wanneer u er ook niet meer bent of beweegt de wereld zich in een onveranderlijke richting?
Video I   II 3e Vraag: mijn gedrag wijst erop dat ik bang ben. Maar de feitelijke waarneming van angst is ongrijpbaar. Hoe benader ik deze diepgewortelde, doch onbewuste emotie?

Ojai - 2nd Question & Answer Meeting - 6 May 1982
Video I   II 1e vraag: aandachtig zijn is voor de meesten moeilijk vol te houden. Slechts een klein deel van ons is ertoe bereid, serieus geïnteresseerd. Wat kunnen we doen om deze aandacht te stimuleren?
Video I   II 2e vraag: bestaat er een handelwijze, een staat van zijn die compleet zuiver is?
Video I   II 3e vraag: aangezien het woord de zaak niet is, kunnen we dan echt verlicht raken via woorden? Kunnen symbolen de schade van symbolen ongedaan maken of laten wij ons verleiden door de illusie van het verlicht-zijn?
Video I   II 4e vraag: waarom veranderen we niet?
Video I   II 5e vraag: kunt u dieper ingaan op de betekenis van heiligheid en vooral haar plaats in de moderne wereld?

Ojai - 3rd Question & Answer Meeting - 11 May 1982
Video I   II 1e vraag: wat vindt u ervan dat er een miljoen dollar wordt besteed aan onderwijs aan een kleine, selecte groep kinderen die niet tot de armen of achtergestelden lijken te behoren?
Video I   II 2e vraag: waarom verwarren we functie met rol? Bijvoorbeeld: we geven les of doen bepaald ander werk, maar waarom maken we deze functies persoonlijk, vereenzelvigen we ons ermee, waardoor we de wil, positie en macht toelaten en bijgevolg immense schade aanrichten?
Video I   II 3e vraag: is er geen politieke actie nodig voor volledige verandering?
Video I   II 4e vraag: vinden we de waarheid waarover u spreekt niet door de mensheid liefdevol te dienen, via liefdevolle daden en compassie?
Video I   II 5e vraag: bestaan er niveaus van spiritualiteit of bewustzijn? Welke rol spelen spirituele genezing, uittredingen, de gave om aura's en entiteiten te zien in dit alles? En hebben deze invloed op relaties en onze mogelijkheden helder te zien? Goede God!
Video I   II 6e vraag: wat is het in de mensheid dat zich altijd gewend heeft tot iets als religie of God? Is het slechts een projectie die voortkomt uit angst en lijden, een zoeken naar hulp of is het iets volkomen wezenlijks, noodzakelijks, intelligents?

Ojai - 4th Question & Answer Meeting - 13 May 1982
Video I   II
Video I   II
Video I   II
Video I   II

Ojai - 1st Question & Answer Meeting - 14 May 1985
Video I   II De eerste vraag: Kunt u alstublieft nader ingaan op het mechanisme van schuld en het verband daarvan met het ego.
Video I   II De tweede vraag: De evolutie heeft bepaalde fysieke verschillen tot stand gebracht tussen rassengroepen. Zijn er ook daarmee parallel lopende psychische verschillen die aangeboren zijn bij een bepaald ras, of zijn die alleen het gevolg van conditionering? En als die conditionering overgeërfd is, kan je die dan werkelijk veranderen of achter je laten?
Video I   II De derde vraag: Er wordt gezegd dat de opbrengsten van uw boeken niet naar u persoonlijk gaan. mag ik vragen waar u dan van leeft, meneer?
Video I   II De vierde vraag: waarom zegt u dat er geen psychologische evolutie is?
Video I   II De vijfde vraag: Om vreedzaam te leven is grote intelligentie nodig. Kunt u hier verder op ingaan.
Video I   II Zesde vraag: u hebt een groot publiek over de hele wereld. Wat is het dat wij allen verlangen?

Ojai - 2nd Question & Answer Meeting - 16 May 1985
Video I   II De eerste vraag: Wat is het verschil tussen die 'verlegenheid' waar u over sprak en angst?
Video I   II De tweede vraag: de hele natuur is een overlevingsstrijd. Is het bij de mens niet aangeboren om te strijden om dezelfde reden? En vechten we niet tegen onze eigen natuur als we op zoek zijn naar verandering?
Video I   II De derde vraag: Waarom zoekt de universele mens dat wat God wordt genoemd. Is het alleen uit angst en een behoefte aan veiligheid? Of is er een essentieel religieus instinct in alle mensen?
Video I   II De vierde vraag: Wat is het voornaamste obstakel dat observatie en inzicht belemmert?
Video I   II De vijfde vraag: Wat is de verantwoordelijkheid tegenover onszelf en anderen?

Saanen - 1st Question & Answer Meeting - 22 July 1984
Video I   II Hoe weten we wat het verschil is tussen jezelf waarnemen, zoals u bedoelt, of alleen maar nadenken over jezelf?
Video I   II In een relatie met elkaar is er sprake van herinnering. Hoe handel je wanneer je de herinnering niet toelaat? Kijk je ernaar zodra ze opkomt en laat je haar dan meteen voor wat ze is? Of zou je in een toestand moeten verkeren waarin de herinnering niet eens de kop opsteekt tenzij deze noodzakelijk is.
Video I   II Ik begrijp dat innerlijke stilte niet beoefend of nagestreefd kan worden, maar op welke basis kan deze tot stand worden gebracht?
Video I   II Hoe kun je de eisen van de maatschappij verenigen met een leven van totale vrijheid?

Saanen - 2nd Question & Answer Meeting - 24 July 1984
Video I   II Uw stelling dat kunst slechts het product van het denken en zodoende geen schepping is heeft vele kunstenaars, dichters en musici beziggehouden, zij zijn hier aanwezig en menen dat zij scheppers zijn. Zou het denken niet besloten kunnen liggen in de schepping?
Video I   II Ik zou om hulp willen roepen, maar hoe kan iemand worden 'geholpen' om vrij te zijn?
Video I   II Hoe kunnen we onze kinderen opvoeden zodat ze intelligente, vrije en verantwoordelijke mensen worden in de huidige wereld?
Video I   II Welke relatie heeft u met ons?

Saanen - 3rd Question & Answer Meeting - 26 July 1984
Video I   II Hoe kun je naar deze tent komen zonder een beweegreden, een verlangen om hier te komen, om naar u te luisteren. Ik moet een reden hebben om hier te komen. Hoe kun je zonder beweegredenen leven?
Video I   II Kunt u ons iets meer vertellen over die immense intelligentie waarover u spreekt? Is het een onaangesproken capaciteit in de hersenen of is het een onbelichaamde kracht waar we ons voor kunnen openstellen?
Video I   II Waarom hebben uw 'teachings' zo weinig effect op ons?